Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Fiscalitate - Obligatiile platitorilor de impozite sunt urmatoarele

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Fiscalitate

Obligatiile platitorilor de impozite sunt urmatoarele
1) – plata integrala si la termen a impozitelor si taxelor. Daca acestea se platesc si se stabilesc prin autoimpunere, platitorii au obligatia de a calcula corect marimea impozitelor : pe profit, T.V.A., pe salarii, dividende, etc.

2) – organizarea corespunzatoare a evidentei impozitelor si taxelor, a bazei de calcul si a sumelor cuvenite bugetului de stat. Evidenta se organizeaza prin reflectarea corecta a evidentei fiscale paralele, adiacente speciale prevazute de legea fiscala.

3) – intocmirea si depunerea la termen la organele financiare a documentelor de informare a acestora, documente prevazute de legile fiscale : decontul de T.V.A., declaratia privind impozitul pe profit, decontul privind accizele, decl. privind obligatiile de plata la buget.

4) – punerea la dispozitia organelor de control a tuturor documentelor si informatiilor solicitate cu ocazia controlului. Orice refuz in acest sens este sanctionat de legea fiscala.

Sanctiunile in materie fiscala sau raspunderea fiscala

Sanctiunile sunt prevazute de lege cu scopul de a intari corectitudinea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor.

Cele mai des intalnite sanctiuni in caz de incalcare a legii sunt :

- majorarile de intarziere percepute pentru neplata la termen a obligatiei fiscale sau pentru sustragerea de la plata. Majorarile se calculeaza prin aplicarea unui procent la suma neachitata pentru fiecare zi de intarziere, incepand din ziua urmatoare expirarii termenului de plata si pana in ziua platii, inclusiv aceasta. (0,15 %).

- amenzile contraventionale sau fiscale, atunci cand nu se indeplinesc celelalte obligatii in afara obligatiilor de varsare integrala si la termen a impozitelor. Amenzile se platesc atunci cand nu se tine corect evidenta fiscala si nu se ofera organelor de control documentele cerute.

Amenzile contraventionale se aplica gradat, in functie de gravitatea faptelor.

- raspunderea penala, poate sa intervina in domeniul veniturilor bugetare prin amenzi penale sau chiar prin privatiuni de libertate. Aceasta intervine pentru persoanele fizice sau pentru salariati ai persoanelor juridice in cazul in care incalcarea normelor privind impozitele s taxele intruneste elementele constitutive ale unor infractiuni prevazute de Codul Penal.

- pentru salariatii persoanelor juridice (unitatilor de stat sau private) intervin in caz de abatere de la legile fiscale si raspunderea materiala, atunci cand sunt aduse prejudicii patrimoniului acestora din vina si in legatura cu munca lor. Exemplu : pot fi puse in sarcina acestor salariati penalitatile de intarziere platite din neglijenta lor.

Mecanismul fiscal al impunerii

I. Tehnicile si metodele impunerii

II. Instrumentele impunerii

III. Urmarirea si perceperea impozitelor si a taxelor

Impunerea – intreaga activitate de impunere consta in aplicarea si respectarea intocmai a procedurilor legale si orice abatere in acest sens inseamna incalcarea legii cu consecinte ce atrag raspunderea celor in cauza.

O latura importanta a activitatii fiscale este impunerea : aceasta consta in identificarea tuturor categoriilor de persoane fizice sau juridice care detin sau realizeaza obiect impozabil, in evaluarea bazei de calcul si in determinarea exacta a cuantumului impozitului.

Impunerea poate imbraca mai multe forme :

- autoimpunerea : platitorul insusi stabileste baza de calcul a impozitului, il calculeaza si il varsa la buget (impozitul pe profit, T.V.A., impozitul pe veniturile din salarii, dividendele).

- impunerea provizorie si definitiva : atunci cand evaluarea obiectului impozitului se face in functie de realizarile anuale, impunerea poate fi provizorie in timpul anului si definitiva la sfarsitul anului. Exemplu : in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati individuale : se stabileste la inceputul anului un impozit provizoriu pe baza declaratiei de impunere intocmita de contribuabil si depusa la organele fiscale, urmand ca la sfarsitul anului sa se definitiveze cuantumul efectiv al impozitului pe baza constatarilor facute in cursul anului si consemnate in procesele verbale de catre organele de control.

- impunerea individuala sau colectiva : impozitele individuale apar atunci cand fiecare persoana, mai ales fizica, este impusa separat : meseriasi, liber profesionisti.

In alte situatii (asociatii familiale) impunerea castigului realizat se face pentru intreg colectivul asociatiei. La fel si impozitul pe venitul agricol se stabileste pe gospodarii care intrunesc de regula mai multii membrii ai aceleiasi familii.

- in functie de modul in care se face evaluarea obiectului impozabil, impunerea poate fi :Directa – consta in evaluarea de catre organele fiscale a obiectului impozabil prin verificarea directa a surselor de informare, adica a evidentelor documentelor.

Se aplica in cazul impozitului pe veniturile persoanelor independente, imp. pe cladiri, taxe auto.

Indirecta – se realizeaza pe baza unor informatii ale unor terte persoane (chiriasi) in cazul impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor (inchirieri).

- dupa modul de insumare a elementelor componente ale bazei de calcul impunerea poate fi partiala sau globala.

Aceste modalitati de impunere se refera la contribuabili persoane fizice care realizeaza venituri din mai multe surse si locuri diferite.

Impunerea partiala – consta in evaluarea bazei de calcul si stabilirea impozitului separat pe fiecare sursa de venit sau loc de realizare a venitului. Impunerea veniturilor din salarii si a drepturilor de autor se face separat pe fiecare loc de realizare in parte in timpul anului, iar la sfarsitul anului impunerea este globala.

Impunerea globala – presupune insumarea veniturilor realizate din mai multe locuri si surse de aceeasi persoana intr-o perioada de timp (anul). In acest caz cotele de impunere se aplica la o baza de calcul cumulata.

Instrumentele de impunere

Elementele in baza carora se realizeaza impunerea sunt consemnate in anumite documente specifice, adica instrumente ale impunerii. Aceste documente pot fi de mai multe felul, in functie de tipul impunerii si a metodelor aplicate, de natura impozitelor si categoriilor platitorilor :

Declaratia de impunere – este documentul prin care platitorul informeaza organul financiar teritorial cu privire la dobandirea obiectului impozabil si a celorlalte elemente care se iau in calcul la stabilirea bazei de impunere si a cuantumului impozitului.

Declaratia poate fi de mai multe feluri :

a) Declaratie initiala sau anuala

Declaratia initiala – se intocmeste si depune la organele financiare in momentul dobandirii pentru prima data a obiectului impozabil (imobil supus impozitului pe cladiri, mijloc de transport terestru sau naval supus taxei asupra mijloacelor de transport, teren agricol supus impozitului pe venitul agricol)

Declaratia anuala – se intocmeste si depune de catre persoanele cu activitati individuale. Ea reflecta modul in care isi vor desfasura activitatea in anul fiscal viitor, veniturile prevazute a se realiza, cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatilor aducatoare de venit si altele.

b) Declaratie de impunere anterioara sau ulterioara perioadei la care se refera.

Declaratia anuala este o declaratie anterioara anului fiscal deoarece se depune la inceputul anului de catre persoanele cu activitati independente

Declaratiile ulterioare se depun la organul fiscal dupa perioada de impunere (decontul privind T.V.A., impozitul pe profit, decontul privind accizele, privind obligatiile de plata catre buget).

2) Procesul verbal de verificare poate fi :

a) Proces verbal de verificare a declaratiilor de impunere depuse de contribuabilii care au rolul ca in urma verificarilor declaratiilor de impunere de catre organul fiscal sa definitiveze impunerea si sa stabileasca in ce masura sumele calculate sunt corecte. Acest proces verbal se intocmeste in special pentru contribuabilii urmariti pe baza de debit (in registrul de Rol).

b) Proces verbal intocmit cu prilejul verificarilor efectuate de organul de control la sediul contribuabilului. Cu ocazia controlului se stabilesc sume de plata mai mari decat cele datorate de contribuabil. Procesul verbal de control indeplineste si functia de instrument al impunerii, avand caracter executoriu.

3) Instiintarea de plata – prin intermediul careia platitorul este instiintat la suma de plata ramasa definitiva dupa verificarea declaratiei de impunere si cu privire la termenele de plata.

Cand se stabileste si suma de plata in plus, procesul verbal de verificare tine loc de instiintare de plata, atunci cand este semnat la fata locului de catre contribuabil. In cazul in care contribuabilul nu-si plateste obligatiile, instiintarea de plata = somatie, care se inainteaza contribuabilului debitor inainte de declansarea procedurii de executare silita.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1558
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site