Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


Lucrari din beton armat

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
FACTORII PARTICIPANTI LA REALIZAREA CONSTRUCTIILOR
Steel Connection Design
Zgarie-nori
INSTALAREA programului Robot Millennium
INDICII STARII DE DEGRADARE - DRUMURI
CALCULUL PLANSEULUI PESTE PARTER
CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA ALE INCAPERILOR
MATERIALE CERAMICE
Ce trebuie sa contina un Studiu de fezabilitate?
Modul de monitorizare a ocuparii si utilizarii terenului intravilan

Lucrari din beton armat

Cerintele impuse prin proiect betoanelor sunt specificate in desenele de executie, cu urmatoarele conditii suplimentare precizate in continuare.
La prepararea betoanelor se va folosi ciment I 32.5 sau IIA – s 32.5.

Materialele componente ale betoanelor vor respecta cerintele prevazute in standardele in vigoare si anume:

Cimenturi

- Cimentul I 32.5    SR 388/1995

- Cimentul II A – S 32.5    SR 1500/1996

Agregate

Agregate de rau dimensiuni 0 – 3, 3 – 7, 7 – 16 (7 – 20) si 16 – 31.

Aditivi

La prepararea betonului se vor folosi aditivi (plastifianti, superplastifianti si/sau intarzietori). Modul lor de utilizare se va face in functie de rezultatele testelor preliminare. In cazul necesitatii utilizarii simultane de aditivi de tip diferit se impune controlul compatibilitatii lor. Folosirea aditivilor se va face in conformitate cu instructiunile de folosire ale producatorului.

Constructorul este obligat ca la selectarea furnizorilor de betoane sa se asigure ca:

statiile de betoane sunt atestate;

au instalatii de dozare aditivi;

materialele componente ale betonului (ciment, agregate, apa, aditivi) indeplinesc cerintele prevazute in standardele de produs si/sau agremente tehnice;

transportul materialelor de la sursele de aprovizionare, depozitarea, conservarea, manipularea, precum si controlul calitatii acestora inainte de utilizare si pe parcursul prepararii betonului se vor face in conformitate cu prevederile NE 012-99;

au dotarile necesare pentru prepararea betonului in conditii de temperaturi extreme: timp friguros sit imp calduros.

Oteluri pentru armaturi

Pentru armare se va utilize otel beton tip PC 52 – STAS 438/80. Utilizarea otelului OB 37 se va face numai acolo unde este prevazut prin proiect.

Este interzisa utilizarea otelulilor care nu sunt insotite de certificatul de calitate sau de garantie.

La fasonarea armaturilor se vor respecta prevederile proiectului si ale     NE 012 – 99 precum si a procedurilor proprii.

Cofraje

Cofrajele utilizate la executarea lucrarilor vor corespunde conditiilor lucrarilor la care sunt folosite.

Panourile cofrajelor vor fi drepte (nedeformate) cu fete nedeteriorate, curate.

Sistemul de solidarizare a panourilor trebuie sa fie simplu si sigur. Fata betonului rezultata dupa decofrare trebuie sa fie corespunzatoare aplicarii finisajului direct, fara alte lucrari de corectie.

Sprijinirile cofrajelor trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al rezistentei si stabilitatii.

Executia lucrarilor

Toate elementele structurale se vor turna continuu, fara rosturi de turnare.

Rosturile de turnare admise sunt urmatoarele:

rosturile dintre talpile de fundare si elevatiile din beton ale fundatiilor;

rosturile dintre fundatii si stalpisorii din beton;

rosturile dintre stalpisori si grinzile planseului de peste parter;

rosturile in planseul de peste parter in dreptul zonelor de placa cu cote de nivel diferite.

Inainte de turnare rosturile vor bine curatate si spalate cu apa.

Suplimentar rosturile din planseu in dreptul zonelor de placa cu cote de nivel diferite se vor bucearda, iar inainte de turnarea betonului se va aplica un strat de MAX-BOND (care are rolul de a asigura aderenta intre betonul vechi si betonul proaspat turnat) pus in opera in conformitate cu instructiunile de aplicare ale furnizorului.

Cerinte generale

Armare, cofrare si turnare

Armarea elementelor se va face in conformitate cu prevederile proiectului si cu respectarea reglementarilor tehnice in vigoare in ceea ce priveste fasonarea si montarea:

inainte de fasonare armaturile trebuie sa fie curate si drepte. Se indeparteaza eventualele impuritati de pe suprafetele barelor si rugina neaderenta care se desprinde prin lovire cu ciocanul;

diupa indepartarea ruginei neaderente, reducerea dimensiunilor sectiunii barei nu trebuie sa depaseasca abaterile limita la diametru prevazute in standarde;

fasonarea armaturilor, se va face in stricta conformitate cu prevederile proiectului, la temperature ce depasesc -100°C;

armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect;pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton se vor utiliza distantieri din mase plastice sau confectionati din prisme de mortar, prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi. Se interzice folosirea in acest scop a cupoanelor din otel – beton;

stratul de acoperire cu beton a armaturii, este cel precizat prin proiect. In cazurile in care aceste nu este precizat, va fi stability conform prevederilor normativului NE 012-99;

pozitiile innadirilor barelor vor corespunde detaliilor din proiect, iar acolo unde nu sunt facute precizari, acestea se vor innadi cu respectarea urmatoarelor reguli:

lungimea de suprapunere a barelor va fi de 40 de diametre;

inadirile se vor decala intre ele cu cel putin 60 de diametre.

Se admit urmatoarele abateri ale pozitiilor barelor fata de proiect:

la distanta dintre axele barelor ± 10 mm;

la grosimea stratului de acoperire ± 5 mm.

Montarea pieselor inglobate se va face respectand urmatoarele conditii:

dupa indepartarea impuritatilor aderente si a prafului piesele inglobate trebuie sa fie controlate cu precadere in privinta caracteristicilor geometrice stipulate prin proiect.

piesele inglobate din metal trebuie sa corespunda pozitiilor din proiect. Toleranta maxima admisa este de ± 10 mm;

se vor folosi metode de fixare corespunzatoare pentru a asigura pozitionarea pieselor inglobate in timpul turnarii betonului;

sudarea pieselor din otel trebuie sa corespunda cu detaliile proiectului. Daca nu s-au prevazut detalii, cordoanele de sudura trebuie executate continuu pe toate lungimea de contact. Grosimea sudurii trebuie sa fie de 0.7 din grosimea celei mai subtiri piese pentru sudura laminatelor si mai mica sau egala cu 0.34 din diametrul barelor pentru sudura barelor de armare.

Cofrarea elementelor se va face numai pe baza fiselor tehnologice de executie elaborate pentru fiecare tip de element. Constructorul este obligat sa foloseasca cofraje si esafodaje de buna calitate, care sa asigure realizarea elementelor in limitele abaterilor impuse prin proiect.

La alcatuirea cofrajelor se va tine seama de cerintele de etanseitate impuse elementelor si de tehnologia de turnare a betonului.

Punerea in opera a betonului poate sa inceapa numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

sunt in stare de functionare utilajele si dotarile necesare in conformitate cu prevederile fisei tehnologice;

sunt stabilite si instruite formatiile de lucru in ceea ce priveste executia precum si asupra masurilor de protectie a muncii ai a normelor PSI;

au fost receptionate caliatativ lucrarile de cofraje, armaturi si confectii metalice dupa cum urmeaza:

incheierea corecta a elementelor de cofraj, asigurarea etanseitatii sustinerilor si sprijinirilor;

dimensiunile in raport cu cele din proiect;

cofrajele sa fie unse cu agent de decofrare;

numarul, diametrul si pozitia armaturilor in cursul betonarii;

modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire;

pozitia si modul de fixare a pieselor metalice inglobate;

sunt stabilite dupa caz si pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea betonarii in cazul interventiei unor situatii accidentale;

sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii, astfel incat acestea san u se acumuleze in zonele care urmeaza a se betona;

in cazul rosturilor de betonare, sunt efectuate lucrarile pregatitoare pentru reluarea punerii in opera a betonului, conform precizarilor din fisa tehnologica.

Inaintea inceperii betonarii trebuie verificata functionarea corecta a utilajelor pentru transportul local si pentru compactarea betonului.Betonul trebuie sa fie pus in lucrare in maximum 15 minute de la aducerea lui in locul de turnare; se admite marirea acestui interval la 30 minute numai in cazurile in care durata transportului este mai mica de 45 minute sau daca se utilizeaza aditiv intarzietor de priza.

La turnarea betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

daca betonul adus la locul de punere in opera depaseste limita maxima pentru lucrabilitate sau prezinta segregari va fi refuzat, fiind interzisa punerea in lucrare;

in cazul in care la locul de descarcare se constata ca betonul are lucrabilitate inferioara limitei minime admise, se adauga in autoagitator aditiv plastifiant, continuand agitarea cu viteza sporita timp de 60 – 90 secunde; cantitatea de aditiv se va stabili de executant prin incercari preliminare. Se interzice introducerea de apa suplimentara pentru corectarea lucrabilitatii;

se vor lua masuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor fata de pozitia prevazuta, indeosebi pentru armaturile dispuse la partea superioara; daca totusi se produc asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnarii;

se va urmari cu atentie inglobarea completa in beton a armaturilor, respectandu-se grosimea stratului de acoperire prevazut prin proiect;

se va urmari comportarea si mentinerea pozitiei initiale a cofrajelor si sprijinirilor acestora, luandu-se masuri operative de remediere in cazul constatarii unor deplasari sau cedari;

in caz de intrerupere accidentala a betonarii pe un interval de timp pentru care se constata ca betonul turnat nu mai poate fi vibrat, suprafata rostului va fi bine curatata, indepartandu-se ce nu a fost bine compactat, iar suprafata ce urmeaza a veni in contact cu betonul nou se va prelucra prin sprituire si frecare cu perii de sarma pentru indepartarea laptelui de ciment de pe suprafata agregatelor. Imediat inainte de turnarea betonului nou, suprafata rostului va fi bine umezita.

Compactarea betonului se va face prin vibrare interna. Se va asigura un numar suficient de vibratoare de lucru si de rezerva. Vibratoarele vor avea diametrul si puterea corespunzatoare dimensiunilor elementelor si lucrabilitatii betonului.

La vibrarea betonului se vor respecta urmatoarele reguli:

distanta dintre doua puncte successive de introducere a vibratorului va fi astfel stabilita incat sa se faca o compactare uniforma si eficienta;

durata de vibrare in fiecare punct va fi de 20 – 50 secunde;

nu se imprastie betonul cu vibratorul;

vibratorul trebuie sa patrunda in stratul anterior turnat;

vibrarea va fi supravegheata direct de seful punctului de lucru.

Finisarea betonului si protectia ulterioara a acestuia

Finisarea suprafetelor de beton nu se va face imediat dupa turnare, ci dup ce betonul “a tras” (a disparut apa de la suprafata iar laptele de ciment straluceste).

Finisarea suprafetelor libere (pardosea, plansee) se poate face manual sau mecanic (cu elicoptere). Prin aceasta operatie se urmareste:

realizarea cotei de nivel a elementului;

inchiderea eventualelor fisuri ce apar in lungul armaturilor datorate fenomenelor de tasare a betonului dupa turnare.

Gradul de finisare a suprafetelor de beton va tine seama de tipul de finisaj ce se aplica ulterior.

Protectia betoanelor dupa turnare se va face prin mijloace adecvate, astfel incat sa se asigure conditiile favorabile de intarire si evitare a fisurilor. Suprafetele betonului vor fi mentinute umede timp de minim 14 zile, prin stropirea intermitenta cu apa si protectie cu prelate, folie de polietilena, rogojini, etc.

Protectia betonului se poate face si prin acoperirea suprafetelor cu produse speciale de protectie, aplicate prin pulverizare.

Decofrarea

Daca nu sunt prevazute expres prin proiect restrictii la decofrare, atunci aceasta se va face in conformitate cu prevederile NE 012 – 99, in functie de temperature exterioara a aerului.

In cazul in care constructorul doreste ca decofrarea sa se faca mai devreme decat termenele prevazute, este necesar ca pe probele de control prelevate si tinute in conditii de santier, sa se obtina rezistentele prevazute in NE 012-99.

Imediat dupa decofrare, reprezentantul constructorului si cel al beneficiarului, vor inspecta elementele decofrate si vor consemna in procesul verbal de receptie toate defectele constatate.

In cazul in care se constata defecte importante (goluri, zone segregate, rosturi de turnare), remedierea acestora se va face numai pe baza detaliilor stabilite de proiectant si cu supravegherea conducatorului punctului de lucru si a delegatului beneficiarului. Dupa executarea acestor remedieri se va consemna daca s-a respectat procedeul stabilit de proiectant si daca se poate receptiona partial lucrarea in cauza.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1092
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site