Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


PROGRAMA PENTRU EXAMENUL NATIONAL DE BACALAUREAT LIMBA SI LITERATURA ROMANA

Literatura romana+ Font mai mare | - Font mai micAprobata prin Ordinul 4480 / 8.09.2000 al Ministrului Educatiei NationalePROGRAMA PENTRU EXAMENUL NATIONAL DE

BACALAUREAT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

LITERATURA UNIVERSALA

PROGRAMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LIMBA SI LITERATURA ROMANA

I. STATUTUL DISCIPLINEI

Prin ponderea sa reflectata in prezenta celor doua probe - scrisa si orala - limba si literatura romana ocupa un loc important in structura examenului de bacalaureat. Programa ultimilor doi ani a cunoscut - in masura in care au permis-o vechile programe scolare - o restructurare a continuturilor, in vederea unei acomodari a obiectivelor examenului de bacalaureat cu spiritul Noului Curriculum liceal. Sunt de mentionat in acest context, prezenta in programa a unor obiective operationale, introducerea unor teme privind limba romana - aspectele ei functionale -, deschiderea treptata catre un alt gen de invatare, care sa permita, mai ales, achizitionarea de competente si, mai putin, de informatii si de cunostinte nerelevante.

Am considerat astfel necesara eliminarea unor informatii de natura biografica , dar pastrarea, totodata, a unor teme - precum cele de orientare culturala - menite sa asigure candidatului la examenul de bacalaureat puncte de reper in receptarea si interpretarea fenomenului estetic.

II. OBIECTIVE DE EVALUARE

A. Receptarea si producerea de texte scrise:

cunoasterea si identificarea trasaturilor caracteristice ale stilurilor functionale ale limbii romane;

explicarea apartenentei unui text la un stil functional;

identificarea modului de organizare a unei opere beletristice (literare) cu elementele sale; cunoasterea mijloacelor de expresivitate, apartinand diferitelor niveluri ale limbajului: fonetic, lexical, semantic (regionalisme, arhaisme etc.), gramatical (enumeratia, repetitia, sintaxa afectiva - propozitii interogative, exclamative etc.) si stilistic;

cunoasterea elementelor componente ale unui text care apartine genului epic (tema, structura narativa: subiectul, planuri narative, capitole, episoade, secvente, modalitati de trecere de la o unitate narativa la alta, personaje, conflicte, titlul operei si semnificatia acestuia ; organizari specifice genului epic: povestirea, schita, nuvela, romanul, poemul eroic, epopeea) ;

identificarea secventelor constituente ale unui text descriptiv liric: tema, elementele de structura, motive; organizari specifice genului liric: pastelul, elegia, meditatia, oda, glosa, satira, sonetul, rondelul;

cunoasterea si relevarea de structuri specifice genului dramatic: structura subiectului, particularitatea subiectului, a conflictului, specificul personajelor, limbajul, conventia spectacolului; organizari specifice genului dramatic: tragedia, comedia, drama;

analiza unui text integral sau a unui fragment beletristic , conform unor cerinte precis formulate, avand in vedere structura acestuia, elementele narative, descriptive sau simbolice ale imaginilor artistice, ipostazele eului poetic, comparari cu alte texte, cu opera autorului etc.;

formularea unor aprecieri cu privire la operele literare studiate, la personaje, la structuri literare; exprimarea si argumentarea acestor aprecieri cu mijloace de exprimare nuantate, logic organizate;

utilizarea corecta a limbii romane in diferite situatii de exprimare scrisa, prin comunicarea unui mesaj coerent, intr-un stil functional adecvat;

cunoasterea si utilizarea corecta , pragmatica, a conceptelor operationale selectate de programa de bacalaureat;

producerea de texte nonfictive , functionale, menite sa asigure candidatului o buna insertie sociala.

B.Receptarea si producerea de mesaje orale :

abilitatea de a construi un monolog oral, cu scopul de a expune , pe o perioada de timp determinata , ( minimum 4-5 minute ) , o tema data;

capacitatea de a recepta si de a raspunde coerent la intrebari pe o tema data, de a conversa, argumentat, pe marginea acestora sau in legatura cu alte aspecte supuse discutiei;

competenta de a exprima opinii personale, prin valorificarea, de regula, a textului dat spre interpretare.

III. STRUCTURA SUBIECTELOR

La proba scrisa, subiectele vor fi alcatuite din tipuri de itemi deja cunoscute din anul scolar anterior: intelegere de text, generare de text, itemi cu raspuns scurt, vizand practica limbii romane functionale si un eseu structurat .

In cazul probei orale, structura subiectului va contine un item care vizeaza o intelegere de text, o explicare functionala a unui concept operational si un subiect de analiza a unui text beletristic sau de orientare culturala.

In cazul probei orale, notarea se va face obligatoriu pentru fiecare subiect in parte , avandu-se in vedere urmatoarele criterii de apreciere: cunostinte, utilizarea limbajului (corectitudine,expresivitate), competente de analiza si de interpretare personala. Pentru cunostinte se vor acorda 6 puncte , pentru utilizarea limbajului - 2 puncte, iar pentru competente de analiza si de interpretare personala - 2 puncte.

Itemii pentru proba orala vor fi facuti publici , ca si in anul scolar precedent, prin Internet, si transmise inspectoratelor scolare judetene, cu circa 30 de zile inaintea inceperii probei de examen.

IV .CONTINUTURI

PROZA SI DRAMATURGIA

Costache .Negruzzi - Alexandru Lapusneanul

Ion Creanga - Amintiri din copilarie, Povestea lui Harap - Alb

I.L.Caragiale - In vreme de razboi, O scrisoare pierduta

Ioan Slavici - Moara cu noroc

Bogdan Petriceicu Hasdeu - Razvan si Vidra

Mihail Sadoveanu - Baltagul; Zodia Cancerului sau Fratii Jderi

Liviu Rebreanu - Ion; Padurea spanzuratilor

Camil Petrescu - Ultima noapte de dragoste, intaia noapte de razboi

Hortensia Papadat Bengescu - Concert din muzica de Bach

G. Calinescu - Enigma Otiliei

Mircea Eliade - La tiganci ; Maitreyi

Vasile Voiculescu - Lostrita

Marin Preda - Morometii I,II

Marin Sorescu - Iona.

POEZIA

*** - Balada (la alegere, una din urmatoarele balade : Miorita, Toma Alimos, Monastirea Argesului)

Vasile Alecsandri - Pasteluri (Mezul iernei, Malul Siretului)

Mihai Eminescu - Floare albastra, Sara pe deal, Revedere, Luceafarul, Scrisoarea I, Glossa, Oda (in metru antic)

Alexandru Macedonski -Noaptea de decemvrie, Rondelul rozelor de august

Octavian Goga - Rugaciune

George Bacovia - Plumb, Lacustra, Decor

Lucian Blaga - Eu nu strivesc corola de minuni a lumii, Gorunul, Paradis in destramare

Tudor Arghezi - Testament, Flori de mucigai (din volumul cu acelasi titlu) Psalmii (prezentare generala)

Ion Barbu - Riga Crypto si lapona Enigel

27.Vasile Voiculescu -In Gradina Ghetsemani, Sonetul CLXXXIII

28. Nichita Stanescu -Leoaica tanara iubirea, In dulcele stil clasic

NOTA ! In cazul continuturilor care privesc Poezia, se vor avea in vedere si textele din manualele scolare, folosite ca suport in prezentarea universului poetic al autorilor selectati in programa de bacalaureat, ca si textele cuprinse in miniantologiile existente in manuale. Aceste texte vor putea fi folosite in formularea de itemi numai la subiectele orale

TEME DE ORIENTARE CULTURALA

Romantismul - Estetica; Introducere la Dacia literara. Junimea si Convorbiri literare; Titu Maiorescu (Principii estetice). Simbolismul - Estetica; teme si motive poetice. Modernism si traditionalism si in perioada interbelica - Ideologii literare, elemente de estetica.

Temele vor fi valorificate doar in cadrul probelor orale.

LIMBA ROMANA

Pentru toate profilurile

Originea si dezvoltarea limbii romane (aparitia, etape ale dezvoltarii, limba romana literara, limba populara, graiurile, limba literaturii artistice);

Stilurile limbii romane - definire, caracteristici, exercitii aplicative / compuneri cu caracter functional: cerere, proces-verbal, scrisoare, curriculum vitae, telegrama.

Limba romana contemporana. Exercitii de exprimare scrisa : elemente de acord gramatical; corectarea unor greseli de exprimare cu privire la acordul adjectivelor pronominale sau propriu-zise cu elementele regente pe care le determina; corectarea unor aspecte lexicale, precum pleonasmul, confuzia paronimica; exercitii de recunoastere si de operare cu anumite relatii semantice: sinonimie, antonimie, polisemie, omonimie ; folosirea corecta a neologismelor.

Pentru profilurile care studiaza limba romana (gramatica) - 1 ora / saptamana

Morfosintaxa. Partile de vorbire flexibile si neflexibile. Expresii si locutiuni. Acordul gramatical. Regimul cazual al prepozitiilor. Utilizari stilistice ale diferitelor parti de vorbire. Functii sintactice.

Raporturile de coordonare si de subordonare in propozitii si in fraze.; mijloace de realizare. Topica si punctuatia in propozitii si in fraze. Cuvinte si constructii incidente. Corespondenta dintre partile de propozitii si subordonatele corespunzatoare; expansiunea si contragerea.

Limba romana contemporana. Exercitii de exprimare scrisa si orala: corectarea unor greseli de exprimare cu privire la acordul adjectivelor pronominale sau propriu-zise cu elementele regente pe care le determina; cazuri particulare de acord subiect-predicat; corectarea unor aspecte lexicale, precum pleonasmul, confuzia paronimica ; exercitii de recunoastere si de operare cu anumite relatii semantice: sinonimie, antonimie, polisemie, omonimie, folosirea corecta a neologismelor.

V.CONCEPTE OPERATIONALE

Va fi avuta in vedere folosirea functionala a urmatoarelor concepte operationale:

autor, alegorie, aliteratie, arta poetica, balada, caracterizare de personaj, clasicism, comedie, comparatie, compozitie, conflict, corespondente, (cu referire la simbolism), curent literar, descriere, deznodamant, dialog, drama (cu referire la specia literara), elegie, enumeratie, epilog, episod, epitet, romantism, eseu, expozitiune, fabulos, fantastic, folclor, gen literar, genul liric, genul epic, genul dramatic, glosa, grotesc, imagine artistica, interogatie retorica, intriga, inversiune, invocatie, meditatie, metafora, modernism, naratiune, narator, nuvela, oda, oximoron, parnasianism, rondel, personaj, personificare, povestire, poem, prolog, realism, refren, roman, romantism, sincronism, schita, traditionalism, samanatorism, poporanism, satira, simbolism, sonet, stil, stil oral, stil functional, sublim, tragic, stil direct, stil indirect, verosimil.

Sunt valabile urmatoarele manuale:

1. Limba si literatura romana, manual pentru clasa a IX-a, editii 1993-2000. Autori: M. Anghelescu, Gh. Lazarescu, N. I. Nicolae, C. Barboi, A. Gh. Olteanu, C. Stoica, V.Gheorghiu, C.Otobacu, E.Berea-Gageanu, I.Coteanu.

2. Limba si literatura romana, manual pentru clasa a X-a, editii 1994-2000. Autori: N. I. Nicolae, Gh.Olteanu, E.Leahu, C.Parfene, M.Pavnotescu, E.Berea-Gageanu.

3. Limba si literatura romana, manual pentru clasa a XI-a, editii 1995-2000. Autori: M. Pavnotescu, N. I. Nicolae, A. Gh. Olteanu, Gh. Lazarescu, E. Leahu, L. Pavel, V.Teodorescu, M. Cerchez, F.Ionita.

4. Limba si literatura romana, manual pentru clasa a XII-a, editii 1994-2000. Autori: A. Gligor, M. Iancu, A. Ilian, E. Neagoe, M. Nebunu, N. I. Nicolae, A. Gh. Olteanu, L. Pavel, E. Rosca.

PROGRAMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT

LITERATURA UNIVERSALA

1.Literatura antica greaca. Homer, Iliada. Tragedia antica. Reprezentanti (Eschil, Solfocle, Euripide).

2 Literatura latina. Horatius, Arta poetica; Ovidius, Ponticele.

3.Literatura Evului Mediu. Dante Alighieri, Divina comedie

4.Renasterea Renasterea in spatiul european. Shakespeare, Regele Lear, Sonetele.

5.Clasicismul Molire, Avarul

6. Iluminismul. Goethe, Faust

7.Romantismul Victor Hugo, Mizerabilii; Lamartine, Meditatii poetice.

8.Realismul Honor de Balzac, Eugnie Grandet; Lev Tolstoi, Razboi si Pace;

9.Parnasianismul si simbolismul (prezentare generala).

10.Literatura secolului al XX-lea prezentare generala).

11.Proza secolului al XX-lea. Marcel Proust, In cautarea timpului pierdut; Wiliam Faulkner ,Catunul; Franz Kafka, Procesul; Albert Camus, Ciuma; Gabriel Garcia Marquez, Un veac de singuratate.

12.Dramaturgia secolului al XX-lea. Luigi Pirandello, Henric al IV-lea.

13.Poezia in secolul al XX-lea. Rainer Maria Rilke, Amintire; Guillaume Apollinaire, Podul Mirabeau; Paul Valry, Cimitirul marin; Federico Garcia Lorca, Balada somnambula; Serghei Esenin, Sunt ultimul poet cu satu-n glas.

14.Text la prima vedere din unul dintre urmatorii autori: E. Al. Poe , Ch.Baudelaire si R.M. Rilke

NOTA ! Structura subiectelor la proba scrisa de literatura universala cuprinde doi itemi: intelegere de text si eseu structurat.

Este valabil manualul autorilor: O. Dramba, C. Ionescu, Gh. Lazarescu, V. Alecu, Literatura universala, manual pentru clasele a XI-a si a XII-a, EDP.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1773
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved