Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica

IMPOZITE DIRECTE

finante+ Font mai mare | - Font mai micIMPOZITE DIRECTE

Incepand cu data de 01.01.2004, impozitul pe venit este reglementat de Codul fiscal, Titlul III - ,,Impozitul pe venit', modificat prin O.U.G. nr. 138 din 29.XII.2004, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 19/12.01.2005, prin Legea nr. 343/2006, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 662 din 1 august 2006, inclusiv prin O.U.G. nr. 22/2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 230/3 aprilie 2007.Sfera de aplicare a impozitului pe venit cuprinde urmatoarele categorii de venituri:

Ø      I. Venituri din salarii;

Ø      II. Venituri din activitati independente;

Ø      III. Venituri din cedarea folosintei bunurilor;

Ø      IV. Venituri din investitii;

Ø      V . Venituri din pensii;

Ø      VI. Venituri din activitati agricole;

Ø      VII. Venituri din premii si jocuri de noroc;

Ø      VIII. Venituri din transferul proprietatilor imobiliare;

Ø      IX. Venituri din alte resurse

/. Venituri din salarii

Veniturile din salarii sunt considerate toate veniturile in bani si/sau in natura, obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioadala care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Impozitul pe veniturile din salarii reprezinta suma datorata de o persoana fizica in calitatea sa de contribuabil pentru veniturile realizate intr-un an fiscal, din salarii sau din alte venituri asimilate acestora.

Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale:

Ø      Fisa fiscala 1 (pentru functia de baza - FF1)

Ø      Fisa fiscala 2 (pentru venituri din salarii, altele decat cele de la functia de baza - FF2)

II. Venituri din activitati independente

Veniturile din activitati independente cuprind:

Ø      veniturile comerciale;

Ø      veniturile din profesii libere;

Ø      veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere inclusiv din activitati adiacente.

Veniturile din activitati independente sunt determinate in sistem real pe baza contabilitatii in partida simpla

Venitul net = Venitul brut - Cheltuielile aferente deductibile

Venitul brut cuprinde:

Ø      Sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfsurarea activitatii;

Ø      Veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta;

Ø      Castigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerilor utilizate intr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea bunurilor ramase dupa incetarea definitiva a activitatii;

Ø      Veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independents sau de a nu concura cu o alta persoana;

Ø      Veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aparute in legatura cu o activitate independenta.

Nu sunt considerate venituri brute aporturile in numerar echivalentul in lei al aporturilor in natura facute la inceperea sau in cursul desfasurarii unei activitati, sumele primite sub forma, de imprumuturi, despagubiri, sponsorizari etc.

Nu sunt cheltuieli deductibile:

Ø      amenzile;

Ø      confiscarile;

Ø      dobanzile;

Ø      penalitatile de intarziere, altele decat cele platite conform clauzelor din contractele comerciale;

Ø      donatiile;

Ø      cheltuielile de sponsorizare, de protocol, care depasesc limitele legale etc.

Baza de calcul:

Venitul brut - Cheltuielile deductibile, altele decat cheltuielile de sponsorizare, de protocol.

Venituri din activitati independente determinate pe baza de norme de venit

Persoanele fizice care desfasoara activitati independente, in mod individual, fara salariati si se regasesc in nomenclatoml activitatilor pentru care venitul net se stabileste pe baza de norme de venit, isi pot determina venitul net pe baza de norme anuale de venit.

In cazul in care un contribuabil desfasoara o activitate independenta pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se corecteaza astfel incat sa reflecte perioada de an calendaristic in care a fost desfesurata activitatea respectiva.

Normele de venit au urmatoarele criterii:

Ø      Vadul comercial si clientela;

Ø      Varsta contribuabilului;

Ø      Timpul afectat desfasurarii activitatii;

Ø      Spatiul unde isi desfasoara activitatea (proprietate sau inchiriat);

Ø      Daca realizarea de lucrari, prestarea de servicii si obtinerea de produse se face cu materialele clientului sau cu materialele proprii;

Ø      Folosirea masinilor, dispozitivelor si sculelor actionate manual sau de forta motrice;

Ø      Alte criterii specifice.

Venituri din drepturile de proprietate intelectuala

Venit net = venit brut - cota de cheltuieli forfetare - contributii sociale obligatorii

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala reprezinta totalitatea incasdrilor in bani si / sau echivalentul in lei al veniturilor in natura realizate din drepturi de proprietate intelectuala (brevete de inventie, marci de fabrica si de comert etc.)

III. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Veniturile din cedarea folosintei bunurilor sunt veniturile, in bani si/sau in natura, provenind din cedarea folosintei bunurilor mobile si imobile, obtinute de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal, altele decat veniturile din activitati independente.

Venitul net din cedarea folosintei bunurilor se stabileste prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut.

IV. Venituri din investitii

Veniturile din investitii cuprind:

Ø      dividende;

Ø      venituri impozabile din dobanzi;

Ø      castiguri din transferul titlurilor de valoare. Reprezinta titlu de valoare orice valori mobiliare, titluri de participare la.un fond deschis de investitii sau alt instrument financiar, calificat astfel de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si parfile sociale;

Ø      venituri din operatiuni de vanzare - cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

Ø      venituri din lichidare sau dizolvare fara lichidare a unei persoane juridice.

V. Venituri din pensii

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii (fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de aigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si finantate de la bugetul de stat.

Venitul impozabil lunar din pensii se stabileste prin deducere din venitul din pensie a unei sume neimpozabile lunare de 900 lei contributiilor obligatorii calculate, retinute si suportate de persoana fizica.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de impunere de asupra venitului impozabil lunar din pensii.

Impozitul calculat se retine la data efectuarii platii pensiei si se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare pentru care se face plata pensiei.

VI. Venituri din activitati agricole

Veniturile din activitati agricole sunt venituri din urmatatoarele activitati:

Ø      cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere si solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;

Ø      cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si a ciupercilor;

Ø      exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea;

Ø      valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industrials sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, incepand cu data de 1 ianuarie 2008;

Venitul net dintr-o activitate agricola se stabileste pe baza de norme de venit.

Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafata;

IX. Venituri din alte surse

Veniturile din alte surse sunt orice venituri identificate ca impozabile, prin normele elaborate de Ministerul Finantelor Publice, altele decat veniturile care sunt neimpozabile.

Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la da 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Microintreprinderea este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului precedent:

Ø      realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta in management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;

Ø      are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

Ø      a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in100.000 euro;

Ø      capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Nu pot opta pentru sistemul de impunere reglementat de Codul Fiscal, persoanele juridice romane care:

Ø      desfasoara activitati in domeniul bancar;

Ø      desfasoara activitati in domeniile asigurarilor, reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

Ø      desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, a pariurilor sportive, cazinourilor;

Ø      au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati;

l      Baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor o constituie veniturile din orice sursa, din care se scad:

Ø      veniturile din variatia stocurilor;

Ø      veniturile din productia de imobilizari corporate si necorporale;

Ø      veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor;

Ø      veniturile din provizioane;

Ø      veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementarilor legale;

Ø      veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare, pentru pagubele produse la activele corporale propri.

Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul;

Microintreprinderile au obligatia de a depune, pana la termenul de plata a impozitului, declaratia de impozit pe venit.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1277
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved