Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

Proiectul unitatii de invatare Limba si literatura romana - Clasa a V-a

didactica pedagogie



+ Font mai mare | - Font mai mic



Disciplina. Limba si literatura romana

Clasa a V-a



Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare: 4

Nr. ore alocate: 13

Nr. crt.

Detalieri de continut

O. R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Observatii

Procedurale

Materiale

De timp

1.

Naratiunea

Lectura textului

Text suport : Caprioara de Emil Garleanu

Ex. de evaluare a lecturii facute de elevi pe baza unei grile. Detalii asupra lecturii.

Lectura

Textul suport

Grila de evaluare

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate independenta

- activitate frontala

2.

Observarea textului

-vocabular (sinonimie contextuala)

-comparatia

Ex. de diferentiere a regionalismelor fonetice de forma lor literara. Ex. de selectare a comparatiilor din text.

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate pe grupe

3.

Explorarea textului

-Naratiunea (narator, actiune, personaje)

-interpretarea textului suport

-naratiunea ca mod de expunere

Ex. de delimitare a etapelor actiunii. Ex. de evidentiere a diferentei dintre povestire ca opera literara si naratiune ca mod de expunere. Ex. de limitare a componentelor unei naratiuni.

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate independenta

- activitate frontala

- activitate pe grupe

4.

Planul simplu de idei

- ideea principala

- planul simplu de idei

3.1

Ex. de selectare a ideilor principale din text. Ex. de grupare a ideilor principale in planul simplu.

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate pe grupe

5.

Planul dezvoltat de idei

- ideile secundare

- planul dezvoltat de idei

3..1

Ex. de formulare a ideilor principale si a celor secundare. Ex. de grupare a ideilor in plan.

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate pe grupe

6.

Verbul-nucleul

comunicarii

-verbul, parte de vorbire

-timpul, persoana si numarul

Ex. de identificare a verbelor din textele din manual. Ex. de identificare a timpului, persoana si numarul.

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate pe grupe

7.

Modurile personale si nepersonale

- moduri personale

- moduri nepersonale

Ex. de diferentiere a modului de prezentare a unei actiuni. Ex. de ortografie a formelor verbale.

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate pe grupe

8.

Modul indicativ. Prezentul

- sufixe verbale

- timpul prezent

- desinenta

- valoarea expresiva a prezentului.

Ex. de recunoastere a sufixelor verbale de prezent.

Ex. de recunoastere a persoanei si nr.-lui verbului dupa desinenta.

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate individuala

9.

Imperfectul. Perfectul compus

- imperfectul

- perfectul compus

- valori expresive ale imperfectului si perfectului compus

Ex. de identificare a formelor temporale ale trecutului.

Ex. de recunoastere a elementelor de structura a imperfectului si perfectului compus.

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate individuala

Perfectul simplu. Mai mult ca perfectul

- perfectul simplu

- m.m. ca perfectul

- aspecte expresive ale m. m. ca perfectului si a perfectului simplu 

Ex. de diferentiere a felului prezentarii actiunii la perfectul simplu fata de celelalte timpuri.

Ex. de recunoastere a aspectelor expresive ale celordoua timpuri.

Ex. de ortografiere a celor doua forme

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate individuala

11.

Viitorul

-timpul viitor (structura)

-formele neliterare ale viitorului

-formele inverse ale viitorului

2.6

3.4

Ex. de recunoastere a formei de viitor

Ex. de identificare a structurii viitorului.

Ex. de ortografiere a formelor verbale ale viitorului.

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate individuala

 

Predicatul verbal. Predicatul nominal

- valorile morfologice ale verbelor

- predicatul verbal

predicatul nominal

- verbul ,,a fi" (copulativ, predicativ, auxiliar)

- numele predicativ

Ex. de identificare a predicatelor din textul dat.

Ex. de diferentiere a pedicatului verbal de cel nominal.

Ex. de folosire corecta a semnelor de punctuatie

Problemati

zarea

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate individuala

 

13.

Evaluare

Ex. scrise de verificae a capacitatii de a aplica cunostintele insusite sau exersate in aceasta unitate pe texte noi.

Test

1 ora

Activitate independenta

 

Disciplina: Limba si literatura romana
Clasa a V- a

Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare: 3
Nr. ore alocate: 9

Nr. crt.

Detalieri de continut

O. R.

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Obs

Procedurale

Materiale

De timp

Textul literar

Text suport: Sfarsit de toamna de Vasile Alecsandri

Activitati de grup in care elevii sa puna intrebari si sa dea raspunsuri referitoare la textul citit.

Conversatia

Lectura

Manualul

Text suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate frontala

Explorarea si interpretarea textului

Strofa. Versul. Rima

Exercitii de identificare a unor expresii noi intr-un text citit.

Exercitii de identificare a strofelor, versului, rimei

Conversatia

Problematizarea

Manualul

Text suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

activitate pe grupe

activitate frontala

Textul nonliterar

Observarea si explorarea textelor

Exercitii de identificare a textelor nonliterare.

Problematizarea

Exercitiul

Manualul

Text suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate frontala

Sunetele limbii romane

Exercitii de ortografiere corecta a grupurilor de litere; exercitii de despartire in silabe a cuvintelor. Exercitii de recunoastere a sunetelor limbii romane.

Problematizarea

Exercitiul

Manualul

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate frontala

- activitate individuala

Diftong. Triftong. Hiat

Exercitii de utilizare corecta a diftongilor, triftongilor, hiatului. Ex. de construire a unor propozitii si cuvinte cu ajutorul sunetelor. 

Exercitiul

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate frontala

- activitate individuala

Silaba

Despartirea in silabe

Exercitii de despartire a cuvintelor in silabe

Exercitiul

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate frontala

- activitate individuala

Organizarea textului scris

Exercitii de intocmire a fisei biografice si a fisei de lectura

Exercitiul

Manualul

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate individuala

Scrierea functionala

Exercitii de realizare a temelor, extemporalelor si tezelor. Exercitii de receptare corecta a modului de a lua notite.

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistemica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate individuala

Evaluare

Rezolvarea exercitiilor date de profesor.

Test

1 ora

- activitate independenta

Disciplina: Limba si literatura romana

Clasa a V-a

Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare: 2

Nr. ore alocate: 10

Nr. crt.

Detalieri de continut

OR

Activitati de invatare

Resurse

Evaluare

Observatii

Procedurale

Materiale

De timp

Cuvantul si textul

Vocabularul limbii romane

Ex. de receptare si integrare a cuvintelor noi in serii sinonimice si antonimice

Conversatia  Problematiza rea

Manualul

Texte suport

1ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate frontala

- activitate individuala

Cuvantul

Ex. de stabilire a sensului unui cuvant necunoscut apeland la context

Ex. de discriminare a formelor lexicale corecte de cele incorecte

Problematiza

rea

Exercitiul

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate pe grupe

- activitate individuala 

Familia lexicala

Ex. de folosire a dictionarelor si glosarelor

Jocuri asociativ-verbale vizand alcatuirea unor familii sau campuri lexicale

Conversatia

Problematiza

rea

Exercitiul

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate individuala

- activitate pe grupe 

Sinonime. Antonime

Ex. de selectare a informatiilor noi dintr+un text

Ex. de receptare auditiva a cuvintelor noi in texte literare

Ex. de identificare a sinonimelor si antonimelor

Problematiza

rea

Exercitiul

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate individuala 

- activitate frontala

Campul lexical

Ex. de utilizare in contexte diferite a achizitiilor lexicale noi

Exercitiul

Conversatia

Manualul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate pe grupe

- activitate frontala 

Textul integral

Text suport: O furnica de T. Arghezi

Lectura textului

Discutii asupra evaluarii lecturii

Rezolvarea sarcinilor din manual

Lectura

Conversatia

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate individuala

Explorarea si interpretarea textului

Personificarea

Ex. de recunoastere a personificarilor

Ex. de sesizare a rolului expresiv al cuvintelor in context

Conversatia

Exercitiul

Problematiza

rea

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate pe grupe

- activitate individuala

Cartile cu Apolodor de G. Naum - lectura suplimentara

Ex. de lectura

Lectura

Exercitiul

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate individuala

Cuvantul in comunicare

Organizarea textului scris

Textul scris. Tehnici de redactare

Ex. de identificare si delimitare a partilor componente ale unui text: introducere, cuprins, Incheiere

Ex. de redactare a unor compuneri

Ex. de combinare a informatiilor conform propriului univers afectiv

Conversatia

Exercitiul

Texte suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor 

- activitate individuala

- activitate pe grupe

Evaluare

Rezolvarea sarcinilor date de profesor

Test

1 ora

Activitate individuala

Disciplina Limba si literatura romana

Clasa a V-a

Proiectul unitatii de invatare

Unitatea de invatare: 1

Nr. ore alocate: 8

Nr. crt.

Detalieri de continut

O. R.

Activitati de invatare

Resurse  Evaluare

Observatii

 

Materiale

De timp

1.

Concepte operationale: cartea, partile cartii, titlul, componente, biblioteca

Ex. de prezentare a unor carti

-ex. de cautare si de selectare a informatiei cu ajutorul tablei dematerii

-observatii in biblioteca scolii

Textul suport

1 ore

- observare sistematica a elevilor

- activitate independenta

- activitate pe grupe

2.

Text suport: Cele dintai lecture de Mircea Eliade

-timpul si spatiul intamplarii

Ex. de identificare si de delimitare a partilor componente ale unui text

-discutarea textului, plasandu-l in timp si spatiu

desene

Textul suport

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate pe grupe

3.

Cartea si fascinatia lecturii

-exercitii de cautare si selectare a informatiei dorite din textul -suport

Exerciti de exprimare a opiniei

Textul suport

fise

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate independenta

- activitate pe perechi

- activitate pe grupe

4.

Notiuni elementare de sintaxa

-propozitia simpla si propozitia dezvoltata

-partile de propozitie

Dezvoltarea unei propozitii simple

-ex. de construire corecta a propozitiilor simple si dezvoltate

-ex de identificare a structurilor sintactice

Ex. de utilizare in context a partilor de propozitie

Textul support

Caiet special

1 ora

- observare sistematica a elevilor

- activitate frontala

- activitate pe grupe

5

Porpozitia afirmativa si negativa

Propozitia enuntiativa si interogativa

-Ex. de construire a propozitiilor

fise

1 ora

Evaluari orale

activitate frontala

6

Fraza

Punctuatia propozitiei

Ex. de construire a unor fraze

Ex de utilizare corecta a semnelor de ortografie si de punctuatie

Fise, caiet special

1 ora

Activ. Frontala

7

Situatia de comunicare

Comunicare-cadrul si modalitati

Comunicarea dialogata

Ex. de identificare a secventelor dialogate

Ex p. 25, 26

1 ora

activitate frontala

- activitate pe grupe

8

Evaluare

Rezolvarea unor sarcini

fisa

1 ora

Evaluare scrisa

Active. Indep.



Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 6146
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved