Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Gradinita

CAIET DE PRACTICA PEDAGOGICA

didactica pedagogie

+ Font mai mare | - Font mai mic
CAIET

DE

PRACTICA PEDAGOGICA
Student:………………………………………………Anul de studiu:…… Telefon:……………………

Facultatea:………………………….

Specialitatea:………………………..

Unitatea de invatamant pilot ……………………………………………………………sector……..

Adresa unitatii de invatamant: ……………………………………………………………………….

Telefon/fax: …………………………

Mijloace de transport: …………………………………………………………………………………

Profesor mentor:

Directorul unitatii de invatamant pilot (semnatura si stampila):

Coordonatorul practicii pedagogice din Universitatea Spiru Haret:

Directorul Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic:

Decanul facultatii

CUPRINS

Obiectivele practicii pedagogice

Continutul si secventele practicii pedagogice

Planificarea activitatilor de practica pedagogica

3.1. Orarul saptamanal al profesorului mentor

3.2. Planificarea lectiilor de proba si a lectiei finale

Evaluarea practicii pedagogice:

A) Documentele portofoliului de evaluare

4.1. Fisa de asistenta

4.2. Grila de observare a lectiei

4.3. Planificare calendaristica

4.4. Proiectul unitatii de invatare

4.5. Proiect de lectie

4.6. Proiect didactic pentru activitati educative

4.6.1. Proiect didactic pentru activitate extrascolara

4.6.2. Proiect didactic pentru dirigentie

4.7. Fisa de caracterizare psihopedagogica

4.8 Fise de evaluare a lectiilor

4.8.1. Fisa de evalua a lectiei de proba nr.1

4.8.2. Fisa de evalua a lectiei de proba nr.2

4.8.3. Fisa de evaluare a lectiei finale

B) Proiect didactic-sinteza

  1. Obiectivele practicii pedagogice. Practica pedagogica, parte integranta a procesului de invatamant, are urmatoarele obiective

consolidarea si aprofundarea pregatirii de specialitate, psihopedagogice si metodice;

invatarea, exersarea si formarea abilitatilor si competentelor necesare exercitarii profesiunii didactice;

cunoasterea documentelor scolare care fundamenteaza organizarea si conducerea procesului didactic;

aplicarea particularizata la disciplinele de invatamant a tuturor componentelor procesului general de predare-invatare-evaluare (principiile, finalitatile, continutul, metodele, mijloacele, formele de organizare, sistemele de evaluare a rezultatelor scolare);

formarea si dezvoltarea abilitatilor practice de proiectare didactica;

efectuarea si exersarea unor actiuni specifice procesului de invatamant pe baza pregatirii teoretice de psihologia educatiei, pedagogie, didactica a specialitatii;

formarea capacitatii de cunoastere a elevilor (individual si in grupul scolar), in vederea tratarii diferentiate a acestora;

cultivarea abilitatilor si a capacitatilor de autoevaluare si de integrare a rezultatelor autoevaluarii in proiectia personala a dezvoltarii profesionale.

  1. Continutul si secventele practicii pedagogice

a)   Componentele de baza ale continutului practicii pedagogice sunt

cunoasterea unitatilor de invatamant, ca organizatii sociale avand ca misiune formarea, educarea si socializarea tinerei generatii;

cunoasterea structurii organizatorice, a relatiilor functionale dintre compartimentele si serviciile componente, a sistemelor manageriale ale unitatilor scolare;

cunoasterea sistemului de activitati didactice, educationale, administrative, economico-financiare, etc., a relatiilor si a interactiunilor reciproce dintre acestea;

intelegerea raporturilor reciproce dintre scoala-familie-organizatiile sociale si ale administratiei locale, comunitatile locale si a schimburilor permanente cu mediul in care actioneaza;

asimilarea principalelor componente, calificari, responsabilitati, indatoriri si drepturi ale profesiei de cadru didactic ;

capacitatea de transpunere a continutului stiintific, de specialitate al obiectelor de studiu, in continuturi didactice, in masura sa faca posibila si accesibila insusirea de catre elevi a valorilor stiintei, tehnologiei si culturii

construirea de demersuri si strategii didactice adecvate finalitatilor si continuturilor disciplinelor de studiu, formarea si dezvoltarea deprinderilor de apreciere si sustinere a activitatilor didactice cu elevii;

formarea abilitatilor si a capacitatii de observare si de studiere a particularitatilor de varsta si individuale ale elevilor;

dezvoltarea capacitatii de evaluare si apreciere a activitatilor instructiv-educative proprii, ale elevilor si ale colegilor.

