Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


CAIET DE SARCINI PENTRU CAMINE DE VIZITARE

Constructii

+ Font mai mare | - Font mai mic
CAIET DE SARCINI

PENTRU CAMINE DE VIZITARE

Executarea caminelor de vizitare incepe prin executarea sapaturilor. S-au prevazut capace cu rama necarosabila tip I, conform STAS 2308-81. Daca la diametrul exterior al caminului se adauga 0,6 m de jur imprejur, sapatura se va face pe o suprafata circulara de diametru 2,50 m. Materialele rezultate din sapaturi se vor depozita in asa fel incat sa nu fie impiedicata curgerea apelor de ploaie. Se executa sapatura, se toarna fundatia de beton, se monteaza corpul caminului din tuburile prefabricate Dn 1000 mm, STAS 816, se monolitizeaza si se executa umpluturile in jurul caminului.

Tuburile se vor imbina cu mortar de ciment M100. Cimentul trebuie sa fie de marca minimum 30. Apa pentru prepararea mortarului trebuie sa corespunda STAS 790-73. Capacele vor avea calitatea prevazuta in STAS 2308, dar in mod special se vor verifica abaterile limita la dimensiuni, executie si aspect. Ramele si capacele nu trebuie sa aiba defecte de suprafata si goluri in structuri, sparturi sau incluziuni, care sa influenteze rezistenta lor.

Receptia caminelor se va face impreuna cu receptia conductei.

Camin de canalizare se vor executa conform STAS 2448.

CAIET DE SARCINI PENTRU DREN

Conducta de drenaj ape pluviale s-a prevazut din teava de polietilena de inalta densitate de tip riflat Ø315 mm. Montajul conductei si lucrarile aferente se vor executa de catre personal specializat si dotat cu utilaje.

1. Executia si masurarea lucrarilor de montare a conductei se va face in conformitate cu prevederile indicatoarelor de devize If si Ac.

2. Executia si masurarea lucrarilor de terasamente se va face in conformitate cu prevederile indicatorului de norme de deviz Ts.

3. Executia si masurarea lucrarilor de desfacere si refacere a drumurilor se va face in conformitate cu prevederile caietului de sarcini..

4. Lucrarile pentru executarea drenului vor fi incepute numai dupa efectuarea operatiei de predare-primire a amplasamentului consemnat intr-un proces verbal, incheiat intre beneficiar si executant.

5. Inainte de inceperea lucrarilor se va efectua trasarea pe teren a intregii retele de drenaj.

6. Pe tronsoanele unde sapatura se executa mecanic, ultimii 20 cm se vor executa manual.

7. Transportul, depozitarea, manipularea si mutarea conductei se va efectua in conformitate cu prevederile normativului I22 si ghid GE028/97. Nu se vor folosi materiale deteriorate.

8. Piesele de legatura, se vor proteja impotriva coroziunii prin vopsirea de ulei aplicata peste doua straturi de grund miniu de plumb.

9. Caminele de trecere vor fi conform STAS 2448l.

10. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din „Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii”, volumul E, capitolele 33 si 34, aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993.

11. Dupa terminarea tuturor lucrarilor, se va efectua receptia lucrarilor, conform prescriptiilor Normativului C.56-85.

CAIETE DE SARCINI pentru LUCRARI DE CONSTRUCTII

1. CAIETE DE SARCINI PENTRU LUCRARI DE TERASAMENTE

1. Executia si masurarea lucrarilor de terasamente se va face in conformitate cu prevederile indicatorului de norme de deviz Ts in editia 1981.

Prin lucrari de terasamente in intelesul prezentului caiet de sarcini se inteleg toate articolele de lucrari si tehnologiile aferente care se refera la : sapaturi, umpluturi, transport pamant, imprastiere, nivelare, compactare pentru realizarea fundatiilor si instalatiilor subterane din interiorul cladirii si din jurul ei.

Orice lucrare de terasamente va fi inceputa numai dupa efectuarea operatiei de predare – primire a amplasamentului, reperilor de nivel, a cotei zero, a tasarii axelor, consemnata intr-un proces-verbal, incheiat intre delegatii beneficiarului, proiectantului si executantului.

4. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se va verifica intreaga trasare pe teren atat in ansamblu cat si pentru fiecare obiect in parte, determinandu-se daca se incadreaza in abaterile prevazute in normativul C56-85. In cazul in care aceste abateri sant depasite, lucrarile nu pot fi incepute decat cu acordul scris al proiectantului.

Stratul de pamant vegetal se va recupera dupa decapare, fiind depozitat corect in vederea unor noi utilizari.

6. La terminarea lucrarilor de sapatura pentru fundatii se va verifica pentru fiecare in parte dimensiunile si cotele de nivel realizate si se vor compara cu dimensiunile din proiect ;in cazul depasirii oricarei dintre abaterile admisibile, este interzisa inceperea executarii corpului , fundatiilor, inainte de a se fi executat toate corecturile necesare aducerii spatiului respectiv in limitele admisibile.

7. In toate cazurile in care se constata ca la cota de nivel stabilita in proiect – natura terenului nu corespunde cu aceea avuta in vedere la proiectare, solutia de continuare a lucrarilor nu poate fi stabilita decat pe baza unei dispozitii scrise a proiectantului.

Verificarea naturii terenului sub cota de fundare se va face de catre proiectantul geolog (care a intocmit studiul geotehnic) sau de catre antreprenor prin probe de laborator sau prin penetrare statica sau dinamica.

8. Terenul de fundare va fi protejat de influenta factorilor climatici, luandu-se in acest sens masurile corespunzatoare, in special sa fie impiedicata patrunderea apelor de suprafata in santurile de sapatura

9. Pamantul rezultat din sapatura si excedent este proprietatea investitorului.

Daca pe fundul gropii la cota de fundare apar crapaturi in teren, masurile necesare in vederea fundarii se vor stabili de catre proiectant

11. In cazul unei umeziri superficiale, datorita precipitatiilor atmosferice

neprevazute, fundul gropii de fundatie trebuie lasat sa se zvante inainte de inceperea lucrarilor de executare a fundatiilor(betonare) iar daca umezirea este puternica se va indeparta stratul de noroi.

Umpluturile se vor executa din pamanturile rezultate din lucrarile de sapatura.

Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflari si contractii mari, maluri, argile moi, cu continut de materiale organice, resturi de lemn, bulgari etc.

La executarea lucrarilor de terasamente se vor respecta urmatoarele prescriptii tehnice :

C169-88 – Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 5-1982.

C16-84 – Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente publicat in Buletinul Constructiilor nr. 6/1985 si 7/1986.

C56-85 –Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, publicate in colectia de normative si instructiuni 1986.

STAS 5091-71 Terasamente. Prescriptii generale.

STAS 6054-77. Terenul de fundatii. Adancimea de inghet.

In zona retelelor subterane (cabluri, conducte) sapatura se va face manual, luandu-se masurile de protectie corespunzatoare.Zonele de sapatura, daca depasesc, incidental cota de proiect (s-a sapat mai mult) vor fi umplute cu beton simplu. In acelasi mod se va proceda si in cazul cand terenul bun de fundare se afla sub cota din proiect.

La executarea lucrarilor de terasamente se vor respecta prevederile din Normele republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si 60/1975 si Normele de protectia muncii in activitatea de constructii – montaj aprobate de M.C.Ind. cu ordinul nr. 1233/0-1980.

2. CAIET DE SARCINI PENTRU LUCRARILE DIN BETON SI BETON ARMAT

Masurarea lucrarilor din beton si beton armat se va face in conformitate cu indicatorul normelor de deviz ’C’ editia 1981.

Executia lucrarilor din beton si beton armat se va face in conformitate cu normativele :

C1140-86 – Normativ pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat publicat in Buletinul Constructiilor nr. 12/1986;

Completarile si modificarile la “Normativul pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat” conform anexelor A, B, C si D anexate la decizia ICCPDC nr. 33/29 aprilie 1988 publicate in Buletinul Constructiilor nr. 11/1987, precum si la decizia ICCPDC nr. 12/20 martie 1989 publicate in Buletinul Constructiilor NR. 10/1988.

Lucrarile din beton si beton armat se vor executa respectandu-se indrumatoarele tehnologice si normativele care se refera la cofraje, armaturi, turnarea betonului etc. valabile la noi in tara.

In afara operatiunilor prevazute in prescriptiile de mai sus, in preturile unitare(P.U) vor fi cuprinse si urmatoarele :

Montarea tuturor schelelor de acces la puncte unde se monteaza cofraje, armaturi pentru beton si se toarna beton.

Stemuirea golurilor pentru tirantii cofrajelor cu mortar de ciment;

Debavurarea suprafetelor de beton dupa decofrare, remedierea golurilor si defectelor.

Lucrarile din beton si beton armat se vor executa numai dupa desene de executie elaborate de catre persoane de specialitate.

Betoanele vor fi realizate cu agregate de rau spalate. Probele de beton vor fi prelevate in conformitate cu normativul C140-86 si vor fi analizate de catre un laborator autorizat. Costurile incercarilor vor fi cuprinse in pretul unitar.

Intretinerea si protectia betoanelor dupa turnare, conform normativului C140-86, vor fi cuprinse in P.U.

Abaterile admisibile pentru elementele de beton si beton armat sunt cele specificate in anexa X.3 din normativul C140-86.

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul si integritatea elementelor de beton si beton armat:

Defecte de suprafata (pori, segregari superficiale sau denivelari locale) avand adancimea de max. 1cm, suprafata de max. 400cm2/defect iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la max. 10% din suprafata fetei elementului pe care sunt situate.

Defecte in stratul de acoperire al armaturilor (stirbiri locale, segregari) avand adancimea pana la armatura, lungimea de max,.5cm, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la max. 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele care se incadreaza in limitele mentionate la punctul 9, nu se inscriu in procesul verbal care se intocmeste la examinarea elementelor dupa decofrare.

Verificarea calitatii materialelor componente si a betonului se va face in conformitate cu prevederile din anexa X.1 a normativului C.140-86.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare se va inscrie in durata prevazuta de tabelul 5.1 din normativul C. 140-86.   

3. CAIETE DE SARCINI PENTRU ARMATURI

Otelul beton trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in STAS 438 /1,2,3 - 88.

Tipurile de otel utilizate in elementele de beton armat si domeniile lor de aplicare sunt indicate in tabelul 3.1. din normativul C. 140-86.

Pentru otelurile din import este obligatorie existenta certificatului de calitate emis de unitatea care a importat otelul sau cea care asigura desfacerea acestuia.

Depozitarea otelurilor pentru armaturi se va face pe tipuri si diametre, in spatii amenajate, astfel incat sa se asigure: evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea otelului si evitarea murdaririi acestora.

Pentru fiecare cantitate de armatura si sortiment aprovizionat se va controla:existenta certificatului de calitate sau de garantie;

verificarea dimensiunilor sectiunii tinand seama de reglementarilor din anexa III a normativului C.140-86.

examinarea aspectului;

verificarea prin indoire la rece.

Fasonarea barelor, confectionarea si montarea carcaselor de armatura se va face: in stricta conformitate cu prevederile proiectului.

Armaturile care se fasoneaza trebuie sa fie curate si drepte, in acest scop se vor indeparta eventualele impuritati de pe suprafata barelor, rugina prin frecare cu perii de sarma.

La intinderea cu troliul a otelului beton livrat in colaci lungimea maxima nu va depasi 1 mm/m.

Se recomanda montarea si betonarea armaturilor in maximum 15 zile de la fasonare pentru a se evita corodarea otelului ca urmare a conditiilor locale (atmosfera salina).

Armaturile netede se vor termina cu ciocuri indoite la 1800 cu raza interioara de minimum 1,25 d, iar armaturile cu profil periodic se vor indoi la 960 cu raza interioara de minim 2 d si portiunea dreapta de capat de minim 3 d respectiv 7 d.

In cazul etrierilor care se indoaie dupa un unghi drept, raza cercului de indoire va fi de minim 2 d.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub -100 C. Barele cu profil periodic cu diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald.

Montarea armaturilor poate sa inceapa numai dupa receptionarea calitativa a cofrajelor.

La montarea armaturilor se vor adopta masuri pentru asigurarea bunei desfasurari a turnarii si comportarii betonului prin: patrunderea libera a betonului intre armaturile de la partea superioara la maximum 3 m distanta, crearea spatiilor necesare patrunderii vibratorului minim 2,5 x d vibrator la intervale de maxim 5 ori grosimea elementului.

Armaturile vor fi montate in pozitia prevazuta in proiect, luandu-se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului (distantieri, agrafe, capse, etc.). Se va prevedea:

cel putin doi distantieri la fiecare m2 de placa sau perete;

cel putin un distantier la fiecare metru liniar de grinda sau stalp;

cel putin un distantier intre randurile de armaturi la fiecare doi metri de grinda in zona cu armatura pe doua sau mai multe randuri.

Distantierii pot fi din mortar de ciment, in forma de prisme prevazute cu cate o sarma pentru a fi legate de armaturi, sau confectionati din masa plastica. Este interzisa folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel-beton, cu exceptia cazului de la liniuta a treia.

Pentru mentinerea in pozitie a armaturilor de la partea superioara a placilor, se vor folosi cadre din otel-beton sprijinite pe armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maximum 1 m (1 buc /m2) in camp, respectiv la maxim 50 cm (4 buc /m2) in zonele in consola.

Praznurile si piesele metalice inglobate vor fi fixate prin puncte de sudura ca armatura elementului, sau vor fi fixate de cofraj, astfel incat sa se asigure mentinerea pozitiei lor in timpul turnarii betonului.

Retelele de armaturi din placi si din pereti vor avea legate in mod obligatoriu doua randuri de incrucisari marginale pe intreg conturul. Restul incrucisarilor din mijlocul retelelor, vor fi legate din 2 in 2 in ambele sensuri (in sah).

Retelele din placi curbe subtiri se vor lega in toate punctele de incrucisare.

La grinzi si stalpi, vor fi legate toate incrucisarile barelor armaturii cu colturile etrierilor sau ciocurile agrafelor. Restul incrucisarilor acestor bare, cu portiunile drepte ale etrierilor, pot fi legate numai in sah (cel putin din doi in doi).

Tolerantele de executie (abaterile limita admise) la fasonarea si montarea armaturilor se vor incadra in prevederile anexei X.3. din normativul C.140-86.

Se vor respecta toate prevederile constructive la armarea elementelor din beton armat, cuprinse in anexa III.2 din normativ.

Armatura utilizata pentru armare va respecta prevederile capitolului 3 “Armarea betonului” din normativul C.140 -86 cu modificarile sale ulterioare .

Normative colaterale care vor trebui respectate:

a.      9.59-86 “Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate a elementelor de beton“ publicate in Buletinul Constructiilor nr.10/1986.

b.      C.28-83 “Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor de otel beton“ publicate in Buletinul Constructiilor nr. 7/1983.

4. CAIET DE SARCINI PENTRU COFRAJE SI SUSTINERI

Proiectul pentru cofraje si sustineri se elaboreaza de catre antreprenor pe cheltuiala sa, care se va reflecta in P.U.La stabilirea P.U. pentru cofraje se vor avea in vedere: procurarea componentelor de cofraj, transportul, montarea, demontarea, curatirea si returnarea componentelor la detinator, cuprinzandu-se inclusiv chiria pentru perioada de mobilizare in santier a acestor echipamente.

Prin materialul din care se realizeaza astereala cofrajului precum si prin substanta utilizata pentru usurarea decofrarii, antreprenorul trebuie sa garanteze ca in timp nu vor aparea efecte daunatoare asupra tencuielilor (exfolieri), zugravelilor, vopsitoriilor, tapetelor, placajelor de tot felul.

Pentru confectionarea cofrajelor si sustinerilor se vor respecta prevederile capitolului 2 “Cofraje si sustinerile lor“ din Normativul C.140-86.

Reglementari privind executarea lucrarilor de cofraje:

a.      C.162-73 - “Normativ pentru alcatuirea, executarea si folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereti din beton monolit la cladiri“, publicat in Buletinul Constructiilor nr. 7 /1974.

b.      C.11-74 - “Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor din placaj, pentru cofraje“.

Cofrajele si sustinerile lor trebuie sa fie astfel alcatuite incat sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa asigure obtinerea formei, dimensiunilor si gradul de finisare, respectandu-se inscrierea in abaterile admisibile precizate in anexa X.3 la C.140-86.

sa fie etanse astfel incat sa nu permita pierderea laptelui de ciment;

sa fie stabile si rezistente sub actiunea incarcarilor care apar pe timpul executiei;

sa asigure ordinea de montare si demontare stabilita, fara a se degrada elementele de beton cofrate sau componentele cofrajelor;

sa permita la decofrare o preluare treptata a incarcarii de catre elementele care se cofreaza.

Cofrajele se pot confectiona din lemn, sau produse pe baza de lemn, metal sau produse pe baza de polimeri. Detaliile de alcatuire a cofrajelor se vor elabora de constructor in cadrul proiectului tehnologic de executie.

Cofrajele, sustinerile si piesele de fixare se vor dimensiona tinand seama de precizarile date in anexa II la normativul C.140-86.

Pentru a reduce aderenta intre cofraj si betoane, acestea se ung cu agenti de decofrare pe fetele care vin in contact cu betonul, dupa curatirea prealabila si inainte de fiecare folosire.

Fisele tehnologice ce se vor elabora de catre constructor, vor trebui sa cuprinda precizari de detaliu privind:

lucrarile pregatitoare;

fazele de executie;

pozitia eventualelor ferestre de curatire sau betonare;

programul de control al calitatii pe fazele de executie a cofrajului;

resursele necesare;

organizarea rationala a locului de munca.

Montarea cofrajelor va cuprinde operatiile:

trasarea pozitiei cofrajelor;

asamblarea si sustinerea provizorie a panourilor;

verificarea si corectarea pozitiei panourilor;

incheierea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elemente de sustinere a cofrajelor reazema pe teren se va asigura repartizarea solicitarilor tinand seama de gradul de compactare si posibilitatile de inmuiere, astfel incat sa se evite producerea tasarilor.

In vederea asigurarii unei executii corecte a cofrajelor se vor efectua verificari etapizate astfel:

preliminar, contractandu-se lucrarile pregatitoare si elementele de cofraje si sustinere;

in cursul executiei, verificandu-se pozitionarea in raport cu trasarea si modul de fixare a elementelor;

final, receptia cofrajelor si consemnarea constatarilor in “Registrul de procese verbale pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse” tinand seama de urmatoarele: alcatuirea elementelor de sustinere si sprijinirea, incheierea corecta a elementelor cofrajelor si asigurarea etanseitatii acestora; dimensiunile interioare ale cofrajelor in raport cu cele ale elementelor care urmeaza a se betona, pozitia cofrajelor in raport cu cea a elementelor situate la nivelele inferioare si pozitia golurilor.Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2050
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site