Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


L - ZONA DE LOCUIT

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai micL - ZONA DE LOCUIT.GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de tesut urban (subzone), diferentiate din urmatoarele puncte de vedere:

(a)    functional

caracterul locuintelor: individuale, colective mici, medii sau mari, locuinte hibride de tip vagon (care sunt de fapt locuinte colective pe orizontala);

caracterul tesutului urban : omogen rezidential cu echipamente publice aferente,

mixat in proportii si modalitati diferite cu alte functiuni - comerciale, servicii, mica productie manufacturiera, mica productie agricola de subzistenta;

(b)   morfologic:

tipul parcelarului

rezultat din evolutia localitatii in timp,

creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localitatii pe terenuri agricole (prin operatiuni simple de topometrie sau prin operatiuni urbanistice);

configuratia in raport cu spatiul stradal

spontan ordonata in raport cu traseul liber (rezultat din evolutia in timp) al strazilor, datorita efectului diferitelor reglementari urbanistice anterioare;

geometric ordonata in raport cu trasee prestabilite fie de tip strapungeri (noi bulevarde si piete ale tramei majore sau strazi / fundaturi care valorifica pentru constructii miezul unor insule), fie de tipul celor din noile lotizari sau din noile mari ansambluri;

diferentiata sau nu in raport cu distanta fata de strada a cladirilor de pe o parcela (constructii principale – constructii secundare – anexe)

atitudine de tip urban sau cu reminiscente rurale (parcele inguste si foarte adanci rezultate din diviziunea unor proprietati agricole, permitand numai constructia locuintelor tip vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeasi limita de nord a fiecarei parcele si oferind astfel in imaginea strazii serii de calcane) ;

volumetria regim de construire (continuu sau discontinuu), inaltime mica (P - P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasa, acoperis)

spatiul liber : continuu (vizibil din circulatiile publice – nota caracteristica pentru marea majoritate a cartierelor rezidentiale cu locuinte individuale sau colective mici ale Bucurestilor, in care gradinile de fatada vizibile prin gardurile transparente confera Capitalei atributul de “oras – gradina”), discontinuu (vizibil accidental – in cazul fronturilor continue), abuziv discontinuu si marcand o evidenta scadere a nivelului civilizatiei anumitor locuitori (prin inlocuirea in ultimii ani a unora dintre imprejmuirile transparente catre strada cu ziduri opace, contrar regulamentelor urbanistice anterioare);

(c)    vechime: exprimand atat capacitatea locuintelor de a satisface necesitatile actuale de locuire, cat si starea de viabilitate (uzura fizica a cladirilor de peste 60 ani constituind, conform standardelor U.E., un prag in probabilitatea necesitatii reabilitarii sau reconstructiei acesteia);

(d)   calitatea constructiei: definita prin arhitectura, partiul, calitatea materialelor, rezistenta, nivelul de izolare termica, nivelul de dotare tehnico - edilitara a cladirilor, zonele de locuit pot fi incluse in zona protejata datorita valorii arhitectural – urbanistice, pot fi viabile in raport cu cerintele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerinte sau pot fi insalubre.

Pentru zonele predominant rezidentiale prezentul regulament are in vedere, pe de o parte, necesitatile functionale si spatial configurative majore ale Capitalei, iar pe de alta parte, asigurarea calitatii locuirii la standarde similare cu alte capitale europene, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil si a zonelor protejate, mentinerea valorii proprietatilor, asigurarea fara discriminare a dreptului fiecarui locuitor la insorire, luminare naturala, intimitate, spatiu plantat, acces la echipamente publice sociale si tehnico-edilitare, securitate personala, protectie fata de poluare si riscuri tehnologice.

Evolutia anticipata si sustinuta prin prevederile regulamentului este urmatoarea:

tranzitia catre un alt tip de zona functionala (zona centrala, zona mixta) prin conversie sau prin reconstructie – conform zonelor C si M,

tranzitia catre un alt tip de locuire, regim de construire si volumetrie;

mentinerea zonelor bine constituie cu cresterea coerentei in cazul interventiilor punctuale;

reabilitarea marilor ansambluri de locuinte colective;

mentinerea lotizarilor proiectate cu constructii standard aflate in zone protejate;

reconstructia zonelor insalubre prin operatiuni de comasare si relotizare;

extinderea pe terenuri neconstruite, intra si extravilane, a noi cartiere de locuinte individuale si colective mici pe baza unor operatiuni funciare de comasare si relotizare, in cadrul unui parteneriat intre sectorul public si sectorul privat.

Zona de locuit este alcatuita din urmatoarele subzone si unitati de referinta:

L1 subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri:

L1a - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie;

L1b - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protectie;

L1c - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave neconstruite;

L1d - locuinte individuale mici cu parcele cu POT < 20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

L1e - locuinte individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fara retele edilitare.

L2 - subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe

baza unor lotizari anterioare:

L2a - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in afara zonei protejate:

L2b - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in zone protejate;

L3 subzona locuintelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate in ansambluri preponderent rezidentiale:

L3a - subzona locuintelor colective medii cu P+3 – P+4 niveluri formand ansambluri preponderent rezidentiale situate in afara zonei protejate;

L3b - subzona locuintelor colective medii cu P+3 – P+4 niveluri formand ansambluri preponderent rezidentiale situate in zona protejata.

L4    subzona locuintelor colective inalte cu P+5 - P+10 niveluri, situate in ansambluri preponderent rezidentiale:

L4a - subzona locuintelor colective inalte cu P+5 - P+10 niveluri, formand ansambluri preponderent rezidentiale, situate in afara zonei protejate;

L1 - SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI P+1, P+2

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Subzona locuintelor individuale si colective mici se compune din urmatoarele unitati de referinta:

L1a - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate in timp prin refaceri succesive, acestea prezinta o diversitate de situatii din punctul de vedere al calitatii si viabilitatii;

L1b - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protectie, cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); acest tip de locuinte constituie o ilustrare a evolutiei localitatii si a rezonantei la fenomenele arhitecturii europene din secolele XIX si XX;

L1c - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau in enclavele neconstruite, prevazute a fi realizate prin viitoare operatiuni urbanistice, in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat);

L1d - locuinte individuale mici cu parcele cu POT<20% situate in zona culoarelor plantate propuse pentru ameliorarea climatului Capitalei;

L1e - locuinte individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fara retele edilitare;

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L1 - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat sau izolat):

echipamente publice specifice zonei rezidentiale;

scuaruri publice.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L1a + L1b + L1c + L1d - se admite mansardarea cladirilor existente cu conditia ca aceasta sa nu fie o falsa mansardare ci sa se inscrie in volumul unui acoperis cu panta de 45 grade; suprafata nivelului mansardei va fi de maxim 60% din aria unui nivel curent;

se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 250 mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5 autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 22,00 si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie;

functiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafata desfasurata peste 250 mp. se pot admite cu conditia elaborarii si aprobarii unor documentatii PUD;

in zonele de lotizari constituite ce cuprind parcele care in majoritatea lor indeplinesc conditiile de construibilitate si sunt dotate cu retele edilitare, autorizarea constructiilor se poate face direct sau in baza unor documentatii PUD (dupa caz).

L1b - orice interventii in zona protejata se vor aviza in conditiile legii.

L1c - realizarea locuintelor este conditionata de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii.

L1e – orice lucrari de extindere la cladirile de locuit de pe loturi sub 150 mp., fara racordare la retele publice de apa si canalizare si fara incaperi sanitare in cladire, se pot admite numai pe baza unui act notarial prin care, in caz de expropriere pentru cauza de utilitate publica, proprietarul accepta sa fie despagubit numai pentru valoarea cladirii dinainte de extindere, stabilita prin expertiza tehnica.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L1 - se interzic urmatoarele utilizari:

functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 250 mp ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00;

realizarea unor false mansarde;

anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

constructii provizorii;

instalarea in curti a panourilor pentru reclame;

dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;

depozitare en-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deseurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice;

statii de betoane;

autobaze;

statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 masini;

spalatorii chimice;

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L1a + L1b + L1c - se considera construibile parcelele care indeplinesc urmatoarele conditii cumulate:

(1) - dimensiuni minime:

Regimul de construire

Dimensiune minima in cazul concesionarii terenului*

Dimensiune minima in zone protejate

Dimensiune minima in

alte zone constituite

Suprafata

mp.

Front

m.

Suprafata

mp.

Front

m.

Suprafata

mp.

Front

m.

Insiruit

Cuplat

Izolat

Parcela de colt

Reducere cu 50 mp.

Reducere

front cu 25% pentru fiecare fatada

Reducere cu 50 mp.

Reducere front cu 25% pentru fiecare fatada

conform Regulamentului General de Urbanism

- pentru L 1d – suprafata minima = 500 mp.

***) - pentru L1d – front minim = 14 m

(2) - adancimea parcelei sa fie mai mare sau cel putin egala cu latimea acesteia.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

- la intersectia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi avand o lungime de minim 12,0 metri pe strazi de categoria I, a II-a si de 5,0 metri pe strazi de categoria a III-a.

L1a + L1b - cladirile se dispun in functie de caracterul strazii;

in cazul regimului de construire continuu (insiruit) cladirile se dispun fata de aliniament:pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strazii respective, cu conditia sa nu se lase calcane vizibile;

retras fata de aliniament cu minim 3,0 metri in cazul lotizarilor existente cu parcele care indeplinesc in majoritate conditiile de construibilitate si echipare edilitare, iar strazile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;

distantele se pot majora in cazul protejarii unor arbori sau in cazul alipirii la o cladire existenta situata mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

se recomanda retrageri fata de aliniament de minim 4,0 metri pe strazi de categoria III si 5,0 metri pe strazi de categoria II si I;

banda de construibilitate a cladirilor cu regim de construire continuu nu va depasi adancimea de 15.0 metri de la alinierea cladirilor.

in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament.

in cazul regimului de construire discontinuu (cuplat, izolat) cladirile se dispun fata de aliniament:

pe aliniament sau cu respectarea retragerii caracteristice strazii respective;

retras fata de aliniament cu minim 4,0 metri pe strazi de categoria III si 5.0 metri pe strazi de categoria II si I;

retras fata de aliniament cu minim 3,0 metri in cazul lotizarilor existente cu parcele care indeplinesc in majoritate conditiile de construibilitate si echipare edilitare, iar strazile au profile minime de 6,0 metri carosabil cu trotuare de 1,5 metri;

distantele se pot majora in cazul protejarii unor arbori sau in cazul alipirii la o cladire existenta situata mai retras, pentru a nu se crea noi calcane;

se recomanda retrageri fata de aliniament de minim 4,0 metri pe strazi de categoria III si 5,0 metri pe strazi de categoria II si I;

in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri inaltime fata de cota terenului anterioara lucrarilor de terasament.

L1c – retragerile fata de aliniament se stabilesc prin P.U.Z. aprobat conform legii, cu urmatoarele conditionari:

cladirile, indiferent de regimul de construire, se vor retrage fata de aliniament la o distanta de minim 5.0 metri pentru a permite in viitor parcarea celei de a doua masini in fata garajului si pentru a se permite plantarea corecta a unor arbori in gradina de fatada fara riscul deteriorarii gardurilor si a trotuarelor de protectie ale cladirilor;

in cazul cladirilor insiruite, nu se admit pe parcelele de colt decat cladiri cu fatade pe ambele strazi (semi-cuplate sau izolate);

in fasia non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii cladirilor nu se permite nici o constructie, cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de acces si platformelor de maxim 0,40 metri inaltime fata de cota terenului anterior lucrarilor de terasament.

L1d – cladirile se vor dispune numai in regim de construire izolat, retrase fata de aliniament la o distanta de minim 4,0 metri.

L1e – cladirile vor respecta retragerea de la aliniament care este caracteristica strazii respective;

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L1a + L1c + L1d + L1e - cladirile construite in regim insiruit se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele invecinate pe o adancime de maxim 15.0 metri, cu exceptia celor de colt care vor intoarce fatade spre ambele strazi;

in cazul segmentarii insiruirii, spre interspatiu se vor intoarce fatade care vor fi retrase de la limita proprietatii la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea la cornisa in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu cu mai putin de 3.0 metri; se va respecta aceeasi prevedere si in cazul in care insiruirea este invecinata cu o functiune publica sau cu o unitate de referinta, avand regim de construire discontinuu;

cladirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cladirii de pe parcela alaturata si se vor retrage fata de cealalta limita la o distanta de cel putin jumatate din inaltimea la cornisa in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu cu mai putin de 3.0 metri; in cazul in care parcela se invecineaza pe ambele limite laterale cu cladiri retrase fata de limita proprietatii avand fatade cu ferestre, cladirea se va realiza in regim izolat;

cladirile izolate se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu cel putin jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu cu mai putin de 3.0 metri;

L1a + L1c + L1d + L1e - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi egala cu

jumatate din inaltimea la cornisa, masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 5.0 metri.

in cazul loturilor putin adanci se accepta construirea cladirilor pe latura posterioara a parcelei numai in cazul in care pe aceasta limita exista deja calcanul unei cladiri principale de locuit, iar adosarea respecta inaltimea si latimea calcanului acesteia, prevederea nefiind valabila in cazul unor anexe si garaje;

L1b - se va respecta caracterul tesutului urban existent, conform P.U.Z. - „ Zone construite protejate”

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - distanta minima dintre cladirile de pe aceeasi parcela va fi egala cu inaltimea la cornisa a cladirii celei mai inalte pentru fatadele cu camere locuibile; distanta se poate reduce la jumatate, dar nu la mai putin de 4.0 metri, daca fronturile opuse nu au camere locuibile

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 4.0 metri latime dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate;

locuintele insiruite vor avea asigurat un acces in partea posterioara a parcelei de minim 2,5 metri.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L1a + L1c + L1d+ L1e - inaltimea maxima a cladirilor va fi P+2 (10 metri); se admite un nivel mansardat inscris in volumul acoperisului, in suprafata de maxim 60% din aria construita;

L1a + L1c + L1d– se admite un nivel suplimentar la constructiile de colt in cazul intersectiilor in care cel putin una dintre strazi este de categoria a II-a (14 metri)

L1a + L1b - se admit depasiri de 1-2 metri numai pentru alinierea la cornisa cladirilor invecinate in cazul regimului de construire insiruit sau cuplat.

L1e - inaltimea maxima a cladirilor va fi P+1 (7 metri)

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - cladirile noi sau modificarile / reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

se interzice realizarea unor mansarde false;

garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor;

L1b - orice interventii in zona protejata se vor aviza in conditiile legii.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L1a + L1b + L1c + L1d - toate cladirile noi vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare

publice;

la cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea pluviala va fi    facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

se va asigura in mod special evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare;

toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor CATV;

L1e – se admit in mod provizoriu solutii locale, cu asigurarea posibilitatii de racordare la viitoarele retele de apa si canalizare si cu conditia respectarii normelor de protectie sanitara.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi plantate cu gazon si cu un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - imprejmuirile spre strada vor avea inaltimea de maxim 2.00 metri din care un soclu opac de 0.60 si o parte transparenta dublata cu gard viu;

gardurile spre limitele separative ale parcelelor vor fi opace cu inaltimi de maxim 2.50 metri.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L1a + L1b + L1c - POT maxim = 45%

L1d - POT maxim = 20%

L1e - POT maxim = 60%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L1a + L1b+ L1c - CUT maxim pentru inaltimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren

CUT maxim pentru inaltimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren

L1d    CUT maxim pentru inaltimi P+1 = 0,4 mp. ADC/mp. teren

CUT maxim pentru inaltimi P+2 = 0,7 mp. ADC/mp. teren

L1e    - CUT maxim pentru inaltimi P = 0,6 mp. ADC/mp. teren

CUT maxim pentru inaltimi P+1 = 1,2 mp. ADC/mp. teren

L1a + L1b + L1c + L1d + L1e - in cazul mansardelor, se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

L2 - SUBZONA LOCUINTELOR INDIVIDUALE SI COLECTIVE MICI CU

P-P+2 NIVELURI REALIZATE PE BAZA UNOR LOTIZARI ANTERIOARE.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Subzona se compune din urmatoarele tipuri de lotizari anterioare, reglementate sau proiectate cu locuinte individuale si colective mici realizate independent sau prin operatiuni urbanistice cu locuinte standard:

L2a - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in afara zonei protejate;

L2b - locuinte individuale si colective mici realizate pe baza unor lotizari urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate in zone protejate;

PARCELARI PROTEJATE CONFORM P.U.Z. – ZONE CONSTRUITE PROTEJATE

SUPRAFATA PARCELEI, REGIM DE CONSTRUIRE

H. MINIM / MAXIM

POT MAXIM

Cu locuinte independente

Cotroceni, Blanc

se mentin neschimbate dimensiunile si formele actuale ale parcelelor / se mentine neschimbat regimul de construire

Dorobanti I, Maior Coravu, Baicului, Inter (Filaret), Mamulari, Serban Voda, Invoirii, Tacu, Intrarea Viilor, Otelul Rosu, Cositelor, Averescu, Domenii

Parcul Ioanid

Filipescu, Bonaparte - Mora, Tesatoria Mecanica, Edilitatea, Societatea Generala Pentru Locuinte Ieftine, (53Mornand),

Uruguay

40 izolat

50 cuplat

Dorobanti II, Monnet, Clucerului, Jianu

Docentilor

Cu locuinte standard

Vatra Luminoasa

UCB

Problemele ridicate de aceasta subzona sunt variate, unele lotizari constituind reper pentru nivelul de locuire al clasei favorizate sau medii, motiv pentru care sunt protejate, altele, mai modeste, fiind viabile sau aflandu-se intr-un stadiu avansat de uzura.

Toate dimensiunile loturilor precum si regulile dupa care au fost realizate initial, raman si astazi valabile. In timp, in unele cazuri, au aparut modificari, adaugiri si insertii de alte cladiri, generand situatii necorespunzatoare pentru vecinatati.

Procesul de reconstructie si modernizare a locuintelor de pe aceste lotizari este normal si inevitabil, dar tranzitia la case mult mai mari si cu un numar mai ridicat de niveluri este considerata ca fiind o potentiala cauza de deteriorare a calitatii locuirii si de nemultumiri ale locuitorilor din cauza reducerii insoririi, iluminarii naturale, intimitatii locuintelor si aparitiei disonantelor intr-o zona coerenta, toate acestea avand efecte negative asupra valorii proprietatii si indirect asupra veniturilor la bugetul local.

Cea mai dificila problema este ridicata de lotizarile cu case standard cuplate in care refacerea unei unitati de locuire semi-cuplata impune lucrari similare pentru unitatea cu care se cupleaza, mai ales daca intre cele doua constructii exista numai un zid comun.Din aceste motive, pentru eliberarea autorizatiei de construire, se impune prezentarea unui plan de situatie cu intreaga lotizare care sa ilustreze respectarea regulilor proprii lotizarii respective.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L2a + L2b - locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri ;

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L2a + L2b - se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 250 mp ADC si sa nu afecteze linistea, securitatea si salubritatea zonei;

functiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere cu suprafata desfasurata peste 250 mp. se pot admite cu conditia elaborarii si aprobarii unor documentatii PUD;

L2a + L2b - se admite pentru modernizarea dotarii locuintelor cu bai si grupuri sanitare, extinderea cladirii in partea posterioara cu o suprafata construita la sol de maxim 12.0 mp.

se admite mansardarea in interiorul volumului acoperisului si suplimentarea pentru aceasta a ariei desfasurate cu maxim 60% din aria construita la sol, fiind interzise falsele mansardari;

L2b - orice modificare a volumetriei si arhitecturii fatadelor va necesita justificari suplimentare pentru integrarea in caracterul zonei si va avea avize de specialitate conform legii.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L2a + L2b - se interzic urmatoarele utilizari:

functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 250 mp ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa ora 22.00, produc poluare;

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

constructii provizorii de orice natura;

depozitare en-gros;

statii de intretinere auto cu capacitate de peste 3 masini;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deseurilor urbane;

cresterea animalelor pentru subzistenta;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

statii de betoane;

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice.

L2b - se interzic orice interventii de natura sa contravina statutului de zona protejata si caracterului general al lotizarii.

SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L2a + L2b - se mentin dimensiunile si forma parcelarului initial care variaza intre 300 si 500 mp.

daca o parcela neconstruita dintr-o lotizare are o suprafata si un front de dimensiuni mai mici decat celelalte parcele (de exemplu parcelele de colt), aceasta se poate considera construibila numai daca terenul nu provine din subimpartirea anterioara a unei parcele de dimensiuni normale pentru lotizarea respectiva, are o suprafata mai mica cu cel mult 50.0 mp si un front la strada (sau ambele fronturi in situatia de parcele de colt) mai redus cu cel mult 25%;

L2b - se interzice comasarea parcelelor pentru evitarea schimbarii caracterului zonei protejate.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L2a + L2b - se mentin retragerile din planurile initiale de lotizare care variaza de la lotizare la lotizare intre dispunerea cladirilor pe aliniament si retrageri de circa 3,0 – 4,0 metri;

se mentine limita pana la care se considera in planurile initiale parcela construibila (aliniament posterior).

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE     LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L2a + L2b - cladirile vor respecta regimul de construire propriu lotizarii;

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi determinata de aliniamentul posterior al lotizarii care va putea fi depasit numai pentru extinderi in suprafata de maxim mp. construiti la sol (pentru imbunatatirea dotarii cu incaperi sanitare) si numai in cazul in care distanta fata de limita posterioara va ramane egala cu jumatate din inaltime, dar nu mai putin de metri;

cladirile se vor cupla respectand sistemul existent pe o adancime care nu va depasi 15 metri de la aliniament, cu o retragere fata de limita laterala opusa a parcelei egala cu jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu mai putin de 3.0 metri;

se interzice dispunerea cladirilor semi-cuplate cu calcanul vizibil din circulatia publica cu exceptia cazului in care una dintre cladirile existente pe loturile invecinate incalca regula de cuplare, iar noua cladire respecta regula valabila pentru intreaga lotizare;   

in cazul unui lot remanent impar, in care cladirile de pe ambele parcele laterale sunt cuplate si sunt retrase de la limita parcelei prezentand fatade cu ferestre ale unor incaperi locuibile, cladirea se va realiza izolat si se va retrage de la limitele laterale ale parcelei la o distanta egala cu jumatate din inaltimea la cornisa, dar nu cu mai putin de 3.0 metri, daca frontul parcelei este de minim 12.0 m.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA.

L2a + L2b - nu este cazul;

garajele si alte anexe se pot amplasa pe limita laterala sau posterioara de proprietate cu conditia sa fie retrase de la aliniament cu distanta obligatorie pentru cladirea de locuit si sa nu depaseasca inaltimea gardului catre parcelele invecinate ( 2,50 m.).

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L2a + L2b - parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,0 metri latime dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de trecere legal obtinut prin una din proprietatile invecinate.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

L2a + L2b - stationarea autovehiculelor se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L2a + L2b - inaltimea maxima a cladirii masurata de la nivelul terenului la cornisa va respecta inaltimea maxima prevazuta prin proiectul initial al lotizarii;

se admite mansardarea cladirilor existente avand cu sarpanta cu panta de 45 grade, cu o suprafata de maxim 60% din aria construita la sol a cladirii;

L2a2 + L2b2 - se interzice supraetajarea cladirilor standardizate cuplate, daca nu se respecta Articolul 6 si daca nu se realizeaza simultan supraetajarea ambelor cladiri cuplate.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L2a + L2b - cladirile noi sau modificarile ori reconstructiile de cladiri existente se vor integra in caracterul general al zonei si se vor armoniza cu cladirile invecinate ca arhitectura si finisaje;

cladirile vor fi prevazute sau nu cu acoperis, functie de caracterul initial al lotizarii;

garajele si anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala;

se interzice folosirea azbocimentului si tablei stralucitoare de aluminiu pentru acoperirea cladirilor, garajelor si anexelor;

L2b - orice interventie in zonele protejate se va aviza conform legii.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L2a + L2b - toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice;

se va asigura evacuarea rapida si captarea apelor meteorice in reteaua de canalizare;

toate noile bransamente pentru electricitate si telefonie vor fi realizate ingropat;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si se recomanda evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L2a + L2b - spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de

fatada;

spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de garda vor fi inierbate si plantate cu cel putin un arbore la fiecare 100 mp;

se recomanda ca, pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia constructiei, sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

L2a + L2b - se va mentine caracterul existent al imprejmuirilor astfel:

gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea maxim 2,00 m inaltime din care un soclu opac de 0,60 m. si vor fi dublate de gard viu;

gardurile spre limitele separative vor putea fi opace cu inaltimi de maxim 2,50 metri pentru a masca spre vecini garaje, sere, anexe.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L2a - POT maxim = 45%.

L2b - in cazul unor parcelari protejate se va respecta POT initial al lotizarii, fara a se lua in calcul extinderea ariei construite admise de maxim 12,0 mp. pentru ameliorarea dotarii cu incaperi sanitare.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L2a - CUT maxim pentru inaltimi P+1 = 0,9 mp. ADC / mp. teren;

CUT maxim pentru inaltimi P+2 = 1,3 mp. ADC / mp. teren;

L2b - in cazul unor parcelari protejate se va respecta CUT initial al lotizarii, fara a se lua in calcul extinderea ariei construite admise de maxim 12,0 mp. pentru ameliorarea dotarii cu incaperi sanitare.

L 3 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE MEDII (P + 3-4) SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din urmatoarele subzone si unitati de referinta:

L3a - subzona locuintelor colective medii cu P+3 – P+5 niveluri formand ansambluri

preponderent rezidentiale situate in afara zonei protejate;

L3b - subzona locuintelor colective medii cu P+3 – P+5 niveluri formand ansambluri

preponderent rezidentiale situate in zona protejata.

Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si amenajat vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri partiale avand urmatoarele obiective:

(1) clarificarea diferentierii apartenentei terenurilor publice (circulatii publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent retelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmand a fi gestionate de catre asociatiile de locatari, sau diverse societati economice mixte;

(2) eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluarilor care nemultumesc locuitorii;

(3) refacerea amenajarilor exterioare si in special a spatiilor plantate, a locurilor de joaca pentru copii si a parcajelor;

(4) extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare;

(5) ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor;

(6) diminuarea insecuritatii si infractionalitatii prin delimitarea si marcarea / ingradirea spatiilor aferente locuintelor colective pe grupari de blocuri;

(7) introducerea unor rezolvari alternative civilizate la prolifererea abuziva a garajelor individuale;

(8) adecvarea la situatia de localizare in zona de protectie a monumentelor de arhitectura.

Pentru noile ansambluri rezidentiale situate in extinderea intravilanului se vor realiza operatiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu urmatoarele recomandari:

(1) operatiunile sa se realizeze in parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilitati privind operatiunile funciare prealabile, lucrarile principale de infrastructura, echipamentele publice, locuintele sociale si amenajarile plantate publice precum si garantarea calitatii generale a operatiunii in care intra bani publici;

(2) marimea unei operatiuni sa nu depaseasca un numar de maxim 1000 locuinte;

(3) locuintele sociale sa fie integrate intr-o pondere de maxim 20% in orice operatiune de construire a locuintelor.

SECTIUNEA I: UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L3a + L3b - sunt admise urmatoarele utilizari:

locuinte in proprietate privata;

constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;

amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L3a - locuintele din cladiri colective medii pot fi de standard mediu sau ridicat;

locuintele sociale nu vor depasi 20%-30% din numarul total al locuintelor dintr-o operatiune urbanistica si nu vor distona in nici o privinta in raport cu locuintele in proprietate privata;

in cazul existentei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda:

dispensarele de la parterul blocurilor sa aiba un acces separat de cel al locatarilor;

cresele si gradinitele sa aiba un acces separat de cel al locatarilor si sa dispuna in utilizare exclusiva de o suprafata minima de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

L3a - conform DPG nr. 1431 / 2000:

se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala private cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi (intre 8 si 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, consultanta, asigurari, proiectare, reprezentante, agentii imobiliare etc.;

se permite schimbarea destinatiei apartamentelor de la parterul locuintelor pentru categoriile descrise mai sus, precum si pentru cele cu caracter comercial, cum ar fi comert cu produse alimentare si nealimentare, farmacii, librarii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc.;

lucrari ample de remodelare a fatadelor, acceselor sau spatiilor publice pot fi aprobate numai in conditiile promovarii unor proiecte vizand transformarea functionala a parterului unui intreg tronson de cladire, respectiv apartamentele deservite de cel putin o scara comuna;

L3a - in cazul unor enclave de lotizari existente in ansamblurile de locuinte colective, acestea vor fi considerate functional si urbanistic similar zonei L2 si se vor supune reglementarilor de construire pentru aceasta subzona;

se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului / portarului angajat permanent:

L3a - in cazul existentei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda:

dispensarele de la parterul blocurilor sa aiba un acces separat de cel al locatarilor;

cresele si gradinitele sa aiba un acces separat de cel al locatarilor si sa dispuna in utilizare exclusiva de o suprafata minima de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

L3b - cladirile medii de locuinte din zonele protejate se vor inscrie in exigentele acesteia si vor fi aprobate conform legii pe baza avizelor de specialitate.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L3a - in conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publica, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparatii etc.;

se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scarilor etc.;

L3a - se interzic la nivelul ansamblului urmatoarele activitati si lucrari:

curatatorii chimice;

constructii provizorii de orice natura;

depozitare en-gros sau mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deseurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

autobaze;

statii de intretinere auto peste 5 masini;

statii de betoane;

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

L3b - realizarea cladirilor de locuinte colective medii in zona protejata va face obiectul unor studii speciale si vor fi aprobate conform legii.

SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L3a - conform P.U.Z.;

cladirile colective de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private.

se pot mentine in cadrul ansamblurilor de locuinte colective enclavele de lotizari existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

in cazul unor repuneri in posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizata numai in urma elaborarii si aprobarii unei documentatii PUD. Documentatiile vor fi supuse avizarii numai in cazul in care suprafata parcelelor rezultate este de peste 300 mp., nu afecteaza retelele, circulatiile, parcajele si localizarile prevazute in planul ansamblului pentru echipamente publice si pentru spatii plantate publice.

L3b - se interzice introducerea in lotizarile anterioare protejate a locuintelor colective medii prin unificarea parcelelor si ridicarea nivelului de inaltime;

in zona protejata locuintele colective medii vor mentine caracteristicile parcelarului existent sau amprentele acestuia in cazul unificarii mai multor parcele si il vor exprima volumetric prin segmentarea fatadelor.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L3a - conform P.U.Z., cu urmatoarele recomandari privind zonele de extindere:

cladirile se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe strazi de categoria III si 6.0 metri pe strazi de categoria II si I, dar nu cu mai putin decat diferenta dintre inaltimea constructiilor si distanta dintre aliniamente;

in cazul enclavelor de lotizari existente mentinute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul initial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform regulamentului in vigoare la data parcelarii).

L3b - in cazul existentei retragerilor de la aliniament, se va respecta situatia din zona protejata;in cazul in care in zona protejata cladirile sunt dispuse pe aliniament in front continuu, noile cladiri se vor dispune de asemenea pe aliniament;

in cazul situarii la intersectia unor strazi avand situari diferite ale cladirilor fata de aliniament, noile cladiri vor asigura racordarea prin intoarcerea retragerii de la aliniament si pe strada avand cladirile dispuse pe aliniament pe o distanta egala cu cea dintre aliniamentele fronturilor opuse, cu conditia sa nu ramana calcane vizibile.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE     LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L3a - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari pentru zonele de extindere:

cladirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

cladirile se pot cupla pe una dintre laturile laterale ale parcelei pe o adancime de maxim 15.0 metri de la aliniament, fiind retrase fata de cealalta limita laterala cu o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren;

cladirile care se inscriu in regim de construire continuu se alipesc pe o adancime de maxim 15.0 metri de calcanele situate pe limitele laterale ale parcelelor, cu exceptia parcelelor de colt unde se va intoarce fatada in conditiile de aliniere ale strazii laterale;

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel putin egala cu inaltimea cladirii;

L3b - in functie de regimul de construire, cladirea se alipeste pe o adancime de maxim 15.00 metri fie de doua calcane de pe limitele parcelei, fie, daca exista pe o limita un calcan, iar fata de cealalta limita cladirea invecinata este retrasa, noua cladire se alipeste de calcanul existent si se retrage fata de cealalta limita la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii. In cazul cladirilor izolate, retragerea fata de limitele laterale ale parcelei, va fi la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren daca pe fatadele cladirilor invecinate sunt ferestre ale unor incaperi de locuit; distanta se poate reduce la jumatate, dar nu mai putin de 3.0 metri in cazul in care pe fatadele laterale ale cladirilor invecinate sunt numai ferestre ale dependintelor si casei scarii.

L3a + L3b - retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA.

L3a + L3b - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari:

intre fatadele inspre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la jumatate in cazul in care pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L3a + L3b - cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulatie publica fie direct, fie, in cazul utilizarii terenului in comun de catre mai multe cladiri, prin intermediul unei strazi private.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

L3a + L3b - conform P.U.Z. si normelor in vigoare;

stationarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L3a - conform P.U.Z. cu urmatoarele conditionari:

inaltimea maxima admisibila este egala cu distanta dintre aliniamente; in cazul in care inaltimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament la o distanta egala cu diferenta dintre acestea, dar nu mai putin de 4.00 metri;

se admite depasirea cu maxim doua niveluri numai cu conditia ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc si a tangentei la acesta, la 45 grade.

in cazul enclavelor de lotizari existente mentinute, inaltimea cladirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10 m.)

L3b - in toate cazurile, justificarea inaltimii cladirilor, se va face in raport cu monumentele situate in limita distantei de 100 metri ;

in cazul volumelor situate pe colt, la racordarea intre strazi avand regim diferit de inaltime, daca diferenta este de un singur nivel, se va prelungi regimul cel mai inalt spre strada secundara pe intreaga parcela; daca regimul difera cu doua sau mai multe niveluri se va realiza o descrestere in trepte, primul tronson prelungind inaltimea cladirii de pe strada principala pe o lungime minima egala cu distanta dintre aliniamente;

se admite depasirea cu maxim doua niveluri numai cu conditia ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc si a tangentei la acesta, la 45 grade.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L3a - conform P.U.Z., cu conditia integrarii in particularitatile zonei si armonizarii cu

vecinatatile imediate;

L3b - volumetria noilor cladiri ca si modul de realizare a fatadelor necesita un studiu de

specialitate, avizat conform legii.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L3a + L3b - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari:

toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locurile vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L3a + L3b - conform P.U.Z. cu urmatoarele conditionari:

terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si trotuarelor, va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada decorative va reprezenta cel putin 50% din suprafata totala a terenului liber;

in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosintei in comun.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

L3a + L3b - in cazul cladirilor izolate sau cuplate retrase de la strada, gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2,20m si minim 1.50m, din care soclu opac de 0.40m, partea superioara fiind realizata din fier sau plasa metalica si dublate de un gard viu; imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor fi opace din zidarie sau lemn, vor avea inaltimea de 2.20m, iar panta de scurgere va fi orientata spre parcela proprietarului imprejmuirii.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L3a + L3b - POT maxim P+3-4 = 30%

POT maxim pentru enclave de lotizari existente mentinute = 45%

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L3a + L3b - CUT maxim P+3-4 = 1,0

CUT maxim pentru enclave de lotizari existente mentinute = 1,3

L4 - SUBZONA LOCUINTELOR COLECTIVE INALTE CU P+5 - P+10 NIVELURI, SITUATE IN ANSAMBLURI PREPONDERENT REZIDENTIALE.

GENERALITATI: CARACTERUL ZONEI

Zona se compune din urmatoarele subzone si unitati de referinta:

L4a - subzona locuintelor colective inalte cu P+5 – P+10 niveluri, formand ansambluri preponderent rezidentiale, situate in afara zonei protejate;

L4b - subzona locuintelor colective inalte cu P+5 – P+10 niveluri, formand ansambluri preponderent rezidentiale, situate in zona protejata.

Noile cerinte ale locuitorilor, disfunctionalitatile existente si costurile mai ridicate de intretinere a acestor locuinte vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri partiale avand urmatoarele obiective:

(1) ridicarea acestei categorii de locuinte la un standard ridicat sau chiar de lux;

(2) clarificarea diferentierii apartenentei terenurilor publice (circulatii publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent retelelor edilitare publice, etc.) de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmand a fi gestionate de catre asociatiile de locatari sau diverse societati economice mixte;

(3) eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluarilor care nemultumesc locuitorii;

(4) refacerea amenajarilor exterioare si in special a spatiilor plantate si de joaca pentru copii;

(5) extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare;

(6) ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor;

(7) diminuarea insecuritatii prin delimitarea si marcarea / ingradirea spatiilor aferente locuintelor colective pe grupari de blocuri sau blocuri izolate;

(8) introducerea unor rezolvari alternative civilizate la proliferarea abuziva a garajelor individuale;

(9) adecvarea la situatia de localizare in zona de protectie a monumentelor de arhitectura.

Cladirile inalte situate in zonele de protectie se mentin in situatia actuala. Se considera inoportun ca in viitor sa se mai dispuna blocuri inalte de locuit in zonele protejate.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA ADMISA

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE

L4a - sunt admise urmatoarele utilizari:

locuinte in proprietate de standard ridicat;

amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje semi-ingropate si subterane, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, spatii pentru sport si recreere (eventual piscina descoperita), constructii pentru echiparea tehnica, imprejmuiri;

L4b - numai pe baza unui P.U.Z. aprobat conform legii.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

L4a - se admit spatii pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privata, eventual cu locuinta administratorului / portarului angajat permanent.

conform DPG nr. 1431 / 2000:

se permite schimbarea destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categoriile de functiuni cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala privata cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de 12 ore pe zi (intre 8 si 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatura, notariale, consultanta, asigurari, proiectare, reprezentante, agentii imobiliare etc.;

se permite schimbarea destinatiei apartamentelor de la parterul locuintelor pentru categoriile descrise mai sus, precum si pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comert cu produse alimentare si nealimentare, farmacii, librarii, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu conditia asigurarii unui acces din windvang sau holul comun;

lucrari ample de remodelare a fatadelor, acceselor sau a spatiilor publice pot fi aprobate numai in conditiile promovarii unor proiecte vizand transformarea functionala a parterului unui intreg tronson de cladire, respectiv apartamentele deservite de cel putin o scara comuna;

L4a - in cazul existentei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda:

dispensarele de la parterul blocurilor sa aiba un acces separat de cel al locatarilor;

cresele si gradinitele sa aiba un acces separat de cel al locatarilor si sa dispuna in utilizare exclusiva de o suprafata minima de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

L4a - in cazul unor enclave de lotizari existente in ansamblurile de locuinte colective, acestea vor fi considerate functional si urbanistic similar zonei L2 si se vor supune reglementarilor de construire pentru aceasta subzona.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE

L4a - se interzice dispunerea locuintelor sociale in cladiri inalte;

in conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:

se interzice schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, alimentatie publica, jocuri electronice sau de noroc, depozite de marfa, ateliere de reparatii;

se interzice schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie (holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scarilor, etc.);

L4a – la nivel de ansamblu, se interzic urmatoarele lucrari:

constructii provizorii de orice natura;

depozitare en-gros sau mic-gros;

depozitari de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deseurilor urbane;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

autobaze;

statii de intretinere auto cu capacitate peste 3 masini;

statii de betoane;

lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora.

L4b - in general se interzice realizarea cladirilor colective inalte de locuinte in zona protejata. Pentru situatii speciale, se va realiza P.U.Z. cu obtinerea tuturor avizelor prevazute de lege.

SECTIUNEA II - CONDITII DE AMPLASARE. ECHIPARE SI CONFORMARE A CLADIRILOR

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI)

L4a - conform P.U.Z.;

cladirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie publica sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private;

se pot mentine in cadrul ansamblurilor de locuinte colective enclavele de lotizari existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

in cazul unor repuneri in posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizata numai in urma elaborarii si aprobarii unei documentatii PUD. Documentatiile vor fi supuse avizarii numai in cazul in care suprafata parcelelor rezultate este de peste 300 mp., nu afecteaza retelele, circulatiile, parcajele si localizarile prevazute in planul ansamblului pentru echipamente publice si pentru spatii plantate publice.

L4b - nu este cazul decat urmare a unui P.U.Z. aprobat.   

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

L4 a - conform P.U.Z., cu urmatoarele recomandari privind zonele de extindere:

cladirile se vor dispune izolat si se vor retrage de la aliniament cu minim 4.0 metri pe strazile de categoria III si 6.0 metri pe cele de categoria II sau I, dar nu cu mai putin decat diferenta dintre inaltimea constructiilor si distanta dintre aliniamente;

in cazul enclavelor de lotizari existente mentinute, retragerile de la aliniament vor respecta caracterul initial al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri, conform regulamentului anterior in vigoare la data parcelarii).

L4 b - nu este cazul decat ca urmare a unui P.U.Z. aprobat conform legii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE     LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR

L4a - conform P.U.Z. cu urmatoarele conditionari pentru zonele de extindere:

cladirile izolate vor avea fatade laterale si se vor retrage de la limitele parcelei la o distanta cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren; aceasta distanta se poate reduce la jumatate daca segmentele de fatada care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit.

retragerea fata de limita posterioara a parcelei va fi cel putin egala cu jumatate din inaltimea la cornisa a cladirii masurata in punctul cel mai inalt fata de teren, dar nu mai putin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

L4a - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari:

intre fatadele spre care sunt orientate camere de locuit distanta va fi egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte; distanta se poate reduce la jumatate in cazul in care pe fatadele opuse sunt numai ferestre ale dependintelor si ale casei scarii;

L4 b - conform P.U.Z. aprobat conform legii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE

L4a + L4b - cladirile vor avea asigurat in mod obligatoriu accesul dintr-o circulatie publica fie direct, fie, in cazul utilizarii terenului in comun de catre mai multe cladiri, prin intermediul unei strazi private.

ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

L4a + L4b - conform P.U.Z. si normelor in vigoare;

stationarea autovehiculelor va fi asigurata in afara spatiilor publice.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR

L4a    - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari:

inaltimea maxima admisibila este P + 10 niveluri; in cazul in care inaltimea depaseste distanta dintre aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament la o distanta egala cu diferenta dintre acestea, dar nu mai putin de 4.00 metri;

se admite depasirea cu maxim doua niveluri, numai cu conditia ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc si a tangentei la acesta, la 45 grade;

in cazul enclavelor de lotizari existente mentinute, inaltimea cladirilor va fi de maxim P+2 niveluri (H = 10 m.);

L4b - conform unui P.U.Z. aprobat conform legii;

se admite depasirea cu maxim doua niveluri, numai cu conditia ca acestea sa fie retrase in interiorul unui arc de cerc si a tangentei la acesta, la 45 grade.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR

L4a - conform P.U.Z., cu conditia integrarii in particularitatile zonei si armonizarii cu vecinatatile imediate;

terasele vizibile de pe inaltimile inconjuratoare vor fi inverzite pe minim 70% din suprafata;

L4b - conform unui P.U.Z. aprobat conform legii.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

L4a + L4b - conform P.U.Z. cu urmatoarele conditionari:

toate constructiile vor fi racordate la retelele edilitare publice;

se interzice dispunerea antenelor TV-satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor CATV;

cu exceptia telecomunicatiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zabreliti    (tripozi uniti cu grinzi cu zabrele) pe terasele cladirilor care nu sunt tehnice sau industriale.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

L4a - conform P.U.Z., cu urmatoarele conditionari:

terenul liber ramas in afara circulatiilor, parcajelor si trotuarelor va fi plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

terenul amenajat ca spatii de joc, de odihna si gradini de fatada, decorative, va reprezenta cel putin 50% din suprafata totala a terenului;

in orice operatiune efectuata pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spatii minim 10% sa fie destinate folosintei in comun.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI

L4a    - in cazul cladirilor izolate sau cuplate retrase de la strada, gardurile spre strada vor fi transparente, vor avea inaltimea de maxim 2.0 m. si minim 1.80 m, din care soclu opac de 0,60 m., fiind dublate de un gard viu; imprejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri si vor fi opace sau transparente, in functie de preferintele de intimitate fata de vecinatati.

se admite ca in noile grupari de cladiri realizate in condominiu, gardurile sa cuprinda intreaga grupare sau sa fie inlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

L4a + L4b - POT maxim = 20%

POT maxim pentru enclave de lotizari existente mentinute = 45%;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

L4a + L4b - CUT maxim = 1,4

CUT maxim pentru enclave de lotizari existente mentinute = 1,3


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1129
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site