b) Structura practicii pedagogice. Sistemul practicii pedagogice este structurat si contine urmatoarele etape si secvente:

etapa pregatitoare, de inceput a practicii, in care se realizeaza primul contact cu realitatile unitatilor scolare si se asigura cunoasterea de catre studenti a tuturor elementelor teoretice si a instrumentelor necesare pentru trecerea la efectuarea propriu-zisa a activitatilor practice;

practica observatorie care urmareste formarea capacitatilor de identificare a principalelor componente ale procesului de invatamant, precizarea etapelor activitatilor didactice in succesiunea lor si a capacitatii de observare a fiecarui eveniment al diferitelor forme de activitati didactice (tipuri de lectii, activitati educative scolare si extrascolare, dirigentie etc.);

proiectarea didactica care se concretizeaza in realizarea urmatoarelor documente scolare: planificare calendaristica, proiectarea unei unitati de invatare, proiectarea principalelor tipuri de lectii; stabilirea, in timp util, a datelor necesare actiunilor de proiectare, analiza curriculumului scolar, identificarea obiectivelor cadru/competentelor generale si a obiectivelor de referinta/competente specifice, diagnoza nivelului de pregatire a elevilor ca premisa in formularea obiectivelor operationale ale lectiei;

desfasurarea lectiilor de proba si a lectiilor finale, care presupune construirea de demersuri didactice bazate pe adoptarea de strategii didactice adecvate continuturilor si finalitatilor educationale urmarite; integrarea actiunilor evaluative in functie de celelalte componente ale procesului didactic; exersarea capacitatilor de stimulare a creativitatii, motivatiei, interesului elevilor prin intermediul interactiunilor si comunicarii educationale;

integrarea feed-back-ului in proiectia personala a dezvoltarii profesionale prin analiza si autoanaliza activitatilor educationale (lectii, activitati extrascolare, ore de dirigentie) desfasurate.

c) Indrumarea practicii pedagogice

Practica pedagogica, in ansamblul sau este coordonata de catre Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

si se efectueaza in scolile pilot de aplicatie, stabilite de inspectoratele scolare, pe baza unor protocoale incheiate intre Rectoratul

Universitatii si inspectorate. Indrumarea si realizarea efectiva a practicii pedagogice este asigurata:

a) de personalul didactic al Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic si al facultatilor de profil care:

face legatura cu conducerile scolilor si cu profesorii-mentori care vor indruma nemijlocit practica studentilor;

asigura documentatia stiintifica necesara studentilor in pregatirea activitatilor din cadrul practicii pedagogice;

analizeaza si avizeaza proiectele didactice pentru fiecare tip de activitati practice ale studentilor;

analizeaza si evalueaza impreuna cu profesorii- mentori rezultatele obtinute de studenti la practica pedagogica;

inscrie in documentele scolare de evidenta-activitatile fiecarui student efectuate in perioadele de practica pedagogica.

b) de catre profesorii-mentori din scolile pilot (de aplicatie), care actioneaza ca agenti si garanti ai realizarii si calitatii practicii pedagogice asigurand:

planificarea activitatilor instructiv-educative inscrise in programele de practica;

repartizarea saptamanala a studentilor la activitatile didactice pe care le desfasoara profesorii-mentori;

indrumarea stiintifica de specialitate si didactica a studentilor pentru toate categoriile si tipurile de activitati practice ce se realizeaza, pe toata durata practicii pedagogice;

analizeaza, apreciaza si evalueaza rezultatele obtinute de studenti la practica pedagogica.

Desfasurarea optima si realizarea corespunzatoare a obiectivelor practicii pedagogice implica in mod necesar participarea efectiva si responsabila a studentilor la toate actiunile, proiectele si programele inscrise in sistemul general al practicii pedagogice, componenta organica, esentiala a pregatirii pentru profesiunea didactica.

3.PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE PRACTICA PEDAGOGICA

3.1.ORARUL SAPTAMANAL

AL PROFESORULUI MENTOR

(pentru orele si activitatile demonstrative)

ORA

LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

Disciplina

Clasa

3.2.PLANIFICAREA LECTIILOR DE PROBA SI A LECTIEI FINALE

Lectia de proba nr.1

Lectia de proba nr.2

Lectia finala

Data/Ora

Subiectul

Clasa

Data/Ora

Subiectul

Clasa

Data/Ora

Subiectul

Clasa

4.EVALUAREA PRACTICII PEDAGOGICE

A) Documentele portofoliului de evaluare

4.1.Fisa de asistenta

Data:

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :

Disciplina :

Unitatea de invatare :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei[1] :

Scopurile lectiei/O.R./C.S. :

Obiective operationale :

Metode si procedee :

Mijloace de invatamant:

Strategia de evaluare :

Desfasurarea lectiei

Intrebari si observatii

pe baza discutiilor cu profesorul mentor

4.2. GRILA DE OBSERVARE A LECTIEI

Data :

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :

Disciplina :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei :

Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :

Resurse materiale (mijloace de invatamant):

Indicatori

Recunoasterea actiunii indicatorilor

( se bifeaza)Aspecte semnificative privind etapele lectiei,  in functie de indicatori, in vederea elaborarii proiectelor de lectie

1.Aspect informativ

- continut stiintific

- adaptarea la nivelul clasei

- incadrarea noilor cunostinte in sistemul cunostintelor anterioare

- realizarea cerintelor programei scolare (obiective-cadru, obiective de referinta; competente generale, competente specifice)

2.Aspect formativ

- utilizarea metodelor activ-participative (sugerate de programa scolara)

- realizarea conexiunii inverse

- dezvoltarea capacitatilor intelectuale

- valorificarea valentelor educative ale temei

- dezvoltarea capacitatii de transfer (realizarea de corelatii intra/inter/transdisciplinare)

3. Metodologia didactica

- aplic. metodelor si a procedeelor didactice

- utilizarea mijloacelor de invatamant

- incadrarea in timp

4. Evaluarea activitatii elevilor

- initiala

- formativa

- finala

5. Relatia profesor-elev; elev-elev

- atmosfera de lucru in clasa

- organizarea activitatii pe grupe sau independent/individual

6. Alti indicatori

4.3. Planificare calendaristica (semestriala/anuala)

In interiorul planificarii anuale se poate face o demarcatie intre semestre.

Clasa: _________

Disciplina: _____ _______ ______ ________

Nr. de ore /saptamana: _____________

Nr. de ore total: ______

UNITATEA DE INVATARE

OBIECTIVE DE REFERINTA / COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI

NR. ORE

SAPTAMANA

OBSERVATII

4.4. Proiectul unitatii de invatare

Clasa : _______

Disciplina : _____ _______ ______ ______

Unitatea de invatare: _____ _______ ______ __________

Numar de ore alocate

Data/date corespunzatoare numarului de ore : __________

Continuturi (detalieri)

Obiective de referinta/

competente specifice

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

4.5. Proiect de lectie

DISCIPLINA:

CLASA:

SUBIECTUL:

TIPUL LECTIEI

SCOPURI

CONTINUT INFORMATIV:

OBIECTIVE OPERATIONALE

Pana la sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:

O1

O2

O3

O4

RESURSE PROCEDURALE (METODE SI PROCEDEE):

RESURSE MATERIALE (MIJLOACE DE INVATAMANT):

ORGANIZAREA ACTIVITATII ELEVILOR:

STRATEGIE DE EVALUARE:

CONDITII INITIALE DE REALIZARE:

BIBLIOGRAFIE:

DESFASURAREA LECTIEI

Etapele lectiei/Timp

Obiective

Continut, sarcini de predare-invatare-evaluare

Strategii (metode, mijloace, forme de organizare)

4.6. Proiect didactic pentru activitati educative

4.6.1. Proiect didactic pentru activitate extrascolara

Data :

Clasa :

Nr. de elevi (prezenti/inscrisi) :

Disciplina :

Subiectul lectiei :

Tipul lectiei :

Obiectivele activitatii:

Strategia didactica :

Resurse procedurale (metode, procedee, interactiuni, forme de organizare a activitatii elevilor) :

Resurse materiale (mijloace de invatamant):

Scenariul propriu-zis (organizarea clasei, motivarea elevilor, conduita didactica, oportunitatea alegerii temei, activitatea didactica, gradul de implicare si participare a elevului, asigurarea feed-backului – aprecieri, evidentieri, situatii conflictuale, elevi problema, impasuri, observatii):4.6.2.Proiect didactic pentru dirigentie

Data:

Subiectul activitatii:

Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare):

Bibliografia consultata:

Scenariul desfasurarii activitatii:

Organizarea clasei in vederea desfasurarii activitatii

Motivarea elevilor

3) Anuntarea temei si a obiectivului activitatii

Desfasurarea activitatii

Asigurarea feed-back-ului

Referitor la activitatea de dirigentie, ca document educational in sprijinul cadrelor didactice ce vor desfasura astfel de demersuri educationale, important este Caietul profesorului-diriginte pentru ca el reuneste toate domeniile si referintele muncii educative. Structura acestui caiet ar putea fi urmatoarea:

1. Catalogul clasei

2. Profesorii clasei

3. Comitetul de parinti pe clasa

4. Colectivul de responsabili ai clasei

5. Orarul clasei

6. Proiectul anual de activitate educativa

7. Proiectul semestrial de activitate educativa

8. Scenarii de lectii de dirigentie (schite de proiecte ale orelor de dirigentie)

9. Asistente la orele clasei s.a.

10.Observatii asupra clasei si asupra elevilor

11. Fisele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizarii Caracterizarilor elevilor)

4.7. Fisa de caracterizare psihopedagogica
A Dosarul scolar al elevului (in vederea realizarii sarcinilor de profesor diriginte)

Date personale generale (nume, prenume, data nasterii etc.)

Fisa medicala

Fisa psihologica

Fisa rezultatelor scolare

Rezultate la teste

Fisa convorbirilor cu parintii

Fisa anchetei sociale

Mediul familial (scurta caracterizare)

Dezvoltarea fizica (scurta caracterizare)

Trasaturi de personalitate caracteristice

Aptitudini speciale

Activitate extrascolara

Interese, pasiuni

Aspiratii educationale

Aspiratii profesionale

Realizari exceptionale

Nevoi speciale

Adaptarea sociala

Disciplina

Alte informatii

B)    Fisa psihopedagogica

I. Date generale:

Numele si prenumele

Data nasterii

Locul nasterii

II. Date familiale

Profesia mamei

Profesia tatalui

Familia: normala, mama decedata, tata decedat, parinti divortati, tata vitreg, mama vitrega

Numarul copiilor

Elevul este al… (in ordinea nasterilor)

Atmosfera social-morala a familiei si conditiile de munca ale elevului

III. Date medicale

Boli cronice

Deficiente fizice

Alte date

IV. Profil psihopedagogic

Nr. crt.

Indicatori

(Se consemneaza elementele semnificative; se recomanda colaborarea cu profesorul consilier din scoala)

Nivel intelectual

Caracter

Stabilitate emotiva

Sanatate

Conditia economica si social culturala

Interes-vocatie speciala pentru domeniile (obiectele)

Lipsa de interes-vocatie pentru domeniile (obiectele)

Inteligenta teoretica-practica

V. Situatia scolara

Nr. crt.

Situatia scolara

Media generala anuala, ordinea clasificarii, din x elevi

Materii cu rezultatele cele mai bune, medii anuale, clasificarea

Materii cu rezultatele cele mai slabe, medii anuale, clasificarea

4.8. FISE DE EVALUARE A LECTIILOR

4.8.1 FISA DE EVALUARE A LECTIEI DE PROBA nr.1

Data :   Clasa : Disciplina : Subiectul lectiei : Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

PROIECTAREA LECTIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

DESFASURAREA LECTIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia intrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate in activitatile de invatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Tinuta, autoritatea in fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate in situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational in lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

CAPACITATEA DE EVALUARE SI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

NOTA SEMNATURA

Profesor- mentor

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3

……… ….……………..

4.8.2 FISA DE EVALUARE A LECTIEI DE PROBA nr.2

Data :   Clasa : Disciplina : Subiectul lectiei : Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

PROIECTAREA LECTIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluareDESFASURAREA LECTIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia intrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate in activitatile de invatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Tinuta, autoritatea in fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate in situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational in lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

CAPACITATEA DE EVALUARE SI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

NOTA SEMNATURA

Profesor- mentor

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3

……… ….……………..

4.8.3 FISA DE EVALUARE A LECTIEI FINALE

Data :   Clasa : Disciplina : Subiectul lectiei : Tipul lectiei :

Nr. crt.

INDICATORI

NOTE

PROIECTAREA LECTIEI

Documentare metodico-stiintifica (concordanta cu programa, terminologie), formularea obiectivelor operationale, unitatea obiective-continut-itemi de evaluare

DESFASURAREA LECTIEI

Parcurgerea adecvata a etapelor lectiei, densitatea sarcinilor si ritmul de lucru, dozarea rationala a timpului

Prezentarea continutului (stiintific, logic, accesibil, esential, exemplificat., interdisciplinar)

Realizarea obiectivelor operationale

Realizarea comunicarii didactice, dificultatea solicitarilor, succesiunea si tipologia intrebarilor,

Aspecte formativ-educative (dezvoltarea creativitatii, a capacitatilor intelectuale, valorificarea educativa a continutului, a aspectelor moral-civice, interculturale, ecologice etc); individualizare, motivare, activizare

Mijloace implicate in activitatile de invatare, asigurarea caracterului practic-aplicativ

PERSONALITATEA STUDENTULUI PRACTICANT: Tinuta, autoritatea in fata clasei; limbajul (corect, expresivitate, accesibilitate, corectarea raspunsurilor gresite); elemente de creativitate didactica (ex.: micro-decizii luate in situatii de feed-back); atmosfera si climatul afectiv-motivational in lectie; relatia profesor-elev, elev-elev.

CAPACITATEA DE EVALUARE SI DE AUTOEVALUARE: Formele de evaluare folosite; constientizarea elevilor asupra rezultatelor evaluarii; propunerea unor masuri corective pentru lectia viitoare; spirit autocritic; capacitate de identificare a aspectelor reusite si a celor mai putin izbutite

COMISIA  NOTA SEMNATURA

Profesor- mentor

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3

3 ……… ….……………..

Profesor Didactica specialitatii

Nota finala = media notelor corespunzatoare indicatorilor 1, 2 si 3

……… …………………

B. Proiect didactic de sinteza

- Lucrare de absolvire a modului de pregatire a personalului didactic -

Proiectul-sinteza consta in elaborarea unei lucrari de sinteza pe o tema, la alegerea candidatului, cu acordul profesorului de specialitate din domeniul Psihologiei educatiei, Pedagogiei (Teoria si metodologia curriculumului, Teoria si metodologia instruirii si Teoria si metodologia evaluarii), domeniul didacticii aplicate la disciplinele de specialitate, domeniul practicii pedagogice, domeniul activitatilor educative prevazute in curriculum-ul scolar (inclusiv la dispozitia scolii), domeniul organizarii si managementului unitatilor si proceselor instructiv-educative.

In cadrul proiectului-sinteza, candidatul trebuie sa demonstreze ca a asimilat cunostintele teoretice prevazute de programele de studii, ca este in masura sa le valorifice la disciplinele de specialitate, pe baza experientei dobandite prin intermediul practicii pedagogice efectuate.

NOTA:

Incepand cu anul universitar 2005-2006, tematica va fi stabilita de fiecare cadru didactic coordonator la disciplinele din Planul de invatamant al D.P.P.D.: Psihologia educatiei, Pedagogie, Didactica specialitatii, Practica pedagogica, Sociologia educatiei, Management educational, Informatica asistata de calculator.

Bibliografia se va stabili in colaborare cu profesorul coordonator.

NOTELE OBTINUTE DE STUDENT

LA

PRACTICA PEDAGOGICA

STRUCTURI ALE PORTOFOLIULUI

Colocviul I (semestrul 6)

Colocviul II (semestrul 7)

ACTIVITATILE DE PRACTICA OBSERVATORIE (4.1., 4.2.):

ACTIVITATILE DE PROIECTARE (4.3., 4.4., 4.5., 4.6.):

ACTIVITATI DE PREDARE–INVATARE-EVALUARE in cadrul lectiilor de proba (4.8):

ACTIUNILE EXTRASCOLARE (4.6.1.):

MATERIALE DIDACTICE rezultate din activitatea cu elevii – probe de evaluare, fise de munca independenta s.a:

CARACTERIZAREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR (4.7.):

LECTIA DE PROBA NR.1 (4.8.1.):

LECTIA DE PROBA NR.1 (4.8.2.):

LECTIA FINALA (4.8.3.):

MEDIA GENERALA (in cifre si litere):

Semnatura coordonatorului de practica pedagogica:Fisa de asistenta aplicabila la toate tipurile de lectie (dobandire de cunostinte, mixta, formare de priceperi si deprinderi, recapitulare si evaluare) si la toate lectiile si activitatile demonstrative la care s-a asistat

Proiect de lectie aplicabil la toate tipurile de lectii din sistem (dobandire de cunostinte, mixta, formare de priceperi si deprinderi, recapitulare, evaluare)


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3911
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site