Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

IMPOZITUL PE VENIT - Sfera de aplicare a impozitului pe venit si cotele de impozitare

finante+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITUL PE VENIT

Sfera de aplicare a impozitului pe venit si cotele de impozitareReforma fiscala, componenta esentiala a reformei economice impusa de aplicarea in tara noastra a principiilor economiei de piata, presupune adaptarea cu suplete a modalitatilor de impunere in functie de cerintele echitatii fiscale, de principiile de politica financiara, precum si de obiectivele de politica economica si sociala

Adoptarea impozitului pe venit vine sa inlocuiasca o intreaga legislatie cu privire la impunerea veniturilor din salarii, a veniturilor realizate de persoanele fizice sau de contribuabilii care realizeaza activitati independente, cadru legal care, pe parcursul anilor 1990-2005, a suferit numeroase modificari, generand totodata o serie de controverse si de interpretari eronate.

Prezentul cod fiscal aduce insa o serie de imbunatatiri in comparatie cu prevederile legislatiei precedente. Spre exemplu, potrivit Codului fiscal, pe langa persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt considerati rezidenti din punct de vedere fiscal in Romania si cetatenii straini sau cetatenii romani cu domiciliul in strainatate. Toate aceste persoane pot fi subiect al impozitului pe venit. Principala consecinta a acestei modificari este impozitarea in Romania a venitul realizat de persoanele fizice straine si a persoanelor fizice romane fara domiciliu in Romania care devin rezidente.

Aplicarea impozitului pe venit prezinta o serie de avantaje pentru stat, prin aceea ca asigura un numar de contribuabili mult mai mare, dar si mai apropiat de numarul real al acestora, prevede o serie de modalitati de sanctionare a contribuabililor care se sustrag de la plata obligatiilor si realizeaza totodata un nivel corespunzator al gradului de incasare al veniturilor bugetului de stat din aceasta sursa.

Reglementarea impozitului pe venit pentru persoanele fizice presupune, de asemenea, familiarizarea contribuabilului cu o serie de termeni si expresii specifice, de a caror intelegere si insusire este conditionata corecta punere in aplicare a normelor legale in domeniu.

Este considerat, conform legii, subiect al impozitului pe venit persoana fizica rezidenta denumita contribuabil, si anume:

persoanele fizice rezidente;

persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

persoanele fizice nerezidente, care desfasoara activitati dependente in Romania;

persoanele fizice nerezidente pentru alte venituri obtinute.

Totodata, persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta, timp de 3 ani consecutiv, vor fi supuse impozitului pe venit pentru veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, incepand cu al patrulea an fiscal.

Potrivit Codului fiscal, pe langa persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania sunt considerati rezidenti din punct de vedere fiscal in Romania si cetatenii straini sau cetatenii romani cu domiciliul in starainatate. Toate aceste persoane pot fi subiect al impozitului pe venit.

In sfera de aplicare a impozitului pe venit sunt cuprinse urmatoarele categorii de venituri impozabile:

1. venituri din activitati independente:

2.venituri din salarii;

3.venituri din cedarea folosintei bunurilor;

venituri din investitii;

5.venituri din pensii;

6.venituri din activitati agricole;

7.veniturile din premii si din jocuri de noroc;

8.venituri din transferul proprietatii imobiliare ;

9. venituri din alte surse.

Sunt considerate venituri neimpozabile potrivit legii, urmatoarele categorii de venituri :

- ajutoarele, indemnizatiile si alte forme de sprijin cu destinatie speciala, acordate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele fondurilor speciale, bugetele locale si din alte fonduri publice, inclusiv indemnizatia de maternitate si pentru cresterea copilului, precum si cele de aceeasi natura primite de la alte persoane, cu exceptia indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca ;

- sumele incasate din asigurari de orice fel reprezentand despagubiri, sume asigurate, precum si alte drepturi, cu exceptia castigurilor primite de la societatile de asigurari ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti, cu ocazia tragerilor de amortizare ;

- sumele primite drept despagubiri pentru pagube suportate ca urmare a calamitatilor naturale, precum si pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

- pensiile pentru invalizii de razboi, orfanii, vaduvele de razboi, sumele fixe pentru ingrijirea pensionarilor care au fost incadrati in gradul I de invaliditate, precum si pensiile, altele decat pensiile platite din fonduri constituite prin contributii obligatorii la un sistem de asigurari sociale ;

- contravaloarea cupoanelor ce reprezinta bonuri de valoare, care se acorda cu titlu gratuit persoanelor fizice, conform prevederilor legale;

-sume sau bunuri primite sub forma de sponsorizari sau mecenat;

- venituri primite ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile corporale din patrimoniul personal, altele decat castigurile din transferul titlurilor de valoare;

- drepturile in bani si in natura primite de militarii in termen, militarii cu termen redus, studentii si elevii unitatilor de invatamant din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala si persoanele civile, precum si cele ale gradatilor si soldatilor concentrati sau mobilizati;

- bursele primite de persoanele care urmeaza orice forma de scolarizare si perfectionare intr-un cadru institutionalizat;

- sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire sau donatie;

- veniturile din agricultura si silvicultura, cu exceptia celor din activitati agricole care fac obiectul impozitului pe venit ;

- veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate;

- veniturile primite de cetatenii straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in cadrul unor acorduri guvernamentale de finantare nerambursabila;

- veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiile consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, in conformitate cu legislatia in vigoare ;

- veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora, sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe ;

- veniturile primite de cetatenii straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale si organizatii neguvernamentale ;

- veniturile primite de cetatenii straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

- sumele reprezentand diferenta de dobanda subventionata pentru creditele primite in conformitate cu legislatia in vigoare;

- veniturile reprezentand avantajele in bani sau in natura primite de persoanele cu handicap, veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi, accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, cele deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, urmasii eroilor-martiri, ranitilor, luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si persoanele persecutate din motive etnice de regimurile instaurate in Romania cu inceperea de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945;

- premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice;

- premiile si alte drepturi sub forma de cazare, masa si transport obtinute de elevi si studenti la competitii interne si internationale ;

- prima de stat acordata in conformitate cu prevederile Legii nr.541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

- alte venituri care nu sunt impozabile, asa cum sunt precizate la fiecare categorie de venit ;

- alte venituri.

Cota de impozit pentru determinarea impozitului pe veniturile din activitati independente, salarii, cedarea folosintei bunurilor, pensii, activitati agricole, premii si alte surse este de 16% aplicata asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din categoria respectiva. Fac exceptie de la prevederile de mai sus cotele de impozit prevazute in categoriile de venituri din investitii, jocuri de noroc si din transferul proprietatii imobiliare.

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Prin exceptie, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului.

2. Categorii de venituri impozabile

2.1. Venituri din activitati independente

.Definirea veniturilor din activitati independente

Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.

Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii altele decat cele din profesii libere, precum si din practicarea unei meserii.

Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:

- activitati de productie;

- activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;

-organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive si altele asemenea);

- activitati al caror scop este facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, consignatie);

- activitati de editare, imprimerie, multiplicare, (indiferent de tehnica folosita), si alte asemenea;

- transport de bunuri si persoane;

- alte activitati definite in CodulComercial.

Conform normelor in vigoare, constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert-contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii asemanatoare, desfasurate in mod independent.

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.

De mentionat, ca nu sunt considerate venituri impozabile veniturile obtinute prin aplicarea in tara de catre titular a unei inventii brevetate in Romania, in primii 5 ani de la prima aplicare, ca si veniturile obtinute de titularul brevetului prin cesionarea acestuia.

2.1.2. Reguli de stabilire a venitului net din activitati independente

a)      Stabilirea venitului net din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla.

Venitul net din activitati independente se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile aferente realizarii venitului, deductibile pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Venitul brut reprezinta sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii, veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta,castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate intr-o activitate independenta, veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana, precum si veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta.

Trebuie precizat ca, prin lege, nu sunt considerate venituri brute aporturile in numerar sau echivalentul in lei al aporturilor facute la inceperea unei activitati, sumele primite sub forma de credite bancare sau de imprumuturi de la persoane fizice sau juridice, sumele primite ca despagubiri si sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizari, mecenat sau donatii.

Totodata, pentru a fi deduse, cheltuielile aferente veniturilor trebuie sa indeplineasca anumite conditii, astfel

sa fie efectuate in cadrul activitatilor desfasurate in scopul realizarii venitului;

sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;

sa respecte regulile privind amortizarea;

cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:

1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;

2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilului;

3. boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;

persoane care obtin venituri din salarii, cu conditia impozitarii sumei reprezentand prima de asigurare, la beneficiul acesteia, la momentul platii de catre suportator.

In afara cheltuielilor aferente veniturilor, sunt considerate deductibile, dar limitat, urmatoarele categorii de cheltuieli:

cheltuielile de sponsorizare si mecenat in limita a 5% din baza de calcul;

cheltuielile de protocol, in limita a 2% din baza de calcul;

suma cheltuielilor cu indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si strainatate, in interes de serviciu, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

cheltuielile sociale, in limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;

cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori;

pierderile privind bunurile perisabile, in limitele prevazute de actele normative in materie;

alte categorii de cheltuieli;

contributiile efectuate in numele angajatilor la schme facultative de pensii ocupationale, in limita echivalentului in lei a 200 de euro annual pentru o persoana;

prima de asigurare pentru asigurarile private de sanatate, in limita echivalentului in lei a 200 euro anual pentru o persoana;

cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si in scopul personal al contribuabilului sau asociasilor sunt deductibile numai pentru partea de cheltuiala care este aferenta activitatii independente;

cheltuielile reprezentand contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili;

dobanzi aferente imprumuturilor de la persoane fizice si juridice, utilizate in desfasurarea activitatii, pe baza contractului incheiat intre parti, in limita nivelului dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei;

cheltuielile efectuate de utilzator, reprezentand chiria - rata de leasing - in cazul contractelor de leasing operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile privind operatiunilor de leasing si societatile de leasing;

cotizatiile platite la asociatiile profesionale in limita a 2% din baza de calcul.

Cheltuielile reprezentand contributiile profesionale obligatorii datorate organizatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, in limita a 5% din venitul brut realizat.

Baza de calcul se determina, deci, ca diferenta dintre venitul brut si cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, mecenat, cheltuielile de protocol si cotizatiile platite la asociatiile profesionale.

Nu sunt considerate cheltuieli deductibile urmatoarele:

sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal ;

cheltuielile corespunzatoare veniturilor neimpozabile ale caror surse se afla pe teritoriul Romaniei sau in strainatate;

impozitul pe venit datorat , inclusiv impozitul pe venitul realizat in strainatate ;

donatiile, amenzile, dobanzile, penalitatile de intarziere ;

ratele aferente creditelor angajate ;

dobanzile aferente creditelor angajate pentru achizitionarea de impobilizari corporale de natura mijloacelor fixe, in cazul in care dobanda este cuprinsa in valoarea de intrare a impobilizarii corporale ;

alte categorii de cheltuieli.

b)      Stabilirea venitului net anual din activitati independente pe baza normelor de venit

Pentru persoanele fizice autorizate care realizeaza venituri din activitati independente si isi desfasoara activitatea pe cont propriu singuri, fara salariati sau colaboratori, intr-un punct fix sau ambulant, avand un singur obiect de activitate inscris pe autorizatia de functionare, venitul net se poate determina pe baza de norme anuale de venit.

Normele de venit vor avea in vedere urmatoarele criterii:

-vadul comercial si clientela;

-varsta contribuabilului;

- timpul afectat desfasurarii activitatii ;

- starea de handicap sau de invaliditate a contribuabilului ;

-activitatea se desfasoara in spatiu proprietate a contribuabilului sau inchiriat;

-realizarea de lucrari, prestari de servicii si obtinerea de produse cu material propriu sau al clientului;

-folosirea de masini, dispozitive, scule, actionate manual sau de forta motrice,

- alte criterii specifice.

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza normele care contin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit si precizeaza regulile care se utilizeaza pentru stabilirea acestor norme de venit. In plus, directiile generale ale finantelor publice teritoriale au obligatia de a stabili si a publica anual normele de venit inainte de data de 1 ianuarie a anului in care urmeaza a se aplica normele respective.

Organul fiscal competent va comunica contribuabilului pana la data de 15 aprilie a anului fiscal suma reprezentand venitul net si nivelul platilor anticipate in contul impozitului anual.

In cazul contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care isi desfasoara activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se reduc proportional cu perioada nelucrata.

Exista si situatii in care contribuabilii desfasoara mai multe activitati la care impunerea se face pe baza de norme de venit, caz in care impozitul se stabileste in functie de norma de venit cea mai mare.

Pe de alta parte, daca un contribuabil desfasoara activitate de transport de persoane si de bunuri in regim de taxi si desfasoara si o alta activitate independenta, atunci venitul net din activitatile independente desfasurate de contribuabil se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. In acest caz, venitul net din aceste activitati nu poate fi inferior venitului net stabilit pe baza normei de venit pentru activitatea de transport de persoane fizice si de bunuri in regim de taxi.

In fine, contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla pentru activitatea respectiva.

c) Stabilirea venitului net din drepturile de proprietate intelectuala 

Drepturile de proprietate intelectuala constituie un ansamblu de norme juridice prin care se asigura protectia si se reglementeaza raporturile ce se nasc din utilizarea si exploatarea operelor de creatie intelectuala.

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta totalitatea incasarilor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din drepturi de proprietate intelectuala.

Venitul net se determina prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

o cheltuiala deductibila egala cu 40% din venitul brut;

contributiile sociale obligatorii platite.

In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrari de arta monumentala, venitul net se stabileste prin deducerea din venitul brut a urmatoarelor cheltuieli:

o cheltuiala deductibila egala cu 50% din venitul brut;

contributiile sociale obligatorii platite.

In sfera de cuprindere a drepturilor de proprietate intelecuala sunt incluse:

-dreptul de autor si drepturile conexe dreptului de autor;

-drepturile de proprietate industriala.

In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri, potriv legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli.

Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii vor completa numai partea din Registrul-jurnal de incasari si plati referitoare la incasari. Aceasta reglementare este optionala pentru cei care considera ca isi pot indepli obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege.

d) Optiunea de a stabili venitul net, utilizandu-se datele din contabilitatea in partida simpla

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, impusi pe baza de norme de venit, precum si cei care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real.

Trebuie precizat ca optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada, daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.

Cererea de optiune pentru stabilirea venitului net in sistem real se depune la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate si in anul precedent, respectiv in termen de 15 zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

2.1.3. Plata impozitului pe venit

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente sunt obligati sa efectueze plati anticipate cu titlu de impozit in contul impozitului anual datorat la bugetul de stat, in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal competent, exceptand cazul retinerilor la sursa.

Retinerea la sursa a platilor anticipate se aplica urmatoarelor categorii de venituri :

a)      venituri din drepturi de proprietate intelectuala ;

b)      venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie ;

c)      venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial ;

d)      venituri din activitati desfasurate in baza contractelor incheiate potrivit Codului civil ;

e)      venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara ;

f)       venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu generaza o persoana juridica ;

Impozitul ce trebuie retinut se stabileste dupa cum urmeaza :

10% din venitul brut incasat, in cazul veniturilor de la literele a-e;

in cazul veniturilor obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, se aplica cota de impunere prevazuta pentru impozitul pe veniturile microintreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere;

Impozitul ce trebuie retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost platit venitul, cu exceptia impozitului aferent veniturilor rezultate din asocierea cu o persoana juridica.

Platile anticipate, cu exceptia celor retinute la sursa (aferente veniturilor mentionate mai sus), se stabilesc de organul fiscal luand ca baza de calcul venitul anual estimat, sau venitul din decizia de impunere pentru anul fiscal precedent.

Organul fiscal are dreptul de a stabili plati anticipate din oficiu in urmatoarele cazuri:

a) cand contribuabilul nu a depus declaratia de venit global pentru anul fiscal incheiat;

b) cand contribuabilul nu conduce o evidenta contabila, sau datele din contabilitatea condusa nu sunt certe;

c) cand contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.

Organul fiscal are dreptul de a modifica o decizie de plata anticipata emisa si de a stabili alte plati anticipate, fie in baza unui control ulterior, fie in baza unor date detinute, referitoare la activitatea contribuabilului.

In cazul in care din decizia de impunere rezulta diferente de impozit de restituit de la bugetul de stat, sumele platite in plus se compenseaza cu obligatii neachitate in termen, din anul fiscal curent, iar suma ramasa necompensata se restituie in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.

2.2. Venituri din salarii

.Definirea veniturilor din salarii

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor sau de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

In vederea impunerii, sunt considerate venituri asimilate salariilor urmatoarele:

a)      indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b)      indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ;

c)      drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar;

d)      indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii sau societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome;

e)      sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica;

f)       sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori;

g)      sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, conform legii;

h)      indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale;

i)        sumele acordate de organizatiile nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice;

j)       indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor;

k)      orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

In veniturile salariale nu se includ si nu sunt, deci, impozabile, urmatoare categorii de venituri :

ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, cadourile oferite copiilor minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului etc. ;

tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor ;

contravaloarea folosintei locuintei de serviciu ;

cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici, care lucreaza in afara tarii;

contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie etc. ;

contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca ;

sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare, a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in interes de serviciu ;

sumele primite pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interes de serviciu ;

indemnizatiile de instalare, ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate ce se afla in alta localitate ;

sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor nete pe unitate, primite de persoanele fizice ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective ;

veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, incadrate cu contract individual de munca ;

veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator ;

sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati independente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate ;

cheltuieli efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator;

costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu ;

avantajele sub forma dreptului la stock option plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii ;

diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite ;

alte categorii de venituri.

Deducerea personala

Persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania si persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta, au dreptul la deducerea din venitul lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza.

Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel:

pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei;

pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei;

pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei;

pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei;

pentru contribuabilii care aupatru sau mai multe persoane in intretinere - 650 lei.

In cazul in care contribuabilii realizeaza venituri cuprinse intre 100 lei si 3000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al Ministerului Finantelor Publice. Pentru cei care realizeaza venituri mai mari de 3.000lei nu se acorda deducerea personala.

Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. Daca o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. De asemenea, copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti.

Nu sunt considerate persoane in intretinere:

persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane;

persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri, din cultivarea sidin valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierilor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Deducerea personala nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii.

Determinarea impozitului pe venitul din salarii si plata acestuia

Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri.

Impozitul lunar se determina astfel :

a)      la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele :

deducerea personala acordata pentru luna respectiva ;cotizatia sindicala platita in luna respectiva ;

contributiile la schemele facultative de pensii ocupationale, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseaca echivalentul in lei a 200 de euro ;

b)      pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pentru fiecare loc de realizare a acestora.

Platitorul are obligatia de a determina valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit. Obligatia calcularii, retiinerii si virarii acestei sume revine organului fiscal competent.

Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri.

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. Platitorul de venituri are obligatia sa completeze fisele fiscale pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intrega durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularealor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

2.3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

2.3.1. Definirea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile in bani si/sau in natura provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal.

In aceasta categorie de venit se cuprind veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si venituri din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.

Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor etc., a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere, inclusiv a unor parti din acestea utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor se stabilesc pe baza chiriei sau arendei prevazute in contractul incheiat intre parti, in forma scrisa, si inregistrat la organul fiscal competent in termen de 15 zile de la data incheierii acestuia.

Cedarea folosintei bunurilor obliga la incheierea intre parti a unui contract in forma scrisa si la inregistrarea acestuia la organul fiscal in raza caruia este situat bunul generator de venit, in cazul bunurilor imobile sau in raza caruia isi are domiciliul contribuabilul, in cazul bunurilor mobile.

Obligatia de a inregistra la organul fiscal contractul de cedarea folosintei in forma scrisa revine proprietarului, uzufructarului sau alt detinator legal, dupa caz.

2.3.2. Stabilirea venitului net din cedarea folosintei bunurilor

Venitul brut reprezinta totalitatea sumelor in bani si/sau echivalentul in lei al veniturilor in natura si se stabileste pe baza chiriei sau a arendei prevazute in contractul incheiat intre parti pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul platii chiriei sau arendei. Venitul brut se majoreaza cu valoarea cheltuielilor ce cad in scarcina proprietarului, uzufructarului sau a altui detinator legal, daca sunt efectuate de catre cealalta parte contractanta.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se determina prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

De mentionat ca, prin exceptie de la cele precizate, contribuabilii pot opta si pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla. Optiunea de a determina venitul net pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla este obligatorie pentru contribuabili pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada, daca nu se depune o cerere de renuntare de catre contribuabil.

In conformitate cu legislatia in materie, sunt prevazute obligatiile ce-i revin proprietarului, printre care si cele referitoare la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, ca de exemplu:

- intretinerea in bune conditii a elementelor structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructii exterioare a cladirii (acoperis, fatada), curtile si gradinile, precum si spatii comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, etc.);

- intretinerea in bune conditii a instalatiilor comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze);

- respectarea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si de functionare a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei.

In cazul neindeplinirii de catre proprietar a acestor obligatii ce-i revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie. In aceste conditii, venitul brut din chirii se stabileste prin majorarea sumei incasate (reprezentand chiria) cu contravaloarea cheltuielilor de intretinere si reparare efectuate de chiriasi in contul proprietarului. Sumele platite de chiriasi reprezentand cheltuieli cu intretinerea catre administratia blocului, respectiv consumul de utilitati nu majoreaza venitul brut.

Contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor pe parcursul unui an, cu exceptia veniturilor din arendare, datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit.

2. Venituri din investitii

Ca un element de absoluta noutate, prin actualul Cod fiscal se reglementeaza tratamentul fiscal al veniturilor din tranzactii cu actiuni cumparate in sistem de 'stock options plan 

2.1. Definirea veniturilor din investitii

Veniturile din investitii cuprind :

a)      dividende ;

b)      venituri impozabile din dobanzi ;

c)      castiguri din transferul titlurilor de valoare ;

d)      venituri din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare ;

e)      veniturile din lichidare/dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.

Reprezinta titlu de valoare orice valoari mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar calificat astfel de catre Comisia Nationala de Valori Mobiliare, precum si partile sociale.

Veniturile impozabile din dobanzi sunt toate veniturile sub forma de dobanzi, altele decat :

venituri din dobanzi la depozitele la vedere si la depuneri la casele de ajutor reciproc ;

venituri din dobanzi aferente titlurilor de stat, precum si obligatiunilor municipale, ale Agentiei Nationale pentru Locuinte si ale altor entitati emitente de obligatiuni, care vizeaza constructia de locuinte ;

veniturile sub forma dobanzilor bonificate la depozitele clientilor constituite in baza legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ.

Prin notiunea de dividend se intelege orice distribuire facuta de o persoana juridica, in bani si/sau natura, in favoarea actionarilor sau asociatilor, din profitul stabilit pe baza bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi precum si sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii.

2.2. Stabilirea venitului din investitii

Castigul din transferul titlurilor de valoare, altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale, reprezinta diferenta pozitiva sau negativa dintre pretul de vanzare si pretul de cumparare pe tipuri de titluri de valoare, diminuata, dupa caz, cu costurile aferente.

In cazul tranzactiilor pe actiuni primite de persoane fizice, cu titlu gratuit, in cadrul Programului de privatizare in masa, pretul de cumparare la prima tranzactionare va fi asimilat cu valoarea nominala a acestora. In cazul tranzactiilor cu actiuni cumparate la pret preferential, in cadrul sistemului stock options plan, castigul se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si pretul de cumparare preferential, diminuat cu comisioanele datorate intermediarilor.

In cazul transferului dreptului de proprietate asupra titlurilor de participare la fondurile deschise de investitii, castigul se determina ca diferenta pozitiva dintre pretul de rascumparare si pretul de cumparare/subscriere. Pretul de rascumparare este pretul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond. Pretul de cumparare/subscriere este pretul platit de investitorul persoana fizica, pentru achizitionarea titlului de participare.

In cazul transferului dreptului de proprietate asupra partilor sociale, castigul din instrainarea partilor sociale se determina ca diferenta pozitiva intre pretul de vanzare si valoarea nominala/pretul de cumparare. Incepand cu a doua tranzactie, valoarea nominala va fi inlocuita cu pretul de cumparare, care include si cheltuielile privind comisioanele, taxele aferente tranzactiei si alte cheltuieli similare justificate cu documente.

Determinarea castigului sau a pierderii se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti, iar castigul net se determina la sfarsitul anului fiscal asupra intregului portofoliu de astfel de titluri tranzactionate de un contribuabil in anul respectiv, ca diferenta pozitiva intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului, ca urmare a trasferului titlurilor de valoare, cu exceptia celor dobandite cu titlu gratuit in cadrul Programului de privatizare in masa.

Veniturile obtinute sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, reprezinta diferentele de curs favorabile rezultate din aceste operatiuni in momentul inchiderii operatiunii si evidentierii in contul clientului.

Venitul impozabil realizat din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice reprezinta excedentul distributiilor in bani sau in natura peste aportul la capitalul social al persoanei fizice beneficiare.

2.3. Impunerea veniturilor din investitii

Veniturile sub forma de dividende, inclusiv sumele primite ca urmare a detinerii de titluri de participare la fondurile inchise de investitii, se impun cu o cota de 10% din suma acestora. Obligatia calcularii si retinerii impozitului pe veniturile sub forma de dividende revine persoanelor juridice odata cu plata dividendelor catre actionari sau asociati. Termenul de virare a impozitului este pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se face plata. In cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-a aprobat bilantul contabil, termenul de plata a impozitului pe dividende este pana la data de 31 decembrie a anului respectiv.

Veniturile sub forma de dobanzi se impun cu o cota de 16% din suma acestora, pentru depozitele pe termen constituite, instrumentele de economisire dobandite si contractele civile incheiate incepand cu 1 ianuarie 2006. Cota de impozit de 16% se aplica si pentru veniturile impozabile generate de depozitele la vedere/conturile curente incepand cu data de 1 ianuarie 2006. Pentru aceste venituri, impozitul se calculeaza si se retine de catre platitorii de astfel de venituri la momentul inregistrarii in contul curent sau in contul de depozit al titularului, in cazul dobanzilor capitalizate, respectiv la momentul rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire. Virarea impozitului pentru veniturile din dobanzi se face lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare inregistrarii/rascumpararii, in cazul unor instrumente de economisire, respectiv, la momentul platii dobanzii, pentru venituri de aceasta natura pe baza contractelor civile.

Veniturile din investitii, altele decat cele din dividende si dobanzi, se impun cu o cota de 16%. Impozitul se calculeaza si se retine astfel:

in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare si castigului din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine intermediarilor sau altor platitori de venit, dupa caz;

in cazul castigului din rascumpararea titlurilor de participare la un fond deschis de investitii, obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine societatii de administrare a investitiilor;

in cazul castigului din transferul dreptului de proprietate asupra partilor sociale si valorilor mobiliare in cazul societatilor inchise, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine dobanditorului de parti sociale sau de valori mobiliare, in momentului incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti.Termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale sau valorilor mobiliare la registrul comertului sau in registrul actionarilor. In situatia in care plata partilor sociale sau a valorilor mobiliare se face esalonat, termenul de virare a impozitului pentru platitorii de astfel de venituri este de pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut

in cazul venitului impozabil obtinut din lichidare/dizolvare fara lichidarea unei persoane juridice de catre actionari sau asociati persoane fizice, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine persoanei juridice. Termenul de virare a impozitului este pana la data depunerii situatiei financiare finale la oficiul registrului comertului;

calculul impozitului se face prin aplicarea unei cote de 1% asupra castigului din transferul titlurilor de valoare, precum si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen pe baza de contract si orice alte operatiuni similare;

in cazul venitului impozabil realizat din lichidare/dizolvare impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16%;

impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza la bugetul statului pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

2.5. Venituri din pensii

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributii sociale obligatorii, facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din schemele facultative de pensii ocupationale, si cele infiintate de la bugetul statului.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin scaderea unei sume neimpozabile lunare de 9.000.000 lei din venitul din pensii. Prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil lunar se determina cuantumul impozitului. Impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii pensiei de unitatile platitoare de astfel de venituri si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se face plata pensiilor, impozitul fiind final. Drepturile de pensii restante se defalca pe lunile la care se refera, in vederea calcularii impozitului datorat.

Veniturile din pensiile de urmas vor fi individualizate, in functie de numarul acestora, iar impozitarea se va face in raport cu drepturile cuvenite fiecarui urmas.

Impozitul retinut este impozit final al contribuabilului pentru veniturile din pensii.

2.6. Venituri din activitati agricole

Sunt considerate venituri din activitati agricole veniturile din urmatoarele activitati :

a)      cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

b)      cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;

c)      exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea.

Venitul net dintr-o activitate agricola se determina pe baza de norme de venit, norme care se stabilesc de catre directiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se aproba de catre directiile generale ale finantelor publice teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata, se avizeaza si se publica pana cel tarziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplica aceste norme de venit.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit nu au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta contabila in partida simpla, pentru activitatea respectiva.

Un contribuabil care desfasoara o activitate agricola, poate opta insa pentru determinarea venitului net din acea activitate, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

In ceea ce priveste impozitul pe venitul net din activitati agricole, acesta se calculeaza prin aplicarea unei cote de 16 % asupra venitului net, determinat pe baza de norme de venit, cat si in sistem real, impozitul fiind final.

In situatia in care un contribuabil desfasoara o activitate agricola, pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit, acesta are obligatia de a depune anual o declaratie de venit la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie inclusiv a anului fiscal, pentru anul in curs.

In cazul unei activitati pe care contribuabilul incepe sa o desfasoare dupa data de 30 iunie, declaratia de venit se depune in termen de 15 zile inclusiv de la data la care contribuabilul incepe sa desfasoare activitatea.

Pe de alta parte, in cazul unui contribuabil care determina venitul net din activitati agricole, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, acesta este obligat sa efectueze plati anticipate aferente acestor venituri la bugetul de stat, la termenele legale, urmand ca pana la data de 31 mai a anului urmator, platile anticipate sa fie regularizate de organul fiscal competent.

2.7. Venituri din premii si din jocuri de noroc

Veniturile din premii si din jocuri de noroc cuprind veniturile din concursuri si jocuri de noroc, altele decat cele realizate ca urmare a participarii la jocuri de tip cazinou, masini electronice cu castiguri si altele decat premiile obtinute de sportivii medaliati la campionatele mondiale, europene si la jocurile olimpice.

Venitul net din premii si din jocuri de noroc se calculeaza ca diferenta dintre venitul din premii, respectiv din jocuri de noroc, si suma reprezentand venit neimpozabil. De mentionat ca, pierderile inregistrate din jocuri de noroc nu sunt recunoscute din punct de vedere fiscal si ca urmare, nu se compenseaza, ele reprezentand pierderi definitive ale contribuabilului.

Impunerea veniturilor din premii dintr-un singur concurs se realizeaza prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net.

Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinere la sursa, cu o cota de 20% aplicata asupra venitului net care nu depaseste cuantumul de 10.000 lei si cu o cota de 25% aplicata asupra venitului net care depaseste cuantumul de 10.000 lei.

Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine platitorilor de venituri.

Potrivit prevederilor legale, nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilita in suma de 600 lei pentru fiecare concurs, sau joc de noroc realizat de la acelasi organizator sau platitor, intr-o singura zi. Impozitul calculat si retinut in momentul platii venitului este impozit final si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

2.8. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

Sunt supuse impozitarii ca venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se instraineaza in termen de pana la 3 ani inclusiv, de la data dobandirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii dobandite dupa 1 ianuarie 1990.

Venitul impozabil este reprezentat de diferenta favorabila dintre valoarea de instrainare a proprietatilor imobiliare, terenuri si/sau constructii, si valoarea de baza a acestora.

Sunt exceptate de la prevederile de mai sus aportul in natura la capitalul social al societatilor comerciale, precum si veniturile realizate din instrainarea constructiilor de orice fel cu terenul aferent, terenurile fara constructii din intravilan si extravilan dobandite de contribuabil prin :

reconstruirea dreptului de proprietate ;

mostenire sau donatie intre rude pana la gradul al patrulea inclusiv ;

schimb imobiliar.

Valoarea de baza a bunurilor imobile in functie de modalitatea de dobandire, se stabileste avandu-se in vedere :

pretul de achizitie pentru bunurile imobile dobandite prin cumparare, majorat cu 5% ;

valoarea imobilului mentionata in act, daca acesta a fost dobandit prin donatie, schimb, renta viagera, dare in plata, adjudecare, contract de intretinere, hotarare judecatoreasca, majorata cu 5% ;

pentru constructiile noi, costul acestora la data realizarii, dovedit prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii, la care se adauga valoarea terenului aferent ;

valoarea rezultata din expertizele utilizate de catre camerele notarilor publici, la data dobandirii imobilelor a caror valoare de baza nu se poate stabili prin alte modalitati ;

valoarea stabilita in functie de modul de dobandire, pentru terenurile situate in intravilan si extravilan, actualizata cu rata inflatiei pe economie din ultima luna, daca la data dobandiri nu erau intocmite expertize de catre camerele notarilor publici. Pentru terenurile si constructiile de orice fel, dobandite de contribuabili intr-o modalitate din care nu rezulta valoarea la care acestea au fost dobandite, valoarea de baza este valoarea minima stabilita in prima expertiza utilizata de camera notarilor publici in circumscriptia careia se afla terenul.

Pretul de achizitie pentru bunurile dobandite sau valoarea mentionata la care se adauga costul lucrarilor si serviciilor de natura sa creasca valoarea imobilului, la data efectuarii acestora, dovedite prin raport de expertiza intocmit de un expert autorizat, in conditiile legii.

Pierderea din transferul proprietatii imobiliare reprezinta pierdere definitiva pentru contribuabil.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil determinat potrivit normelor legale. Notarii publici care autentifica actele intre vii translative ale dreptului de proprietate au obligatia de a calcula, de a incasa si de a vira impozitul la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost autentificat actul.

In cazul in care transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor sau terenurilor seface prin alta procedura decat cea notariala, contribuabilul are obligatia de a declara venitul obtinut, in maxim 5 zile de la data instrainarii bunului, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal. Contribuabilii care nu au domiiliul fiscal in Romania declara venitul obtinut la organul fiscal in a carui raza teritoriala este situat imobilul instrainat.

2.9. Venituri din alte surse

In categoria veniturilor din alte surse se includ, insa nu sunt limitate, urmatoarele venituri:

prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii;

castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;

venituri primite de persoanele fizice pensionari, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;

venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial.

Totodata, sunt considerate venituri din alte surse orice venituri identificate ca fiind impozabile, altele decat veniturile considerate neimpozabile.

Impozitul pe venitul din alte surse se calculeaza prin retinere la sursa de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare realizarii acestuia.

3. Venitul anual impozabil

3.1. Stabilirea venitului net anual impozabil

Venitul annual impozabil se stabileste pe fiecare sursa pentru veniturile din activitati independente, din cdarea folosintei bunurilor si din activitati agricole prin deducerea din venitul net annual a pierderilor fiscale reportate. Veniturile din aceste categorii ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera veni annual.

Pierderea fiscala anuala inregistrata din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si din activitati agricole se reporteaza si se completeaza cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 5 ani fiscali.
Pierderile provenind din strainatate ale persoanelor fizice rezidente se reporteaza si se compenseaza cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal, sau se reporteaza pe urmatorii 5 ani asupra veniturilor realizate din tara respectiva.

Regulile de reportare a pierderilor sunt urmatoarele:

a)      reportul se efectueaza cronologic, in functie de vechimea pierderii, in urmatorii 5 ani consecutivi;

b)      dreptul de report este personal si netrasmisibil;

c)      pierderea reportata, necompensata dupa expirarea perioadei prevazute reprezinta pierdere definitiva a contribuabilului.

3.2. Declaratii de venit estimat

Contribuabilii, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna la organul fiscal competent o declaratie referitoare la veniturile si cheltuielile estimate a se realiza pentru anul fiscal, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Fac exceptie de la aceste prevederi contribuabilii care realizeaza venituri pentru care impozitul se percepe prin retinere la sursa.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal au obligatia sa depuna o declaratie privind venitul estimat, in termen de 15 zile de la incheierea contractului intre parti. Declaratia privind venitul estimat se depune odata cu inregistrarea la organul fiscal a contractului incheiat intre parti.

Contribuabilii care, in anul anterior, au realizat pierderi, cei care au realizat venituri pe perioade mai mici decat anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20 % fata de anul fiscal anterior depun, odata cu declaratia speciala, si declaratia estimativa de venit.

Contribuabilii care determina venitul net pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care cheltuielile se determina in sistem forfetar si au optat pentru determinarea venitului net in sistem real depun, o data cu cererea de optiuni, si declaratia de venit estimat.

3.3. Stabilirea platilor anticipate de impozit

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arendare, precum si venituri din activitati agricole sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere la sursa.

Platile anticipate se stabilesc de catre organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz. La impunerile efectuate dupa expirarea termenelor de plata sumele datorate se stabilesc la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent.

Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.

In plus, pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei emise pe baza declaratiei de venit.

Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal pe baza contractului incheiat intre parti sau pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitatea in partida simpla, potrivit optiunii.

In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arendare, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit.

Contribuabilii care determina venitul net din activitati agricole, datoreaza plati anticipate catre bugetul de stat pentru impozitul aferent acestui venit, in doua rate egale, astfel: 50 % din impozit, pana la data de 1 septembrie inclusiv, si 50 % din impozit, pana la data de 15 noiembrie inclusiv.

Pentru stabilirea platilor anticipate, organul fiscal va lua ca baza de calcul venitul anual estimat, in toate situatiile in care a fost depusa o declaratie privind venitul estimat pentru anul curent sau venitul din declaratia speciala pentru anul fiscal precedent, dupa caz. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%.

3. Intocmirea si depunerea declaratiilor de venit si a declaratiilor speciale

In cadrul sistemelor fiscale moderne bazate, in principal, pe autoimpunere, componenta de baza o constituie intocmirea si depunerea declaratiilor de venit, precum si a declaratilor speciale, care reprezinta una din obligatiile principale ce revin platitorilor in procesul aplicarii si administrarii legilor fiscale.

Astfel, persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania, realizatoare de venituri din orice sursa, atat din Romania, cat si din afara Romaniei, au obligatia de a depune o declaratie de venit la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal. Declaratia de venit se depune o data cu declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului.

Declaratiile speciale se completeaza si pentru castigul net/pierderea generata de tranzactii cu titluri de valoare, altele decat actiunile primite cu titlu gratuit in cadrul Programului de privatizare in masa.

Nu se depun declaratii speciale pentru urmatoarele categorii de venituri :

a) venituri sub forma de salarii si venituri asimilate salariilor, pentru care informatiile sunt cuprinse in fisele fiscale, care au regim de declaratii de impozite si taxe sau declaratii lunare ;

b)venituri din investitii, cu exceptia celor prevazute de lege, precum si venituri din premii si jocuri de noroc, a caror impunere este finala ;

c) venituri din pensii ;

d) venituri nete determinate pe baza de norme de venit ;

e) venituri din alte surse.

Contribuabilii nu sunt obligati sa depuna declaratii speciale la organul fiscal competent, daca:

a)      obtin numai venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii de la functia de baza, pe intregul an fiscal, pentru activitati desfasurate in Romania, in situatia in care angajatorul a efectuat operatiunea de regularizare;

b)     obtin numai venituri din investitii, pensii, venituri din activitati agricole, venituri din premii si din jocuri de noroc, venituri din alte surse a caror impunere este finala.

Celelalte categorii de contribuabili, vor depune numai declaratiile speciale pentru anul fiscal, pana la data de 15 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. In cazul veniturilor din salarii, fisele fiscale se depun in cadrul aceluiasi termen ca si declaratiile speciale.

3.5. Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil

Impozitul pe venitul net anual impozabil datorat este calculat de organul fiscal competent, pe baza declaratiei de venit, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil din anul fiscal respectiv.

Conform legislatiei in vigoare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul net anual datorat pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit care functioneaza in conditiile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2 % din impozitul pe venitul anual datorat revine organului fiscal competent.

Organul fiscal stabileste impozitul anual datorat pentru anul precedent si emite o decizie de impunere, in intervalul si in forma stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza sumele stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2463
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved