Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

PROFESORUL SI ORA DE DIRIGENTIE

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micPROFESORUL SI ORA DE DIRIGENTIE

Cuvinte cheie: componente si subcomponente ale activitatii educative, Proiectul anual de activitate educativa, Proiectul semestrial de activitate educativa, Proiectul orei de dirigentie, Caietul dirigintelui, Fisa psihopedagogica1. Domenii de activitate si principale atributii

Rolul profesorului-diriginte este complex, dificil si covarsitor in devenirea elevilor sai. Din ansamblul vast al trasaturilor ce contureaza profilul unui bun diriginte se pot enumera: buna pregatire profesionala si psihopedagogica; cat mai larg orizont asupra culturii si civilizatiei; dragoste fata de elevi; tact pedagogic; obiectivitate; principialitate, autoritate, dar si intelegere; nepartinire; initiativa s.a.

Sarcinile dirigintelui sunt raportate la relatiile cu elevii si parintii acestora, la profesorii clasei, dar si la nivelul comisiei dirigintilor condusa, de obicei, de directorul scolii. Dar, partenerii profesorului-diriginte in activitatea educativa nu se afla numai in scoala. Profesorul-diriginte poate deschide colaborari cu alte scoli, cu alte institutii (Armata, Politia, Ministerul Sanatatii s.a.), cu mass-media, cu comunitatea locala, dar mai ales, cu institutii conexe ale Ministerului Educatiei: biblioteci, palate, cluburi ale copiilor, inspectoratul scolar (I.S.), Casa Corpului Didactic (C.C.D.), cabinetele de asistenta psihopedagogica (C.A.P.P.), Agentiile Taberelor si Turismului Scolar (A.T.T.S.), organizatii non-guvernamentale (asociatii, fundatii), firme si societati private.

Rezolvarea acestor multiple sarcini, reclama, din partea profesorului-diriginte, competente de a fi un manager real al clasei de elevi. Astfel, astazi, accentul cade pe rolul de initiator de proiecte educative, de promotor al cooperarii, de coordonator al echipei educationale.

In functie partenerii educationali, activitatea profesorului-diriginte se inscrie pe urmatoarele coordonate:

a)      coordonarea colectivului de elevi

organizarea elevilor (preluarea evidentei, stabilirea unor responsabilitati);

cunoasterea colectivului de elevi (cunoasterea sintalitatii grupului, evaluarea comportamentelor si construirea unui profil psihologic prin colaborari cu profesorii psihopedagogi);

indrumarea colectivului de elevi si a activitatii acestora, prin pregatirea si asigurarea bunei desfasurari a orei de dirigentie, in care sa valorifice dialogul deschis cu elevii.

b)      sarcini in relatia cu parintii elevilor sai;

constituirea Comitetului de parinti la nivelul clasei,

stabilirea unor forme de colaborare cu parintii (intalniri programate - clasa, pe grupuri, individual, vizite la domiciliu, corespondenta, convorbiri telefonice, activitati nonformale - excursii, consultatii la cererea parintilor;

medierea unor stari conflictuale aparute in relatia profesor-elev-parinte;

pregatirea si conducerea unor adunari colective cu parintii, adunari tematice, de tipul lectoratelor;

confirmarea unor date culese anterior despre personalitatea copiilor si despre familiile lor.

c)      sarcini si colaborari la nivelul Comisiei dirigintilor, al Consiliului profesoral (pe scoala), precum si la nivelul Consiliul Profesorilor Clasei[1]

armonizarea cerintelor educationale ale cadrelor didactice,

evaluarea programului scolar si a comportamentului fiecarui elev,

stabilirea masurilor educationale comune, optime;

propunerea de recompense si sanctiuni pentru elevi;

stabilirea programelor- activitatilor recuperatorii;

Profesorul-diriginte, ca presedinte al Consiliului profesorilor Clasei, are urmatoarele atributii:

orienteaza, impreuna cu membrii Consiliului de elevi, alegerea optionalelor din CDS;

indruma activitatea de orientare scolara si profesionala a elevilor;

stabileste programele de pregatire suplimentara pentru elevi,

rezolva anumite situatii conflictuale intre elevi sau intre elevi ti profesorii clasei;

sprijina si implica profesorii clasei in activitati extracurriculare cu elevii.

d)      sarcini ce decurg din actiuni de parteneriat cu alte institutii:

realizarea unor proiecte pe baza de parteneriat;

stabilirea unor contracte, calendare de lucru, planuri concrete de activitati;

valorificarea si popularizarea rezultatelor comune obtinute.

Documentele profesorului diriginte. Fisa psihopedagogica

Catalogul clasei se completeaza la inceputul anului scolar, semestrial si, la sfarsitul anului scolar, dupa examenele de corigenta. De asemenea, profesorul-diriginte opereaza in catalog, atunci cand este cazul, situatiile de transferari, sanctiuni.

Documentele scolare care concretizeaza activitatea de proiectare a activitatii educative sunt: Proiectul anual de activitate educativa, Proiectul semestrial de activitate educativa si Proiectul orei de dirigentie.

Proiectul anual de activitate educativa dovedeste ca, mai ales acest tip de activitate, este o actiune sistematica, cu caracter anticipativ, care se supune respectarii normelor de proiectare didactica. In urma parcurgerii Programei propuse de actualele documente curriculare (MEC si CNC, Repere privind activitatea educativa, 2001,7-21), Proiectul anual de activitate este intocmit de profesorul-diriginte la inceputul fiecarui an scolar, dupa urmatoarea structura:

Proiect anual de activitate

Componenta

subcomponenta

Obiective urmarite

Modalitati de realizare

Termen

Colaborari

Feed-back

Principalele repere ale activitatii educative sunt formulate la nivelul componentelor si a subcomponentelor

- Managementul clasei ca grup

- Dezvoltarea personalitatii si dezvoltarea carierei

- dezvoltarea personalitatii elevului

- dezvoltarea carierei elevului

- Educatia pentru valori

educatia pentru o societate democratica

educatia pentru munca de calitate

educatia pentru receptarea valorilor culturale

educatia pentru viata privata

educatia pentru mediu

educatia pentru sanatate

- Educatia pentru securitatea personala

Educatia rutiera

Educatia pentru protectia consumatorului

Educatia pentru protectia civila

Educatia pentru aparare impotriva incendiilor

Educatia juridica si prevenirea delincventei juvenile

La nivelul fiecarei componente, sunt stabilite o serie de obiective si sunt propuse o serie de strategii de realizare (activitati, metode, mijloace didactice, produse ale activitatii).

Proiectul de activitate semestriala are urmatoarea structura:

Activitatea desfasurata

Saptamana

Observatii

I

II

III

Activitatea consemnata poate fi: ora de dirigentie, excursie, intalnire cu profesorii clasei s.a.; in rubrica saptamanilor, se marcheaza cu un x, corespunzator saptamanii.

3.Proiectul orei de dirigentie

Data .. Tema (subiectul):

Strategii de realizare (metode, procedee, mijloace, forme de organizare): ... Bibliografia consultata (daca este cazul):

Scenariul desfasurarii activitatii:

Organizarea clasei in vederea desfasurarii activitatii

Motivarea elevilor

Anuntarea temei si a obiectivului activitatii

Desfasurarea activitatii

Asigurarea feed-back-ului[2]

Caietul profesorului-diriginte este documentul cel mai complex si mai important, pentru ca el reuneste toate domeniile si referintele muncii educative. Structura acestui caiet ar putea fi urmatoarea:

Catalogul clasei

Profesorii clasei

Comitetul de parinti pe clasa

Colectivul de responsabili ai clasei

Orarul clasei

Proiectul anual de activitate educativa

Proiectul semestrial de activitate educativa

Scenarii de lectii de dirigentie (schite de proiecte ale orelor de dirigentie)

Asistente la orele clasei, s.a.

Observatii asupra clasei si asupra elevilor

Fisele psihopedagogice (ce vor sta la baza realizarii Caracterizarilor elevilor)

FISA PSIHOPEDAGOGICA

(un posibil model in Caietul dirigintelui)

1. Numele si prenumele elevului ........ nascut in anul...luna...ziua..in localitatea....judetul.._____

Domiciliul prezent al familiei.............._

Elevul a locuit cu un tutore (bunici, frate mai mare, rude ):

DA - perioada ______ NU

Domicilii anterioare: .........._

Ruta scolara...........

I.Mediul familial

1.Parinti

Numele

Varsta

Studii

Profesia

Venit

Starea

sanatatii

Religia

TATA

MAMA

2.Frati

Numele

Varsta

Studii

Profesia

Venit

Starea sanatatii

Religia

.Tipul familiei

Monoparen

-tala din anul:

Dezorganizata

Crescut de catre

Cu un

parinte

vitreg

1.alcool

2.violenta domestica

3.droguri

Institutionalizat

Familie adoptiva

Normala

4. Relatiile intre membrii familiei

Instructiuni: Va rugam sa marcati cu X in dreptul numarului care caracterizeaza cel mai bine situatia indicata, in care 1 inseamna situatie optima si mergand spre 7 care situatie se deterioreaza.

Intelegere

armonie

Dezacord marcat conflicte

Copilul este agresat (precizati persoana care agreseaza): ..................

5.Climat educativ

favorabil

nefavorabil

Factori ai climatului educativ:

Nivel

material bun

Nivel material scazut

Nivel intelectual ridicat

Nivel intelectual scazut

Nivel cultural ridicat

Nivel cultural scazut

Interes fata de educatia elevului

Dezinteres

6.Conditii de invatare

Camera

Birou

Bibl.

TV

PC

Singur

Cu frati

Cu alta ruda

Alta

situatie

II. Sanatatea elevului - Antecedente personale:

- boli ale copilariei.......

- alte tulburari organice si functionale semnificative: ....

- bolnavicios (cu predispizitie la): ....

- sensibil (explicatii): ....

III. Situatia scolara

1.Rezultate generale obtinute

Dinamica rezultatelor:

Clasa

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

Media gen.

Locul

Corigente

Clasa

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

Obiectele

Repetentie

Clasa

a VIII-a

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII-a

Anul

2.Manifestari in timpul lectiei

Atentie sporita

la lectie

Lipsa atentiei

(alte preocupari)

Participare /

implicare la lectie

Neimplicare /

dezinteres

3.Modul de pregatire al lectiilor

cu regularitate

sporadic

din initiativa proprie

sub supraveghere

4.Factori psihologici explicativi ai succesului/insuccesului scolar

Aptitudine inalta

pentru invatare

Aptitudine scazuta pentru invatare

Sarguincios

Inconsecvent

Interes pentru invatare

Dezinteres

IV.  Integrarea sociala a elevului

1.Conduita in familie

- fata de parinti:

Supunere

cooperare

Nesupunere

Dependenta afectiva

fata de parinti

echilibru afectiv

Lipsa

afectivitatii

- relatiile cu fratii:

Cooperare

Competitie

- implicare in activitatea familiei

Hiperprotejat / neresponzabilizat

Solicitare exagerata

este exploatat

2.Conduita in scoala

Relatiile elev-profesor

Disciplinat

Indisciplinat

Politicos

Nepoliticos / Impertinent

Independent

Docil / Supus

Cooperant

Rezervat Incapatanat

Relatiile cu colegii

Sociabil

Izolat

Dominare

Supunere

V. Caracteristicile personalitatii

Inteligenta F.B. B. M. S.

Gandire concreta abstracta

creativa rezolvator de probleme

Limbaj

Scris

corect

incorect

Oral

corect

incorect

bogat in semnificatii

sarac in semnificatii

Memorie: mecanica  logica

Imaginatie

bogata

saraca

Atentie

stabila

instabila

mobila

lipsa mobilitatii

Reactii la esec:

acceptare

Nu accepta esecul

Timiditate:

normala

in exces

Echilibru emotional:

stabil

instabil

Temperament

introvertit

extrovertit

Rezistenta la efort

lipsa rezistentei la efort

Aptitudini

literare

artistice

tehnice

stiintifice

Altele ..

Trasaturi de caracter

Principial

Neprincipial

Politicos

Nepoliticos

Modestie

Aroganta

Altruism

Egoism

Onest

Mincinos

Trasaturi ale vointei

Ambitios

Fara ambitie

Consecvent

Inconsecvent

Perseverent

Renunta usor

Hotarat

Nehotarat

VI.Orientare scolara si profesionala

Optiunea elevului ...

Optiunea parintilor.....

Evaluarea intereselor profesionale de catre psihopedagog:

Aprecierea optiunii si recomandarile profesorului-diriginte:

Concluzii:Conform Regulamentului scolar, la nivelul fiecarei clase/an de studiu, se constituie "Consiliul Profesorilor Clasei", cu rolul de a contribui la orientarea ti consilierea parintilor, la elaborarea Fisei de observatie a elevilor.

Nu este vorba de o evaluare standard, ci de aprecieri asupra obiectivelor propuse, a modului concret in care s-a desfasurat activitatea; acestea vor constitui repere pentru optimizarea activitatii viitoare.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3098
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved