Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


Constructivismul vs constructivismul vs Constructionism

Literatura romana

+ Font mai mare | - Font mai micConstructivismul vs constructivismul vs Constructionism

As dori sa-mi iau de oferta de pe sensul acestor cuvinte. Am auzit ca-i folosit in foarte multe puncte de vedere care le-am adesea confuz ceea ce altii spun de catre acestia.

Constructivismul, cognitive teorie, a fost inventat de Jean Piaget. Ideea lui a fost ca a cunostintelor este construit de catre elev. Nu a fost o idee predominante in momentul (si, probabil, de azi, de asemenea), care se transmit cunostinte, ca invata copierea de idei a fost citit sau auzit in curs direct in mintea lui sau a ei. Piaget theorized ca asta nu e adevarat. In schimb, de invatare este de compilare a cunostintelor structuri complexe. Constient de elev trebuie sa te gandesti la incercarea de a deriva sensul, si ca prin efort, sensul este construit prin intermediul structurilor de cunoastere. Piaget a placut de a sublinia invatare prin joc, dar de baza cognitive teoria constructivismul cu siguranta sprijina invatarea prin curs - atata timp cat aceasta baza de constructie sensul are loc.
Nu stiu cine a inventat notiunea de constructivismul, de filosofia de invatamant, dar se spune ca fiecare studenti construieste propria lor, sensul unic pentru tot ceea ce este de invatat. Acest lucru nu este la fel cu ceea ce a spus Piaget. Teoria lui Piaget, nu exclude posibilitatea ca tu si eu mai construi exact acelasi sens (de exemplu, exact aceleasi cunostinte de constructii), pentru unele concept sau domeniu. Filosofia constructivismul spune ca studentii vor construi propria lor unic sensuri de concepte, deci nu este deloc rezonabil pentru a evalua studenti de la cat de bine pe care le-au tot intalnit niste normative obiectiv. (Radical constructivists merg atat de departe ca sa spun ca toata conceptul de curriculum nu face nici un sens, deoarece nu ne putem preda nimeni nimic - studentii vor pur si simplu sa isi creeze propria sensul, indiferent de ceea ce fac profesorii.) Filosofica constructivists sublinia avand studenti sa preia controlul de propria invatare, si ele de-evidentia transmisiv curs si alte forme de instruire. Aceasta abordare filosofic devine complicat de diferite concepte de realitate: Daca toti am interpreta lucrurile in mod diferit, nu este nici corect realitatea?

Din perspectiva mea, asumarea de constructivists este in prezent o untestable ipoteza. Noi stim de nici o modalitate de a peer in cuiva mentale constructii. Pana cand ne putem, nu stim daca si cred despre conceptul de viteza diferit sau de acelasi lucru.

Constructionism este mai mult de o metoda de invatamant care se bazeaza pe teoria invatarii constructiviste. Constructionism, inventat de Seymour Papert, care a fost un elev al lui Piaget, afirma ca invatarea are loc 'cea mai felicitously' atunci cand constructia unei publice artifact 'daca un castel de nisip pe plaja sau o teorie a universului'. (Citate din capitolul 'Situating Constructionism' in cartea 'Constructionism' editat de Papert si Idit Harel.) Seymour nu inclina spre invatare constructiviste filozofie in scrisul sau, in cazul in care vorbeste despre dificultatea de a transmite un concept complex, atunci cand cititorul este de gand sa isi construiasca propria sensul. In general, insa, cererea sa este mai mult despre metoda. El crede ca elevii vor fi mult mai profund implicati in lor de invatare, daca acestea sunt construiesc ceva ce altii vor vedea, criticii, si probabil de utilizare. Prin aceasta constructie, studentii se vor confrunta cu probleme complexe, si vor face efortul de a rezolva probleme si sa invete, pentru ca acestea sunt motivate de constructie.

De confuzie pe care am si altele au despre aceste conditii, provine de la (a) similare cauta cuvintele si (b), sensul de la diferite niveluri de cuvantul construi. Piaget vorbea despre cum mentale constructii obtine format, filozofice constructivists discuta despre modul in care aceste constructii sunt unice (substantiv constructii), si Papert este pur si simplu a spune ca constructia este o modalitate buna de a ajunge mentale constructii construit. Niveluri de aici sunt trecerea de la fizica (constructionism) la mintale (constructivism), de la teorie la filosofie la metoda, de la stiinta de abordare a practicii.

Datorita Jennifer pare in sprijinirea tune unele din aceste definitii. Cu toate acestea, acest lucru nu este sa spun ca este de acord cu ei

Mai multe 'Comentarii de la Colleen Kehoe'

I'd like to offer my take on the meaning of these words. I hear them used in so many ways that I often get confused what others mean by them.

Constructivism, the cognitive theory, was invented by Jean Piaget. His idea was that knowledge is constructed by the learner. There was a prevalent idea at the time (and perhaps today as well) that knowledge is transmitted, that the learner was copying ideas read or heard in lecture directly into his or her mind. Piaget theorized that that's not true. Instead, learning is the compilation of complex knowledge structures. The learner must consciously think about trying to derive meaning, and through that effort, meaning is constructed through the knowledge structures. Piaget liked to emphasize learning through play, but the basic cognitive theory of constructivism certainly supports learning through lecture -- as long as that basic construction of meaning takes place.

I don't know who invented the notion of Constructivism, the educational philosophy, but it says that each students constructs their own, unique meaning for everything that is learned. This isn't the same as what Piaget said. Piaget's theory does not rule out the possibility that you and I may construct exactly the same meaning (i.e., exactly the same knowledge constructions) for some concept or domain. The philosophy of constructivism say that learners will construct their own unique meanings for concepts, so it is not at all reasonable to evaluate students as to how well they have all met some normative goal. (Radical constructivists go so far as to say that the whole concept of a curriculum makes no sense since we cannot teach anyone anything -- students will always simply create their own meaning, regardless of what teachers do.) Philosophical constructivists emphasize having students take control of their own learning, and they de-emphasize lecture and other transmissive forms of instruction. This philosophical approach gets complicated by varying concepts of reality: If we all interpret things differently, is there any correct reality?

From my perspective, the assumption of constructivists is currently an untestable hypothesis. We know of no way to peer into someone's mental constructions. Until we can, we do not know if you and I think about the concept of velocity differently or the same.

Constructionism is more of an educational method which is based on the constructivist learning theory. Constructionism, invented by Seymour Papert who was a student of Piaget's, says that learning occurs 'most felicitously' when constructing a public artifact 'whether a sand castle on the beach or a theory of the universe.' (Quotes from his chapter 'Situating Constructionism' in the book 'Constructionism' edited by Papert and Idit Harel.) Seymour does lean toward the constructivist learning philosophy in his writings, where he talks about the difficulty of conveying a complex concept when the reader is going to construct their own meaning. In general, though, his claim is more about method. He believes that students will be more deeply involved in their learning if they are constructing something that others will see, critique, and perhaps use. Through that construction, students will face complex issues, and they will make the effort to problem-solve and learn because they are motivated by the construction.

The confusion that I and others have about these terms stems from (a) similar looking words and (b) meaning at different levels of the word construct. Piaget was talking about how mental constructions get formed, philosophical constructivists talk about how these constructions are unique (noun construction), and Papert is simply saying that constructing is a good way to get mental constructions built. Levels here are shifting from the physical (constructionism) to the mental (constructivism), from theory to philosophy to method, from science to approach to practice.

Thanks to Jennifer Turns in helping tune some of these definitions. However, this isn't to say that she agrees with them

Further 'Comments from Colleen Kehoe'

Constructivismul social este un termen ce defineste o vedere particulara a educatiei. Constructivismul se intelege ca o descriere a ceea ce fiecare receptor (cel care invata) experimenteaza, invata, fiind concentrat pe construirea unor artifacte intr-un mediu social. Din acest punct de vedere, procesul de educare este cel mai bine realizat prin crearea de experiente care vor fi foarte utile pentru procesul de invatare pornind de la punctul de vedere al receptorilor (elevilor), mai degraba decat prin expunere si evaluarea informatiei pe care educatorul crede ca receptorii trebuie sa o asimileze. Fiecare participant la un curs poate sa fie de asemenea si profesor si elev. Un profesor in acest mediu este doar un element de influenta si joaca rolul unui model si nivel de cultura, conectand cu altii intr-un mod personal care se adreseaza necesitatilor acestora de a invata, moderand discutiile si activitatile intr-un mod care conduce studentii catre obiectivele de invatare ale clasei.

Constructionismul sustine ca invatatul este in mod special de succes cand se construieste ceva din experienta altora. Acesta poate fi orice, de la o propozitie vorbita, sau un mesaj pe internet, pana la lucruri mai complexe precum un tablou, o casa sau un pachet software. Constructivismul social extinde aceasta idee de mai sus intr-un grup social, construind lucruri unul pentru celalalt, creand in colaborare o mica cultura de lucruri comune ce au intelesuri comune. Cand cineva este absorbit in cadrul unei astfel de culturi, acest cineva invata mereu de cum sa fie parte a acestei culturi, la mai multe nivele.Constructivismul social. De la sociologia cunoasterii la constructia sociala a realitatii.

O constructie sociala sau un construct social este o idee sau obiect ce ne apare in mod obisnuit drept natural, dar care, in realitate, este o inventie sau un artefact al unei culturi sau societati particulare. Prima implicatie a acestui fapt este aceea ca constructele sociale sunt mai degraba rezultatul alegerii si imaginatiei umane, decat efecte necesare ale actiunii unor legi ale naturii sau a unora prescrise de divinitate. Anumite concepte faimoase devenite obisnuite in stiintele sociale descriu astfel de constructe: rasa, clasa sociala, gen, moralitate sau realitatea ca intreg. Unele concepte mai putin controversate, dar care exprima in egala masura constructe sociale importante sunt: limbajele, jocurile, banii, libertatile, natiunile, guvernele, universitatile, corporatiile si toate celelalte institutii. Printre conotatiile ideii de „constructie sociala” pot sa apara aspecte precum „a fi facut”, „accidental” sau „arbitrar”. Termenul de „constructie sociala” este parte din titlul lucrarii “Constructia sociala a realitatii” publicata de Peter L. Berger si Thomas Luckmann in 1966, o lucrare de sociologia cunoasterii. In ciuda acestei folosiri exacte, termenul si-a gasit o larga utilizare in stiintele sociale.

Filosoful si istoricul stiintei Ian Hacking a subliniat faptul ca sintagma are mai multe intelesuri dar, dincolo de aceasta diversitate semantica, ea a devenit un adevarat cod: daca o folosesti cu o conotatie pozitiva, ar semnifica faptul ca te consideri pe tine insuti mai degraba radical; daca o folosesti cu o incarcatura negativa, te declari rational, rezonabil si respectabil. Chiar daca „constructie sociala” reprezinta astazi o sintagma ce ascunde multe sentimente contradictorii, cartea lui Berger si Luckmann a influentat stiintele sociale extrem de puternic. Principala lor realizare deriva din faptul ca ei au reusit sa descrie cum limitele invizibile, dar puternice si seturile de reguli ale societatii sunt create, schimbate si institutionalizate si transmise catre generatia urmatoare.

Perspectiva constructivista considera, ca si constructionismul, ca “tot ceea ce cunoastem despre lume este un rezultat al unui proces de constructie” (Haar, ). Abordarea constructivista pastreaza dualitatea subiect-obiect prin aceea ca procesul de constructie se realizeaza In mintea individului prin procesul de socializare, individul ramane un observator exterior care interiorizeaza cunostinte despre lume ca o realitate exterioara. Mintea este ca o oglinda a realitatii, iar habitus-ul individual reprezinta o constructie sociala dar care este proprie individului. Acest habitus reprezinta o “harta a realitatii” construita de individ In interactiunile sociale si nu realitatea Insasi. Acest proces de internalizare are loc In mintea individuala prin contactul cu structurile sociale caruia individul Ii apartine si “este influentat de relatiile sociale ale individului” (Gergen, 1999).

Perspectiva constructionista afirma cu niciodata nu putem cunoaste ce este universal adevarat sau fals, ce este bine sau rau, corect sau gresit ci cunoastem doar istorii despre adevar, fals, bine, rau, corect sau gresit si abandoneaza ideea constructivismului ca mintea individului reprezinta o oglinda a realitatii. Constructionismul se centreaza pe relatii si sustine rolul individului In constructia realitatilor semnificative. “Harta este totuna cu teritoriul” pare sa fie esenta viziunii constructioniste, harta considerata o interpretare a realitatii care se construieste permanent In interactiune cu ceilalti. Altfel, hartile se construiesc si re-construiesc permanent prin interactiunile cu celelelte harti ale indivizilor printr-un proces de negociere continua. Realitatea Insasi este un rezultat al acestor negocieri si interactiuni si “noi suntem capabili sa facem multiple si diferite harti ale realitatii” (Maas si colab., 2001). Constructionismul social nu este interesat sa construiasca o harta perfecta a realitatii, ci sa surprinda procesele prin care se construiesc acestea si se negociaza Intre indivizi prin acordarea hartilor individuale deoarece cel mai important lucru este acest proces de constructie deoarece “atentia trebuie sa fie Indreptata spre multiplicitatea cailor prin care lumea poate fi construita” (Gergen, 1994).

Hartile dinamice se construiesc si reconstruiesc continuu avand mai multe motoare sociale filtrate din perspectiva individului: interes, scopuri si mijloace, valori, obisnuinte si cunostinte. Acestea ne folosesc si pentru a interpreta vulnerabilitatea sociala vazuta ca o construtie sociala a individului In interactiune cu mediul sau.

Constructivismul lui Piaget, Papert lui Constructionism:

Care este diferenta?

Edith Ackermann

Care este diferenta dintre constructivismul lui Piaget si Papert este 'constructionism'? Dincolo de

simplul joc pe cuvinte, cred ca distinctia detine, si ca integrarea ambele puncte de vedere poate

imbogateasca intelegerea noastra de modul in care oamenii sa invete si sa creasca. Constructivismul lui Piaget ofera o fereastra

in ceea ce copiii sunt interesati, precum si posibilitatea de a realiza, la diferite etape de dezvoltare.

Teoria descrie cum copii moduri de a face si de gandire evolueaza in timp, si in temeiul

circumstanta copii care au mai multe sanse de a da drumul de-asteptare sau pe-lor in prezent a avut loc

puncte de vedere. Piaget sugereaza faptul ca copiii au foarte bune motive pentru a nu isi abandoneaza worldviews doar

deoarece altcineva, fie ca este vorba de un expert, spune-le ca sunt in neregula. Papert's constructionism, in

Dimpotriva, se concentreaza mai mult pe arta de a-si insusi, sau de 'a invata sa inveti', precum si cu privire la semnificatia

a face lucrurile in procesul de invatare. Papert este interesat de modul in care invata se angajeze intr-o conversatie cu

[proprii sau ale altor oameni] artifacts, si modul in care aceste conversatii stimularea auto-dirijate de invatare,

si, in final, de a facilita construirea de noi cunostinte. El subliniaza importanta de instrumente,

mass-media, si in contextul dezvoltarii umane. Integrarea ambele perspective illuminates procesele

de catre persoane fizice, care vin la un sens de experienta lor, treptat, optimizarea lor

interactiuni cu lumea

Preludiu

Dati-mi voie sa spun, ca un preludiu, ca am tinut convingeri despre copii de invatare sunt

profund fundamentate in propria condamnare la ceea ce inseamna a fi informat,

inteligent, cu experienta, si de ce este nevoie pentru a deveni astfel. Fie implicite sau

a declarat in mod explicit, aceste condamnari unitate noastre atitudini si practici ca educatori,

parinti, profesori si cercetatori.

Daca ne gandim, de exemplu, ca este firesc si ca talente sunt date, ne

sunt de natura sa ne concentram interventii sa ajute copiii lor potentiale-desfasura la

Costul nu intotdeauna da o sansa de a celor pe care noi credem ca 'untalented'. Daca

Noi credem ca, pe de alta parte, cunostintele sau secrete, care sunt doar o reflectie

de un copil al inconjoara, apoi noi sunt susceptibile de a 'transmite' propriile noastre solutii, reguli,

si valori, pentru a ne tineri. Si am putea face asta la costul lor trivializing

moduri de a face, de gandire, si cu privire la lume. Si, daca noi credem ca, dupa cum Piaget

si Papert face, care este activ cunostinte construite de copil in interactiune

ei cu lumea, atunci noi suntem tentati sa ofere oportunitati pentru copii de a se angaja in Page 2

mainile-explorari pe care combustibil constructive proces. S-ar putea sa faca acest lucru la costul

a lasat sa 'redescopere roata' purtat de vant sau de departe, atunci cand rapide ar putea fi

bun venit.

Dati-mi voie sa spun de asemenea, cu privire la bun inceput, ca nu exista nimic in neregula in afisarea de copiidreptul de moduri de a face lucruri, ajutandu-le in despaturi lor natural de cadouri, sau la inchirierea

le descoperi lucruri de la sine. Totusi, ambele inneism si behaviorism (de

cred ca in nici unul dintre 'fixitate' sau extrema maleabilitate de spirit] poate deveni o formula

pentru dezastru, atunci cand sunt la cota de worldviews, valoarea sistemelor de conflict, sau atunci cand unele

'Nepopular opinii' indaratnic persista intr-o comunitate. Asta e, atunci cand avem nevoie de

de a pune pe noi insine, in toate simplitate, 'Cine suntem noi sa-i spun de copiii altora, ceea ce

ele ar trebui sa invete, si cum? Cine suntem noi sa stim ce-i mai bine pentru altii, ce-i

pentru a fi bettered? Astfel de intrebari devenit deosebit de relevante in culturi care sunt

nu omogene - in mai multe grupuri culturale diferite in cazul in care sistemele de valoare trebuie sa

invata sa coexiste.

Propria mea viata pe termen lung in interes constructivismul si socio-constructivismul creste afara

a unui personal convingerea ca oriunde 'diversitate' domneste, centralizat de planificare, sau doar

transmitere a valorilor traditionale nu va functiona. In schimb, auto-determinare si

negociere - adica, de auto-exprimare si schimburi-sunt necesare.

Psihologi si pedagogi ca Piaget, Papert Dewey, dar de asemenea, Freynet, Freire

si altele de la scoala deschis circulatie poate sa ne dea intuitii in: 1. Cum sa

reconsidere educatie, 2-imagina noi medii, si 3 - pus de noi instrumente, mass-media, si

tehnologii de la serviciul de crestere a copilului. Ele ne reamintesc ca invatarea,

mai ales astazi, este mult mai putin despre achizitionarea de informatii sau de a trimite la alte

oamenilor de idei sau de valori, decat este vorba de punerea propriul lui cuvinte in lume, sau

a gasi o voce proprie, si schimbul de idei noastre cu altii.

Am prezenta unele aspecte ale lui Piaget constructiviste teorie, si le contrast cu

Papert's constructionism. Am carne ce contribuie fiecare si au tendinta de a lasa afara. Eu

speranta, pentru a oferi o conceptual carlige pentru cercetatori, designeri, si educatori,

pentru a construi pe baza. Page 3

3

Jean Piaget (1896-1980)

Teoria lui Piaget ofera un cadru solid pentru intelegere a copiilor moduri

de a face de gandire si la diferite niveluri de dezvoltare. Aceasta ne ofera o

pretioase fereastra in care copiii sunt, in general, interesat de capabil si de la

varste diferite. Pentru a Piaget, ce-i mai mult, nu numai copiii au propriile puncte de vedere ale

lume (care difera de la cele de la adulti), dar aceste puncte de vedere sunt extrem de coerent

si robust. Ele sunt incapatanat, daca doriti, nu sunt usor de agitati. Copii, in acest

sens nu sunt incomplete adulti. Lor de moduri de a face si a avea o gandire

integritate, o 'logica' proprie, care este de cele mai multe ori, bine adaptata la nevoile lor actuale si

posibilitati. Acest lucru nu este de a spune ca punctele de vedere ale copiilor din lume, precum si de

in sine, nu se schimba, prin contact cu ceilalti si cu lucruri. Punctele de vedere

sunt in continua evolutie. Totusi, de cunostinte, Piaget ne spune, se extinde si podisuri

de la cu, si in functie de legi complexe de auto-organizare. Pentru a incheia,

pentru un copil sau un adult pentru a abandona-un curent de lucru teorie, sau cred sistem,

necesita mai mult de a fi expusi la o mai buna teorie. Conceptual modificari in

copii, cum ar fi schimbari in teoria oamenilor de stiinta, apar ca urmare a oamenilor de actiune -

in-de-lume, sau de experienta, in colaborare cu o serie de 'ascunse' la procesele

Redare pentru a echilibra, sau viably compensa, pentru suprafata perturbations (Carey, 1987

, KUHN, ).

Implicatiile unei astfel de vizualizare pentru educatie trifold sunt: 1. de predare este

intotdeauna indirecte. Copii, nu doar sa ia, in ce-i fi spus. In schimb, ei interpreta

ceea ce au auzit, in functie de propriile cunostinte si experienta. Ei

transforma de intrare. 2 transmiterea model, sau conducta metafora, a omului

de comunicare nu va face. Pentru a Piaget, cunoasterea nu este de informatii care urmeaza sa fie livrate

la un capat, si codificate, memorat, preluat, si se aplica de la celalalt capat.

In schimb, cunoasterea este experienta pe care este dobandit prin interactiunea cu

lume, oameni si lucruri. 3. O teorie a invatarii care ignora rezistente la

invatare rateaza punct. Piaget arata ca, intr-adevar, copiii au motive intemeiate sa nu se

abandoneaza punctele lor de vedere, in functie de externe perturbations. Conceptual schimbare a

aproape o viata proprie. Page 4

In timp ce capturarea de ceea ce este comun in gandire pentru copii de la diferite

etape de dezvoltare-si descrie modul in care evolueaza peste comun

timp-teoria lui Piaget tendinta de a ignora rolul de context, utilizeaza, si mass-media, ca

precum si importanta preferintele individuale sau stiluri, in umane de invatare si

dezvoltare. Asta in cazul in care Papert este 'constructionism' vine la indemana!

Seymour Papert (19

Seymour Papert din Massachusetts Imnstitute de tehnologii dezvoltat o

teorie a invatarii pe baza constructivismul lui Piaget. Retineti ca, Papert lucrat

cu Piaget la Geneva la sfarsitul 1950'ies si inceputul 1960'ies. In propriile sale cuvinte:

'N-Constructionism cuvant spre deosebire de cuvant al V-parts

contructivism viziunea lui de a invata ca 'construirea structurilor de cunostinte', prin

internalizarea progresiva de actiuni Se adauga apoi la ideea ca acest lucru se intampla

felicitously mai ales intr-un context in cazul in care studentul este constient angajate in

construirea de o entitate publica, fie ca este un castel de nisip pe plaja sau o teorie a

univers (Papert, 1991, p. 1)

Pentru ca de la o mai mare accent pe invatarea prin efectuarea, mai degraba decat in total

cognitive potential, Papert de abordare ne ajuta sa intelegem cum idei obtine format

si, atunci cand a transformat exprimate prin diferite mijloace media, in cazul in actualized

anumite contexte, cand a lucrat de individuale mintile. Accentul se deplaseaza

de la universals individuale de studenti 'conversatie cu propriile lor preferate

reprezentarile, artifacts, sau obiecte de-la-cu cred.

Pentru a Papert, proiectare nostru interior sentimente si idei, este un element-cheie pentru invatarea.

Exprimandu-idei le face active corporale si Partajabil care, la randul sau, informeaza, de exemplu,

precizie aceste forme si idei, si ne ajuta sa comunice cu altii prin intermediulexpresii noastre. Ciclul de auto-regizat de invatare este un proces iterativ d

onstructivism

From a constructivist point of view, people actively construct new knowledge as they interact with their environments.

Everything you read, see, hear, feel, and touch is tested against your prior knowledge and if it is viable within your mental world, may form new knowledge you carry with you. Knowledge is strengthened if you can use it successfully in your wider environment. You are not just a memory bank passively absorbing information, nor can knowledge be 'transmitted' to you just by reading something or listening to someone.

This is not to say you can't learn anything from reading a web page or watching a lecture, obviously you can, it's just pointing out that there is more interpretation going on than a transfer of information from one brain to another.

Constructionism

Constructionism asserts that learning is particularly effective when constructing something for others to experience. This can be anything from a spoken sentence or an internet posting, to more complex artifacts like a painting, a house or a software package.

For example, you might read this page several times and still forget it by tomorrow - but if you were to try and explain these ideas to someone else in your own words, or produce a slideshow that explained these concepts, then it's very likely you'd have a better understanding that is more integrated into your own ideas. This is why people take notes during lectures (even if they never read the notes again).

Social constructivism

Social constructivism extends constructivism into social settings, wherein groups construct knowledge for one another, collaboratively creating a small culture of shared artifacts with shared meanings. When one is immersed within a culture like this, one is learning all the time about how to be a part of that culture, on many levels.

A very simple example is an object like a cup. The object can be used for many things, but its shape does suggest some 'knowledge' about carrying liquids. A more complex example is an online course - not only do the 'shapes' of the software tools indicate certain things about the way online courses should work, but the activities and texts produced within the group as a whole will help shape how each person behaves within that group.

Connected and separate

This idea looks deeper into the motivations of individuals within a discussion:

Separate behaviour is when someone tries to remain 'objective' and 'factual', and tends to defend their own ideas using logic to find holes in their opponent's ideas.

Connected behaviour is a more empathic approach that accepts subjectivity, trying to listen and ask questions in an effort to understand the other point of view.

Constructed behaviour is when a person is sensitive to both of these approaches and is able to choose either of them as appropriate to the current situation.

In general, a healthy amount of connected behaviour within a learning community is a very powerful stimulant for learning, not only bringing people closer together but promoting deeper reflection and re-examination of their existing beliefs.

Conclusion

Consideration of these issues can help to focus on the experiences that would be best for learning from the learner's point of view, rather than just publishing and assessing the information you think they need to know. It can also help you realise how each participant in a course can be a teacher as well as a learner. Your job as a 'teacher' can change from being 'the source of knowledge' to being an influencer and role model of class culture, connecting with students in a personal way that addresses their own learning needs, and moderating discussions and activities in a way that collectively leads students towards the learning goals of the class.

Moodle doesn't FORCE this style of behaviour, but this is what the designers believe that it is best at supporting. In future, as the technical infrastructure of Moodle stabilises, further improvements in pedagogical support will be a major direction for Moodle development.

e la un constructiviste punct de vedere, oamenii activ construi noi cunostinte in care acestea interactioneaza cu mediul lor.

Tot ceea ce ai citit, a se vedea, auzi, simti, si atinge este testat impotriva dumneavoastra inainte de cunostinte si in cazul in care este viabila din punct de vedere in termen de dvs. mentale lume, pot face noi cunostinte ai purta cu tine. Cunostinte este intarita daca il puteti folosi cu succes in mediul mai larg. Tu nu sunt doar o memorie banca pasiv absorbtie de informatii, si nici nu poate fi cunoastere 'transmise' de pe care tocmai ati citit ceva sau de a asculta pe cineva.

Acest lucru nu este de a spune nu se poate afla nimic de la citirea unei pagini web sau priveasca un curs, in mod evident, poti, e doar a amintit ca exista mai multe interpretari petrece mult de un transfer de informatii de la un creier la altul.

Constructionism

Constructionism afirma ca invatarea este deosebit de eficace, atunci cand construiesc ceva pentru altii, de a experimenta. Aceasta poate fi ceva de la un vorbite sau o teza de internet a posta, a mai complexe artifacts ca o pictura, o casa sau un pachet software.

De exemplu, s-ar putea sa cititi aceasta pagina de mai multe ori si mai las-o balta de maine - dar daca ar fi sa incerce sa explice aceste idei de la altcineva in propriile cuvinte, sau produce un slideshow a explicat ca aceste concepte, atunci este foarte probabil ca te - ar fi o mai buna intelegere, care este mai mult integrata in propriile idei. Acesta este de ce oamenii iau note in timpul prelegerilor (chiar daca acestea nu citi notele din nou).

Social constructivismul

Social constructivismul constructivismul se extinde in medii sociale, in care grupuri de construire a cunostintelor pentru una de alta, in colaborare a crea un mic cultura a impartasit artifacts partajate cu sensuri. Cand o este cufundat intr-o cultura in acest fel, este o invatare tot timpul despre cum sa fie o parte a culturii, pe mai multe niveluri.

Un exemplu foarte simplu, este un obiect ca o ceasca. Obiectul poate fi folosit pentru multe lucruri, dar sa nu sugereaza forma unor 'cunostinte' despre care transporta lichide. Un exemplu mai complex este un curs online - nu numai de a face 'forme' de instrumente software indica anumite lucruri despre modul de cursuri online, ar trebui sa functioneze, dar si in activitati de texte produs in cadrul grupului in ansamblul sau va ajuta forma modul in care fiecare persoana se comporta in acest grup.

Conectare si separat

Aceasta idee pare mai adanc in motivatiile de indivizi intr-o discutie:

Separate de comportament este atunci cand cineva incearca sa ramana 'obiectiv' si 'de fapt', si tinde sa-si apere propriile idei, folosind logica de a gasi in gaurile lor adversarului idei.

Conectat comportament este o abordare mai empathic care accepta subiectivitate, incercarea de a asculta si de a pune intrebari in efortul de a intelege alte punct de vedere.

Construite de comportament este in momentul in care o persoana este atat de sensibil la aceste abordari si sa poata alege una dintre ele, dupa caz, la situatia actuala.

In general, o cantitate sanatoasa de comportament conectat intr-o comunitate de invatare este un foarte puternic stimulent pentru invatare, nu numai ca aduce oamenii impreuna, dar mai aproape de promovare mai profunda reflectie si re-examinare a convingerilor lor existente.

Concluzie

Examinarea la aceste aspecte pot ajuta sa se concentreze asupra experiente care ar fi cele mai bune pentru a invata de la care invata din punct de vedere, mai degraba decat doar de publicare si de evaluare a informatiilor pe care le cred ca trebuie sa stii. De asemenea, poate va ajuta sa inteleaga modul in care fiecare participant la un curs poate fi un profesor, precum si un student. Treaba ta ca un 'profesor' se poate schimba de la a fi 'sursa de cunostinte' pentru a fi un rol influencer si modelul de clasa cultura, conectarea cu elevii intr-un mod personal care se adreseaza nevoilor lor proprii de invatare, precum si moderarea discutiilor si activitatilor intr-un mod colectiv, care conduce de studenti fata de obiectivele de invatare ale clasei.

Moodle nu VIGOARE acest stil de comportament, dar asta este ceea ce designerii credem ca este cel mai bine la sprijin. In viitor, ca infrastructura tehnica de Moodle stabilizeaza, alte imbunatatiri in pedagogice sprijin va fi o mare directie pentru Moodle dezvoltare.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1242
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site