Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


LUCRARI DE BETONARE

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
BARAJUL ICE HARBOR
Pereti de compartimentare - Instalatii / Racorduri
CONSIDERATII PRIVIND REABILITAREA TERMICA A CLADIRILOR
FISA TEHNICA SAVANA Decorι - Finisaj decorativ cu efect special pentru interior
LEMN PENTRU STRUCTURI
ZIDARII DE CARAMIDA
DOCUMENTATIE TEHNICO-ECONOMICA LUCRARE: P + E + M
Unitati de masura pentru lungime - Multiplii si submultiplii metrului
PODURILE
Materiale pentru invelitori

LUCRARI DE BETONARE
GENERALITATI

Acest capitol cuprinde masurile ce trebuiesc respectate la executia lucrarilor de beton pentru : - lucrari de beton simplu si beton armat.

STANDARDE si NORMATIVE DE REFERINTA

La lucrarile de betonare se vor avea in vedere urmatoarele standarde si normative de referinta :

NE 012 – 99 : Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat si beton precomprimat;

SR 438/3 – 98 : Plase sudate;

STAS 438/1, 2, 3, 4 – 98 : Produse de otel pentru armarea betonului ;

ST 009 – 96 : Specificatie privind cerinte si criterii de performanta pentru armaturi;

SR 1500/96 : Cimenturi compozite;

SR 1500 – 96 : Cimenturi compozite uzuale de tip II, III, IV, V;

SR 388/95 : Ciment Portland;

SREN 3011 – 96 : Metode de incercare a cimenturilor. Metode de prelevare si pregatirea probelor de ciment;

P100 – 92: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social culturale, agrozootehnice si industriale;

STAS 10107/0 – 90 : Calculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat;

STAS 8625 – 90 : Aditiv plastifiant mixt pentru betoane;

STAS 1275 – 88 : Determinarea rezistentelor mecanice la betoane;

C149 – 87 : Instructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elemente de beton si beton armat;

C170 – 87 : Instructiuni tehnice de protectia elementelor din beton armat si beton precomprimat supraterane situate in medii agresive naturale si industriale ;

P59 – 86 : Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armaturii cu plase sudate;

C56 – 85 : Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii;

C26 – 85 : Incercari nedistructive ale betonului;

C16 – 84 : Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii;

STAS 790 – 84 : Apa pentru betoane si mortare;

STAS 6652/1 – 82 : Incercari nedistructive ale betonului. Clasificare si indicatii generale;

STAS 1799 – 81 : Constructii de beton armat si beton precomprimat. Tipul si frecventa incarcarilor pentru verificarea calitattii materialelor si betoanelor;

STAS 8573 – 78 : Aditiv impermeabilizator pentru mortare de ciment;

STAS 1667 – 76 : Agregate naturale grele, pentru betoane si mortare;

STAS 35189 – 76 : Incercari pe betoane. Verificarea impermeabilitatii la apa.

MATERIALE

Sortimentele uzuale de cimenturi, caracterizarea acestora precum si domeniul de utilizare sunt precizate in capitolul 4.1. din NE 012 – 99.

Inainte de utilizare se va verifica calitatea agregatelor conform prescriptiilor din capirolul 4.2.6. din NE 012 – 99.

Apa pentru prepararea betoanelor se poate folosi din reteaua publica sau alta sursa, dar respectand conditiile tehnice prevazute in STAS 790 – 84.

Sortimentele de oteluri folosite pentru armaturi, caracteristicile de forma si dimensiuni sunt conform anexei din NE 012 – 99 (OB37-STNB).

Materialele trebuie sa corespunda reglementarilor specifice in vigoare.

Conditii privind armaturile

Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438/1-89 pentru oteluri cu profil neted OB 37 si profilate PC 52, PC 60 respectiv STAS 438/2-91 si SR 438/3,/4 –98 pentru sarme trase si plase sudate pentru beton armat.

Armaturile vor fi confectionate din PC 52 si OB 37 conform prevederilor din planurile de armare.Livrarea otelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotita de un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratie de conformitate) si dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupa certificatul de conformitate.

Livrarea, depozitarea, fasonarea si montarea armaturilor se vor face cu respectarea prevederilor Codului de practica NE 012-99. Controlul calitatii lucrarilor se va face conform Codului de practica NE 012-99 si a Normativului C 56-85.

Caracteristicile de forma si dimensiuni ale otelurilor pentru armaturi sunt cuprinse in STAS 438/1-89; tolerantele admise la executarea si montarea armaturilor sunt date in ANEXA II.2 din Codul de practica NE 012-99.

In cazul in care nu se dispune de sortimentul si diametrele prevazute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora cu respectarea stricta a Codului de practica NE 012-99, pct. 10.11.

Inlocuirea armaturilor cu bare de alt tip de otel decat cel prevazut in proiect se va efectua numai cu avizul proiectantului.

Carcasele se realizeaza pe stand dintr-un singur tronson.

Grosimea stratului de acoperire in beton a armaturilor va fi de min. 2 cm.

Sudarea armaturilor ( daca este cazul si este de neevitat), se realizeaza respectand

' Instructiile tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton “ C28 - 83 si cu respectarea stricta a Normativului privind calitatea imbinarii sudate.

Sudarea se face cu un arc electric conform SR EN 29692-94. Pentru barele din otel PC 52 se vor folosi electrozi EL 50 B, iar pentru cele din otel OB 37 se vor folosi electrozi EL 42. (conf. STAS 1125 /1-91).

Fasonarea armaturilor se va executa conform proiectului tinandu-se seama de prevederile Codului de practica NE 012-99, cap. 10, iar tolerantele admise la fasonare sunt indicate la pct. 10.5. si ANEXA II.1.

EXECUTAREA LUCRARILOR DE BETONARE

Executarea lucrarilor de betonare cuprinde lucrari specifice urmatoarelor domenii :

4.1. Prepararea betoanelor

  • Prepararea betoanelor se face conform NE 012 – 99 si legislatiei in vigoare.

4.2. Transport si punere in opera

  • Transportul trebuie sa evite :

a). Segregarea

b). Pierderea componentilor

c). Contaminarea betonului

  • Mijloacele de transport trebuie sa fie etanse pentru prevenirea pierderii laptelui de ciment;
  • Transportul betoanelor cu tasare > 50 mm se va face cu autoagitatoare, iar pentru cel cu tasare < 50 mm cu autobasculanta cu bena;
  • Transportul auto se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, jgheaburi, sau tomberoane;
  • Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoarele nu va depasi :

Temperatura amestec de beton (°C)

Durata maxima de transport (minute)

Ciment clasa 32,5

Ciment clasa >42,5

10 °C < T < 30 °C

T < 10 °C

In cazul transportului cu autobasculante durata maxima se reduce cu 15 %.

4.3. Pregatirea turnarii betonului

Pregatirea turnarii comporta indeplinirea urmatoarelor conditii :

Intocmirea fisei tehnologice;

Sunt realizate masurile premergatoare, sunt aprovizionate si verificate materialele componente si sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare;

Sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste tehnologia de executie si masurile privind securitatea muncii si PSI;

Au fost receptionate calitativ lucrarile de sapaturi, cofraje si armaturi;

In cazul in care de la montarea la receptionarea armaturii au trecut 6 luni este necesara o inspectare a starii armaturii de o comisie alcatuita de beneficiar, executant, proiectant si reprezentant ISCLPUAT;

Suprafetele de beton turnate anterior si intarit vor fi curatate de pojghita de lapte de ciment;

Sunt asigurate posibilitati de spalare a utilajelor de transport si punere in opera a betonului;

Sunt stabilite masurile de continuare a betonarii in caz de situatii accidentale;

Sunt asigurate masuri de recoltare a probelor la locul de punere in opera si efectuarii determinarilor prevazute pentru betonul proaspat;In baza acestor conditii se va consemna aprobarea inceperii betonului de catre :

a.       responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul beneficiarului;

b.      in cazul fazelor determinante se adauga reprezentantul ISCLPUAT si proiectantul;

In cazul neinceperii betonarii in termen de 7 zile de la data aprobarii aceasta trebuie reconfirmata.

4.4. Reguli de betonare

Betonarea va fi condusa de catre conducatorul punctului de lucru prezent permanent si care va respecta prevederile NE 012 – 99 si procedura de executie;

Cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile vor fi udate cu apa, cu 2 – 3 ore inainte si imediat inainte de turnarea betonului, iar apa din denivelari va fi evacuata;

Suprafetele in contact cu betonul sunt pregatite cu substante decofrante (decofrol);

La turnarea placilor se vor folosi reperi dispusi la maxim 2 m pentru a asigura respectarea grosimilor prevazute in proiect;

Inaltimea de cadere libera va fi maxim 3 m, iar pentru elemente cu latime maxima 1 m si 1,5 m pentru celelalte cazuri;

Betonul va fi turnat uniform in straturi de maxim 50 cm grosimea acestuia; calculandu-se in functie de tipul vibratorului folosit,

Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton;

Nu este permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betonarii si nici asezarea vibratorului pe armaturi;

In zonele cu armaturi dese este permisa indesarea laterala cu sipci sau vergele de otel;

Se va urmari mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor;

Este interzisa circulatia directa pe armaturi sau pe zonele cu beton proaspat; circulatia se va face pe podim;

Betonarea se va face continuu pana la rosturile de lucru prevazute in proiect (cap.13 din NE 012 – 99);

Durata maxima admisa la intreruperi nu va depasi timpul de incepere a prizei betonului (2 ore de la prepararea betonului pentru cimenturi cu adaosuri si 1,5 ore in cazul cimenturilor fara adaosuri), in caz contrar trebuie pregatite suprafetele rosturilor, astfel (rosturile de lucru – cap.13 din NE 012 – 99) :

Spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei (cca.5 ore de la betonare functie de rezultatele incercarilor de laborator);

Inainte de betonare suprafata va fi curata si frecata cu peria de sarma;

Inaintea betonarii, betonul mai vechi trebuie uscat la suprafata si lasat sa absoarba apa dupa regula „betonul trebuie saturat, dar suprafata zvantata”;

Compactarea se va face cu preferinta prin vibrare in scopul obtinerii unei cantitati minime de aer oclus si trebuie aplicata atat timp cat betonul este lucrabil;

Pentru betoanele turnate prin pompare se va tine seama de urmatoarele reguli suplimentare :

dimensiunea maxima a agregatelor va fi 1/3 din diametrul conductei de refulare;

clasele recomandate pentru acest procedeu de punere in opera sunt C8/10C20/25;

tasarea betonului proaspat nu va depasi 120 mm pentru betoane cu aditivi plastifianti si 180 pentru betoane cu aditivi superplastifianti;

continutul in parti fine (ciment + agregate < 0,2 mm) va fi minim 350 kg/mc;

fractiunea fina <0.2mm se recomanda sa fie in proportie de 15-30% fata de masa betonului;

la prepararea betoanelor pompate este obligatorie utilizarea aditivilor plastifianti si superplastifianti sau combinatie de aditivi cu conditia unor studii preliminare conform NE 012-99;

inainte de inceperea pomparii conducetele de pompare vor fi amorsate cu lapte de ciment cu compozitia : 2 parti ciment si o parte apa (in unitati de masa);

inaltimea maxima libera de cadere a betonului va fi de maxim 0,5 m;grosimea stratului de beton va fi de maxim 40 cm;

betonul va fi compactat prin vibrare;

4.5. Tratarea betonului dupa turnare

Tratarea betonului este o masura de protectie impotriva uscarii premature datorita radiatiilor solare, vantului si o masura de prevenire a efectelor :

scurgerii (antrenarii) pastei de ciment datorate ploii;

diferentelor mari de temperatura in interiorul betonului;

temeperaturi scazute sau inghet;

Tratarea si protectia betonului va cuprinde masuri de :

mentinere in cofraje;

acoperire cu materiale de protectie mentinute in stare umeda;

stropirea perodica cu apa : incepe dupa 2 – 12 ore de la turnare functie de ciment si temperatura mediului, dar imediat dupa ce betonul este suficient de intarit pentru a nu antrena pasta de ciment; stropirea se va repeta la intervale de 2 – 6 ore; in general inceteaza la obtinerea unei rezistente de 5 N/mmp;

aplicarea de pelicula de protectie (reglementari speciale).

CONTROLUL CALITATII

Calitatea betonului pus in lucru se apreciaza dupa anexa VI.3 din NE 012 – 99 si se consemneaza intr-un registru al betoanelor tinut de executantul lucrarii, care periodic se verifica prin control de responsabilul atestat al antreprenorului si al investitorului incheiat printr-un proces verbal prin care se constituie actele primare pentru cartea tehnica a constructiei.

Decofrarea elementelor se va face conform regulilor cuprinse in anexa V.1 din NE 012 – 99.

Daca nu s-au indeplinit conditiile de calitate se vor analiza de proiectant masurile ce se impun. In normativul NE 012 – 99 anexele II sunt prevazute toate verificcarile si modul de stipulare a observatiilor facute asupra armaturilor montate in cofraje pregatite pentru betonare.

Verificarea calitatii lucrarilor de cofrare tine seama de precizarile cuprinse in NE 012 – 99 punct 10.4.

Lucrarile de betonare pot prezenta abaterile admise conform anexei III.1 si III.2 din NE 012 – 99 (extras C56-85).

Sunt admise urmatoarele defecte care vor fi remediate conform C149/87 pana la receptionarea lucrarii :

defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari) : daca au adancimea de maxim 1 cm si suprafata de maxim 400 cmp, iar totalitatea acestora este limitata la 10 % din suprafata fetei elementului;

defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri, segregari) cu adancimea mai mica decat stratul de acoperire in lungime de maxim 5 cm, iar totalitatea acestora este limitata la 5 % din lungimea muchiei respective.

Receptia lucrarilor de betonare se face conform caiet V din normativul C56-85, iar incadrarile in abaterile admise se fac conform anexei X.3 din NE 012 – 99.

RECEPTIA LUCRARILOR

Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea in vedere urmatoarele acte normative, ce reglementeaza aceasta activitate :

normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, C56 – 85 (BC1-2/86);

legea 10/1995.

MASURI NTS si PSI

La executarea lucrarilor de betonare se vor avea in vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte :

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii ORD MLPAT 9/N/15.03.1993;

Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului P118/99, (BC10-96);

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor : MI 381/93, MLPAT 7/N/93;

Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii, C300-94, (BC9-94);

Orice alt act/protocol sau normativ care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI intre anteprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa in incinta de folosinta comuna si in incinte industriale.

OBSERVATIE

Proiectantul isi rezerva dreptul completarii si modificarii prezentului caiet in conditiile oferirii unor solutii din partea executantului propuse spre aprobare si insusite precum si in cazul implementarii in timp util a altor solutii noi eficiente economic.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1904
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site