Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

Impozite indirecte

finante

+ Font mai mare | - Font mai micImpozite indirecte

Caracteristica impozitelor indirecteTaxele de consumatie

Monopolurile fiscale

Taxele vamale

Caracteristica generala a taxelor

Bibliografie:

Vacarel Iu. s.a. Finante publice. Bucuresti, 2002

Filip Gh. Finante publice. Iasi, 2002

1. Caracteristica impozitelor indirecte

Impozitele indirecte sunt acele impozite care se stabilesc asupra vanzari bunurilor sau a prestarii unor servicii. Ele nu se stabilesc direct si normativ asupra contribuabililor.

Platitorii impozitelor indirecte sunt toti acei care consuma bunuri din categoria celor impuse, indiferent de veniturile, averea, profesia sau situatia personala a acestora. Impozitele indirecte sunt prevazute in cote proportionale asupra valorii marfurilor vandute si a serviciilor prestate ori in sume fixe pe unitate de masura. Acest tip de impozite nu asigura o repartitie echilibrata a sarcinilor fiscale. Indiferent de marimea veniturilor obtinute de consumatori, cota de aplicare a impozitelor este unica. Insa raportat la intregul venit de care dispune cumparatorul, impozitul indirect capata un caracter regresiv. Astfel, cu cit o persoana beneficiaza de venituri mai mici, cu atat suporta mai greu sarcina fiscala a impozitelor indirecte. Aceste impozite afecteaza puterea de cumparare a consumatorilor, prin urmare, si nivelul de trai al populatiei. Din categoria impozitelor indirecte fac parte: taxele de consumatie, monopolurile fiscale, taxele vamale, alte taxe prevazute de lege.

2.Taxele de consumatie

Taxele de consumatie sunt impozite indirecte cuprinse in pretul de vanzare al marfurilor produse si realizate in interiorul tarii care percepe impozitul. Marfurile asupra carora se percep taxele de consumatie sunt, in general, cele de larg consum (zaharul, painea, uleiul, berea etc.).

Taxele de consumatie imbraca fie forma taxelor de consumatie pe anumite produse, denumite taxe speciale de consumatie sau accize, fie forma unor taxe generale pe vanzari, cand se percep la vanzarea tuturor marfurilor, indiferent daca acestea sunt bunuri de consum sau mijloace de productie.

Accizele sunt asezate asupra unor produse care se consuma in cantitati mari si care nu pot fi inlocuite de cumparatori cu altele. Astfel accizele se instituie asupra unor produse care au o cerere neelastica cum sunt: vinul, berea, tigarile, produsele petroliere, etc. Taxele de consumatie pe produs (accizele) se calculeaza fie in suma fixa pe unitatea de masura, fie in baza unor cote procentuale aplicate asupra pretului de vanzare. Produsele provenite din impozit trebuie sa fie impuse cu aceleasi taxe ca si produsele indigene, iar cele destinate exportului sunt, de regula, scutite de impozit. Nivelul cotelor utilizate pentru calcularea accizelor difera de la o tara la alta si de la un produs la altul. Accizele sunt deseori utilizate ca instrumente pentru infaptuirea unor efecte sociale (reducerea consumului de alcool, al produselor din tutun etc.).

Accizele in Republica Moldova. Conform titlului IV al Codului Fiscal al Republicii Moldova , accizele reprezinta un impozit general de stat, stabilit pentru unele marfuri de consum.

Subiecti ai impunerii in cazul accizelor sunt persoanele fizice si juridice, care prelucreaza, si/sau fabrica sau importa marfuri supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova.

Obiecte ale impunerii sunt marfurile supuse accizelor.

Baza impozabila o constituie:

a)     volumul in expresie naturala, daca cotele accizelor, inclusiv in cazul importului, sunt stabilite in suma absoluta la unitatea de masura a marfii;

b)    valoarea marfurilor, fara a tine cont de accize si TVA, daca pentru aceste marfuri sunt stabilite cote ad-valorem in procente ale accizelor;

c)     valoarea in vama a marfurilor importate, determinata conform legislatiei vamale, precum si impozitele si taxele ce urmeaza a fi achitate la momentul importului, fara a tine cont de accize si TVA, daca pentru marfurile in cauza sunt stabilite cote ad-valorem in procente ale accizelor;

Cotele accizelor se stabilesc:

a)     in suma absoluta la unitatea de masura a marfii. Spre exemplu, accizele la un sir de marfuri constituie, dupa cum urmeaza, pentru: un litru de sampanie –2,50 lei; un litru de bere – 1,10 lei; 1000 bucati de tigarete cu filtru – 8,70 lei; 1000 bucati de tigarete fara filtru – 4 lei; o tona de benzina auto – 1200 lei; o tona de motorina – 500 lei etc.

b)    ad-valorem in procente de la valoarea marfii fara a tine cont de accize si TVA, sau de la valoarea in vama a marfurilor importate, luind in considerare impozitele si taxele ce urmeaza a fi achitate la momentul importului, fara a tine cont de accize si TVA. Astfel, la un sir de marfuri cotele de acciz constituie pentru: cafea – 10% din valoarea in lei; icre rosii – 20%, icre negre – 25% din valoarea in lei, articole de giuvaergie din metale pretioase – 10% din valoarea in lei.

Nota. Cotele accizelor sunt date conform Codului Fiscal, anul 2006, dar unele din acestea sunt periodic modificate.

Modul de calculare si termenele de achitare a accizelor. Subiectii impunerii care expediaza (transporta) marfuri supuse accizelor din incaperea de acciz (totalitatea incaperilor unde aceste marfuri se fabrica sau se expediaza), calculeaza accizele si le achita la momentul expedierii marfurilor din incaperea de acciz, conform cotelor stabilite. Accizele la marfurile importate se calculeaza si se achita de catre subiectii impunerii o data cu achitarea taxelor vamale. In cazul exportului de marfuri supuse accizelor, obligatia de achitare a accizelor este valabila pina la momentul repatrierii valutei si prezentarii documentelor justificative. In cazul nerespectarii termenelor de achitare si neprezentarii declaratiei cu privire la achitarea accizelor se platesc amenzi si penalitati conform legislatiei in vigoare.

Marfurile supuse accizelor, cum sunt vodca, lichiorurile si alte bauturi spirtoase, vinurile din struguri ect., comercializate, transportate sau depozitate pe teritoriul Republicii Moldova sau importate, sint posibile marcarii obligatorii cu timbru de acciz. Marcarea se efectueaza in timpul fabricarii marfurilor supuse accizelor, pina la importarea acestora sau pina la expedierea lor din incaperea de acciz.

Inlesniri la plata accizelor. Accizele nu se achita de catre persoanele fizice care importa marfuri de uz sau consum personal a caror valoare sau cantitate nu depaseste limita stabilita in legislatia in vigoare.

Accizele nu se achia la importarea urmatoarelor marfuri supuse accizelor:

a.      definite ca ajutoare umanitare, in modul stabilit de Guvern;

b.     destinate proiectelor de asistenta tehnica, realizate pe teritoriul RM de catre organizatiile internationale si tarile donatoare in limita acordurilor si memorandumurilor la care aceasta este parte;

c.     destinate folosintei oficiale a misiunilor diplomatice si a altor misiuni asimilate lor in Republica Moldova, precum si uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic si administrativ-tehnic al acestor misiuni si al membrilor familiei care locuiesc impreuna cu ei, pe baza de reciprocitate, in modul stabilit de Guvern.

Accizele nu se achita in cazul in care subiectul impunerii exporta marfuri supuse accizelor in mod independent sau in baza contractului de comision. De asemenea, accizele nu se achita la introducerea marfurilor supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora sub regimurile vamale de tranzit, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, sub destinatiile vamale de distrugere, abandon in folosul statului, precum si magazin duty free, cu exceptia tigarilor cu filtru de import. La introducerea marfurilor straine supuse accizelor pe teritoriul vamal si plasarea acestora in regimul vamal de perfectionare activa, accizul se achita la introducerea acestor marfuri, cu restituirea ulterioara a sumelor achitate ale accizului la scoaterea de pe teritoriul vamal a produselor rezultate din prelucrare. Accizele nu se achita la plasarea marfurilor supuse accizelor in regimul vamal cu admiterea temporara, iar pentru marfurile autohtone supuse accizelor, anterior exportate si reintroduse, in termen de 3 ani, in aceeasi stare si produsele compensatoare dupa perfectionarea pasiva, conform reglementarilor vamale la fel nu se achita.

La scoaterea de pe teritoriul vamal a marfurilor straine supuse accizelor, plasate sub destinatia vamala reexport, se restituie sumele accizelor achitate la introducerea acestora pe teritoriul vamal.

Se scutesc de plata accizelor marfurile supuse accizelor introduse in zona economica libera din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, din alte zone economice libere, din restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, precum si marfurile originare din aceasta zona si scoase in afara teritoriului vamal al Republicii Moldova. Marfurile supuse accizelor scoase din zona economica libera pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se supun accizelor.

Inregistrarea subiectilor impunerii. Persoanele juridice si persoanele fizice care preconizeaza sa se ocupe sau care se ocupa cu prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor pasibile impunerii cu accize sunt obligate sa primeasca certificatul de acciz pana a incepe desfasurarea activitatii in cauza.

Certificatul de acciz este un document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atesta inregistrarea acestuia si ii atribuie dreptul de a efectua tranzactii cu marfurile supuse accizelor.

In cererea de solicitare a certificatului de acciz, adresata organului Serviciului Fiscal de Stat, agentul economic trebuie sa indice:

a) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale);

b) proprietarul cladirii, incaperii, teritoriului, terenului;

c) denumirea, numele si prenumele, adresa juridica (adresele juridice) si codul fiscal (codurile fiscale) ale arendatorului sau ale locatorului, in cazul in care proprietatea este folosita pentru desfasurarea activitatii de intreprinzator, in baza contractului de arenda sau de inchiriere;

d) formele si metodele concrete de control, a caror aplicare asigura integritatea marfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-o incapere de acciz in alta ale unuia si aceluiasi agent economic, daca aceste incaperi se afla pe teritorii diferite.

Incapere de acciz este totalitatea locurilor ce apartin subiectului impunerii, inclusiv cladirile, incaperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sunt situate separat, determinate in certificatul de acciz, unde marfurile supuse accizelor se prelucreaza si/sau se fabbrica, se expediaza (se transporta) de catre subiectii impunerii.

La cerere, de asemenea, se anexeaza schema (planul) amplasarii blocului administrativ, a sectiei de productie, a depozitului, a altor incaperi aflate pe teritoriul agentului economic, in limitele stabilite pentru realizarea activitatii de intreprinzator. In cazul in care cererea contine informatii verificabile, organul Serviciului Fiscal de Stat elibereaza persoanei care a inaintat cererea certificatul de acciz si anexa la acesta. Persoana mentionata devine subiect al impunerii.

Organul Serviciului Fiscal de Stat poate refuza eliberarea certificatului de acciz in cazul in care considera ca activitatea agentului economic sau incaperea de acciz nu pot fi controlate ori formele si metodele de control nu asigura integritatea marfurilor supuse accizelor. In cazul in care mai multi agenti economici folosesc una si aceeasi incapere de acciz pentru prelucrarea si/sau fabricarea marfurilor supuse accizelor, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat sa determine in mod independent subiectul (subiectii) impunerii responsabil (responsabili) de achitarea accizelor,in modul stabilit de acest serviciu. Subiectul impunerii care preconizeaza sa faca unele schimbari ce trebuie reflectate in certificatul de acciz sau in anexa la el este obligat sa adreseze cererea corespunzatoare organului Serviciului Fiscal de Stat.

In afara de accize se intalnesc si taxele generale pe vanzari, ca regula, sub forma impozitului pe cifra de afaceri. Din punct de vedere al verigii la care se incaseaza (unitatea producatoare, unitatea comertului cu ridicata sau cu amanuntul), impozitul pe cifra de afaceri poate imbraca forma impozitului cumulativ (multifazic) si forma impozitului unic sau monofazic.

Impozitul cumulativ presupune ca marfurile sa fie impuse la toate verigile prin care trec din momentul iesirii lor din productie si pina cind ajung la consumator. Acest impozit se mai numeste impozit in cascada, in piramida sau bulgare de zapada, deoarece in cazul lui se percepe impozit de la impozit.

Impozitul pe cifra de afaceri unic se incaseaza o singura data indiferent de numarul verigilor prin care trece o marfa de la producator la consumator.

Din punct de vedere al bazei de calcul, impozitul pe cifra de afaceri unic cunoaste forma impozitului pe cifra de afaceri bruta si forma impozitului pe cifra de afaceri neta.

Impozitul pe cifra de afaceri bruta se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit asupra intregii valori a marfurilor vandute, care include si impozitul platit la verigile anterioare. In cazul marfurilor exportate, in unele tari se restituie exportatorilor impozitul aferent marfurilor vandute in strainatate.

Impozitul pe cifra de afaceri neta se aplica numai asupra diferentei dintre pretul de vinzare si pretul de cumparare, adica doar asupra valorii adaugate de catre fiecare participant la procesul de productie si circulatie al marfii respective. Acest impozit e mai progresiv ca cel anterior, deoarece ramine neschimbat indiferent de numarul de verigi prin care trece. Acest impozit in multe tari europene poarta denumirea de taxa pe valoare adaugata.

Taxa pe valoarea adaugata in Republica Moldova. Taxa pe valoarea adaugata(TVA), conform Titlului 3 al Codului Fiscal al Republicii Moldova, este un impozit general de stat, care reprezinta o forma de colectare la buget a unei parti a valorii marfurilor livrate, serviciilor prestate care sint supuse impozitarii pe tot teritoriul Republicii Moldova, precum si a unei parti din valoarea marfurilor, serviciilor impozabile importate in Republica Moldova.

Subiectii impozabili sint persoanele fizice si juridice care sunt inregistrate sau trebuie sa fie inregistrate ca platitori de TVA, inclusiv acele persoane ce importa marfuri si servicii cu exceptia persoanelor fizice ce importa marfuri de uz sau consum personal, a caror valoare nu depaseste limita stabilita in legea bugetului pe anul respectiv.

Obiectele impozabile constituie:

a)     livrarea marfurilor, serviciilor de catre subiectii impozabili, reprezentand rezultatul activitatii lor de intreprinzator in Republica Moldova.

b)    importul marfurilor, serviciilor in Republica Moldova, cu exceptia marfurilor  de uz sau consum personal importate de persoanele fizice conform limitelor stabilite de lege.Conform Codului Fiscal pe teritoriul RM sunt stabilite urmatoarele cote ale TVA:

a) cota-standard – in marime de 20% din valoarea impozabila a marfurilor si serviciilor importate si a livrarilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova;

b)   cote reduse in marime de:

8% - la painea si produsele de panificatie, la laptele si produsele lactate livrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu exceptia produselor alimentare pentru copii care sunt scutite de TVA;

8% - la medicamente, atit indicate in Nomenclatorul de stat de medicamente, cit si utilizate de Ministerul Sanatatii si Protectiei Sociale, importate si/sau livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

5% - la gazele naturale si gazele lichefiate, atat la cele importate, cat si la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

c)   cota zero - la marfurile si serviciile livrate, si anume:

marfurile, serviciile pentru export si toate tipurile de transporturi internationale de marfuri (inclusiv de expeditie) si pasageri, precum si serviciile operatorului aerodrom aeroport, de comercializare a biletelor de calatorie in trafic international cu aeronave etc; 

energia electrica destinata populatiei livrata de catre intreprinderile producatoare retelelor de distributie, precum si energia electrica livrata populatiei de catre retelele de distributie; energia termica si apa calda destinate populatiei livrate de catre intreprinderile producatoare retelelor de distributie, precum si energia termica si apa calda livrate populatiei de catre intreprinderile producatoare si retelele de distributie, intreprinderile de termoficare locale, cazangerii, statii termice si statii-grup;

importul si/sau livrarea pe teritoriul republicii a marfurilor, serviciilor destinate folosintei oficiale de catre misiunile diplomatice in RM si uzului sau consumului personal de catre membrii personalului diplomatic si administrativ-tehnic al acestor misiuni si de catre membrii familiilor care locuiesc impreuna cu ei, precum si cele destinate folosintei oficiale de catre alte misiuni asimilate lor in RM si uzului sau consumului personal de catre membrii personalului diplomatic si administrativ-tehnic al acestor misiuni si membrii familiilor lor care locuiesc impreuna cu ei.

importul si/sau livrarea pe teritoriul republicii a marfurilor, serviciilor destinate proiectelor de asistenta tehnica realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre organizatiile internationale si tarile donatoare in limita acordurilor la care aceasta este parte;

etc.

Modul de calculare si achitare a TVA. Valoarea impozabila a livrarii reprezinta valoarea livrarii achitate sau care urmeaza a fi achitata (fara TVA), iar la marfurile importate – valoarea lor vamala, inclusiv impozitele ce urmeaza a fi achitate la import cu exceptia TVA.

Subiectii impozabili sint obligati sa declare si sa achite la buget pentru fiecare perioada fiscala suma TVA, care se determina ca diferenta dintre TVA incasata de la consumatorii caror li s–au livrat marfuri si TVA platita furnizorilor la momentul procurarii bunurilor si serviciilor. Daca “TVA incasata” de la furnizori in urma operatiunilor economice este mai mica ca “TVA platita” de consumatori intr–o perioada fiscala, atunci aceasta diferenta se raporteaza la perioada fiscala urmatoare si devine o parte a sumei TVA ce urmeaza a fi achitata. Daca depasirea sumei TVA pe valoarea marfurilor, serviciilor procurate se datoreaza faptului ca subiectul impozabil a efectuat o livrare ce se impozeaza la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei de depasire a TVA ce urmeaza a fi achitata pe valorile materiale, serviciile procurate in limitele cotei TVA, obisnuite, inmultita cu valoarea livrarii care se impoziteaza la cota zero.

Livrarile scutite de TVA. TVA nu se aplica pentru livrarile de marfuri si servicii ce au ca obiect:

locuinta, pamantul si terenul pe car se gaseste locuinta;

produsele alimentare si ne alimentare pentru copii, conform listei aprobate in legea bugetului pe anul respectiv;

proprietatea de stat rascumparata in procesul privatizarii;

marfurile, serviciile institutiilor de invatamint, legate de procesul instructiv de productie si educativ;

serviciile (actiunile) intreprinse de catre autoritatile abilitate, pentru care se aplica taxa de stat (acordarea licentelor, inregistrarea brevetelor) ect.;

servicii financiare inclusiv acordarea sau transmiterea creditelor, operatiile legate de evidenta conturilor de depozit, operatii legate de circulatia valutei mijloacelor banesti, operatiile legate de emiterea hirtiilor de valoare, operatiile de asigurare si asigurare ect.;

serviciile oficiale postale;

lucrarile de cercetari stiintifice efectuate din mijloacele bugetare;

serviciile prestate de transportul in comun ect.

Inregistrarea subiectului impozabil cu TVA. Subiectul care desfasoara o activitate de intreprinzator, cu exceptia autoritatilor publice, institutiilor publice (finantate din bugetul de stat, din bugetele locale si din bugetul asigurarilor sociale de stat), si detinatorilor patentei de intreprinzator, este obligat sa se inregistreze ca contribuabil al TVA, daca el a efectuat intr-o perioada de 12 luni consecutive livrari de marfuri si servicii in suma ce depaseste 200000 lei, cu exceptia livrarilor scutite de TVA.

Subiectul care beneficiaza de servicii de import a caror valoare, fiind adaugata la valoarea livrarilor de marfuri, servicii, efectuate pe parcursul oricaror 12 luni consecutive, depaseste 200 000 lei, atunci el este obligat sa se inregistreze ca contribuabil al TVA.

Subiectul trebuie sa depuna cerere la inspectoratul fiscal teritorial in raza caruia se afla in decurs de o luna din momentul in care a fost atins plafonul indicat. El se considera inregistrat din prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost depusa cererea.

Subiectul impozabil la inregistrare primeste certificatul de inregistrare ca platitor de T.V.A. in care se indica:

denumirea si adresa juridica a subiectului impozabil

codul fiscal al contribuabilului

data inregistrarii.

In cazul suspendarii livrarilor supuse TVA, subiectul impozabil este obligat sa informeze despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat. Serviciul Fiscal de Stat este obligat sa anuleze inregistrarea contribuabilului TVA.

In cazul in care subiectul impozabil nu va efectua livrari impozabile si nu va dori sa ramana inregistrat, el este obligat sa informeze Serviciul Fiscal de Stat precum ca, in ultimele 12 luni, volumul livrarilor nu a depasit plafonul stabilit pentru inregistrare. Daca subiectul impozabil doreste sa anuleze actul de inregistrare si instiinteaza despre aceasta Serviciul Fiscal de Stat, el trebuie sa dovedeasca ca in viitor volumul livrarilor impozabile nu va depasi plafonul stabilit pentru inregistrare. In acest caz Serviciul Fiscal de Stat anuleaza inregistrarea.

Serviciul Fiscal de Stat este in drept sa anuleze de sine statator inregistrarea contribuabilului TVA in cazul in care:

a.      valoare totala a livrarilor impozabile ale subiectului impunerii intr-o oarecare perioada de 12 luni consecutive nu a depasit plafonul de 200 000 lei;

b.     subiectul impunerii nu a prezentat declaratie privind TVA pentru fiecare perioada fiscala.

Perioada fiscala privind TVA constituie o luna calendaristica incepand cu prima zi a lunii.

Fiecare subiect impozabil este obligat sa prezinte declaratie privind TVA, pentru fiecare perioada fiscala nu mai tirziu de ultima zi a lunii ce urmeaza dupa incheierea perioadei fiscale. Fiecare subiect impozabil trebuie sa verse la buget suma TVA, care urmeaza a fi achitata pentru fiecare perioada fiscala, nu mai tirziu de data stabilita pentru prezentarea declaratiei pe aceasta perioada.

3. Monopolurile fiscale

Monopolul de stat reprezinta dreptul pe care si-l rezerva statul de a produce si/sau de a vinde anumite bunuri de consum. Monopolul de stat nu este un impozit special, dar o modalitate de percepere a impozitului indirect (pe cheltuieli). Impozitul este egal cu diferenta dintre pretul de vinzare stabilit de catre stat si costul de productie, inclusiv profitul intreprinzatorului.

Statul instituie monopolurile asupra productiei si/sau vinzarii unor marfuri cum ar fi: tutun, sare, alcool, carti de joc etc. Monopolurile fiscale in functie de sfera lor de cuprindere pot fi depline sau partiale. Monopolurile fiscale depline se instituie de catre stat atit asupra productiei, cit si asupra comertului cu ridicata si cu amanuntul a unor marfuri.

In schimb, monopolurile partiale se instituie fie numai asupra productiei si comertului cu ridicata, fie numai asupra comertului cu amanuntul.

Printre tarile in care monopolurile fiscale aduc incasari relativ importante, putem mentiona: Italia (asupra tutunului, chibriturilor); Germania (asupra bauturilor alcoolice); Spania (asupra tutunului si alcoolului).

Veniturile realizate de stat de pe urma monopolurilor fiscale sint formate pe de o parte din profitul creat in procesul de producere a acestor marfuri, iar pe de alta parte, din impozitul indirect cuprins in pret, care se incaseaza de la consumatorii marfurilor respective. Deoarece numai statul vinde astfel de marfuri, el poate stabili un pret in care sa fie inclus si un asemenea impozit.

4.Taxele vamale

Taxele vamale, sunt impozite indirecte ce se percep de catre stat asupra tuturor bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoane fizice sau juridice. Acestea sunt venituri fiscale ale bugetului de stat, fiind, totodata, si un mijloc de stimulare a exportului si de largire a cooperarii economice cu alte state ale lumii.

La etapa actuala, de regula, taxele vamale detin o pondere importanta in totalul impozitelor indirecte. Aceste sunt percepute de catre stat asupra marfurilor, in momentul in care acestea trec granitele vamale ale tarii in scopul importului, exportului sau tranzitului si se instituie asupra bunurilor si produselor care intra si ies in/din tara sau/si asupra celor care tranziteaza teritoriul national.

Taxa vamala reprezinta o plata obligatorie, perceputa de autoritatea vamala la introducerea pe sau scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al RM.

Scopul aplicarii tarifului vamal:

optimizarea structurii importului de marfuri;

echilibrarea importului de marfuri, protectia producatorilor autohtoni de marfuri;

crearea conditiilor favorabile pentru integrarea economiei RM in economia mondiala.

Taxele vamale se aplica conform tarifului vamal.

Tariful vamal reprezinta catalogul care cuprinde nomenclatorul de marfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum si cuantumul taxei vamale aplicate acestor marfuri.

Nomenclatorul de marfuri este lista care cuprinde codurile, denumirile si descrierea marfurilor corespunzгtoare sistemelor de clasificare aplicate in practica internationala.

Obiectele impunerii cu taxe vamale sint marfurile importate, exportate sau care sint in tranzit pe teritoriul RM.

Valoarea in vama a marfii este valoarea marfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilita in scopul perceperii taxelor vamale si a altor impozite.

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la tariful vamal (Nr.l380-XIII din 20.11.97), se aplica urmгtoarele tipuri de taxe vamale:

ad valorem - calculata in procente fata de valoarea in vama a marfii;

specifica - calculata in baza tarifului stabilit la o unitate de marfa;combinata - care imbina precedentele tipuri de taxe - ad valorem si combinata;

exceptionala care, la rоndul sau, se divizeaza in:

1) taxa speciala, care se aplica cu scopul de a proteja marfurile de origine indigena la introducerea pe teritoriul vamal a marfurilor de producюie straine in cantitati si in conditii care cauzeaza sau pot cauza prejudicii materiale considerabile producatorilor autohtoni de marfuri;

2) taxa antidumping, perceputa in cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor marfuri la preturi mai mici decit valoarea lor in tara exportatoare in momentul importului si, daca sint lezate interesele sau apare pericolul cauzarii prejudiciilor materiale producatorilor autohtoni de marfuri identice ori similare, sau apar piedici pentru organizarea ori extinderea in tara a productiei de marfuri identice sau similare;

3) taxa compensatorie, aplicata in cazul introducerii pe teritoriul vamal a marfurilor, la producerea sau la exportul carora, direct sau indirect, au fost utilizate subventii, daca sint lezate interesele, sau apare pericolul cauzarii prejudiciilor materiale producatorilor autohtoni de marfuri identice sau similare, ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea in tari a productiei de marfuri identice sau similare.

Cotele taxei vamale si lista marfurilor supuse acesteia se slabilese de catre Parlament.

Cotele taxei vamale se aplica in conformitate cu legislatia si cu acordurile internationale, la care RM este parte.

Cotele taxei vamale sint unice si nu pot fi modificate, cu exceptia cazurilor prevazute de legislatie si de acordurile internationale, la care RM este parte.

Facilitati tarifare. Prin facilitati tarifare se subinteleg facilitatile acordate de catre tara, in conditii de reciprocitate sau unilateral, pentru marfurile trecute peste frontiera vamala a acestei tari sub forma de:

- stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferential de marfuri;

- reducere a taxei vamale;

- scutire de taxa;

restituire a taxei platite anterior.

Sint scutite de taxa vamala:

- mijloacele de transport folosite la transporturi internationale de pasageri si de bagaje, de marfuri, precum si obiectele de aprovizionare tehnico-materiala, echipamentul, combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mijloace de transport in cursul deplasarii sau procurate in strainatate in legгtura cu lichidarea defectiunilor, in suma stabilita de actele legislative corespunzгtoare;

- marfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de catre cetatenii straini, in conformitate cu legislatia, precum si cu acordurile internationale, la care RM este parte;

valuta nationala, valuta straina (cu exceptia celei folosite in scopuri numismatice), precum si hirtiile de valoare, in conformitate cu legislatia;

marfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal in calitate de ajutor umanitar, destinatia lor fiind confirmata de organul abilitat;

marfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal in calitate de ajutor cu titlu gratuit (donatii), destinatia lor fiind confirmata de organul abilitat;

- marfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub supraveghere vamala in cadrul regimurilor vamale respective;

- marfurile destinate tertelor tari, trecute prin teritoriul vamal sub supraveghere vamala in regim de tranzit;

- marfurile care se importa provizoriu in zonele liberei initiative pentru a fi prelucrate si, ulterior, exportate;

- publicatiile periodice, cartile ce tin de domeniul invatamintului, stiintei si culturii, materialele didactice pentru institutiile prescolare, de invatamint si curative;

- marfurile importate pentru comercializarea lor in regimul vamal in magazinele duty free;

- marfurile (serviciile) introduse in zona economica libera de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor ZEL, precum si marfurile (serviciile), inclusiv cele originare din ZEL, exportate in afara teritoriului vamal al RM si in alte ZEL;

- marfurile importate in RM in contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantia statului, din contul imprumuturilor acordate de organizatiile financiare internationale, destinate realizarii proiectelor respective, precum si din contul granturilor acordate institutiilor finantate de la bugct conform listei aprobate de Guvern;

timbrele de acciz importate si destinate marcarii marfurilor supuse accizelor;

marfurile de uz sau consum personal, importate de catre persoanele fizice, a caror valoare sau cantitate nu depaseste limita stabilita de legislatia in vigoare.

La o singura introducere pe teritoriul vamal de catre o persoana fizica se scutesc de plata taxei vamale urmatoarele marfuri:

bere - 5 litri;

vinuri si bгuturi alcoolice - 2 litri;

tigari - 50 bucati;

haine - cite 3 unitati;

blanuri naturale si marfuri fabricate din blanuri - 1 unitate;

incaltaminte - 2 perechi;

masini de calcul -l unitate;

camere video - 1 unitate etc.

5. Caracteristica generala a taxelor

Taxele sunt plati efectuate de persoane fizice si juridice pentru serviciile prestate acestora de institutiile publice. Taxele intrunesc o serie de atribute specifice impozitelor si anume: obligativitatea, nerambursabilitatea, dreptul de urmarire in caz de neplata.

Dupa natura lor taxele pot fi:

taxe judecatoresti, incasate de instantele jurisdictionale pentru actiunile introduse spre judecare de catre diferite persoane fizice si juridice;

taxe de notariat, care se platesc pentru eliberarea, legalizarea sau autentificarea de acte, copii etc., incasate de notariate;

taxe de consulare, care sunt incasate de consulate pentru eliberarea certificatelor de origine, acordarea de vize s.a.;

taxe de administratie, care se incaseaza de diferite organe ale administratiei de stat pentru eliberari de permise, autorizatii, legitimatii etc. la cererea anumitor persoane.

Dupa operatiunea care se efectueaza si urmeaza a fi taxata, taxele pot fi:

taxe de timbru;

taxe de inregistrare.

Taxele de timbru se percep la efectuarea de catre institutiile publice a unor operatii, cum sunt: autentificarea de acte, eliberarea unor documente (de exemplu, buletine de identitate, pasapoarte, etc.), legalizari de acte etc. Incasarea acestor taxe se face prin aplicarea de timbre fiscale.

Taxele de inregistrare se percep la vinzari de imobile, la constituirea, fuzionarea sau lichidarea societatilor de capital. Aceste taxe se percep si asupra fiecarei operatii de vinzare si, respectiv, cumparare la bursa etc.

Atit taxele de timbru, cit si cele de inregistrare pot fi stabilite fie ad valorem (atunci cind actiunile sau faptele supuse taxarii sunt evaluate in forma monetara si cind taxa se calculeaza prin aplicarea unor cote procentuale la valoarea respectiva), fie in sume fixe, in toate celelalte cazuri. Incasarea taxelor se poate face in numerar sau prin aplicarea de timbre fiscale.

Intrebari de autocontrol:

Ce reprezinta impozitele indirecte?

Numiti tipurile de impozite indirecte.

Comentati evolutia veniturilor bugetare in Republica Moldova provenite din impozite indirecte.

Cum se clasifica taxele de consumatie?

Ce reprezinta taxele speciale de consumatie sau accizele?

Care sunt, conform Codului fiscal al Republicii Moldova, subiectii impunerii cu in cazul accizelor?

Definiti notiunea de taxa pe valoare adaugata.

Care sunt, conform Codului fiscal al Republicii Moldova, subiectii impunerii si obiectele impozabile cu taxa pe valoarea adaugata?

Care sunt, conform Codului fiscal al Republicii Moldova, cotele taxei pe valoare adaugata?

Cum au evoluat incasarile din taxa pe valoarea adaugata in Republica Moldova?Care sunt deosebirile taxelor vamale de alte impozite si taxe instituite ca surse de venituri bugetare?

Ce reprezinta monopolul fiscal?

Cum se clasifica monopolurile fiscale?

Cum se manifesta rolul impozitelor indirecte pe plan social?

Ce reprezinta impozitul cumulativ si impozitul pe cfra de afaceri?

Definiti notiunea de taxa vamala.

Ce reprezinta tariful vamal?

Care este scopul aplicarii tarifului vamal?

Numiti obiectele impunerii cu taxe vamale.

Determinati tipurile de taxe vamale utilizate in Republica Moldova.

Test

Inlocuiti punctele cu cuvintele necesare:

Taxa vamala reprezinta o . , perceputa de catre organele vamale, la introducerea sau scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al unei tari.

Alegesi variantele care formeaza clasificarea impozitelor indirecte:

a)           taxe vamale;

b)          impozirul pe venitul persoanelor fizice;

c)           TVA;

d)          monopol fiscal;

e)           accizele;

f)            impozitele reale;

g)           impozitul pe cifra de afacere bruta;

h)           impozitul pe cifra de afacere neta;

i)     impozite personale;

j)     toate variantele sunt corecte.

Alegeti variantele care formeaza clasificarea monopolurilor fiscale:

a)     depline;

b)    restrictive;

c)     partiale;

d)    liberale;

e)     toate variantele sunt corecte.

4) Alegeti variantele care reprezinta, conform prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, cotele TVA, pentru anul 2006:

a)    

b)   

c)    

d)   

e)    

f)     

g)    

h)    

i)      

5) Argumentati evolutia si rolul impozitelor directe la formarea veniturilor bugetare in Republica Moldova.

6) Stabiliti daca sunt adevarate urmatoarele afirmatii:

a)     In perioadele de crestere economica, impozitele indirecte au un randament fiscal redus;  da / nu

b)    Taxele de consumatie reprezinta impozite indirecte care se includ in pretul de vanzare al marfurilor fabricate si comercializate in interiorul tarii care percepe impozitul respectiv;  da / nu

c)     De regula, marfurile destinate importului sunt impozitate cu taxe de consumatie;  da / nu

d)    Impozitele indirecte afecteaza puterea de cumparare a consumatorului, prin urmare si nivelul de trai al populatiei. da / nu

7) Conform prevederilor Codului fiscal al Republicii Moldova, platitori ai TVA sunt:

a) persoanele fizice si juridice care efectuiaza livrari impozabile pe teritoriul RM si la export si sunt inregistrate ca platitori de TVA;

b) persoanele fizice si juridice care importa marfuri si servicii, cu exceptia persoanelor fizice care importa marfuri de uz sau consum personal, valoarea carora nu depaseste limitele stabilite de legislatia fiscala pe anul respectiv;

c) persoanele juridice care activeaza in domeniul jocurilor de noroc;

d) toate variantele sunt corecte.

Alegeti variantele corecte.

8) Alegeti variantele care reprezinta caracteristicile monopolurilor fiscale depline:

a)     se aplica atat asupra productiei, cat si asupra comertului cu ridicata a unor marfuri;

b)    se aplica atat asupra productiei, cat si asupra comertului cu ridicata sau cu amanuntul a unor marfuri;

c)     se aplica asupra productiei si comertului cu ridicata;

d)    se aplica numai asupra comertului comertului cu amanuntul;

e)     se aplica sau asupra productiei si comertului cu ridicata, sau numai asupra comertului cu amanutul;

f)      toate variantele sunt corecte.

9) Alegeti variantele care reprezinta caracteristicile impozitelor indirecte:

a) se stabilesc asupra veniturilor si averii;

b) se stabilesc in legatura cu anumite obiecte materiale;

c) se percep cu ocazia vanzarii unor bunuri si a prestarii unor servicii;

e)     toate variantele sunt corecte.

10) Inlocuiti punctele cu cuvintul necesar:

Accizul reprezinta un impozit indirect care este impus asupra de larg consum.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2729
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site