Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
AstronomieBiofizicaBiologieBotanicaCartiChimieCopii
Educatie civicaFabule ghicitoriFizicaGramaticaJocLiteratura romanaLogica
MatematicaPoeziiPsihologie psihiatrieSociologie


OBIECTIVE SI ELEMENTE MINIME PENTRU ASIGURAREA CALITATII PROTECTIEI COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE

Sociologie+ Font mai mare | - Font mai micOBIECTIVE SI ELEMENTE MINIME PENTRU ASIGURAREA CALITATII PROTECTIEI COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATEPentru a oferi o imagine globala a calitatii proiectului vom propune explicitarea fiecarei componente prin:

Stabilirea unor obiective "operationale";

Enumerarea elementelor minime care contribuie la realizarea acestor obiective.

In stabilirea componentelor vom tine cont in primul rand de dimensiunile

nevoilor de dezvoltare ale fiecarui copil, respectiv:

Sanatate;

Educatie;

Dezvoltare emotionala;

Identitate;

Relatii familiale si sociale,

dar, in aceeasi masura de nevoile specifice ale fiecarui copil aflat in studiu.

Chiar daca aceste componente sunt explicitate separat insistam pe necesitatea interdependentei lor si pe obligativitatea tratarii cu responsabilitate a fiecareia dintre ele in proiectul demarat.

Elementele specifice sunt in acelasi timp elemente de evaluare si de autoevaluare a proiectului propus, constituind un instrument de management usor de aplicat.

Principalele componente ale P.P.I. sunt:

a.      Ingrijirea, educarea si socializarea copilului;

b.      Reintegrarea (integrarea) familiala si sociala a copilului;

c.      Promovarea accesului la informatie si a posibilitatilor de exprimare libera a opiniei.

1. INGRIJIREA, EDUCAREA SI SOCIALIZAREA COPILULUI

1.a. ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI INGRIJIRE A SANATATII

OBIECTIVE

ELEMENTE      MINIME DE REALIZARE

A.     Asigurarea igienei personale a fiecarui copil

Se deruleaza (individual) programe educative pentru dezvoltarea deprinderilor de igiena, de alimentatie corecta, de pastrare a ordinii si curateniei

B.    Dezvoltarea responsabilitatii copilului pentru pastrarea propriei sanatati

Prin metode educative adecvate varstei, copiii sunt sprijiniti sa adopte un stil de viata sanatos, sa inteleaga importanta igienei personale, a alimentatiei corecte, a exercitiului fizic, atat in viata cotidiana, cat si pentru sanatatea lor de viitori adulti.

Se va acorda cea mai mare atentie discutiilor individuale cu copiii (invatator / profesor diriginte copil; psiholog copil; asistent social copil), care trebuie sa aiba un caracter prietenesc si deschis al discutiilor dintre parinte si copil, intr-un climat de incredere reciproca.

C.    Asigurarea igienei colectivitatii

Se aplica programe de curatenie zilnice /saptamanale / lunare pentru sala de clasa.

D.    Protejarea contra oricarei forme de neglijare sau abuz

Profesionistii vor preveni si observa orice forma de abuz sau neglijare si vor interveni corespunzator in asemenea situatii.

Este interzisa orice forma de pedeapsa fizica (bataie, privare de hrana, privare de imbracaminte etc) sau psihica (umilirea, interzicerea contactelor sociale, intimidarea, agresarea verbala etc);

Copilul este pedepsit in caz de nevoie numai prin metode educative;

Eventualele cazuri de abuz sau neglijare se dezbat in echipa pluridisciplinara sub coordonarea directorului scolii si se iau decizii in consecinta, in cel mai scurt timp si luand toate masurile de precautie pentru a preveni repetarea unor asemenea fapte.

E.     Promovarea sanatatii personalului

Personalul este obligat sa efectueze periodic controale de evaluare a starii de sanatate fizica si psihica;

Fumatul este interzis in prezenta copiilor si in orice spatiu destinat acestora;

Fiecare membru al echipei pluridisciplinare trebuie sa ofere copilului un exemplu personal de igiena si de comportament sanatos.

F.     Prevenirea imbolnavirilor si ocrotirea sanatatii copiilor

F.     Prevenirea imbolnavirilor si ocrotirea sanatatii copiilor

Se acorda o atentie deosebita nevoilor personale de ingrijire a sanatatii fiecarui copil.

Se incurajeaza cunoasterea de catre fiecare copil a riscurilor de imbolnavire si consilierea lui pentru un mod de viata sanatos.

Fiecare copil cu o stare de sanatate normala beneficiaza de controale medicale de rutina:

la inceperea semestrului;

la intervale de timp determinate (functie de varsta).

Fiecare copil beneficiaza de controlul periodic al vederii, al danturii, precum si de tratament adecvat (ochelari, lucrari stomatologice).

Alimentatia copiilor trebuie sa fie echilibrata si in conformitate cu necesitatile biologice specifice fiecarei varste (un asistent nutritionist va coordona intocmirea meniurilor, va evalua calitatea/cantitatea alimentelor inainte si dupa prelucrare, precum si modul de preparare daca elevii servesc masa la cantina).

Se respecta un program zilnic de activitati in aer liber pentru copiii de toate varstele si in toate anotimpurile.

Personalul trebuie sa observe eventualele semne de imbolnavire a copilului si sa ia masurile necesare cu responsabilitate.

1.b. DEZVOLTAREA AFECTIVITATII SI PERSONALITATII COPILULUI

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Interventie personalizata

Pentru fiecare copil echipa pluridisciplinara propune si aplica un proiect personal de (re)integrare familiala si sociala, care cuprinde:

obiectivele, etapele si activitatile concrete;

nominalizarea specialistilor care intervin si a responsabilitatilor acestora;

momentele de evaluare;

rapoartele privind dezvoltarea copilului din toate punctele de vedere.

Activitatile realizate in cadrul proiectului personal sunt in acord cu: varsta, istoricul, personalitatea fiecarui copil;

Ritmul activitatilor este adaptat particularitatilor copilului;

Pentru o interventie eficienta este necesara o coerenta intre toti profesionistii care lucreaza cu copilul, precum si implicarea in calitate de partener al familiei copilului;

Vor fi luate in considerare cu prioritate activitatile specializate de terapie a problemelor psihologice specifice fiecarui copil in dificultate (probleme datorate unor cauze precum: lipsa afectivitatii in familie sau in serviciile de ocrotire anterioare, antecedente de abuz sau de neglijare in familie si/sau in afara familiei, drame personale, institutionalizare de lunga durata etc).

Momentele de evaluare stabilite in proiectul personalizat sunt in primul rand momente de revizuire si eventual reconstituire a planului de interventie.

B.    Promovarea dreptului la identitate si la istorie personala

Copilul are dreptul sa-si cunoasca istoria, membrii familiei si sa fie ajutat sa interpreteze propria istorie si situatia actuala in care se afla.

Se previn si se trateaza complexele de provenienta.

Se urmareste constientizarea de catre copil a locului si rolului sau ca individ in cadrul colectivitatii in care traieste, in familie si in societate.

Personalul de toate nivelele trebuie sa respecte istoria copilului, sa nu comenteze sau sa nu judece greselile parintilor sau situatia sociala speciala a familiei etc.

C.    Relatie de tip parental intre educator si copii

Desi intervine in calitate de profesionist, invatatorul/ profesorul diriginte al copilului respecta in relatia cu acesta valorile de baza ale unei relatii parentale de calitate:

Caldura si afectiune;

Limite clare si bine precizate;

Raspuns imediat la nevoile copilului;

Disponibilitate de a raspunde intrebarilor copilului;

Acceptarea greselilor sau pedepsirea lor intr-un mod constructiv, evitand orice forma de abuz asupra copilului (bataia, umilirea sau lezarea psihica a copilului sunt absolut interzise);

Respectul pentru individ;

Deschidere si comunicare;

Recunoasterea calitatilor si a reusitelor;

Confidentialitatea si increderea reciproca.

Invatatorul/profesorul diriginte va avea grija sa delimiteze clar rolul sau de rolul parintilor, pentru a nu induce o dependenta a copilului de institutie si pentru a pregati (re)integrarea acestuia.

D.    Participarea activa a copilului la propriul proiect

Se renunta la utilizarea termenului de "copil asistat" (statutul de persoana asistata presupune un rol pasiv: acestei persoane i se ofera toate conditiile "de-a gata").

Copilul este antrenat sa participe direct la amenajarea si intretinerea salii de clasa, sa faca propuneri pentru petrecerea timpului liber, sa isi exprime opiniile.

Opinia copilului este luata in considerare de catre toate categoriile de personal care intervin in proiectul personalizat: invatator/profesor diriginte, psiholog, asistent social etc).

E.     Promovarea bunelor relatii intre copii

Se tine cont de caracteristicile copilului, in ideea de a integra copii cu dificultati mai mari de adaptare in grupuri cu copii fara probleme.

Pentru dezvoltarea bunelor relatii intre copii, activitatile educative de grup la nivelul clasei/scolii au ca scopuri:

dezvoltarea comunicarii si al intrajutorarii intre copii;

stimularea spiritului de echipa;

initierea in practicile democratice.

1.c. EDUCATIA SCOLARA

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Favorizarea accesului la educatie

Pe parcursul ocrotirii in Centrul de Plasament sau in familia substitutiva, este de preferat ca in masura posibilitatilor sa se mentina inscrierea copilului la scoala din cartierul sau, pentru a evita o ruptura de mediul scolar cu care era familiarizat.

La terminarea ciclului gimnazial (liceal), copilul (tanarul) are dreptul sa opteze pentru forma de pregatire scolara (universitara) sau profesionala pe care o va urma, iar conducerea Centrului de Plasament sau familia substitutiva trebuie sa tina cont de opinia copilului.

B.    Asigurarea frecventarii cursurilor

Invatatorul/profesorul diriginte are obligatia sa controleze prezenta copilului la scoala si sa discute atat cu copilul, cat si cu alte cadre didactice rezolvarea eventualelor probleme care apar;

Absenteismul scolar se considera o problema grava. Cand aceasta problema apare, rezolvarea ei reprezinta unul din obiectivele prioritare ale P.P.I.

C.    Parteneriatul cu unitatea de invatamant

Invatatorul/profesorul diriginte va incheia acorduri de colaborare cu unitatea de invatamant, care sa prevada activitati in parteneriat in favoarea fiecarui copil protejat.

Obiectivele principale ale acordurilor se refera la:

diminuarea si eliminarea marginalizarii in scoala a copiilor protejati in Centrele de Plasament sau familii substitutive;

colaborarea cu celelalte cadre didactice precum si cu parintii celorlalti elevi la derularea proiectelor personalizate;

integrarea copiilor aflati in dificultate in comunitatea clasei si a scolii ca prim pas al integrarii lor in comunitate;

orientarea scolara si profesionala.

Activitatile care fac obiectul acordului se organizeaza:

la nivel de unitate de invatamant (informarea si sensibilizarea intregului colectiv didactic asupra problematicii copilului in dificultate, stabilirea unei deontologii a relatiei cu acesti copii si a unor metode de lucru in consecinta);

la nivel de clasa (o abordare individualizata a copiilor protejati, insistand pe ajutorarea lor in cazul situatiilor de esec scolar, pe crearea unei atmosfere pozitive de toleranta, de sprijin si colegialitate intre toti elevii clasei etc).

la nivel de consiliu al parintilor elevilor (informare, sensibilizare, stimularea participarii familiilor la programe de socializare etc).

D.    Sprijinirea copilului pentru o buna pregatire scolara

invatatorul/profesorul diriginte ajuta copilul aflat in dificultate sa-si efectueze temele, il controleaza, face demersuri pentru o pregatire suplimentara, ii stimuleaza aptitudinile.

1.d. SOCIALIZAREA

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Dezvoltarea abilitatilor de relationare si insusirea normelor de relationare

Copilul isi formeaza sentimentul apartenentei la un grup chiar in cadrul clasei:

are responsabilitati concrete in cadrul clasei;

este antrenat in activitati care presupun relationarea cu ceilalti membrii ai clasei (elevi, invatator, profesori) in conditiile de respect si reciprocitate.

Se stimuleaza includerea copiilor in grupuri in afara clasei (echipa sportiva, cerc de arte plastice etc).

B.    Cunoasterea celorlalti

Sunt organizate activitati care favorizeaza intercunoasterea intre copii (jocuri de identitate, discutii despre propria istorie, familie, preocupari, dorinte de viitor etc).

Fiecare copil nou venit in cadrul clasei beneficiaza de un program special de acomodare cu grupul de copii si cu echipa de profesionisti, cu durata de minimum doua saptamani.

C.    Formarea abilitatilor si deprinderilor de a se implica in societate.

In programul copilului se includ activitati care se desfasoara in comunitate si care implica o relationare sociala.

Sunt incurajate vizitele in familii (familiile cadrelor didactice, familii ale colegilor de clasa).

Copilul este ajutat sa cunoasca si sa stie sa apeleze la serviciile din comunitate (posta, magazine, transport in comun etc).

Se lucreaza asupra deprinderilor legate de punctualitate, de comportament politicos in societate, de gestionarea banilor si a bunurilor proprii.

D.    Constientizarea faptului ca are drepturi si indatoriri.

Drepturile si indatoririle in cadrul clasei, scolii si in comunitate vor fi clar explicate copiilor.

Este recomandata afisarea drepturilor si indatoririlor copiilor, intr-o forma accesibila;

Drepturile si indatoririle trebuie sa reprezinte o tema discutata frecvent in cadrul clasei.

Se urmareste formarea constiintei de cetatean prin programe adecvate varstei copilului.

2. (RE)INTEGRAREA SOCIALA SI FAMILIALA A COPILULUI AFLAT IN DIFICULTATE

a.    Proiectul personalizat de integrare

(P.P.I)

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Reprezinta principalul instrument de lucru al echipei pluridisciplinare.

P.P.I. este un document scris.

Plecand de la analiza situatiei personale a copilului, echipa pluridisciplinara decide procedurile educative, sociofamiliale, psihologice, terapeutice de care are nevoie pentru ca interventia in perioada de protectie sa fie cat mai benefica.

Prin proiect se stabilesc domeniile de actiune pluridisciplinara in fiecare caz in parte.

Se precizeaza obiectivele concrete pe fiecare domeniu, activitatile, responsabilii, perioadele de desfasurare.

Fiecare obiectiv este explicitat in termeni de:

- deprinderi;

- atitudini;

- cunostinte;

- valori;

pe care copilul se doreste sa le dobandeasca prin

activitatile propuse in proiect.

Se inscriu realizarile copilului, precum si ale familiei, pas cu pas, la fiecare obiectiv (pentru observarea evolutiei), precum si caracteristicile relatiei copil Û familie pe parcursul proiectului (pentru a aprecia gradul de pregatire a (re)integrarii copilului.

Periodic se evalueaza:

- evolutia copilului si a relatiei familiale;

- activitatile planificate

si se stabilesc daca este cazul, noi strategii de lucru.

B.    Transformarea copilului in protagonistul propriului sau proces de (re)integrare

Se respecta dreptul copilului de a avea un proiect personalizat, in acord cu opinia si cu dorintele sale.

Copilul este ajutat sa isi formeze o constiinta de sine si sa fie responsabil.

C.    Stimularea interventiei in echipa in interesul copilului

Formularea in scris a proiectului este garantia ca toti cei implicati cunosc si sunt de acord cu demersurile.

Desemnarea responsabilului de caz este4 esentiala in implementarea proiectului, pentru a evita repetarile sau implicarea unui numar prea mare/prea mic de profesionisti.

Responsabilul de caz este "puntea" dintre copil si familie (naturala sau substitutiva); el raspunde de organizarea interventiei in echipa, acordand atentia cuvenita fiecarui profesionist si delimitand responsabilitatile fiecaruia.

Evaluarea in echipa a cazului se face pe baza documentelor scrise si nu pe impresii subiective.

b. (Re)integrare familiala si sociala

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Existenta unor strategii bine definite de (re)integrare.

Pentru fiecare caz in parte se stabilesc tipuri de proceduri care vizeaza urmatoarele obiective:

- (Re)integrarea in familie;

- integrarea intr-o familie substitutiva;

- pregatirea pentru viata independenta.

B.    Crearea, pastrarea si dezvoltarea relatiilor copilului cu familia sa in vederea (re)integrarii familiale

P.P.I. prevede activitatile concrete de relationare cu familia (vizite, corespondenta, intalniri, petrecerea sfarsitului de saptamana).

Echipa pluridisciplinara este pregatita sa respecte si sa stimuleze relatia copilului cu familia sa naturala sau substitutiva, fiind constienti de importanta reusitei (re)integrarii familiale.

C.    Considerarea familiei ca partener in educarea, socializarea si integrarea familiala, sociala a copilului

Familia este informata periodic cu privire la situatia copilului (situatia scolara, modul in care evolueaza sentimentele sale fata de familie).

Proiectul de interventie asupra copilului se deruleaza concomitent cu cel de interventie asupra familiei.

Profesionistii echipei pluridisciplinare sunt pregatiti in spiritul respectarii parteneriatului cu familia copilului.

D.    Colaborarea cu serviciul specializat in (re)integrarea familiala

Familia fiecarui copil aflat in studiu este in evidenta D.G.J.P.D.C.; P.P.I. expliciteaza programul de interventie in colaborarea cu acest centru.

3. PROMOVAREA ACCESULUI LA INFORMATIE SI A

POSIBILITATILOR DE EXPRIMARE LIBERA

OBIECTIVE

ELEMENTE MINIME DE REALIZARE

A.     Asigurarea unor spatii si momente de informare si de exprimare libera a opiniei copilului

In activitatile organizate cu elevii invatatorul/profesorul diriginte va oferi copiilor posibilitatea sa-si cunoasca si sa-si exercite drepturile fundamentale.

Va fi promovata o atitudine deschisa fata de copil, care sa permita acestuia exprimarea libera a opiniilor.

B.    Cunoasterea de catre fiecare copil a prevederilor Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului

Conventia ONU cu privire la drepturile copilului (textul prescurtat) este afisat in fiecare sala de clasa si in unitatea scolara in spatiile frecventate de copii.

Se distribuie copiilor pliante, afise pe aceasta tema.

In programele de activitati la nivel de clasa se include activitati de cunoastere si discutare a Conventiei ONU, prin mijloace adaptate fiecarei varste.

C.    Asigurarea accesului la mijloace de informare in masa

In fiecare sala de clasa trebuie sa existe aparate de radio (la nivel de scoala TV si calculator) la care copiii sunt indrumati sa urmareasca nu numai emisiunile pentru cei mici, ci si emisiunile informative.

Invatatorul/profesorul diriginte raspunde eventualelor intrebari puse de copii, organizeaza dezbateri pe teme care ii intereseaza pe acestia.

Informarea copiilor se face tinand cont de capacitatea lor de intelegere, de interesul lor pentru anumite teme si creandu-le un climat favorabil comunicarii, asemanator celui familial.

In biblioteca scolii, elevii pot citi ziare si reviste, pot sa organizeze activitati de informare, concursuri, etc.

Un principiu de baza este evitarea izolarii artificiale a copiilor de contextul social, economic, politic si cultural in care traim. Copiii trebuie sa fie "ancorati" in timp si spatiu, sa cunoasca realitatea atat la nivel national cat si local, sa inteleaga ca ei cresc si vor deveni adulti in acest context.

Educatorul care ii faciliteaza aceasta intelegere va respecta regulile unei informari corecte:

- Accesibilitate;

- Viabilitate;

- Coerenta;

- Asigurarea feed-back-ului.

D.    Cunoasterea de catre copil a regulamentului intern al scolii

Copilul trebuie sa fie informat intr-o maniera clara si accesibila despre ce are si ce nu are voie sa faca pe parcursul protectiei sale.

Regulamentul intern al scolii nu este doar un document formal, ci un instrument de lucru care sa explice in mod concret atat profesionistilor, cat si copiilor, regulile de viata in cadrul scolii.

E.     Incurajarea copilului sa-si exprime opinia in legatura cu toate aspectele care-l privesc

In relatia educator Û copil se promoveaza dialogul, se stimuleaza exprimarea punctelor de vedere ale copiilor in legatura cu toate aspectele vietii cotidiene si ale P.P.I. si se accepta opiniile copilului.

Sunt luate in considerare propunerile copiilor in stabilirea programelor de activitate, amenajarea salii de clasa, alegerea hainelor, a jucariilor sau rechizitelor scolare etc.

Nu se accepta principiul conform caruia "Copilul este vinovat - adultul nu are nici o vina" (din pacate promovat inca in multe familii si scoli).

In orice neintelegere sau conflict, copilul are dreptul sa-si sustina parerea, sa exprime punctul sau de vedere si, la nevoie, sa apeleze la serviciul specializat pentru sprijin.

Pentru exprimarea opiniilor se recomanda infiintarea in fiecare sala de clasa a unor "cutii de opinii" sau a "Sfatului copiilor" (comitet alcatuit din liderii alesi ai copiilor), care reprezinta un adevarat partener al profesionistilor din echipa pluridisciplinara.

NOTA: In realizarea acestui capitol s-a folosit ca suport informativ Proiectul "Standarde de calitate privind protectia copilului in centrul de plasament", Ateliere CRIPS, 2000, coordonat si validat de Agentia Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1730
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved