Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

GESTIONAREA INSTRUMENTELOR SI MODALITATILOR DE PLATA

finante

+ Font mai mare | - Font mai micGESTIONAREA INSTRUMENTELOR SI MODALITATILOR DE PLATA

DECONTARI PRIN ORDINE DE PLATAOrdinul de plata - este "dispozitia de plata data de o persoana (numita ordonator) unei banci, de a plati o suma determinata in favoarea altei persoane (denumita beneficiar) in vederea stingerii unei obligatii banesti provenind dintr-o relatie directa existenta intre ordonator si beneficiar".

Ordinul bancar se caracterizeaza prin:

a) relatia de plata este declansata ca urmare a unei obligatii asumate sau datorii preexistente ce urmeaza a se stinge odata cu onorarea ordinului de plata;

b) operatiunea este pornita la initiativa platitorului (ordonatorului). El este cel ce stabileste regulile dupa care operatiunea trebuie sa se desfasoare;

c) revocabilitatea - trasatura fundamentala a ordinului de plata. Aceasta consta in faptul ca ordonatorul isi poate retrage sau modifica instructiunile de plata date bancii, cu conditia ca ordinul sau initial sa nu fi fost executat prin plata in favoarea beneficiarului.

d) depozitul bancar este absolut obligatoriu in cazul ordinului de plata. Acesta presupune obligatia ordonatorului ca o data cu emiterea ordinului de plata sa creeze bancii si sursa de fonduri necesare, fie prin blocarea sumei respective din contul sau bancar, fie prin depunerea ei in vederea executarii platii sau prin credit bancar acordat de banca in acest scop in contul ordonatorului;

e) din punct de vedere al modalitatii de incasare, ordinul de plata poate fi:

simplu, incasarea sa nefiind conditionata de prezentarea vreunui document sau explicatie cu privire la scopul platii

documentar, incasarea sa fiind determinata de obligatia beneficiarului de a prezenta anumite documente (facturi, dovada platii unor chirii, a unor speze de transport etc.) indicate de ordonator in ordinul de plata.

Partile implicate in derularea unui ordin de plata, de regula sunt:

1. Ordonatorul - cel care initiaza operatiunea; el este cel care plateste, stabileste conditiile platii, constituie provizionul bancar in vederea platii, poate in orice clipa revoca plata pana in momentul efectuarii ei.

2. Beneficiarul - cel in favoarea caruia se face plata trebuie sa se conformeze conditiilor prevazute in ordinul de plata; pana in momentul platii nu are certitudinea incasarii sumei.

3. Bancile - care intervin in derularea operatiunii au simplul rol de prestatori de servicii. Aceste banci, in practica, sunt denumite:

- banca ordonatoare, cea la care ordonatorul da dispozitie privind efectuarea platii prin ordin de plata si la care constituie depozitul;

- banca platitoare, cea la ghiseele careia se achita suma beneficiarului platii si care solicita anticipat, sau ulterior, de la banca ordonatoare suma ce urmeaza sa o plateasca, sau a platit-o.

Derularea unei operatiuni prin ordin de plata presupune existenta unui document, formular, de regula tipizat, denumit "ordin de plata". Acesta este pus la dispozitie de banci clientilor lor.

Elementele care sunt cuprinse in ordinul de plata sunt:

Þ    numele si adresa ordonatorului - persoana fizica sau juridica - eventual si numarul  contului bancar;

Þ    numele si adresa beneficiarului - eventual si numarul contului;

Þ    denumirea si adresa bancii ordonatoare;

Þ    data (ziua, luna, anul) emiterii ordinului de plata;

Þ    ordinul de a plati (prin formula: "va rog sa platiti", "veti plati");

Þ    suma in cifre si litere cu indicarea valutei in care se va face plata;

Þ    motivul platii;

Þ    in cazul ordinului de plata documentar se indica documentele care trebuie prezentate de beneficiarul platii;

Þ    modul de plata: letric, telegrafic, SWIFT (pentru plati in cont sau cecuri, valuta efectiva);

Þ    semnaturile autorizate ale bancii ordonatoare sau ale persoanei autorizate de firma ordonatoare.

Transmiterea ordinului de plata de banca ordonatoare bancii platitoare se poate face:

letric - cand plata se face pe baza formularului tipizat sau a unei scrisori ce contine elementele ordinului de plata;

telegrafic - cand plata se face pe baza instructiunilor primite printr-o telegrama;

si cel mai rapid, in cazul transmiterii instructiunilor prin telex sau SWIFT.

DECONTARI PRIN INCASSO-UL DOCUMENTAR

Prin incassso se intelege "tratarea de catre banci potrivit instructiunilor primite a documentelor comerciale si financiare in scopul de a obtine acceptare sau plata; de a remite documente comerciale contra acceptarii sau dupa caz, contra plata: de a remite documente in alte conditii".

Din aceasta definitie se disting anumite elemente esentiale care sunt specifice mecanismului incasso-ului:

a) operatiunea este o "simpla vehiculare de documente" ca atare obligatia bancilor ce intervin se rezuma la prestarea unui serviciu in anumite conditii impuse de instructiunile primite de la exportator

b) documentele vehiculate de banci sunt de doua feluri:

comerciale (factura, documente de transport, de proprietate etc.);

financiare (cambii, bilet la ordin, cec, chitante etc., utilizate pentru a obtine sume de bani), functie de care se disting doua tipuri de incasso-uri:- simplu - este un incasso de documente financiare neinsotite de documente comerciale;

- documentar - este un incasso de documente comerciale insotite sau nu de documente financiare.

c) scopul operatiunii este transmiterea documentelor comerciale sau financiare de la beneficiarul platii la platitor, contra plata, acceptare sau in alte conditii.

Indiferent insa de felul incasso-ului, simplu sau documentar, se poate vorbi de un caracter documentar al platii, in sensul ca prin vehicularea documentelor de banci mecanismul incasso-ului permite in final sa se obtina o plata contra documente.

Prin transmiterea documentelor in acest mod, se urmareste ca destinatarul acestora sa nu intre in posesia lor decat in momentul executarii obligatiei sale de plata sau a alteia similare. Cumparatorul vazand documentele inainte de a le onora, are siguranta ca efectueaza plata numai dupa ce exportatorul si-a indeplinit obligatiile asumate si a exportat marfa.

Cu toate acestea, incasso-ul nu reprezinta nici o garantie pentru exportator ca importatorul va achita imediat documentele.

Singura obligatie de plata a importatorului fiind cea asumata prin contractul comercial, riscurile de neincasare sunt cele specifice unei astfel de obligatii.

Daca la aceste elemente se adauga si faptul ca potrivit uzantelor (art. 21) spezele si comisioanele bancare sunt suportate de exportator, reiese clar ca in cadrul acestei modalitati de plata avantajele sunt in principal de partea importatorului.

Parti implicate:

1. Ordonatorul (exportatorul) - este clientul care incredinteaza operatiunea de incasso bancii sale, cel care initiaza operatiunea. El stabileste conditiile concrete de derulare a acesteia, considerandu-se ca intreaga operatiune se desfasoara din ordinul sau, pe riscurile si raspunderea sa. Din acest motiv, documentele la incasso trebuie insotite de instructiuni de incasare.

2. Banca remitenta - banca la care ordonatorul a incredintat operatiunea de incasso.

3. Banca insarcinata cu incasarea - orice banca, alta decat banca remitenta, intervenind in operatiuni de incasso.

4. Banca prezentatoare - banca insarcinata cu incasarea, efectuand prezentarea documentelor trasului.

Banca insarcinata cu incasarea si banca prezentatoare pot fi una si aceeasi banca, daca documentele sunt trimise direct bancii care deserveste afacerile trasului. Notiunile se separa atunci cand banca remitenta utilizeaza serviciile altei banci din tara trasului (sau din apropiere) - banca insarcinata cu incasarea, care la randul ei se adreseaza bancii care il deserveste pe tras - banca prezentatoare.

5. Trasul (importatorul) - acela caruia ii sunt prezentate documentele potrivit ordinului de incasare.

Principalele etape in derularea platii prin incasso documentar sunt:

1. se incheie un contract comercial international prin care se conveneste plata prin incasso documentar

2. se livreaza marfa in conditiile stabilite, declansandu-se derularea incasso-ul documentar.

3. setul de documente insotit de ordinul de plata la incasso este prezentat la banca exportatorului - banca emitenta.

4. banca remitenta actionand la ordinul clientului ei, emite propriul ei document - incasso documentar in cadrul caruia preia (si traduce) intocmai instructiunile primite de la ordonator, pe care il remite bancii importatorului insotit de setul de documente depus de exportator atestand livrarea marfii.

5. notificarea importatorului. Banca prezentatoare, la sosirea documentelor, avizeaza importatorul de sosirea acestora.

6. in functie de instructiunile primite in incasso-ul documentar, banca prezentatoare elibereaza importatorului documentele - fie contra plata, fie contra acceptarea cambiei (sau in alte conditii).

7. avand pn posesia documentelor importatorul ridica marfa.

8. Dupa incasarea contravalorii documentelor de la exportator, banca importatorului remite bancii contravaloarea exportului (sau in cazul documente contra acceptare - remite cambia bancii remitente).

9. La primirea banilor, banca remitenta notifica exportatorul de incasarea exportului. In cazul in care prin instructiunile date au fost documente contra acceptare, ii remite cambia acceptata. In aceasta a doua situatie exportatorul asteapta scadenta pentru a incasa cambia. 

Riscuri

Incasso-ul documentar este supus urmatoarelor riscuri:

a) Riscul intarzierii la plata care decurge din faptul ca circuitul documentelor este imprecis ca durata.

b) Riscul de neplata din partea importatorului, in cazul in care aceleasi elemente de insecuritate apar cu o amploare sporita.

c) Riscul diminuarii incasarii in urmatoarele situatii

- scaderea valorii si implicit a pretului marfii;

- efectuarea unor cheltuieli suplimentare in sarcina exportatorului;

- plata catre exportator a unor dobanzi neluate in calcul initial.

d) Riscul pierderii marfii care poate surveni in doua situatii:

- in cazul in care este expediata direct pe adresa unui cumparator de rea credinta care si-o insuseste, o instraineaza si refuza plata;

- in cazul in care perioada de stationare a marfii in depozite sau pe mijlocul de transport se prelungeste peste limita legala impusa de reglementarile vamale sau de costurile de stocare si protectie, depasesc valoarea marfurilor.

Modalitatile de diminuare a riscurilor in operatiunile comerciale cu plata prin incasso documentar sunt:

practicarea incasso-ului numai in relatiile cu parteneri siguri, cunoscuti si de o seriozitate si bonitate de necontestat;

masuri de pastrare a controlului asupra marfii prin expedierea ei pe numele unui tert la dispozitia cumparatorului (operatiunea de vinculare);

obtinerea prin contract a unor clauze de garantare (scrisoare de garantie bancara )

Vinculatia este o modalitate de atenuare a riscului de neplata. Expedierea marfurilor se face pe adresa unei banci corespondente sau pe adresa unei case de expeditie sau depozit general. Marfurile nu sunt eliberate importatorului de catre acestea decat pe baza dovezii bancare ca a achitat marfa. Vinculatia presupune insa costuri suplimentare

DECONTARI PRIN ACREDITIV

Acreditivul este cea mai raspandita modalitate de plata in relatiile comerciale internationale, datorita gradului ridicat de certitudine, siguranta si control reciproc.

Din punct de vedere al mecanismului de derulare, acreditivul documentar cunoaste 2 forme:

Þ    acreditivul documentar propriu-zis;

Þ    scrisoarea comerciala de credit,Acreditiv documentar propriu-zis poate fi, la randul sau de mai multe tipuri:

1. Din punct de vedere al fermitatii angajamentului bancar:

. revocabil;

. irevocabil, cu doua variante:

. neconfirmat;

. confirmat.

2. Din punct de vedere al domicilierii:

. in tara exportatorului;

. in tara importatorului;

. intr-o terta tara.

3. Din punct de vedere al modului de utilizare (plata):

. cu plata la vedere;

. cu plata diferata (la termen);

. de acceptare;

. de negociere.

4. Din punct de vedere al clauzelor speciale pe care le contine:

. transferabil;

. revolving (reinnoibil);

. clauza rosie (red clause);

. stand-by;

. de compensatie (reciproce).

5. Din punct de vedere al utilizarii combinate:

. subsidiar (back-to-back);

. acreditiv documentar cesionat.

Acreditiv documentar sub forma scrisorii de credit imbraca formele:

. scrisoare de credit;

. scrisoare de credit simpla;

. scrisoare de credit circulara;

. scrisoarea de credit stand-by.

Acreditivul documentar reprezinta un angajament prin care o banca (emitenta) actionand la cererea si in conformitate cu instructiunile unui client (ordonatorul acreditivului) sau in numele sau propriu:

urmeaza sa efectueze plata catre un tert (beneficiarul) sau la ordinul acestuia, sa plateasca ori sa accepte efecte de comert (trate) trase de acesta;

urmeaza sa autorizeze o alta banca sa efectueze o asemenea plata sau ca astfel de efecte sa fie platite (trate);

autorizeaza o alta banca sa negocieze contra documentelor stipulate cu conditia ca termenii si conditiile acreditivului sa fie respectate

Siguranta pe care o confera utilizarea acreditivului documentar, atat a exportatorului cat si a importatorului, rezulta din caracteristicile acestuia:

1. formalismul sau caracterul documentar consta in faptul ca exportatorul nu poate pretinde plata contravalorii marfurilor decat pe baza unor documente care fac dovada indeplinirii stricte a unor anumite conditii trecute in acreditiv.

2. independenta fata de relatia contractuala de baza. El este considerat o tranzactie independenta de orice contract comercial sau intelegere intre partile care au initiat relatia.

3. fermitatea angajamentului bancar - angajament ramane ferm pana cand banca primeste alte instructiuni decat cele primite initial.

4. adaptabilitatea - reiese chiar din definitie, care denumeste acreditiv orice angajament ferm de plata indiferent de modul in care este definit sau descris.

5. siguranta - exportatorul are siguranta incasarii contravalorii marfii in conditiile respectarii intocmai a obligatiilor sale, iar importatorul are siguranta ca plata marfii nu se va face decat contra documente care atesta pe de o parte expedierea acesteia, iar pe de alta parte ca au fost indeplinite intocmai conditiile cuvenite;

Parti implicate in operatiuni cu AD:

1. ordonatorul - importatorul, in relatia contractuala, cel ce da ordin de deschidere a AD, pe baza conditiilor stipulate in contractul de vanzare-cumparare.

2. beneficiarul - exportatorul, in relatia contractuala, cel in favoarea caruia s-a deschis acreditivul. El expediaza marfurile si apoi depune la banca sa documentele intocmite in stricta conformitate cu conditiile din acreditiv.

3. banca emitenta (ordonatoare) este principala institutie bancara angajata in relatia de AD, asumandu-si in scris angajamentul irevocabil de plata.

4. banca corespondenta, situata, de regula, in tara exportatorului, care in functie de instructiunile primite de la banca emitenta si de modul in care s-a angajat in derularea acreditivului, poarta denumiri diferite, putand fi:

banca notificatoare cand indeplineste numai rolul unui simplu intermediar (manipulator de documente). Ea anunta exportatorul de deschiderea AD; porneste de la exportator documentele si le transmite bancii platitoare.

banca platitoare - in cazul in care plata este facuta de o alta banca decat banca emitenta, banca platitoare poate fi situata in tara exportatorului sau intr-o terta tara.

banca trasa/acceptanta - cand plata urmeaza sa se faca prin cambii trase asupra unei banci,

banca negociatoare - cand banca emitenta poate autoriza o alta banca sa preia documentele contra plata imediat de la beneficiar si sa le remita bancii emitente, recuperandu-si de la aceasta banii.

banca confirmatoare este banca care, la angajamentul de plata asumat de banca emitenta, adauga propriul ei angajament, egal ca valoare si conditii, constituind pentru exportator un mod suplimentar de garantare a platii.

Domicilierea acreditivului documentar

Prin domicilierea unui acreditiv se intelege stabilirea bancii care este abilitata sa verifice documentele si sa dispuna achitarea lor, aceasta insemnand prezentarea documentelor la ghiseele bancii la care are loc plata definitiva a contravalorii documentelor.

Domicilierea AD este convenita intre parteneri in contractul comercial international si preluata ca atare de ordonator in dispozitia de deschidere a AD. Din punct de vedere al domicilierii, acreditivele pot fi domiciliate in tara exportatorului, importatorului sau intr-o terta tara.

Domicilierea acreditivului confera anumite avantaje uneia dintre parti, permitandu-i sa-si exercite drepturile sau sa-si indeplineasca obligatiile mai usor, in cazul unor probleme de contencios permitand o solutionare dupa legislatia tarii respective.Sunt prezentate in continuare unele forme de acreditiv documentar:

Acreditiv documentar revocabil

Poate fi modificat sau anulat de banca emitenta in orice moment, fara nici o avizare prealabila a beneficiarului, daca nu isi asuma nici o responsabilitate in ceea ce priveste efectuarea platii. Un AD revocabil nu ofera securitate beneficiarului, acesta depinzand practic de buna credinta a importatorului si, mai presus de toate, nu poate fi confirmat de o banca corespondenta.

Totusi, dreptul de revocare, anulare sau modificare dispare in momentul in care plata a fost facuta.

Acreditiv documentar irevocabil

Presupune angajamentul ferm al bancii emitente de a efectua plata in favoarea beneficiarului, cu conditia ca documentele prezentate de acesta sa fie strict conforme cu termenii si conditiile stabilite. Un AD irevocabil nu poate fi modificat sau anulat fara acordul tuturor partilor interesate. El prezinta doua forme:

a) AD irevocabil neconfirmat. In cazul unui astfel de AD, banca corespondenta numai avizeaza beneficiarul ca a fost deschis AD. Banca respectiva nu isi asuma nici o responsabilitate de plata si nu are nici o obligatie de a onora documentele prezentate de beneficiar. Intreaga responsabilitate este asumata de banca emitenta.

b) AD irevocabil confirmat. Adaugand confirmarea ei la un AD, banca corespondenta isi asuma responsabilitatea de a plati documentele conforme cu termenele si conditiile din AD In acest caz, beneficiarul primeste doua angajamente ferme de plata, atat din partea bancii emitente, cat si din partea bancii confirmatoare.

Acreditiv documentar cu plata la vedere

Sunt acele acreditive care permit efectuarea platii imediat dupa prezentarea documentelor. Contractul specifica plata in cash.

Acreditiv documentar cu plata amanata (diferata)

AD cu plata amanata se caracterizeaza prin aceea ca plata documentelor, desi se valideaza integral, nu se face in momentul prezentarii acestora la banca de catre exportator, ci la o data ulterioara, mentionata expres in textul AD (de regula 30-60 zile). Pentru exportator acest tip de AD inseamna practic acordarea unui credit, de aceea la negocierea pretului se ia in calcul si dobanda pentru suma ce o reprezinta valoarea marfurilor.

Acreditiv documentar cu plata prin acceptare

In aceasta situatie, exportatorul accepta o amanare a platii. Pentru a se acoperi contra riscurilor la care se expune si, totodata, pentru a putea materializa creanta sub forma unui efect mobilizabil, exportatorul va solicita deschiderea unui AD realizabil prin acceptare in favoarea sa si domiciliat la o banca din tara sa. De aceasta data, angajamentul consta in acceptarea tratelor care vor fi trase de exportator corespunzator creantei sale, pentru durata termenului de plata acordat clientului strain.

Spre deosebire de AD cu plata amanata, acest tip de AD permite exportatorului, ca posesor al cambiei, sa o sconteze la banca sa, transformand o vanzare pe credit intr-o vanzare cu plata la vedere, ca metoda de finantare a afacerii.

Acreditiv documentar transferabil

Este utilizat cu precadere in operatiunile de intermediere; Este un acreditiv in virtutea caruia beneficiarul (primul beneficiar) are dreptul sa solicite bancii insarcinate cu plata/acceptarea/negocierea sa il faca utilizabil, in totalitate sau partial, pentru unul sau mai multi beneficiari (beneficiari secunzi). In practica, ADT este utilizat atunci cand primul beneficiar nu furnizeaza el insusi marfa, ci se afla in pozitia de intermediar si doreste, din diferite considerente, sa transfere in parte sau in totalitate obligatiile sau drepturile sale furnizorului (furnizorilor) real, care apare in aceasta situatie in calitate de beneficiar secund

Acreditiv documentar revolving (reinnoibil)

Acesta permite reconstituirea sumei pentru realizarea de plati repetate, de regula pentru livrari repetate. Prin utilizarea AD revolving este avantajat atat importatorul, care nu-si imobilizeaza o suma mare pentru procurarea marfii, cat si vanzatorul, care prin valoarea totala a AD, are siguranta livrarii certe a intregii productii realizate.

Acreditiv documentar clauza rosie (red clause)

Reprezinta o forma de acreditiv cu o clauza speciala (scrisa initial cu cerneala rosie) care permite bancii platitoare sa acorde avansuri beneficiarului inainte de prezentarea documentelor cerute de acreditiv. Banca platitoare care, in acest fel, acorda un imprumut beneficiarului va recupera acest credit, plus dobanzile, in momentul in care exportatorul depune documentele la banca sa.

Acreditiv documentar de compensatie (ADR - reciproce)

Presupune inserarea in textul AD a unei clauze care nu permite utilizarea AD de export decat in corelatie cu un AD de import. Prin combinarea a doua AD cu astfel de clauze, partenerii care dezvolta operatiuni prin contrapartida, compensatie, se asigura ca, daca unul din ei nu va livra marfa in compensatie, va fi platit de banca emitenta, respectiv va primi echivalentul marfurilor nelivrate in compensatie.

a) ADR simplu - acesta se caracterizeaza prin faptul ca utilizarea primului AD deschis in favoarea partenerului este conditionata de deschiderea de catre acesta al celui de-al doilea AD. Dupa ce a fost deschis al doilea AD, cele doua AD devin independente, respectiv utilizarea lor de catre partenerii de compensatie este similara unei plati obisnuite prin AD.

b) ADR cu clauza de valoare presupune ca disponibilitatile valutare create de unul din AD sunt utilizate pentru acoperirea (plata) celuilalt AD. Altfel spus, AD de import poate avea o valoare limitata la valoarea AD de export.

c) ADR escrow (sau cu clauza de garantie) - acest acreditiv contine o clauza de garantie - escrow - prin care banca isi asuma angajamentul ferm si neconditionat de a efectua plata in valuta in cazul in care acreditivul partenerului expira neutilizat total sau partial, deci daca partenerul in contrapartida nu livreaza in termenul convenit tot lotul sau renunta dintr-un motiv oarecare la livrarea lui.

Acreditiv stand-by

Spre deosebire de un AD obisnuit care are functia de a asigura miscarea pe canalul bancar a documentelor, AD stand-by are o functie diferita, de garantare. In cazul unui AD stand-by beneficiarul nu apeleaza la utilizarea lui decat in masura in care ordonatorul nu si-a indeplinit obligatia asumata in contract.

Acreditiv documentar back-to-back (contra credit)

Este un instrument de plata utilizat in special de intermediari ce presupune utilizarea a doua acreditive in paralel, unul de export si unul de import, suprastructurat pe cel de export. Ambele AD sunt domiciliate la aceeasi banca, si anume la cea care il deserveste pe cel ce initiaza derularea "back-to-back" a AD. Desi sunt independente, cele doua AD sunt corelate valoric si din punct de vedere al termenelor de catre firma intermediara. AD de export are o valoare si un pret unitar mai mare si o valabilitate mai indelungata decat cel de import

Acreditiv documentar cesionat

Beneficiarul AD are dreptul ca o parte sau intreaga suma din AD deschis in favoarea sa sa o cesioneze in favoarea unui tert.  Spre deosebire de AD transferabil, cesiunea unui AD poate fi modificata sau anulata.

Scrisoarea de credit comerciala (L/C)

Scrisoarea de credit comerciala este considerata in majoritatea publicatiilor, drept o forma a acreditivului documentar, utilizata prioritar ca modalitate de plata in Anglia, Japonia si alte tari de influenta bancara anglosaxona.

L/C este adresata de catre banca emitenta fie direct beneficiarului (exportatorului), fie prin intermediul unei banci (cazul cel mai frecvent) care este autorizata sa traga cambii la vedere sau la termen, asupra bancii emitente, aceasta angajandu-se irevocabil fata de orice alta banca care le-ar negocia sa le onoreze la prezentare, cu conditia ca documentele sa fie in stricta concordanta cu prevederile L/C si prezentate in termenul stabilit.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1987
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved