Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


PRESCRIPTII TEHNICE pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat

Instalatii

+ Font mai mare | - Font mai mic
PRESCRIPTII TEHNICE

pentru
Verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune

si instalatiilor de ridicat

CR 1 - 2001

1. Obiect

1.1. Prezentele Prescriptii tehnice sunt elaborate in baza legislatiei in vigoare privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor mecanice sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil precum si a dispozitivelor si sistemelor de siguranta si protectie si stabilesc conditiile generale pentru verificarea proiectarii, executiei, montarii repararii si exploatarii acestora, care sunt supuse prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, precum si pentru verificarile tehnice in vederea autorizarii de functionare si in timpul exploatarii lor. Pentru instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat destinate obiectivelor si instalatiilor nucleare vor fi respectate prevederile prezentelor Prescriptii tehnice, precum si cele specifice.

1.2. Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat sunt supuse in faza de proiectare, in timpul si la terminarea construirii, montarii si repararii precum si in vederea autorizarii de functionare si in timpul exploatarii unor verificari tehnice in conformitate cu Prescriptiile tehnice- Colectia ISCIR, in vigoare, specifice fiecarui fel de instalatie si cu prezentele Prescriptii tehnice.

2. Verificarea proiectarii

2.1. Verificarile in faza de proiectare constau in:

a) Verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, in vigoare.

b) Avizarea conforma a desenul tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, in vigoare. Aceasta avizare va consta din:

-avizarea conforma cu desenul tip de ansamblu, inainte de introducerea in executie, reparatie, etc.a instalatiilor respective;

- avizarea, dupa caz a desenului tip de ansamblu ' AS BUILT' la terminarea executiei (cand proiectul se modifica din punct de vedere constructiv) instalatiei respective,cuprinzand toate modificarile acesteia in desenul tip de ansamblu, care va fi introdus in Cartea instalatiei - partea de constructie.

Desenul tip de ansamblu 'AS BUILT' se recomanda a fi elaborat in cazul cazanelor de abur si apa fierbinte cu parametrii peste 50 t/h si 40 bar, respectiv peste 25 Gcal/h si conductelor de abur si apa fierbinte sub presiune.

Dupa avizarea conforma a desenului tip de ansamblu, acesta se va inregistra la ISCIR - inspectia teritoriala sau inspectia centrala, dupa caz, fara de care nu se poate acorda autorizatia de functionare a instalatiei.

Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-inspectia teritoriala pe teritoriul careia se afla unitatea de proiectare respectiva.

2.2. Verificarea proiectelor in ceea ce priveste concordanta acestora cu prevederile Prescriptiilor tehnice Colectia ISCIR, in vigoare, se efectueaza de catre unitatile de proiectare autorizate de ISCIR conform Prescriptiilor tehnice CR2- Colectia ISCIR. In acest scop unitatile de proiectare autorizate vor numi personal de specialitate care sa efectueze verificarea pieselor scrise si desenate ale proiectului: confirmarea verificarii se va face pe desenul tip ansamblu, consemnand pe acesta prin stampilare pe copii urmatoarele:

- Denumirea unitatii de proiectare autorizate de ISCIR

- 'Verificat, corespunde Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, in vigoare'__________ - Numele si prenumele __________ ______ ____ _____ _______ ______ _______

- Data__________ ______ ____ __________ ______ ____ _____

- Semnatura __________ ______ ____ __________ ______ ____

2.3. Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, se efectueaza de catre ISCIR, avizarea conforma de catre ISCIR se va efectua numai dupa verificarea proiectelor respective de catre o unitate autorizata de ISCIR, aceasta avizare conforma se poate efectua si de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de ISCIR in acest scop, conform Prescriptiilor tehnice CR2 -Colectia ISCIR, dar numai cu acordul scris ISCIR.

2.4. Confirmarea avizarii conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnand prin stampile pe un numar de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, urmatoarele:

a) In cazul in care avizarea se face de catre ISCIR:

AVIZAT conform

ISCIR2

Numele _______________Prenumele ____________________

Data __________________ Semnatura____________________

b) In cazul in care avizarea se face de catre personalul propriu de specialitate din unitatile de proiectare, autorizat de ISCIR si imputernicit in scris pentru proiectul respectiv:

AVIZAT conform

AUTORIZAT ISCIR

Denumirea unitatii __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________

Scrisoarea ISCIR de imputernicire nr._________/__________ ______ ____ _

Numele ____________________Prenumele __________ ______ ____ _____

Data_____ _______ ______ _______Semnatura__________ ______ ____ _______

2 Se specifica 'inspectia teritoriala' care a efectuat avizarea; cand avizareaeste efectuata de 'inspectia centrala ', nu se va specifica numic.

2.5. Avizarea conforma a desenului tip de ansamblu este valabila pana la modificarea acestuia ca urmare a modificarii Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR aferente, a modificarilor intervenite in diferitele faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizarii instalatiei. In cazul intreruperii fabricatiei mai mult de un an, proiectul trebuie reavizat la reluarea ei.

2.6. Unitatea in cadrul careia se avizeaza conform desenele tip de ansablu va retine cate un exemplar din fiecare: acestea vor fi inscrise intr-un registru de evidenta conform modelului din Anexa 3.

2.7. Unitatea de proiectare raspunde de conceptia corecta a solutiilor constructive, de alegerea materialelor, de calcul de rezistenta al instalatiilor proiectate potrivit conditiilor de functionare in conditii de siguranta, a conditiilor tehnice ale Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.

Conventiile de recunoastere reciproca a verificarilor si incercarilor incheiate cu organizatii de supraveghere tehnica din alte tari vor fi revizuite de iSCIR cel mult la 5 ani.

2.8. Avizarea conforma a proiectelor, respectiv desenelor tip de ansamblu, pentru instalatiile si aparatelecare se procura din import se va face de catre ISCIR, dupa ce in prealabil acestea au fost verificate prin grija solicitantului in ceea ce priveste concordonta cu prevederile Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR de catre o unitate de proiectare autorizata in domeniu de catre ISCIR.

3. Verificarea construirii, montarii si repararii instalatiilor

3.1. Verificarea in timpul si la terminarea construirii, montarii si repararii instalatiilor se executa de catre organele ISCIR sau de catre personalul propriu de specialitate din unitatea constructoare, montatoare sau reparatoare, autorizat in acest scop , conform Prescriptiilor tehnice CR 2 - Colectia ISCIR, imputernicit in scris de ISCIR.

Instalatiile care se verifica de organele tehnice ISCIR, in unitatile constructoare, montatoare sau reparatoare se stabilesc de ISCIR; celelalte instalatii se verifica de catre personalul autorizat din unitatile respective,in baza acordului scris al ISCIR.

3.2.Rezultatele verificarii instalatiilor si aparatelor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat astfel:

a) Pentru verificarile efectuate pe parcursul executiei montajului si reparatiei precum si pentru verificarile executate la terminarea montajului si reparatiei se vor incheia documente (procese verbale,buletine etc.) de verificare.

b) Pentru verificarile finale, efectuate la terminarea construirii, montajului (in cazul in care montajul se executa la unitatea constructoare) sau reparatiei cu bune rezultate, se va semna si cartea instalatiei partea de constructie (documentatia de montaj / documentatia de reparatie) conform prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, in cazul instalatiilor sub presiune se va aplica si poansonul pe placa de timbru, dupa caz.

4. Autorizarea functionarii

4.1. La prima punere in functiune:

4.1.1. Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat, pot fi date in exploatare numai dupa verificarea tehnica oficiala si eliberarea autorizatiei de functionare de catre:

4.1.1.1. Inspectia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune si instaltiilor de ridicat, prin organele sale tehnice, pentru instalatiile si aparatele care sunt supuse prevederilor sale tehnice, pentru instalatiile si aparatele care sunt supuse prevederilor prezentelor Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR care prezinta pericol sporit in exploatare

Instalatiile indicate mai jos se verifica obligatoriu numai de catre organele ISCIR:

a) cazane de abur industriale cu debitul nominal egal sau mai mare de 4 t/h;

b) cazane de abur industriale cu debitul nominal egal sau mai mare de 4t/h;

c) cazane de apa fierbinte cu debitul nominal egal sau mai mare de 5 Gcal/h;

d) cazane mici de abur in conformitate cu prevederile Prescriptiilortehnice C30 - Colectia ISCIR;

e) cazane de apa calda cu debitul nominal egal sau mai mare de 0,1 Gcal/h;

f) conducte de abur si de apa fierbinte;

g) recipiente pentru depozitarea gazelor toxice, explozive sau inflamabile la care produsul intre presiunea maxima admisibila de lucru (in bar) si volumul (in litri), depaseste cifra 100.000sa p >16bar sau t>100oC;

h) recipiente care indeplinesc conditiile: presiunea maxima admisibila de lucru mai mare de 100 bar sau temperatura maxima admisibila de lucru mai mare de 450oC;

i) recipiente container, stocatoare si autocisternele de GPL:

j) recipiente container, stocatoare si autocisterne pentru fluide criogenice (tmin=-50oC);

k) macarale fixe si poduri rulante avand sarcina nominala de 100 t sau mai mare;

l) macarale cu brat deplasabile pe cai de rulare cu sine care au momentul sarcinii mai mare de 110 tm si macarale turn cu brat orizontal care au momentul sarcinii mai mare de 110 tm sau mai mare;

m) macarale portic si macarale portal deplasabile pe cai de rulare cu sine, avand sarcina nominala de 50 t sau mai mare;

n) macarale cu brat deplasabile pe cai de rulare fara sine, precum si macarale de cale ferata avand sarcina nominalade 50 t sau mai mare;

o) acensoare de persoane;

p) teleferice de persoane cu exceptia teleschiurilor telesanilor sau celor similare acestora;

q) instalatii de ridicat pe plan inclinat pentru persoane.4.1.1.2. Unitatile detinatoare autorizate conform prevederilor Prescriptiilor tehnice CR2 - Colectia ISCIR si/sau utilizatoare de astfel de instalatii prin personalul propriu de specialitate autorizat de ISCIR, denumit in continuare responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR pentru instalatiile exceptate de la prevederile pct 4.1.1.1.enumerate in continuare:

a) cazanelor de apa calda si abur de joasa presiune cu debit caloric mai mic sau egal cu 100.000 kcal/h;

b) recipientelor stabile care au presiunea maxima admisibila de lucru de celmult 16 bar si/sau temperatura peretelui de cel mult 200oC si la care produsul dintre volumul (in litri) si presiunea maxima admisibila de lucru (in bar) nu depaseste cifra 1000: recipientele care contin gaze toxice (mai putin separatoarele de ulei din amoniac),lichefiate sau dizolvate (in afara dioxidului de carbon dizolvat in apa), chiar daca indeplinesc aceasta conditie se autorizeaza de catre ISCIR - inspectiile teritoriale;

c) recipiente de tip sasiu executate din teava de la copresoarele de aer;

d) preincalzitoarelor de pacura (titei, combustibil lichid sau similare) la care agentul primar circula in spatiul tubular;

e) separatoarelor de namol sau filtrelor de pe conductele de apa fierbinte, separatoarelor de apa si ulei de pe conductele de aer comprimat (care nu au rolde tampon sau     acumulator);

f) preincalzitoarele de aer din circuitul furnalelor;

g) recipientelor acumulatoare de presiune cu volumul cel mult 150 litri din sistemulde actionare a intrerupatoarelor electrice;

h) filtrelor si schimbatoarelor de caldura tip teava in teava cu presiune panala 64 bar inclusiv din instalatiile tehnologice de extractie si transport gaze naturale (titei cu gaze, similare);

i) autoclavelor cu foc direct care au produsul dintre volumul (in litri) si presiunea maxima admisibila de lucru (in bar) mai mic sau egal cu 75;

j) generatoarelor de acetilena cu presiunea de cel mult 0,5 bar;

k) butoaielor metalice si recipientelor butelii transportabile;

l) conductelor tehnologice sub presiune din instalatiile chimice rafinarii si petrochimice;

m) mecanismelor de ridicat;

n) macaralelor manuale;

o) macaralelor cu actionare mecanica (electrica pneumatica, hidraulica etc.) avind sarcina nominala pana la 1 t inclusiv.

p) carucioarelor stivuitoare si incarcatoarelor;

q) platformeor ridicatoare (autotelescoape,nacele, platforme mobile) pentru constructii si similare;

r) macaralelor pe cablu din sectorul forestier;

s) macaralelor folosite ca utilaje tehnologice speciale (pentru scos capace in industria siderurgica, pentru spart fonta, masini de sarjare,etc.)

t) macaralelor montate pe autovehicule care deservesc numai platformele pe care sunt montate;

u) macarale montate pe vagon de cale ferata care deservesc numai platforma vagonului pentru manipularea instalatiei mobile de sudat sine;

v) ascensoarele mici de materiale, care au sarcina nominala pana la 100kg inclusiv, cu imputernicire din partea ISCIR;

w) ascensoarele de materiale (fara insotitor) pentru santierele de constructii;

x) ascensoarele de schip;

y) ascensoarele de scena cu actionare manuala, precum si celor transportabile cu actionare manuala, precum si celor transportabile cu actionare mecanica;

z) cortinelor de incendiu;

a) translatoarelor stivuitoare de raft pe cai de rulare la sol, care au sarcina nominala pana la160 kg. inclusiv;

b) schelelor autoridicatoare pentru constructii.

NOTA: Cu acordul ISCIR, pentru conductelede abur cu presiunea admisibila de lucru mai mica de 8 bar si conductele de apa fierbinte cu diametrul nominal mai mic de 219 mm, se poate imputernicii responsabilul cu supravegherea tehnica, autorizat de ISCIR, al unitatii detinatoare pentru efectuarea verificarilor oficiale in vederea autorizarii functionarii.

4.1.1.3. Pentru instalatiile de ridicat din import, verificarea la punerea in functiune se va efectua de catre ISCIR, iar verificarile la scadenta vor putea fi efectuate, dupa caz si de catre responsabilii cu supravegherea si verificarea tehnica ai unitatilor detinatoare si/sau utilizatoare, imputerniciti de ISCIR pentru tipurile de instalatii respective. De asemenea ISCIR va efectua verificarile obligatorii conform prevederilor Prescriptiilor tehnice -Colectia ISCIR, pentru recipiente cisterna (auto si CFR), recipientele container, recipientele butelii etc. inchiriate din strainatate pentru o perioada de timp considerate in regim provizoriu in Romania.

4.1.2. Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat necuprinse la punctul 4.1.1.2. vor fi inregistrate de ISCIR, dar verificarea tehnica oficiala si eliberarea autorizatiei de functionare vor putea fi efectuate si de responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica din unitatea detinatoare cu supravegherea tehnica din unitatea detinatoare, cu acord scris al ISCIR.

4.1.3. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare a instalatiilor prevazute la pct.4.1.1.1 si pct.4.1.2. unitatea care foloseste aceste instalatii trebuie sa solicite in scris ISCIR - inspectia teritoriala in raza careia isi desfasoare activitatea, efectuarea verificarii propunand si data in acest scop (de acord dupa caz, cu unitatea de montaj; totodata va prezenta urmatoarea documentatie:

- cartea instalatiei - partea de constructie, completata cu partea de montaj, dupa caz, conform Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, in vigoare. In cazul instalatiilor importate se va prezenta cartea instalatiei tradusa de catre unitate, precum si avizul ISCIR in vederea importului:

- copia avizului obligatoriu de instalare, obtinut in prealabil, in cazul cazanelor de abur si apa fierbinte, supuse prevederilor Prescriptiilor tehnice C1 - Colectia ISCIR:

- procesul verbal de efectuare a incercarilor de casa ale instalatiei;

4.1.4. Documentatia va fi inregistrata la ISCIR - inspectia teritoriala respectiva.

ISCIR inspecia teritoriala va stabili cu beneficiarul:

a) fie data certa la care urmeaza sa se efectueze verificarea de catre organele tehnice ale ISCIR;

b) fie acordul scris in vederea efectuarii verificarii de catre responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR, din cadrul unitatii detinatoare conform punctului 4.1.2 din prezentele Prescriptii tehnice : in acest caz ISCIR -inspectia teritoriala va face cunoscut unitatii detinatoare obligatia efectuarii verificarii restituind documentatia tehnica care urmeaza sa se completeze de personalul care efectueaza verificarea transmitand-o la ISCIR spre verificare si inregistrare.

4.1.4.1 Documentatia incompleta va fi inapoiata unitatii detinatoare pentru afi completata iar data verificarii vafi stabilita in conditiile aratate anterior dupa completarea acesteia. Din documentatie poate lipsi procesul verbal de efectuare a incercarilor de casa care va fi predat organului de verificare la fata locului inainte de inceperea verificarii. Nepredarea procesului verbal sau semnalarea inacesta a unor lipsuri sau deficiente consemnate intr-un proces verbal al organului ISCIR atrage dupa sine neefectuarea verificarii, instalatia considerandu-se nepregatita.

4.1.5 La data stabilita pentru verificare conform punctului 4.1.4 a. unitatea detinatoare trebuie sa pregateasca instalatia, avand incercarile de casa efectuate cu rezultate corespunzatoare (mentionate intr-un proces verbal), utilajul si sarcinile pentru incercari pregatite; de asemenea va asigura personalul de deservire si auxiliar necesar. La verificare nu trebuie sa lipseasca responsabilul cu supraveghere tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR si, dupa caz, responsabili ai unitatii de montaj.

4.1.5.1 In cazul instalatiilor inchiriate (cu exceptia celor din import), la verificare va participa atat responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR din unitatea detinatoare, cat si cel din unitatea care a inchiriat instalatia.

4.1.6. Instalatiile care se monteaza din subansamble la locul de functionare vor fi pregatite si prezentate la verificarea in vederea autorizarii functionarii de catre unitatea care executa montajul la verificare nu trebuie sa lipseasca responsabilul autorizat de catre ISCIR conform prevederilor Prescriptiilor tehnice CR2 - Colectia ISCIR din unitatea de montaj respectiva.

4.1.7 Autorizarea functionarii instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat de catre responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR, din unitatea detinatoare, se face in aceleasi conditii ca si autorizarea prin organele tehnice ale ISCIR.

4.1.7. Autorizarea functionarii se acorda numai daca, verificarea tehnica oficiala, se constata indeplinirea conditiilor prevazute in Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, in vigoare; autorizarea functionarii si parametrii de functionare aprobati, precum si data (luna si anul) stabilita pentru urmatoarea verificare periodica se inscriu intr-un proces-verbal incheiat de organele mentionate de la pct. 4.1.1.1), respectiv 4.1.1.2 si 4.1.1.3.

4.1.8. Autorizarea functionarii se acorda numai daca la verificare tehnica oficiala se constata indeplinirea conditiilor prevazute in Prescriptii tehnice- Colectia ISCIR, in vigoare; autorizarea functionarii si parametrii de functionare aprobati, precum si data (luna si anul) stabilita pentru urmatoarea verificare periodica se inscriu intr-un proces verbal conform model anexa nr.1 incheiat de organele mentionate de la pct. 4.1.1.1. respectiv 4.1.1.2 si 4.1.1.3.

Pentru instalatiile a caror verificare a fost incredintata responsabilului cu supravegherea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR in conformitate cu punctul 4.1.2 din prezentele Prescriptii tehnice, bunitatea detinatoare, va transmite o copie a procesului verbal si fisa de evidenta la ISCIR unitatea teritoriala, solicitand odata cu aceasta inregistrarea instalatiei in evidenta ISCIR si comunicarea numarului de inregistrare ; ISCIR - inspectia teritoriala va comunica unitatii detinatoare numarul de inregistrare in cel mult 7 zile de la data solicitarii. Unitatea detinatoare are obligatia de a ridica de la ISCIR - inspectia teritoriala cartea instalatiei - partea de constructie in cel mult 30 zile de la data inregistrarii.

4.1.9 Instalatiile prevazute la pct. 4.1.1.2. se verifica si se autorizeaza dupa montare inainte de a fi puse in functiune de catre responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR in aceleasi conditii ca si cele care intra in evidenta ISCIR cu deosebirea ca documentatia tehnica a acestora nu se mai trimite la ISCIR. Cartile tehnice ale acestor instalatii se compun din documentatia tehnica de constructie primita de la unitatea constructoare si procesul verbal de verificare si autorizare intocmit intr-un singur exemplar, cu scadentele respective.

Cartile instalatiilor - partea de exploatare, atat cele din evidenta ISCIR cat si cele care sunt in evidenta interna a unitatii beneficiare la care se da un numar de inregistrare, se pastreaza de catre responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR

4.1.10 Evidenta instalatiilor va fi tinuta de catre unitatile detinatoare intr-un registru, conform modelului anexa nr.2 separat pentru instalatiile de la pct. 41.1.1 si pct. 4.1.1.2

4.1.11 Unitatea detinatoare este obligata sa pastreze in bune conditiuni cartea instalatiei - partea de exploatare si sa o transmita o data cu instalatia in cazul transferarii acesteia.4.2. Instalatii aflate in exploatare

4.2.1. Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat mentionate la pct. 4.1.1.1, 4.1.1.2 si 4.1.2 sunt supuse in timpul exploatarii unor verificari tehnice oficiale periodice, care se efectueaza de catre organele indicate la punctele respective: cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a instalatiei in conformitate cu Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, si in cazul cand rezultatele verificarii sunt corespunzatoare se acorda autorizatia de functionare in continuare si se stabileste data (luna si anul) urmatoarei verificari periodice (scadenta), intocmind proces verbal in cartea instalatiei.

4.2.2.Unitatile care detin instalatii prevazute la pct.4.1.1.1 si 4.1.2 vor comunica in termen de 15 zile la ISCIR - inspectiile teritoriale in raza carora isi desfasoara activitatea instalatiile vandute altor beneficiari cu adresa acestora pe cele scoase definitiv din functiune precum si pe cele care urmare modificarii parametrilor au trecut in alta categorie.

Data exacta (ziua) pentru efectuarea verificarii se stabileste de unitatea detinatoare de acord cu ISCIR- inspectia teritoriala cel tarziu pana la 25 ale fiecarei luni pentru instalatiile planificate sa fie verificate in luna viitoare.

4.2.4. Datele stabilite pentru verificarea instalatiilor mentionate la pct. 4.1.1.1 si 4.1.2 nu trebuie sa depaseasca scadenta operatiei de verificare oficiala inscrisa in cartea instalatiei - partea de exploatare.

4.2.5 Unitatea detinatoare este singura raspunzatoare pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificarilor,chiar daca termenele respective ii sunt sau nu comunicate de ISCIR - inspectia teritoriala.

4.2.6 Pentru instalatiile mecanice sub presiune, cand cerintele productiei nu permit oprirea instalatiei pentru verificare la data scadenta, unitatea care a efectuat ultima verificare (ISCIR - inspectia teritoriala sau unitatea detinatoare) poate prelungi functionarea cu maximum 6 luni, pe baza unei motivari a beneficiarului din care sa rezulte ca starea tehnica a instalatiei permite acest lucru; pentru instalatiile la care ultima verificare s-a efectuat de ISCIR - inspectia teritoriala, motivarea tehnica scrisa impreuna cu cererea de prelungire se inainteaza la ISCIR - inspectia teritoriala.

Procesul verbal intocmit de responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR, prin care s-a prelungit termenul de functionare se trimite la ISCIR- inspectia teritoriala, in cazul instalatiilor la care verificarea precedenta s-a efectuat de acesta.

In cazuri exceptionale si motivate tehnic pentru instalatiile inglobate in linii tehnologice complexe si care nu pot fi oprite separat de acestea, se poate admite prelungirea termenului de scadenta pana la oprirea intregii instalatii, dar nu mai mult de 1 an de catre ISCIR - inspectia teritoriala.

4.2.7 Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat mentionate la pct. 4.1.1.1 si 4.1.2, la care s-au efectuat reparatii supuse verificarii ISCIR conform Prescriptiilor tehnice CR3 - colectia ISCIR, pot fi date in exploatare numai dupa verificarea lor de catre organele ISCIR sau cu acordul scris al ISCIR - inspectia teritorial, a responsabilului cu supravegherea tehnica a instalatiei autorizat de ISCIR din unitatile detinatoare , in conformitate cu Prescriptiilor tehnice mentionate mai sus si Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR specifice tipului de instalatii respectiv.

4.2.7.1 Verificarile efectuate in conformitate cu Prescriptiilor tehnice mentionate la punctul 4.2.7., in timpul si la terminarea reparatiei se pot lua in considerare la eliberarea autorizatiei de functionare, nefiind necesara repetarea lor, in conditiile respectarii acestora.

4.2.8. Prevederile pct.4.1.1.1 din Prescriptii tehnice se aplica si pentru verificarea tehnica dupa reparatii mentionate la pct. 4.2.7.

4.2.9 Instalatiile mecanice sub presiune si instalatiile de ridicat mentionate la pct.4.1.1.2. care sunt supuse acelorasi categorii de lucrari de reparatii ca cele mentionate mai sus, nu vor putea fi date in exploatare decat pe baza unei verificari tehnice efectuata conform Prescriptiilor tehnice CR3 precum si celorlalte Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR, specifice tipului de instalatie respectiv, de responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilorautorizat de ISCIR din unitatile detinatoare.

4.2.10 Daca in cadrul reparatiilor nu s-au executat lucrarile mentionate la punctele 4.2.7 si 4.2.9 verificarea se va efectua de organele competente in baza autorizatiei in curs si pana la termenul inscris.

4.2.11 In vederea autorizarii functionarii dupa reparatie a instalatiilor mentionate la punctele 4.1.11 si 4.1.2 unitatea detinatoare trebuie sa solicite in scris ISCIR - inspectia teritoriala pentru efectuarea verificarii propunand si data in acest scop ( de acord dupa caz cu unitatea reparatoare); totodata va prezenta documentatia prevazuta de Prescriptiile tehnice CR13 - Colectia ISCIR specifice tipului de instalatie reparata.

4.2.11.1 Documentatia prevazuta de Prescriptiile tehnice CR3 - Colectia ISCIR este obligatorie si in cazul reparatiilor executate la instalatiile prevazute la pct. 4.1.1.2.

4.2.11.2 Documentatia de reparatie va fi inregistrata la ISCIR - inspectia teritoriala respectiva cu cel putin 7 zile inainte de data propusa pentru verificare.

ISCIR - inspectia teritoriala vastabili cu beneficiarul sau reparatorul:

a) fie data ceruta la care urmeaza sa se efectueze verificarea ,de catre organele tehnice ale ISCIR;

b) fie incredintarea efectuarii verificarii si eliberarii autorizatiei dupa reparatie responsabilului cu supravegherea tehnica a instalatiilor,autorizat de ISCIR din cadrul unitatii detinatoare, cu cel putin 24 ore inainte de data propusa pentru verificare, obligatia efectuarii verificarii si eliberarii autorizatiei dupa reparatie, restituind documentatia primita.

4.2.12.1 Documentatia incompleta vafi inapoiata unitatii detinatoare sau reparatoare, dupa caz, pentru a fi completata, iar data verificarii va fi stabilita in conditiile aratate anterior, dupa completarea acesteia. Din documentatie poate lipsi procesul verbal al incercarilor de casa prevazut in Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR car va fi predat organului de verificare la fata locului, inainte de inceperea verificarii. Nepredarea procesului verbal sau semnalarea in aceasta a unor lipsuri sau deficiente atrage dupa sine neefectuarea verificarii, instalatia considerandu-se nepregatita.

4.2.13 La data stabilita pentru verificare conform pct.4.2.3 si 4.2.12., unitatea detinatoare si unitatea reparatoare trebuie sa pregateasca instalatia avand utilajul si sarcinile pentru incercari pregatite; de asemenea va asigura personalul de deservire si auxiliar din care nu trebuie sa lipseasca responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor autorizat de ISCIR si dupa caz, delegatii unitatii de reparatii.

4.2.14 In cazul cand organul ISCIR nu s-a putut prezenta la data stabilita sau cel mult dupa 24 ore de la data stabilita, verificarea periodica sau dupa reparatie se va efectua de responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR din unitatea detinatoare fara alta comunicare cu exceptia instalatiilor de la pct.4.1.1.1.

4.2.15. Autorizarea functionarii in continuare a instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat cu ocazia verificarii periodice sau dupa reparatii, prin responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR din unitatea detinatoare, in conformitate cu pct. 4.2.1., 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.12.b si 4.2.14 se face in acelasi conditii ca si autorizarea prin organele tehnice ISCIR.

4.2.16. Autorizarea functionarii in continuare a instalatiei se acorda numai daca la verificarea periodica sau dupa reparatie se constata indeplinirea conditiilor de siguranta din Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR in vigoare.

Rezultatele verificarii se vor consemna intr-un proces verbal conform model anexa nr.1, care va fi inscris in cartea instalatiei - partea de exploatare in cazurile aratate la pct. 4.2.1, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.12 b si 4.2.14 un exemplar al procesului verbal se va inainta imediat la ISCIR - inspectia teritoriala respectiva.

4.2.17. Efectuarea lucrarilor de reparatii se va inscrie de catre responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor din unitatea detinatoare in registrul de supraveghere sau de evidenta functionarii instalatiei de asemenea, in cartea instalatiei - partea de exploatare - la rublica evidenta functionarii.

Documentatia tehnica se va anexa la cartea instalatiei - partea de exploatare si se va sigila

de ISCIR - inspectia teritoriala sau de personalul autorizat de ISCIR dupa caz.

5. Dispozitii finale

5.1. Punerea in fuctiune a instalatiilor mecanice sub presine si instalatiilor de ridcat neautorizate, in afara termenelor scadente sau fara o verificare dupa reparatii conform Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, este interzisa si se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.

5.2. Documentatia de verificare care se incheie de organele tehnice ale ISCIR si de catre personalul propriu de specialitate autorizat de ISCIR din unitatile constructoare, montatoare, reparatoare si detinatoare, vor cuprinde cel putin verificarile si incercarile efectuate, constatarile si rezultatele acestor verificari si incercari si dupa caz, dispozitiile obligatorii stabilite.

5.3. Dreptul de a elibera autoriztia de functioare pentru instalatiile noi sau vechi intrate din nou, sau de a prelungi dupa verificarile oficiale sau dupa reparatii la instlatiile aflate in exploatare, revine numai organelor tehnice ISCIR, respectiv responsabilului cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR, din unitatea detinatoare asa cum rezulta din cuprinsul prezentelor Prescriptii tehnice.

Aceste organe pot lua in considerare verificarile si incercarile efectuate de organele de verificare ISCIR sau de personalul propriu de specialitate autorizat de ISCIR sau de personalul propriu de specialitate autorizat de ISCIR din unitatile constructoare, montatoare sau reparatoare in sensul de a nu mai repeta incercarile si verificarile respective. In mod asemanator vor fi autorizate instalatiile si aparatele provenite din import de firme certificate de ISCIR pe baza verificarii capabilitatii tehnice.

5.3.1 Fabricantul extern va executa produsul pentru livrare in Romania in conformitate cu documentatia tehnica avizata de ISCIR.

Pe parcursul fabricatiei sau in final, ISCIR trebuie sa efectueze verificari la fabricant privind calitate A EXECUTIEI si incercarile efectuate conform proiectului AVIZAT ISCIR.

In cazul importului de instalatii si aparate din tari in care sunt organizatii de supraveghere tehnica cu care ISCIR are incheiate CONVENTII de recunoastere reciproca a verifiarilor si incercarilor sau exista fabricanti CERTIFICTI de ISCIR pe baza verificarilor capabilitatii tehnice, se vor aplica prevederile din conventii, respectiv din protocoale incheiate.

Este interzis importul de instalatii si aparate fara AVIZ ISCIR.

5.3.1.1 Certificarile efectuate de catre ISCIR la producatorii din alte tari, vor fi revizuite la maximu 2 ani.

5.4. Instalatiile mecanice sub presiune si ascensoarele pot fi verificate in vederea autorizarii de functionare sau la verificarea periodca la scadenta sau dupa reparatie si de responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, din unitatile de intretinere sau de reparatii autorizate de ISCIR.

De asemenea recipientele cisterna cu exceptia celor supuse prevederilor prescriptiilor tehnice C27 - Colectia ISCIR, pot fi verificate in vederea autorizarii de functionare sau la scadenta de responsabilul cu supravegherea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR din unitatile care efectueaza intretinerea, revizia sau repararea acestora, dar numai cu acordul scris al ISCIR.

5.5. Organele mentionate la pct.5.3. au obligatia sa interzica functionarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat ori de cate ori constata ca nu sunt indeplinite conditiile de siguranta in functionare instalatiilor in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si a Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR, specifice.

5.6. Organele tehnice ale ISCIR au dreptul de a efectua verificari tehnice prin sondaj la toate instalatiile supuse prevederilor Prescriptiilor tehnic - Colectia ISCIR, in vigoare, precum si de a efectua verificari prin sondaj asupra modului in care unitatile de proiectare, constructoare, montatoare, reparatoare si detinatoare executa lucrarile de verificare prevazute in prezentele Prescriptii tehnice. De asemenea responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor, autorizat de ISCIR, din unitatea detinatoare are dreptul de a efectua verificari inopinate la instalatiile aflate in exploatare luand dupa caz, masuri pentru respectarea prevederilor Prescriptiilor tehnice - Colectia ISCIR.5.7. Verificarea indeplinirii tuturor conditiilor si normelor de protectia muncii pe durata

efectuarii verificarilor si incercarilor instalatiilor precum si asigurarea echipamentului de protectie necesar sunt exclusiv in sarcina agentului economic caruia i se efectueaza verificarile si incercarile.

De efectuara instructajului de protectia muncii pentru persoanele care participa la verificari si incercari raspund unitatile din care fac parte persoanele respective, in cazurile cand incercarile se desfasoara in mediu normal, in cazul cand verificarile si incercarile se desfasoara in alte medii decat normal (exploziv, toxic) unitatea in incinta careia are loc activitatea respectiva, va efectua un instructaj suplimentar specific mediului inainte de inceperea lucrarilor, tuturor celor care participa la aceste lucrari.

5.8 In cazul nepregatirii instalatiilor in vederea efectuarii verificarii, vinovatii vor fi sanctionati in baza procesului verbal incheiat de organul de verificare iar instalatia nu va putea functiona decat dupa executarea verificarii.

5.9 In vederea efectuarii in bune conditii a verificarilor tehnice a instalatiilor, unitatile constructoare, montatoare, reparatoare si detinatoare de instalatii dupacaz sunt obligate sa puna la dispozitia organelor tehnice ale ISCIR:

a) datele, informatiile sau documentele in legatura cu verificarea tehnica a instalatiilor;

b) utilajul, personalul si echipamentul de lucru si protectie necesar;

c) mijloace de transport, daca nu exista mijloace publice de transport la si la locul respectiv.

5.10 O data cu intrarea in vigoare a prezentelor Prescriptii tehnice, 'Prescriptii tehnice pentru verificarea si autorizarea instalatiilor mecanice sub presiune si instalatiilor de ridicat CR1-99', precum si prevederile contrare din Prescriptiile tehnice - Colectia ISCIR, isi inceteaza valabilitate.

Trimiterile facute in text la alte Prescriptii tehnice - Colectia ISCIR se referala editiile in vigoare.

ANEXA 1.

ROMANIA

Inspectia de stat pentru controlul cazanelor,

recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat

-ISCIR-

Proces - verbal de verificare

Nr.

UNITATEA

TERITORIALA

Adresa

Telefon

Fax..

Incheiat astazi.cu ocazia .efectuat in baza H.G.19/2001,.Decretul 587/1973, modificat si completat prin Decretul nr.417/1985, aplicabile si a Prescriptiilor tehnice, Colectia ISCIR la..

Tip

cu numarul de inventar/fabricatie si cartea instalatiei nr..avand parametrii ultimei

verificari ..

Denumirea agentului economic din localitatea..

str.nr.judet/sector..

Subsemnatul1 .am constatat urmatoarele

..

..

Am dat urmatoarele dispozitii

..

Dupa aceasta verificare s-a admis2

.

Scadenta urmatoarei verificari se fixeaza la data de3

Pentru aceasta verificare se va plati swuma de lei.. de catre

din localitatea..str.nr..judet/sector

in cont.deschis la Bancafiliala

Am luat cunostinta

Organ de Directorul ag. Responsabil cu Delegatul ag.

verificare economic sau supravegherea si economic montatoare

delegatul sau verificarea tehnica

____________________

Functia numele si prenumele

Se vor inscrie parametrii de functionare ai instalatiei,functie de felul (tipul) acesteia la instalatiile sub presiune se vor inscrie dimensiunile bratului lung si scurt de parghie si greutatea contragreutatilor supapelor.

3 La instalatiile sub presiune scadenta urmatoarei verificari se va fixa separat R.1. I.P. ti I.E. fiecare termen fiind obligatoriu.

ANEXA 2

Numar inregis

trare

Locul functionarii

instalatiei (sectia, localitatea strada,nr sector/

judet

Denumirea instalatiei parametrii principali

Nr. de fabricatie

sau inventar an de fabricatie

Unitatea constructoare

Proces verbal/ autorizatie functionare data autorizatiei

Scadenta urmatoarei verificari

Obs.

1

2

3

4

5

6

7

8


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1396
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site