Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Gradinita

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

didactica pedagogie+ Font mai mare | - Font mai micUNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

TECHNICAL UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING

OF BUCHAREST

Bd. Lacul Tei 124 Sect. 2 RO 020396 Bucharest 38 ROMANIATel.: + 40-21-2421208, Fax: + 40-21-2420781

www.utcb.ro

E-mail: secretariat@utcb.ro

SCURT ISTORIC

Invatamantul superior de constructii din Romania a luat fiinta in anul 1864 prin infiintarea la Bucuresti a unei 'Scoli de Poduri si Sosele, Mine si Arhitectura', transformata in 1867 in 'Scoala de Poduri, Sosele si Mine' si in 1888 in 'Scoala Nationala de Poduri si Sosele'. In 1921, 'Scoala Nationala de Poduri si Sosele' s-a transformat in Scoala Politehnica din Bucuresti, in cadrul careia pregatirea inginerilor constructori s-a facut in cadrul Sectiei de Constructii, denumita din 1938 Facultatea de Constructii. In anul 1948, ca urmare a Reformei Invatamantului, Facultatea de Constructii s-a desprins din Scoala Politehnica (care a devenit Institutul Politehnic) si s-a transformat intr-o institutie de invatamant superior de sine-statatoare, numita 'Institutul de Constructii' din Bucuresti. Incepand cu anul universitar 1994-1995, Institutul de Constructii a devenit Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.

Din 1864 pana in 1948, Scoala Nationala de Poduri si Sosele si, apoi, Sectia de Constructii a Scolii Politehnice au format 2.137 ingineri constructori, sub indrumarea unor profesori de renume ca: Spiru Haret, Anghel Saligny, Elie Radu, Gheorghe Titeica, David Emanuel, Andrei Ioachimescu, Gheorghe Filipescu, Ion Ionescu, prin stradaniile si realizarile carora s-au pus bazele stiintei si tehnicii romanesti in constructii.

Din 1948 si pana in 2004, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a fost absolvita de peste 35.000 de ingineri. In aceasta perioada, corpul profesoral al universitatii a cuprins personalitati marcante ale stiintei si ingineriei constructiilor, intre care academicienii Aurel Beles, Cristea Mateescu, Dumitru Dumitrescu, Stefan Balan, profesorii Mihail Hangan, Victor Popescu, Alexandru Steopoe, Radu Priscu, Emil Botea, Alexandru Gheorghiu, Andrei Caracostea, Panaite Mazilu, Ion Stanculescu si altii, care au dus mai departe traditia inaintasilor. In prezent:

Ø Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti dispune in anul 2005 de un corp profesoral de elita (157 profesori si profesori consultanti, 122 conferentiari, 107 sefi de lucrari, 198 asistenti si preparatori), care s-a afirmat atat prin rezultatele activitatii didactice si de cercetare, cat si prin participarea nemijlocita la cele mai importante constructii realizate in tara noastra.

Ø In Romania sunt inregistrate peste 10.000 de firme avand in profilul lor diferite activitati de constructii: proiectare, executie, reparatii etc., din care marea majoritate particulare. Sectorul de constructii se arata a fi deosebit de dinamic si cu mari perspective in contextul integrarii in Uniunea Europeana.

Ø In prezent, cateva mii de absolventi ai Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti activeaza in SUA, Canada, Germania, Franta, Italia, Spania, Israel, Africa de Sud etc. Pregatirea solida dobandita le-a dat posibilitatea sa se adapteze si sa se integreze rapid la conditiile si metodele de lucru din alte tari. Pretutindeni, inginerii constructori formati la Bucuresti sunt cotati printre cei mai buni profesionisti ai ramurii.

Ø Reorganizarea invatamantului superior de constructii in conformitate cu procesul Bologna deschide largi perspective absolventilor Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti de a fi recunoscuti si a se integra in piata ocupationala Europeana.

Ø Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti este initiatoarea si coordonatoarea Retelei Tematice EUCEET, care cuprinde 131 de institutii partenere din 29 tari europene.

Ø Din martie 2001 Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a semnat acordul de dubla diploma cu Ecole Nationale des Ponts et Chausses, primul acord de acest fel din invatamantul tehnic superior de la noi.

Ø Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti reprezinta o universitate tehnica pentru formarea specialistilor cu pregatire superioara in constructii, instalatii, masini si utilaje pentru constructii, ingineria mediului, geodezie, precum si in domenii conexe, cum ar fi acela de traducere si interpretare cu specific tehnic.

Cele sase facultati (Constructii Civile Industriale si Agricole, Hidrotehnica, Cai Ferate Drumuri si Poduri, Instalatii, Utilaj Tehnologic, Geodezie) din Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti ofera o pregatire universitara atat pentru primul ciclu, de licenta cu durata de 4 ani, in urma caruia se obtine calificarea de inginer, cat si pentru ciclul al doilea, de masterat. Departamentul de Inginerie in limbi straine si Comunicare ofera o pregatire universitara de 4 ani pentru ingineri si 3 ani pentru domeniul filologie.

In oferta de invatamant a Universitatii se gaseste si pregatirea universitara in domeniul limbi moderne aplicate cu o sectie de traducere si interpretare (3 ani la cursuri de zi).

DATE GENERALE UNIVERSITATEA TEHNICA DECONSTRUCTII BUCURESTI

Numele institutiei:Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti

Adresa:B-dul Lacul Tei nr. 122-124 sector 2, Bucuresti, cod 020396

Telefon:242.12.08 (Rectorat si Facultatile CCIA, Hidrotehnica, CFDP, Geodezie,

DILSC);252 42 80 (Instalatii); 315 82 00 (Utilaj Tehnologic)

Fax: 242.07.81

E-mail:secretariat@utcb.ro

Pagina web: https://www.utcb.ro/

CONDUCEREA UNIVERSITATII

RECTOR:Prof. univ. dr. ing. Dan STEMATIU

Tel. / fax : 242.11.61;

Centrala: 242.12.08 / 134 ; E-mail : stematiu@utcb.ro

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE :

Prof. univ. dr. ing. Petre PATRUT

Tel. : 242.11.62; Fax: 242.07.81;

Centrala: 242.12.08/129 ; E-mail : patrut@utcb.ro

Prorectori:Prof. univ. dr. ing. Eugen CHESARU

Tel.: 242.11.63 ; Fax: 242.07.81

Centrala: 242.12.08 / 132 ; E-mail : chesarue@utcb.ro

Prof. univ. dr. ing. Niculae MIRA

Tel.: 242.11.63; Fax: 242.07.81

Centrala: 242.12.08 / 132; 252.42.80 / 119 ; E-mail : mira@utcb.ro

Prof. univ. dr. ing. Iordan PETRESCU

Tel./Fax. 242.07.77

Centrala: 242.12.08 / 218 ; E-mail : iordan@alsys.ro

Secretar stiintific:Prof. univ. dr. ing. Dumitru ONOSE

Centrala: 242.12.08 / 244

Fax: 242.07.81 ; E-mail : onose@geodezie.ro

OFICIUL RELATII INTERNATIONALE

Consiliul de Cooperare Relatii si Integrare Europeana

Adresa: B-dul. Lacul Tei nr. 122-124 sector 2, Bucuresti, cod 020396

Telefon:

Fax:

E-mail: iro@utcb.ro

Pagina web: https://www.utcb.ro/

Presedinte:Prof. univ. dr. ing. Iacint MANOLIU

Centrala: 242.93.50 / 229, 139

E-mail: manoliu@utcb.ro

Ofiter relatii internationale:Laurentiu SONIA

Tel. : 243.36.30 ,Centrala: 242.12.08 / 229

E-mail: iro@utcb.ro

SECRETARIAT RECTORAT

Secretar sef universitate:Prof. univ. dr. ing. Laurentiu RECE

Centrala : 242.12.08 / 125, 178

Tel. direct : 243.36.50 ; E-mail: rece@utcb.ro

ACTIVITATEA DE CERCETARE

DOMENII PRIORITARE

Dispunand de un valoros si experimentat potential de cercetare stiintifica, in ultimii patru ani, catedrele, facultatile si universitatea au procedat la concentrarea eforturilor pe domenii prioritare de mare interes stiitific, tehnologic si in acelasi timp de mare utilitate publica.

Printre cele mai relevante directii prioritare abordate in cercetarea stiintifica, se numera:

Calculul si comportarea structurilor din beton, beton armat, metal, lemn si zidarie la solicitari seismice.

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei.

Elaborarea de norme si standarde aliniate la legislatia actuala europeana (constructii, instalatii, drumuri-cai ferate, protectia mediului, EUROCOD-uri).

Comportarea la seism a cladirilor din fondul existent si strategii de punere in siguranta.

Cercetari privind modelarea comportarii liniare si neliniare in regim static si dinamic a structurilor de rezistenta din domeniul infrastructurii in transporturi (drumuri, poduri, cai ferate, tuneluri).

Refacerea, extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurarea apelor uzate.

Comportarea statica si seismica, precum si analize de risc si siguranta a structurilor hidrotehnice.

Programe moderne de calcul pentru modelarea interactiunii teren - structura.

Exploatarea si protectia resurselor de apa subterana si dispersia poluantilor in mediile poroase si fluide.

Optimizarea retelelor de transport a apei.

Tehnologii de investigare si valorificare a deseurilor industriale.

Analize chimice ale poluantilor si metode fizice si chimice de depoluare.

Eficienta energetica a cladirilor, siguranta, stabilitatea si fiabilitatea instalatiilor (termice, frigorifice, sanitare, electrice, de iluminat si de climatizare).

Agrementarea echipamentelor de instalatii.

Bilanturi de mediu si studii de impact.

Cercetari privind sistemele hidromecanice de actionare a masinilor, automatizarea si robotizarea proceselor tehnologice din domeniul constructiilor.

Cercetari privind masinile cu actiune vibranta si dinamica masiniilor.

Proiectarea si realizarea retelelor geodezice de sprijin. Modernizarea retelei geodezice nationale si incadrarea in retele europene.

Utilizarea datelor de teledetectie pentru extragerea de informatii spatiale.

Cercetari privind crearea sistemului informatic cadastral pentru gestionarea localitatilor de catre administratiile locale, si altele.

REGULAMENT PROFESIONAL

ADMITEREA IN UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI

a.Admiterea in UTCB in anul universitar 2005 / 2006 se face pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat, pentru specializarile din domeniile tehnice.

b. Clasificarea candidatilor se face pe baza unei medii de admitere compusa din: nota obtinuta la proba de Matematica de la examenul de bacalaureat (cu o pondere de 80%) si Media generala a examenului de bacalaureat (cu o pondere de 20%).

c. Candidatii care au ales ca optiune domeniul Inginerie si management pot opta la inscriere, sa le fie luata in calcul nota obtinuta la proba de Economie de la examenul de bacalaureat (in locul celei obtinute la examenul de matematica), pastrandu-se ponderea de 80%. In acest caz candidatul nu beneficiaza insa de optiuni de redistribuire la alte domenii.

d.Admiterea la specializarea Traducere si interpretare din domeniul Limbi moderne aplicate, se face pe baza a doua probe scrise: Prima proba: - Limba engleza; A doua proba: La alegere - Limba franceza sau Limba germana.

Concursul de admitere se desfasoara pe domenii. In cadrul domeniului ales, admiterea candidatilor la o anumita specializare se face pe baza mediei de admitere, in ordinea preferintelor exprimate la inscriere.

Pe baza optiunii proprii, un candidat care prin media de admitere nu poate ocupa un loc la o specializare in domeniul ales, este eligibil la ocuparea unui loc (subventionat de la buget) la specializarile dintr-un alt domerniu, daca in respectivul domeniu au ramas locuri disponibile dupa incheierea concursului.

INSCRIEREA IN UNITATEA DE INVǍTǍMANT (FACULTATE)

Inmatricularea in anul I la Universitatea Tehnicǎ de Constructii Bucuresti se face prin decizie a rectorului U.T.C.B., pe baza rezultatelor concursului de admitere si al concursului de ocupare a locurilor cu taxǎ , pentru candidatii declarati admisi (reusiti) la formele de invǎtǎmant.

La inscrierea in unitatea de invǎtǎmant (facultate) in anul I, care se face pe baza unei cereri tip, adresatǎ de student secretariatului unitǎtii de invǎtǎmant la care a fost admis in teremen de 10 zile de la data inceperii anul universitar, se elibereazǎ fiecǎrui student carnet de student, in care vor fi inscrise toate notele obtinute la examene si la celelalte forme de verificare a cunostintelor, pe intreaga duratǎ de scolarizare.

Carnetul de student se vizeazǎ anual, pe baza cererii de inscriere si costituie documentul de legitimare a studentului in universitate, document ce trebuie prezent obligatoriu la participarea studentului la diferite forme de verificare a cunostintelor, conform planului de invǎtǎmant. La pierderea, deteriorarea, furtul etc. carnetului de student se elibereaza un duplicat in conditiile legale in vigoare.

Inscrierea in anul II si urmatorii se face de catre secretariatul unitatii de invatamant (facultati, departament sau colegiu) pentru studentii care isi pastreaza statutul de student conform sistemului de credite, pe baza unei cereri-tip adresata de student, in termen de 20 zile de la inceperii anului universitar.

Studentul care nu inainteaza cererea de inscriere in termenul precizat va fi exmatriculat.

Inscrierea in unitatea de invatamant pentru studentii cu taxa, este conditionata de achitarea taxei anuale sau a cotei din taxa stabilita de Senat pentru anul, respectiv inceputul anului universitar.

Continuarea studiilor la invatamantul universitar de lunga durata de catre absolventii cu diploma ai studiilor de scurta durata, in conditiile prevazute de lege, este permisa doar daca numarul de diferente a caror promovare conditioneaza inmatricularea este de cel mult 14.

CONDITII DE SCOLARITATE GRATUITǍ

Gratuitatea scolarizǎrii este asiguratǎ pentru studentii care au ocupat locurile de studii subventionate de la bugetul de stat, in urma concursului de admitere.

Gratuitatea scolarizǎrii este asiguratǎ numai pe durata legalǎ a parcurgerii programului de studiu si anume:

pentru invǎtǎmantul universitar:

4 ani la invǎtǎmantul de zi

5 ani la invǎtǎmantul de seral

Cazurile de intrerupere sau de prelungire a scolaritǎtii gratuite reprezintǎ exceptii de la regulǎ iar situatiile respective se rezolvǎ in conformitate cu prevederile din prezentul regulament.

Studentii bugetari, care la sfarsitul duratei legale a programului de studiu ales nu au absolvit forma de invǎtǎmant, pot continua studiile in regim de studiu cu taxǎ in cuantumul stabilit de Senatul U.T.C.B.

De scolaritate gratuitǎ beneficiazǎ si cursantii invatamantului postuniversitar, admisi la studii aprofundate postuniversitare, pe locurile subventionate de la buget, dar pe durata de un an, fǎrǎ posibilitatea de intrerupere.

PROBLEME SOCIALE

Studentii si cursantii de la studii aprofundate ai U.T.C.B. beneficiazǎ de cazare in cǎminele universitǎtii in limita locurile disponibile.

Studentii si cusantii pot servi masa la cantina universitǎtii.

Cazarea si masa la cantinǎ sunt asigurate contra cost, in conformitate cu prevederile "Regulamentului prevind organizarea si functionarea caminelor si cantinei studentesti".

Studentii bugetari beneficiaza de subventionarea partiala a costului cazarii, limitele subventiei fiind stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.E.C.).

Studentii U.T.C.B. beneficiaza de asistenta medicala gratuita, acordata in cadrul Cabinetului medical al U.T.C.B.

Studentii bugetari ai U.T.C.B. beneficiaza de locuri gratuite in tabere de iarna si de vara, in conditiile stabilite de metodologia corespunzatoare, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii (M.Ed.C.).

Studentii bugetari de la cursurile de zi beneficiaza de abonamente pentru transportul in comun, in limitele alocatiilor M.Ed.C.

BURSE

Studentii U.T.C.B. pot beneficia de urmatoarele tipuri de burse:

burse de studii

burse si alte forme de ajutor social ocazional

burse de merit

burse de performanta

burse de studiu in cadrul programelor de colaborare externa

burse acordate din fondurile extrabugetare ale universitatii

Cuantumurile burselor se stabilesc de catre Senatul U.T.C.B., cu exceptia burselor de studiu in strainatate.

Criteriile de acordare a burselor sunt prevazute in "Regulamentul pentru acordarea burselor si altor forme de sprijin material pentru studenti si invatamantul postuniversitar in U.T.C.B."

Fondul de burse este constituit din fondul alocat de M.Ed.C. de la bugetul de stat si fonduri provenite din venituri proprii (extrabugetare), care sunt alocate de Senatul U.T.C.B.

 Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3229
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved