Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Gradinita

Poezii si cantece

COMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOARE

Gradinita

+ Font mai mare | - Font mai micCOMPETENTE PENTRU PROFESIUNEA DE EDUCATOAREI.COMPETENTE TRANSVERSALE

1. Competente de organizare institutionala si de management al resurselor umane

de a participa la lucrul in grup;

de a organiza activitati cu grupe de prescolari sau adulti;

de a organiza timpul, spatiul si resursele de care dispune institutia;

de a identifica persoanele cheie intr-un anumit context;

2. Competente de relationare

de a-si asuma responsabilitati;

de a-i forma pe prescolari pentru a-si asuma responsabilitati;

de a asigura echilibrul intre concentrarea pe sarcina si concentrarea pe relatiile cu prescolarii ;

de a stimula interesele de cunoastere si curiozitatea prescolarilor;

de a stimula stabilirea unor relatii cu caracter interpersonal in general si intre prescolari, in special;

de a dezvolta un climat placut, stimulativ in sala de grupa;

capacitate de empatie ;

3. Competente de comunicare

de a asculta activ;

de a formula intrebari relevante ;

de a reformula anumite enunturi pentru a le face inteligibile pentru prescolari;

de a sustine discutii libere cu prescolarii, parintii si orice alt interlocutor, adapatand limbajul in raport cu interlocutorul ;

de a selecta secvente informative si actionale prin raportare la specificul varstei;

de a crea oportunitati de feed back prescolarilor;

II. COMPETENTE SPECIFICE

4. Competente de organizare a grupei de prescolari

de amenajare a salii de grupa pentru a o transforma intr-un mediu placut de invatare;

de a gestiona spatiul, timpul, resursele de care dispune pentru a le pune in slujba scopurilor educationale vizate;

de a corela diferite tipuri de activitati si de a le orienta in directia realizarea scopurilor educative vizate;

de a pune diferite tipuri de activitati in slujba rezolvarii nevoilor reale ale prescolarilor;

5.Competente de planificare

de a identifica nevoile elevilor;

“perceperea” / decodificarea corecta a curriculum-ului official

de a identifica nevoile prescolarilor si de a le lua in calcul in proiectarea didactica;

de proiectare a finalitatilor pe baza nevoilor descoperite;

de corelare a metodologiei de predare si evaluare, a mijloacelor didactice cu obiectivele propuse;

de autoreglare permanenta a demersurilor proiective;

de a asigura continuitatea si coerenta proiectarii la diferite niveluri;

6.Competente psihopedagogice si didactico-metodologice

de a asigura transpunerea eficienta a proiectarii didactice in practica ;

de a asigura articularea predarii cu evaluarea din perspectiva invatarii ca sursa de formare a elementelor de competenta la prescolari ;

de a familiariza prescolarul cu ideea de implicare responsabila in sarcina;

de a manageria timpul in functie de ritmul de activitate a prescolarilor ;

7. Competente privind integrarea europeana

detinerea unui set de cunostinte functionale legate de :

v     dimensiunea europeana a procesului de invatare si predare ;

v     tarile participante la programele de mobilitati ;

v     programele europene in domeniul eduactiei;

v     organizarea sistemelor scolare din alte tari europene;

v     specificitatea domeniului educatiei prescolare in Europa si lume ( subsistem, continuturi, metodologie etc.)

v     specificitatea educatiei interculturale ;

capacitatea de a :

v     selecta si utiliza instrumente de reglementare si eficientizare oferite de Comisia Europeana cu referire la domeniul prescolar ;

v     de a utiliza instrumente informative pentru a participa la programele europene ;

v     de a gestiona experientele mobilitatilor;

v     capacitatea de a implementa eficient instrumente ale educatiei interculturale ;

v     capacitatea de a realiza legatura dintre contextul european si cel local in activitatea profesionala ;

DETALIEREA TEMELOR GENERALE PENTRU DEFINITIVAT

Aspecte generale

I. Problematica educatiei si invatamantului in societatea contemporana. Inovatie si reforma in scoala romaneasca – invatamantul preprimar

Definitivat si Grad II

1. Educatia si provocarile lumii contemporane. Dinamica relatiei educatie de baza/educatie permanenta/auto educatie

2. Alternative la invatamantul prescolar din Romania: Waldorf, Step by Step,

Montessori, Planul Jena.

3. Dimeniunea europeana a invatamantului prescolar.

Fundamente psihologice

II. Educabilitatea. Mediile educationale si factorii dezvoltarii personalitatii umane ( ereditatea, mediul, educatia, sinele)

Definitivat

1). Conceptul de educabilitate.

2). Ereditate-premisa naturala a dezvoltarii psihoindividuale a copiilor in gradinita.

3). Mediul-cadrul sociouman al dezvoltarii psihoindividuale

4). Educatia-factor determinant al dezvoltarii psihoindividuale.

5). Specificul influentelor educative si ale mediului la copilul prescolar.

III . Structura si dinamica personalitatii copilului prescolar

1). Conceptul de personalitate:

- Modele de abordare a personalitatii - modelul trasaturilor, modelul factorial,

modelul umanist s.a;- Structura personalitatii - temperament, aptitudini, caracter. Unitatea si dinamica lor.

Perspective noi in abordarea structurii personalitatii.

2). Caracteristicile dezvoltarii psiho-fizice a copilului prescolar.

Sistem de invatamant

IV. Problematica sistemului institutional de invatamant in Romania. Locul si rolul segmentului prescolar in sistemul de invatamant.

1). Sistemul de invatamant - concept, functii, structura, tendinte de evolutie.

2) Evolutii ale conceptiei despre integrarea subsistemului invatamantului prescolar in cadrul sistemului ; actualitate si perspective

Elemente de teoria curriculum-ului

V. Concepte fundamentale si tipuri de curriculum in Teoria curriculum-ului

1. Definirea si analiza conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcina, profilul

educational al copilului prescolar, arie curriculara, ciclu curricular

2. Tipuri de curriculum

VI. Elemente structurale ale curriculum-ului: finalitati/ obiective, continuturi, metode de predare-evaluare focalizate pe invatare si timp de invatare- cu referire la ciclul prescolar.

1. Taxonomia finalitatilor. Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro

(finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale

specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete /

operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii)

competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a.

Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica,

limite. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar.

VII. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ului prescolar ( disciplinar, interdisciplinar, pluridisciplinar, modular, integrat din perspectiva transdisciplinara)

  1. Locul continuturilor in conceptia curriculum-ului modern.
  2. Modalitati de structurare a continuturilor : disciplinar, intradisciplinar, interdisciplinar, modular, pluridisciplinar, cu aplicatii la invatamantul prescolar
  3. Transdisciplinaritatea si focalizarea curriculum-ului pe competente

VIII Produsele proiectarii curriculare: plan, programa, proiectul didactic si curriculum suport oficial

  1. Analiza documentelor curriculare cu aplicatii pnetru invatamantul prescolar.

Proiectarea activitatii educationale

IX. Concepte, functii niveluri ale proiectarii educationale, alternative metodologice. Aplicatii

1). Conceptul de proiectare pedagogica. Functiile proiectarii pedagogice : anticipare,

orientare, organizare, dirijare,reglare-autoreglare, decizie, inovare.

2). Etapele proiectarii pedagogice : definirea obiectivelor si a sistemului de referinta

spatio temporal, determinarea continuturilor; stabilirea strategiei optime de actiune;

stabilirea criteriilor si a instrumentelor de evaluare.

3). Niveluri ale proiectarii pedagogice. Finalizarea proiectarii pedagogice :

3.1. Proiecte elaborate pe: ciclul, an, semestru de invatamant; saptamana, activitate;

3.2. Proiecte elaborate pe: arii curriculare, activitate, tema, subiect.

4). Unitate si diversitate in proiectarea activitatilor de formativ-educative. Modele

de proiectare a activitatilor formativ- educative.

5). Grile de evaluare . Criterii de autoevaluare ale activitatilor.

Elemente de proces didactic

X Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Analiza sistemica a procesului de invatamant

1. Componentele procesului de invatamant: structurale, operationale si functionale; relatii intre componente

2. Procesul educativ din gradinita - concept, functii, structura. Dimensiuni generale

(functionala, structurala, operationala). Caracteristici generale (interactiunea

educatoare - copii, interdependenta informativ - formativ, reglarea - autoreglarea).

Specificul abordarii sistemice si comunicationale in invatamantul pre-primar.

3). Interdependenta formal – nonformal - informal la nivelul procesului educativ din

gradinita

4). Normativitate in procesul educativ din gradinita. Sistemul principiilor didactice.

Fundamentare si relevanta pentru invatamantul pre-primar, practica, aplicatii.

XI. Invatarea scolara- procese si mecanisme specifice la prescolari. Fundamente teoretice si aspecte practice

1. Conceptul de invatare scolara. Mecanisme si procesualitate

2. Teorii ale invatarii ce fundamenteaza modelele instruirii

3. Forme si tipuri de invatare

XII. Predarea – concept, modele de predare fundamentate pe teorii ale invatarii. Eficacitate si eficienta in predare

Aspecte specifice ale predarii in invatamantul prescolar

2. Eficacitate si eficienta in predarea la prescolari

XIII Strategii, metode( clasificari si categorii, abordari alternative moderne, aplicatii); moduri de organizare a invatarii ( frontal, grupal si individual)

1. Delimitari conceptuale: strategie, metodologie, metoda, procedeu, mijloc.

Analiza interdependentelor. Rolul integrator al strategiilor didactice.

2). Sistemul metodelor de instruire. Clasificare si caracteristicile principalelor grupe de     

metode. Specificul metodelor de instruire pentru invatamantul prescolar.

3). Descrierea metodelor de instruire. Fundamente si posibilitati de aplicare eficienta,

activizatoare, creativa.

4). Mijloace didactice si suporturi tehnice de instruire: rol, functii, valente formative.

5). Instruirea asistata de calculator - directie strategica in perfectionarea metodologiei si

tehnologiei instruirii (aplicatii in domeniul prescolar).

XIV. Evaluarea- componenta a procesului didactic: concepte fundamentale, activitati, conduite; tendinte noi: centrarea evaluarii pe competente; disfunctii ale evaluarii: cauze si consecinte.

1. Definirea si analiza conceptului de evaluare. Masurarea- aprecierea- decizia. Integrarea evaluarii in activitatile formativ-educative din gradinita.

2. Functiile evaluarii : de informare, motivationala, de control, diagnoza, selectie si

certificare, prognoza, reglare-autoreglare, cu specific la prescolari

3). Forme / tipuri de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar.

4). Metode si tehnici de evaluare a rezultatelor si a progreselor copilului prescolar

5). Factori perturbatori si erori in evaluarea din gradinita. Cauze si consecinte. Modalitati de corectare

6). Metodologia proiectarii, elaborarii , aplicarii si interpretarii probelor evaluative la prescolari

XV Managementul invatarii si managementul grupei de prescolari

Concepte fundamentale: management, leadership, managementul procesului educational, managementul grupei de prescolai, managementul institutiei prescolare, ciclu managerial, conflict, comportament asertiv

Relatii si interactiuni educationale in gradinita

Comunicarea didactica

XVI Comunicarea si relatiile de comunicare pedagogica. Structura, mecanisme, forme, stiluri, eficacitate. Aplicatii

Comunicare- concept, structura, functii si conditii de eficienta

Aspecte specifice ale comunicarii didactice in invatamantul prescolar

Caracteristicile demersului de 'influenta educationala' in invatamantul pre-primar

Implicarea sociala si personalitatea copilului: complianta comportamentala in grupa

Comunicarea interpersonala

Climat educational in gradinita

XVII. Moduri si forme de organizare a activitatii formativ – educative in gradinita

1. Jocul – dominanta a varstei prescolare, metoda si mijloc de formare si dezvoltare a

personalitatii copilului prescolar

2. Jocul – tipologie, structura, functionalitate, specificitate, relevanta pentru

invatamantul prescolar

3. Relatie dintre joc – invatare – creatie si diferitele activitati si forme de organizare a

activitatilor in gradinita (activitatile comune, activitatile la alegere)

4. Diferentiere si individualizare procesului formativ in cadrul jocurilor si a activitatilor

la alegereStatutul profesional al cadrului didactic

XVIII Status- rol- profil de competenta; formare continua, evaluare si autoevaluare

Structura personalitatii cadrului didactic: personalitatea de baza, campul

psihopedagogic, reprezentarile psihopedagogice, credintele - convingerile

psihopedagogice, personalitatea cristalizata, stil educational;

Statute si roluri ale cadrului didactic-educatoarei: planificare, organizare, control,

indrumare, evaluare, monitorizare, consiliere, decizie

Recrutarea, selectia si formarea cadrelor didactice- educatoare;

Cariera didactica in Romania – educatoarea si realitatea socio-educationala

Deontologia pedagogica

XIX SPECIFICUL DIMENSIUNILOR EDUCATIEI IN PRESCOLARITATE: EDUCATIA MORAL-CIVICA si RELIOGIOASA

1). Reperele intemeierii educatiei morale: reperul subiectiv (psihologic) / reperul obiectiv

(reperul axiologic – normativ)

2). Educatia morala – institutii sociale: determinisme si conexiuni

3). Limbajul moral: specificitate psihopedagogica; implicatii in activitatea instructiv-

educativa din gradinita

4). Comportamentul moral: definitie, forme de exprimare, caracteristici.

5). Autoeducatia morala – parte constitutiva a educatiei morale: semnificatii, forme surse

si componente structural functionale

6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral – civice si religioase

in gradinita

XX Creativitate, inovatie si educatie in contextul proiectelor europene

Creativitate- concept, modele explicative

Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolari

BIBLIOGRAFIE

ALBU G. (1998) Introducere intr-o pedagogie a libertatii, Iasi, Polirom,

ALBU G., (2002) In cautarea educatiei autentice,Polirom Iasi

Allport,G., (1981) .Structura si dezvoltarea personalitatii, Bucuresti, EDP

Agentia Nationala Socrates, Combaterea esecului scolar: o provocare pentru constructia europeana, (1996) .Bucuresti, Editura Alternative

Badea, E., (1993).Caracterizarea dinamica a copilului si a adolescentului de la 3 la 18 ani, cu aplicatii la fisa scolara, Bucuresti, EDP,

BARZEA,C. (1995) Arta si stiinta educatiei, Bucuresti, EDP

BARZEA,C.,(coord) (1993) Reforma invatamantului in Romania: conditii si perspective, Bucuresti, Institutul de Stiinte ale Educatiei

Bocos M. (2005) Teoria si practica cercetarii pedagogice Cluj Napoca, editura Casa Cartii de Stiinta

BOTKIN,J.,W., ELMANDJRA,M., MALITA,M., ( 1981) Orizontul fara limite al invatarii, Bucuresti Editura Politica,.

Calin. M., (1995). Scopurile procesului instructiv-educativ. Perspectiva axiologica si paraxiologica (in Procesul instuctiv-educativ). Instruire scolara. Analiza multireferentiala, Bucuresti, EDP,

Cerghit.I., (coordonator), (1983). Perfectionarea lectiei in scoala moderna, Bucuresti, EDP

Cristea, S., (1996). Finalitatile educatiei (in Pedagogie), vol.I, Pitesti, Editura Hrdiscom,

Cristea.S., (1997). Obiectivele pedagogice ale procesului de invatamant (in Pedagogie), vol.2. Pitesti, Editura Hardiscom,

Cucos.C., (2006). Pedagogie, Iasi, Editura Polirom

CRISTEA,S. (1994).Fundamentele pedagogice ale reformei invatamantului, EDP

Cosmovici, A.; Iacob,L.( 1998). Psihologie scolara, Iasi, Editura Polirom,

Cretu, C. ( 1997).Psihopedagogia succesului, Iasi, Editura Polirom

Davitz, G.; Ball, S., (1978).Psihologia procesului educational, Bucuresti, EDP

Dellors J. (coord). (2000) Comoara launtrica. Raportul catre UNESCO al Comisiei Internationale pentru Educatie, Iasi, Polirom

De Landsheere, V.,De Landsheere, G., (1979). Definirea obiectivelor educatiei, Bucuresti, EDP,

De Lansheere,G., (1975). Evaluarea continua a elevilor si examenele, Bucuresti, EDP.

D’Hainaut (coord.) (1981). Programe de invatamant si educatia permanenta, Bucuresti EDP

Ezechil L., (2002) Comunicare educationala in context scolar, Bucuresti, EDP

Golu,P., (1985) Invatare si dezvoltare, Bucuresti, ESE

Fumarel, S., Sovar, R., Vrasmas, E.,( 1995). Educatia timpurie a copiilor in varsta de 0 – 7 ani, Bucuresti, UNICEF, Editua Alternative

Ionescu,M., Radu.,I, ( 1995). Didactica moderna, Cluj-Napoca Editura Dacia

Ionescu, M., (1982).Lectia intre proiect si realizare Cluj-Napoca Editura Dacia

Iucu R., Managementul clasei de elevi (2006), Polirom, Iasi

Jinga ,I..,Negret,I., (1999). .Invatarea eficienta Bucuresti, Editura Aldiri

Jinga.I., Petrescu,A., (1996) .Evaluarea performantei scolare, Bucuresti, Editura Delfin

Joita, E., (1999) Eficienta instruirii, Bucuresti, EDP

Kulcsar, T., (1978). Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, EDP,

Marcu,S.(coord.), (1999) Competenta didactica-perspectiva psihologiei, Bucuresti, Editura All

Manolescu M., (2004), Curriculum pentru invatamantul primar si prescolar. Teorie si practica, Universitatea din Bucuresti, Ed. CREDIS

Miclea,M., (1994) .Psihologia cognitiva, Cluj-Napoca, Editura GloriaMiclea, M., (1998). Invatarea scolara si psihologia cognitiva, in Educatia si dinamica ei, (coord.M.Ionescu), Bucuresti, Editura Tribuna Invatamantului

MIROIU,A.,(coord) (1998), Invatamantul romanesc azi. Studii de diagnoza, Iasi, Editura Polirom

Mitrofan, N. (1997) Testarea psihologica a copilului mic, Bucuresti, editura Press Mihaela SRL

Moscovici S., Buschini F., (coord) (2007) Metodologia stiintelor socioumane, Polirom, Iasi

Neacsu,I., (1999). Instruire si invatare, Bucuresti, EDP

NEACSU,I.,(coord.) (1997), Scoala romaneasca in pragul mileniului III, Bucuresti, Editura Paideia

Neacsu,I. (1988). Finalitatile educatiei (in Curs de pedagogie coord. I, Cerghit, L.Vlasceanu) Universitatea Bucuresti

Neacsu, I., Stoica,A., (coord.), (1996) .Ghid general de evaluare si examinare, MEN, Bucuresti, Editura Aramis,

Nicola. I., (1996) Tratat de pedagogie scolara, Bucuresti

Niculescu R., (2003). Teoria si managementul curriculum-ului, Editura Universitatii Transilvania din Brasov.

NICULESCU, R., M., (1999) Pedagogie prescolara, sinteze, Bucuresti, Editura ProHumanitate, Bucuresti

Niculescu, R. M., (2007) Managementul relatiilor umane in educatie, Editura Aeternitas, Alba Iulia

Niculescu R., (2000) Management educational, Editura Ex Libris Brasov

Oprescu,V. (1996).Fundamentele psihologice ale pregatirii si formarii didactice, Craiova, Editura Universitaria

Paisi M., Lazarescu M., (2005). Psihologia educatiei copilului prescolar si scolar mic, Editura paralela 45 Pitesti

Pavelcu,V., (1982). Cunoastera de sine si cunoasterea personalitatii, Bucuresti,EDP

Panisoara I.O., (2006), Comunicare eficienta, editia IIIa Iasi, Polirom

PERETTI A de, (1996), Educatia in schimbare, Iasi, Editura Spiru Haret

Popescu, E., & colab., Pedagogie prescolara, (1995) Bucuresti, EDP

Popescu-Neveanu, P.; Zlate, M.,Cretu,T.,(sub redactie) (1987). Psihologia scolara Bucuresti Tipografia Universitatii Bucuresti

Popescu, E., si colab, (1995). Pedagogie prescolara, Bucuresti, EDP

Potolea.D., (2002), Conceptualizarea curriculum-ului. O abordare multidimensionala, in Paun E, Potolea D., Pedagogie. Fundamente teoretice si aplicative, Iasi, Polirom

Potolea,D., (1989). Profesorul si strategiile conducerii invatarii, (in vol.Structuri,strategii si performante in invatamant coord.I.Jinga,L.Vlasceanu), Bucuresti, Editura Academiei,

Radu,I.T., Evaluarea rezultatelor scolare , in Sinteze pe teme de didactica moderna,

Bucuresti,Tribuna Invatamantului,1981

Raducu, A., Reprezentarile copiilor de 6 – 7 ani despre scoala (1998) Bacau, Editura Tudor

Raducu, A., Baterie de obiective operationale pentru invatamantul prescolar, MEN, 1999

Roco M. Stimularea creativitatii tehnico-. stiintifice,Editura Stiintifica si. Enciclopedica,Bucuresti,1985

Roco M Creativitatea si inteligenta emotionala, Ed. Polirom, Bucuresti, 2001

Roco M Creativitate si inteligenta emotionala, ed. Polirom, Iasi, 2004.

STAN E., Pedagogie postmoderna, Institutul European, Iasi, 2005

Stan E. (2006) Managementul clasei, Editura Aramis, Bucuresti

Stan E. (2006) Despre pedepse si recompense in educatie, Iasi, Intitutul European

STANCIU,I.,GH. (2006) Scoala si doctrinele pedagogice in secolul XX, Bucuresti EDP, Intitutul European Iasi.

Schiopu, U., Verza,E.,Psihologia varstelor. Ciclurile vietii (1995).Bucuresti, EDP

Silverman D., (2004) Interpretarea datelor calitative. Metode de analiza a comunicarii, textului si interactiunii, Polirom Iasi

Soitu L., (1997), Pedagogia comunicarii, Iasi Intirurul European

Sternberg R.J. (2005) Manual de creativitate, Polirom, Iasi

Stefan M., Teoria situatiilor educative, ed. Aramis, Bucuresti, 2003

TOMSA GH. (coord.) (2005) Psihopedagogie prescolara si scolara, Supliment al Revistei Invatamantului Prescolar, Bucuresti

TOMSA GH., OPRESCU N.(2007). Bazele teoretice ale psihopedagogiei prescolare, Bucuresti, V& I Integral

Ungureanu D., (1999) Teoria Curriculum-ului, Editura Mirton ,Timisoara

VAIDEANU,G.( 1996).UNESCO-50-EDUCATIE, Bucuresti, EDP,

Verza, E., Schiopu, U., (1995).Psihologia varstelor, Bucuresti, EDP

Voiculescu E., Pedagogie prescolara, Bucuresti, Aramis, 2004

Vrasmas E 1999) Educatia copilului prescolar, Bucurest, Editura PROHUMANITATE

Zlate, M., Fundamentele psihologiei ( 1994) Bucuresti Editura XXI

Zlate, M., Eul si personalitatea (1997) Bucuresti,Editura”Trei”

Programa pentru invatamantul prescolar aflata in uz.

xxx      Programe scolare pentru invatamantul primar, aflate in uz

xxx Planuri-Cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar aflate in uz.

Xxx Agentia Nationala Socrates (1996) Combaterea esecului scolar.. , Bucurest, EDP


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3883
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site