Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
ArhitecturaAutoCasa gradinaConstructiiInstalatiiPomiculturaSilvicultura


STABILIREA VARIANTELOR DE COLECTARE

Silvicultura+ Font mai mare | - Font mai micSTABILIREA VARIANTELOR DE COLECTARE

1. Notiuni generale

Stabilirea variantelor de colectare, alegerea mijloacelor si a traseelor de colectare se face bazandu-se pe:Ø     informatiile culese din teren si eventual transpuse pe schita parchetului;

Ø     informatiile culese din a.p.v.;

Ø     solide cunostiinte profesionale, teoretice dar si pe deprinderile ingineresti ale profesiunii si nu in ultimul rand pe baza experientei practice.

Stabilirea variantelor de colectare, pe care se realizeaza exploatarea masei lemnoase, trebuie sa reprezinte optimul solutiilor din punct de vedere ecologic, tehnic si economic. Se pleaca de la un numar mare de variante si se ajunge prin analize la eliminari in asa fel incat in final sa ramana variantele cele mai eficiente.

Stabilirea variantelor de colectare inseamna in final:

Ø     Traseele de colectat cu caracteristicile lor (lungime, inclinare, volum de masa lemnoasa deservit)

Ø     Mijloacele de colectare pe operatii: adunat, scos, apropiat, pe categorii de lemn si suprafete omogene.

Ø     Tehnologia de exploatare, baza de calcul pentru intocmirea documentatiilor tehnico-economice

Pentru realizarea celor de mai sus, trebuiesc parcurse urmatoarele etape:

Etapa I. Alegerea celor mai bune variante din punct de vedere ecologic

Ø     variantele de colectare sa aduca cat mai putine interventii la sol si in arboret

Ø     sa se desfasoare pe talvegurile unde se concentreaza masa lemnoasa

Ø     la vaile in forma de "U", drumul de tractor se realizeaza la baza versantului

Ø     la vaile in forma de "V", se evita patul paraului.

Etapa II. Alegerea mijloacelor de colectare posibil de realizat din punct de vedere tehnic

Etapa III. Alegerea solutiilor tehnice de aplicat la adunatul masei lemnoase.

Etapa IV. Alegerea variantelor optime din randul variantelor tehnice din punct de vedere economic si stabilirea solutiei finale.

2. Mod de lucru

Etapa I. Alegerea variantelor ecologice.

Pe baza tuturor informatiilor, si a configuratiei terenului se stabilesc urmatoarele cai de colectare:

Apropiatul masei lemnoase se face pe traseul AC

Scosul se va face pe traseele CE, DG si BF.

3. Adunatul se va face in cuprinsul suprafetelor omogene 118

Pentru fiecare cale de colectare se analizeaza si se consemneaza sub forma tabelara:

Ø     traseul

Ø     lungimea

Ø     inclinatia medie

Ø     volumul de colectat

Ø     mijloacele de colectat posibile de realizat

Mijloace de colectare ce pot fi folosite la scos si apropiat in parchet

Traseul

Lungimea

(m)

Inclinarea medie

Volum de colectat

(mc)

Mijloace de colectare posibil de folosit

A-C

Tractor

Funicular

C-E

Tractor

Funicular

Funicular+atelaje

D-G

Tractor

Funicular

Atelaje

Funicular+atelaje

B-F

Tractor

Funicular

Funicular+atelaje

Atelaje

Semnificatia datelor din tabel

AC - traseul are lungimea masurata si redusa la orizont de 890 ml

- inclinarea traseului 21%

- pe acest traseu se colecteaza intreaga masa lemnoasa (pentru suprafata omogena 1-9 se realizeaza scos-apropiatul; pentru suprafata omogena 10-18 se realizeaza apropriatul), in volum de 3344 mc (volum brut cu coaja pentru productie)

- ca solutii posibile pentru colectarea masei lemnoase, tinand cont de principiile ecologice se pot folosi urmatoarele mijloace:

*tractorul

*funicularul

CE

- lungimea traseului 450m

- inclinarea traseului 34%

- traseul vaii este sinuos

- se va realiza scosul masei lemnoase ce totalizeaza un volum de 1722 mc (volum brut cu coaja pentru productie) ce revine urmatoarelor suprafete omogene: 18-263 mc; 17-167 mc; 16-121 mc; 15-148 mc; 14-121 mc; 12-237 mc ; 11-119 mc; 10-253 mc; 13-293 mc.

Solutii ecologice posibile de folosit la scosul masei lemnoase sunt:

* tractoare

* funicular

* funicular + atelaje

DG - lungimea traseului 295 m

- inclinarea mare 40% pe primii 120 ml

- inclinarea medie 31%

- traseul vaii este sinuos

- masa lemnoasa ce curge la acest traseu este de 1206 mc (volum brut cu coaja pentru productie) si este aferenta suprafetei omogene 11;12;13;14;15;16;17;

Solutii ecologice:

* tractor

* funicular

* atelaje

BF - lungimea traseului 360ml

- inclinarea traseului 23%

- traseul vaii este curb

- deserveste pentru scos un volum brut cu coaja de 1080 mc aferent suprafetelor omogene: 2,3,4,5,6,7,

Solutii ecologice in conditiile date:

* tractor

* funicular

* funicular + atelaje

* atelaje

Etapa II. Alegerea variantelor tehnice

Solutiile tehnice sunt consemnate in tabelul "Mijloace de scos si apropiat" ce corespund conditiilor de lucru din parchet.

Mijloace de scos si apropiat

Traseul

Variante de colectare

A-C

Tractor sau funicular

C-E

Funicular + atelaje

D-G

Funicular + atelaje

B - F

Tractor sau funicular + atelaje

Semnificatia datelor din tabel

Traseul AC Nu intervine nici un impediment tehnic, caracteristic traseului si perioadei de exploatare, pentru a fi eliminata vreo varianta din cele propuse pe baza ecologica. Astfel din punct de vedere tehnic se stabileste solutia pentru colectare: tractor sau funicular.

Traseul CE Datorita faptului ca:

Ø     panta medie de 34% a traseului apropiata de limita maxima a domeniului de folosire a tractoarelor;

Ø     sezonul de repaus vegetativ in care se va lucra, vor conduce la conditii grele de lucru pentru aceasta categorie de utilaje (tractorul);

Ø     traseul este sinuos, al vaii si folosirea funicularului la scos pe intreaga lungime a traseului va conduce la distante mari de tras laterale pentru formarea sarcinii. Solutia tehnica este : funicular + atelaje (in releu).

Traseul DG Datorita faptului ca:

Ø     panta mare 40% din prima parte a traseului (120 ml) si

Ø     faptul ca se va lucra in repaus vegetativ fac ca tractorul sa nu asigure conditii satisfacatoare de lucru

Ø     traseul sinuos al vaii face ca alegerea solutiei de deplasare a lemnului numai cu funicularul sa conduca la un tras lateral pe distanta mare pentru un volum de circa 1200 mc

Ø     scosul cu atelaje pe acest traseu nu este favorabil deoarece va conduce la durate mari de exploatare datorita lungimii traseului (295m) a volumului de deplasat (1200 mc) si a pantei talvegului in prima portiune. In aceste conditii solutia optima din punct de vedere tehnic este: colectare cu funicular + atelaje (in releu).

Traseul BF Datorita faptului ca:

Ø     Traseul vaii este curb si nu este favorabil folosirii funicularului intrucat conduce la o distanta mare de tras lateral;

Ø     Folosirea atelajelor nu este indicata datorita volumului mare ce trebuie deplasat pe acest teren, precum si a distantei de colectare de 360m. Se alege solutia tehnica: colectat cu tractor sau funicular + atelaje.

Etapa III. Solutii tehnice la adunatul masei lemnoase

Alegerea mijloacelor de adunat se face luandu-se in considerare urmatoarele:

Ø     inclinarea terenului in fiecare suprafata omogena

Ø     distanta de adunat (masurata pe harta)

Ø     categoria de material lemnos (lemn gros, subtire, marunt)

Ø     suprafata mare pe care se gaseste semintisul utilizabil

Respectand cele de mai sus rezulta urmatoarele mijloace de adunat pentru fiecare categorie de lemne (gros, subtire si marunt) si pentru fiecare suprafata omogena in parte.

Mijloacele de adunat ce corespund conditiilor de lucru din parchet.

Numarul

Suprafetei

omogene

Mijloace de adunat pentru :

Lemn gros

Lemn subtire si lemn marunt

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

Purtat pe brate + atelaje

corhanire

atelaje

Purtat pe brate + atelaje

Justificarea solutiilor:

Ø     nu au fost luate in considerare mijloacele mecanice de adunat datorita inclinarii, in general mare a terenului, datorita suprafetelor mari ocupate cu semintis utilizabil(60% din suprafata parchetului), respectiv prejudiciilor aduse prin amenajarile necesare pentru o folosire corespunzatoare a acestora

Ø     daca s-ar folosi tractoarele la adunat ar fi necesara amenajarea in conditiile parchetului Paraul Lung a unei retele de drumuri de tractor ce ar afecta negativ solul si semintisul

Ø     daca s-ar lua in considerare folosirea funicularelor atunci ar trebui sa fie folosite funiculare din categoria celor ce se monteaza si demonteaza usor (asemanatoare instalatiei FUL 401), funiculare care deplasand sarcina prin semnitis afecteaza de asemenea in mod negativ solul si semintisul

Ø     in suprafetele omogene 9 si 18 s-au propus cele 2 variante de adunat lemn gros: corhanire sau atelaje, din urmatoarele considerente:

In suprafata omogena noua din cauza profilului ondulat al versantului va fi necesara o fragmentare mai mare a arborilor in cazul corhanirii ceea ce ar putea fi evitat folosind atelajele.

Folosirea atelajelor implica in schimb o deplasare dupa o directie oblica pe versant deci pe o distanta mai mare

In suprafata omogena 18 profilul concav al versantului va face ca dupa corhanirea lemnului, acesta sa ramana la o distanta mare fata de talveg (20-30m) ceea ce va conduce la o distanta mare de scos cu atelaje pe traseul CE

In ambele cazuri varianta optima se va alege dupa analiza economica a celor doua variante propuse.

Etapa IV. Alegerea economica a variantelor de colectare

Se realizeaza pentru situatiile in care conform datelor din analizele solutiilor tehnice au rezultat mai multe variante. In exemplul nostru situatiile pentru care se fac analizele economice sunt:

* pentru mijloacele de adunat la suprafata omogena 9-18 (vezi etapa III, tabelul)

* pentru mijloacele de colectat; pentru traseul AC si traseul BF (vezi etapa II, tabelul)

A.Analiza economica pentru mijloacele de adunat

Nu-

ma-

rul

supr.

omo-

gene

Mijlocul

de adunat

Operatii

si

faze

Grupa

de

specii

Vo-

lum

(m³

Dis-

tanta

(m)

Norma

de

timp

(ore/m³

Fond

de

timp

(ore)

Salariul

orar

mediu al

formatiei

de lucru

(lei/ora)

Va-

loa-

re

(lei)

Total

pe

vari-

ante

(lei)

Corhanit

Corhanit

Rasinoase

Foioase

Atelaje

Pregatit si dat dupa vite

Rasinoase

Foioase

Adunat cu atelaje-boi

Rasinoase

Foioase

Corhanit

Corhanit

Rasinoase

Foioase

Atelaje

Pregatit si dat dupa vite

Rasinoase

Foioase

Adunat cu atelaje-boi

Rasinoase

Foioase

a) Operatii si faze; pentru fiecare mijloc de adunat (in cazul nostru corhanirea si atelaje) pentru fiecare suprafata omogena luata in calcul ( 9 si 18 ) se stabilesc cunoscand de la curs "Structura operatiilor". la fiecare faza a procesului tehnologic.

Structura procesului tehnologic pe faze si operatii se poate prelua si din lucrarea "Norme tehnice si norme de productie" la capitolul Exploatari forestiere astfel:

J3 Corhanirea sau adunat material lemnos cu tapina cuprinde

Ø     Alegerea traseului de corhanire

Ø     Deschiderea si amenajarea traseului

Ø     Inlaturarea obstacolelor

Ø     Corhanirea si aducerea pe traseu cu tapina, inclusiv deplasarea in sus si in jos de la o presa la alta

Ø     Fasonarea lemnului

Ø     Desprinderea pieselor de la sol in timpul iernii

Ø     Unitatea de masura: mc

Ø     Formatia de lucru 1-2 muncitori corhanitori

Ø     Grila de incadrare a 4 a

J1 Pregatit material lemnos si dat dupa vite

Norma de munca cuprinde :

Ø     Desprinderea lemnului din tason sau stiva

Ø     Pregatirea sarcinii

Ø     Baterea penelor pentru adunat prin tarare

Ø     Ajutorarea pornirii sarcinii prin impingere cu tapina

Ø     Unitatea de masura: mc;

Ø     Formatia de lucru: muncitor corhanitor

Ø     Grila de incadrare a 4 a

J2 Adunat material lemnos cu atelaje proprii

Norma de munca cuprinde :

Ø     Pregatirea atelajului

Ø     Conducerea acestuia pe traseu

Ø     Stationarea pentru formarea si legarea sarcinii

Ø     Ajutorarea pornirii utilajului

Ø     Adunatul propriu-zis

Ø     Desprinderea sarcinii inclusiv sortarea pieselor

Ø     Hranirea si adaparea animalelor in timpul lucrului

Ø     Predarea atelajului la sfarsitul lucrului

Ø     Unitatea de masura: mc

Ø     Formatia de lucru: muncitor corhanitor

Ø     Grila de incadrare a 4 a

b) Grupa de specii si volumele se iau din tabelele anterioare (repartitia volumului pe unitati omogene) - numai pentru lemnul gros suficienta precizia

c) Distanta de adunat se stabileste ca o distanta medie ponderata pe fiecare suprafata omogena.


di

 

i% = tg α 100

- panta % (i%) reprezinta inaltimea care se urca parcurgand o distanta de 100 m, 20%, 30%,40% etc.

Exemple de calcul : i% x 100 = 20 %

100.tg x 100

100 tg = 20 %

 

 

 

Cos = ; ne intereseaza Di (distanta) din teren pe care se efectueaza lucrarile de colectare a masei lemnoase.

Di = noi nu-l avem pe ci avem inclinatia terenului L %

din relatia :

L % = tg . 100

tg =     = arc tg

inlocuind

Di =

Di - distanta pe faze sau operatii

Pentru a determina distanta medie pe faza sau pe suprafata omogena sau pe parchet. Se calculeaza o medie ponderata

D medie =

Li - distanta corectata

Se corecteaza cu :

Coeficientul de alungire Ca a traseului si care se aplica numai la adunat cu atelaje pe suprafete omogene cu inclinarea mai mare de 30 %;

Coeficientul de sinuozitate a traseului

Nota: pentru masurarea pantelor se folosesc alizimetrul, eclimetrul sau dendometrul.

Coeficienti de alungire a traseului la adunat cu atelaje

Inclinarea terenului dupa linia de cea mai mare panta, in %

Coeficient de alungire

Coeficienti de sinuozitate

Operatia

Mijlocul de colectare

Coeficienti de sinuozitate

Adunat

Atelaje

Cablu de sarcina al tractoarelor

Cablu de sarcina al funicularelor

Corhanire

Scos si apropiat

Atelaje

Tractoare

Funiculare

d) Norma de timp NT (ore/om) pentru corhanit se extrage din normative in functie de distanta de adunat si volumul arborelui mediu (mc/fir) pe specii R si F.

J 3 I b 0,73 ore/om R

J 3 II b 1,08 ore/om

e) Fondul de timp (ore)

FT = NT x V

fondul de timp norma volumul de masa

de timp lemnoasa

f) Salariul orar mediu al formatiei de lucru lei/ora

Se stabileste in functie de :

- salariul minim pe economie

- categoria de incadrare

Exemplu :

440 lei/luna: 178 ore = 2,47 lei/ora

2,47 x 1,4 = 3,458 lei/ora

9 corhanit 3,458 x 96 = 339,968

3,458 x 36 = 124,488 456,456

9 atelaje 3,458 x 34 = 157,572

3,458 x 11 = 38,038

3,458 x 81 = 280,098 518,7

3,458 x 24 = 82,992

18 corhanit

3,458 x 110 = 380,38 522,158

3,458 x 41 = 141,778

18 atelaje 3,458 x 39 = 134,862

3,458 x 12 = 41,960 591,782

3,458 x 92 = 318,136

3,458 x 28 = 96,824

Concluzie :

Se observa ca sunt apropiate costurile in ambele variante pentru fiecare suprafata omogena se va adopta:

Ø     pentru suprafata omogena 9 varianta "adunat lemn gros cu atelaje"

Ø     pentru suprafata omogena 18 varianta "adunat lemn gros prin corhanire"

B.Analiza economica pentru mijloace de colectat

Analiza economica se realizeaza pentru mijloacele de scos si apropiat pentru traseele : AC si BF

unde sunt propuse, sau au ramas in competitie cate doua propuneri de mijloace

AC sau

BFsau

Evaluarea costurilor tehnologice de apropiat pe traseul A-C

Mijlocul

de apropiat

propus

Operatii

Si

faze

Grupa de

specii

Volum

(m³

Distanta

medie

(m)

Norma

de

timp

(ore/m³

Fond de

timp

(ore)

Salariul orar mediu al

form.

(lei/ora)

Valori in lei

partiale

totale

Tractor

TAF-650

Adunat cu cablu

de sarcina

Rasinoase

Foioase

Formarea si legarea sarcinii

Rasinoase

Foioase

Dezlegarea

sarcinii

Rasinoase

Foioase

Funicular

FP-2

Apropiat cu FP-2

(h ridicare < 15 m)

Rasinoase

Foioase

Scos cu troliu montat pe tractor

Rasinoase

Foioase

Formarea si legarea sarcinii

Rasinoase

Foioase

Apropiat cu TAF-650

Rasinoase

Foioase

Dezlegarea sarcinii

Rasinoase

Foioase

AC

a.      Se intocmeste pentru traseu tabelul "Evaluarea costurilor tehnologice de apropiat pe traseul AC" cu rubricile consacrate

Ø     mijlocul de apropiat propus

Ø     operatii si faze

Ø     grupa de specii

Ø     volum (m³)

Ø     distanta medie (m)

Ø     norma de timp (ore/m³)

Ø     fond de timp (ore)

Ø     salariul mediu orar al formatiei (lei/ora)

Ø     valori in lei

b.     mijlocul de apropiat

- se iau in calcul mijloacele ramase in competitie conform tabelului rezultat in urma solutiilor tehnice.

c. operatii si faze

- pentru fiecare mijloc de apropiat propus se stabilesc operatiile dupa curs sau normative astfel :

- pentru tractor

adunat cu cablu de sarcina

formarea si legarea sarcinii

apropiat cu TAF 650

dezlegarea sarcinii

Norma de munca

NT 0,16 R S > 0.7

NT 0.17 F S > 0.7

- pentru funicular

1. apropiat cu FP2

2. scos cu troliul montat pe tractor

3. formarea si legarea sarcinii

4. apropiatul cu TAF 650

5. dezlegarea sarcinii

Ø     pe baza datelor din tabel se calculeaza costurile tehnologice pentru traseul AC

Ø     se estimeaza cheltuielile pentru amenajarea drumului de tractor

Ø     se estimeaza cheltuielile pentru funicular (montare si demontare)

Ø     se estimeaza consumul de carburanti

Se compara costurile

solutia apropiat cu tractorul pe traseul AC

Relatii de calcul pentru estimarea fondului de timp necesar la amenajarea drumurilor de tractor.

Modul de executie a sapaturilor

Relatia de calcul a fondului de timp (Ft) estimat, in ore :

Manual

Ftman = 6,525 x it x L

Mecanizat

Ftmec.= 0,112 x it x L

it este inclinarea transversala medie a terenului de-a lungul drumului de tractor, exprimata in valori subunitare;

L lungimea totala a traseului amenajat, in m.

Relatii de calcul pentru estimarea cheltuielilor necesare la amenajararea cailor de colectare

Tipul de amenajare

Relatii de calcul a cheltuielilor estimate (C), in lei

Montare - demontare linie funiculare

CF = 2,625 x L x SOF5

Drum de vite : - cai

Cc = 0,14 x L x SMG

- boi

Cb = 0,39 x L x SMG

Drum de tractor executat :

- manual

Cm = 6,775 x (s x STO4 + p x SMG) x it x L

- mecanizat

CM = 0,784 x it x L x TOB

Semnificatia termenilor :

L este lungimea amenajata a caii, in m;

it inclinarea transversala medie a terenului de-a lungul drumului de tractor, exprimata in valori subunitare;

s - procentul estimat de stanca, exprimat in valori subunitare ;

p - procentul estimat de pamant, exprimat in valori subunitare ;

SOF5 salariul tarifar orar, categoria a 5-a, pentru lucrarile forestiere, in lei/ora;

STO4 salariul tarifar orar, categoria a 4-a, pentru lucrarile de terasament, in lei/ora;

SMG salariul tarifar orar, categoria munci grele, pentru lucrarile de terasamente, in lei/ora;

TOB tariful orar de inchiriere a buldozerului de 81..160 CP, in lei/ora

b.     Estimarea cheltuielilor pentru amenajarea drumului de tractor.

Drumul de tractor se poate face :

* mecanizat

manual

Decide si modalitatea in functie de fondul de timp necesar pentru executare astfel : in padure de preferat sa-l facem manual. Dar daca rezulta un numar mai mare de 10-15 muncitori timp de mai mult de 45 zile, atunci executam drumul mecanizat.

Ft man = 6,525 x Lt x L

6,525 x 0,21 x 890

6,525 x x 890 = 1762 ore

45 zile x 8 ore x ? muncitori

21 x 11 = 32 de zile

Manual Se aplica formula :

1762 : 8 ore = 220 zile; 220 zile : 65

Cm = 6,775 x (s x STO4 + p x SMG) x Ltx L o valoare

Tabelul "Relatii de calcul pentru estimarea fondului necesar la amenajarea drumului de tractor costuri amenajarea caii de tractor.

se calculeaza CF 2,625 x L x SOF5

1349736

c.     Costuri carburanti

"Tabelul Calculul necesarului de carburanti si lubrefianti"

Pt. tractor

Pt. funicular

Costuri totale estimate comparativ

Apropiat pe traseul AC cu tractorul TAF 650

Specificatii

Valori, in lei, pentru varianta de scos cu :

Tractorul TAF-650

Funicularul FPU-500 + atelaje

1.Costuri tehnologice

2. Amenajarea caii

3.Costuri carburanti

Total

Evaluarea costurilor de scos pe traseul B-F

Mijlocul

de apropiat

propus

Operatii

Si

faze

Grupa de

specii

Volum

(m³

Distanta

medie

(m)

Norma

de

timp

(ore/m³

Fond de

timp

(ore)

Salariul orar mediu al

form.

(lei/ora)

Valori in lei

partiale

totale

Tractor

TAF-650

Adunat cu cablu

de sarcina

Rasinoase

Foioase

Formarea si legarea sarcinii

Rasinoase

Foioase

Apropiat cu TAF-650

Rasinoase

Foioase

Dezlegarea sarcinii

Rasinoase

Foioase

Funicular FPU-500+ atelaje boi

Pregatit si dat dupa vite

Rasinoase

Foioase

Scos cu atelaje-boi

Rasinoase

Foioase

Scos cu funicularul FPU-500

Rasinoase

Foioase

Aceleasi procedee de calcul

a)     estimarea costurilor tehnologice

b)    estimarea costurilor privind amenajarile recente

c)     estimare costurilor cu carburanti

Pentru scos se folosesc Funicular FPU 500 + atelaje boi

Structura optima a procesului tehnologic de colectare pentru parchetul luat in studiu este prezentata in tabelul de mai jos

Operatia

Categoria de material lemnos

Traseul

Solutia de colectare

Adunat

Lemn gros

- corhanire pe suprafetele omogene 1,8,10,11,12,17,18

- atelaje pe suprafetele omogene 2,3,4,5,6,7,9,13,14,15,16

Lemn subtire si marunt

- purtat pe brate + atelaje

Scos

C-E

- funicularul FPU-500 + atelaje

D-G

B-F

Apropiat

A-C

- tractor TAF-650Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1941
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved