Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Analiza rentabilitatii pe baza contului de rezultate

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Analiza rentabilitatii pe baza contului de rezultate

1. Determinarea soldurilor intermediare de gestiune

Calculul soldurilor intermediare de gestiune (marja comerciala, valoarea adaugata, EBE, profitul brut) se realizeaza tinand seama de mai multe considerente:
Marja comerciala = vanzarile - pretul marfurilor vandute

 


La determinarea marjei comerciale se are in vedere ca, desi stocurile de produse finite destinate vanzarii pot sa creasca, nu se va tine seama de cheltuielile efectuate aferente acestora (vanzari + variatia de stoc). In ce priveste cheltuielile efectuate pentru achizitionarea de materii prime, materiale etc., daca o parte dintre acestea au dus la cresterea stocului de materii prime etc. si nu la realizarea de produse destinate vanzarii, cheltuielile reale aferente vanzarilor nu vor sine seama de acea parte (cumparari - variatia de stoc).

Pentru societatile care desfasoara atat activitate de comert, cat si de productie, notiunea de marja comerciala (asupra costului achizitionarii) nu este suficienta, deoarece in costul produselor vandute apar si alte consumuri, care provin din afara firmei (furnituri, lucrari executate de terti, transporturi etc.). Valoarea adaugata reprezinta o marja comerciala largita cu acest fel de cheltuieli.

Excedentul brut de exploatare (EBE), care rezulta prin scaderea din valoarea adaugata a salariilor, contributiilor sociale, impozitelor si taxelor (altele decat impozitul pe profit) este un indicator foarte important pentru analiza rentabilitatii intreprinderii. EBE reprezinta profitul obtinut din exploatare, indiferent de politica financiara a firmei (nu este influentat de cheltuielile financiare).

Indicatorul rezultatul curent se calculeaza scazand din EBE sumele aferente amortizarii fondurilor fixe si cheltuielile financiare. Amortizarea, reprezentand deprecierea inregistrata de activele imobilizate, nu corespunde unei cheltuieli reale, dar are ca efect pentru intreprindere reducerea bazei impozabile. Cheltuielile financiare, care cuprind, in principal sumele aferente dobanzilor, pot fi importante in cazul finantarii activitatii - de exploatare sau investitii - prin indatorare externa. De remarcat ca amortismentul imprumuturilor (rambursarea) nu face obiectul nici unui comentariu referitor la profitul firmei. Nivelul imprumutului apare la pasiv ca o datorie si contrapartida sa la activ (in casa sau in orice alta inregistrare a unei investitii).

Rezultatul net sau profitul net rezulta in urma adunarii soldului dintre veniturile si cheltuielile exceptionale si a impozitului pe profit. Veniturile si cheltuielile exceptionale, respectiv acele fluxuri banesti ce apar in afara ciclului de exploatare, pot fi sume obtinute in urma vanzarii unor active, crearii unor provizioane exceptionale , cum sunt cresterile de preturi, fluctuatiile cursului de schimb al monedei nationale etc.)

Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune se prezinta astfel:

COMENTARII

Rezultatele care figureaza in contul de rezultate confirma evolutiile constatate: intreprinderea are beneficii in primii doi ani, apoi este in deficit in anii urmatori.

Pentru a incerca explicarea acestei evolutii trebuie in principal sa se analizeze coloana “procent” care raporteaza fiecare pozitie din contul de rezultate la totalul productiei exercitiului.

Se constata ca marja bruta este constanta in primii 3 ani si ca ea se imbunatateste in anul al patrulea:

54,47% in anul N
54,59% in anul N+1
54,49% in anul N+2
57,07% in anul N+3.

Acelasi lucru pentru valoarea adaugata care se imbunatateste in anul al patrulea.

Dimpotriva, rezultatul brut de exploatare se degradeaza foarte mult, mai ales in anul al treilea si al patrulea:

9,95% in anul N
10,97% in anul N+1
8,08% in anul N+2
7,99% in anul N+3.

Cheltuielile cu personalul sunt cauza acestei scaderi a rezultatelor de exploatare si in masura mai mica impozitele si taxele: cheltuielile cu personalul cresc de la 37,19% la 40,74% din totalul productiei in trei ani.

Mai jos, in contul de rezultate, cresterea cheltuielilor de finantare nu face nimic pentru aranjarea lucrurilor, ci din contra. Aceasta se explica prin cresterea datoriei globale a societatii (datorii pe termen mediu si lung + datorii pe termen scurt).

2. Evolutia ratelor calculate pe baza contului de rezultate

Indicii principali se calculeaza pornind de la contul de rezultate.

Acest raport este un indicator de productivitate a intreprinderii. El da valoarea adaugata raportata la un salariat al intreprinderii.

Acest raport masoara partea de cheltuieli cu personalul care este absorbita in valoarea adaugata.

Acest raport este un alt indicator de productivitate a intreprinderii. El arata productivitatea raportata la un salariat al intreprinderii.

Aceast raport arata, prin comparatie cu celelalte intreprinderi de acelasi profil, politica salariala si, intr-un cadru mai larg, politica de personal a managerilor firmei.

Anul 1 anul N conform anexei 2 in mil. lei

Productivitatea intreprinderii in functie de valoarea adaugata

Ponderea cheltuielilor de personal in valoarea adaugata

Productivitatea intreprinderii in functie de productia exercitiului

Costul mediu al unui salariat

Anul 2 anul N+1 conform anexei 2 in mil. lei

Productivitatea intreprinderii in functie de valoarea adaugata

Ponderea cheltuielilor de personal in valoarea adaugata

Productivitatea intreprinderii in functie de productia exercitiului

Costul mediu al unui salariat

Anul 3 anul N+2 conform anexei 2 in mil. lei

Productivitatea intreprinderii in functie de valoarea adaugata

Ponderea cheltuielilor de personal in valoarea adaugata

Productivitatea intreprinderii in functie de productia exercitiului

Costul mediu al unui salariat

Anul 4 anul N+3 conform anexei 2 in mil. lei

Productivitatea intreprinderii in functie de valoarea adaugata

Ponderea cheltuielilor de personal in valoarea adaugata

Productivitatea intreprinderii in functie de productia exercitiului

Costul mediu al unui salariat

Se observa ca productivitatea a crescut dupa ambii indicatori, aceasta datorandu-se atat cresterii acestor indicatori intr-o mai mare masura decat cresterea numarului de salariati, dar si scaderii numarului de salariati pentru ultimul an luat in calcul atunci cand diferentele au fost cele mai evidente.

Ponderea cheltuielilor de personal in valoarea adaugata este tot in crestere, exceptie facand anul anul N+1, aceasta datorandu-se cresterii valorii adaugate intr-o mai mica masura decat cea a cheltuielilor cu personalul.

Si costul mediu al unui salariat este intr-o continua crestere, observandu-se ca, dupa o politica de marire a personalului salariat dusa in primii 3 ani analizati, intreprinderea a luat decizia reducerii drastice a acestora.

ANEXA NR. 1

Bilant Contabil al SC xxx SA

Mil.lei

ACTIV

anul N

anul N+1

anul N+2

anul N+3

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

**ACTIV IMOBILIZAT**

IMOBILIZARI NECORPORALE

Cheltuieli de constituire

Fond comercial

Total:

IMOBILIZARI CORPORALE

Terenuri

Constructii

Echipamente si utilaje

Utilaje de transport

Mobilier

Imobilizari in curs

Total:

IMOBILIZARI FINANCIARE

Imprumuturi pe termen lung

Titluri de participare

Depozite si garantii

Creante pe termen lung

Total:

**ACTIV CICLIC**

STOCURI

Marfuri

Materii prime

Lucrari in curs

Produse finite

Total:

CONTURI TERTI

Furnizori

Clienti

Avansuri cu personalul

Impozite si taxe

Total:

** ACTIV LICHID**

CONTURI FINANCIARE

Efecte de primit

Banci

Cecuri

Casa

Total:

**CONT DE REGULARIZARE**

TOTAL ACTIV:

PASIV

anul N

anul N+1

anul N+2

anul N+3

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

**CAPITALURI PERMANENTE**

CAPITALURI PROPRII

Capital social

Rezerve legale

Rezerve diverse

Report nou

Total:

REZULTATUL EXERCITIULUI

(profit sau pierdere)

PROVIZIOANE

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Provizioane pentru invest.

Total:

DATORII PE TERMEN MEDIU SI LUNGObligatiuni

Imprumuturi pe termen lung

Participarea salariatilor

Total:

** PASIV CICLIC**

CONTURI TERTI

Furnizori

Clienti

Personal

Impozite si taxe

Conturile asociatilor

Total:

**DATORII FINANCIARE **

CONTURI FINANCIARE

Imprumuturi pe termen mai mic de 1 an

Efecte de plata

Banci

Total:

**CONT DE REGULARIZARE

TOTAL PASIV:

ANEXA NR. 2

CONTUL REZULTATELOR

Mil.lei

C H E L T U I E L I

anul N

anul N+1

anul N+2

anul N+3

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

**CHELTUIELI DE EXPLOATARE**

Cumparari de marfuri

Stoc initial de marfuri

(-) Stoc final de marfuri

Cumparari de materii prime

Stoc initial de materii prime

(-) Stoc final de materii prime

Lucrari, furn. si serv. ext.

Impozite si taxe

Cheltuieli de personal

Salarii, prime….

Cheltuieli sociale

Dotari cu amortizmente

Dotari cu provizioane

Transport si deplasare

Cheltuieli diverse de gestiune

Total:

**CHELTUIELI FINANCIARE**

Cheltuieli financiare

**CHELTUIELI EXCEPTIONALE**

**PARTICIP. SALARIATILOR**

**IMPOZITE PE BENEFICII**

TOTAL CHELTUIELI:

BENEFICIU:

TOTAL GENERAL:

Mil.lei

VENITURI

anul N

anul N+1

anul N+2

anul N+3

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

** VENITURI DIN EXPLOATARE**

Vanzari

Marfuri

Produse finite

Prestari de servicii

Vanzari de rebuturi

Produse accesorii

CIFRA DE AFACERIProductie stocata

(-) Stoc initial de prod.finite

Stoc final de produse finite

(-) Stoc initial de de lucrari in curs

Stoc final de lucrari in curs

Subventii de expl. primite

Total:

** VENITURI FINANCIARE**

**VENITURI EXCEPTIONALE**

TOTAL VENITURI:

PIERDERI

TOTAL GENERAL:

Total efectiv

TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Anul 1

Procent

Anul 2

Procent

Anul 3

Procent

Anul 4

Procent

PRODUCTIA EXERCITIULUI

Vanzari

Marfuri

Produse finite

Prestari de servicii

Vanzari de rebuturi

Produse accesorii

CIFRA DE AFACERI

Productie stocata

Var.stocului de prod.finite

Var.stocului de lucrari in curs

TOTAL PRODUCTIE STOCATA

Subventii de exploatare primite

TOTAL PROD. A EXER.

CHELTUIELI

Cumparari de marfuri

Cumparari de materii prime

Var. stocului de marfuri

Var. stocului de mat.prime

TOTAL CHELTUIELI:

(pt.productia exercitiului)***MARJA BRUTA:

CONSUM INTERMEDIAR

Lucrari, furn. si serv. Ext.

Transport si deplasari

Cheltuieli diverse de gestiune

TOTAL CONSUM INTERM:

VALOARE ADAUGATA:

Cheltuieli de personal

Salarii, prime…

Cheltuieli sociale

Impozite si taxe

TOTAL:

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE:

Cheltuieli financiare

Amortismente

Provizioane

(-) Venituri financiare

TOTAL:

REZULTAT DE EXPLOATARE:

(dupa F.F. prov. si amort.)

Cheltuieli exceptionale

Participarea salariatilor

(-) Venituri exceptionale

Impozite pe beneficii

TOTAL:

***REZULTAT NET:

CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 868
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site