Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

FINANTE BANCI - PRACTICA

finante+ Font mai mare | - Font mai micFACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE

UNIVERSITATEA MIHAI VITEAZUL

SECTIA FINANTE BANCIPROIECT

PRACTICA

CUPRINS

PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETATII, A PROCESULUI TEHNOLOGIC SI A STRUCTURII ORGANIZATORICE

PREZENTAREA FORMEI DE CONTABILITATE UTILIZATE, A EVIDENTEI ANALITICE A IMOBILIZARILOR CORPORALE; MIJLOACE SI TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE IN EVIDENTA ANALITICA A STOCURILOR;

MONOGRAFIE CONTABILA

CAP.1 PREZENTAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE AL SOCIETATII, A PROCESULUI TEHNOLOGIC SI A STRUCTURII ORGANIZATORICE

Societatea Dadaia Romania S.R.L., persoana juridica romana, a fost constituita in anul 1998, de catre Grupul Malteries Soufflet Franta.

Grupul Malteries Soufflet a luat fiinta in Franta in urma cu 100 de ani, activitatea de debut, care constituie si baza tuturor activitatilor industriale din prezent, reprezentand-o colecta cerealelor. Obiectul de activitate principal actual este producerea anumitor produse agricole, precum si prelucrarea acestora.

In prezent, activitatea se desfasoara in cadrul a sapte divizii, dupa cum urmeaza:

Divizia Agricultura -Grupul Malteries Soufflet este primul achizitor privat de cereale din Franta.

Divizia Viticola - primul furnizor de vinuri din Franta;

Divizia Negoce - primul exportator francez de cereale;

Divizia Morarit -grupul se situeaza pe primul loc in Europa, in ceea ce priveste moraritul si panificatia;

Divizia Maltarie, Malteries Soufflet situandu-se pe locul trei in lume ca producator de malt si pe primul loc in lume in ceea ce priveste exportul de malt;

Divizia Productie Porumb, fiind primul producator francez de porumb;

Divizia Productie Orez si alte legume, situandu-se pe locul unu in Franta la productia de legume uscate si pe locul doi in Franta la productia de orez;

Obiectul principal de activitate al societatii Dadaia Romania SRL este fabricarea maltului necesar pentru producerea berii si a subproduselor acestuia, societatea facand parte din Divizia Maltarie.

In vederea asigurarii de materii prime necesare pentru producerea maltului, respectiv orz si orzoaica, o alta activitate desfasurata in Romania este cea de prefinantare a semintelor de orz, venind in ajutorul producatorilor autohtoni de orz. Semintele de orz sunt livrate agricultorilor, acestia fiind creditati pe perioada cuprinsa intre semanatul orzului si recoltarea acestuia, tinand cont de conditiile precare in care se desfasoara agricultura in Romania. De asemenea, societatea este implicata in prefinantarea produselor fitosanitare, ceea ce va asigura parametrii calitativi ai productiei de orz .

Procesul tehnologic

Orzul este materia prima traditionala pentru bere, foarte raspandita in cultura, este a patra cereala cultivata in lume dupa grau, orez si porumb.

Fabricarea maltului din orz se desfasoara dupa schema tehnologica urmatoare:

ORZ BRUT

Receptie


Precuratire

Corpuri straine

Curatire


Sortare  Orz calitatea III si IV


ORZ CAL. I+II

Depozitare


Inmuiere


Germinare


MALT VERDE

Uscare

Racire

Curatire de radicele Radicele

Depozitare

MALT USCAT

Materia prima (orzul sau orzoaica) este supusa mai intai unei receptii cantitative si calitative, conform conditiilor de calitate prevazute de standardele in vigoare.

Inainte de depozitare orzul brut este trecut la precuratire si curatire in vederea indepartarii tuturor impuritatilor de natura organica sau anorganica, denumite si corpuri straine. Aceste operatii sunt absolut necesare deoarece impuritatile continute, in functie de felul lor, provoaca o serie de greutati in procesul de maltificare si la macinarea maltului.

Prin sortare se separa orzul cu boabele mai mari de 2 si 2,5 mm (calitatea I-a si a II a), care este folosit pentru fabricarea maltului destinat obtinerii berii, de orzul cu boabele mai mici de 2,5mm (calitatea a III-a si a IV-a), care este valorificat ca furaj.

Orzul curatat si sortat este supus apoi depozitarii in vederea maturarii, perioada in care isi recapata energia maxima de germinare, care este hotaratoare pentru obtinerea unui malt de mai buna calitate.

Urmeaza apoi operatia de inmuiere a orzului cu apa timp de 2-3 zile care are ca scop principal cresterea umiditatii acestuia de la 12-14% pana la valoarea optima necesara pentru declansarea procesului de germinare (44-46%). In timpul inmuierii se realizeaza si o spalare a orzului, indepartandu-se si ultimele resturi de impuritati sub forma orzului plutitor.

Dupa inmuiere are loc germinarea orzului timp de 5-8 zile asigurandu-se asemenea parametrii (temperatura, aerare, grad de inmuiere) incat sa se obtina un malt cu o activitate enzimatica cat mai ridicata si cu o dezagregare (solubilizare) adecvata pentru malt, cu pierderi cat mai reduse in amidon. La sfarsitul germinarii se obtine asa-numitul malt verde.

In vederea obtinerii maltului pentru bere maltul verde este in continuare uscat pana la o umiditate de 3-4 urmarindu-se prin uscare atat asigurarea conservabilitatii produsului cat si formarea unor substante de culoare si aroma tipice pentru maltul destinat fabricarii berii.

Dupa uscare maltul este supus curatirii de radicele, care prezinta un gust amar si sunt higroscopice favorizand absorbtia de apa in bob la depozitare. Urmeaza operatia de polizare sau lustruire prin care se indeparteaza resturile de radicele si alte fragmente din invelisul bobului; de obicei polizarea se executa inainte de utilizarea maltului in sectia de fierbere sau inainte de comercializare.

Maltul uscat este supus apoi depozitarii pe loturi, in functie de calitate in vederea maturarii timp de cel putin 3-4 saptamani, perioada in care enzimele maltului depasesc "socul termic" pe care l-au suferit la uscare iar indicii de prelucrare ai acestuia ajung la valorile normale.

Structura organizatorica a societatii

Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie, compus din unul sau mai multi administratori revocabili, numiti de asociatul unic. Acesta exercita conducerea operativa a societatii si o reprezinta in raporturile cu tertii si aproba operatiile comerciale sau financiare ale societatii.

In 1998, Dadaia Romania SRL a incheiat un contract de inchiriere a doua maltarii cu South African Breweries, care detine doua berarii-maltarii la Pitesti, respectiv Buzau. Dadaia Romania SRL inchiriaza si conduce aceste doua uzine de malt, fiecare cu o capacitate de productie de 11.000 tone. Tot societatea este cea care achizitioneaza orzul necesar functionarii celor doua uzine si totodata cea care comercializeaza maltul produs.

Structura personalului

SC DADAIAROMANIA SRL (SMR) face parte din Divizia Maltarie a grupului francez SOUFFLET.

SMR are doua sucursale : Pitesti cu un efectiv de 52 persoane ;

Buzau cu un efectiv de 35 persoane.

Personalul a fost preluat - odata cu inchirierea afacerii - de la SC URSUS SA .

SMR este condusa de Directorul General care organizeaza activitatile de productie , livrare , administratie , precum si activitatile legate de asigurarea materiilor prime - incluzand si sistemul de prefinantare a agricultorilor.

Coordonarea procesului de productie este asigurata, pentru fiecare sucursala in parte, de responsabilul de productie. Cu exceptia perioadelor de remont productia se desfasoara in flux continuu , fiind organizate 3 schimburi de lucru .

Supravegherea activitatii pe fiecare schimb este asigurata de sefii de tura . Operatorii sunt impartiti, conform principalelor activitati ale procesului de productie, in urmatoarele grupe: operatori siloz, operatori inmuiere, operatori germinare, operatori uscare, fiecare indeplinind atributiile specifice postului pe care sunt incadrati. Intretinerea generala a silozului, cladirilor, utilajelor si instalatiilor de lucru este asigurata de mecanici si electricieni, aflati in subordinea directa a responsabilului cu intretinerea .

Pentru fiecare sucursala , activitatile generale de administratie sunt asigurate de cate un administrator , ale carui atributii sunt diversificate .

Personalul administrativ - incadrat la Pitesti - asigura evidenta centralizata a tuturor operatiunilor legate de productie, livrare, achizitii, contracte economice si este organizat in doua compartimente: contabilitate si secretariat.

Activitatile desfasurate la compartimentul Contabilitate constau in principal:

-intocmirea documentelor primare, centralizarea si inregistrarea acestora in contabilitate pentru activitatea de productie si administrativa ;

-intocmirea documentelor primare, centralizarea si inregistrarea acestora in contabilitate pentru activitatea agricola (cumparari de orz; multiplicare seminte ), precum si pentru activitatea de comercializare a altor produse decat cele rezultate din activitatea de productie (orz);

-intocmirea documentelor primare privind operatiunile in LEI derulate prin conturile deschise la banci, respectiv:

-completarea CEC-urilor si borderourilor de incasare a CEC-urilor aferente vanzarilor de malt si orz;

-completarea ordinelor de plata in ceea ce priveste cumpararile aferente activitatii de productie si administrative, respectiv a celor legate de activitatea agricola;

-intocmirea situatiilor necesare elaborarii statelor de salarii;

-intocmirea situatiilor ce privesc TVA;

-intocmirea balantei conturilor;

-intocmirea declaratiilor lunare privind obligatiile la bugetul de stat, a decontului de TVA, precum si a diverselor declaratii in ceea ce priveste impozitele si taxele aferente salariilor;

Activitatile legate de achizitii , receptii materii prime, furnizarea semintelor pentru prefinantare sunt asigurate de inginerii agronomi .

CAP. 2 PREZENTAREA FORMEI DE CONTABILITATE UTILIZATE, A EVIDENTEI ANALITICE A IMOBILIZARILOR CORPORALE; MIJLOACE SI TEHNICI DE LUCRU UTILIZATE IN EVIDENTA ANALITICA A STOCURILOR;

Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991, republicata, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice cu scop lucrativ au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute asigura inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea si patrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditori financiari si comerciali, clientii, institutiile guvernamentale si alti utilizatori.

Procedeele metodei contabilitatii

Metoda contabilitatii poate fi definita ca un ansamblu de procedee care permit furnizarea de informatii privind fenomenele si procesele economice ale unitatii economice

Imobilizarile sunt bunuri sau valori care raman sub aceeasi forma pe o perioada mai mare de timp (cel putin un exercitiu financiar). Dupa forma pe care o imbraca, imobilizarile pot fi: necorporale, corporale si financiare.

Imobilizarile necorporale imbraca o forma nemateriala si se concretizeaza in cheltuieli de constituire, cheltuieli de cercetare-dezvoltare, concesiuni, brevete, licente, programe informatice etc.

Componenta acestor imobilizari, in cazul societatii Dadaia Romania, este data de programele informatice pe care societatea le utilizeaza (programele de contabilitate si legislativ), precum si de cheltuielile de constituire cu privire la schimbarea sediului societatii din Bucuresti in Pitesti. Inregistrarea contabila a acestor cheltuieli de constituire, pe baza facturii emise de catre furnizor (avocati), a fost:

% = Furnizori 37.128

Cheltuieli de constituire 31.200

TVA deductibila  5.928

Tot in aceeasi perioada societatea a achizitionat un program informatic (lege 4).

% = Furnizori 1.785

Alte imobilizari necorporale 1.500

TVA deductibila  285

Imobilizarile corporale au o forma materiala si cuprind terenurile si mijloacele fixe propriu-zise.

Structura imobilizarilor corporale in cadrul celor doua categorii are in vedere urmatoarele:

in timp ce mijloacele fixe, pe masura utilizarii lor isi transmit valoarea in mod treptat si se uzeaza, fiind necesara inlocuirea lor cu altele noi de aceeasi speta, terenurile nu se uzeaza, nefiind necesara inlocuirea lor;

valoarea neta contabila a mijloacelor fixe scade pe masura utilizarii lor, in timp ce valoarea terenurilor poate chiar creste;

terenurile, de regula, nu sunt supuse amortizari, in timp ce mijloacele fixe se amortizeaza.

Mijloacele fixe sunt mijloace de munca care se prezinta sub forma unui obiect sau complex de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ (conform Legii 15/1994) doua conditii:

are o valoare mai mare decat cea prevazuta de lege (in prezent 8.000.000 lei);

are o durata de intrebuintare mai mare de un an.

Achizitionarea de mijloacelor fixe din cadrul societatii, are loc de la furnizori specializati, pe baza de factura. Pentru dotarea noii arhive, in luna iunie 2002, societatea a efectuat o comanda de rafturi, catre o societate specializata, iar dupa finalizare, pe baza facturii emise inregistrarea in contabilitate a fost efectuata astfel:

= Furnizori de imobilizari 1.547

Mobilier, birotica etc. 1.300

TVA deductibila 247

Plata furnizorului s-a efectuat prin banca, cu ordin de plata, efectuindu-se urmatoarea inregistrare contabila:

Furnizori de imobilizari = Conturi la banci in lei 1.547

Fiecarui mijloc fix i se intocmeste fisa mijlocului fix care cuprinde denumirea acestuia, principalele caracteristici tehnice, accesoriile sale, categoria din care face parte, codul de clasificare, data intrarii in folosinta, norma de amortizare, respectiv documentul care sta la baza inregistrarii lor.

Regimurile de amortizare folosite in Romania sunt:

amortizare lineara, presupune includerea unor cote fixe egale, din valoarea mijlocului fix in cheltuielile de exploatare stabilite proportional cu numarul de ani de utilizare;

amortizare degresiva, presupune amplificarea cotelor de amortizare lineara cu coeficienti de majorare care pot varia in functie de durata de folosire;

amortizare accelerata consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare ale societatii, a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijloculuil fix.

SC Dadaia Romania SRL utilizeaza regimul de amortizare linear. In luna iunie 2002 amortizarea inregistrata inregistrata de societate este:

Ch. expl. cu amortizarile = % 2.882,3771

Amorti. cheltuieli de constituire 356,9756

Amorti. altor imob. necorporale 442,9166

Amorti. echipamente tehnologice 98,5198

Amorti. aparate masura 1.031,9966

Amorti. mijloace transport 744,2649

Amorti. mobilier si alte MF 207,7036

Contabilitatea stocurilor

Stocurile reprezinta o componenta importanta a activelor circulante, conditionand desfasurarea activitatii oricarei intreprinderi.

Potrivit Regulamentului contabil, cuprind ansamblul bunurilor destinate atat vanzarii in starea in care au fost achizitionate sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, cat si consumului lor la prima utilizare.

Stocurile au o structura complexa si cuprind urmatoarele categorii de elemente patrimoniale: marfuri, materii prime, materiale consumabile, produse finite, productie in curs de executie, ambalaje, obiecte de inventar, etc.

Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor se realizeaza avandu-se in vedere prevederile Regulamentului contabil, care recomanda adoptarea dupa caz, a metodei inventarului sau a inventarului intermitent.

Metoda folosita de catre SC Dadaia Romania SRL este aceea a inventarului intermitent si consta in stabilirea si inregistrarea in contabilitate a iesirilor de stocuri numai la sfarsitul perioadei de gestiune, pe baza inventarierii faptice a stocurilor de valori materiale.

Valoarea iesirilor se stabileste ca diferenta intre valoarea stocurilor initiale cumulata cu valoarea intrarilor si valoarea stocurilor finale, determinate pe baza inventarierii, dupa formula:

Ve = Si + I - Sf

unde: Ve=valoarea iesirilor;

Si= soldul initial;

I = valoarea intrarilor;

Sf= soldul final;

Materii prime

Materiile prime sunt acele active circulante care participa direct la fabricarea produselor finite si se regasesc integral sau partial, in produsul final, fie in starea lor initiala, fie transformata.

Materia prima utilizata pentru fabricarea produsului principal al SC Dadaia Romania SRL - maltul pentru bere- este orzul.

Orzul este achizitionat:

a)     de pe piata interna, respectiv de la agricultorii cu care firma are contracte de prefinantare; asa cum aratat in prezentarea obiectului de activitate al firmei, SC Dadaia Romania SRL are incheiate contracte de prefinantare cu diversi agricultori.

Dadaia Romania achizitioneaza in toamna si primavara fiecarui an seminte de orz, pe care le comercializeaza catre agricultori, urmand ca acestia sa isi achite datoria la momentul recoltei. La momentul recoltei, agricultorii livreze orzul destinat fabricarii maltului pentru bere.

b)     din import;

Achizitionarea orzului de la furnizori interni

Furnizori interni:

-Agrozootehnica Adunatii Copaceni

-Agromas Dulcesti

-Agromec Chiraftei Galati

-Agrostar Purani Teleorman

-Aluta Slatina

-Bioplant Alexandria

-Magra Teleorman

-Agrorodion Pogoanele

-Agrorom France

-Agromec Jegalia

-C.E.R-Oil Alexandria

-Agroservice Gaiesti Galati

Se receptioneaza in luna iunie 1.000 tone de orz cu un pret unitar de 320 lei; TVA 19%;

In baza facturii primite de la furnizor, se intocmeste nota de intrare - receptie pentru cantitatea receptionata.

Inregistrarea contabila in cazul metodei inventarului intermitent este:

= Furnizori 380.800 lei

Cheltuieli cu materii prime 320.000 lei

TVA deductibila  60.800 lei

Achizitionarea orzului din import

Furnizori externi

-Soufflet Negoce Franta

-Malterie Soufflet Ungaria

-Cerecom Cereal Commercee GmbH Austria

In baza facturii emise de catre furnizorul extern si a declaratiei vamale, se inregistreaza receptionarea a 500 to orz cu un pret unitar de 100 EURO pe tona; curs de schimb 3,2000 lei /EURO; taxe vamale 18%;

Cheltuieli cu materii prime= Furnizori 160.000 lei cu valoare din factura externa;

Cheltuieli cu materii prime= Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 28.800 lei cu valoarea taxelor vamale;

Concomitent se achita taxele vamale si TVA aferent importului de materii prime:

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = Conturi curente la banci 28.800 lei

TVA deductibila = Conturi curente la banci 35.872 lei

Presupunand ca la inceputul lunii iunie, societatea detinea in stoc 500 tone de orz cu un cost unitar de 300 lei si tinand cont pentru evaluarea iesirilor de stocuri, metoda folosita este aceea a costul mediu ponderat, vom obtine valoarea materiei prime utilizate in procesul de productie, precum si valoarea stocului final de orz, astfel:

Costul mediu ponderat se determina ca medie ponderata a valorii stocurilor initiale si cea a intrarilor de materii prime in cursul lunii:

Qi x Vi + Q1 x V1

CMP =

Qi + Q1

unde:

Qi = cantitatea din stocul initial

Vi = costul unitar aferent stocului initial de materii prime

Q1 = cantitatea intrata in cursul lunii

V1 = costul unitar al intrarilor;

Astfel:

CMP = 500 tone x 300 lei + 1000 tone x 320 lei + 500 tone x 377,60 lei

500 tone + 1000 tone + 500 tone

CMP = 329 lei / tona

Pe baza inventarierii la sfarsitul lunii, se stabileste un stoc final de 1.300 tone.

Avand in vedere formula de calcul al iesirilor de materii prime Ve = Si + I - Sf, rezulta ca in cursul lunii iunie au fost puse in fabricatie 700 tone de orz, evaluate la un cost mediu ponderat de 329,4lei, rezultand o valoarea a orzului pus in fabricatie de 230.580 lei.

Astfel, valoarea stocului final este:

1.300 tone x 329 lei = 428.220 lei

Verificare: Ve( 230.580 lei) = Si (150.000 lei)+Cumparari furnizori interni( 320.000 lei)+Cumparari din import (188.800 lei) - Sf (428.220 lei)

Se inregistreaza in contabilitate reluarea stocului de materii prime aferent lunii mai, precum si stocul de materii prime la sfarsitul lunii iunie:

Cheltuieli cu materii prime = Stocuri de materii prime 150.000 lei
Stocuri de materii prime = Cheltuieli cu materiile prime 428.220 lei

Produsele constituie o categorie eterogena, in cadrul careia se delimiteaza:

produsele finite propriu zise, ce se refera la bunurile care au parcurs integral fazele procesului de fabricatie si care nu mai necesita prelucrari ulterioare in cadrul unitatii patrimoniale, putand fi depozitate in in vederea livrarii sau expediate direct clientilor;

productia in curs de executie;

produsele reziduale rezultate din procesul de productie;

Produsul finit al firmei SC Dadaia Romania SRL este maltul, utilizat in industria berii pentru obtinerea berii.

Operatiuni legate de obtinerea maltului pentru bere

Stocul initial de produse finite la inceputul lunii iunie: 2.500 tone cu un cost unitar de 650 lei / tona.

Din orzul pus in fabricatie in cursul lunii iunie s-au obtinut 600 tone cu un cost unitar de 660 lei/ tona.

Costul de productie al maltului pentru bere include cheltuielile legate de achizitionarea materiei prime (orzul pentru bere) precum si cheltuielile de productie ocazionate de obtinerea produsului finit ( cheltuieli cu energia termica si electrica, cheltuieli cu personalul direct productiv, cheltuieli cu intretinerea utilajelor din dotare, cheltuieli cu chiria fabricilor de malt, alte cheltuieli direct productive).

La sfarsitul lunii, in urma inventarierii stocului de produse finite, a rezultat un stoc de malt pentru bere de 2.000 tone.

Avand in vedere formula de calcul al iesirilor de produse finite Ve = Si + I - Sf, rezulta ca in cursul lunii iunie au fost vandute 1.100 tone de malt, evaluate la un cost mediu ponderat de 651 lei.

Astfel, valoarea stocului final de malt pentru bere este:

2.000 tone x 651 lei = 1.303.871 lei

Se inregistreaza in contabilitate reluarea stocului de produse finite aferent lunii mai, precum si inregistrarea stocului de produse finite la sfarsitul lunii iunie:

Venituri din productia stocata = Produse finite 1.625.000 lei
Produse finite = Venituri din productia stocata 1.303.871 lei

Inregistrarea vanzarii de produse finite (1.100 tone malt pentru bere) cu un pret unitar de vanzare de 900 lei.

Principalii clienti care utilizeaza maltul produs de catre Dadaia Romania SRL sunt:

-SC Ursus SA Cluj Napoca

-SC Interbrew Efes Brewery Ploiesti

-SC United Romanian Breweries BereProd

-SC Zimbru Iasi

-SC Zimca Piatra Neamt

-SC Bere Spirt Drobeta Turnu Severin

-SC Bere Alutus Rm. Valcea

Clienti = % 1.178.100 lei

Venituri din vanzarea produselor finite 990.000 lei

TVA colectata (19%) 188.100 lei

Incasarea contravalorii produselor finite cu decontare prin banca.

Conturi curente la banci = Clienti 1.150.000 lei

Produsele reziduale rezultate in urma procesului de fabricatie sunt:

orz calitatea IV

deseuri orz

orz plutitor

radicele malt

Produsele reziduale sunt comercializate in general catre persoane fizice, care le utilizeaza ca hrana pentru animale.

Operatiuni legate de comercializarea produselor reziduale catre persoane fizice si incasarea contravalorii acestora in numerar

In cursul lunii iunie s-au vandut 500 tone de produse reziduale la un pret unitar de vanzare de 100 lei; TVA 19%.

Clienti = % 59.500 lei

Venituri din vanzarea produselor reziduale 50.000 lei

TVA colectata 9.500 lei

Incasarea in numerar a contravalorii produselor reziduale:

Casa = Clienti 3.000 lei

Procurarea, darea in folosinta si casarea unor obiecte de inventar

Obiectele de inventar reprezinta acea categorie de active circulante care isi transmit valoarea asupra cheltuielilor de exploatare in mod treptat, prin amortizare, in perioadele de gestiune in care se utilizeaza .

Inregistrarea in contabilitate a achizitiei unei truse de chei se face prin urmatoarea nota contabila :

= Furnizori 35,7lei

Obiecte de inventar 30 lei

TVA deductibila 5,7 lei

Uzura obiectelor de inventar se calculeaza si inregistreaza pe cheltuieli dupa una din urmatoarele metode: metoda cotelor lunare, metoda integrala si metoda in doua cote egale . Sa presupunem ca trusa de chei achizitionata este data in folosinta inregistrandu-se pe cheltuieli intreaga ei valoare, dupa cum urmeaza:

Cheltuieli privind obiectele = Uzura obiectelor de inventar 30 lei

de inventar

Scoaterea din uz a obiectelor de inventar amortizate se inregistreaza astfel:

Uzura obiectelor de inventar = Obiecte de inventar 30 lei

Tot in cadrul categoriei "obiecte de inventar" se inscrie si echipamentul de lucru (halate, costume, cizme) care se acorda salariatilor pentru acele locuri de munca unde se produce uzura prematura a hainelor si incaltamintei . Inregistrarea in contabilitate a achizitiei si darii in folosinta a echipamentului de lucru se realizeaza similar .

ALTE OPERATIUNI

Inregistrarea consumului de energie si apa, facturat de furnizori

Avand in vedere ca fabricile de malt sunt inchiriate de la SC Ursus SA, furnizorii de energie, apa si abur factureaza consumurile lunare ale SC Dadaia Romania SRL catre SC Ursus SA, urmand ca SC Ursus SA sa refactureze aceste consumuri.

In baza facturilor emise de SC Ursus SA, se inregistreaza in contabilitate consumurile de abur, energie electrica si apa, astfel:

% = Furnizori 65.926 lei

Cheltuieli privind energia si apa , analitic "abur " 32.500 lei

Cheltuieli privind energia si apa,analitic"energie electrica" 22.000 lei

Cheltuieli privind energia si apa,analitic"apa" 600 lei

Cheltuieli privind energia si apa,analitic"apa reziduala" 300 lei

TVA deductibila  10.526 lei

Inregistrarea altor prestatii efectuate de terti

Lunar SC Ursus SA factureaza catre SC Dadaia Romania SRL, in baza contractului dintre cele doua parti, chirie si paza pentru cele doua fabrici, cheltuielile respective fiind inregistrate in contabilitate astfel:

- chiria: % = Furnizori 23.800 lei

Cheltuieli cu redeventele, locatiile 20.000 lei

de gestiune, chiriile

TVA deductibila 3.800 lei

- paza: % = Furnizori 2.380 lei

Alte cheltuieli cu serviciile 2.000 lei

executate de terti "paza"

TVA deductibila 380 lei

De asemenea SC Ursus SA asigura efectuarea analizelor de laborator pentru probe de malt si orz pentru bere, prestatia respectiva inregistrandu-se dupa cum urmeaza:

% = Furnizori 1.190 lei

Alte cheltuieli cu serviciile 1.000 lei

executate de terti "laborator"

TVA deductibila 190 lei

Acordarea si justificarea unui avans de trezorerie

Avansurile de trezorerie se refera la sumele in numerar puse la dispozitia personalului

in vederea efectuarii unor plati in favoarea societatii, decontarea unor servicii, deplasari in interes de serviciu . Justificarea avansurilor se face pe baza documentelor de plata, diferenta nejustificata restituindu-se .

De exemplu, pe baza registrului de casa si a dispozitiei de plata catre casierie, se inregistreaza acordarea unui avans in suma de 450 lei:

Avansuri de trezorerie = Casa in lei 450 lei

Avansul acordat se justifica cu tichete de calatorie, chitante de cazare si diurna legala, precum si cu facturi prin care s-au achizitionat unele bunuri pentru societate:

= Avansuri de trezorerie 400 lei

Cheltuieli cu deplasari, 150 lei

detasari, transferari

Furnizori 250 lei

Diferenta necheltuita se restituie la casierie, fiind inscrisa in registrul de casa si decontul de cheltuieli:

Casa in lei = Avansuri de trezorerie 50 lei

Inregistrarea salariilor

Punctele de lucru prin care societatea Dadaia Romania SRL isi desfasoara activitatea sunt in Buzau si in Pitesti. In cadrul Sucursalei din Buzau sunt angajati un numar de 35 de salariati, iar la Pitesti 52 de oameni.

Salariile realizate de catre salariatii din Pitesti, in luna iunie 2006 sunt in suma de 32.600 lei, iar inregistrarea contabila a acestora este:

Cheltuieli cu salarii = Personal-remuneratii datorate 32.600

Contributiile angajatilor in legatura cu salariile sunt inregistrate pe baza urmatoarei note contabile:

Personal = % 9781

remuneratii Pensia suplimentara (9.5%) 3097

datorate Contributie sanatate (6.5%) 2119

Contributie somaj (1%) 326

Impozit salarii(16%) 4329

Contributia unitatii catre asigurari sociale de stat (19.75%):

Cheltuieli cu CAS = Contributie unitate CAS 6.439

Contributia unitatii catre asigurari sociale de sanatate (7%):

Cheltuieli cu CASS = Contributie unitate sanatate 2282

Contributia unitatii catre fondul de somaj (2.5%):

Cheltuieli cu somaj = Contributie unitate somaj 815

Contributia unitatii la FNUASS(0.75%-concedii medicale)

Cheltuieli cu FNUASS = Contributia unitatii la FNUASS 245

Inchidere TVA

In baza facturilor emise de catre SC Dadaia Romania SRL, se intocmeste jurnalul de vanzari, determinandu-se astfel TVA colectata.

In luna iunie se inregistreaza o valoare a TVA colectata de 197.600 lei.

In baza facturilor emise de furnizori, se intocmeste jurnalul de cumparari, care sta la baza determinarii TVA deductibila.

In luna iunie se inregistreaza o valoare a TVA deductibila de 118.033,7lei.

Tinand cont ca TVA colectata este mai mare decat TVA deductibila, rezulta TVA de plata pentru luna iunie in suma de 79.566,3lei, suma ce trbuie achitata pana la data de 25.07.2006.

Inchiderea conturilor de TVA:

TVA colectata = % 197.600 lei

TVA deductibila 118.033,7 lei

TVA de plata 79.566,3 lei

Inchidere conturi de venituri si cheltuieli si determinarea impozitului pe profit

Cheltuielile aferente lunii iunie sunt in suma de 678.204 lei, iar veniturile realizate sunt in suma de 1.040.000 lei.

Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli presupune urmatoarele inregistrari contabile:

Profit si pierdere = % 678.204 lei

Cheltuieli cu materii prime 230.580 lei

Cheltuieli obiecte inventar 30 lei

Cheltuieli privind energia si apa 55.400 lei

Chelt. Redev,loc de gest, chirii 20.000 lei

Cheltuieli cu deplasari 150 lei

Alte chelt. cu serv execut. de terti 2.770 lei

Chelt cu alte impoz, taxe si varsam 5.164 lei

Chelt cu salarii 32.600 lei

Chelt contributia unit asig. sociale 6.439 lei

Chelt contributia unit fond somaj 815 lei

Chelt cu FNUASS 245 lei

Cheltuieli cu amortizarea 2.882 lei

Venituri din productia stocata 321.129 lei

% = Profit si pierdere 1.040.000 lei

Venituri din vanzarea produselor finite  990.000 lei

Venituri din vanzarea produselor reziduale  50.000 lei

Determinarea impozitului pe profit(1.040.000 - 678.204) x 16%

Cheltuieli cu impozitul pe profit = Impozitul pe profit 57.887 leiPolitica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2915
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved