Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

IMPOZITE DIRECTE

finante

+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITE DIRECTE

  • Impozitul pe profit
  • Impozitul pe venit
  • Impozite directe aplicatii
  • Impozitul pe venitul microintreprinderilorImpozitul pe profit

Prin Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, aplicata cu data de 01.01.1991, s-a asigurat participarea tuturor agentilor economici (persoane juridice) la formarea veniturilor bugetului public national, in raport cu marimea profitului obtinut indiferent de forma de proprietate.

Desi la data respectiva aceasta lege a constituit una dintre cele mai importante masuri de reforma fiscala de dupa 1989, pe parcurs au fost puse in evidenta o serie de deficiente ale acesteia.

Astfel, s-a ajuns in primul la:

Ø      proliferarea scutirilor de impozit pe profit;

Ø      acordarea unor facilitati discriminatorii investitiilor straine, avand un aport (strain) redus de capital social.

Incepand cu 01.01.1995 impozitul pe profit a avut o noua reglementare juridica (O.G. nr. 70/1994) care a adus unele modificari in conceptia de impunere a profitului, iar cu data de 01.07.2002 impozitul pe profit a fost reglementat de Legea nr. 414/2002.

Incepand cu 01.01.2004, impozitul pe profit este reglementat de Codul Fiscal al Romaniei publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.927 din 23 decembrie 2003, Titlul II. Impozitul pe profit', modificat prin O.G nr. 83/2004, O.U.G. nr. 138/2004, O.U.G. nr. 24/2005, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 343/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, inclusiv prin O.U.G. nr. 22/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 230/3 aprilie 2007.

LEGE Nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal

Text in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2009

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 23 decembrie 2008:

Ø      Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004;

Ø      Hotararea Guvernului nr. 44/2004;

Ø      Legea nr. 174/2004;

Ø      Hotararea Guvernului nr. 977/2004;

Ø      Ordonanta Guvernului nr. 83/2004;

Ø      Ordonanta Guvernului nr. 94/2004;

Ø      Legea nr. 507/2004;

Ø      Legea nr. 494/2004;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2004;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, abrogata prin Legea nr. 163/2005 si respinsa prin Legea nr. 164/2005;

Ø      Legea nr. 96/2005;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2005*, abrogata prin Legea nr. 163/2005 si respinsa prin Legea nr. 226/2005;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2005*, respinsa prin Legea nr. 227/2005;

Ø      Legea nr. 163/2005;

Ø      Legea nr. 210/2005;

Ø      Legea nr. 247/2005;

Ø      Hotararea Guvernului nr. 797/2005;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 203/2005;

Ø      Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2006;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2006;

Ø      Legea nr. 317/2006;Ø      Ordonanta Guvernului nr. 43/2006;

Ø      Legea nr. 343/2006;

Ø      Hotararea Guvernului nr. 1086/2006*, abrogata prin Hotararea Guvernului nr. 1514/2006;

Ø      Rectificarea publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;

Ø      Hotararea Guvernului nr. 1514/2006;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2006;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2007;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 106/2007;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2007;

Ø      Legea nr. 372/2007;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2008;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2008;

Ø      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2008;

Ø      - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 200/2008;

Ø      - Hotararea Guvernului nr. 1697/2008.

Platitori (contribuabili) ai impozitului pe profit sunt:

Ø      Persoanele juridice romane;

Ø      Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prinintermediul unui sediu permanent in Romania;

Ø      Persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica;

Ø      Persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau/din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;

Ø      Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica. In acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, retine si se varsa de catre persoana juridica romana;

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute.

Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impoza este de 16%, cu exceptiile prevazute.

ProfituI impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare.

Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri:

Ø      cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata stabilita de catre contribuabil;

Ø      cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

Ø      cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea accidentelor de munca si bolilor profesionale, potrivit legii, cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;Ø      cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria cheltuielilor de reclama si publicitate bunurile care se acorda in cadrul unor campanii publicitare, mostre pentru incercarea produselor si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

Ø      cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate, efectuate de catre salariati si administratori;

Ø      cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

Ø      cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

Ø      cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

Ø      taxele de Inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale, etc. efectuate de catre salariati si administratori;

Ø      cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

Ø      cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

Ø      taxele de Inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale, etc.

Cheltuieli cu deductibilitate limitata:

Ø      cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

Ø      suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;

Ø      cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si comple-tarile ulterioare. Intra sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere, ajutoarele pentru Inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea contribuabililor etc.

Cheltuieli nedeductibile:

Ø      cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedents sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru veniturile realizate din Romania;

Ø      dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile roman potrivit prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, dobanzil penalitatile sau majorarile datorate catre autoritati straine ori cadrul contractelor economice incheiate cu persoane nereziden si/sau autoritati straine sunt cheltuieli nedeductibile, cu except majorarilor al caror regim este reglementat prin conventiile < evitare a dublei impuneri;

Ø      cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunuriL acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, dai valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

Ø      cheltuielile cu contributiile platite peste limitele stabilite sau care nu sunt reglementate prin acte normative;

Ø      cheltuielile cu serviciile de management, consultanta, asistenta sau alte prestari de servicii, pentru care contribuabilii nu pot justifica necesitatea prestarii acestora in scopul activitatii desfasurate si pentru care nu sunt incheiate contracte etc.

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator. Odata cu declaratia de impozit pe profit anuala, contribuabilii au obligatia sa depuna si o declaratie privind platile si angajamentele de plata catre persoane nerezidente, care cuprinde scopul si suma fiecarei plati, numele si adresa beneficiarului. Nu se cuprind In aceasta declaratie sumele angajate sa fie platite pentru bunurile importate sau pentru transportul international.

O persoana juridica romana care plateste dividende catre o persoana juridica romana are obligatia sa retina, sa declare si sa plateasca impozitul pe dividende, retinut catre bugetul de stat, astfel cum se prevede in art.31 Titlul II, Cod fiscal. Impozitul pe dividende se stabileste prin aplicarea un cote de impozit de 10% asupra dividendului brut platit catre o persoana juridica romana.

Impozitul pe dividende care trebuie retinut se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se plateste dividendul. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plateste pana la data de 31 decembrie anului respectiv.

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1027
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site