Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

AnimaleArta culturaDivertismentFilmJurnalismMuzica
PescuitPicturaVersuri

Legea cu privire la energia regenerabila

diverse

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
Imagini cu rochii de mireasa
LIMBA ENGLEZA TEST GRILA
STRATEGIA FORMARII INITIALE IN INM 2009 - 2012
Numeralul latin
ARZATOR PE GAZ CU O SINGURA TREAPTA
Proiectare De Produs
Manual de fotografie
Pragmatismul - despre semioza, adevar si sensurile utilitatii
Clasificarea Zecimala Universala
INSTRUCTIUNI PENTRU COMBATEREA RADARELORLegea cu privire la energia regenerabila

Parlamentul adopta prezenta lege organica

Capitolul I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Obiectul legii

Obiectul prezentei legi il constituie raporturile juridice constituite in procesul valorificarii surselor regenerabile de energie (biomasa, cursurile si acumularile de ape, soarele, vintul, mediile cu potential termic redus).

Art.2. Domeniul de reglementare

Prezenta lege reglementeaza:

a)         politica de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile in economia nationala, modalitatile de producere si utilizare a acesteia;

b)         modul de integrare a surselor regenerabile de energie in structura sistemului energetic national si organizarea acivitatilor in domeniul energiei regenerabile;

c)         corelarea activitatilor in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie cu cea de protectie a mediului;

d)         asigurarea financiara si realizarea mecanismului economic-financiar de sustinere a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie;

e)         certificarea surselor de energie si combustibil regenerabile, a mijloacelor si dispozitivelor tehnice utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie;

f) asigurarea informationala si a infrastructurii in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie, instruirii si perfectionarii cadrelor specializate;

g)         stimularea investitiilor privind elaborarea si implementarea de tehnologii, mijloace si dispozitive tehnice, utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie;

h)         colaborarea internationala in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie

Art.3. Semnificatia unor notiuni

In sensul prezentei legi, se definesc urmatoarele notiuni:

- surse energetice - totalitatea obiectiva a purtatorilor de energie;

- resurse energetice totalitatea surselor energetice ce se utilizeaza sau pot fi utilizate;

resurse primare de energie regenerabila - surse de energie naturale, ce includ energia biomasei, solara, eoliana, hidraulica, energia mediilor cu potential termic redus, inclusiv cea geotermica;

- surse regenerabile de energie - surse de energie din categoria nefosile, cum sunt sursele solare, sursele eoliene, hidroenergia, biomasa, sursele geotermale, energia valurilor, biogazul, gazele rezultate din fermentarea deseurilor (gazul de depozit), gazul de fermentare a namolurilor in instalatii de epurare a apelor uzate;

- energie regenerabila - energia produsa prin valorificarea surselor regenerabile de energie, inclusiv din combustibil regenerabil;

combustibil regenerabil (biocombustibil) combustibil provenit din surse regenerabile de energie, in temei, din biomasa;

- biomasa reprezinta fractiunea biodegradabila a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultura, silvicultura sau sectoare industriale conexe, inclusiv a materiilor vegetale si animale, precum si a deseurilor industriale si urbane;

- energia electrica produsa din surse regenerabile de energie - energia electrica furnizata exclusiv din surse regenerabile de energie, precum si cota de energie electrica produsa din surse regenerabile in centrale hibride, care utilizeaza si surse conventionale de energie, incluzand energia electrica consumata de sistemele de stocare a purtatorilor de energie conventionala si excluzand energia electrica obtinuta din aceste sisteme;

- mediu cu potential termic redus ambianta gazoasa, lichida, solida sau combinata ce contine energie termica de o intensitate scazuta;

- standard pentru combustibil regenerabil - cota procentuala de biocombustibil (biodiesel sau bioetanol) care se contine in volumul de benzina sau motorina comercializat pe teritoriul Republicii Moldova;

- valorificarea surselor regenerabile de energie ansamblu de activitati orientate la conversia, stocarea, distribuirea si consumul energiei si combustibilului regenerabile, precum si de asigurare tehnico materiala a acestor activitati;

retea (electrica si/sau termica) - mijloc tehnic de transport si/sau de distributie a energiei electrice si termice;

- agent economic din domeniul energiei (rezident) persoana juridica sau fizica care desfasoara activitati licentiate privitor la producerea, livrarea, comercializarea, transportul si distributia, consumul energiei, inclusiv energia si combustibilul regenerabile;

- operator de retea persoana juridica care presteaza servicii de transport si distributie a energiei;

- indice al eficientei energetice - marime specifica sau absoluta a consumului sau a pierderilor de energie, stabilita de actele normative;

- certificat verde document ce atesta o cantitate de 1 MWh de energie produsa din surse regenerabile;

- certificat de conformitate - document eliberat in baza regulilor de certificare si care demonstreaza cu certitudine ca energia si combustibilul regenerabile, identificate corespunzator, sint conforme cu un standard sau cu un alt document normativ;

- consumator de energie regenerabila persoana juridica sau fizica, care utilizeaza mijloace si dispozitive tehnice, ce functioneaza totalmente sau partial in baza energiei produse prin valorificarea surselor regenerabile.

Art.4. Cadrul juridic

(1) Activitatile privind valorificarea surselor regenerabile de energie sint reglementate de Constitutia Republicii Moldova, prezenta lege, tratatele internationale la care Republica Moldova este parte si alte acte normative.

Daca tratatele internationale la care Republica Moldova este parte contin alte prevederi decit cele stipulate de prezenta lege, se aplica normele internationale.

Capitolul II

SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

Art.5. Surse regenerabile de energie

Sursele regenerabile se clasifica in baza tipurilor de energie naturala valorificata:

a) energia biomasei energia produselor (solide, lichide si gazoase), deseurilor, rezidiurilor din agricultura, energia altor deseuri reziduale biodegradabile, precum si a gazului provenit de la fermentarea biomasei;

b) energia hidro energia generata de unitati hidroenergetice cu puterea instalata mica in baza energiei cinematice a curentilor apelor ;

c) energia solara energia care provine din radiatia solara, din care se obtine energie electrica pe baza tehnologiei fotovoltaice sau energie termica prin metode de conversie termo-solara;

d) energia eoliana energia care provine din transformarea si livrarea in sistemul energetic sau direct catre consumatorii locali a energiei electrice provenite din potentialul energetic al vantului ;

e) energia mediilor cu potential termic redus, inclusiv energia geotermica.

Art.6. Combustibil regenerabil (biocombustibil)

(1) Se considera regenerabil combustibilul provenit din surse regenerabile de energie, in temei, din biomasa (biocombustibil), sau cel care reprezinta amestec de combustibil regenerabil si traditional in proportii stabilite de standardele de stat.

(2) Combustibil regenerabil in stare solida constituie:

a) lemnele si deseurile lemnoase in stare naturala;

b) mangalul;

c) brichete, pilete si balote obtinite prin presarea biomasei, inclusiv a deseurilor din sectorul agrar, sectorul silvic, industria forestiera etc.

(3) Combustibil regenerabil in stare lichida constituie:

a) alcoolul si solutiile lui, biodieselul, uleiurile, alte tipuri de combustibil lichid produs din biomasa sau din produse rezultate din fermentarea si prelucrarea biomasei;

b) lichide inflamabile, obtinute din deseuri de producere, inclusiv din eruptii de gaze, ape uzate, scurgeri si deseuri ale activitatilor de producere si de uz casnic;

c) combustibilul lichid obtinut din petrol si condensat de gaze petroliere, gaze si condensat de gaze din zacaminte cu destinatie neindustriala si zacaminte epuizate din sorturi grele de petrol si bitum natural, daca acest combustibil nu se atribuie la combustibilul traditional.

(4) Combustibil regenerabil in stare gazoasa constituie:

a) biogazul, gazul generator, alt combustibil gazos obtinut din biomasa, inclusiv din deseuri vegetale si animaliere;

b) gazul obtinut din deseuri industriale (eruptii de gaze, ape uzate de canalizare industriala, aruncari de ventilatie etc.);

c) gazul natural compresat sau lichifiat, gazul petrolier lichifiat, obtinute din zacaminte epuizate de gaze si daca nu se atribuie la tipurile de combustibil traditional.

Art.6. Originea si autenticitatea surselor regenerabile de energie si a combustibilului regenerabil

Originea si autenticitatea surselor regenerabile de energie si a combustibilului regenerabil se atesta prin certificatul de conformitate, eliberat de autoritatile abilitate in domeniul energiei regenerabile.

Art.7. Mijloace si dispozitive tehnice ce functioneaza in baza energiei regenerabile

(1) Mijloacele si dispozitivele tehnice care consuma, in corespundere cu standardele si prescriptiile tehnice, energie regenerabila sau cel putin un tip de combustibil regenerabil, amestecuri ale acestuia cu combustibil traditional, se atribuie la categoria celor ce functioneaza in baza energiei regenerabile

(2) Capacitatea mijloacelor si dispozitivelor tehnice de a functiona in baza energiei si a combustibilui regenerabile se atesta prin documente eliberate de agentul economic producator.

(3) Proprietarul este in drept sa reutileze orice mijloc sau dispozitiv tehnic pentru functionarea lui pe baza energiei si a combustibilului regenerabile, respectind standardele ecologice si de securitate.

(4) Reutilarea mijloacelor si dispozitivelor tehnice in scopul valorificarii surselor regenerabile se atesta prin documente eliberate de organizatia care a executat reutilarea si se confirma de autoritatea abilitata in domeniul energiei regenerabile.

Art.8. Garantarea calitatii energiei regenerabile

(1) Calitatea energiei regenerabile se asigura prin stabilirea si utilizarea unui asamblu de indici comuni privitor la tehnologia producerii, distributiei si consumului energiei regenerabile si combustibilului regenerabil, precum si indici ce tin de asigurarea securitatii ecologice, ocrotirea sanatatii populatiei si protectia muncii in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie.

(2) Indicii calitatii energiei regenerabile si a fiecarui tip de combustibil regenerabil (volumul producerii si realizarii, indici ai producerii si consumului de energie regenerabila pentru diferite mijloace si dispozitive tehnice, indicii tehnico-economici etc) se determina de standarde.

Art.9. Standardizarea, certificarea si asigurarea metrologica in domeniul energiei regenerabile

(1) Standardizarea in domeniul energiei regenerabile se efectueaza prin:

a)   includerea indicilor eficientei de valorificare a surselor regenerabile de energie in standardele nationale, precum si in actele normative privind mijloacele si dispozitivele producatoare si consumatoare de energie si combustibil regenerabile;

b)  elaborarea si punerea in aplicare a unor standarde si prescriptii tehnice ce determina bazele metodologice, organizatorice si tehnice privind utilizarea eficienta a energiei si combustibilului regenerabile;

c)   includerea in standardele nationale a parametrilor de calitate a energiei si combustibilului regenerabile, racordate la standardele internationale;

d)  includerea obligatorie a indicilor de eficienta energetica in standardele nationale privind utilajele, materialele, constructiile, mijloacele de transport, dispozitivele si aparatele de uz casnic, precum si alte tipuri de produse si servicii cu consum de energie, inclusiv energie regenerabila.

(2) Mijloacele si dispozitivele tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum si proiectele de reconstructie a edificiilor, sint supuse, obligatoriu, expertizei privind corespunderea cu standardele.(3) Standardele din domeniul metrologiei se aplica la producerea sau reutilarea mijloacelor si dispozitivelor tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie, la proiectarea si reconstructia edificiilor, cu certificarea acestora.

(4) Standardele pentru energia si combustibilul regenerabile nu contravin celor stabilite pentru energia si combustibilul traditionale

Capitolul III

POLITICA DE STAT IN DOMENIUL VALORIFICARII ENERGIEI REGENERABILE

Art.10. Politica de stat in domeniul energiei regenerabile

Obiectivele politicii de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile constau in fortificarea securitatii energetice prin sporirea anuala a ratei de energie regenerabila valorificata, dezvoltarea sistemelor energetice competitive si asigurarea protectiei mediului.

(2) Politica de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile se realizeaza in cadrul programelor de stat, de ramura si locale (in continuare programe), monitorizate de autoritatea publica abilitata cu valorificarea energiei regenerabile

(3) Principiile politicii de stat in domeniul energiei regenerabile:

a) transparenta tuturor activitatilor si implicarea larga a potentialului uman, stiintifico-tehnic si tehnologic in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie;

b) selectarea prin concurs si promovarea celor mai eficiente programe

c)       racordarea cadrului normativ national la standardele Uniunii Europene si internationale;

d)      asigurarea protectiei mediului, securitatii ecologice, ocrotirea sanatatii populatiei si protectia muncii la valorificarea surselor regenerabile de energie;

e)   garantarea comercializarii energiei regenerabile prin aderarea ne-discriminatorie la retelele electrice si termice centralizate

f)    controlul statului privind eficienta valorificarii surselor regenerabile de energie

g)  stimularea economica, financiara si morala a procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie

h)  expertiza obligatorie privind eficienta energetica a proiectelor de construire / reconstruire a edificiilor, de producere sau de reutilare a mijloacelor si dispozitivelor tehnice;

i)    implicarea in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie a agentilor economici, a organizatiilor obstesti;

j)    asigurarea accesului ne-discriminatoriu a persoanelor juridice si fizice la informatia privind valorificarea surselor regenerabile de energie;

k)  educatia populatiei in spiritul valorificarii surselor regenerabile si utilizarii energiei lor;

l)    sustinerea activitatilor de colaborare internationala.

Art.11. Obiectivele politicii de stat in domeniul energiei regenerabile

Obiectivele politicii de stat in domeniul energiei regenerabile includ:

a)         fortificarea securitatii energetice a Republicii Moldova prin valorificarea potentialului disponibil al surselor regenerabile de energie;

b)        diversificarea bazei de resurse energetice primare locale;

c)         asigurarea catre anul 2010 a producerii energiei din surse regenerabile in volum de circa 6% din cuantumul energiei provenite din surse traditionale, cu atingerea ratei de 15 - 20% catre anul 2020;

d)        fortificarea securitatii ecologice, ocrotirea sanatatii populatiei si protectia muncii la valorificarea surselor regenerabile de energie si utilizarea eficienta a combustibilului regenerabil;

e)         formarea sistemului de producere, distributie, comercializare si consum rational a energiei si combustibilului regenerabile;

f)         promovarea prioritara a procesului de dezvoltare tehnico-stiintifica, a activitatilor economice, ecologice, sociale etc.;

g)        atragerea investitiilor si sustinerea antreprenoriatului;

h)        colaborarea tehnico-stiintifica internationala, implementarea performantelor stiintei si tehnicii internationale din domeniul energiei regenerabile

i)          asigurarea informationala a activitatii in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie;

j)          excluderea conditiilor de formare a monopolului artificial pe piata energiei regenerabile

k)        supravegherea procesului de cultivare si utilizare a soiurilor de plante modificate genetic si destinate producerii combustibilului regenerabil din biomasa, in conditiile unui ciclu tehnologic inchis.

Capitolul IV

ADMINISTRAREA DE STAT IN DOMENIUL VASLORIFICARII ENERGIEI REGENERABILE

Art.12. Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale

(1) Parlamentul aproba politica de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile

Guvernul:

a) determina directiile prioritare ale politicii de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile

b) stabileste modul de organizare si administrare a activitatii in domeniul energiei regenerabile

c) aproba programele de stat privind energia regenerabila si efectueaza controlul asupra realizarii acestora;

e)   elaboreaza si prezinta Parlamentului proiecte de acte legislative in domeniu;

f)    elaboreaza, examineaza si adopta acte normative privind valorificarea energiei regenerabile;

g) aproba mecanisme si stimulente de sustinere economico-financiara ale activitatii in domeniul energiei regenerabile;

h) instituie si gestioneaza Fondul National pentru Energia Regenerabila (FNER), aproba structura si regulamentul acestuia;

i)    faciliteaza dezvoltarea industriei in domeniul energiei regenerabile

j)  asigura conditiile de concurenta loiala in domeniul energiei regenerabile;

k) efectueaza controlul asupra gestionarii surselor acumulate FNER.

Art.13. Atributiile Agentiei Nationale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) in domeniul valorificarii energiei regenerabile

ANRE elaboreaza tarife ce asigura rambursarea, in termenele stabilite, a investitiilor efectuate in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie. ANRE isi exercita atributiile in acest domeniu in comun acord cu Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei si Academia de Stiinte a Moldovei.

Art.14. Agentia Nationala pentru Conservarea Energiei si Promovarea Energiei Regenerabile (ANCEPER)

(1) ANCEPER este autoriritatea administratiei publice centrale in domeniul valorificarii energiei regenerabile si conservarii energiei care realizeaza politica statului in aceste domenii si activeaza in baza unui Regulament aprobat de Guvern.

Activitatea ANCEPER privind valorificarea surselor regenerabile de energie se finanteaza din surse bugetare si mijloace speciale, inclusiv din cele ale FNER, precum si din alte surse legale.

Art.15. Atributiile ANCEPER in domeniul valorificarii energiei regenerabile

ANCEPER

a)       efectueaza expertiza de stat si auditul energetic;

b)         elaboreaza proiecte ale standardelor si prescriptiilor tehnice privind energia regenerabila si le prezinta Guvernului pentru aprobare;

c)       elaboreaza proiecte ale contractelor privind accesul liber si nediscriminatoriu la retelele electrice si termice centralizate ale agentilor economici producatori de energie regenerabila;d)         perfecteaza Registrul agentilor economici din domeniul energiei regenerabile;

e)         elibereaza licenta pentru desfasurarea activitatilor in domeniul energiei regenerabile;

f)          asigura inventarierea spatiilor si terenurilor disponibile pentru valorificarea surselor regenerabile de energie

g)         asigura formarea si gestionarea Bazei de date privind procesul de valorificare a surselor de energie regenerabile;

h)         efectueaza activitatea informationala in domeniu;

i)          contribuie la implicarea organizatiilor obstesti si tehnico-stiintifice in procesul de valorificare a surselor de energie regenerabile;

j)          contribuie la colaborarea internationala in domeniu;

k)         elibereaza certificatul verde si certificatul de conformitate;

l)          exercita alte functii prevazute de Regulamentul ANCEPER.

Art. Expertiza de stat in domeniul valorificarii energiei regenerabile

(1) Expertiza de stat se aplica la proiectele:

a)   de dezvoltare a ramurilor economiei nationale;

b)  de alimentare cu energie electrica, termica a localitatilor si teritoriului;

c) de constructie si reconstructie a edificiilor;

d) de creare si producere a unor noi materiale si tehnologii de valorificare a surselor regenerabile de energie

e) normelor si standardelor in constructii, altor documente tehnice si normative ce reglementeaza activitatea in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie.

Expertiza de stat in domeniul energiei regenerabile sint obligatorii pentru toti agentii economici, indiferent de tipul lor de proprietate. In temeiul expertizei, ANCEPER emite avizul privitor la starea actuala si de perspectiva a valorificarii surselor regenerabile de energie

Art.17. Asigurarea stiintifica a activitatii in domeniul valorificarii energiei regenerabile

(1) Academia de Stiinte a Moldovei asigura activitatea stiintifica in domeniul valorificarii energiei regenerabile, inclusiv:

a)         elaboreaza programe stiintifice si tehnico-stiintifice internationale in domeniul de valorificare a surselor regenerabile de energie, precum si mecanisme de realizare si monitorizare a acestora;

b)         organizeaza concursuri de proiecte de cercetare si inovare finantate de la bugetul de stat;

c)         implementeaza realizarile stiintifice si inovatiile din domeniul valorificarii energiei regenerabile

d)         examineaza darile de seama privind realizarea programelor de stat, a proiectelor de cercetare si transfer tehnologic si estimeaza nivelul stiintific al cercetarilor, testarilor si verificarilor efectuate in domeniul surselor regenerabile de energie;

e)         creeaza noi materiale, tehnici si tehnologii in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie

f) prezinta anual Guvernului informatia privitor la derularea si realizarea programelor de stat din domeniu;

g)         exercita alte atributii privind valorificarea surselor regenerabile de energie, in limitele Regulamentului CSSDT.

(2) Activitatea stiintifica in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie se finanteaza din bugetul de stat sau local, din mijloacele FNER, precum si din alte surse legale.

Art.18. Asigurarea informationala

Asigurarea informationala a activitatii in domeniul valorificarii energiei regenerabile se efectueaza prin:

a)        instruire;

b)     introducerea in institutiile de invatamant a programelor didactice obligatorii privind valorificarea surselor regenerabile de energie;

c)     transparenta activitatilor, inclusiv publicitatea, propaganda rezultatelor performante cu demonstrarea instalatiilor si echipamentelor de inalta eficienta

d)     crearea unei baze de date in scopul diseminarii informatiei privind dezvoltarea procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie

e)     asigurarea accesului baza de date a utilizatorilor prin reteaua informationala.

Capitolul V

STIMULAREA DE CATRE STAT A ACTIVITATII IN DOMENIUL VALORIFICARII ENERGIEI REGENERABILE

Art.19. Stimularea producerii si utilizarii energiei regenerabile

Masurile organizatorico-economice orientate la stimularea producerii si utilizarii energiei regenerabile includ:

a)         determinarea prioritatilor in valorificarea surselor regenerabile de energie;

b)         elaborarea standardelor de stat in domeniul energiei regenerabile

c)         stabilirea unor mecanisme viabile de functionare a pietei certificatelor verzi;

d)         stabilirea normativa a ratei obligatorii de utilizare a energiei regenerabile pentru agentii economici;

e)         garantarea functionarii mecanismelor economice si a stimulentelor prevazute de legislatie privind elaborarea si implementarea tehnologiilor ecologic pure sau cu deseuri reduse si nepericuloase in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie, inclusiv eruptii, evacuari de substante, ce ar polua mediul in procesul de producere si utilizare a combustibilului regenerabil;

f)          acordarea facilitatilor in domeniile fiscal si de creditare, stabilite de legislatie, pentru persoanele fizice si agentii economici care produc sau reutileaza mijloace si dispozitive tehnice ce functioneaza in baza surselor regenerabile de energie;

g)         instituirea unui regim preferential pentru investitii, inclusiv de peste hotare.

Art.20. Fondul National pentru Energia Regenerabila (FNER)

FNER se instituie in scopul contribuirii la finantarea programelor si proiectelor de valorificare a surselor regenerabile de energie.

(2) Mijloacele FNER se constituie din:

a)  cuantumul de pana la 1% la suta din alocatiile pentru sectorul energetic, planificate de la bugetul de stat;

b)  mijloacele provenite din comercializarea energiei traditionale si combustibilului traditional, in marime de pina la

c)  donatii si sponsorizari ale persoanelor juridice si fizice;

d)  granturi nationale si internationale;

e)  alte surse legale.

Capitolul VI

ORGANIZAREA ACTIVITATII IN DOMENIUL VALORIFICARII ENERGIEI REGENERABILE

Art.21. Autorizarea activitatilor din domeniul energiei regenerabile

(1) Dreptul agentilor economici de a produce, comercializa sau consuma energie electrica, termica si mecanica provenita din surse regenerabile, se realizeaza in baza licentei eliberata de ANCEPER

(2) Licenta se elibereaza pe un termen de 7 ani, in baza:a)         deciziei autoritatilor administratiei publice centrale sau locale privind distribuirea, in baza de concurs, a terenului / spatiului pentru valorificarea surselor regenerabile de energie

b)         deciziei autoritatilor administratiei publice centrale sau locale privitor la constructia /reconstructia amplasamentelor necesare pentru producerea energiei regenerabile;

c)         documentatiei de proiect;

d)         planului de afaceri cu determinarea surselor de finantare;

e)         certificatului tehnic al mijloacelor si dispozitivelor de valorificare a energiei regenerabile, eliberat de agentul economic producator si confirmat de autoritatile abilitate;

f)          certificatului de conformitate a energiei si combustibilului regenerabile.

Art.22. Exploatarea mijloacelor si dispozitivelor tehnice din domeniul energiei regenerabile

Cerintele de exploatare a capacitatilor de producere a energiei regenerabile includ:

a)         respectarea standardelor;

b)         respectarea cerintelor tehnologice in producerea, acumularea, transportul si consumul de energie si combustibil regenerabile;

c)         supravegherea de catre stat a exploatarii si functionarii mijloacelor si dispozitivelor tehnice si a consumului energiei regenerabile;

d)         asigurarea racordarii indicilor tehnico-economici a mijloacelor si dispozitivelor tehnice la cerintele internationale;

Art.23. Conditiile de comercializare a energiei regenerabile

Comercializarea energiei regenerabile se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii

a)         comercializarea in baza licentei si a certificatului de conformitate;

b)         livrarea energiei regenerabile in baza contractuala, la tarife stabilite de ANRE sau in baza certificatelor verzi distribuite de ANCEPER;

c)         prezentarea anuala la ANCEPER a informatiei privind cantitatea de energie planificata pentru livrare, care se remite si retelelor centralizate;

d)         agentul economic producator de energie regenerabila sau combustibil regenerabil este obligat sa restituie cheltuielile suportate de furnizor, distribuitor sau operator in caz de ne-onorare a obligatiilor contractuale, inclusiv a  celor care se refera la certificatul verde neutilizat.

Art.24. Tarifele in domeniul valorificarii energiei regenerabile

(1) Tarifele la energia regenerabila se stabilesc de ANRE, in comun cu ANCEPER, in baza metodologiei de recuperare a investitiilor, in termen de pina la 7 ani, cu conditia ca rata prescrisa de rentabilitate sa nu depaseasca de doua ori rata corespunzatoare din energetica traditionala.

(2) Tarifele se stabilesc anual, in functie de tipul si capacitatea de producere a energiei regenerabile de catre agentul economic.

(3) Tarifele la comercializarea energiei, care include componente produse din surse regenerabile si din resurse traditionale energetice, se stabilesc pentru agentul economic producator, tinind cont de certificatul verde.

(4) Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem si de distributie a energiei regenerabile sunt egale pentru toti participantii pe piata de energie a Republicii Moldova.

Agentul economic producator de energie din surse regenerabile, conectat direct la retelele electrice si termice centralizate, este scutit de plata pierderilor tehnologice de energie in retelele electrice si termice de transport si distributie; fata de el nu se aplica componenta tarifului pentru serviciile de transport.

Art.25. Drepturile si obligatiile agentilor economici, producatori de energie din surse regenerabile

Agentii economici, producatori de energie electrica si termica din surse regenerabile, cu utilizarea si a resurselor energetice traditionale, sint obligati sa asigure evidenta separata a volumelor de energie produse.

(2) Agentul economic din domeniul valorificarii energiei regenerabile, in comun cu agentii economici producatorii de energie din surse regenerabile si traditionale, asigura calitatea energiei transportate si livrate.

(3) Energia electrica importata, produsa din surse regenerabile, se include in cuantumul energiei identice nationale numai daca tara exportatoare detine o prevedere similara.

Agentii economici producatori de energie regenerabila si combustibil regenerabil comercializeaza produsele in baza certificatului verde si / sau a contractului de livrare/vinzare libera.

(5) Alte drepturi si obligatiuni ale agentilor economici producatori se stipuleaza in contractele de livrare/vinzare a energiei si combustibilului regenerabile.

Art.26. Relatiile agentilor economici producatori de energie din surse regenerabile cu alti agenti economici din domeniul valorificarii energiei si operatorii de retea

Relatiile agentilor economici producatori de energie din surse regenerabile cu alti agenti economici din domeniul valorificarii energiei si operatorii de retea se desfasoara in conformitate cu regulamentele ANRE si ANCEPER.

(2) La procurarea energiei regenerabile si combustibilului regenerabil, agentul economic din domeniul energiei acorda prioritate producatorului autohton.

(3) Agentul economic din domeniul valorificarii energiei si operatorii de retea conecteaza la reteaua centralizata sau integreaza in sistem agentii economici producatori de energie regenerabila, in baza contractuala si fara a periclita fiabilitatea si securitatea retelelor sau sistemelor. Conectarea agentii economici producatori de energie electrica si termica din surse regenerabile la retelele centralizate este gratuita.

(4) Agentul economic din domeniul energiei si operatorii de retea sint obligati sa comercializeze energia regenerabila in baza de contract sau a certificatului verde, cu mentinerea balantei stabilite a volumului de producere si a calitatii energiei din surse regenerabile.

Art.27. Protectia si securitatea ecologica la valorificarea surselor regenerabile de energie

Protectia si securitatea ecologica la valorificarea surselor regenerabile de energie se asigura prin respectarea urmatoarelor cerinte

a)         monitorizarea ecologica permanenta a teritoriului de valorificare a surselor regenerabile de energie;

b)         preintimpinarea accidentelor si lichidarea consecintelor acestora la valorificarea surselor regenerabile de energie prin respectarea stricta a cerintelor si normelor stabilite;

c)         crearea conditiilor de dezvoltare tehnologica, sporirea sigurantei la exploatarea mijloacelor si dispozitivelor tehnice, mijloacelor de protectie individuala si colectiva in procesul de valorificare a surselor regenerabile de energie

d)         asigurarea conditiilor de supraveghere continua a sistemelor de protectie utilizate la valorificarea surselor regenerabile de energie, precum si a sistemelor de comunicatii si informatii ale retelelor nationale;

Capitolul VII

COLABORAREA INTERNATIONALA IN DOMENIUL ENERGIEI REGENERABILE

Art.28. Colaborarea internationala

Colaborarea internationala a Republicii Moldova, agentilor economici in domeniul energiei, se efectueaza in conformitate cu legislatia nationala si normele dreptului international.

(2) Programele de valorificare a surselor regenerabile de energie se deruleaza in conformitate cu standardele internationale din domeniu.

Directiile principale ale colaborarii internationale in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie

a) ajustarea cadrului legislativ national la prevederile actelor normative internationale;

b) participarea la proiectele internationale;

c) schimbul reciproc de informatii si tehnologii cu organizatii similare din alte tari si cu organisme internationale;

d) participarea la seminare, simpozioane si conferinte internationale in domeniu;

e) pregatirea si perfectionarea cadrelor in baza acordurilor de colaborare;

f) corelarea indicilor de eficienta energetica prevazute de standardele nationale cu standardele europene si internationale

g) recunoasterea mutuala a rezultatelor certificarii mijloacelor si dispozitivelor tehnice de valorificare a surselor regenerabile de energie privind indicii de eficienta energetica.

Capitolul VIII

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.29. Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii.

Art.30. Guvernul,

a) in termen de 3 luni:

- va elabora si prezenta Parlamentului propuneri pentru racordarea legislatiei in vigoare cu prevederile prezentei legi;

- va ajusta propriile acte normative cu prevederile prezentei legi;

b) in termen de 6 luni:

va prezenta Parlamentului propuneri privind racordarea reglementarilor normative la directivele europene in domeniul valorificarii surselor regenerabile de energie si includerea lor in Planul de actiuni Republica Moldova Uniunea Europeana;

c) in termen de 1 an:

- va elabora si aproba standardele si prescriptiile tehnice privind valorificarea surselor regenerabile de energie;

d) incepind cu anul 2007, va include in Legea bugetului de stat propuneri de stimulare si sustinere a energiei regenerabile

Presedintele Parlamentului

Republicii Moldova Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1316
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site