Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Creditul si activitatea de creditare - Creditul - concept si trasatura

finante

+ Font mai mare | - Font mai micCreditul si activitatea de creditare

1.1. Creditul - concept si trasatura

Creditul bancar constituie componenta de baza a activelor unei banci universale. El este principalul produs pus la dispozitia clientului. Activitatea de creditare in lei si valuta este supusa permanent unor presiuni decizionale, materializandu-se in final in optiuni pe termen scurt si mediu cuprinse in strategia bancii.Creditele reprezinta una din principalele surse de venituri ale bancii, dar si o sursa de risc.

Cand vorbim despre managementul creditelor la o unitate teritoriala a bancii trebuie sa urmarim doua directii esentiale si anume cele cantitative si cele calitative.

Aspectele de ordin cantitativ nu pot substitui sau nu se suprapun celor de ordin calitativ si invers.

Nu este suficient ca o sucursala sa aiba numai cateva credite foarte bune in portofoliu, dar suma acestora sa fie atat de mica incat veniturile obtinute de pe urma lor sa nu acopere cheltuielile.

Managementul creditelor la o unitate teritoriala si nu numai, urmareste maximizarea celor doua laturi, adica marirea portofoliului de credite in limita resurselor de finantare, astfel incat calitatea acestui portofoliu sa fie cat mai buna.

De fapt, prin calitatea portofoliului de credite intelegem minimalizarea riscului de credit pe ansamblul portofoliului.

Daca pentru latura cantitativa a portofoliului de credit lucrurile sunt relativ simple, banca urmarind efectuarea unor plasamente de natura creditelor si a celor asimilate suficient de mari ca veniturile obtinute sub forma dobanzilor active si a comisioanelor aferente activitatii de creditare sa fie atat de mari incat sa produca profit maximal, pentru latura calitativa managementul devine mai complex.

Calitatea portofoliului de credite

Cand se analizeaza calitatea portofoliului de credite al unei sucursale bancare, trebuie urmarita atat structura portofoliului cat si calitatea creditelor in parte, deoarece se urmareste atat echilibrul intre maturitatea resurselor si scadentele creditelor,echilibru care are influenta directa asupra profitabilitatii si lichiditatii bancii, pe de o parte, cat si gradul de risc al creditelor pentru a putea preveni aparitia unor credite neperformante cauzatoare de pierderi peste nivelul admisibil sau acceptabil.

Analiza structurii portofoliului de credite vizeaza in primul rand ponderea creditelor pe termen scurt si a celor pe termen mediu si lung din total credite acordate.

Un volum foarte mare sau o pondere mare a creditelor pe termen mediu poate sa aiba repercursiuni negative asupra activitatii bancii, dat fiind faptul ca cea mai mare parte a resurselor de finantare atrase de banci sunt pe termen scurt, pana la un an.

Angajarea unor credite pe termen mediu fara o acoperire suficienta cu resurse pe acelasi termen poate periclita lichiditatea bancii si poate totodata genera costuri suplimentare pentru atragere fortata de resurse, care in aceste cazuri se obtin cu cheltuieli mult mai mari decat cele normale.

Al doilea aspect privind calitatea structurii portofoliului de credite priveste ponderea categoriilor si a tipurilor de credite pe termen scurt din total credite pe termen scurt.

O pondere a creditelor sub forma liniilor de credite de tip revolving de pana la 45-50% din total este considerata acceptabila, dar orice depasire a acestei ponderi poate perturba echilibrul privind acoperirea cu resurse a acestora.

In fapt, s-a demonstrat ca aceste tipuri de credite sunt mentinute ani de zile fara o rambursare integrala la o anume scadenta. Atat banca cat si clientii urmaresc rulajul banilor, efectuati prin conturile speciale deschise pentru asemenea tipuri de credite, unde orice incasare devine rambursare si orice plata efectuata devine "acordare" de credit.

La creditele pe obiect pe termene fixe, cu scadente de rambursare bine stabilite, exista un control mai riguros si asupra utilizarii creditului dar si a rambursarii acestuia

Calitatea portofoliului de credite - continuare

Bancile sunt mai interesate sa promoveze creditele pe obiect cu diferite destinatii si scadente pe termen scurt decat pe cele de tipul liniilor de credite de tip revolving, pentru a-si putea urmari mai bine planul de credite care trebuie corelat cu sursele de finantare existente.

Un al treilea aspect il constituie dispersia creditelor. Orice unitate teritoriala a bancilor care acorda credite pune un accent deosebit pe dispersia portofoliului de credit, mergand pe considerentul ca este de preferat un numar mare de contracte de credit incheiate cu multi clienti, dar de valori mai mici, decat un numar redus de clienti cu credite foarte mari. Motivul este foarte simplu: daca sunt probleme cu un credit, este un punct negativ, dar celelalte vor fi performante; in schimb, daca toata activitatea sucursalei este cladita pe acel client, se poate ajunge la inchiderea sucursalei respective. O multitudine de clienti care isi desfasoara activitatea in ramuri diferite reduc considerabil riscul aferent activitatii de creditare.

Un al patrulea aspect este cel al reglementarilor stabilite de Banca Nationala a Romaniei, care are si sarcina de supraveghere a bancilor, privind stabilirea calitatii portofoliului de credite al unei sucursale, prin clasificarea creditelor individuale in categorii, in functie de performantele financiare ale agentilor economici, astfel:

 • categoria "A"- perfomantele financiare sunt foarte bune si permit achitarea la scadenta a dobanzii si a ratei de credit. Totodata, se prefigureaza mentinerea si in perspectiva a performantelor financiare la un nivel ridicat.
 • categoria "B"- performantele financiare sunt bune sau foarte bune, dar nu pot mentine acest nivel in perspectiva mai indelungata.
 • categoria "C" - performantele financiare sunt satisfacatoare, dar au o evidenta tendinta de inrautatire;
 • categoria "D" - performantele financiare sunt scazute si cu o evidenta ciclicitate la intervale scurte de timp;
 • categoria "E" -performantele financiare arata pierderi si exista perspective clare ca nu pot fi platite nici ratele, nici dobanzile.

Calitatea portofoliului de credite - continuare

Este important ca in momentul stabilirii performantei financiare a clientului sa fie luati in considerare unii factori "necuantificabili". Dintre acesti factori necuantificabili pot fi mentionati:

 • Calitatea conducerii
 • Personalul unitatii creditate
 • Echipamente existente si gradul de utilizare
 • Domeniul de activitate
 • Pozitia in ramura etc.

Acesti factori pot influenta incadrarea in categoria de performanta financiara, dar nu pot determina deplasarea in sus sau in jos pe grila cu mai mult de o treapta.

Toate aceste aspecte se regasesc intr-o 'fisa rating', care incadreaza clientul intr-o anumita categorie conform unui puctaj prestabilit.

In ceea ce priveste al doilea criteriu de selectie, serviciul datoriei, el reprezinta capacitatea debitorului, client al bancii, de a-si onora obligatiile la scadenta . Serviciul datoriei, conform clasificatiei unice instituita cu caracter de obligativitate de Banca Nationala a Romaniei, este apreciat ca fiind :

 • bun - in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite la scadenta, sau cu o intarziere de maxim 7 zile.
 • slab -in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere de pana la 30 zile.
 • necorespunzator - in situatia in care ratele si dobanzile sunt platite cu o intarziere mai mare de 30 zile.

Prin coroborarea datelor referitoare la performanta financiara cu cele privind serviciul datoriei potrivit tabelului de mai jos, se stabileste clasificarea creditelor, dupa cum urmeaza:

Serviciul datoriei/

Performantele financiare

Bun

Slab

Necorespunzator

Categoria "A"

Standard

In observatie

Substandard

Categoria "B"

In observatie

Substandard

Indoielnic

Categoria "C"

Substandard

Indoielnic

Pierdere

Categoria "D"

Indoielnic

Pierdere

Pierdere

Categoria "E"

Pierdere

Pierdere

Pierdere

Creditele standard : sunt considerate cele mai bune credite care nu implica deficiente si riscuri majore. In cazul acestor credite rambursarea si plata dobanzilor se efectueaza in timpul si la termenele stabilite.Credite in observatie: sunt acele credite acordate unor clienti cu rezultate economico-financiare foarte bune, dar care in anumite perioade scurte de timp intampina greutati in rambursarea creditelor si a dobanzilor la scadenta.

In cazul clientilor ale caror credite au fost clasificate in aceasta categorie de performanta financiara, cauzele unor discrepante in activitatea curenta care duc la intarzieri de rambursari sau de plata a dobanzii, sunt efectele unei conjuncturi economice negative cum ar fi blocajul financiar, perturbari ale pietii sau dependenta de un segment redus de piata.

Credite substandard : sunt acele credite ce prezinta deficiente si riscuri care pericliteaza stingerea datoriei catre banca. Aceste credite trebuie monitorizate incontinuu si prin diferite forme de asistenta, sau chiar prin luarea unor masuri de reducere a finantarii. Ele trebuie corectate din timp in vederea evitarii pierderilor ce pot fi cauzate bancii.

Credite indoielnice : sunt acele imprumuturi in cazul carora rambursarea sau lichidarea pe baza conditiilor, valorilor si garantiilor existente este incerta. Aceste active sunt neprotejate sau protejate intr-o mica masura de valoarea realizabila a garantiilor lor.

Creditele pierdere : sunt considerate cele care nu pot fi restituite bancii, ceea ce face ca inregistrarea lor in continuare ca active bancare sa nu fie garantata.

Potrivit Regulamentului BNR 2/2000 privind clasificarea creditelor si constituirea provizioanelor specifice de risc, bancile erau obligate sa constituie provizioane pentru urmatoarele categorii de credite, inclusiv dobinzile aferente acestora:

 • credite pierdere in limita a 100% din soldul acestora
 • credite indoielnice in limita a 50% din soldul acestora
 • credite substandard in limita a 20% din soldul acestora
 • credite in observatie in limita a 5% din soldul acestora

Regulamentul 5/2002 a adus modificari acestor criterii de provizionare. Procentele de mai sus s-au pastrat, dar determinarea bazei de calcul se face in felul urmator:

 • prin deducerea din expunerea bancii fata de debitor a garantiilor, in situatia in care nu s-au initiat proceduri judiciare, iar sumele aferente creditului inregistreaza un serviciu al datoriei de cel mult 90 de zile;
 • prin luarea in considerare a intregii expuneri, indiferent de garantii, in cazul in care creditul este in categoria 'pierdere', ori s-au initiat proceduri judiciare, ori una din sumele respectivului credit inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 90 de zile.

Este evident faptul ca noul regulament este mai permisiv. In aplicarea lui, se pune accentul pe urmatoarele aspecte:

a) recuperarea oricarei datorii in termen de 90 de zile. Practic, este un fel de 'perioada de gratie' pentru imprumutat, dar si pentru banca, ce poate amana provizionarea unor sume care conform vechiului Regulament se constituiau dupa doar 30 de zile;

b) creste importanta clasificarii firmelor prin determinarea performantei financiare a acestora. 'Fisa rating' de care am discutat anterior incadreaza clientul in una din urmatoarele categorii:

 • 'standard', daca ratingul este sub 1,8;
 • 'in observatie', daca ratingul este intre 1,81 si 2,6;
 • 'substandard', daca ratingul este intre 2,61 si 3,40
 • 'indoielnic', daca ratingul este intre 3,41 si 4,20;
 • 'pierdere', daca ratingul este intre 4,21 si 5

Clasificarea firmelor devine astfel unul dintre cele mai importante aspecte in luarea deciziei de creditare.

c) creste importanta garantiilor constituite. In cazul unei garantii ipotecare, unde marja de risc este 20%, garantia va acoperi aproape in totalitate creditul, ceea ce inseamna ca sumele aferente nu se vor proviziona. Daca insa am luat in garantie hartii de valoare, de exemplu (cecuri, cambii, bilete la ordin), cu maja de risc 100%, este evident ca acestea nu pot pondera expunerea si in cazul unei intarzieri la plata sumele se vor proviziona in totalitate.

Ca efect al ponderarii expunerii cu garantiile, prevedem ca bancile vor accepta foarte greu garantii cu marja de risc mare (hartii de valoare, polite de risc financiar, gaj general asupra patrimoniului sau chiar bunuri mobiliare), preferand ipotecile imobiliare.

Constituirea de provizioane specifice de risc are foarte mare importanta in activitatea unei banci, provizioanele diminuand sursele aflate la dispozitia bancii. Provizioanele se includ direct pe cheltuieli, urmand ca la recuperarea datoriei, sumele sa fie trecute direct pe venituri. Este evident faptul ca mai multe plasamente gresite cresc cheltuielile unei banci, majorand si riscul.

Tot Regulamentul 5 specifica modalitatile de scoatere in afara bilantului a unor credite sau plasamente, astfel:

 • daca cel putin una din sumele respective inregistreaza un serviciu al datoriei mai mare de 360 de zile;
 • daca s-au investit cu formula executorie contractul de credit sau de garantie, ori avem o hotarare judecatoreasca definitiva pentru acestea;
 • daca s-a declansat procedura de executare silita;
 • daca instanta a dat hotararea de deschidere a procedurii de faliment.

Vom face o comparatie intre Normele 3/1994 si Regulamentul 5/2002:

Caracteristica

Normele 3/1994

Regulamentul 5/2002

Structura portofoliului de credit

 • standard;
 • in observatie;
 • substandard;
 • indoielnic;
 • pierdere.
 • standard;
 • in observatie;
 • substandard;
 • indoielnic;
 • pierdere.

Numar de criterii utilizate pentru clasificare

 • performantele financiare ale imprumutatilor ;
 • serviciul datoriei.
 • initierea de proceduri judiciare;
 • serviciul datoriei.
 • performantele financiare

Criterii utilizate

 • performantele financiare ale imprumutatilor ;
 • serviciul datoriei.
 • initierea de proceduri judiciare;
 • serviciul datoriei.
 • performantele financiare

Structura serviciului datoriei • bun -maxim 7 zile;
 • slab -pina la 30 zile;
 • necorespunzator -peste 30 zile.
 • Maxim 15 zile - standard;
 • 16 - 30 zile in observatie;
 • 31 - 60 zile substandard;
 • 61 - 90 zile indoielnic;
 • minim 91 zile pierdere.

Nivelul provizioanelor

 • standard -0%;
 • in observatie -5%;
 • substandard -20%;
 • indoielnic -50%;
 • pierdere -100%.
 • standard -0%;
 • in observatie -5%;
 • substandard -20%;
 • indoielnic -50%;
 • pierdere -100%.

Principiul de aplicare a provizioanelor

Individual

Prin contaminare

Obiectul de aplicare

 • Credite nonbancare
 • Credite nonbancare
 • Credite si plasamente bancare

Se observa ca Regulamentul 5 este mai specific si mai extins, mai ales in cazul criteriilor de provizionare, al structurii serviciului datoriei si a principiului de aplicare al provizioanelor. Prin aplicarea provizionarii prin contaminare, ne-am aliniat practic la normele internationale, fiind evident ca declasificarea tuturor creditelor in cazul neachitarii unuia singur imbunatateste potofoliul de credite al societatilor bancare si modul de urmarire al debitorilor.

1.2. Creditul bancar

In prezent, exista mai multe tipuri de credite aflate la dispozitia firmelor. In general, fiecare banca din sistem are propria politica de creditare si deci, acorda o diversitate de tipuri de credite in lei si/sau in valuta. Totusi, se pot identifica doua tipuri principale de credite si anume:

 • credite pe termen scurt;
 • credite pe termen mediu si lung.

Creditele pe termen lung nu se acorda, in principiu, intreprinderilor ci doar persoanelor fizice, care prezinta o mai mare stabilitate in timp din punct de vedere financiar.

Creditele pe termen mediu cuprind:

 • creditele de investitii
 • creditele pentru cump arare de actiuni
 • creditele promotori in lei
 • creditul ipotecar
 • scrisorile de garantie

- Creditele de investitii se acorda pe o perioada de maximum cinci ani, pentru achizitie de imobilizari corporale (masini, utilaje, cladiri). Durata creditului, suma acestuia si ratele de rambursat se stabilesc in functie de bonitatea financiara a clientului care a indeplinit deja criteriile administrative solicitate de fiecare banca in parte. Garantiile solicitate pot fi mobiliare sau imobiliare.

- Cumpararea de actiuni se incadreaza in sfera investitiilor financiare in valori mobiliare, ordinare sau preferentiale, emise de societatile comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar. Firmele pot achizitiona actiuni finantate prin credite pe termen lung. Volumul creditului va putea fi de cel mult 70% din pretul de oferta ce trebuie achitat, diferenta de cel putin 30% din valoarea actiunilor fiind platita de solicitant din surse proprii, care trebuie sa existe in cont la momentul aprobarii creditului. Cel putin 50% din volumul colateralelor acceptate de banca trebuie sa fie garantii mobiliare sau imobiliare, restul de maxim 50% putand fi gajul comercial asupra actiunilor cumparate din credit.

- Creditele promotori se acorda I.M.M-urilor specializate si autorizate in constructia si vanzarea de locuinte. Acest tip de credite se acorda in completarea surselor proprii, pe obiectiv de investitii sau lista de utilaje si alte dotari, precum si pe grupuri de obiective de investitii similare (cumpararea terenurilor, efectuarea constructiei, finantarea locuintelor construite, aflate in asteptarea vanzarii). Avansul minim necesar este cuprins intre 15 si 20%. Garantiile solicitate sunt cele obisnuite, cu mentiunea ca se solicita suplimentar cesionarea incasarilor de la viitorii proprietari ai locuintelor construite, care reprezinta avansurile partiale si ratele lunare rezultate din contracte ferme incheiate cu acestia, in conditiile in care plata este prevazuta a se face in cadrul termenului de creditare.

- Creditele ipotecare se acorda firmelor care doresc sa achizitioneze sau sa construiasca un imobil cu destinatie locativa, industriala sau comerciala. Acest tip de credite se acorda pe o perioada de minim 10 ani si se garanteaza cu ipoteca pe imobilul pentru care se acorda imprumutul.

- Scrisorile de garantie bancara se elibereaza in favoarea unor terti din tara si din strainatate (societati comerciale, banci, institutii ale statului) si se pot acorda pe o perioada mai mare de un an pentru garantarea unor contracte comerciale, pentru participare la licitatii sau pentru garantarea platilor catre un tert.

Creditele pe termen scurt, sau creditele pentru finantarea activitatii curente a clientilor sunt:

 • linia de credit
 • creditele pentru completarea stocurilor
 • credite de scont
 • credite pe cecuri si ordine de plata
 • factoringul in lei si valuta
 • facilitatile de cont
 • credite pe descoperit de cont (overdraft)

- Linia de credit este o modalitate de creditare in lei si valuta a I.M.M-urilor, care functioneaza in sistem revolving, in baza unui contract de credit prin care banca se angajeaza ca pe o anumita perioada de timp sa imprumute intreprinderea cu fonduri utilizabile in mod fractionat, in functie de nevoile acesteia. Aceste tipuri de credite se acorda in limita unui nivel global de credit, cu conditia ca soldul zilnic al angajamentelor sa nu depaseasca volumul liniei de credite aprobat, si se pot utiliza fie pentru creditarea de ansamblu a activitatii curente de apovizionare, productie, desfacere, prestari servicii, fie a unor contracte care se evidentiaza distinct. Acestea pot fi: aprovizionari cu materii prime si materiale, marfuri, subansamble, piese de schimb, combustibili, cheltuieli cu salariile, impozite si taxe etc. Garantiile solicitate pot fi mobiliare sau imobiliare, diferind in functie de institutia financiara care acorda aceste credite (utilaje, autovehicule, imobile etc.).

- Creditele pentru completarea stocurilor se acorda pentru finantarea stocurilor curente in lei si valuta, in baza unor documente din care sa rezulte cauzele economice care au determinat formarea stocurilor respective (primirea de la furnizori a unor materii prime si materiale in avans fata de termenele din contracte, aprovizionari in loturi optime, intreruperea productiei din motive justificate, lipsa mijloacelor de transport etc.). Fac obiectul acestei categorii de credite stocurile care au fost achizitionate deja in perioada precedenta fara a fi achitate, stocurile care vor fi achizitionate pe baza de contracte ferme precum si cheltuielile temporare aferente acestor stocuri. Garantiile solicitate pot fi mobiliare sau imobiliare, inclusiv gaj asupra stocului de marfa existent in momentul acordarii creditului.

- Scontul reprezinta operatiunea prin care, in schimbul unui efect de comert (cambie sau bilet la ordin) exprimat in lei sau in valuta, banca pune la dispozitia posesorului creantei valoarea efectului de comert, mai putin agio (dobanda si comisioanele aferente), inainte de scadenta efectului respectiv. Cambia si biletul la ordin, ca titluri de credit utilizate in comert, cuprind ca element definitoriu obligatia unui tras de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani la o anumita data (scadenta). Daca posesorul legal al unei cambii sau bilet la ordin doreste incasarea sumei inscrise in titlul de credit inainte de scadenta, acesta poate gira titlul catre o societate bancara, operatiune care reprezinta scontarea propriu-zisa. Garantii: girarea titlului care se sconteaza catre banca.- Creditele pe cecuri remise spre incasare in lei se acorda I.M.M-urilor care prezinta cereri insotite de exemplarele numarul 3 ale borderourilor, care fac dovada remiterii cecurilor la plata prin circuitul bancar sau a depunerii cecurilor/ordinelor de plata spre incasare de catre beneficiari direct la bancile platitorilor. Ordinele de plata trebuie sa fie acceptate la plata de banca platitorului. In general, creditele se acorda in limita a 90% din valoarea nominala a documentelor admise la creditare, diferenta de 10% fiind destinata acoperirii dobanzii aferente. Garantiile solicitate sunt cecurile sau ordinele de plata finantate, care se cesioneaza in favoarea bancii.

- Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau institutie financiara specializata, denumita "factor", prin care aceasta din urma asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia riscurilor de credit, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti (facturile propriu-zise). Serviciul de finantare presupune finantare imediata in proportie de maxim 80% din contravaloarea fiecarei facturi pentru livrari de marfuri/servicii prestate, din care se scad comisioanele factorului, restul (20%) se elibereaza in momentul incasarii. Garantiile solicitate sunt facturile care se finanteaza.

- Facilitatile de cont in lei reprezinta credite pe perioade scurte si foarte scurte de timp, de pana la 30 de zile calendaristice, acordate I.M.M-urilor care din anumite cauze justificate economic nu pot face fata temporar platilor. Aceste credite se acorda pentru acoperirea decalajului intervenit in fluxul de lichiditati ca urmare a intarzierilor in incasarea marfurilor livrate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate. Volumul creditelor se determina pe baza analizei incasarilor medii zilnice din ultimele 3 luni, respectiv a previziunii incasarii creantelor. Garantii solicitate: gaj general asupra patrimoniului societatii.

- Creditele pe descoperit de cont (overdraft) in lei se pot acorda I.M.M-urilor pe perioade de timp foarte scurte, care nu vor putea depasi 7 zile calendaristice, pentru achitarea unor obligatii stringente privind aprovizionari cu materii prime, materiale, combustibili, energie, manopera, impozite, taxe si alte obligatii curente. De asemenea, creditele overdraft se pot acorda in scopul prevenirii inregistrarii de interdictii bancare de catre clientii bancii, ca urmare a lipsei temporare de disponibilitati in cont (totale sau partiale) la data decontarii unor instrumente de plata de debit emise de acestia (cec, cambii, bilete la ordin).

1.3. Principiile generale ale activitatii de creditare

Principii si reguli generale de creditare pentru segmentul corporate:

 • Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.
 • Activitatea de creditare se bazeaza, in primul rand, pe analiza viabilitatii si realismului afacerilor clientilor in vederea identificarii si evaluarii capacitatii de plata, respectiv de a genera venituri si lichiditati ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzii. Analiza si acordarea creditelor trebuie sa aiba in vedere influenta factorilor externi asupra proiectelor propuse de clienti, respectiv aspectele nefinanciare care pot avea efecte neprevazute asupra desfasurarii afacerilor si rambursarii creditelor.
 • Acordarea creditelor trebuie sa fie avantajoasa pentru banca, prin extinderea si diversificarea pe baze sanatoase a portofoliului de credite, sursa de profit suplimentar in conditii de risc controlabil, cat si pentru clienti, care pe seama creditelor pot sa-si dezvolte afacerile, sa obtina profit si, pe aceasta baza, sa ramburseze imprumuturile si sa-si achite dobanzile.
 • Produsele tip credit, indiferent de suma sau durata de rambursare, respectiv de valabilitate, se acorda prin documente contractuale incheiate intre banca si imprumutati.

Respectarea destinatiei stabilita prin documentele contractuale incheiate este obligatorie pentru imprumutati.

Utilizarea creditului aprobat pentru o alta destinatie decat cea stabilita, da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga creditul.

La acordarea creditelor, banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. In acest scop, banca cere ca imprumutatii sa prezinte garantii care sa acopere datoria maxima formata din credite si dobanzile aferente.

Tinand seama de aceste prevederi, specialistii bancii vor alege din paleta de garantii prevazuta de reglementarile specifice una sau mai multe garantii (mix-ul de garantii).

In conformitate cu prevederile Legii bancare, contractele de credit sau alte documente contractuale, precum si cele de garantii reale si personale incheiate in scopul garantarii creditului - constituie titluri executorii.

1.3. Principiile generale ale activitatii de creditare

In vederea acoperirii eventualelor pierderi din credite si dobanzi, banca constituie rezerva generala pentru riscul de credit si provizioane specifice de risc pentru credite si dobanzi, potrivit legii si regulamentelor BNR.

Banca va tine seama la analiza documentatiilor de credite de influenta asupra mediului a proiectelor solicitate a fi finantate, respectiv daca acestea au efecte semnificative prin natura, dimensiunea sau amplasarea lor asupra: fiintelor umane, faunei si florei; solului, apei, aer, climei si peisajului; bunurilor materiale si patrimoniului cultural. In acest sens, se vor respecta reglementarile interne specifice in domeniul mediului.

Principii si reguli generale de creditare pentru segmentul retail :

 • Operatiunile de aprobare si acordare a creditelor au la baza prudenta bancara ca principiu fundamental ce caracterizeaza intreaga activitate a bancii.
 • Activitatea de creditare a persoanelor fizice si a persoanelor fizice autorizate se bazeaza, in primul rand, pe identificarea si evaluarea capacitatii de plata a solicitantilor, ca principala sursa de rambursare a creditului si de plata a dobanzilor.
 • Pornind de la capacitatea de plata a solicitantului, banca va stabili volumul creditului posibil de acordat si perioada de creditare.
 • Banca va analiza si verifica, iar solicitantii de credite vor pune la dispozitie, toate documentele si actele din care sa rezulte identitatea acestora, natura activitatilor desfasurate, sursele de venit, precum si orice alte documente si date care sa permita evaluarea situatiei financiare a clientului.
 • Banca va tine seama la analiza documentatiilor de credite de influenta asupra mediului a proiectelor solicitate a fi finantate, respectiv daca acestea au efecte semnificative prin natura, dimensiunea sau amplasarea lor asupra: fiintelor umane, faunei si florei; solului, apei, aerului, climei si peisajului; bunurilor materiale si patrimoniului cultural. In acest sens, se vor respecta reglementarile interne specifice in domeniul mediului.
 • La acordarea creditelor, banca urmareste ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenta. In acest scop, banca cere ca imprumutatii sa prezinte garantii care sa acopere datoria maxima formata din credite si dobanzile aferente.

Tinand seama de aceste prevederi, specialistii bancii vor alege din paleta de garantii prevazuta de reglementarile specifice una sau mai multe garantii (mix-ul de garantii).

 1.3. Principiile generale ale activitatii de creditare

Toate operatiunile de credit si de garantie, conform prevederilor Legii privind activitatea bancara, vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii.

In conformitate cu prevederile Legii privind activitatea bancara, contractele de credit sau alte documente contractuale, precum si cele de garantii reale si personale incheiate in scopul garantarii creditului constituie titluri executorii.

In conformitate cu Legea privind activitatea bancara, creditele acordate persoanelor aflate in relatii speciale cu banca sau personalului acesteia, inclusiv familiilor acestora, pot fi permise numai in conditiile stabilite de reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.

La creditele si garantiile bancare acordate, banca percepe dobanzi si comisioane ale caror niveluri de baza se aproba de catre organele de conducere ale bancii.

Produsele tip credit, indiferent de suma sau durata de rambursare, respectiv de valabilitate, se acorda pentru destinatia stabilita prin documentele contractuale incheiate, respectarea acesteia fiind obligatorie pentru imprumutati.

Utilizarea creditului aprobat pentru o alta destinatie decat cea stabilita, da dreptul bancii sa intrerupa creditarea si sa retraga imprumutul acordat.

In vederea acoperirii eventualelor pierderi din credite si dobanzi, banca constituie rezerva generala pentru riscul de credit si provizioane specifice de risc pentru credite si dobanzi, potrivit legii si regulamentelor BNR.

Toate operatiunile efectuate prin conturi se reflecta in extrasele de cont, atat pentru conturi curente personale, cat si pentru cele de imprumut.

Banca poate administra alte surse de finantare decat cele proprii pe baza de acorduri/ conventii/ protocoale etc. incheiate cu finantatori interni sau externi, aplicand prezentele norme metodologice corelate cu eventualele particularitati stabilite prin acte bilaterale

Toate operatiunile efectuate prin conturi se reflecta in extrasele de cont, atat pentru conturi curente personale, cat si pentru cele de imprumut.

Banca poate administra alte surse de finantare decat cele proprii pe baza de acorduri/ conventii/protocoale etc. incheiate cu finantatori interni sau externi, aplicand prezentele norme metodologice corelate cu eventualele particularitati stabilite prin acte bilaterale.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2991
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved