Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Delimitari privind contributiile sociale

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
DOCUMENTE SIMILARE

Trimite pe Messenger
RENTABILITATEA BANCARA A PROGRAMULUI DE ACCEPTARE A CARDURILOR VISA INTERNATIONAL
Bugetul vanzarilor
Teorii privind natura si marimea impozitelor
Structura financiara in mediul economic
Analiza comparativa a climatului de investitii in diverse tari
Rolul Bursei de Valori in Economie
Abordarea leasingului din punct de vedere juridic
VALORI MOBILIARE DERIVATE
AUTOFINANTAREA
Operatiile de open market


Delimitari privind contributiile sociale

1 Contributia de asigurari sociale de stat
Contributia pentru asigurari sociale este datorata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, atat de angajati, cat si de angajator, pe baza acesteia determinandu-se apoi dreptul la diferitele tipuri de pensii acordate de stat, iar, sub aspect evolutiv, nivelul cotelor de impozitare a fluctuat in timp.

Conform art. 18, din Legea 19/2000, urmatorii contribuabili datoreaza contributii la asigurari sociale:

asiguratii care datoreaza contributii individuale de asigurari sociale;

angajatorii;

persoanele juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii, reprezentati de persoanele
care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, asimilate angajatorului;

► Contributia individuala de asigurari sociale datorata de angajati (asigurati)

Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata, potrivit art.21 alin.(2) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat. La momentul actual ea este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.

Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale (denumita si pensia suplimentara la batranete, iar in contabilitate contributia personalului pentru pensia suplimentara), in cazul urmatorilor asigurati, o constituie:

salariile individuale brute, realizate lunar, inclusiv sporurile si adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv de munca, in cazul asiguratilor, reprezentati de persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici sau veniturile brute de natura drepturilor salariale realizate lunar de asiguratii reprezentati de persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti;

venitul lunar asigurat, prevazut in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, care nu poate fi mai mic de o patrime din salariul mediu brut.

Salariul mediu brut este cel utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat (pentru anul 2008 acesta a fost stabilit pentru suma de 1.550 lei).

salariul brut lunar in lei, pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate de catre persoanele juridice din Romania corespunzator functiei in care persoana respectiva este incadrata in tara, inclusiv sporurile si celelalte adaosuri.

Prin salariul mediu brut pe economie se intelege valoarea castigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, nivelul acestui salariu a fost stabilit la suma de 1.550 lei (in anul 2007, acest salariu a fost de 1.270 lei).

Pentru anul 2007, contributia individuala la asigurarile sociale datorata de angajat a fost limitata superior, la nivelul a 5 salarii medii brute. Incepand cu anul 2008 acest plafon nu mai este impus.

► Contributia unitatii la asigurarile sociale de stat

Mecanismul de calcul al contributiei de asigurari sociale presupune calculul acesteia prin aplicarea unei cote procentuale la o baza de impozitare.

CAS = Cota x Baza impozabila

Nivelul cotelor se stabileste in fiecare an prin legea anuala a bugetului asigurarilor sociale de stat12.

Cota contributiei de asigurari sociale datorate de contribuabili, in calitate de angajatori, este diferentiata in functie de doi factori:

conditiile de munca in care isi desfasoara activitatea contribuabilii (conditii de munca normale, deosebite sau speciale) ;

tipul de contribuabili.

Conditiile de munca normale sunt acele locuri de munca ce nu se incadreaza nici la categoria ,,conditii deosebite de munca', nici la categoria ,,conditii speciale de munca'.

Conditiile de munca deosebite sunt locurile care, in mod permanent sau in anumite perioade, pot afecta, esential, capacitatea de munca a asiguratilor datorita gradului mare de expunere la risc. Locurile de munca in conditii deosebite se stabilesc prin contractul colectiv de munca sau prin decizie a organului de conducere al angajatorului. Incadrarea acestora in categoria locurilor de munca cu conditii deosebite se face dupa primirea avizului inspectoratului teritorial de munca.

Potrivit prevederilor art. 20, din Legea 19/2000, locurile de munca in conditii speciale sunt cele din:

a) unitatile miniere, pentru personalul care isi desfasoara activitatea in subteran cel putin 50% din timpul normal de munca in luna respectiva;

b) activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii; aviatia civila, pentru personalul navigant , activitatea artistica desfasurata in anumite profesii.

Alte locuri de munca in conditii speciale decat cele prevazute anterior sunt stabilite numai prin lege.

Pentru detalii, legislatia in domeniu , reglementeaza 51 de activitati, ca de exemplu: manipularea materiilor explozive; activitatea desfasurata de personalul de la furnale; activitatile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I si II de expunere la radiatii, activitatea desfasurata de personalul de pe platforme marine, etc.

Potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000 (art. 18 alin. 2 si 3) si Legii bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 2008, nr. 387/2007, in functie de conditiile de munca, contributiile (totale) pentru asigurarile sociale[2] se stabilesc astfel:

In perioada 1 ianuarie-30 noiembrie 2008

- pentru conditii normale de munca: 29 %;

- pentru conditii deosebite de munca: 34 %;

- pentru conditii speciale de munca:  39 %.

Incepand cu 1 decembrie 2008

- pentru conditii normale de munca: 27,5 %;

- pentru conditii deosebite de munca: 32,5 %;

- pentru conditii speciale de munca:  37,5 %.

In functie de tipul de contribuabili, contributia de asigurari sociale, suportata efectiv de catre angajator pe cheltuielile de exploatare, se calculeaza pe baza urmatoarelor elemente

- cota procentuala totala a contributiei de asigurari sociale (adica angajator + angajat): 29%, 34%, 39%;

- cota contributiei individual de asigurari sociale (pentru angajat): 9,5%;

- diferenta dintre cota contributiei de asigurari sociale si cota contributiei individuale de asigurari sociale.

Incepand cu anul 2007, ca urmare a aplicarii prevederilor O.G. nr. 3/2007 (art. V, alin 1), cotele de contributii de asigurari sociale, stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pe anul 2008 nr. 387/2007, nu mai includ cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prevazuta de legislatia in vigoare.

Baza lunara de calcul, la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari sociale, o constituie fondul total de salarii brute lunare realizate de asigurati reprezentati de: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionari publici; persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti.

Baza lunara de calcul, la care o persoana juridica din Romania datoreaza contributia de asigurari sociale pentru personalul roman trimis in misiune permanenta in strainatate, o constituie fondul total de salarii rezultat din insumarea salariilor brute individuale.

Obligatia pentru calcul, retinerea si virarea contributiei pentru asigurari sociale revine angajatorului sau, dupa caz, persoanei asigurate prin contract de asigurare sociala.

Precizare:

Pentru concedii medicale, cota contributiei individuale de asigurari sociale, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. 1, O.U.G.[3] nr. 158/2005, precum si cotele de contributie de asigurari sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. 2, din O.U.G. 158, se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata (500 lei, pentru anul 2008), corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical si se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite.

Cota de contribute de asigurari sociale datorata de angajator (19,5%, 24,5% si 29,5%) pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentand un salariu de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.

Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:

- drepturile platite in cazul incetarii raporturilor de munca, incetarii raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, incetarii mandatului sau a calitatii de membru cooperator, altele decat cele acordate potrivit legii pentru perioada de preaviz;

- diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor.

Termenul de plata a contributiei pentru asigurari sociale este data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia (cu anumite exceptii prevazute de legislatie; art. 109, alin. 7 din Codul de procedura fiscala). Tot pana la aceasta data angajatorii sunt obligati sa depuna la Casa de Pensii, in raza careia isi au sediul, documentul denumit Declaratie privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor sociale de stat[4].

Legislatia in vigoare prevede obligativitatea depunerii declaratiei in format electronic (discheta) insotita de formatul hartie care va purta semnaturile persoanelor autorizate si stampila angajatorului.

2. Contributia de asigurari sociale de sanatate

Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate se constituie ca un fond special, anexa la legea bugetului de stat.

Colectarea contributiilor persoanelor juridice si fizice care au calitatea de angajator se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ANAF, in contul unic deschis pe seama CNAS in conditiile legii, iar colectarea contributiilor persoanelor fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre ANAF, se efectueaza de catre casele de asigurari.

Persoana asigurata are obligatia platii unei contributii banesti lunare pentru asigurarile de sanatate, cu exceptia persoanelor, prevazute de legislatie, care beneficiaza de asigurare, fara plata contributiei.

Calitatea de asigurat o au toti cetatenii romani cu domiciliul in tara, precum si cetatenii straini si apatrizii care au domiciliul in Romania sau au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania.

Contributia de asigurari sociale de sanatate se stabileste prin aplicarea cotei procentuale legate la baza impozabila.

Conform legislatiei[5] din tara noastra, se delimiteaza doua contributii la asigurarile sociale de sanatate:

Contributia lunara a persoanei asigurate, a carei marime, la momentul actual, este de 6,5%, ce se aplica asupra:

- veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

- veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculate la un salariu de baza' minim brut pe tara, lunar;

- venituritor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);

- indemnizatiilor de somaj ;

veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a) - d), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;

veniturilor realizate din pensii (care depasesc limita supusa impozitului pe venit pentru anul 2008, conform art. 68 din Codul fiscal, limita este de 900 lei).

In cazul persoanelor care realizeaza venituri din agricultura si silvicultura sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara si care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contributia lunara de 6,5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara in cazul acestor persoane aceasta contributie se plateste trimestrial.

Contributia datorata de angajator (persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii) ce se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale legale de la 1 ianuarie 2008 cota procentuala este de 5,5% si 5,2 % incepand cu 1 decembrie 2008) asupra fondului de salarii, datorata pentru asigurarea sanatatii personalului din unitatea respectiva.

Persoanele care se asigura facultativ (membrii misiunilor diplomatice acreditate in Romania cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara, fara a solicita viza de lunga sedere, cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara), datoreaza o contribute lunara la acest fond ce se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara (500 lei x 2), pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru.

Plata contributiei la asigurarile sociale de sanatate se realizeaza astfel:

- lunar, contributia individuala (6,5% de la 1 ianuarie 2008 si 5,5% incepand cu 1 iulie 2008 ) aferente veniturilor din salarii, indemnizatiilor de somaj si veniturilor din pensii si contributia angajatorului asupra fondului de salarii;- trimestrial, contributia aferente veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente;

- anual, contributia aferente veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura, de catre persoanele fizice care nu au calitatea de angajator; veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere.

Obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice (veniturile prevazute anterior la pct. b, c si e).

Persoanele juridice sau fizice la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligate sa depuna lunar la casele de asigurari, alese in mod liber de asigurati, declaratii nominale privind obligatiile ce le revin fata de fond sa faca dovada platii contributiilor.

Din punct de vedere contabil, pentru unitate contributia la asigurarile sociale de sanatate constituie o cheltuiala de exploatare, iar pentru angajati diminueaza veniturile salariale ale acestora.

3. Contributia pentru concedii si indemnizatii

Incepand cu 1 ianuarie 2006 s-au produs mutatii in sfera prestatiilor cu caracter social acordate de stat. Odata cu ele au aparut modificari si in ceea ce priveste modalitatea de calcul si de plata a prestatiilor sociale in cauza. In principiu, aceste schimbari legislative sunt efectul unui amplu proces de reconstructie a sistemului public de pensii. Intentia a fost ca, treptat, sa se degreveze bugetul asigurarilor sociale de stat de o serie de sarcini cu caracter social, dar care nu tin, neaparat, de sistemul de pensii. Astfel, activitatea privind plata indemnizatiilor pentru concedii medicale a trecut din administrarea Caselor de Pensii in administrarea Caselor de Asigurari de Sanatate.

Conform legislatiei in domeniu[7], incepand cu 1 ianuarie 2006, s-a introdus o contributie sociala - denumita contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. Trebuie mentionat ca aceasta contributie pentru concedii si indemnizatii este gestionata in cadrul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dar distinct de celelalte contributii de sanatate. Pentru anul 2006, cota procentuala a fost de 0,75%. incepand cu 1 ianuarie 2007, prin aplicarea prevederilor Legii 399/2006 si, respectiv O.U.G. nr. 91/2006, cota procentuala s-a majorat la 0,85%.

Precizare: In anul 2006, sub aspectul obligatiilor sociale, aceasta contributie n-a reprezentat o noua obligatie de plata, deoarece printr-o procedura de redistribuire, s-a diminuat contributia angajatorului la asigurarile sociale de stat si s-au majorat contributiile pentru sanatate.

Incepand cu anul 2007, cotele de contributii de asigurari sociale, datorate de angajatori (19,5%, pentru conditii normale de munca; 24,5%, pentru conditii deosebite de munca si 29,5% pentru conditii speciale de munca), stabilite prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat[8] pe anul 2008, nu mai cuprind cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, prevazuta de O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata ulterior.

Baza de calcul a acestei contributii este limitata. Astfel, baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. 1, din O.U.G. nr. 158/2005 (adica persoane care: desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj ) nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara[9] (pentru anul 2008: numar asigurati x 12 x 500 lei).

Baza de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru asociati, comanditari, membri ai asociatiilor familiale, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, etc (persoanele prevazute la art. 1 alin. 2 din OUG 158/2005 cu modificarile ulterioare) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.

Aceasta contributie se datoreaza si se achita de catre:

- angajatori (pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;

- institutia care administreaza bugetut asigurarilor pentru somaj (pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C);

- asociati, comanditari, administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare sau de management, etc (respectiv, persoanele prevazute la art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 158/2005).

Concediile medicate si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile O.U.G. nr. 158/2005 cu modificarile ulterioare sunt urmatoarele:

- concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzate de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

- concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

- concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate (sarcina si lauzie);

- concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

- concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor de concedii si indemnizatii (cu exceptia concediilor medicale si indemnizatii de risc maternal) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Se retine faptul ca, persoanele care au dobandit calitatea de asigurat beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul: accidentelor de munca, bolilor profesionale, urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei si bolilor infecto-contagioase din grupa A.

Cota procentuala legala, pentru concedii si indemnizatii, de 0,85 %, in anul 2008, se aplica la fondul de salarii sau, dupa caz, la drepturile reprezentand indemnizatia de somaj ori asupra veniturilor supuse impozitului pe venit sau asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

De retinut faptul ca aceasta contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru concediul medical suportata de angajator din fondurile proprii si, respectiv a indemnizatiilor pentru accidente de munca sau boli profesionale si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, constituit potrivit legislatiei.

Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii se face pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributie (cu exceptiile prevazute de legislatie, incepand cu anul 2007).

Conform legislatiei[10], angajatorii au obligatia de a depune lunar (la data stabilita de casa de asigurari de sanatate, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza aceasta contributie) la casele de asigurari de sanatate documentul denumit Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii . Aceasta declaratie este insotita, dupa caz, de declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii[11].

Declarative se depun in format electronic, conform metodologiei de transmitere pe cale electronica, prevazuta de legislatie, si pe suport de hartie, cu semnaturile persoanelor autorizate si cu stampila angajatorului.

Pentru a putea deduce din contributia pentru concedii si indemnizatii sumele platite reprezentand indemnizatiile pentru concediile medicale, odata cu declaratiile mentionate anterior, angajatorul trebuie sa depuna un exemplar al certificatului de concediu medical. Acest document (certificatul medical) trebuie prezentat de salariati angajatorului pana cel tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei in care a fost acordat concediul. De asemenea, angajatorii au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata.

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, asociatii, comanditarii sau actionarii; administratorii sau managerii, care au incheiat contract de administrare ori de management, membrii ai asociatiilor familiale si persoanele autorizate sa desfasoare activitati independente (prevazute la art. 1 alin. (2) din OUG 158/2005 completata de Legea 399/2006) sunt obligate sa depuna documentul denumit declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurati de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.

4. Categorii de concedii si indemnizatii

A - indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Conform prevederilor art. 12 din O.U.G. nr. 158/2005, modificata si completata ulterior, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

a) de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca[12], indiferent de numarul de angajati.

Precizare: Pana la aplicarea acestei legislatii (Legea 399/2006), indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca s-a suportat de angajator in functie de numarul de angajati avut la data ivirii incapacitatii temporare de munca a asiguratului , astfel:

a) pana la 20 de angajati, din prima zi pana in a 7-a zi de incapacitate temporara de munca;

b) intre de angajati, din prima zi pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca;

c) peste 100 de angajati, din prima zi pana in a 17-a zi de incapacitate temporara de munca;

b) din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:

(a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

(b) in cazul celorlalte cazuri, de asigurati, din prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an. Incepand cu a 91 a zi concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Baza de calcul a indemnizatiilor se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea cotei de 75% la baza de calcul pentru boala obisnuita.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinate de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite este de 100% din baza de calcul.

Asiguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, daca dovedesc incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical, eliberat conform reglementarilor legale[13].

Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:

a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respective, pentru asiguratii reprezentand persoanele care: desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau in baza raportului de serviciu; desfasoara activitati in functii elective sau sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de
10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. 2 (asociati, comanditari, etc) si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. 2 (sarcina si lauzie) si la alt 32 (divizare, fuziune, dizolvare).

B - Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Cuantumul privind indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de munca, se stabileste ca diferenta dintre baza de calcul stabilita ca medie a ultimelor 6 luni a salariilor realizate pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii si venitul salarial brut realizat de salariat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

C - Concediile si indemnizatiile pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul, aceasta reprezentand media salariilor realizate in ultimete 6 luni de activitate pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.

D - Concediul si indemnizatia de maternitate

Asiguratele au dreptul potrivit O.U.G. nr. 158/2005, la concedii pentru sarcina si leuzie pe o perioada de 126 zile calendaristice, durata minima obligatorie a concediului de leuzie fiind de 42 de zile calendaristice.

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita ca medie a salariilor realizate in ultimele 6 luni pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii. Indemnizatia se suporta integral de la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

E - Indemnizatia pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de ingrijire pana la varsta de 3 ani, cuantumul indemnizatiei lunare este de 85% din salariul mediu pe economie (adica din 1.550 lei stabilit pentru anul 2008).

F - Indemnizatia de risc maternal

Concediul de risc maternal este concediul pe care poate sa-l solicite o salariata care se afla in una dintre situatiile prevazute la art.2 lit.c) si e) din O.U.G. nr.96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/2004, in cazul in care angajatorul, in urma evaluarii riscurilor prezentate la locul de munca al salariatei, nu poate, din motive justificate, obiectiv, sa dispuna masura schimbarii locului de munca cu un alt loc de munca fara riscuri pentru sanatate, securitatea sa si a fatului ori a copilului.Situatia prevazuta in O.U.G. nr.96/2003 se refera la:

- salariata gravida care trebuie sa anunte, urgent, in scris, angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate, anexand un document medical;

- salariata care a nascut recent si si-a reluat activitatea dupa efectuarea concediului de maternitate, respectiv concediul postnatal de 42 zile sau, dupa caz, a numarului de 63 de zile ale concediului de leuzie, prevazut de Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare,

- salariata care alapteaza care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de leuzie isi alateaza copilul si isi anunta, in scris, angajatorul cu privire la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand documentele medicale.

In cazul in care beneficiaza, conform prevederilor art.10 alin.1, din ordonanta 96/2003, concediul de risc maternal, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 zile, salariata are dreptul la indemnizatie de risc maternal care se suporta din bugetul asigurarilor sociale si se achita de catre angajator.

Cuantumul lunar al indemnizatiei de risc maternal este de 75% din media lunara a bazei de calcul determinate potrivit OUG nr. 158/2005.

Calculul si plata indemnizatiilor se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata. Acesta se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

5. Contributia de asigurari pentru somaj

In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, obligatoriu, urmatoarele categorii

(a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;

(b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

(c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

(d) militarii angajati pe baza de contract;

(e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;

(f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile anterioare, etc.

Se pot asigura, in baza contractului de asigurare, in sistemul asigurarilor pentru somaj , urmatoarele persoane:

(a) asociat unic, asociati;

(b) administratori care au incheiat contracte de asigurare;

(c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

(d) membri ai asociatiei familiale;

(e) cetateni romani care lucreaza in strainatate;

(f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute anterior.

Persoanele prevazute anterior pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au cel putin varsta de 18 ani si sunt asigurate in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Venitul lunar pentru care se asigura persoanele aceste persoane nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.

Determinarea contributiei de asigurari pentru somaj se realizeaza prin aplicarea cotei procentuale legale asupra bazei de impozitare, astfel:

Contributia de asigurari pentru somaj = Baza impozabila X Cota procentuala

Referitor la cota procentuala de asigurari pentru somaj , aceasta este diferita in functie de categoria de contribuabil, in acest context, se delimiteaza urmatoarele:

- cota de contribute de asigurari de somaj datorata de angajatori;

- cota de contribute individuala a asiguratilor pentru somaj ;

- cota de contribute de asigurari de somaj datorata/platita de persoanele asigurate pe baza de contract de asigurare de somaj .

Contributia angajatorilor la bugetul asigurarilor pentru somaj se datoreaza lunar si se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale legale (1% in perioada ianuarie-noiembrie 2008 si 0,5% incepand cu luna decembrie) asupra fondului total de salarii brute realizat lunar de persoanele asigurate, obligatoriu, prin efectul legii.

Precizare: in anul 2007 cota procentuala pentru angajator a fost de 2 %, iar in anul 2006 a fost de 2,5%)

Fondul total de salarii brute lunare realizat de persoanele asigurate obligatoriu prin efectul legii include:

- salariile de baza;

- indemnizatiile, ca unica forma de remunerare a activitatii;

- salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;

- sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

- salariile de merit;

- sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;

-stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;
- indemnizatiile pentru concediul de odihna;

- indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, din fondul de salarii;

- orice alte sume platite din fondul de salarii, cu exceptia compensatiilor acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.

Contributia individuala a asiguratilor la bugetul asigurarilor pentru somaj se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale legate (0,5%), asupra venitului brut realizat lunar, respectiv asupra veniturilor brute lunare realizate de membrii cooperatori.

Cota de 0,5%, reprezentand contributia individuala la bugetul asigurarilor de somaj, nu se aplica pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii (prevazute la art. 19, Legea 76/2002), sunt suspendate, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.

Baza lunara de calcul asupra careia se aplica contributia individuala in cota de 0,5% este reprezentata, dupa caz, de:

- venitul brut realizat lunar, conform contractului individual de munca, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza;

- indemnizatia bruta lunara, ca unica forma de remunerare a activitatii, in cazul magistratilor si al altor categorii de persoane pentru care indemnizatia lunara este unica forma de remunerare a activitatii, precum si pentru persoane care ocupa functii de natura celor prevazute la art. 19, lit. c) din legea 76/2002;

- solda bruta lunara, pentru militarii angajati pe baza de contract;

Pentru membrii cooperatori si alte persoane nenominalizate anterior, contributia individuala in cota de 0,5%, se aplica asupra veniturilor brute lunare realizate.

Contributia persoanelor asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj 1,5% in perioada ianuarie-noiembrie 2008 si de 1% incepand cu decembrie (in anul 2007 cota procentuala a fost de 3,25 %, iar in anul 2006 aceasta cota procentuala a fost de 3,5%) asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj .

Plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj se efectueaza pana cel tarziu la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia (cu exceptiile prevazute de legislatie). Pentru neplata contributiilor datorate la termenul legal se aplica majorari de intarziere, potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare, la care urmeaza procedura executarii silite ca si in cazul celorlalte obligatii.

Declararea contributiilor

Unitatile la care isi desfasoara activitatea angajatii sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj   .

Incepand cu data de 01.01.2004, declaratia lunara se depune sau se transmite, pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale sisau veniturile de natura acestora, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala se afla sediul angajatorului persoana juridica sau domiciliul angajatorului persoana fizica.

In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale sisau puncte de lucru, acestia depuntransmit declaratia lunara, cu sumele cumulate, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau punctelor de lucru, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul persoana juridica.

Angajatorii depun sau transmit declaratia, in mod obligatoriu, atat in format electronic, cat si in format de hartie, cu stampila angajatorului si semnatura persoanei autorizate sau prin internet, de la adresa comunicata, in scris, de catre angajator la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in a carei raza teritoriala se afla angajatorul.

6. Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, ce face parte din sistemul de asigurari sociale. Este garantata de stat si cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protectia sociala a salariatilor impotriva diminuarii sau pierderii capacitatii de munca si decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca si a bolilor profesionale.

Aceasta modalitate de asigurare, pentru accidente de munca si boli profesionale, garanteaza un ansamblu de servicii si prestatii in beneficiul persoanelor asigurate, in vederea:

(a) promovarii sanatatii si a securitatii in munca si prevenirii accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

(b) diminuarii si compensarii consecintelor accidentelor de munca si ale bolilor profesionale.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza si se plateste lunar de catre urmatoarele categorii de contribuabili:

angajatorii pentru:

- persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, in conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. a);

- somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii;

- ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale.

persoanele fizice asigurate prin contract de asigurare incheiat individual, reprezentati de:

asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

comanditati, administratori sau manageri;

membri ai asociatiei familiale;

persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

persoane angajate in institutii internationale;

proprietari de bunuri si/sau arenda si de suprafete agricole si forestiere;

persoane care desfasoara activitati agricole in cadrul gospodariilor individuale sau activitati private in domeniul forestier;

membri ai societatilor agricole sau ai altor forme de asociere din agricultura ;

alte persoane interesate, care isi desfasoara activitatea pe baza altor raporturi juridice decat cele mentionate anterior.

Fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se constituie din contributie diferentiate in functie de clasa de risc.

Suma absoluta a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se calculeaza prin aplicarea cotei procentuale legale la baza de impozitare.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2005, cota de contribute de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este diferentiata, astfel:

cotele de contribute datorate de angajatori, se stabilesc in functie de tarife si clase de risc, in conformitate cu normele metodologice de aplicare a legii. Tariful de risc se determina pentru fiecare sector de activitate, in functie de riscuri de accidentare si de imbolnavire profesionala din cadrul sectorului respectiv. In cadrul claselor de risc, diferentierea pe categorii de activitati, se realizeaza prin clase de risc. Astfel, pentru anul 2008, conform prevederilor Legii privind bugetul asigurarilor sociale de stat28, in functie de Codul CAEN al contribuabilului, cota procentuala variaza intre 0,4% - 2% (in anul 2007, cota procentuala a fost intre 0,4% si 3,6%). Contributia lunara de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, datorata de angajatori, se determina dupa urmatoarea formula

,unde:

TR - tariful de risc alerent sectorului de activitate din care face parte angajatorul;

BC -baza de calcul este reprezentata de suma veniturilor brute realizate lunar respectiv salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului de zile lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.

Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:

(a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;

(b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;

(c) sumele reprezentand participarea salariatilor la profit;

Contributia datorata de persoanele fizice[16], care incheie contracte de asigurare (asociat unic, asociati, comanditari sau actionari, administratori sau manageri, membrii ai asociatiilor familiale, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente si alte persoane prevazute de lege la art. 6), este unica, indiferent de activitatea prestata; cota procentuala fiind de 1% aplicata asupra venitului lunar asigurat, indiferent de activitatea prestata.Baza lunara de calcul pentru aceasta contribute o reprezinta venitul lunar prevazut in contractul individual de asigurare, care nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.

In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala' - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop. Declaratia se depune la sediul asiguratorului, in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz. Daca datele din aceasta declaratie se modifica, angajatorul are obligatia de a comunica asemenea modificari in termen de 15 zile.

Termenul de plata a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale. Referitor la declararea acestei contributii, suma reprezentand contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se inscrie, de catre angajatori, in Declaratia nominala privind evidenta asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor sociale de stat, care se depune lunar la casa teritoriala de pensii, in raza careia isi are sediul angajatorul.

Precizare:

Conform prevederilor Codului de procedura fiscala (art. 109, alin. 6), impozitul pe veniturile salariale si contributiile sociale dupa calcularea si retinerea acestora se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Prin derogare de la dispozitiile legale in vigoare privind termenele de plata, impozitele si contributiile aferente veniturilor din salarii se platesc astfel:

a) trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozitul pe veniturile microintreprinderilor, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice , precum si de persoanele fizice care desfasoara activitati independente;

b) semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

7. Comisionul datorat de angajatori pentru Inspectoratul teritorial de munca (I.T.M.)

Conform legislatiei[17], urmatoarele categorii de angajatori trebuie sa inregistreze contractele individuale de munca, in termen de 20 de zile de la data incheierii lor, la inspectoratele teritoriale de munca:

- persoanele fizice;

- societatile comerciale cu capital privat;

- asociatiile cooperatiste;

- asociatiile familiale;

- asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale si patronale;

orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legislatiei romane.
Carnetele de munca ale salariatilor incadrati la angajatorii mentionati anterior se pastreaza si se completeaza de catre inspectoratele teritoriale de munca.

In anumite cazuri, la solicitarea unor angajatori, care au posibilitatea de a pastra si completa carnetele de munca ale salariatilor, inspectoratele teritoriale de munca pot aproba ca aceste operatiuni sa fie efectuate de catre acesti angajatori. In asemenea situatii, la incetarea raporturilor de munca acesti angajatori sunt obligati sa prezinte carnetele de munca ale angajatilor la ITM, in vederea certificarii inscrierilor efectuate.

Angajatorii sunt obligati sa depuna la inspectoratele teritoriale de munca de pe raza unde isi desfasoara activitatea, inclusiv la punctele de lucru, daca sunt in alt judet decat in cel unde societatea comerciala isi are sediul:

- actele privind incheierea , executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractelor individuale de munca, in termen de 5 zile de la perfectarea acestora;

- lunar, dovezile de calculare a drepturilor salariale, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata acestora.

Pentru prestarea serviciilor de catre inspectoratele teritoriale de munca, angajatorii datoreaza un comision stabilit, conform legislatiei, dupa cum urmeaza:

din fondul lunar de salarii, in cazul in care inspectoratele teritoriale de munca completeaza si pastreaza carnetele de munca;

- 0,25% din fondul lunar de salarii, in cazul in care carnetele sunt pastrate la sediul angajatorului, urmand ca serviciile prestate de ITM sa se concretizeze in verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajati.

Angajatorii au obligatia sa calculeze comisionul datorat ITM, ce se plateste lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza. De asemenea, de la 1 ianuarie 2006, angajatorii au obligatia de a depune, lunar (pana la 25 a lunii urmatoare), la inspectoratul teritorial de munca o declaratie fiscala privind stabilirea comisionului[18].

Precizare:

Conform prevederilor HG nr. 161/2006 cu completarile si modificarile ulterioare, incepand cu data de 31 decembrie 2006, fiecare angajator are obligatia de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor, in format electronic, si de a-l transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul.

Conform prevederilor ordinului 20/2007 (publicat in M.Of. nr. 59/25.01.2007), registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic cuprinde informatii din contractele individuale de munca in vigoare la data de 31 decembrie 2006, indiferent daca acestea sunt suspendate sau nu la data de 31 decembrie 2006.

Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic (infiintat de catre angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuite gratuit de Inspectia Muncii sau cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii ale angajatorilor) se completeaza in ordinea incheierii, modificarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Transmiterea, in termenul legal a registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic se realizeaza prin una dintre urmatoarele modalitati:

- transmitere on-line prin intermediul portalului https:// itmonline. inspectiamuncii.ro,pus la dispozitie de inspectia Muncii;

- transmitere prin e-mail pe baza de semnatura electronica;

- depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic.

8. Contributia la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Incepand cu 1 ianuarie 2007 a intrat in vigoare Legea 200/2006 privind constituirea si utilizarea fondului de garantare a creantelor salariale.

Din Fondul de garantare se asigura plata creantelor salariale ce rezulta din contractele individuale de munca si din contractele colective de munca incheiate de salariati cu angajatorii impotriva carora au fost pronuntate hotarari judecatoresti definitive de deschidere a procedurii insolventei si fata de care a fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare, denumiti de legislatie angajatori in stare de insolventa.

Gestionarea Fondului de garantare se face de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca , prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti

Conform legislatiei[19] in vigoare pentru anul 2008, cota procentuala a contributiei la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale datorata de angajatori, este de 0,25% si se aplica asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de salariatii incadrati in temeiul unui contract individual de munca incheiat pentru norma intreaga sau cu timp partial sau a unui contract de munca la domiciliu, de munca temporara sau de ucenicie la locul de munca, indiferent de durata acestora.

Pentru calculul acestei contributii fondul total de salarii, brute lunare, cuprinde:

- salariile de baza;

- salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate,
corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;

- sporurile, adaosurile si indemnizatiile;

- salariile de merit;

- sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;

- stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;

- indemnizatiile pentru concediul de odihna;

- indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de angajatori, conform legii, din fondul de salarii;

- orice alte sume platite din fondul de salarii, cu exceptia compensatiilor acordate in conditiile legii si ale contractului colectiv de munca, salariatilor concediati pentru motive care nu tin de persoana lor.

9. Varsaminte efectuate de persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate in munca

Persoanele cu handicap pot fi incadrate in munca conform pregatirii lor profesionale si capacitatii de munca, atestate prin certificatul de incadrare in grad de handicap, emis de comisiile de evaluare de la nivel judetean sau al sectoarelor municipiului Bucuresti.

Potrivit legislatiei[20] (art. 77, alin. 2), autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati (in anul 2006, conditia privind numarul de angajati a fost de 75), au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.

Conform alin. 3, art. 77, din Legea 487/2006, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute anterior, pot opta pentru indeplinirea uneia dintre urmatoarele obligatii:

a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand 50% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;

b) sa achizitioneze produse sau servicii de la unitati protejate autorizate, pe baza de parteneriat, in suma echivalenta cu suma datorata la bugetul de stat in conditiile prevazute la lit. a).

Angajatorii persoanelor cu handicap beneficiaza de urmatoarele drepturi:

- deducerea, la calculul profitului impozabil, a sumelor aferente adaptarii locurilor de munca protejate si achizitionarii utilajelor si echipamentelor utilizate in procesul de productie de catre persoana cu handicap;

- deducerea, la calculul profitului impozabil, a cheituielilor cu transportul persoanelor cu handicap de la domiciliu la locul de munca, precum si a cheltuielilor cu transportul materiilor prime si al produselor finite la si de la domiciliul persoanei cu handicap, angajata pentru munca la domiciliu;

- decontarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a cheltuielilor specifice de pregatire, formare si orientare profesionala si de incadrare in munca a persoanelor cu handicap;

- o subventie de la stat, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.Legea 226/2006 privind incadrarea unor locuri de munca in conditii speciale (M.Of 509/13.06.2006)

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007 (M.Of. 901/31.12.2007)

O.U.G. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aprobata prin legea nr.399/2006

Modelul acestei declaratii nominale este prevazut in anexa 1 a Ordinului 95/2006

Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatoo, cu modificarile si completarile ulterioare (M.Of. nr.372/28.04.2006)

O.U.G. nr 88/20.11.2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal (M.Of. nr.94/21.11.2006)

O.U.G. nr.158/17.11.2005 si Ordinul 60/32/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. nr.15//2005

Legea nr.387/31.12.2007 (M.Of.nr.901/31.12.2007)

Conform Legii 399/2006

Ordin 60/32/27.01.2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilro O.U.G. nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificat si completat ulterior

Modelul acestor declaratii sunt reglementate de Ordinul 60/32/2006 si sunt prevazute la anexele 1 si 2.

Conform legii 399/2006

Ordinul nr.32/27.01.2006 (M.Of. nr.147/16.02.2006)

Marimea cotelor de contributii de asigurari de somaj se stabileste anual prin legea bugetului asiugurarilor sociale de stat.

Legea 346/2.06.2002, privind asigurarea pentru accidentele de munca si boli profesionale (M.Of nr.454/27.06.2002) modificata si completata ulterior

Conform art.101, Legea 346/2002, modificata si completata ulterior

Legea nr.130/1999 republicata privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca

Ordinul 100/2006 pentru aprobarea Declaratiei fiscale privind stabilirea comisionului datorat de angajatori

Legea 387/2007 Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 (M.Of.901/2007)

Legea 448/2006 republicata privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1096
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site