Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETELOR LOCALE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
CONTINUTUL SI STRUCTURA BUGETELOR LOCALE

Bugetul local este o componenta a sistemului de bugete definit ,conform reglementarilor legale, ca o veriga a acestuia , in contextul autonomiei in raport de celelelalte componente (bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele fondurilor speciale,bugetele institutiilor publice autonome,bugetul trezoreriei statului).
Bugetele locale au o anumita structura ,in cadrul administratiilor publice locale,delimitate teritorial.

1.Indicatori financiari din bugetele locale

Bugetele locale reflecta relatii economice banesti ce apar in procesul repartitiei venitului national cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate cu adresare generala la si de la dispozitia unitatilor administrativ-teritoriale in scopul satisfacerii unor interese ale colectivitatilor publice locale.

Pentru aceste bugete se mai folosesc si alte denumiri cum ar fi bugete ale consiliilor locale, bugete ale unitatilor administrativ-teritoriale, bugete ale localitatilor.

Privite ca balante financiare, bugetele locale cuprind, pe de o parte, venituri si pe de alta parte, cheltuieli. Atat indicatorii de venituri cat si cei de cheltuieli se gasesc intr-o structura diversa. Prin comparatie cu celelalte componente ale sistemului veniturile din bugetele locale se afla intr-o situatie particulara: o prima parte a acestora o constituie veniturile proprii reprezentate de impozite si taxe locale (impozit pe cladiri, impozit pe terenuri, taxa asupra mijloacelor de transport, etc.), care detin in medie, pe total bugete locale intre 30% si 40% din totalul venituri ale acestora; diferenta pentru completare, pana la concurenta marimii cheltuielilor o reprezinta veniturile de echilibrare ce provin din bugetul de stat, realizate in teritoriu, pentru echilibrarea bugetelor locale.

Daca veniturile de echilibrare atribuite in sume absolute nu sunt suficiente in acoperirea diferentei dintre cheltuieli si venituri proprii se apeleaza la subventii.Acestea reprezinta sume de bani fara nominalizare de surse din bugetul de stat, unde apar la cheltuieli la capitolul „Transferuri catre bugetele locale”. Nivelul scazut al veniturilor proprii in bugetele locale este rezultatul gradului diferit de dezvoltare economica a localitatilor tarii, a zonelor, a regiunilor, a judetelor, ca urmare a unui cumul de factori de ordin geografic, istoric, climateric, politic. Pe de alta parte, atitudinea societatii fata de populatie cu privire la actiuni de interes major ca: invatamantul, cultura, sanatatea, asigurarile sociale si asistenta sociala conduce, in profil teritorial, potrivit cu remarca anterioara, la redistribuiri de mijloace banesti din bugetul de stat catre acele localitati unde sunt resurse insuficiente in aceste directii.

In materie de cheltuieli la bugetele locale, competentele mai mari, sunt determinate si de nevoia de implicare a autoritatilor la acest nivel pentru a actiona in interesul localitatilor si cetatenilor pe domeniile mentionate pentru dezvoltarea si sustinerea bazei tehnico-materiale a institutiilor implicate in educatie, cultura, asistenta sociala. Structural, cheltuielile din bugetele locale se refera la actiuni social-culturale, de gospodarire comunala, administratie publica locala, ordine publica, etc.

Raspunderea gestiunii bugetelor publice revine consiliilor de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale prin componentele de specialitate organizat in acest sens.

Veniturile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt: veniturile proprii,sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat,subventiile primite de la bugetul de stat si alte bugete,donatiile si sponsorizarile.

Veniturile proprii sunt constituite din impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub autoritatea consiliilor locale, impozite si taxe de la populatie taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat, impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice, alte impozite directe, impozitul pe spectacole, alte impozite indirecte, varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor locale, varsaminte de la institutiile publice diverse venituri, venituri din valorificarea unor bunuri, cote defalcate din impozitul pe venit.

Impozitele si taxele de la populatie cuprind: impozitul pe cladiri de la persoane fizice,taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, alte impozite si taxe de la populatie, taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat.

La impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice este prevazut impozitul pe cladiri de la persoane juridice si impozitul pe terenuri de la persoane juridice.

La alte impozite directe sunt incluse taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice impozitul pe terenul agricol,alte incasari din impozite directeAlte impozite indirecte cuprind taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de

functionare ,taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala, taxe extrajudiciare de timbru, alte incasari din impozite indirecte.

Varsamintele de la institutiile publice au in componenta lor alte venituri privind circulatia pe drumurile publice, venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor ( Pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.),veniturile punctelor de insamantari artificiale veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare, contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese,varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor autofinantate contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social taxe din activitati cadastrale si agricultura, alte venituri de la institutiile publice

La diverse venituri se includ venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri, venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor legale, restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti, impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome venituri din concesiuni si inchirie, penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe, incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii; venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor fostelor cooperative agricole de productie venituri din inchirierea si concesionarea unor bunuri ale spitalelor, incasari din alte surse.

Veniturile din valorificarea unor bunuri sunt constituite din venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice,venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului, venituri din privatizare, venituri din vanzarea unor bunuri ale spitalelor si venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat .

Cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti se refera la autoritatile executive ;invatamant; sanatate; cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret ;asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii;servicii si dezvoltare publica si locuinte; agricultura si silvicultura; transporturi si comunicatii; alte actiuni economice; alte actiuni ; fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente; transferuri catre alte bugete; dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli; plati de dobanzi; rambursari imprumuturi acordate; fondul de rezerva bugetara.

Cheltuielile pentru invatamant se refera la invatamantul prescolar,invatamantul primar si gimnazial, invatamantul liceal, invatamantul profesional, invatamant postliceal, invatamant special (pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti), internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele locale in completarea veniturilor proprii).

Cheltuielile pentru sanatate se refera la crese , alte institutii si actiuni sanitare.

Cheltuielile pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret cuprind cheltuielile pentru bibliotecile publice comunale, orasenesti, municipale; muzee; teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte, scoli populare de arta;case de cultura, camine culturale; culte religioase; activitatea sportiva; activitatea de tineret; alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret .

Cheltuielile prevazute pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii privesc centrele de ingrijire si asistenta;centrele-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap; centrele de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap; centrele de integrare prin terapie ocupationala; centrele de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica;cantinele de ajutor social;ajutorul social; sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului; serviciile publice specializate pentru protectia copilului; caminele pentru persoane varstnice; drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav; alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte cuprind cheltuieli referitoare la intretinerea si repararea strazilor; iluminat; salubritate;intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, locuinte; alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare, statii de pompare; retele, centrale si puncte termice; canalizare; amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan; introducere de gaze naturale in localitati; electrificari rurale; alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte.

La cheltuielile pentru agricultura si silvicultura sunt prevazute cheltuieli pentru combaterea daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de protectie a plantelor( pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti), pentru punctele de insamantari artificiale, circumscriptiile sanitar-veterinare (exclusiv epizootii),centrele judetene si locale de consultanta agricola.

La cheltuielile pentru transporturi si comunicatii sunt prevazute cheltuieli pentru drumuri si poduri, transportul in comun precum si alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor

In cadrul altor actiuni economice se inscriu cheltuielile pentru prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor,sustinerea programelor de dezvoltare regionala, alte cheltuieli pentru actiuni economice .

La alte actiuni sunt prevazute cheltuieli privind centrele militare, protectia civila,Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si alte cheltuieli.

La fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente intra fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de stat, fondul pentru garantarea imprumuturilor externe, dobanzilor si comisioanelor aferente contractate/garantate de autoritatile administratiei publice locale

Transferurile catre alte bugete se refera la transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului .

Dobanzile aferente datoriei publice si alte cheltuieli cuprind dobanzile aferente datoriei publice locale interne, dobanzile aferente datoriei publice locale externe, cheltuielile ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in conditiile legii, diferente de curs aferente datoriei publice locale externe.

La platile de dobanzi se includ dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare si dobanzile si comisioanele la imprumuturi externe contractate de stat.

La rambursarile imprumuturi acordate se inscriu rambursarea imprumuturi acordate din trezoreria statului, rambursarea imprumuturilor interne pentru investitii, rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii, rambursarea imprumuturilor externe contractate de stat.

La fondul de rezerva bugetara este prevazut fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale .

Lista impozitelor locale, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale si lista cheltuielilor care se prevad in bugetele locale pot fi actualizate ca urmare a perfectionarii legislatiei, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ-teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.Lege


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1564
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site