Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

BANCILE COMERCIALE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
BANCILE COMERCIALE

Bancile Comerciale sunt efectul separarii functiei de emisiune monetara de cea de creditare.
Spre deosebire de Banca Nationala unde capitalul social apartine in intregime statului, bancile comerciale sunt organizate ca societati pe actiuni al caror obiect de activitate il constituie atragerea si formarea de depozite banesti ( in lei si in valuta) de la persoane fizice si juridice (din tara si din strainatate), acordarea de credite (pe termen scurt, mediu sau lung), efectuarea de servicii bancare pentru agentii economici si populatie a unor operatiuni de comert exterior si a altor operatiuni bancare.

Bancile comerciale cuprind la randul lor banci specializate, banci de afaceri, banci ipotecare, banci universale si altele.

Institutiile specializate de credit sunt acelea care prin lege sau statut de functionare au atributii intr-o anumita sfera a creditului sau intr-un anumit domeniu al economiei nationale si efectueaza operatiuni de un anumit gen, fie in sfera formarii resurselor de creditare, fie in sfera distribuirii creditelor.

Un rol important in cadrul sistemului financiar bancar il indeplinesc sistemul trezoreriei statului si societatile de asigurari.

Sistemul Trezoreriei este alcatuit dintr-un ansamblu de unitati financiare care reprezinta statul atat in calitate de debitor cat si in calitate de creditor, colecteaza impozitele si taxele de la contribuabili si efectueaza plati in numele administratiei publice.

Societatile de asigurari sunt institutii ce garanteaza asiguratului despagubirea totala sau partiala in cazul producerii unui eveniment nedorit (furt, seceta, incendiu si altele) impotriva caruia s-a asigurat platind o suma de bani numita prima de asigurare. Operatiile principale ale unei societati de asigurari sunt:colectarea primelor de asigurare, plata despagubirilor si plasarea soldului resurselor colectate si necheltuite la alte institutii financiar-bancare in schimbul unei dobanzi.

BANCA NATIONALA A ROMANIEI BANCA CENTRALA DE EMISIUNE

SI COORDONARE A ACTIVITATI MONETARE SI DE CREDIT DIN ROMANIA

BNR si-a inceput activitatea la 1 decembrie 1880 cu un capital de 12 milioane lei din care statul detinea 4 milioane iar actionarii detineau 8 milioane lei.

In prezent BNR este o banca cu capital integral de stat, valoarea capitalului social fiind de 30 milioane lei.

Rolul BNR in cadrul sistemului bancar contemporan

Activand intr-un domeniu cu totul special al pietii economice, bancile trebuie sa aiba un regim de organizare si functionare care sa dea drept de informare, supraveghere si control bancii centrale a statului.

In termeni generali, o banca centrala actioneaza ca institutie publica independenta din partea statului pentru a stabili si coordona politica monetara si de credit a economiei.

BNR are un rol deosebit in mentinerea stabilitatii monedei nationale si a increderii publicului in banci.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor.

Principalele atributii ale BNR sunt:

A.     Elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb.

B.      Autorizarea, reglementarea si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit, promovarea si monitorizarea bunei functionari a sistemului de plati pentru asigurarea stabilitatii financiare.

C.      Emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei.

D.      Stabilirea regimului valutar si supravegherea respectarii acestuia.

E.      Administrarea rezervelor internationale ale Romaniei.BNR sprijina politica economica generala a statului fara prejudicierea indeplinirii obiectivului sau fundamental privind asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor.

Atributiile BNR sunt cuprinse in Legea privind statutul bancii Nationale a Romaniei nr. 312/28 iunie 2004 cu completarile si adaugirile ulterioare si legea privind activitatea bancara nr.58/1998 modificata prin Legea nr.485/2003, OUG nr.97/2006 si Legea nr.227/2007.

Principalele atributii ale BNR pot fi rezumate la:

I .Politica Monetara, Politica Cursului de schimb si regim valutar

A. In cadrul politicii monetare pe care o promoveaza BNR utilizeaza proceduri si instrumente specifice pentru operatiuni de piata monetara si de creditare a institutiilor de credit precum si mecanismul rezervelor minime obligatorii.

Operatiunile de Piata Monetara

1. Se interzice BNR achizitionarea de pe piata primara a creantelor asupra statului, autoritatilor publice si locale, regiilor autonome, societatilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat.

2. Incepand cu 1 ianuarie 2007 data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana interdictia prevazuta la aliniatul 1 se extinde si la creantele asupra altor organisme si companii de drept public din statele membre.

3. BNR poate efectua pe piata secundara, cu respectarea prevederilor aliniatului 1, operatiuni reversibile cumparari-vanzari directe sau poate lua in gaj pentru acordarea de credite colaterale, creante asupra unor titluri de stat, autoritatilor publice centrale si locale regiilor autonome, societatilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat, institutiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit si atrage depozite de la institutiile de credit, in coditii pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

4. Imprumuturile statului, pe baza de titluri de stat, se efectueaza conform conventiilor incheiate intre BNR si Ministerul Finantelor Publice prin care se stabilesc cel putin urmatoarele elemente: valoarea imprumutului, data scadentei, rata dobanzii si modul de calcul al dobanzii pe toata durata creditului, precum si date privind titlurile de stat negociabile emise pentru fiecare imprumut.

In cadrul operatiunilor de creditare:

1. BNR poate acorda credite institutiilor de credit eligibile in conditiile care se stabilesc prin reglementari proprii.

2. Se interzice BNR creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autoritatilor publice si locale, regiilor autonome, societatilor nationale si altor societati cu capital majoritar de stat.

3. Prin exceptie, prevederile aliniatului 2 nu se aplica institutiilor de credit cu capital majoritar de stat, acestea beneficiaza de tratamentul acordat institutiilor de credit conform prevederilor aliniatului1.

4. Incepand cu data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana interdictia prevederilor aliniatului 2 se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare guvernate de legea publica si companii publice din statele membre.

Utilizarea mecanismului rezervelor minime obligatorii

1. BNR stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care institutiile de credit trebuie sa le mentina in conturi deschise la aceasta.

2. Pentru resursele in valuta, rezervele minime obligatorii se constituie numai in valuta.

3. La rezervele minime obligatorii BNR bonifica dobanzi cel putin la nivelul ratei dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de institutiile de credit.

4. Pentru neindeplinirea cerintelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculeaza si se percep dobanzi penalizatoare la nivelul stabilit de BNR.

B. BNR elaboreaza si aplica politici de curs de schimb si este abilitata:

1. sa elaboreze balanta de plati si alte lucrari privind pozitia investitionala internationala a tarii;

2. sa stabileasca cursurile de schimb pentru operatiunile proprii pe piata valutara, sa calculeze si sa publice cursurile medii pentru evidenta statistica;

3. sa pastreze si sa administreze rezervele nationale ale statului;

C. BNR poate elabora reglementari privind regimul valutar respectiv, monitorizarea si controlul tranzactiilor valutare pe teritoriul tarii, emiterea de autorizatii pentru operatiuni valutare de capital, tranzactii pe pietele valutare si alte operatiuni specifice.

Reglementarile BNR se refera in principal la:1. autorizarea si retragerea autorizatiilor precum si supravegherea persoanelor care au obtinut autorizatia de a efectua tranzactii valutare;

2. stabilirea de plafoane si alte limite pentru detinerea de active externe si operatiuni cu acestea pentru persoane fizice si juridice;

3. stabilirea plafonului si a conditiilor indatorarii externe a persoanelor fizice si juridice care intra sub incidenta regimului valutar.

Pentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfasoare operatiuni valutare, raporteaza BNR-ului asupra tranzactiilor efectuate prin documente ale caror forma si continut se stabilesc de catre acestea.

II. EMISIUNEA MONETARA

BNR este unica institutie autorizata sa emita insemne monetare sub forma de bancnote si monede ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei. Moneda nationala este leul iar subdiviziunea este banul.

Insemnele monetare:

- BNR este singura in drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea, desenul si alte caracteristici tehnice ale bancnotelor si monedelor;

- bancnotele poarta semnatura guvernatorului BNR si a casierului central al BNR;

- falsificarea sau contrafacerea bancnotelor si monedelor se pedepseste conform legii;

- dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor si monedelor emise de BNR;

- grafica bancnotelor si a monedelor este protejata prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania; orice reproducere color a acestora la scara 1:1, partiala sau integrala in scop publicitar, de informare sau in alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris al BNR.

Programul de emisiune monetara

- BNR elaboreaza programe de emisiune a bancnotelor si monedelor astfel incat sa se asigure necesarul de numerar in stricta concordanta cu nevoile reale ale circulatiei banesti;

- suma totala a bancnotelor si monedelor in circulatie care excede rezerva de numerar se evidentiaza ca element de pasiv in contabilitatea BNR.

Mijloace legale de plata

Bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie de catre BNR reprezinta insemne monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligatiilor publice si private.

Emisiunea si punerea in circulatie a insemnelor monetare

BNR asigura tiparirea bancnotelor si baterea monedelor si ia masuri pentru pastrarea in siguranta a celor care nu sunt puse in circulatie, precum si custodia si distrugerea acestora cand este necesar, distrugerea matritelor, cernelurilor si a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie.

BNR distribuie emisiunea monetara realizata si administreaza rezerva de numerar sub forma de bancnote si monede.

Bancnotele si monedele uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase din circulatie si distruse de catre BNR inlocuindu-le cu altele noi.

BNR inlocuieste, fara taxe si comisioane, bancnotele si monedele emise si neretrase din circulatie.

BNR poate refuza inlocuirea bancnotelor si a monedelor care prezinta deformari, sunt ilizibile sau daca lipsesc mai mult de 40% din suprafata lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulatie si distruse fara acordarea de compensatii detinatorilor, exceptand cazurile speciale mentionate in regulamente proprii.

Schimbarea insemnelor monetare

BNR poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricaror bancnote sau monede care au fost emise si in locul acestora, punerea in circulatie a altor tipuri de insemne monetare.

Modalitatea si perioada de preschimbare se publica in Monitorul Oficial Partea I si in cel putin 2 cotidiene de circulatie nationala.

La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele si monedele retrase din circulatie nu mai pot fi utilizate pentru plata obligatiilor publice si private.

Suma totala a bancnotelor si monedelor retrase din circulatie, dar nepreschimbate in termenul stabilit, se scade din totalul numerarului in circulatie inregistrat in evidentele contabile si se inregistreaza a venit al BNR.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 997
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site