Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

INSTRUCTIUNI privind emiterea si inregistrarea facturilor fiscale pentru legitimatii de calatorie, anexe si imprimate de vanzare

finante

+ Font mai mare | - Font mai micAnexa nr. 1.a
La Dispozitia directorului general al SNTFC „CFR Calatori” SA

Nr 53  din Dec 2003

 


INSTRUCTIUNI

privind emiterea si inregistrarea facturilor fiscale pentru legitimatii de calatorie, anexe si imprimate de vanzare

Capitolul III, punctul 1.3.3

din Anexa nr. 1 la Dispozitia directorului general al SNTFC “CFR Calatori” SA nr 53 din Dec 2003

Bucuresti, 2003

INSTRUCTIUNI

privind emiterea si inregistrarea facturilor fiscale pentru legitimatii de calatorie, anexe si imprimate de vanzare

1. Dispozitii generale

In baza prezentelor norme, anumite unitati de exploatare (statii, agentii de voiaj, alte unitati) apartinand CFR Calatori si CFR Voiaj pot fi imputernicite sa emita facturi la nivelul legitimatiilor de calatorie achitate de clientii solicitanti.

2. Operatiuni legate de eliberarea legitimatiilor de calatorie la casele unitatilor nominalizate pentru emiterea de facturi

2.1. Incasarea contravalorii facturilor

Unitatile care pot emite facturi fiscale se nominalizeaza de RTFC, respectiv de reprezentanta CFR Voiaj pe principiul infiintarii gestiunilor de casa, prevazut in Norme. In cazul CFR Voiaj, evidenta si circuitul documentelor precum si modul de efectuare a varsamintelor se stabileste de aceasta societate.

Agentii economici care solicita facturi fiscale pentru legitimatii de calatorie sau imprimate de vanzare, trebuie sa achite contravaloarea acestora. Plata se va face in numerar sau cu instrumente de plata acceptate de CFR Calatori, emise dupa cum urmeaza:

pe numele si in contul CFR Voiaj, ori de cate ori emiterea facturilor se face la casele nominalizate de aceasta;

pe numele si in contul colector al CFR Calatori, in restul cazurilor.

La platile facute cu instrumente de plata, casierul emitent al facturii va nota pe aceasta numarul, seria si data instrumentului de plata. Cand valoarea cecului sau a ordinului de plata depaseste pe aceea a legitimatiilor si imprimatelor achitate, instrumentul de plata respectiv se primeste la valoarea integrala iar pentru regularizarea sumei datorate cu aceea achitata se procedeaza conform punctului 5.2. Ordinul de plata primit in copie trebuie sa fie identic cu cel prezentat in banca. Pentru aceasta, casierul va solicita platitorului exemplarul original, purtand stampila bancii, il va confrunta cu copia primita si va face pe amandoua exemplarele mentiunea “Primit in plata pentru suma de lei . . . . ” notand numarul facturii si data, apoi va restitui platitorului exemplarul original si va retine copia.

Dupa efectuarea de catre client a platii, casa unitatii respective emite factura fiscala la nivelul legitimatiilor sau imprimatelor de vanzare achitate, apoi inmaneaza platitorului originalul facturii.

2.2. Inregistrarea operatiunilor

Valoarea facturilor intocmite se inregistreaza zilnic in concentratorul de casa lunar dupa cum urmeaza:

la pozitia CCL ”Facturi pentru legitimatii de calatorie” se inregistreaza valoarea facturilor emise pentru diverse contracte de transport, legitimatii de calatorie si anexe;

la pozitia CCL “Facturi pentru imprimate de vanzare” se inregistreaza valoarea facturilor emise pentru imprimate de vanzare.

Cele doua pozitii vor avea recapitulatie generala, incluzand valoarea documentelor emise cu factura. Legitimatiile de calatorie si imprimatele de vanzare a caror valoare a fost inregistrata la cele doua pozitii de mai sus, se trateaza ca anulate, procedand conform punctelor 2.2.1 la 2.2.4.

2.2.1. La legitimatiile cu pret fix

Legitimatiile de calatorie cu pret fix emise cu factura, tratate ca anulate, vor fi evidentiate distinct in evidentele de gestiune (registrul incasarilor zilnice, concentratorul operatiunilor zilnice, contul legitimatiilor cu pret fix). Separat de aceasta, casierul intocmeste in doua exemplare “Situatia legitimatiilor de calatorie cu pret fix pentru care s-au emis facturi pe luna . . . . . “, care constituie documentul de justificare a operatiunilor de anulare a legitimatiilor emise cu factura. La finele lunii, originalul situatiei se inainteaza la serviciul de verificare a veniturilor din RTFC, anexat la contul legitimatiilor respective.

Pentru efectuarea inregistrarilor zilnice, intocmirea contului legitimatiilor cu pret fix si situatiei lunare a legitimatiilor pentru care s-au emis facturi, casierul va proceda astfel:

in registrul incasarilor zilnice, va folosi spatiul din dreapta, rezervat lunii urmatoare defalcand coloana “Stricate” din primul spatiu (al lunii curente) in doua componente. O componenta va reprezenta legitimatiile anulate curent, din motive diverse (anexate la cont) care se vor inscrie in coloana “Stricate” iar a doua componenta se va scrie in coloana “Vandute”, reprezentand legitimatiile vandute cu factura. Aceasta coloana se va intitula de mana “Vandute cu factura”. Insumarea acestor doua coloane trebuie sa corespunda cu totalul legitimatiilor inscrise ca stricate in coloana corespunzatoare din spatiul lunii curente. In coloana “Suma” din cel de al doilea spatiu, casierul va trece valoarea legitimatiilor vandute cu factura;

in concentratorul operatiunilor zilnice, relatiile pentru care se emit facturi se evidentiaza separat, dedesubtul relatiilor initiale iar suma rezultata se preia in CCL, la pozitia “Facturi pentru legitimatii de calatorie”;

in contul legitimatiilor cu pret fix care se prelucreaza pe calculator la serviciul de verificare a veniturilor, se foloseste spatiul rezervat anularilor de legitimatii sau alt spatiu liber pentru crearea unei coloane suplimentare, denumita “Vandute cu factura”. In acest fel, totalul biletelor emise va insuma coloanele: “Stricate”, “Vandute cu factura” si “Vandute”, iar coloana “Suma” va reprezenta valoarea biletelor vandute fara factura, care se calculeaza inmultind numarul biletelor vandute fara factura (coloana “Vandute”) cu pretul. Cand calculele se fac la casa gestionara, se vor folosi coloanele libere din dreapta formularului de cont. Datele din aceste coloane trebuie sa corespunda strict cu cele din situatia legitimatiilor de calatorie cu pret fix pentru care s-au emis facturi, intocmita asa cum se arata in continuare;

Situatia legitimatiilor de calatorie cu pret fix pentru care s-au emis facturi se intocmeste in doua exemplare pe acelasi formular de cont al legitimatiilor de calatorie cu pret fix, respectandu-se aceeasi ordine de asezare din cont. In situatie, din contul legitimatiilor cu pret fix se extrag toate relatiile pentru care sau emis facturi. Toate calculele, inclusiv cele statistice sau pentru facilitati se efectueaza potrivit normelor generale insa, ca si la contul legitimatiilor cu pret fix in situatie se va crea coloana suplimentara “Vandute cu factura”. In acest fel, totalul biletelor emise va insuma coloanele: “Stricate”, “Vandute” si “Vandute cu factura”, iar coloana “Suma” va reprezenta valoarea biletelor vandute cu factura, care se calculeaza inmultind numarul biletelor vandute cu factura (coloana “Vandute cu factura”) cu pretul.

2.2.2. La legitimatiile cu pret variabil

Legitimatiile de calatorie cu pret variabil tratate ca anulate, vor fi extrase din contul legitimatiilor cu pret variabil si inregistrate in “Situatia legitimatiilor de calatorie cu pret variabil pentru care s-au emis facturi pe luna . . . . . “ care constituie documentul de justificare a operatiunilor de anulare a legitimatiilor emise cu factura. La finele lunii, originalul situatiei se inainteaza la serviciul de verificare a veniturilor din RTFC, anexat la contul legitimatiilor respective.Pentru efectuarea inregistrarilor zilnice, intocmirea contului legitimatiilor cu pret variabil si a situatiei lunare a legitimatiilor pentru care s-au emis facturi, casierul va proceda astfel:

in contul legitimatiilor cu pret variabil, in dreptul fiecarei legitimatii vandute cu factura va inscrie numarul facturii iar la finele turei de serviciu, dupa ultima legitimatie inregistrata, in rubrica “numarul legitimatiei” casierul scrie denumirea “Facturi” iar in coloana “Suma” va trece totalul legitimatiilor pentru care s-au emis facturi, cu suma incercuita (suma in rosu). Totalul zilnic al sumelor incasate se va face pe acest rand aditionand valoarea facturilor cu semnul minus (scazuta). Acest total va reprezenta numai legitimatiile vandute fara factura;

in situatia legitimatiilor de calatorie cu pret variabil pentru care s-au emis facturi, casierul inscrie zilnic, legitimatiile de calatorie vandute cu factura, repetand operatiunile din contul legitimatiilor cu pret variabil, insa fara partea de statistica, care ramane calculata in cont.

La finele lunii, casierul va intocmi si anexa la CCL, recapitulatia generala a pozitiei CCL “Facturi pentru legitimatii de calatorie“ in care va include cele doua situatii ale legitimatiilor de calatorie pentru care s-au emis facturi (cu pret fix si cu pret variabil). Totalul recapitulatiei generale trebuie sa corespunda cu totalului contului in care se inregistreaza facturile conform punctului 6.

2.2.3. La legitimatiile emise in sistem electronic

In cazul emiterii electronice, numerele si valoarea legitimatiilor de calatorie pentru care se elibereaza factura se noteaza in situatia casei de la finele turei de serviciu sub denumirea “Legitimatii cu factura” iar valoarea totala a acestora se scade din totalul zilnic al incasarilor, casierul inregistrandu-se la pozitia CCL “Calatori trafic local” cu valoarea totala a legitimatiilor emise fara factura iar la pozitia CCL “Facturi pentru legitimatii de calatorie“, cu valoarea facturilor emise.

2.2.4. La imprimatele de vanzare

Imprimatele de vanzare vandute pe baza de factura se scad in registrul incasarilor zilnice si in contul imprimatelor de vanzare si se trateaza ca anulate. Numerele facturilor emise, cantitatea si valoarea imprimatelor vandute cu factura se noteaza la finele contului si trebuie sa corespunda anularilor de imprimate facute.

3. Aprovizionarea caselor cu facturi

Aprovizionarea caselor unitatilor de exploatare cu facturi se face potrivit reglementarilor in vigoare, prin compartimentele de aprovizionare ale societatilor care dispun utilizarea facturii.

4. Intocmirea facturii

Factura fiscala se va completa de casier, care va semna si va aplica stampila casei. Casierii unitatilor apartinand CFR Calatori si CFR Voiaj sunt imputerniciti sa emita, in numele CFR Calatori SA si respectiv al CFR Voiaj, in baza prezentelor norme, facturi fiscale pentru legitimatii de calatorie si imprimate de vanzare, respectand dispozitiile referitoare la modul de completare si anume:

la rubrica “Furnizor“ in toate cazurile cand emiterea facturii se face la casele agentiilor de voiaj, se va trece denumirea societatii CFR Voiaj, cu codul fiscal si numarul contului bancar ale reprezentantei, banca la care aceasta are deschis contul bancar curent. Cand emiterea facturii se face la casele apartinand direct CFR Calatori SA la rubrica “Furnizor“se trece SNTFC CFR Calatori SA cu codul fiscal si numarul contului bancar colector, respectiv banca la care este deschis contul colector;

in rubricile “Denumirea serviciilor” si urmatoarele se face mentiunea “Legitimatii de calatorie vandute cu factura” inscriindu-se detaliat numerele legitimatiilor si valoarea acestora. La legitimatiile cu pret fix mentiunea se face indicand numerele minimale intre care au fost emise legitimatiile de acelasi fel, numarul acestora, pretul unitar si suma totala. Cand spatiul existent este insuficient, situatia se intocmeste pe verso facturii.

la rubricile “Valoarea” si “Valoarea TVA.” se va face totalul tuturor legitimatiilor de calatorie sau imprimatelor de vanzare inscrise. Valoarea TVA se calculeaza folosind urmatoarele relatii de calcul:

TVA = kP,

unde P reprezinta valoarea totala a facturii, TVA este taxa pe valoarea adaugata cuprinsa in valoarea totala a facturii iar k este un coeficient obtinut prin raportarea cotei TVA valabila in ziua de calcul, la suma dintre cota TVA si unitate.

Aplicand relatiile de mai sus, taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare unei sume de 100.000 lei pentru cota TVA de 19% este de 15.966 lei. Calculul coeficientului “k“ se face astfel:

k = 0,19 : (1 + 0,19)

Pentru un calcul corect, trebuie sa se foloseasca cele 6 zecimale.

5. Efectuarea varsamintelor si descarcarea gestiunilor

La finele turei de serviciu, casierul trebuie sa faca varsarea sumelor incasate.

5.1. Varsarea sumelor in numerar

Sumele in numerar se varsa in toate cazurile in contul unitatii care a emis documentul de decontare (factura) si anume:

sumele incasate la casele CFR Voiaj se depun la o casa proprie, ori se varsa direct la banca in contul acestei societati folosind foia de varsamant sau se trimit cu mandat postal;

sumele incasate la casele unitatilor apartinand CFR Calatori se varsa in contul colector al CFR Calatori.

5.2. Varsarea cecurilor si ordinelor de plata

Casele nominalizate de societatile prevazute la punctul 1 pentru emiterea facturilor, predau cecurile si ordinele de plata al caror beneficiar este societatea respectiva, la compartimentele stabilite de aceasta societate. Cecurile si ordinele de plata primite in plata pentru sume facturate la casele unitatilor apartinand CFR Calatori se varsa potrivit prevederilor Capitolului III din Norme.

Indiferent de modul de organizare, inregistrarea in CCL a varsamintelor efectuate in contul colector al CFR Calatori se face la pozitiile corespunzatoare felului varsamantului. Varsamintele efectuate la casele CFR Voiaj nu se inregistreaza in CCL, descarcarea gestiunii de casa facandu-se conform precizarilor de mai jos.

5.3. Descarcarea gestiunii de casa

Descarcarea gestiunii de casa cu sumele incasate pentru legitimatii de calatorie si imprimate de vanzare emise cu factura se efectueaza astfel:

pentru numerarul, cecurile si ordinele de plata primite la casele agentiilor de voiaj emitente de facturi in numele CFR Voiaj care se depun la aceste societati, descarcarea gestiunii de casa in concentratorul de casa lunar va avea loc prin varsarea la finele lunii, ori la alte termene stabilite de serviciul de verificare a veniturilor din RTFC a unui exemplar suplimentar al contului facturilor emise cu inregistrarea operatiunii la pozitia CCL ”Varsari de hartii de valoare - facturi”. In perioada de la emiterea facturii, pana la efectuarea varsamantului sumele inregistrate din aceasta activitate raman pe soldul casei;

casele unitatilor nominalizate, care emit facturi in numele CFR Calatori vor descarca gestiunea potrivit varsamintelor efectuate, in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Norme si dispozitiile primite de la RTFC.

6. Inregistrarea facturilor fiscale si circuitul partilor componente

La casele emitente, facturile fiscale emise se inregistreaza zilnic in “Contul facturilor emise pentru legitimatii de calatorie - Jurnal de vanzari pe luna . . . “, intocmit pe formularul de cont al imprimatelor cu pret variabil, care se va adapta corespunzator si completa cu coloanele “Sume in afara sferei TVA”, “Scutite”, “Baza de calcul”, “TVA”. In coloana ”Suma” se va trece valoarea totala a prestatiei (incluzand TVA), in coloana “TVA” se va inscrie valoarea acesteia, dedusa conform punctului 4 de mai sus.

Zilnic, totalul contului se inregistreaza in Debitul CCL, la pozitia ”Facturi pentru legitimatii de calatorie” respectiv la pozitia intitulata “Facturi pentru imprimate de vanzare”.

La casele CFR Voiaj, intocmitoare de facturi in numele acesteia, contul facturilor emise pentru legitimatii de calatorie se intocmeste in patru exemplare. Acest cont va fi semnat de casier si de seful unitatii sub mentiunea “Corespunde facturilor emise si incasarilor facute” si va avea urmatoarele destinatii:

exemplarul unu se preda la finele lunii Serviciului Financiar Contabilitate al societatii, impreuna cu exemplarele doi ale facturilor intocmite si exemplarele anulate ale legitimatiilor de calatorie facturate, a caror valoare a fost ulterior restituita;

exemplarul doi se inainteaza la serviciul de verificare a veniturilor din RTFC odata cu conturile de gestiune si cu situatiile legitimatiilor cu pret fix si pret variabil, intocmite pentru facturile emise;

exemplarul trei se varsa la serviciul de verificare a veniturilor din RTFC ca hartie de valoare la valoarea facturilor intocmite, la termenele stabilite conform punctului 5 de mai sus. Intre totalul acestor varsaminte si valoarea totala a facturilor emise in contul societatilor emitente de facturi trebuie sa existe o stricta concordanta, diferentele constituind minusuri sau plusuri de gestiune;exemplarul patru ramane in arhiva casei, impreuna cu exemplarele trei ale facturilor, ca justificare a facturilor emise.

La casele unde factura se intocmeste in numele CFR Calatori, contul facturilor emise pentru legitimatii de calatorie se intocmeste in trei exemplare, din care din care primele doua se inainteaza la finele lunii sau la alte termene stabilite la servicul verificarea veniturilor din RTFC, insotite de exemplarele doi ale facturilor emise si de exemplarele anulate ale legitimatiilor de calatorie facturate, a caror valoare a fost ulterior restituita iar exemplarul trei ramane in arhiva casei, impreuna cu exemplarele trei ale facturilor emise.

7. Restituirea pretului legitimatiilor nefolosite, emise pe baza de factura

Restituirea pretului legitimatiilor de calatorie emise pe baza de factura se efectueaza cu respectarea regulilor generale prevazute de Regulamentul de transport pe caile ferate romane si de Normele privind operatiunile de casa efectuate in activitatea de transport feroviar de calatori. Deoarece initial a fost emisa o factura, valoarea acesteia se va anula si se va emite o noua factura, la nivelul prestatiilor efective. In consecinta, la prezentarea de catre beneficiarul prestatiei a legitimatiilor de calatorie nefolosite sau folosite partial, a caror valoare se restituie, casierul procedeaza astfel:

confrunta legitimatiile de calatorie prezentate la restituire cu evidentele proprii, constatand corespondenta dintre acestea, cont si factura initiala, apoi retine legitimatiile, pe care le anuleaza;

emite factura neconditionat pe numele, contul bancar si adresa din factura initiala, la valoarea integrala a acesteia cu suma incadrata (in rosu) in care se va face mentiunea: “In legatura cu factura nr. . . . . , restituit . . . . . . lei, refacturat . . . . . lei, total . . . . . lei” ;

emite o noua factura inscriind numerele si valoarea legitimatiilor ramase vandute (pentru care nu s-a cerut restituirea), eliberate cu fosta factura, tinandu-se seama ca totalul acestei facturi adunat cu valoarea legitimatiilor restituite sa corespunda cu valoarea facturii initiale;

restituie din incasari, sumele incasate initial in numerar, corespunzator legitimatiilor anulate. Pentru sumele de restituit, care initial au fost incasate cu instrumente de decontare, emite chitanta diverse incasari indrumand beneficiarul sa solicite restituirea la societatea comerciala in contul careia a fost decontata suma;

inregistreaza factura cu suma in rosu, scazand valoarea acesteia din totalul zilnic al pozitiei CCL “Facturi pentru legitimatii de calatorie”. Cand totalul zilnic al acestei pozitii este mai mic decat suma inregistrata in rosu, diferenta se inregistreaza cu semnul minus si incercuita, scazandu-se din totalul debitului CCL.

Anexarea legitimatiilor restituite se face la “Contul facturilor emise pentru legitimatii de calatorie - Jurnal de vanzari pe luna . . . “, pentru justificarea facturii inregistrate in rosu si nu la contul legitimatiilor propriu-zise, deoarece in acest cont nu au loc modificari de sume. In acest caz, situatia de casa intocmita la finele turei de serviciu pentru legitimatiile emise electronic, nu va fi influentata cu valoarea legitimatiilor restituite, care sunt anexate la factura emisa in rosu.

8. Justificarea incasarilor, facturilor fiscale si circuitul partilor componente

La casele CFR Voiaj emitente de facturi in numele acestei societati, casierul emitent al legitimatiilor de calatorie pe baza de factura trebuie sa faca zilnic, la finele turei de serviciu, justificarea incasarilor la facturile emise. Justificarea se face la compartimentul unde se efectueaza depunerea numerarului, a cecurilor si ordinelor de plata. Cand varsamintele nu se fac direct la acest compartiment, justificarea se face in registrul propriu iar un exemplar se transmite odata cu varsamantul efectuat.

In vederea justificarii facturilor emise si varsamintelor efectuate, casierul intocmeste in doua exemplare, “Nota justificativa a incasarilor la facturi emise” in care se vor trece urmatoarele date:

A - numerele tuturor facturilor emise, valoarea acestora si valoarea totala;

B - numerele facturilor incasate in numerar, valoarea lor si valoarea totala;

C - numerele si valoarea ordinelor de plata primite pentru facturile emise;

D - numerele si valoarea cecurilor primite pentru facturile emise.

La coloana “Valoare totala”, totalul A trebuie sa fie egal cu suma dintre totalurile B, C si D. Diferentele neacoperite trebuie sa fie clarificate si trecute in nota. Cecurile primite in plata se predau compartimentului indicat de societatea beneficiara in vederea introducerii in timp util, in banca si urmaririi aparitiei sumelor in extrasul de cont. La fel, ordinele de plata primite in copie vor fi urmarite in vederea aparitiei sumelor in extrasul de cont. Nota justificativa se va face in doua exemplare, prin copiere cu indigo, intr-o parte libera a registrului de casa si se va semna de ambii casieri.

9. Operatiuni la serviciile de verificare a veniturilor si de contabilitate

Serviciul de verificare a veniturilor din RTFC efectueaza verificarile stabilite prin ROF si fisa postului, in conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare si ale Indrumatorului de verificare a veniturilor. Verificarea inregistrarilor privind legitimatiile de calatorie pentru care s-au emis facturi se efectueaza pe baza conturilor intocmite si a situatiilor pentru legitimatii de calatorie emise cu factura. Totalul general al sumelor justificate pentru facturi trebuie sa corespunda cu totalul pozitiilor CCL in care se inregistreaza facturile.

Varsamintele facute la CFR Voiaj, inregistrate in creditul CCL pe baza copiei contului facturilor, varsata ca hartie de valoare, trebuie sa corespunda cu facturile emise. Aceste varsaminte constituie documente de recunoastere a sumelor pe care CFR Voiaj le datoreaza catre CFR Calatori. Inainte de confirmarea varsamintelor, serviciul verificarea veniturilor din RTFC va confrunta copia contului facturilor emise, inregistrate la pozitiile CCL “Facturi pentru legitimatii de calatorie (contracte de transport) ” si “Facturi pentru imprimate de vanzare” cu exemplarul contului varsat ca hartie de valoare, observand existenta semnaturilor autorizate si stampilei, precum si corespondenta sumelor inscrise.

Dupa efectuarea verificarilor de mai sus, serviciul verificarea veniturilor va intocmi nota de debitare-creditare pentru inregistrarea operatiunilor in evidentele contabile ale RTFC si CFR Calatori, in conformitate cu monografia contabila adoptata. Eventualele diferente se trateaza dupa normele prevazute in Indrumatorul pentru verificarea veniturilor, la RTFC.

Compartimentele financiar contabilitate ale CFR Voiaj vor efectua verificarea zilnica si lunara a registrelor de casa ale casierilor proprii, urmarind intocmirea curenta si reala a notelor justificative. Sumele din incasari privind legitimatii de calatorie emise cu factura, vor fi confruntate cu contul facturilor si cu facturile intocmite de unitatile societatilor, clarificandu-se lunar neconcordantele si luandu-se masurile corespunzatoare de prevenire asa fel incat abaterile constatate sa nu se repete.

Cecurile si ordinele de plata predate de casierul emitent al legitimatiilor de calatorie la casele CFR Voiaj sau la alte compartimente, potrivit organizarii acestei societati, vor fi urmarite sistematic la incasare in vederea recuperarii sumelor neintrate in cont.

10. Inregistrarea operatiunilor privind evidenta legitimatiilor de calatorie, anexelor si imprimatelor de vanzare pentru care se emit facturi

Potrivit prevederilor punctului 1, emiterea de facturi pentru legitimatii de calatorie, anexe, imprimate de vanzare si contracte de transport poate avea loc la casele unitatilor de exploatare (statii, agentii de voiaj, alte unitati integrate in sistemul de control al operatiunilor prin serviciile de verificare a veniturilor din RTFC) sau la CFR Voiaj. Metodologia legata de emiterea facturilor la casele unitatilor de exploatare a fost prezentata la punctele 2-9 de mai sus.

In cazul organizarii de catre CFR Voiaj a emiterii de facturi reprezentand legitimatii de calatorie, anexe, imprimate de vanzare si contracte de transport eliberate in alte locuri decat la casele unitatilor de exploatare care elibereaza documentele, se procedeaza conform punctelor 10.1 si 10.2 de mai jos.

10.1. Efectuarea si inregistrarea operatiunilor in cazul cand factura si legitimatiile se emit in locuri diferite

Cand CFR Voiaj emite facturi pentru legitimatii de calatorie, imprimate de vanzare si contracte de transport eliberate la casele unitatilor de exploatare apartinand CFR Calatori se procedeaza astfel:

a)      instrumentele de plata cu care se achita prestatiile trebuie sa aiba ca beneficiar societatea care urmeaza sa emita factura;

b)      vanzarea legitimatiilor de calatorie, anexelor si imprimatelor de vanzare, incheierea contractelor de transport si incasarea pretului acestora, inclusiv pe baza de instrumente de plata, au loc la casa unitatii de exploatare;

c)      emiterea facturilor solicitate pentru legitimatii de calatorie, anexe, imprimate de vanzare si contracte de transport are loc la CFR Voiaj pe baza documentelor prezentate de client si a unei note de mana intocmita, semnata si stampilata de casier, continand numerele si valoarea totala a documentelor respective. La emiterea facturii se vor respecta prevederile punctului 4 de mai sus.

d)      la finele turei de serviciu, inainte de incheierea situatiei de casa, compartimentul emitent al facturilor intocmeste situatia acestora pe case la care anexeaza copii xerox ale facturilor emise si o preda casierului. Pe baza acestei situatii, casierul procedeaza astfel:

depune la casa CFR Voiaj emitenta a facturilor, sumele incasate in numerar, copiile ordinelor de plata si cecurile primite in plata. Depunerea numerarului se face pe baza de chitanta formular 14-4-1; depunerea copiilor ordinelor de plata si cecurilor de face sub semnatura de primire pe situatia facturilor, primita de la societate;

trateaza ca anulate, legitimatiile, anexele, imprimatele de vanzare eliberate procedand conform punctului 2.2 de mai sus. Valoarea anulata din cont scrisorilor de trasura de mesagerie se trateaza similar legitimatiilor de calatorie cu pret variabil, conform punctului 2.2.2;

inregistreaza in debitul CCL, la pozitiile corespunzatoare valoarea legitimatiilor de calatorie, anexelor, imprimatelor de vanzare si contractelor de transport ramasa dupa anularea sumelor inregistrate in facturi iar la pozitia “Facturi pentru legitimatii de calatorie (contracte de transport)”, valoarea facturilor emise.

e)      la finele lunii de activitate, casierul anexeaza la conturile respective, ca documente justificative ale sumelor incasate si depuse in contul CFR Voiaj, situatiile prevazute la punctul 2.2.1 si 2.2.2 de mai sus, copiile xerox ale facturilor primite de la societate si retine in arhiva casei, chitantele de numerar si situatiile zilnice primite.10.2. Efectuarea controlului asupra operatiunilor

Controlul asupra operatiunilor se efectueaza de catre serviciile de verificare a veniturilor din RTFC si formatiile financiar - contabile ale CFR Voiaj prin confruntarea documentelor primite de la unitatile unde se emit facturi cu conturile de clienti ale societatilor.

La primirea conturilor lunare, serviciul de verificare a veniturilor din RTFC va efectua verificarea analitica a anularilor de legitimatii de calatorie, anexe si imprimate de vanzare respectiv a sumelor reprezentand scrisori de trasura de mesagerie pentru care s-au emis facturi, confruntand copiile xerox anexate de casier cu datele din cont. Lunar, la o data convenita, serviciul de verificare a veniturilor si formatia financiar – contabila a CFR Voiaj efectueaza la initiativa acesteia din urma, confruntarea sumelor din evidentele proprii urmarind identitatea valorilor inregistrate. Efectuarea confruntarii evidentelor se consemneaza pe situatiile aflate la serviciul de verificare a veniturilor care raman in arhiva acestuia la dispozitia organelor de control financiar gestionar.

S U M A R

INSTRUCTIUNI

privind emiterea si inregistrarea facturilor fiscale pentru legitimatii de calatorie, anexe si imprimate de vanzare

1. Dispozitii generale

2. Operatiuni legate de eliberarea legitimatiilor de calatorie la casele unitatilor nominalizate pentru emiterea de facturi

2.1. Incasarea contravalorii facturilor

2.2. Inregistrarea operatiunilor

2.2.1. La legitimatiile cu pret fix

2.2.2. La legitimatiile cu pret variabil

2.2.3. La legitimatiile emise in sistem electronic

2.2.4. La imprimatele de vanzare

3. Aprovizionarea caselor cu facturi

4. Intocmirea facturii

5. Efectuarea varsamintelor si descarcarea gestiunilor

5.1. Varsarea sumelor in numerar

5.2. Varsarea cecurilor si ordinelor de plata

5.3. Descarcarea gestiunii de casa

6. Inregistrarea facturilor fiscale si circuitul partilor componente

7. Restituirea pretului legitimatiilor nefolosite, emise pe baza de factura

8. Justificarea incasarilor, facturilor fiscale si circuitul partilor componente

9. Operatiuni la serviciile de verificare a veniturilor si de contabilitate

10. Inregistrarea operatiunilor privind evidenta legitimatiilor de calatorie, anexelor si imprimatelor de vanzare pentru care se emit facturi

10.1. Efectuarea si inregistrarea operatiunilor in cazul cand factura si legitimatiile se emit in locuri diferite

10.2. Efectuarea controlului asupra operatiunilor


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2372
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site