Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


PROIECT CLADIRI

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
UNIVERSITATEA din CRAIOVA

FACULTATEA de MECANICA

SECTIA C.C.I.A
COntinut

Tema de proiect 3

Nota de calcul 3

Evaluarea incarcarilor pentru terasa qt si planseele intermediare qpl 4

Terasa 4

Planseu intermediar    6

Determinarea incarcarilor transmise peretilor 7

Stabilirea suprafetelor de descarcare a incarcarilor catre peretii de sprijin din campurile terasei    7

Lungimea peretilor interiori si exteriori pe care se face descarcarea incarcarilor 8

Pereti exteriori 8

Pereti interiori 8

Determinarea sarcinii transmise peretilor datorita incarcarilor terasei si planseului intermediar    8

Determinarea greutatii zidariei (Gz), tencuielii (Gt) si peretelui (Gperete)    10

Pereti exteriori 10

Pereti interiori 10

Determinarea sarcinii totale la nivelul terasei, etajelor si parterului pe peretii interiori si exteriori ai structurii 11

Pereti exteriori 11

Pereti interiori 11

Calculul fundatiei pentru peretii exteriori si interiori 13

Verificarea peretilor interiori si exteriori la rezistenta si stabilitate 16

Rezistenta la compresiune a zidariei 16

Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei 16

Rezistenta la stabilitate    17

Tema de proiect

Sa se verifice starea limita de rezistenta si stabilitate a unei structuri din zidarie de caramida cu regimul de inaltime P+2.

Constructia se va realiza din zidarie de caramida si planseu din beton armat turnat monolit.

Dimensiunile geometrice ale structurii:

Inaltimea nivelului este He = 2.7m;

Grosime pereti exteriori bze = 0.3m;

Grosime pereti interiori bzi = 0.25m;

Doua deschideri de lungime LAB = 3.8 +0.01N; LBC = 4.0 +0.01N;

Patru travei de lungime L12 = L23 = 3.6+0.01N; L34 = 3.3+0.01N; L45 = 3.0+0.01N.

N = 49

LAB = 4.29 m

LBC = 4.49 m

L12 = L23 = 4.09 m

L34 = 3.79 m

L45 = 3.49 m

Caracteristicile mecanice ale zidariei:

Caramida clasa C100;

Mortar clasa M50;

Limita de rezistenta: 1.5N/mm2.

Nota de calcul

Determinarea incarcarilor pentru planseul itermediar si terasa.

Determinarea incarcarilor transmise peretilor.

Verificarea peretilor exteriori si interiori.

Calculul fundatiilor pentru peretii interiori si exteriori.

Evaluarea incarcarilor pentru terasa qt si planseele intermediare qpl

Terasa

Pentru determinarea incarcarilor nu se tine cont de casa scarilor.

Tabel 1.1

Nr. crt

Denumire incarcare

Incarcare normata [daN/m2]

Coeficient incarcare

Incarcare de calcul

[daN/m2]

Planseu din BA

1.0x1.0x0.13x2500

Sapa egalizare M100

1.0x1.0x 0.02x2100

Strat difuzie impletitura din sticla

Bariera condensare vapori impletitura sticla bituminata

Termoizolatie cenusa termocentrala vrac compactata d=0.16m

1.0x1.0x 0.16x850

Strat separator impletitura din sticla tip IA 900

Placi BCA 0.075m termoizolatie 1.0x1.0x 0.075x600

Sapa mortar M100 armata cu plasa 1.0x1.0x 0.025x2100

Hidroizolatie bitumata + 2 randuri carton bitumat

Protectie hidroizolanta

1.0x1.0x 0.04x1800

TOTAL incarcari permanente

922.4 daN/m2

Incarcari temporare din zapada

TOTAL incarcari temporare

168 daN/m2

TOTAL incarcare terasa qt

1090.4 daN/m2

Incarcarea normata a incarcarii date de zapada pzn pe suprafata expusa a elementului de constructie considerat se determina cu relatia (conform STAS 10101-21-92):

pzn = czi x cc x qz [daN/m2],

unde :

qz este greutatea de referinta a stratului de zapada; conform tabelul 1 STAS pentru o perioada de revenire de 50 de ani, qz = 1.5kN/m2 = 150 daN/m2

cc coeficient prin care se tine seama de conditiile de expunere ale constructiei; se considera 0.8 pentru conditii normale de expunere si acoperisuri cu profil plat sau putin agitat.

czi coeficient prin care se tine seama de aglomerarea cu zapada pe suprafata constructiei expusa zapezii; se stabileste pentru fiecare forma distincta de acoperis, tinand seama de caderea, redistribuirea, efectele zapezii. Vom considera czi

pzn = 0.8x1.0x150 = 120 [daN/m2]

Planseu intermediar

Tabel 1.2

Nr. crt

Denumire incarcare

Incarcare normata [daN/m2]

Coeficient incarcare

Incarcare de calcul

[daN/m2]

Planseu din BA hp ~ 2(l1+l2)/180=0.13

1.0x1.0x 0.13x2500

Mozaic turnat in camp continuu de 0.01m grosime pe sapa de egalizare 0.03m grosime din mortar M200

1.0x1.0x 0.04x2100

TOTAL incarcare permanenta

466.7 daN/m2

Incarcare pereti despartitori (temporara)

Incarcarea utila (temporara)

TOTAL incarcare temporara

390 daN/m2

TOTAL incarcare planseu curent qpl

856.7 daN/m2

Determinarea incarcarilor    transmise peretilor

Stabilirea suprafetelor de descarcare a incarcarilor catre peretii de sprijin din campurile terasei

Terasa respectiv planseul curent au fost impartite dupa dimensiunile peretilor. Asupra grinzilor vor descarca suprafetele stabilite ca in figura 1.

Fig. 1 Stabilirea campurilor, respectiv a suprafetelor care descarca pe grinzi

Suprafetele care vor descarca pe grinzi (S1S9), componente ale campurilor 18, sunt urmatoarele:

S1=4.18 m2

S2=5 m2

S3=3,59 m2

S4=4,92 m2

S5=3,05 m2

S6=4.79 m2

S7=4.59 m2

S8=4.54 m2

S9=4.44 m2

Lungimea peretilor interiori si exteriori pe care se face descarcarea incarcarilor

Pereti exteriori

AB(1) = AB(5) = 4.49 m

BC(1) = BC(5) = 4.29 m

12(A) = 12(C) = 23(A)= 23(C) = 4.09 m

34(A) = 34(C) = 3.79 m

45(A) = 45(C) = 3.16m

Pereti interiori

AB(2) = AB(3) = AB(4) =4.49m

BC(2) = BC(3) = BC(4) = 4.16m

12(B) = 23(B) = 4.09m

34(B) = 3.79m

45(B) = 3.49m

Determinarea sarcinii transmise peretilor datorita incarcarilor terasei si planseului intermediar

Sarcina transmisa peretilor datorita incarcarilor terasei respectiv planseului    curent, se vor calcula pentru fiecare perete cu formulele:

in care:

S este suprafata prin care se transmite peretelui incarcarea;

qt, qpl sunt incarcarile datorate terasei, respectiv planseului intermediar;

L este lungimea peretelui pentru care se calculeaza.

Perete

Lungimea

Suprafetele care
descarca pe perete

i.e.

incarcarea pe m2
qt

incarcarea pe m2
qpl

sarcina transmisa peretilor datorita incarcarilor terasei

sarcina transmisa peretilor datorita incarcarilor planseului curent

Pereti exteriori

AB(1)

S2

AB(5)

S6

BC(1)

S7BC(5)

S9

12(A)

S1

12(C)

S1

23(A)

S1

23(C)

S1

34(A)

S3

34(C)

S3

45(A)

S5

45(C)

S5

Pereti interiori

AB(2)   

S2+S2

AB(3)   

S2+S4

AB(4)   

S4+S6

BC(2)   

S7+S7

BC(3)   

S7+S8

BC(4)   

S8+S9

12(B)

S1+S1

23(B)

S1+S134(B)

S3+S3

45(B)

S5+S5

Tabelul 2.1

Calculul sarcinii transmise peretilor

Determinarea greutatii zidariei (Gz), tencuielii (Gt) si peretelui (Gperete)

Greutatea zidariei Gz se determina cu relatia:

Greutatea tencuielii Gt se determina cu relatia:

Greutatea peretelui Gper se determina cu relatia:

unde:

He = 2.7m reprezinta inaltimea etajului;

bze = 0.3m este grosimea peretilor exteriori;

bzi = 0.25m este grosimea peretilor interiori;

bt = 0.02m este grosimea tencuielii;

γz = 950 daN/m3 reprezinta greutatea volumetrica a zidariei;

γt = 1700 daN/m3 reprezinta greutatea volumetrica a tencuielii;

niz = 1.2 este coeficientul de incarcare al zidariei;

nit = 1.3 este coeficientul de incarcare al tencuielii.

Pereti exteriori

Greutatea zidariei Gze pentru peretii exteriori este

Greutatea tencuielii Gt este:

Greutatea peretelui exterior Gper ext este:

Pereti interiori

Greutatea zidariei Gzi pentru peretii interiori:

Greutatea tencuielii Gt este:

Greutatea tencuielii Gt este:

Greutatea peretelui interior Gper int este:

Determinarea sarcinii totale la nivelul terasei, etajelor si parterului pe peretii interiori si exteriori ai structurii

Relatiile folosite pentru determinarea sarcinii totale ce actioneaza pentru fiecare perete la nivelul terasei, al fiecarui etaj si parterului sunt urmatoarele:

NT = Nt

Net2 = Nt + Npl + Gper

Net1 = Nt + 2(Npl + Gper)

Np = Nt + 2Npl + 3Gper

Pereti exteriori

Greutatea peretelui exterior Gper ext este:

(din relatia obtinuta la paragraful 2.4.1)

Rezulta:

NT = Nt

Net2 = Nt + Npl + Gper ext

Net1 = Nt + 2(Npl + Gper ext)

Np = Nt + 2Npl + 3Gper ext

Pereti interiori

Greutatea peretelui interior Gper int este:

(din relatia obtinuta la paragraful 2.4.2)

Rezulta:

NT = Nt

Net2 = Nt + Npl + Gper int

Net1 = Nt + 2(Npl + Gper int)

Np = Nt + 2Npl + 3Gper interior

Tabelul 2.2

Determinarea sarcinii totale, pe nivele

Perete

Lungimea

sarcina transmisa peretilor datorita incarcarilor terasei

Nt

sarcina transmisa peretilor datorita incarcarilor planseului curent    Npl

Gper (ext/int)

NT

Net2

Net1

Np

Pereti exteriori

AB(1)

AB(5)

BC(1)

BC(5)

12(A)

12(C)

23(A)

23(C)

34(A)

34(C)

45(A)

45(C)

Pereti interiori

AB(2)   

AB(3)   

AB(4)   

BC(2)   

BC(3)   BC(4)   

12(B)

23(B)

34(B)

45(B)

Calculul fundatiei pentru peretii exteriori si interiori

Latimea necesara fundatiei se determina cu relatia:

unde:

N=Np+Nf este sarcina care se calculeaza la nivelul parterului; ea este compusa din:

Np este sarcina totala la nivelul parterului calculata in tabelul 2.2;

Nf este greutatea pe ml a fundatiei si se calculeaza cu relatia:

Hf = 0.8m reprezinta adancimea de inghet;

ba este latimea aproximata a fundatiei

γb = 2300 daN/m3 reprezinta greutatea specifica a betonului.

pc = 26000 daN/m2 este presiunea conventionala de calcul;

Valoarea obtinuta din formula de mai sus pentru bnec se rotunjeste superior la valoarea bef din 5cm in 5cm.

Asadar,

Nf=0.8x0.5x1x2300=920.

Tabel 3.1

Determinarea latimii fundatiei

Perete

Lungimea

Np

Nf

N

Bnec

Pereti exteriori

AB(1)

AB(5)

BC(1)

BC(5)

12(A)

12(C)

23(A)

23(C)

34(A)

34(C)

45(A)

45(C)

Pereti interiori

AB(2)   

AB(3)    

AB(4)   

BC(2)   

BC(3)   

BC(4)   

12(B)

23(B)

34(B)

45(B)

Se va considera, asadar, fundatia de latime 40 cm, atat pentru peretii interiori cat si pentru cei exteriori.

Bef int=0.45 m

Bef ext=0.40 m


Fig. 2 Grosimea peretilor si a fundatiei

Verificarea peretilor interiori si exteriori la rezistenta si stabilitate

Se aleg la executie blocuri ceramice cu goluri verticale.

Exterior 290 x 140 x 188

Interior    240 x 115 x 138

Rezistenta la compresiune a zidariei

Rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei

In care:

fk rezistenta unitara caracteristica la compresiune a zidariei;

K constanta; depinde de elementul pentru zidarie si de tipul mortarului;

fb rezistenta la compresiune [N/mm2];

fm rezistenta medie la compresiune a mortarului [N/mm2].

Se folosesc:

Caramida C100

Mortar M50

Limita de rezistenta R 1,5 N/mm

290x140x188:

1,07; fmed=10,7N/mm2.

fb= δxfmed=1,07x10,7=11,449N/mm2.

240x115x138:

1,12; fmed=11,2 N/mm2.

fm= δxfmed=12,544 N/mm2>10 N/mm2.

K=0,45 pentru caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.

fk=0,45x11,49x12,544 N/mm2

Rezistenta unitara de proiectare la compresiune a zidariei

unde mz este coeficient conditii de lucru; mz=0,85;

fk este rezistenta caracteristica la compresiune a zidariei; fk=64,63 N/mm2;

este coeficient de siguranta al materialului; =2,2.

Rezistenta la stabilitate

Se stie ca:

Hf=2,70;

bext=0,30;

bint=0,25;

Nrd= ixbxfd, unde:

b - grosimea peretelui;

fd rezistenta de proiectare la compresiune a zidariei; fd=1,50 N/mm2;

Nrd rezistenta de proiectare a peretelui / unitatea de lungime;

i coeficient de reducere a rezistentei datorita efectului de zveltete al elementului si excentricitate;

ei=excentricitatea de calcul.

ei=ea1+ehi+ea≥0,05xb, unde:

ea1 excentricitatea provenita din alcatuirea structurii

; pentru ca d1=0 si d2=0, unde:

N1 incarcarea transmisa de perete de la etajul superior;

d1 excentricitatea cu care este aplicata N1;

N2 incarcarile aduse de planseul/planseele care reazema direct pe perete;

d2 excentricitatea cu care este aplicata N2.

Se ia valoarea maxima si anume:

ea=1.

ea este excentricitatea accidentala.

Se considera ca nu apar forte orizontale care sa determine pe M.

Rezulta:

Inlocuind in relatia

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 640
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site