Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

Constatari fiscale

finante+ Font mai mare | - Font mai micConstatari fiscale1. Constatari fiscale privind TVA

TVA a fost verificata in baza prevederilor Legii 571/2003, respectiv a H.G. 44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada verificata: 01.10.2006 - 31.05.2010.

Perioada fiscala: trimestrul pana la 31.12.2007, respectiv luna in perioada 01.01.2008-31.05.2010

1.1. Evidenta TVA aferenta intrarilor se conduce cu ajutorul Jurnalului de cumparari.

S-au verificat prin sondaj documentele justificative cu TVA.

In perioada verificata TVA deductibila provine in principal din:

- achizitii de marfuri, reprezentand legume si fructe proaspete;

- achizitia in leasing a unei linii tehnologice de sortat si ambalat legume si fructe;

- achizitii de materiale pentru ambalat;

- achizitia in leasind a 2 autoturisme marca Mazda;

- servicii de inchiriere spatii de depozitare si desfacere a marfurilor vandute in judetul Ilfov, sat Afumati, com.Afumati din cadrul "Complexului Su Market"- stand C 5, , respectiv in judetul Ialomita, loc.Movilita;

- servicii de sortare si ambalare a marfurilor.

- servicii de transport marfa;

- servicii de paza si curatenie.

Ca urmare a verificarii efectuate s-a constatat ca in luna iunie 2008 societatea inregistreaza in jurnalul de cumparari TVA deductibila in suma de 7.356,8 lei, aferenta facturii nr. 21183/07.06.2008, emisa de SC Van Rijn Balcan SRL, pentru care agentul economic nu detine exemplarul original. Se incalca prevederile art. 146 alin. 1), lit. a) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile, respectiv pct. 46 alin. 1) din HG 44/2004 cu modificarile si completarile. Agentul economic a diminuat astfel nejustificat TVA de plata. Intrucat inregistrarea este stornata in luna septembrie 2008, organele de inspectie fiscala au procedat la calculul majorarilor de intarziere conform art. 120 din OG 92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa xxx).

In luna ianuarie 2009, societatea inregistreaza TVA deductibila eronat, aferenta facturii proforme nr. 1/ 09.01.2009, emisa de Bliss Trading SRL in suma totala de 300.000lei, din care TVA 47.899,16lei. Totodata, in luna urmatoare societatea inregistreaza aceeasi factura inca o data, dubland astfel suma TVA dedusa eronat. Se incalca prevederile art. 146 alin. 1), lit. a) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile, respectiv pct. 46 alin. 1) din HG 44/2004 cu modificarile si completarile. Prin inregistrarea in luna ianuarie, respectiv februarie 2009, a sumei totale de 95.798lei, reprezentand Tva, agentul economic a diminuat astfel nejustificat TVA de plata. Intrucat inregistrarile sunt stornate in luna aprilie 2009, organele de inspectie fiscala au procedat la calculul majorarilor de intarziere conform art. 120 din OG 92/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa xxx).

Conform documentelor justificative s-a constatat ca in luna septembrie 2009 detine factura nr. 688/

Nu s-au constatat alte deficiente in ceea ce priveste TVA deductibila.

Evidenta TVA aferenta iesirilor se conduce cu ajutorul Jurnalului de vanzari. S-au verificat prin sondaj documentele justificative care au stat la baza inregistrarilor in jurnalul de vanzari si in contabilitate.

In perioada 2004-2008 societatea realizeaza venituri din:

vanzarea en-gros de legume si fructe, operatiune pentru care societatea a colectat TVA conform art. 140 alin 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

- in perioada venituri din livararea intracomunitara de bunuri catre un partener bulgar, operatiune scutita de TVA cu drept de deducere, conform art. 143 alin. 2 lit. a din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Scutirea s-a justificat cu documentele prevazute la art. 10 din OMF 2421/2007, respectiv OMF 2421/2008 (factura externa, CMR, cod valid TVA);

Ca urmare a verificarii efectuate s-a constatat ca in luna iunie 2007, societatea achizitioneaza semninte de dovleac in suma de 21.000lei si deduce TVA aferenta in suma de 3.990lei, conform facturii nr. 52/30.06.2007. Avand in vedere factul ca aceste marfuri figureaza in stoc la 31.12.2007, iar prin Nota explicativa data de d-na Cosmina Mahara reise ca aceste marfuri nu au fost preluate faptic o data cu cesiunea partilor sociale a Total Trans SRL de catre d-na Gisella Pal, d-nei Cosmina Mahara, rezulta un minus in gestiune in suma de 21.000lei. Din punct de vedere al TVA, operatiunea este asimilata livrarii de bunuri. Societatea nu a colectat in luna decembrie 2007, TVA aferenta minusului in gestiune, incalcand astfel prevederile art. 128, alin. (4), lit. d) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare conform caruia: "sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: [.] d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c)".

In consecinta, organele de inspectie fiscala au procedat la calcularea TVA aferenta stocului lipsa din gestiune astfel: 21.000 x 19% =  3.990lei

In cursul anului 2009 societatea inregistreaza perisabilitati de legume si fructe in contul 6588, in suma totala de 609.448lei, pentru care societatea colecteaza TVA in suma de 61.811,23lei. In urma calculului efectuat de organele de inspectie a limitelor admisibile de perisabilitate la marfuri, a rezultat ca societatea a depasit limita admisa potrivit HG 831/2004, cu suma de 530.638lei pentru care TVA aferenta este in suma de 100.821,22lei. Se incalca prevederile art. 128 al. 8, lit c din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare SC Total Trans SRL datoreaza suplimentar suma de 39.010lei (100.821,22lei-61.811,23lei) (Anexa XXX)

In perioada septembrie 2008- august 2009, societatea incaseaza sume de bani reprezentand avansuri, pe care le inregistreaza in evidenta contabila in contul 419"Clienti", respectiv 473"Sume in curs de clarificare", pentru care societatea nu emite facturi si nu colecteaza TVA aferenta. Se incalca prevederile art. 155 alin. 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, prevede faptul ca "[.] persoana impozabila trebuie sa emita o factura catre fiecare beneficiar pentru suma avansurilor incasate in legatura cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a incasat avansurile, cu exceptia cazului in care factura a fost deja emisa."

Potrivit art. 1342 alin. 2 lit. b) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, societatea datoreaza un debit suplimentar in suma de 2.790lei.

Situatia avansurilor incasate pentru care SC Total Trans SRL este prezentata in Anexa XXX. Organele de inspectie fiscala au procedat la calculul majorarilor de intarziere pentru TVA colectata aferenta incasarilor in avans, de la data exigibilitatii TVA.

Societatea emite factura nr. 2003/07.08.2009, pentru SC Desmarom SRL in suma totala de 2.842lei, cu TVA in suma de 453,8lei, pe care o inregistreaza in intr-o perioada fiscala ulterioara datei emiterii acesteia, respectiv luna aprilie 2010, incalcand prevederile  Potrivit art. 1342 alin. 1, 2 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

Organele de inspectie fiscala au procedat la calculul majorarilor de intarziere pentru TVA colectata, de la data exigibilitatii TVA, conform Anexei XXX.

Cu ocazia inchiderii punctului de lucru din judetul Ilfov, sat Afumati, din Complexul Su Market- stand C 5, in luna iulie 2009, SC Total Trans SRL efectueaza inventarierea stocurilor de marfa constatand lipsa in gestiune, in suma de 202.145,3lei. Societatea a stabilit ca vinovatul este dl. Naser Abdul, cu care aceasta a avut contract de management pentru punctul de lucru, ca urmare a gestionarii defectuoase de catre acesta. Minusul constat este inregistrat de catre societate in evidenta contabila a lunii septembrie 2009, in contul 473 "Sume in curs de clarificare". Agentul economic nu inregistreaza operatiunea de imputare in contabilitate si nu a colectat TVA aferenta in suma de 38.408lei, avand in vedere faptul ca din punct de vedere al TVA, operatiunea este asimilata livrarii de bunuri. Se incalca prevederile art. 128, alin. (4), lit. d), respectiv art. 150 alin. 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare: "sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: [.] d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia celor la care se face referire la alin. (8) lit. a)-c)" respectiv a art. 150 alin 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare conform caruia "persoana obligata la plata taxei pe valoarea adaugata, daca aceasta este datorata in conformitate cu prevederile prezentului titlu, este persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform alin. (2) - (6) si art. 160."

Ca urmare a inventarii stocurilor de marfuri de la punctul de lucru din loc. Movilita, agentul economic constata in perioada septembrie 2009-aprilie 2010, lipsa in gestiune de marfa dupa cum urmeaza:

Nr. crt.

Data

Nr. PV

Baza impozabila

TVA aferenta

Explicatii

diferenta inregistrata in ct. 473

diferenta inregistrata in ct. 6588

diferenta inregistrata in ct. 6588

Total general

Pentru aceste diferente societatea nu colecteaza TVA, desi operatiunile sunt asimilate livrarilor de bunuri conform art. 128, alin. (4), lit. d), incalcand astfel prevederile 150 alin 1 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. In consecinta, organele de inspectie fiscala au procedat la calcularea TVA aferenta stocurilor lipsa din gestiune 14.166lei.

Ca urmare a verificarii Jurnalelor de vanzari, respectiv a informatiilor inscrise in deconturile de TVA s-a constatat ca agentul economic inscrie in decontul de TVA aferent lunii mai 2010, TVA colectata in suma de 13.539lei iar conform Jurnalului de vanzari suma TVA colectata este in de 29.180lei. Se incalca prevederile art. 1562 alin. 2 din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Diferenta de 15.641lei reprezinta debit suplimentar (29.180lei-13.539lei).

Neconcordanta datelor inscrise in deconturile de TVA, balantele de verificare, respectiv in jurnalele de vanzari, constituie contraventie conform art. 41 alin. 3 din Legea 82/1991R, pentru care s-a aplicat agentului economic amenda contraventionala in suma de 1.000 RON in conformitate cu prevederile art. 42 alin. 1 din Legea 82/1991R (Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 0082911/02.07.2008).

Nu s-au constatat alte deficiente in ceea ce priveste TVA colectata.

1.3. Conform decontului de TVA aferent lunii iunie 2009, societatea inregistreaza TVA de rambursat in suma de 609 lei, iar in evidenta fiscala agentul economic figureaza cu un sold de 222 lei, reprezentand soldul TVA de rambursat. Diferenta de 680 lei provine din perioada anterioara datei de 01.01.2004, suma fiind prescrisa. Prin dispozitia de masuri, s-a dispus agentului economic, corectarea soldului sumei negative a TVA aferent ultimului decont, cu diferenta de 680 lei, astfel incat suma ramasa de rambursat la 30.06.2009 sa fie cea corecta de 222 lei.

1.4. In urma inspectiei fiscale, s-a stabilit debit suplimentar reprezentand TVA in suma de 2.584 lei, pentru care s-au calculat majorari de intarziere in suma de 931 lei confrom art. 120 din OG 92/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Anexa I). La calculul majorarilor de intarziere s-a tinut cont de perioadele in care societatea a inregistrat TVA de rambursat si de diferenta de 680 lei, suma pe care societatea a inscris-o eronat ca TVA de rambursat in decontul de TVA.

2. - Constatari fiscale impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor a fost verificat in baza Legii 571/2003 privind Codul fiscal, respectiv a Normelor de aplicare a acestor prevederi legale, aprobate prin HG 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Perioada verificata: 01.01.2005-31.12.2007.

In perioada verificata agentul economic obtine venituri din prestari servicii de intermedieri in transport, respectiv venituri din cedarea activelor

Ca urmare a verificarii efectuate s-a constatat ca in luna iunie 2007, SC Total Trans SRL a calculat si a declarat eronat impozitul pe veniturile microintreprinderilor, in loc de suma de 414 lei datorata agentul economic inregistreaza in evidenta contabila si declara suma de 329lei. Se incalca prevederile art. 105 din Legea 571/2003 cu modificarfile si compleatrile ulterioare. Organul de inspectie fiscala a stabilit in sarcina agentului economic suma de 85lei debit suplimentar aferent trimestrului II 2007, pentru care s-au calculat majorari de intarziere in suma de 73lei confrom art. 120 din OG 92/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (85 x 364zile x 0,1%).  

Nu s-au constatat alte deficiente privin impozitul pe veniturile microintreprinderilor.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1537
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved