Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

IMPOZITUL PE PROFIT

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
IMPOZITUL PE PROFIT

IMPOZITUL PE PROFIT CA VENIT LA BUGETUL DE STAT

Impozitul reprezinta cea mai veche si cea mai importanta resursa financiara aflata la dispozitia statului. Impozitul are un caracter istoric, aparitia lui fiind legata de existenta statului. Astfel, originile impozitului sunt legate de perioada de statornicire a organizatiei statale, cand aceasta se separa de societate, astfel ca, pentru a-si acoperi cheltuielile necesare indeplinirii sarcinilor si functiilor pe care le are, recurge la prelevari asupra bunurilor private, efectuate prin forta de constrangere. O data cu utilizarea monedei ca mijloc de plata se practica impozitele in bani.
Impozitele reprezinta o forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Rolul cel mai important al impozitelor se manifesta pe plan financiar, ele constituind mijlocul principal de procurare a resurselor financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice.

In functie de trasaturile de fond si forma, impozitele se clasifica in impozite
directe si impozite indirecte.

Impozitele directe sunt cele care se stabilesc nominal in sarcina unor persoane fizice si juridice in functie de veniturile sau averea de care dispun, fiind incasate la anumite termene precizate cu anticipatie.In cazul impozitelor de acest tip subiectul si suportatorul impozitelor ar trebui sa fie una si aceeasi persoana. Tocmai de aceea se considera ca impozitele de acest tip au o incidenta directa asupra subiectului platitor.

Impozitul pe profit face parte din categoria impozitelor directe, fiind una din sursele principale de venituri ale bugetului administratiei centrale de stat.

Avand in vedere procesul reformei fiscale in Romania, impozitul pe profit ocupa un loc important, atat in ceea ce priveste contributia acestuia la formarea veniturilor bugetului public, cat si prin influenta pe care o exercita asupra activitatii economico-sociale generatoare de profit si asupra structurii de ansamblu a economiei nationale.

Aparitia Legii impozitului pe profit, a creat premisele constituirii unui cadru juridic unitar privind impozitul pe profit datorat de toate persoanele juridice, asigurand participarea tuturor agentilor economici la formarea veniturilor bugetului public in raport cu marimea profitului obtinut, clasificand subiectii si baza de impozitare, stabilind unele facilitati fiscale, relativ stimulative.

Tranzitia la economia de piata si dobandirea calitatii de membru asociat al Uniunii Europene au impus restructurarea sistemului fiscal, inclusiv a impozitului pe profit si armonizarea legislatiei fiscale cu principiile si procedurile adoptate de membrii Uniunii, ca o conditie a obtinerii de catre Romania a calitatii de membru cu toate drepturile aferente. Astfel, incepand cu data de 01.01.1995 s-au facut unele modificari cu privire la conceptia de impunere a profitului, baza de impozitare poate fi corectata in functie de nivelul inflatiei, scutirile de impozit au fost eliminate atat pentru investitorii straini cat si pentru investitorii romani, se reglementeaza amortizarea accelerata a mijloacelor fixe.

Pentru impozitarea profitului trebuie pornit de la realitatea ca nu in toate cazurile principiile subordinate imaginii fidele sunt convergente in totalitae cu principiile imaginii fiscal. De aceea, trebuie facuta distinctie intre rezultatul contabil si rezultatul fiscal.

Rezultatul contabil reprezinta suma global a profitului sau pierderii exercitiului.

Rezultatul fiscal reprezinta profitul impozabil sau pierderea fiscala a exercitiului, stabilit potrivit regulilor fiscal si in functie de care se calculeaza volumul impozitelor rambursabile.

Reintegrarile fiscale la impozitarea profitului reprezinta cheltuielile care sunt considerate ca nu participa iin mod normal la realizarea obiectului de activitate al intreprinderii, fie datorita naturii lor (amenzi si penalitati), fie datorita caracterului lor excesiv (depasirea cheltuielilor de protocol, acordarea de remuneratii excesive sau avantaje in natura managerilor).

Deducerile fiscale reprezinta, dupa caz, veniturile pe care fiscul renunta in mod definitiv sa le impoziteze, deoarece ele provin din rezultate deja impozitate sau degrevarile fiscale sub forma de reduceri si scutiri de impozite pentru a promova fiscalitatea pentru dezvoltare, stimularea de investitii, crearea de noi locuri de munca, etc).

Pentru definitivarea si delimitarea relatiilor dintre rezultatul contabil si rezultatul fiscal, in evolutia contabilitatii s-au conturat si aplicat mai multe metode, denumite conventional metoda impozitului curent (exigibil) si metoda impozitului amanat.

Impozitul curent este valoarea impozitului pe profit platibil/recuperabil in raport cu profitul impozabil/pierderea fiscala pe o perioada.

Impozitul amanat (creanta sau datorie) apare atunci cand:

Exista diferente intre valoarea contabila si baza fiscala a unei creante sau datorii;

Aceste diferente sunt reversibile (temporare);

Creantele sau datoriile respective fac obiectul impozitarii;

Exista valori deductibile sau impozabile in viitor, dar care nu au un activ sau o datorie corespondenta in bilant;

Exista pierderi fiscale neutilizate, in conditiile in care exista si probabilitatea realizarii de profituri impozabile viitoare fata de care pierderile fiscale sa fie reportate.

REGLEMENTAREA IMPOZITULUI PE PROFIT

Prima reglementare a domeniului a constituit-o Legea nr.12/1991 privind impozitul pe profit. Conform acestei reglementari, impozitul pe profit a fost instituit ca un impozit de tip progresiv. Inaintea acestei legi agentii economici erau supusi unui sistem fiscal diferentiat. Astfel, de exemplu, unitatile economice de stat datorau impozitul pe beneficiu cu cota minima de 54% si cea maxima de 95 cooperativele mestesugaresti erau impuse cu cota intre 21,5% si 90%, iar cele de consum si de credit cu 25%, CEC datora 70%, Loto 100% iar Administratia Asigurarilor de Stat 60% din beneficiu, societatile mixte datorau 30% intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ plateau intre 10% si 50% din beneficiu.

Cotele de impozitare

Cota de impozit pe profit care se aplicaasupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute de lege. Contribuabilii care desfasoara activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive si la care impozitul pe profit datorat pentru activitatile prevazute in lege este mai mic decat 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri realizate. Acestia sunt obligati sa tina si sa organizeze evidenta contabila separate pentru a se cunoaste veniturile si cheltuielile corespunzatoare acetsei activitati.

Mod de declarare

In functie de modalitatea de stabilire a impozitului, tehnicile fiscal imbtraca doua forme, si anume:

Tehnica direct - unde baza de impozitare se poate stabili de catre platitor de venituri sa suportatorul impozitului;

Tehnica indirect – in care determinarea materiei impozabile si calculul impozitului se poate realize de catre administratia fiscal pe baza datelor furnizate de contribuabil.

Impozitul pe profit intra in categoria impozitelor pentru care exista obligatia suportatorului sa stabileasca, declare si sa efectueze plata. Acestea onstituie elemente ale sistemului declarativ.

In utilizarea sistemului deckarativ al bazei de impozitare se porneste de la idea ca cel care cunoaste cel mai bine material impozabila este contribuabilul.

Declaratii fiscale

Declaratiile fiscal trebuie sa contina urmatoarele elemente:

Elemente de calcul ale bazei impozabile (venituri impozabile, cheltuieli aferente veniturilor, venituri neimpozabile, cheltuieli nedeductibile, deduceri personale);

Credit fiscal (reducerea cu impozitele platite catre alte autoritati fiscaleaferente bazei impozabile pentru care se calculeaza impozitele urmarindu-se evitarea dublei impozitari);

Plati anticipate (sume platite la bugetul statului aferente perioadelor anterioare stabilirii impozitului);

Diferente de impozit de platit sau sume de recuperate.

Declaratia 101 privind impozitul pe profit

Depunerea declaratiei 101 „Declaratie privind impozitul pe profit” se face anual, pana pe data de 15 aprilie a anului urmator.

Apar si urmatoarele exceptii:

a)      Contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care definitiveaza pana la data de 15 februarie inchiderea exercitiului financiar anterior, organizatiile nonprofit, precum si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;

b)      Contribuabilii, altii decat contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine si care au definitivat inchiderea exercitiului financiar anterior pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui de raportare depun declaratia anuala de impozit pe profit fara a depune formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul consolidate” pentru trimestrul IV al anului de raportare;

a)      In cazul asocierilor fara personalitate juridica, pentru impozitul pe profit datorat de catre contribuabilii persoane juridice romane, persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, persoane juridice straine care realizeaza venituri in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, persoane fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica si retinut de persoana juridica responsabila, nu se completeaza si nu se depune declaratia anuala de impozit pe profit;

b)      Contribuabilii care inceteaza sa existe in cursul anului fiscal au obligatia sa completeze si sa depuna declaratia privind impozitul pe profit pana la data depunerii situatiilor financiare la registrul comertului.

CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT

Profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile.

Impozitul pe profit se calculeaza prin aplicarea cotelor prevazute de lege asupra profitului impozabil, astfel:

IP = PF x CI

PF = V.T. – C.T. + C. Neded. – V. Neimp. – Deduceri

Unde vom avea:

IP –impozitul pe profit;

PF – profit fiscal sau impozabil;

CI – cota de impozit pe profit;

V.T. – venituri totale;

C.T. – cheltuieli totale;

C. Neded. – cheltuieli nededductibile;V. Neimp. – venituri neimpozabile.

Venituri neimpozabile

Dintre veniturile neimpozabile la calculul profitului impozabil amintim:

dividendele primite de la o persoana juridica romana;

diferentele favorabile de valoare a titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune la persoanele juridice la care se detin titluri de participare, precum si diferentele de evaluare a investitiilor financiare pe termen lung;

veniturile din anularea obligatiilor unei persoane juridice, daca obligatiile se anuleaza in schimbul titlurilor de participare la respectiva persoana juridica;

veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, precum si veniturile din recuperarea cheltuielilor nedeductibile;

Cheltuieli deductibile

Sunt acele cheltuieli care sunt efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile. Dintre acestea mai importante sunt:

cheltuielile efectuate pentru protectia muncii si cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

cheltuielile cu primele de asigurare pentru asigurarea de accidente de munca, boli profesionale sau riscuri profesionale;

cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare pentru difuzarea mesajelor publicitare;

cheltuielile de transport si cazare in tara si in strainatate efectuate de catre salariati si administratori, in cazul in care contribuabilul realizeaza profit in exercitiul curent si/sau din anii precedenti;

cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a personalului angajat;

cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de afaceri, editarea de materiale informative proprii;

cheltuielile de cercetare-dezvoltare;

cheltuielile pentru perfectionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii conform cu standardele de calitate;

Cheltuieli nedeductibile

Sunt acele cheltuieli care nu sunt efectuate in scopul realizarii de profit sau, potrivit legii nu sunt recunoscute la calculul profitului fiscal.

Dintre acestea amintim:

cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in strainatate;

amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale;

cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor acordate salariatilor sub forma unor avantaje in natura, daca valoarea acestora nu a fost impozitata prin retinere la sursa;

cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor;

cheltuielile inregistrate in contabilitate, care nu au la baza un document justificativ;

Cheltuieli plafonate

Dintre acestea amintim:

Cheltuieli de protocol;

Cheltuieli cu indemnizatiile de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari in Romania si in strainatate;

cheltuielile sociale;

cheltuieli cu provizioane si rezerve;

cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele facultative de pensii ocupationale;cheltuielile cu dobanzile si diferentele de curs valutar;

cheltuielile cu functionarea, intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare;

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatie aferente unui sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice, folosita in scop personal;

cheltuielile de functionare, intretinere si reparatie aferente autoturismelor folosite de angajati cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice.

STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

Societatea S.C. ALPHA S.R.L., persoana juridica romana prezinta, conform ANEXEI NR. 1, in care sunt detaliate atat cheltuielile cat si veniturile aferente anului 2007:

Ø   cheltuieli totale = 2.540.267;

Ø   venituri totale = 3.783.093.

Societatea detine un capital social de 400.000 RON. Trebuie avut in vedere faptul ca nu s-a constituit rezeva legala.

Rezerva legala este deductibilia in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri, pana ce aceasta va atinge a cincea parte a capitalului social subscris si varsat.La 31.12.2004 societatea prezinta o pierdere fiscala in valoare de 345.000 RONi. Pierderea anuala se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi.

Determinarea impozitului pe profit

Ø     Profit contabil = V.T. –C.T. = 3.783.093 – 2.540.267 = 1.242.826 RON

Ø     Profit impozabil = V.T. –C.T. + C. neded – V. neimp. – rezerva legala – pierdere fiscala =

= 887.224 RON

Cheltuieli nedeductibile:

cheltuieli cu combustibilul decontate de societate pentru autoturismul proprietate a asociatului care nu  face parte din activele societatii (958 lei)

cheltuieli cu piesele de schimb decontate in mod similar celor mentionate mai sus (60 lei)

cheltuieli cu materiale nestocate care nu au la baza un document justificativ (732 lei)

cheltuieli cu energia si apa; cheltuieli cu intretinerea aferente locuintei inchiriate de catre asociata societatii in folos personal (2.613 lei)

cheltuieli de protocol asimilate dividendelor pe care asociata le-a efectuat in folos personal (43.071 lei)

cheltuieli de protocol extern, reprezentand cheltuielile efectuate de asociat in deplasarile externe in favoarea acestuia, care nu au la baza documente justificative acceptate de catre organele fiscale romane (21.308 lei)

cheltuieli de protocol nejustificate de documentele cu regim special legal acceptate (16.895 lei)

cheltuieli de protocol nedeductibile in limita legala de 2% aplicata asupra diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

Cheltuieli de protocol ded. fiscal = (V. impozabile – C.T. + C. protocol + C imp/pr) x 2% =

= ( 1.007.826 + 22.936 + 0) x 2% = 20.615 RON

Cheltuieli de protocol nedeductible = 22.936 - 20.615 = 2.321 RON.

TVA aferent c. de protocol neded = 2.321 x 19% = 441 RON

cheltuieli de transport nedeductibil efectuate in favoarea asociatului (2.906 lei)

cheltuieli de deplasare nedeductibile reprezentand decontarea unei diurne mai mari decat limita legala stabilita pentru tara respectiva. Cheltuielile cu diurna pot fi deductibile in limita a 2,5 x suma stabilita pentru institutii publice / zi (66.162 lei)

cheltuieli cu posta si telefon nedeductibile aferente apartamentului asociatului (2.886 lei)

alte cheltuieli din prestatii externe care nu au la baza documente justificative (1.327 lei)

cheltuiala cu impozitul pe protocolul asimilat dividendelor si alte taxe nedeductibile (7741 lei)

alte cheltuieli cu protectia sociala ce depasesc limita a 2% din fondul de salarii, cheltuieli cu ajutoare acordate salariatilor (40.333 lei)

Cheltuieli cu protectia social ded. fiscal = 2% x fond salarii =

= 2% x 701.074 RON = 14.021 RON

Cheltuieli cu protectia social neded. fiscal = 54.354 – 14.021 = 40.333 RON

cheltuieli privind amenzi si penaliatti pe care societatea le-a platit in urma unui control efectuat de Inspectoratul Teritorial de Munca si care a amendat societatea pentru unele lipsuri cu privire la protectia muncii si organizarea activitatii privind salariatii (29.097 lei)

alte cheltuieli de exploatare nedeductibile (14.805 lei)

cheltuieli cu difentele de curs valutar aferente deconturilor din deplasari in strainatate ale asociatului corespunzatoare cheltuielilor externe nedeductibile (278 lei)

cheltuieli cu amortizarea unor imobilizari achizitionate in interesul asociatului (464 lei)

cheltuieli cu sponsorizarea (20.000 RON).

Cheltuieli nedeductibile total = 274.398 RON

Veniturile neimpozabile sunt in suma de 235.000 RON, ca urmare a incasarii de dividend de la o societate juridica romana.

Venituri neimpozabile total = 235.000 RON

Rezerva 5% = (1.242.826 – 235.000) * 5% = 50.391 RON

Rezerva in limita a 20% din capitalul social = 250.000 * 20% = 50.000 RON

Se va constitui rezerva legala in valoare de 50.000 RON.

Profit impozabil

= 887.224 RON

Impozit pe profit = 887.224 x 16% = 141.956 RON

Cheltuieli cu sponsorizarea:

3‰ x CA = 3‰ x 3.309.737 = 9.929 RON

Imp/pr x 20% = 141.956 = 28.391 RON

Impozit pe profit recalculate = 141.956 – 9.929 = 132.027 RON

Evidentiereea in contabilitate a impozitului pe profit

a)      Inchiderea conturilor de venituri

Cls.7

Venituri  

Profit sau pierdereb)      Inchiderea conturilor d cheltuieli

Cls.6

Profit sau pierdere

Cheltuieli

c)      Constituirea rezervei legale

Repartizarea profitului

Rezerva legala

d)      Preluarea in contul de rezultat reportat a profitului contabil ramas dupa repartizaea la rezerva legala la inceputul anului 2008

Rezultatul reportat

Profit sau pierdere

Repartizarea profitului

e)      Constituirea in contabiliate a impozitului pe profit:

Cheltuieli cu impozitul pe profit

Impozitul pe profit

Am atasat ANEXA  NR. 2 “Contul de profit si pierdere” si ANEXA NR. 3 “Declaratia 101 privind impozitul pe profit”.

CONCLUZII

In acest proiect “Impozitul pe profit” am analizat impozitul pe profit atat din punct de vedere teoretic, prin definirea si redarea unor notiuni de ordin general despre acesta, cat si din punct de vedere practice, lucru reflectat in capitolul 4 “Studiu de caz privind impozitul pe profit”, in care am efectuat calculul propriu-zis al impozitului pe profit la S.C. Alpha S.R.L. pe care l-am reflectat in contabilitate in cadrul aceluias capitol.

In urma acestor analize am ajuns la concluzia ca S.C. Alpha S.R.L a desfasurat pe parcursul anului 2007 o activitate foarte buna, activitate ce a dus la inchiderea exercitiului cu un profit brut de 1.242.826 RON, ceea ce a adus dupa sine un impozit pe profit de plata in valoare de 132.027 RON.

Astfel ca societatea a ramas la sfarsitul anului 2007 cu un profit net de 1.110.799 RON.

Era foarte interesant de urmarit ce s-a intamplat cu S.C. Alpha S.R.L. pe parcursul anului 2008, in conditiile in care economia mondiala si implicit si cea romaneasca a stat sub impactul crizei financiare internationale.

Se poate observa ca Romania incepe sa resimta efectele acestei crize si din prisma impozitului pe profit, deoarece o mare parte din societatile comerciale ce activeaza in eonomia nationala, printre care si “Star Transmition” din Cugir, “Autoliv”, “Quin” din Brasov, “Renault”, “Ford”, “General Motors”, “Toyota”, “Volkswagen”, “BMW”, au avut de suferit pe fondul scaderii consumului, inregistrand profituri mai mici sau chiar pierderi la nivelul primelor 3 trimestre ale anului 2008.

Acest lucru se va simti atat la nivelul bugetelor locale, cat si la nivelul bugetului de stat deoarece un profit mai mic adduce dupa sine un impozit pe profit mai redus, astfel ca veniturile bugetelor se vor diminua.

In ceea ce priveste cota unica, dupa introducerea acesteia comportamentul fata de fisc a oamenilor de afaceri din Romania s-a imbunatatit, dovada este reducerea gradului de neplata a impozitului pe profit.

Chiar daca Romania are unul dintre cele mai mici impozite pe profit din Uniunea Europeana acest avantaj este anulat de anumite impozite indirecte, cum ar fi TVA pentru anumite produse sau impozitul pe cladiri, care sunt inca foarte ridicate fata de cele din statele europene.

Impozitul pe cladiri este de cateva ori mai mare decat in tarile vecine si acesta poate fi un factor descurajant pentru investitori in ciuda ratei scszute a impozitului pe profit.

BIBLIOGRAFIE

Gheorgje Ialomitianu – Fiscalitate. Teorii si tehnici fiscal, Editura Infomarket, bucuresti, 2008;

Ioan Rus – Bazele contabilitatii, Editura Economica, Bucuresti, 2005;

D. D. Saguna, Dan Sova – Drept fiscal, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2007;

*** Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, publicata in Monitorul Oficial nr. 25/31 ianuarie 1991;

*** Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicata in Monitorul Oficial nr.246/31 august 1994;

*** Legea 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.927/23 decembrie 2003;

***Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, publicata in Monitorul Oficial nr.163/03 martie 2008;

*** https://www.curierulfiscal.ro;

*** https://www.eafaceri.ro;

*** https://www.zf.ro.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1029
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site