Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

LUCRARE DE DISERTATIE - Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor de venituri fiscale ale persoanelor fizice din sectorul 1 al capitalei

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
“UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU”

FACULTATEA DE FINANTE SI CONTABILITATE

MASTER: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR SI BURSIER
LUCRARE DE DISERTATIE

Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor de venituri fiscale ale persoanelor fizice din sectorul 1 al capitalei

CAPITOLUL 1

Notiuni categoriale si probleme teoretico-metodologice ale diagnosticarii

Notiuni categoriale privind diagnosticarea activitatilor in cadrul unitatilor organizationale.

“Organizatiile sunt unitatile sociale (sau grupuri umane) construite si reconstruite in mod deliberat pentru a urmarii realizarea unor obiective specifice” .

Pentru a-si putea realiza efectiv si eficient obiectivele propuse, organizatiile ar trebui concepute rational. Conceperea unei organizatii care sa-si realizeze efectiv si eficient obiectivele propuse este foarte complicata. Eforturile de a rezolva aceasta problema au condus la dezvoltarea unei “teorii organizationale”[2]. Teoria organizationala nu face distinctie intre organizatiile publice sau private. Administratia, ca de altfel intreaga societate are la baza valorile axate pe eficacitate, competitivitate, rentabilitate.

Administratia este sustinuta de cautarea unei productivitati ridicate si de rationalizarea metodelor de munca, facand apel la tehnicile moderne de organizare si decizie(punerea in aplicare a serviciilor”organizare si metode”, procesul de rationalizare a aspectelor bugetare, etc.). In procesul de dezvoltare organizationala si schimbare, dupa declansarea studiului si motivarea personalului pentru participarea la procesul schimbarii, o etapa este diagnosticarea.

Diagnostic, analiza diagnostic sau diagnosticare.

Elementele definitorii se refera la activitatile specifice, la scopurile urmarite si la modalitatile de atingere a acestor scopuri.

Intr-o lucrare de referinta pentru dezvoltarea organizationala, analiza-diagnostic este considerata “un proces de colaborare intre membrii unei orgnizatii si un consultant in dezvoltarea organizationala, pentru a culege informatii pertinente, a analiza si a formula concluzii pentru anumite interventii“[3].

Diagnosticarea “consta in investigarea organizatiei si a componentelor sale cu ajutorul unui instrumentar specific, in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte forte, si pe aceasta baza formularea de recomandari axate pe cauzele generatoare de puncte forte si slabe”[4].

1.1.2 Definitia, caracteristicile si tipologia diagnosticarii

Diagnosticarea se poate definii ca o investigare a principalelor aspecte si probleme ale activitatii unei organizatii, folosind un instrumentar specific, cu scopul identificarii punctelor tari si a punctelor slabe si a formularii unor recomandari de corectare, perfectionare sau dezvoltare a activitatilor organizatiei respective

Analiza-diagnostic se foloseste prioritar in fazele previzionala, operativa si postoperativa ale procesului de realizare a activitatilor organizatiei.

Analiza-diagnostic, poate fi abordata ca:

a)      instrument in perfectionarea organizarii si conducerii microeconomice, cu anumite caracteristici metodologice si actionale bine precizate;

b)      etepa - analizei-diagnostic constituie prima secventa a programului de crestere a fiabilitatii sistemului de organizare si conducere a organizatiilor;

c)      proces de analiza - analiza-diagnostic impune un anumit mod de interpretare care sa patrunda dincolo de aparente si sa evidentieze mecanismul dialectic al fenomenelor analizate;

d)      rezultat al unui proces de munca specific si complex - analiza-diagnostic trebuie evaluata prin bilantul previzional care contine constatarile principale si propunerile imediate si de perspectiva privind imbunatatirea calitativa a continutului activitatilor investigate.

Analiza-diagnostic prezinta sase caracteristici: caracterul predecizional, analiza cauza efect, complexitate deosebita, abordare cauzala a fenomenelor si proceselor, caracterul participativ, finalizarea in recomandari.

Figura 1.1. Caracteristicile diagnosticarii


Exista o serie de criterii de clasificare a analizelor-diagnostic. Cele mai des intalnite sunt acele categarii de analize dignostic clasificate dupa sfera de cuprindere, in functie de fazele componente si derularea lor in timp, combinatie intre sfera de cuprindere, faze componente si derularea lor in timp, in functie de obiectivele urmarite, dupa metodele si tehnicile utilizate si nu in ultimul rand, in functie der pozitia colaboratorilor.

In cadrul organizatiilor se folosesc analize-diagnostic care se clasifica dupa mai multe criterii tipologice.

Tipologia diagnosticarii

Criterii

Categorii de analiza diagnostic

Dupa sfera de cuprindere

Analiza-diagnostic generala

Analiza-diagnostic specializata

Analiza-diagnostic de specialitate

Dupa continutul general al categoriilor de analiza-diagnostic

Analiza-diagnostic generala

Analiza-diagnostic specializata

Analiza-diagnostic de specialitate

Dupa fazele componente si derularea lor in timp:

Analiza-diagnostic monofazica(directa)

Analiza-diagnostic plurifazica

Dupa  sfera de cuprindere, faze si derulare:

Analiza-diagnostic generala

Analiza-diagnostic partiala

Analiza-diagnostic in cascada

Dupa obiectivele urmarite :

Analiza-diagnostic de rezultate

Analiza-diagnostic de perspectiva

Analiza-diagnostic de ambianta

Analiza-diagnostic de evaluare

Dupa metodele si tehnicile utilizate:

Analiza-diagnostic prin metode directe

Analiza-diagnostic prin metode de analiza economica

Analiza-diagnostic prin metode mixte

Dupa pozitia colaboratorilor:

Autodiagnosticul

Analiza-diagnostic exterioara

Analiza-diagnostic mixta

Importanta si obiectivele diagnosticarii organizationale

Diagnosticarea este una din metodele a carei utilizare corecta conditioneaza functionarea normala a oricarei organizatii.

Se poate utiliza atat pentru analiza ansamblului activitatilor organizatiei (analiza-diagnostic generala) cel putin o data pe an, cat si pentru fiecare din domeniile sale de activitate (analiza-diagnostic partiala)

1.2.1. Rolul si importanta diagnosticarii Ca orice metoda manageriala, analiza-diagnostic prezinta o serie de avantaje dar si limite.

Principalele avantaje sunt:

Asigura fundamentul necesar elaborarii si aplicarii programelor de dezvoltare;

Preintampina aparitia unor disfunctionalitati majore datorita identificarii cauzelor ce le genereaza intr-o faza incipienta;

Asigura baza informationala absolut necesara adoptarii unor decizii stategice si tactice curente si eficace;

Permite fundamentarea viitorului firmei alaturi de studiile de marketing si de prognoza.

Exista insa si doua limite majore ale analizei-diagnostic:

Efortul apreciabil solicitat de realizarea analizei-diagnostic

Abordarea unei game variate de informatii genereaza greutati in interpretarea lor mai ales in cazul in care echipa de analiza-diagnostic este formata dintr-un numar redus de specialisti.

Efectele calitative necuantificabile ale analizei-diagnostic sunt:

Crearea obisnuintei de a efectua analiza cauzala la persoanele implicate in procesele de analiza-diagnostic;

Constientizarea multiplelor interdependente dintre eforturile depuse de fiecare, ceeace are ca rezultat o amplificare a disciplinei si responsabilitatii in munca;

Contribuie frecvent si la depistarea factorilor perturbatori ai activitatilor, intr-o faza incipienta, fapt ce permite adoptarea si aplicarea unor decizii cu caracter profilactic ce preintimpina manifestarea unor apreciabile disfuncionalitati si producerea unor serioase pierderi sau cheltuieli neeconomicoase pentru organizatie;

Perceperea elementelor noi, valoroase, cand sunt inca in germene sau intr-o faza primara a manifestarilor si evolutiei lor;

Dezvoltarea colaborarii si cooperarii in relizarea sarcinilor de serviciu, ca urmare a participarii la munca in comun, reclamata de folosirea acestei metode.

1.2.2. Obiectivele principale si derivate

Indiferent de forma si gradul de cuprindere, analiza-diagnostic are in principal urmatoarele obiective principale:

Analiza si relevarea elementelor principale pozitive si negative ale situatiei existente cu definirea directiilor de dezvoltare ale acesteia;

Evaluarea si controlul modului de desfasurare a organizatiei sau a domeniilor de activitate cu aprecierea starii generale ale acestora;

Gasirea cailor si mijloacelor de remediere a eventualelor disfunctii puse in evidenta in cadrul sistemului de organizare si conducere existent;

Prevenirea fenomenelor producatoare de dezechilibre structurale sau perturbatii functionale, ca urmare a influentelor unor factori interni si externi, a caror integrare in sistem trebuie facuta fara deranjamente;

Precizarea directiilor de dezvoltare, a rezultatelor favorabile din sistem si a performantelor ce se vor obtine cu o utilizare eficienta a resurselor disponibile.

In literatura de specialitate, este precizata si o alta categorie de obiective derivate:

a)      Detectia si formularea cat mai clara a problemelor organizatiei sau sferei analizate;

b)      Identificarea relatiilor, conditionarilor si implicatiilor reciproce dintre probleme;

c)      Ierarhizarea importantei problemelor si a acuitatii lor, pentru a determina urgenta relativaa solutiiloor ce le reclama;

d)      Precizarea tipului de solutii avute in vedere, a directiilor de cautare a acestora;

e)      Programarea viitoarelor interventii(analize de specialitate, studii, proiecte, programe,etc,)necesare;

f)       Elaborarea unui bilant previzional al interventiilor si masurilor recomandate.

1.3.Etapele si metodologia diagnosticarii in activitatea organizatiilor publice fiscale.Realizarea unui diagnostic general a organizatiei necesita parcurgerea unui scenariu metodologic structurat in etape si faze( vezi anexa nr.1- Fazele unei interventii de imbunatatire, perfectionare si dezvoltare a activitatilor dintr-o unitate organizationala) precis si riguros delimitate, ce conditioneaza decisiv calitatea diagnosticului final si recomandarile strategice.Numarul si continutul etapelor de desfasurare varieaza in functie de modelul de diagnosticare abordat.

ETAPELE DIAGNOSTICARII

ACTIVITATI

E1 PREGATIREA DIAGNOSTICARII

SI

FORMAREA ECHIPEI DE DIAGNOSTIC

 


Informarea obiectivele

prealabila misiunii de

diagnosticare

E2 INREGISTRAREA SI CULEGEREA

INFORMATIILOR

Despre: cum

 
Trecut culegerea

Prezent prelucrarea

Viitor sistematizarea

E3 STUDIUL SI ANALIZA

INFORMATIILOR PRELUCRATE SI

SISTEMATIZATE

privind

 
Instrumente  efecte constatate

Proceduri cauza efectelor

Metode factori cauzali

E4 CONSTATAREA PROBLEMELOR

ESENTIALE

SI

DEFINIREA ALTERNATIVELOR

POSIBILE

 
Identificare  capabilitati S

Comparare  slabiciuni W

Definire oportunitati O

riscuri T

E5. INTOCMIREA UNUI PROGRAM DE

MASURI OPERATIONALE IMEDIATE

SI DE PERSPECTIVA

 
Termene  masuri

Prioritati actiuni

Resurse decizii

Metodologia de elaborare si implementare a diagnosticarii pleaca de la doua premise esentiale: una teoretica si una organizatorica.

Premisa teoretica
 


Avand in vedere cererea crescanda de servicii publice, limitata de restrictiile din domeniul resurselor, administatia locala trebuie sa gaseasca noi forme de a-si indeplini obligatiile si responsabilitatile fata de comunitatea locala.

Efectuarea unei analize SWOT ( metodogie ce permite pregatirea unui program pentru imbunatatirea capacitatii de a furniza servicii publice la nivelul autoritatilor locale si a crea conditiile manifestarii antreprenoriatului in serviciile publice), la nivelul autoritatilor locale cu atributii in furnizarea serviciilor publice locale, evalueaza puntele tari si slabe ale mediului intern, oportunitatile si amenintatrile mediului extern comunitatilor locale

Diagnosticarea este prima secventa a procesului de perfectionare a sistemului de organizare si conducere a organizatiei, cu rol deosebit in desfasurarea celorlalte interventii. Prin diagnosticare se identifica reusitele organizatiei- punctele forte care asigura dezvoltarea si perfectionarea viitoare- precum si dificultatile in organizare si management care scad fiabilitatea sistemului – concomitent cu determinarea efectelor, a cauzelor si implicatiilor precum si a masurilor imediate sau de perspectiva ce pot duce la generalizarea reusitelor si diminuarea sau eliminarea aspectelor nefavorabile.

Exista o serie de criterii de clasificare a analizelor-diagnostic. Cele mai des intalnite sunt acele categarii de analize dignostic clasificate dupa sfera de cuprindere, in functie de fazele componente si derularea lor in timp, combinatie intre sfera de cuprindere, faze componente si derularea lor in timp, in functie de obiectivele urmarite, dupa metodele si tehnicile utilizate si nu in ultimul rand, in functie de pozitia colaboratorilor.

Premisa

Organizatorica

 


Realizarea unei analize-diagnostic generale implica asigurarea, din punct de vedere organizatoric, a urmatoarelor aspecte:

1.Delimitarea principalelor domenii si rezultate ce urmeaza a fi investigate;

2.Definirea componentei echipei de analiza-diagnostic;

3.Stabilirea metodelor si tehnicilor de inregistrare, transmitere si prelucrare a datelor si informatiilor;

4.Definitivarea situatiilor informationale ce vor fi utilizate in realizarea analizei-diagnostic.

Principii

 


Din practica efectuarii unor analize-diagnostic in organizatii ce apartin de domenii de activitate diferite au rezultat o serie de principii generale de utilizare a metodologiei.

Figura 1.2. Principiile diagnosticarii

Camp de investigare Obiective bine definite

Acces la informatii utile Sincronizare necesitati-posibilitati

Demers participativ Perioada reprezentativa

Oval: P


Cunoastere si control Aportul integral al specialistilor

Metodologii specifice Solutii posibil de aplicat

Continuare si periodicizare

- realizarea diagnosticarii se face numai cu aportul unor specialisti in diverese activitati;

– existenta unui camp de investigare;

– dispunerea de un demers riguros si participativ;

– cunoasterea tuturor variabilelor si controlul factorilor posibili ai evolutiei;

– abordarea , efectuarea si finalizarea diagnosticarii se face folosind metode specifice;

– diagnosticarea trebuie axata pe obiective bine definite;

– necesita acoperirea unei perioade reprezentative atat din punct de vedere al istoricului organizatiei cat si al perspectivelor;

– sincronizarea necesitatilor cu posibilitatile privite din perspectiva organizatiei;

– accesul la orice informatii utile si analizarea metodica a rezultatelor astfel incat sa se ia deciziile cele mai potrivite;

– interpretarea rezultatelor are loc in contextul realitatilor existente, identificanduse cauzele ce au determinat anumite efecte si formulandu-se solutii posibil de aplicat;

.– continuarea si periodicizarea diagnosticarii.

In literatura de specialitate sunt mentionate o varietate foarte mare de metode si tehnici utilizabile in analiza-diagnostic. Dintre acestea cele mai frecvent utilizate sunt urmatoarele:

Analiza dinamica

Analiza pe baza de bilant

Analiza previzionala

Analiza succesiva

Diagrama de structura

Interviul

Metoda analizei postului

Organigrama

Regulamentul de organizare si functionare

Schema bloc

Metoda analizei morfologice

Metoda observarilor instantanee

Metoda analizei factoriale.

CAPITOLUL 2

Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor fiscale de venituri a persoanelor fizice la Administratia Finantelor Publice Sector 1

Studiu de caz

Prezentarea Administratiei Finantelor Publice din Sectorul 1 – Bucuresti

Ministerul Finantelor Publice este o componenta a Guvernului care prin politicile managerilale pe care le practica, are un rol esential in ceea ce priveste aplicarea programului de guvernare, gestionarea si controlul prelevarilor fiscale, cu implicatii majore care priveau aderarea tarii noastre la Uniunea Europeana.

Avand in vedere acest fapt se impune implementarea in cadrul ministerului a unui sistem managerial care sa permita colectarea cat mai eficienta si echilibrata a impozitelor comunitatii pornind de la prevederile constitutionale prin care unitatea fiscala trebuie sa asigure un tratament egal tuturor contribuabililor in ceea ce priveste corectitudinea stabilirii obligatiilor fiscale fata de stat, termenele de depunere a declaratiilior fiscale si de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor sociale datorate statului, precum si accesul la serviciile de asistente din cadrul administratiei fiscale.

Fiscalitatea unei tari reprezinta un sistem al carui scop este prelevarea fiscala pentru finantarea nevoilor publice, centrale sau locale.

Sistemul fiscal reprezinta totalitatea conceptelor, normelor, organismelor si tehnicilor ce privesc stabilirea, incasarea, administrarea si controlul prelevarilor fiscale, sub forma impozitelor si taxelor, pe care sunt obligate a le plati, catre puterea de stat, centrala si locala, persoanele fizice si juridice care actioneaza pe teritoriul statului.

Administratia Finantelor Publice Sector 1, din Municipiul Bucuresti functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr. 267/203 modificata prin Hotararea Guvernului romaniei nr. 1574 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1820 ca unitate de specialitate teritoriala, subordonata Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.

2.1.Obiectul de activitate, scopul si obiectivele actuale

Statul, prin puterea sa centrala si locala, este chemat sa asigure colectivitatilor care-l constituie o multime de necesitati publice, sub forma de servicii publice si bunuri publice. Pentru acoperirea acestora este nevoie de resurse financiare, in cadrul carora ponderea principala o constituie prelevarile fiscale.

PRELEVARILE FISCALE reprezinta o forma a prelevarilor obligatorii ale unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice, la dispozitia puterii de stat, centrale si locale, pentru acoperirea unor necesitati publice.”[9]

Prelevarile fiscale sunt constituite din : impozite, taxe,contributii. In domeniul financiar prelevarile fiscale constituie cea mai mare parte a resurselor financiare neceasare pentru acoperirea necesitatilor publice.

Potrivit actelor de infiintare a Adminstratiei Finantelor Publice Sector 1 se pot aprecia elemente constructive ale obiectului de activitate:

Prin componentele structurale specializate (servicii,birouri,compartimente) Adminstratia Finantelor Publice Sector 1, asigura constatarea si verificarea materiei impozabile,impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice si juridice, incasarea veniturilor bugetare, solutionarea de obiectiuni, efectuarea cheltuielilor bugetare si extrabugetare pentru institutiile publice, actionarea prin mijloace specifice pentru evitarea evaziunii fiscale, organizarea evidentei sintetice si analitice pe venituri si cheltuieli.

Adminstratia Finantelor Publice administreaza si gestioneaza patrimoniul si bugetul de venituri si cheltuieli propriu in caliatea ei de ordonator secundar de credite.

Aceste actiuni reprezinta continutul obiectului de activitate al Adminstratiei Finantelor Publice Sector 1 in vederea indeplinirii obiectului de activitate care revine prin lege, precum si pentru combaterea evaziunii fiscale, aceasta colaboreaza cu celelalte institutii ale administratiei de stat, centrale si locale.

“ Administratia constituie un corp intermediar, creat in vederea actiunii, ea este facuta pentru a actiona”[10]

 
Adminstratia Finantelor Publice are ca obiective principale urmatoarele:

- colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentand

impozite, taxe si contributii, datorate de platitori, persoane fizice si persoane juridice;

 
- aplicarea unitara a prevederilor legislatiei privind impozitele, taxele, contributiile sociale si alte venituri bugetare in domeniul sau de activitate;

 
- aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

Obiectivele strategice actuale ale Administratiei Finantelor Publice :

 


1. Cresterea gradului de conformare voluntara la declarare si la plata impoxitelor si taxelor.

 
2. Imbunatatirea colectarii veniturilor bugetare

si diminuarea arieratelor la

bugetul general consolidat 

 


3. Descurajarea indisciplinei in domeniul impozitelor,

taxelor si diminuarea evaziunii fiscale.

Subordonarea in structurile finantelor publice actuale si organizarea interna a Administratiei Finantelor Publice Sector 1

Administratia publica cunoaste o tripla subordonare: juridica, politica si sociala.

a)      Subordonarea juridica inseamna ca intr-un stat de drept legea este autoritatea suprema la care administratia publica trebuie in mod natural sa se supuna.

b)      Subordonarea politica –intr-un stat democratic functionarii se gasesc sub autoritatea oamenilor politici deoarece acestia detin puterea legitima ca reprezentanti ai natiunii.

c)      Subordonarea sociala –orice administratie publica ar trebui sa se supuna si sa se raporteze la ideea servirii cetateanului.

Administratia Finantelor Publice Sector 1, este o unitate de specialitate teritoriala subordonata Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Administratia Finantelor Publice Sector 1 functioneaza potrivit Hotararii Guvernului nr.267/2003 modificata prin Hotararea Guvernului Romaniei Nr. 1574 si Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.1820.

Institutii care au activitati in domeniu sunt:

Ministerul Finantelor Publice este organizat si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului. Ministerul Finantelor Publice contribuie la elaborarea si implementarea Strategiei si a Programului de guvernare in domeniul finantelor publice asigurand utilizarea parghiilor financiare si valutare in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei agentilor economici.

Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala de Administrare Fiscala sunt organizate in baza Hotararii Guvernului nr. 1574/2004, modificata prin HG.nr.6/2004 si HG nr.292/2004.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala, a fost infiintata incepand cu data de 1 octombrie 2003 si devenit operationala la 1 ianuarie 2004 prin reorganizarea structurilor cu atributii administrative a veniturilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

ANAF isi desfasoara activitatea in domeniul impozitelor, taxelor, contributiilor si al altor venituri bugetare prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, solutionarea contestatiilor si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabili, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta, conform competentelor.

Directia Generala a Finantelor Publice Bucuresti este o unitate teritoriala a Ministerului Finantelor Publice prin care se realizeaza in mod unitar strategia si programul Guvernului.

Organizarea structurala

Pentru a asigura indeplinirea atributiilor si sarcinilor ce ii revin Adminstratia Finantelor Publice Sector 1 are urmatoarea structura organizatorica (inclusa si in continutul organigramei)

a. Conducerea administratiei finantelor publice:

-un Sef Administratie si trei Sefi Administratie Adjuncti

b. Servicii functionale:

- Serviciul incasare si evidenta veniturilor;

- Serviciul verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice;

- Serviciul administrarea si contabilitatea contului curent al trezoreriei;

- Serviciul administrarea conturilor persoane fizice si juridice (agenti economici, asociatii familiale, activitati libere etc)

- Serviciul gestiune declaratii persoane juridice,

- Serviciul evidenta pe platitori persoane juridice;

- Serviciul de colectare-executare silita impozite si taxe persoane juridice;

- Serviciul metodologie si asistenta contabilitatii persoane juridice si fizice;

- Compartimentul de autorizatii;

- Serviciul contabilitate persoane juridice si fizice si contabilitatea creantelor bugetare;

- Serviciul gestiune declaratii persoane fizice;

- Serviciul evidenta pe platitori persoane fizice;

- Serviciul colectare-executare silita persoane fizice;

- Serviciul control fiscal persoane fizice;

- Serviciul tehnologia informatiei;

- Serviciul juridic;

- Serviciul administrativ, arhiva si gestionare a documentelor;

- Compartimentul valorificare bunuri trecute in proprietatea statului;

- Serviciul buget si control financiar intern.

Structura organizatorica este aprobata prin ordin al ministrului finantelor publice.

Asa cum sa mentionat Administratia finanantelor Publice Sector 1 este condusa de catre 1 Sef de administratie si 3 sefi administratiei adjuncti.

Seful administratiei indeplineste o serie de atributii si raspunderi:

organizeaza , conduce ,indruma si controleaza activitatea administratiei finantelor publice;

coordoneaza direct activitatea compartimentelor:

-serviciul tehnologia informatiei

-seviciul juridic

-serviciul administrativ, arhiva si gestionare a documentelor

-biroul buget si control intern

asigura indeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative, ordinele ministrului si alte sarcini primite de la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

asigura masuri ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare si bugetare, in scopul indentificari, impunerii si sanctionarii evaziunii fiscale si atragerii de venituri suplimentare la buget;

constituie, prin decizie, comisia pentru solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor , taxelor si a altor venituri ale bugetului de stat

organizeaza si stabileste structura fluxurilor informationale intre compartimentele administratiei finantelor publice;

asigura corelarea planurilor de control, urmarind eliminarea paralelismelor intre compartimente, in scopul cresterii eficientei activitatii;

ia masuri pentru organizarea, rationalizarea si simplificarea muncii compartimentelor fuctionale prin generalizarea prelucrarii informatiilor financiare si contabile cu ajutorul tehnicii de calcul;

face propuneri la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti cu privire la structura organizatorica si a statului de functii al administratiei finantelor publice;

raspunde de aplicarea masurilor cu privire la angajarea, promovarea si stimularea personalului, precum si cu privire la perfectionarea profesionala a acesuia;

asigura masurile pentru evaluarea posturilor, intocmirea fiselor posturilor evaluarea perfomantelor profesionale individuale ale angajatilor, reevaluarea salariilor de baza ale salariatilor in conditiile prevazute de regementarile legale in materie;

aproba, in conditiile legii, efectuarea concediilor de odihna si a celorlalte categorii de concedii ale personalului din subordine;

solicita sprijinul si colaborarea cu Sectia Garzii Financiare, cu organele de politie si cu alte organe de control de specialitate, la organizarea actiunilor de combatere a evaziunii fiscale si indeplinirea atributiilor privind urmarirea silita in temeiul titlurilor executorii;

solutioneaza obiectiunile, raspunde de rezolvarea, in limitele componentelor stabilite, a petitiilor cetatenilor sau le indruma spre rezolvarea organelor competente;

analizeaza legalitatea si necesitatea actiunilor cuprinse in documentele de cheltuieli si corecta lor incadrare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare;

asigura elaborarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al administratiei publice, pe care il inainteaza Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

ia masuri pentru buna organizare si conducere a evidentei contabile privind activitatea Administratiei Finantelor Publice, intocmirea corecta a lucrarilor privind plata drepturilor salariale si a altor drepturi de personal, precum si determinarea corecta a contributiilor asupra salariilor datorate de Administratia Finantelor Publice;

organizeaza actiuni de inventariere a valorilor materiale si banesti ale administratiei publice;

asigura masuri pentru aprovizionarea, gestionarea si distribuirea catre contribuabili a formularisticii financiare si fiscale;

urmareste si raspunde de realizarea programului de investii si incheierea de contracte de prestari servicii;

raspunde de organizarea si exercitarea controlului finaciar preventiv asupra documentelor care contin operatiile ce se refera la drepturile si obligatiile patrimoniale ale unitatii, in faza de angajare si de plata, in raporturile cu alte persoane fizice si juridice;

indeplineste si alte atributii stabilite de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele dispuse de Directia Generala a Fintelor Publice.

Sefii administratiei adjuncti,au mai multe atributii si raspunderi comune, dintre care cele mai importatnte sunt:

aduc la indeplinirea sarcinilor rezultate din actele normative , din ordinele ministrului si alte sarcini primite de la Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si de la seful administratiei finantelor publice;

stabilesc si prezinta sefului administratiei finantelor publice masurile necesare pentru aplicarea corecta a reglementarilor in domeniul fiscal;

asigura respectarea disciplinei in munca,propun sarcini disciplinare, fac propuneri pentru stabilirea, in conditiile legii, a raspunderii materiale in sarcina personalului din subordine si recuperarea pagubelor constate de la cei vinovati;

fac propuneri pentru stimularea personalului din subordine

fac propuneri privind eveluarea performantelor profesionale individuale ale persoanelor din compartimentul pe care le coordoneaza in mod direct;

organizeaza activitate de perfectionare a pregatiri profesionale a personalului din subordine;

avizeaza, in conditiile legii, efectuarea concedii,de catre personalul din subordine

pot fi delegati de seful administratiei ca inlocuitor de drept in lipsa acestuia in relatiile cu terti;

indeplinesc si alte sarcini stabilite de Ministerul Finantelor Publice, de conducerea Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si de sefii administratiei finantelor publice.

Concomitent cu cele mentionate mai sus, sefilor de administratie adjuncti le revin spre indeplinire atributii, raspunderi si competente specifice, corespunzatoare compartimentelor asupra carora exercita managementul.

In ceea ce priveste partea de atributii specifice ale sefilor administratiei adjuncti se pot face urmatoarele mentiuni:

Seful administratiei adjunct pentru administrarea veniturilor statului persoane fizice are urmatoarele atributii:

organizeaza, conduce, indruma si controleaza activitatea de administrare a veniturilor statului-persoane fizice;

coordoneaza direct activitatea urmatoarelor compartimente:

-seviciul de gestionare a declaratiilor persoane fizice;

-seviciul evidenta platitori persoane fizice;

-serviciul de colectare executare silita persoane fizice;

-serviciul control fiscal persoane fizice;

asigura preluarea, verificarea, prelucrarea si buna gestiune a declaratiilor pe venitul persoanelor fizice;

organizeaza activitatea de evidenta pe platitor persoane-fizice;

asigura buna desfasurare a activitatii de colectare-executare silita, de atragerea de venituri suplimentare la buget;

organizarea si asigurarea controlul fiscal la persoanele fizice;

asigura intocmirea si conducerea evidentei debitorilor insolvabili si disparuti.

Structura organizatorica Administratiei Finantelor Publice Sector 1 este asigurata de urmatorul numar de persoane:

Denumirea componenta structurala  Numar de persoane

1. Conducere  4

2. Incasare si Evidenta Veniturilor  19

3. Verificarea si decontarea cheltuielilor institutiilor publice  19

4. Administrarea conturilor persoane juridice si persoane fizice  8

5. Gestionarea declaratiilor persoane juridice 14

6. Evidenta platitori persoane juridice  10

7. Colectare, executare silita persoane juridice  15

8. Metodologia si asistenta Contribuabili persoane fizice si persona juridice  9

9 .Compartiment autorizatii  2

10. Contabilitate persoane fizice sipersoane jurdice  8

11. Gestionarea declaratiilor de venit persoane fizice  23

12. Evidenta platitor persoane fizice 6

13. Colectare executare silita persoane fizice  14

14. Control fiscal persoane fizice  8

15. Tehnologia informatiilor  9

16. Compartimentul juridic  3

17.Administrativ  13

18. Compartiment Valorificare bunuri  1

19. Buget si CFI  7

20. Compartiment Analiza Decont ,(TVA)  2

TOTAL PERSONAL  194

Furnizorii de date si informatii primite din exteriorul administratiei fiscale a sectorului, fluxul acestora in interiorul administratiei si “destinatarii” “produselor” – informatii si sume – catre exteriorul administratiei finantelor publice ale sectorului 1

Pentru realizrea obiectului de activitate Administratia Finantelor Publice Sector 1 are urmatorii furnizori de date si informatii:

- Registrul Comertului – prin baza de date privind platitorii de T.V.A. la infiintare, platitori persoane fizice autorizate;

- Angajatori persoane juridice si fizice – prin declaratii informative, fise fiscale (informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale). Orice angajator are obligatia de a retine, vira si declara impozitul retinut, pana la data de 25 inclusiv ale lunii urmatoare celei in care s-a realizat venitul;

- Institutii abilitate – Judecatoria,

- Directia de evidenta informatizata a persoanei

- Celelalte unitati fiscale – prin transferul dosarelor fiscale la schimbarea de sediu, sau domiciliu, import export de fise fiscale, declaratii informative, informatii privind veniturile realizate pe raza altor unitati fiscale;

- Cetatenii – prin: declaratiile de venituri din: cedarea folosintei bunurilor, activitati independente, drepturi de proprietate intelectuala, (estimative, speciale, globale); sesizari, reclamatii, petitii,etc.

Fluxul informatiilor in interiorul administratiei:

Datele si informatiile vehiculate se refera la contribuabilii platitori de impozite pe venit. Fluxurile informationale sunt constituite din date de identificare a contribuabililor, veniturile obtinute de catre acestia, contribuabili ce fac obiectul platii impozitului pe venit, contribuabili obligati sa depuna declaratii de venit global, cuantumul diferentelor de impozit de restituit, cuantumul diferentelor de plata, persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, profesii libere, asociatii familiare, gestiunea modului de achitare a impozitului pe venit in ceea ce priveste achitarea lui.(vezi anexa nr.4 –formulare). Calitatea informatiilor se bazeaza pe dinamism, multilateralitate, realism, oportunitate, siguranta si precizie. Din pacate calitatea informatiilor este influentata negativ prin gradul scazut de sinteza si conciziune, precum si in ceea ce priveste specificacitatea. Tipologia informatiilor se prezinta astfel:

* modul de prezentare a informatiilor este atat oral, scris cat si vizual prin intermediul tehnicii de calcul;

* ca si directie a vehicularii informatiile pot fi delimitate in informatii ce circula ascendent (referitoare la informarea sefului ierarhic in ceea ce priveste realizarea obiectivelor), descendent (prin formularea de decizii, indicatii, etc., dinspre seful ierarhic spre subordonat) cat si orizontale (intre executanti).

* daca se are in vedere gradul de prelucrare se poate constata existenta unor informatii primare (culese de la contribuabil prin intermediul declaratiilor) intermediare (informatiile procesate in baza de date a institutiei) si finale (situatiile lunare in ceea ce priveste activitatea desfasurata in perioada de raportare) – vezi anexa 3 - Proceduri scrise detaliate in cadrul serviciului Gestiune Declaratii Persoane Fizice

* din punct de vedere al provenientei se regasesc informatii exogene, provenite din suprasistemele existente (termene de depunere, cuantume ale penalitatilor, amenzilor, dobanzilor, etc.) si endogene, generate in cadrul serviciului (numar declaratii depuse, numar contribuabili existenti, etc.).

* destinatia informatiilor poate fi interna destinata sefului ierarhic cat si externa destinata agentilor economici in ceea ce priveste obligatiile stabilite, termene de plata, etc.

Fluxurile informationale sunt atat de natura verticala stabilite pentru informarea sefilor ierarhici cat si oblice stabilite cu servicii intre care nu exista grad de subordonare, de exemplu Serviciul control fiscal persoane fizice, Serviciul Tehnologia informatiei etc.

Majoritatea documentelor si situatiilor informationale se realizeaza pe formulare tipizate sau aplicatii informatice elaborate de directia de specialitate a M.F.P. (GOTICA, VENIS, DECODIM, CARTA, VIZCONTRIB, VEDO, etc.), ceea ce denota o preocupare a conducerii pentru reducerea volumului de munca a celor care intocmesc aceste situatii si o oarecare standardizare a purtatorilor de informatii.

- frecventa inctocmirii situatiilor informatice difera de la caz la caz, unele se intocmesc lunar, saptamanal sau zilnic.

2.4. Categoriile de contribuabili si influenta acestora asupra organizarii structurale actuale a finantelor publice ale statului si a celor locale sectoriale din capitala

Potrivit specificului obiectului de activitate si domeniului in care actioneaza persoanele fizice si juridice pentru care se presteaza servicii, poarta denumirea de contribuabili.

Principalele servicii prestate de Administratia Finantelor Publice sunt:

gestiunea declaratiilor de venit ale persoanelor fizice si juridice;

incasarea si evidenta veniturilor bugetare;

control fiscal persoane fizice si juridice;

colectare si executare silita persoane fizice si juridice.

Contribuabilii sunt:

persoane fizice rezidente – orice persoana fizica ce indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii:

are domiciliul in Romania

centrul intereselor vitale ale persoanei este aplasat in Romania

este prezenta in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat;

este cetatean roman care lucreaza in strainatate, ca functionar sau angajat al Romaniei intr-un stat strain.

persoane fizice nerezidente – orice persoana fizica care nu este persoana fizica rezidenta;

persona juridica romana – orice persoana juridica care a fost infiintata in conformitate cu legislatia Romaniei sau care are locul de exercitare a conducerii efective in Romania;

Persoana juridica straina – orice persoana juridica care nu este persoana juridica romana si nu are locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

Dinamica si structura cheltuielilor si resurselor financiare specifice activitatilor desfasurate, in anii 2004 – 2006, de catre Administratia Financiara a Sectorului 1.

Analiza economica se refera la situatia resurselor financiare si cheltuielilor fundamentata pe bilantul de venituri si cheltuieli din perioada 2004 – 2006.

In perioada 01.01.2004 – 31.12.2004 Administratia Finantelor Publice Sector 1, pentru desfasurarea activitatii, a avut aprobat un buget de 12.449.131 mii lei, astfel:

Cheltuieli curente

12.448.531 mii lei

Cheltuieli de personal

11.282.780 mii lei

Cheltuieli materiale

1.165.751 mii lei

Alte cheltuieli

mii lei

Unitatea a inregistrat fata de bugetul aprobat, o depasire de 1.046.220 mii lei.Pentru acelasi exercitiu financiar creditele primite de Administratia Finantelor Publice Sector 1, au fost in suma de 13.504.592 mii lei, astfel:

Cheltuieli curente

13.503.600mii lei

Cheltuieli de personal

12.245.100mii lei

Cheltuieli materiale

1.258.500mii lei

Alte cheltuieli

992.000mii lei

Din care:

Cheltuieli pentru executarea -silita  992.000mii lei

Unitatea conform raportului de audit intern si certificare a bilatului contabil si contului de executie bugetara, s-a incadrat in limitele angajamentelor bugetare alocate, realizandu-se o economie de 9.251.000 mii lei.

Pentru anul 2004, incepand cu trimestrul al III-lea, Administratia Finantelor Publice Sector 1 a beneficiat si de credite extrabugetare, in conformitate cu legislatia in vigoare. A fost aprobat un buget in suma de 485.000 mii lei si au fost alocate credite extrabugetare in suma de 484.400 mii lei. Conform prevederilor art.75 din Legea privind finantele publice nr.72/1996, creditele ramase neutilizate la sfarsitul exrcitiului financiar se anuleaza de drept.

Pentru anul 2005 s-a realizat venitul in suma 620.000 mii lei, din comisionul incasat din distribuirea formularelor cu regim special.

S-a propus pentru acest venit urmatoarea lista de dotari independente ce s-au facut ulterior in cursul anului 2006:

Calculatoare PC

10 bucati

Valoare totala

350.000 mii lei

Copiator

2 bucati

Valoare totala

100.000 mii lei

Imprimanta

10 bucati

Valoare totala

170.000 mii lei

Mii lei

Nr.

Crt

Denumire

Indicator

Buget

aprobat

Credit

alocat

Plati

nete

Cheltuieli

efective

Diferente

Diferente

I

a.

b.

II

a.

b.

Cheltuieli totale

Cheltuieli

curente din care:

Cheltuieli de personal

Cheltuieli materiale

Cheltuieli de capital

Alte actiuni

din care:

Cheltuieli cu executarea silita

Onorarii, expertize contabile

Pentru anul 2006 din Raportul explicativ al situatiei financiare datele preluate la 31.12.2005, pentru Administratia Finantelor Publice Sector 1 se prezinta astfel:

Alocatii bugetare

16.14.297 mii lei

Cheltuieli de personal

15.124.000 mii lei

Cheltuieli materiale

1.337.117 mii lei

Executare silita

20.500 mii lei

Despagubiri

12.677 mii lei

Alte cheltuieli

2.000 mii lei

Fonduri extrabugetare

1.495.000 mii lei

Pentru impozitul pe venitul global :

Cheltuieli materiale

875.000 mii lei

Cheltuieli de capital

620.000 mii lei

CAPITOLUL 3

Analiza diagnostic a activitatilor de gestiune a declaratiilor de venituri  fiscale a persoanelor fizice.

3.1. Definirea si clasificarea veniturilor supuse impozitarii pe venit a contribuabililor persoane fizice, in sectorul 1.

Statul, trebuie sa asigure colectivitatilor care-l constituie necesitatile publice, sub forma de servicii publice si bunuri publice, pentru acoperirea carora este nevoie de resurse financiare, constituite in mare parte din prelevari fiscale.

PRELEVARILE FISCALE reprezinta o forma a prelevarilor obligatorii ale unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice si juridice, la dispozitia puterii de stat, centrale si locale, pentru acoperirea unor necesitati publice.

FORMELE sub care se practica acum prelevarile fiscale sunt in principal IMPOZITELE si TAXELE care in istoria finantelor publice isi au o vechime, un loc si o forma bine delimitate”

Impozitele sunt componenta cea mai importanta a prelevarilor fiscale anuale, la dispozitia puterii de stat, in mod obligatoriu, cu titlu nerambursabil si fara o contraprestatie directa si imediata.

In functie de obiectul impunerii si modul cum sunt calculate si incasate sunt clasificate in: - impozite directe – care se pot stabili direct asupra veniturilor persoanelor fizice sau juridice (salarii, profit, dobanzi, venit global) sau asupra averii persoanelor (cladiri, terenuri, autovehicul);

impozite indirecte - care sunt impozitele care se incaseaza de la persoanele care vand bunuri sau presteaza servicii, prin adaugarea unor cote sau sume la pretul bunului sau tariful prestatiei (accizele, taxa pe valoarea adaugata)

Impunerea veniturilor obtinute de persoanele fizice se incadreaza in categoria impozitelor directe si se aplica asupra urmatoarelor venituri:

In cazul persoanelor fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, sunt supuse impozitarii veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate;

Persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitati independente prin intermediul unui sediu permanent in Romania, se impoziteaza venitul net atribuibil sediului permanent;

In cazul persoanelor fizice straine rezidente, sunt impozitate veniturile obtinute in Romania, la nivelul fiecarei surse de venit;

In cazul persoanelor fizice nerezidente care desfasoara o activitate dependenta (de natura salariala) in Romania este impozitat venitul salarial net din aceasta activitate;

Categoriile de venituri supuse impozitului pe venit sunt urmatoarele:

Venituri din activitati independente;

Venituri din salarii;

Venituri din cedarea folosintei bunurilor;

Venituri din investitii;

Venituri din pensii;

Venituri din activitati agricole;

Venituri din premii si jocuri de noroc;

Venituri din alte surse.

3.2. Legislatia actuala si aplicarea acesteia cu privire la impozitarea veniturilor persoanelor fizice.

Elementul concret care sta la baza asezarii impozitului il reprezinta obiectul si poate fi diferit in functie de provenienta lui, scopul urmarit, natura platitorilor etc.

Venitul sau materia impozitului constituie obiect al impozitelor in mai multe situatii, ca de exemplu salariul, venitul din capital, dividende, dobanzi, venitul din inchirieri, concesionari, rente etc.”[12]

Legislatia actuala care reglementeaza impozitul asupra veniturilor persoanelor fizice este urmatarea:

Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal – text actualizat in baza actelor normative modificatoare, rectificarea publicata in M.O.nr.112 din 6 februarie 2004;

Legea nr.174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.O.nr.465din 25 mai 2004;

Ordonanta nr.83 din 19 august 2004 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.793 din 27 august 2004;

Legea nr.494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr publicata in M.O.nr.1092 din 24 noiembrie 2004;

Ordonanta nr.94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in M.O.nr.803 din 31 august 2004;

Legea nr.507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in M.O.nr.1080 din 19 noiembrie 2004;

Ordonanta de urgenta nr.123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.1154 din 7 decembrie 2004;

Ordonanta de urgenta nr.138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.1281 din 30 decembrie 2004;

Ordonanta guvernului nr.61/2002 privind Colectarea creantelor bugetare;

3.2.1. Inregistrarea fiscala si declaratia de inregistrare fiscala

Obligatia de inregistrare fiscala

Orice persoana sau entitate care este subiect intr-un raport juridic fiscal are obligatia de a se inregistra fiscal, primind un cod de identificare fiscala. Codul de identificare fiscala se emite:

pentru persoanele juridice, precum si pentru asociatii si alte entitati fara personalitate juridica este codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

pentru persoanele fizice, este codul numeric personal atribuit conform legii speciale;

pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal, se atribuie un numar de identificare fiscala de catre organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;

pentru persoanele fizice platitoare de taxa pe valoare adaugata codul de inregistrare fiscala atribuit de organul fiscal competent din subordinea ANAF

Pentru atribuirea codului de identificare fiscala persoanele fizice si juridice au obligatia sa depuna declaratia de inregistrare fiscala.

Persoanele fizice care au calitatea de angajator au obligatia depunerii declaratiei de inregistrare fiscala.

Contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din activitati independente

(drepturi de proprietate intelectuala - cedarea drepurilor de autor, contracte de comision/mandat, etc) au obligatia, in vederea inregistrarii, sa depuna la organul fiscal competent, declaratia de inregistrare fiscala. Declaratia de iregistrare fiscala se depune intermen de 30 zile de la data infiintarii potrivit legii, in cazul persoanelor juridice, asociatiilor si altor entitati fara personalitate juridica. In cazul persoanelor fizice declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data eliberarii actului legal de functionare, inceperii activitatii, data obtinerii primului venit, sau dobandirii calitatii de angajator, dupa caz.

Declaratia de inregistrare fiscala se intocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie gratuit de organul fiscal din subordinea A N A F si va fi insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in acestea.

Declaratia de inregistrare fiscala va cuprinde: datele de identificare a contribuabilului, categoriile de obligatii de plata datorate potrivit Codului fiscal, datele privind sediile secundare, datele de identificare ale imputernicitului, datele privind situatia juridica a contribuabilului, precum si alte informatii necesare administrarii impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat.

3.2.2. Baremurile de impunere si perioadele

Baremurile de impunere

Cota de impunere se stabileste in raport cu baza de calcul. Ea poate fi in cota fixa sau cota procentuala.

“Cota fixa este utilizata mai mult cand baza de calcul o formeaza un anumit bun, fapta sau un act. Cota procentuala, ca element de exprimare a cuantumului unitar, se utilizeaza mai ales in cazurile cand baza de calcul este valoarea, venitul sau profitul”[13]

Pentru veniturile persoanelor fizice in perioada 2000-2004 s-au folosit baremuri anuale pentru platile anticipate cu titlul de impozit, baremuri lunare pentru veniturile de natura salariala si baremuri anuale pentru aplicarea asupra venitului global impozabil.

Baremul anual de impunere pentru anul fiscal 2004, pentru calculul platilor anticipate, este prevazut in urmatorul tabel:

Venitul anului impozitabil (lei)

Impozitul anului (lei)

Pana la 28.800.000

5.184.000+23% pentru ceea ce depaseste suma de 28.800.000 lei

14.568.000+28% pentru ceea ce depaseste suma de 69.600.000 lei

111.600.001-156.000.000

26.328.000+34%pentru ceea ce depaseste suma de 111.600.000 lei

Peste 156.000.000

41.424.000+40%peste ceea ce depaseste suma de 156.000.000 lei

* Baremul lunar, pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii prin stopaj la sursa, se stabileste prin ordinul al ministrului finantelor publice, avand ca baza de calcul baremul anual de mai sus.

* Pentru anul 2004, impozitul anual se calculeaza prin aplicarea asupra venitului anual global impozabil a baremului prevazut la alin. (1) corectat, prin ordin al ministrului finantelor publice, cu rata inflatiei realizate pe anul 2004, diminuata cu ½ din rata inflatiei prognozata pe acest an.

Incepand cu anul fiscal 2005 s-a trecut la cota de impozitare de 16% asupra veniturilor persoanelor fizice.

Perioada impozabila

* Perioada impozabila este anual fiscal care corespunde anului caledaristic, prin exceptie, perioada impozabila este inferioara anului caledaristic, in situatia in care in cursul anului survine decesul contribuabilului.

Stabilirea deducerilor personale si a sumelor fixe:

Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, expimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Persoanele fizice au dreptul la deduceri din venitul global a unor sume sub forma de deducere personala de baza si deduceri pesrsonale suplimentare, acordate pentru fiecare luna a perioadei impozabile.

Deducerea personala de baza, incepand cu luna ianuarie 2004, este fixata la suma de 2.000.000 pe luna.

3.2.3. Stabilirea impozitelor si emiterea deciziilor de impunere – creante fiscale

Stabilirea platilor anticipate de impozit.

“Persoana fizica sau juridica realizatoare sau detinatoare a obiectului impozabil si care, in acelasi timp, are obligatia, in conformitate cu legea, sa plateasca impozitul sau taxa respectiva organului fiscal”[14], poarta denumirea de contribuabil.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda si veniturilor din activitati agricole, sunt obligati sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit, exceptandu-se cazul veniturilor pentru care platile anticipate se stabilesc prin retinere (stopaj) la sursa.

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, pe fiecare sursa de venit, luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabilului potrivit legii. In cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata, contribuabilii au obligatia efectuarii platiilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent. Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate datorate de contribuabili la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal. Pentru declaratiile de venit estimativ, depuse in luna decembrie, nu se mai stabilesc plati anticipate, venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii, pe baza deciziei de impunere emise in baza declaratiei de venit, prin cuprinderea venitului in declaratia de venit global al anului respectiv realizarii venitului.

Platile anticipate pentru veniturile din care cedarea folosintei bunurilor, cu exceptia veniturilor din arenda, se stabilesc de organul fiscal astfel:

pe baza contractului incheiat intre parti, sau pe baza veniturilor determinate potrivit datelor din contabilitate in partida simpla, potrivit optiunii.

In cazul in care, potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedare de folosintei bunurilor reprezinta echivalentul in lei al unei sume in valuta, determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.

Termenele de plata “ indica data la care sau pana la care obligatiile fiscale trebuie achitate la organele fiscale stabilite. Termenul se fixeaza fie sub forma unui interval de timp (luna, trim.etc.) fie o zi fixa a ultimei plati.”[15]

Platile anticipate cu titlu de impozit pentru veniturile realizate din activitati independente si venituri din cedarea folositei bunurilor se efectueaza in 4 rate egale, pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu exceptia impozitului pe veniturile din arenda, pentru care plata impozitului se efectueaza potrivit deciziei emise pe baza declaratiei de venit anual global.

Termenele si procedura de emitere a deciziilor de plati anticipate vor fi stabilite prin ordin al ministrului finatelor publice.

Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil, se face de catre organul fiscal in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul. Impozitul anual datorat este calculat pe baza declaratiei anuale de venit global (pentru perioada 2000 – 2004) prin aplicarea asupra venitului net anual a baremului de impozitare anual.

Incepand cu anul 2005 impozitul anual datorat este calculat pe baza declaratiei speciale anuale prin aplicarea cotei de 16% pe venitul net impozabil pentru fiecare sursa de venit, cu exceptia veniturilor din salarii a caror impunere este finala.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala se platesc in termen de cel mult 60 zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza accesorii stabilite potrivit reglementarilor in materie, privind colectarea creantelor bugetare.

3.2.4 Stingerea creantelor fiscale si metode specifice.

In sensul prezentului titlu, colectarea consta in exrcitarea actiunilor care au ca scop stingerea creantelor fiscale .

Colectarea creantelor fiscale se face in temeiul unui titlu de creanta sau al unui titlu executoriu, dupa caz.

- Titlul de creanta este actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, intocmita de organele competente sau de persoanele indreptatite, potrivit legii.

Termene de plata

- Creantele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevazute de Codul fiscal sau de alte legi care le reglementeaza.

Pentru diferentele de obligatii fiscale pricipale si pentru obligatii fiscale accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste in functie de data comunicarii acestora, astfel:

- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 lunii urmatoare;

- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Pentru obligatiile fiscale esalonate sau amanate la plata, precum si pentru accesorile acestora termenul de plata se stabileste prin documentul prin care se acorda inlesnirea respectiva . “ Inlesnirile sunt prevazute in actele legislative care reglementeaza materia imozabila si au in vedere reduceri, scutiri, esalonari si amanari la plata prelevarilor obligatorii”[16]

Pentru creantele fiscale, administrate de Ministerul Finantelor Publice, care nu au prevazut termene de plata, acestea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.

Pentru creantele fiscale ale bugetelelor locale care nu au prevazute termene de plata, acestea se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministerului finantelro publice.

Contributiile sociale administrate de Ministerul Finantelor Publice, dupa calcularea si retinerea acestora conform reglementarilor legale in materie, se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei care se efectueaza plata drepturilor salariale.

Stingerea creantelor fiscale se face prin plata, compensare si restituire.

Dispozitii privind efectuarea platii

Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor si al altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.

Plata obligatiilor fiscale se efectueaza de catre debitori distinct, pe fiecare impozit, taxa, contributie, si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv accesoriile (dobanzi si penalitati de intarziere, in perioada 2000-2005; incepand cu anul 2006 –majorari de intarziere).

In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:

In cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

In cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe mandat;

In cazul platilor efectuate prin decontare Bancsra, data la care banca debiteaza contul platitorului pe baza instrumentului de decontare specifice, confirmate prin semnatura si stampila autorizata a acestora.

Ordinea stingerii datoriilor.

Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este suficienta pentru a stinge toate datoriile, atunci se sting datoriile acelui tip de creanta fiscala principala pe care il stabileste contribuabilul.

In cadrul tipului de impozit, taxa, contributie sau alta suma reprezentand creanta fiscala stabilita de contribuabil, plata se efectueaza in ordinea urmatoare:

obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii;

obligatiile fiscale datorate si neachitate la 31 decembrie a anului precedent, in ordinea vechimii, pana la stingerea integrala a acestora precum si accesoriile acestora, in ordinea vechimii;

3.2.5. Inspectia fiscala, tipurile si perioadele acestora

Necesitatea controlului fiscal decurge din nevoia de a verifica, supraveghea si lua masuri de corectie privind constatarea, asezarea si incasarea impozitelor si taxelor cuvenite statului pentru a-si acoperi nevoile publice.”[17]

Inspectia fiscala are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata, precum si a accesoriilor acestora.

Obiectivele controlului pot fi:

supravegherea incasarii tuturor impozitelor si taxelor;

depistarea impozitelor si taxelor sustrase de la plata si sanctionarea vinovatilor;

furnizarea de informatii puterii legislative si executive cu privire la creantele care favorizeaza evaziunea fiscala.

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor sume datorate bugetului general consolidat prevazute de lege.

Inspectia fiscala poate fi;

inspectie fiscala generala – verifica toate impozitele si taxele datorate de contribuabil, se realizeaza la sediul platitorului, avand drept scop controlul tuturor aspectelor pe o perioada mai indelungata de timp, in general de la ultimul control pana la zi;

inspectie fiscala partiala, cand se efectueaza controlul uneia sau anumitor categorii de impozite, taxe si obligatii.

Cele mai utilizate metode de control fiscal sunt: controlul operativ si inopinat, controlul reciproc si incrucisat, controlul de grup, controlul diagnostic..

Perioada supusa inspectiei fiscale

Inspectia fiscala se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a

stabili obligatii fiscale; pe o perioada mai indelungata de timp, in general de la ultimul control pana la zi.

3.3 Circuitul informational, documentele si compartimentele participante la realizarea circuitului actual.

Fluxurile informationale sunt atat de natura verticala stabilite pentru informarea sefilor ierarhici cat si oblice stabilite cu servicii intre care nu exista grad de subordonare, de exemplu Serviciul control fiscal persoane fizice, Serviciul Tehnologia informatiei etc.

Fluxurile informationale sunt constituite din date de identificare a contribuabililor, veniturile obtinute de catre acestia, ce fac obiectul platii impozitului pe venit, contribuabilii obligati sa depuna declaratii de venit global, cuantumul diferentelor de impozit de restituit, cuantumul diferentelor de plata, persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente, profesii libere, asociatii familiare, gestiunea modului de achitare a impozitului pe venit in ceea ce priveste achitarea lui (vezi anexa nr.3 – proceduri scrise detaliate in cadrul serviciului Gestiune Declaratii Persoane Fizice.

Compartimentele care participa la realizarea circuitului actual sunt urmatoarele:

Serviciul gestiune declaratii persoane fizice si persoane juridice –realizeaza activitate de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe persoane fizice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

Asigura primirea, inregistrarea, gestionarea si prelucrarea declarariilor de impozit si de taxe prevazute in Ordonanta Guvernului 92/2003 Republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Serviciul evidenta pe platatitori persoane fizice – tine evidenta pe platitor prin intocmirea fisei analitice, pe feluri de impozite si taxe de natura acestora, prin inregistrarea obligatiilor fiscale petru fiecare platitor de impozite si taxe in parte, precum si a platilor efectuate de acestia in contul obigatiilor bugetare;

- Intocmirea fisa analitica pentru fiecare contribuabil persoana fizica, inregistrand un minim de date pentru a indentifica platitorul in cauza (denumire, forma de organizare, cod fiscal, cod numeric personal, etc);

Colectare – executare silita persoane fizice – urmareste incasarea tuturor veniturilor inscrise in conturile fiscale personale, reprezentand impozitele, taxe, contributii si alte venituri la buget de stat;

- Intocmeste actele necesare aplicarii procedurii de executare silita, inclusiv titlului executor petru creantele constatate de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice;

- Asigura desfasurarea procedurii de executare silita asupra bunurilor si veniturilor persoanelor fizice si juridice si cea de stingere prin alte modalitati a creantelor bugetului de stat;

Control fiscal persoane fizice si persoane juridice – verifica periodic persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale si persoanele fizice care desfasuara activitati independente producatoare de venituri, asupra sinceritatii declaratiei de impunere si a modificarilor intervenite, aflate in evidenta fiscala; identifica persoanele care desfasoara activitati clandestine si aplica sactiunile prevazute de lege; verifica modul de aducere la indeplinirea a masurilor dispuse prin acte de control intocmite sau a celor transmise dupa efectuarea controlului.

CAPITOLUL 4

Metoda de analiza de tip SWOT in cadrul diagnosticarii gestionarii declaratiilor de venit a persoanelor fizice.

Avand in vedere cererea crescanda de servicii publice, administratia trebuie sa gaseasca noi resurse pentru a-si indeplini obligatiile si responsabilitatile fata de comunitate.

“Efectuarea unei analize SWOT permite pregatirea unui program pentru imbunatatirea capacitatii de a furniza servicii publice”[18], evalueaza punctele tari si slabe ale mediului intern, oportunitatile si amenintarile mediului extern.

4.1. Organizarea structurala a activitatii de gestiune a declaratiilor persoanelor fizice

Structura organizatorica specifica activitatii de gestiune declaratii persoane fizice cuprinde: Serviciul de Gestiune Declaratii Persoane Fizice, serviciu care se afla in subordinea Sefului Administratiei Adjunct Persoane Fizice.

Serviciul analizat functioneaza cu un numar de 18 posturi din care:

1 sef serviciu; 4 consilieri; 5 inspectori asistenti; 8 referenti superiori.

4.1.2.Obiectivele vizate de compartiment

asigura constatarea si verificarea materiei impozabile, impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice, incasarea veniturilor bugetare, solutionarea de obiectiuni, actioneaza prin mijloace specifice pentru combaterea evaziunii fiscale colaborand cu celelalte organe ale administratiei de stat;

asigura primirea, inregistrarea, gestionarea si prelucrarea declaratiilor de impozite si taxe prevazute in Ordonanta Guvernului 92/2003 republicata, privind Codul de procedura fiscala.

Obiectivele fundamentale vizate in cadrul serviciului se pot concretiza in :

Nr. crt

Obiective Strategice

Obiective specifice

Actiuni pentru atingerea obiectivelor

I.Evidenta clara si precisa a contribuabililor.

I.a Cresterea gradului de depunere voluntara a declaratiilor de obligatii catre buget cu peste 10%

I.b.Reducerea

timpului de actualizarea obligatiilor restante la bugetul de stat cu aproximativ 20%

I.c Cresterea gradului de conformare voluntara a contribuabililor in plata impozitelor si taxelor in 10%

I.a.1. Preluarea automata a informatiilor din declaratii si actualizarea permanenta a bazalor de date

I.a.2.Transmiterea de instiintari contribuabililor care nu au depus in termen declaratiile si deconturile sau care contin erori

I.a.3. Furnizarea de informatii catre celelalte compartimente de administrare din cadrul Agentiei.

I.a.4. Colaborarea cu structurile de control pentru selectarea cu prioritate a contribuabililor care nu si-au indeplinit obligatiile declarative la buget.

I.a.5. Sanctionarea tuturor contribuabililor care au depus cu intarziere declaratiile

I.b.1 Inregistrarea in fisa platitorului, pe baza declaratiilor, a obligatiilor de plata provenind din diverse impozite, taxe si contributii pentru care responsabilitate calculului si declararii impozitului revine contribuabilului.

I.b.2. Inregistrarea deciziilor de impunere cuprinzand diferente de impozite, taxe si contributii de plata constatate de inspectia fiscala.

I.b.3. Transmiterea instiintarilor catre contribuabilii care nu au depus declaratiile sau ale caror declaratii contin erori.

I.b.4. Coordonarea modului in care preiau unitatile fiscale teritoriale declaratiile de impozite si taxe, precum si fisele fiscale si cum se asigura verificarea si valorificarea acestora

I.b.5. Editarea de situatii privind contribuabilii activi si inactivi:

pentru cei activi:

- nu declara

- declara

- declara si platesc in mod voluntar

- declara, dar nu platesc

pentru cei inactivi:

- total, din care:

- cu arirate istorice;

I.b.6. Editarea si transmiterea in timp real a instiintarilor catre contribuabilii care nu au platit la buget obligatiile declarate.

I.b.7. Instiintare serviciilor de specialitate pt intocmirea dosarelor de executare silita

I.b.8. Transmiterea catre inspectia fiscala a contribuabililor care au un grad de conformare scazut.

I.b.9. Furnizarea de informatii catre celelalte compartimente ale unitatilor fiscale.

I.b.10. Actualizarea paginii internet privind calendarul obligatiilor de plata alecontribuabililor

I.c.1. Realizarea de statistici referitoare la:

- numar de patitori pe categorii si feluri de impozite, forme de proprietate;

-situatii din declaratiile estimative, speciale sau globale ori din decl. de impozite si taxe;

- situatia inlesnirilor la plata acordate pe tipuri de inlesniri, fel de impozit, numar, valoare.

I.c.2. Editarea si transmiterea instiintarilor de plata catre contribuabilii care nu au achitat obligatiile declarate.

I.c.3. Editarea si trasmiterea deciziilor de calcul a accesoriilor catre contribuabilii care nu au platit obligatiile declarate.

I.c.4. Colaborarea cu inspectia fiscala pentru depistarea contribuabililor care nu si-au indelplinit obligatia de declarare si de plata, precum si a celor care au stabit eronat obligatiile bugetare.

I.c.5. In cadrul evidentei centralizate a veniturilor bugetare, calcularea si editarea urmatoarelor rapoarte:

+ - fisa recapitulative cu privire la obligatiile bugetare restante ale contribuabililor la data de __ in care se reflecta sintetic situatia centralizatoare a veniturilor bugetare si modalitatilor de stingere la data de _____ pe fiecare organ fiscal, pentru obligatiile bugetare cu termene de plata in anul curent si dinstinct, pe obligatii bugetare neachitate din anii precedenti.

I.c.6. Furnizarea de informatii catre celelalte structuri din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

I.c.7. Efectuarea de punctaje intre fisele analiticeale platitorilor si datele din evidenta contribuabililor-situatia debitelor si platilor.

I.c.8. Actualizarea evidentei analitice pe platitor si efectuarea de punctaje cu compartimentele implicate din celelalte structuri.

I.c.9. Analiza obligatiilor de plata ale contribuabililorsi sprijinirea acestora pentru obtinerea de inlesniri la plata conform prevederilor legale.

I.c.10. Actualizarea pagini internet privind calendarul obligatiilor de plata ale contribuabililor.

I.d.1. Acordarea asistentei contribuabililor privind inregistrarea, actele componente ale dosarului fiscal si termenele de depunere a declaratiilor.

I.d.2. Deschiderea dosarului fiscal.

I.d.3. Transmiterea dosarului fiscal catre organul fiscal teritorial, acolo unde isi are contribuabilul domiciliul fiscal si transmiterea corespondentei privind modificarile intervenite in datele contribuabililor.

I.d.4. Primirea dosarelor de lichidare ale contribuabililor, vizate de compartimentul metodologie-bilanturi, in vederea eliberarii dovezii de lichidare si intocmirii declaratiilor de incetare a activitatii.

I.e.1. Urmarirea modului cum se constituie si se gestioneaza dosarul fiscal unic.

I.e.2. Actualizarea bazei de date privind evidenta conturilor bancare ale contribuabililor pe baza datelor primite de la banci

4.1.3. Atributiuni pe subcompartimente:

Pentru realizarea activitatii, serviciul are urmatoarele atributii:

a)      realizeaza activitate de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe persoane fizice in conformitate cu prevederile legale in vigoare;b)      primeste declaratiile de inregistrare fiscala si verifica actele doveditoare si informatiile inscrise in declaratie si indeplineste procedurile de atribuire a codului fiscal si a numarului de identificare fiscala;

c)      raspunde cu privire la depunerea declaratiilor privind veniturile estiative, declaratiilor speciale si de impozit pe venitul annual global, de catre toti contribuabilii persoane fizice si asociatiile prevazute de legislatia privind impozitul pe venit. In acest scop se au in vedere urmatoarele:

verifica declaratiile si declaratiile rectificative depuse de contribuabili;

instiinteaza contribuabilii care nu au depus declaratii sau ale caror declaratii contin erori;

efectueaza impuneri din oficiu in cazul celor car nu si-au corectat – in urma instiintarii – declaratia depusa initial, precum si in cazurile in care nu au depus declaratii;

● constata si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de legislatia fiscala in ceea ce priveste nedepunerea declaratiilor fiscale;

urmareste si asigura preluarea in baza de date a informatiilor din declaratii;

raspunde de emiterea deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de definitivare pe fiecare sursa de venit si a deciziilor de impunere anuala pentru toti contribuabilii precum si preluarea debitelor;

transmite in termen deciziile de impunere si instiintare de plata contribuabilului;

gestioneaza documentele referitoare la impunerea fiecarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic si asigura respectarea reglementarilor legale privind accesul la acesta;

iregistreaza contractele referitoare la cedarea folosintei bunurilor si emite decizii de plati anticipate aferente acestora;

inregistreaza dosarele de impunere pentru activitati independente si emite decizii de plati anticipate aferente acestora;

pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute;

intocmeste situatiile statistice solicitate privind impunerea venitului persoanelor fizice;

raspunde de respectarea circuitului documentelor conform prevederilor legale si a normelor interne;

asigura solutionarea operativa a corespondentei primite de la organele teritoriale;

indeplineste atributii pe linia aplicarii legislatiei privind impozitul persoanelor fizice straine care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei;

● efectueaza impunerea din oficiu, emite decizii de impunere pentru stabilirea platilor anticipate in contul impozitului pe venit, si a impozitului pe venitul anual global;

● transmite altor compartimente si organe fiscale documentele privind instituirea debitelor;

● determina deducerile personale pentru cazurile in care, potrivit legii, aceasta obligatie revine organelor fiscale;

● verifica coerenta datelor continute in declaratiile contribuabililor, precum si a impozitul stabilit in decizia de impunere;

● stabileste platile anticipate, stabileste impozitul anual datorat, diferentele de impozit anual ramase de achitat sau de restituit;

● intocmeste referate cuprinzand propunerile de solutionare a contestatiilor la actele de control si inaintarea acestora prin Directia controlului fiscal, serviciului de specialitate din Directia Genereala a Finantelor Publice sau directia de specialitate din minister competente sa le solutioneze.

4.1.4 Relatiile compartimentului de gestiune a declaratiilor persoanelor fizice cu celelalte compartimente din Administratia Finciara Sector 1.

Serviciul de gestiune gestiune a declaratiilor persoanelor fizice furnizeaza informatii catre:

Serviciul control fiscal persoane fizice, referitoare la contribuabilii autorizati pentru activitatati independente din ale caror declaratii rezulta diminuarea venitului impozabil prin inregistrarea unor cheltuieli mari fata de veniturile inregistrate, transmiterea pentru efectuarea controlului fiscal a dosarelor de activitati independente ale contribuabilor ca si-au incetat activitatea;

Serviciul evidenta pe platitori persoane fizice prin transmiterea debitelor stabilite prin deciziile de impunere pentru plati anticipate cu titlul de impozit, deciziile anuale si de venit global, transferul obligatiilor de plata sau de restituit in urma prelucrarii declaratiilor anuale speciale si de venit global;

Serviciul de colectare-executare silita prin transmiterea listelor cu contribuabilii care nu si-au indeplinit obligatiile de plata a sumelor stabite prin deciziile de impunere pentru plati anticipate cu titlul de impozit, deciziile anuale si de venit global.

4.2. Dinamica si structura indicatorilor specifici de gestiune a declaratiilor in perioada 2004 –2007

Ca principali indicatori specifici domeniului investigat se regasesc:

1. nivelul de depunere a declaratiilor de venit global si a celor speciale;

2. gradul de conformare la noile cerinte declarative a contribuabililor;
3. gradul de plata voluntara a impozitelor pe venit de catre contribuabili;

4. migrarea spre liberalizare a activitatilor economice (venituri din salarii comparativ cu veniturile din profesii libere);

5. reducerea timpului de actualizare si prelucrare in cadrul evidentei pe platitor;

6. reducerea ponderii informatiilor perimate existente in baza de date privind contribuabilii;

7. reducerea timpului de restituire a diferentelor de impozit pe venitul global;

8. gradul de contestare a deciziilor de impunere;

9. gradul de informatizare in cadrul serviciului.

In ceea ce priveste dinamica principalilor indicatori sunt de mentionat urmatoarele evolutii:

Nivelul de depunere a declaratiilor de venit global si a celor speciale:

Anul

Numar contribuabili

Numar declaratii

Procent de

Depuse

Depunere

47.304 (speciale D200)

48.705 (speciale D200)

Gradul de conformare voluntara la noile cerinte declarative a contribuabililor:

Anul

Numar contribuabili

Numar declaratii depuse voluntar

Procent de

Depunere

3. Gradul de plata a impozitelor pe venit de catre contribuabili: mld.lei

Anul

Debite stabilite

Debite achitate voluntar

Procent de

Incasare

4. Migrarea spre liberalizare a activitatilor economice

(venituri din salarii comparativ cu veniturile din profesii libere)

Anul

Total contribuabili

Numar contribuabili cu venituri din salarii

Numar contribuabili cu venituri din profesii libere

Reducerea timpului de prelucrare in cadrul evidentei pe platitor:

Anul

Timp

Necesar ( zile )

Reducerea ponderii informatiilor perimate existente in baza de date privind contribuabilii ce desfasoara activitati independente:

Anul

Numar total contribuabili

Numar contribuabili cu informatii perimate

Procent

7. Reducerea timpului de restituire a diferentelor de impozit pe venitul global:

Anul

Timp maxim legal

Timp realizat

Procent de reducere

8. Gradul de contestare a deciziilor de impunre:

Anul

Numar decizii

Contestatii depuse

Procent

Gradul de informatizare in cadrul serviciului:

Anul

Numar salariati

Numar calculatoare

Procent de acoperire

La indicatorii de eficienta fiscala prezentati mai sus se observa o crestere in suma absoluta si procentuala in perioada analizata; aceasta datorandu-se cresterii gradului de informatizare a activitatii fiscale, majorarii (intr-o masura mai mica), a numarului de personal, precum si o mai buna organizare a activitatii de gestiune a declaratiilor de venit ( preluare, prelucrare informatica, transmiterea deciziilor de impunere).

4.3.Rezultatele analizei activitatii compartimentului

4.3.1. Capabilitati sau puncte tari

existenta unei structuri organizationale a organismelor administratiei cu o specializare functionala

capacitatea de a realiza colaborarea cu celelalte compartimente pentru indeplinirea obiectivelor;

potential pentru informarea contribuabililor;

simplificarea procedurilor privind completarea declaratiilor de venit global;

pregatirea profesionala adecvata nivelului de evolutie a activitatilor;

etica profesionala a personalului;

dotare cu tehnica de calcul la nivelul cerintelor de prelucrare a datelor si informatiilor la activitatea de gestiune declaratii persoane fizice;

aplicarea corecta a legislatiei;

4.3.2 Slabiciuni sau puncte slabe

Analiza situatiei actuale pune in evidenta puncte slabe de natura sa creeze deficiente in ceea ce priveste managementul organizatiei.

Intre cele mai importante se pot regasi:

resurse proprii limitate;

lipsa motivarii functionarului public;

necunoasterea de tehnici si metode de management de o parte din conducerea institutiei;

prelucrarea lenta a bazei de date cu contribuabilii persoane fizice;

intreruperi in functionarea activitatii de prelucrare automata a datelor;

sarcini si atributii contradictorii in documentele de formalizare a structurii organizatorice (fisa postului, regulamentul de organizare si functionare);

personal insuficient pentru desfasurarea activitatii;

supradimensionarea cu sarcini si atributii a personalului;

climat tensionat intre functionari;

fluctuatia personalului angajat;

● Intrucat fisa postului este aceeasi pentru toti salariatii serviciului de gestiune declaratii nu se poate realiza o specializare a unor angajati pe anumite probleme pe care sa le aprofundeze si sa le stapaneasca foarte bine. (Anexa 2 - Fisa postului)

4.3.3. Oportunitati sau atuuri

specializarea personalului angajat;

imbunatatirea relatiei intre functionarul public si contribuabil, acesta bazandu-se pe respect reciproc;

eficientizarea activitatii de prelucrare a declaratiilor de venit global;

4.3.4. Riscuri sau primejdii

sistem legislativ si normativ neactualizat;

standardele calitatii serviciilor;

lipsa motivarii functionarului public poate duce la migratia specialistilor, schimbarea profesiei.

4.4.Definirea unor alternative de imbunatatire a activitatii de gestiunea declaratiilor pesoanelor fizice

In urma analizei diagnostic a activitatii de gestiune declaratii a prelucrarii datelor si informatiilor obtinute in urma interviului, in vederea eliminarii punctelor slabe sau a diminuarii efectului acestora, cat si pentru mentinerea punctelor forte, se propun urmatoarele recomandari de imbunatatire:

● introducerea de noi metode si tehnici de management;

dotarea cu tehnica de calcul la nivelul cerintelor activitatii de gestiune declaratii persoane fizice;

actualizarea documentelor de formalizare a structurii organizatorice;

selectia, recrutarea si incadrarea personalului in conformitate cu necesitatile activitatii de gestiune declaratii persoane fizice;

● imbunatatirea nivelului de aptitudini, profesionalism si integritate a personalului din domeniul colectarii.

● cresterea responsabilitatii personalului cu atributii operative pentru indeplinirea obiectivului de reducere a arieratelor, inclusiv prin utilizarea mai larga si cu indrazneala a procedurilor de executare silita:

● cresterea gradului de recuperare a creantelor bugetului de stat si al asigurarilor sociale prin aplicarea modalitatilor de executare silita.

● cresterea profesionalismului si a conduitei morale a tuturor functionarilor publici;

crearea unui spatiu de lucru adecvat activitatii;

diversificarea formelor de motivare a personalului;

incercarea de eliminare a discutiilor contradictorii cu contribuabilii.

CAPITOLUL 5

Programul de masuri operationale pentru actiuni, masuri si decizii care sa asigure implementarea unor solutii ce pot duce la cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor de gestiune declaratii persoane fizice

5.1. Urmarirea planului de masuri

Dintre recomandarile de imbunatatire specificate in capitolul anterior au fost selectate pentru prezentarea detaliata o parte dintre acestea din urmatoarele motive:

urgenta rezolvarii unor probleme curente ale instituiei;

resurese financiare relativ scazute pentru elaborare si implementare;

rapiditatea trecerii institutiei la un nivel superior al calitatii serviciilor prestate;

adaptarea activitatii institutiei administratiei publice in general, la cerintele aderarii la Uniunea Europeana.

5.2. Masuri imediate

Prevenirea si inlaturarea deficientelor relevate in capitolul anterior, ca si cerintele unei administratii publice orientata spre satisfacerea interesului contribuabilului, implica actionarea pe multiple planuri asupra organizarii activitatii managerului.

Cresterea asteptarilor cetatenilor, de la autoritatile administratiei publce, necesita ca acestea sa-si perfectioneze sistemul managerial, sa-si investigheze, evalueze si perfectioneze activitatea.

Schimbarile solicitate sistemului de management sunt intalnite la urmatoarele niveluri:

A.Nivelul organizatoric

restructurarea organizatorica;

sistemul de management sa se concentreze pe rezultate, intensificandu-se eficienta serviciilor;

reactualizarea rolurilor, obiectivelor si directiilor autoritatii publice pentru imbunatatirea structurii organizatorice, tinand seama de misiunea acesteia;

reactualizarea regulamentelor de organizare, functionare si ordine interioara si reproiectarea fiselor posturilor, in vederea cresterii performantelor in prestarea serviciilor;

descentralizarea autoritatii, imputernicirea managerilor executivi;

restructurarea ierarhiei organizationale pentru cresterea performantelor si dezvoltarea carierei angajatilor.[19]

B. Nivelul resurselor umane:

practicarea unor politici de personal, bazate pe motivarea si dezvoltarea planului de cariera;

incurajarea functionarilor publici sa adopte o atitudine pozitiva in furnizarea serviciilor;

crearea unor grupuri profesionale si a unui sistem de dezvoltare a acestora;

pregatirea angajatilor sa raspunda la schimbare;

precticarea metodei de lucru cu experti, colaboratori, pentru unele activitati specifice;

practicarea unui sistem de salarizare care sa atraga si sa mentina oamenii competenti.[20]

C.Nivelul evaluarii rezultatelor:

determinarea factorilor pentru evaluarea performantelor si aplicarea unui sistem de audit pentru toate activitatile semnificative;

adoptarea unei politici clare pentru furnizarea serviciilor publice;

planificarea perspectivelor.[21]

D.Nivelul finantarii:

imbunatatirea sistemului de bugetare, a politicilor fiscale, in perspectiva cresterii flexibilitatii procesului decizional in alocarea resurselor si atragerea unor noi resurse de finantare a serviciilor publice.[22]

5.2.1.Pregatirea si organizarea stiintifica a muncii personalului de conducere din activitatea de gestiunea declaratiilor de venit ale persoanelor fizice

Principalele modalitati de crestere a eficientei activitatii managerilor sunt:

Programarea si organizarea stiintifica a muncii managerului

Organizarea economica a muncii managerului

Optimizarea raporturilor cu subordonatii

Eficientizarea secretariatului managerului

Apelarea la serviciile unor colaboratori

Imbogatirea si modernizarea instrumentarului managerial

Aceste modalitati sunt recomandate a se aplica si in Administratia Finantelor Publice Sector 1, in vederea sporirii eficientei si eficacitatii muncii managerilor, respectand in acelasi timp particulartatile determinate de statutul de institutie publica.

Programarea si organizarea stiintifica a muncii managerului

Programarea si organizarea stiintifica a muncii managerului implica:

A. Respectarea unui set minim de reguli de organizare si programare precum:

solutionarea in primele ore ale diminetii a problemelor dificile si imporatante iar spre sfarsitul zilei de munca a problemelor mai putin pretentioase;

concentrarea eforturilor spre problemele de care depinde succesul domeniului condus;

atragerea subordonatilor prin delegare, pentru rezolvarea problemelor de rutina;

atragerea specialistilor din diverse domenii pentru rezolvarea unor probleme ce necesita cunostinte de specialitate;

programarea unor rezerve de timp pentru solutionarea unor probleme urgente, neprevazute.

B. Asigurarea unei structuri adecvate a zilei de munca

Specialistii recomanda, regasirea unor secvente temporale, in activitatea managerilor, dupa cum urmeaza:

180’ – rezolvarea unor probleme de mare importanta si dificultate’

2-3 module de 60’ – rezolvarea unor probleme care necesita continuitate si concentrare;

30-40’- telefoane,vizite, probleme urgente;

restul timpului – rezolvarea de probleme de mai mica importanta, documentare;

participare la sedinte, etc.

C. Folosirea unui instumentar cat mai variat de programe

In Administratia Finantelor Publice sector 1, datorita depasirii duratei legale a zilei de lucru si existenta unei structuri necorespunzatoare a zilei de lucru, se recomanda utilizarea progamului zilnic si saptamanal de activitate si a graficului de munca zilnic si saptamanal.

5.2.2.Optimizarea raportului manageri-subordonat

In cadrul echipei manageriale din Administratia Finantelor Publice Sector 1, functiile si sarcinile nu sunt concepute astfel incat cei care le efectueaza sa aiba sentimentul realizarii si al satisfactiei muncii indeplinite. Pentru acesta este necesara perfectionarea relatiilor dintre manageri si subordonati.

Pentru optimizarea raporturilor cu subordonatii, managerii din Adminstratia Finantelor Publice Sector 1 trebuie sa actioneze in patru “zone”

promovarea unor reguli specifice

eficientizarea comunicatiilor cu subordonatii

maximizarea motivarii subordonatilor

imbunatatirea controlului exercitat asupra subordonatilor.

Un program de comunicare intre angajati si cadrele de conducere ar avea urmatoarele avantaje:

crearea unui limat potrivit dialogului deschis care sa stimuleze creativitatea salariatilor;

informarea angajatilor asupra misiuni si obiectivelor urmarite in general si departamentul unde activeaza in special pentru o mai buna intelegere a acestora;

motivatia angajatilor de a oferii servicii de calitate si randament maxim.

explicarea motivelor care au dus la luarea unor decizii, pentru ca angajatii sa accepte mai usor deciziile mai putin populare;

un program activ de comunicare permite angajatilor sa se implice mai activ si sa participe cu mai mult interes in muca pe care o desfasoara, angajatii considera ca au pareri viabile in privinta imbunatatirii calitatii si a organizarii eficiente a activitatilor.

Cea mai importanta modalitate de imbunatatire a raporturilor cu subordonatii este maximizarea motivarii. Aceasta se poate realixa in primul rand printr-o mai mare transparenta a elementelor motivationale la care subordonatii au dreptul in raport cu rezultatele si prin regasirea celor trei caracteristici ale motivarii:

complexitate

diferentialitate

gradualitate si prin apelarea unor instrumente specifice cum ar fi rotatia posturilor.

Stimularea materiala este slaba la nivelul Administratiei Finantelor Publice Sector 1. Fiind vorba de o institutie publica, cu buget limitat, clar definit, salariile functionarilor sunt fixate prin lege. Managerii nu pot acorda mariri salariale ci pot doar sa propuna un anumit subaltern pentru obtinerea unei prime.

5.3. Masuri de perspectiva

5.3.1.Armonizarea activitatii de gestiune declaratii persoane fizice cu cerintele contribuabililor

A. Aspect teoretic

Pentru identificarea cerintelor contribuabililor se pot folosi mai multe metode si tehnici specifice cum sunt:

A.     chestionarul

B.     interviul

A.Chestionarul este o tehnica de investigare axata pe lansarea de intrebari , unui esantion reprezentativ de persoane, intrebari cu variante de raspuns cat mai clare.

Pot fi : - chestionar cu intrebari inchise, in care sunt precizate raspunsuri in mai multe variante;

- chestinar cu intrebari deschise(libere) in care se raspunde textual de catre persoana chestionata;

chestionare mixte, in care sunt ambele tipuri de intrebari.

B.Interviul este o tehnica de culegere, inregistrare si prelucrare a datelor si informatiilor pe baza discutiei intre doi parteneri, gen intrebari-raspunsuri. Primul pune intrebarile, iar cel de al doilea raspunde.

B. Aspect practic.

Dintre metodele si tehnicile specifice s-a ales chestionarul

CHESTIONAR

Date de identificare a persoanei chestionate:

Numele si prenumele

Varsta

Sexul

Profesia

Chestionarea propriu-zisa:

Ce activitate desfasurati:

a)        persoana fizica independenta

b)        salariat

c)        pensionar

Aveti locuinta proprietate personala:

a)         da

b)         nu

Daca da, ati dori sa o inchiriati:

a)        da

b)        nu

c)        nu stiu

Cunoasteti instructiunile privind declaratia de venit :

a)          da

b)          nu

Daca nu, ce doriti de la institutie:

a)        existenta unei brosuri cu instructiuni

b)        existenta unui birou de asistenta contribuabili

c)        solicitarea unui salariat din cadrul institutiei pentru indrumare in competarea formularului

Considerati ca programul de lucru :

a)        este corespunzator

b)        trebuie schimbatc)        nu stiu

Considerati ca spatiul de lucru cu publicul este:

a)        corespunzator

b)        insuficient

c)        nu stiu

8. Cum apreciati comportamentul functinarului public:

a)        corect

b)        civilizat

c)        declansator de conflicte

d)        nu stiu

9. Care este parerea dumneavoastra despre activitatea serviciului de gestiune declaratii persoane fizice:

a)        buna

b)        foarte buna

c)        normala

d)        nu stiu

Ce recomandari propuneti pentru imbunatatirea calitatii serviciului gestiune declaratii persoane fizice:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 


In aplicarea metodei chestionarului s-a constatat ca s-a facut in primul rand o segmentare a populatiei care a raspuns la inrebari, segmentare dupa varsta, sex, mediu social.

Chestionarul s-a aplicat pe un esantiona de 280 persoane si s-a constatat ca 80% din cei intervievati au locuinta proprietate personala; ca 73% doresc sa o inchirieze, 12% nu doresc sa o inchriezesi 15% sunt nehotariti.

70% din persoanele chestionate au declarat ca nu cunosc instructiunile de completare a declaratiilor de venit, 32% doresc brosuri, 49% existenta unui birou de asistenta, 15% solicitarea unui salariat, 6% nici o parare.

Ultima intrebare din chestionar arata recomandarile propuse privind crearea unui spatiu adecvat de lucru cu publicul, infiintarea unui birou de asistenta contribuabili, crearea unor servicii anexa (xerox, dactilografie, editare documente), crearea unui sistem informational mai rapid care sa inlature cozile de asteptare, etc.

C.Efecte

Prin implementarea acestor recomandari de imbunatatire se asigura:

Ø      Cunoasterea cerintelor contribuabililor privind modul de lucru cu institutia;

Ø      Eliminarea situatiilor conflictuale institutie-contribuabil;

Ø      Reducerea timpului de lucru cu contribuabili;

Ø      Inbunatatirea imaginii institutiei in randul contribuabililor

Ø      Crearea premiselor pricind elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii la nivelul institutiei.

5.3.2.Dotarea cu tehnica de calcul la nivelul cerintelor si gradului de complexitate a activitatii de gestiunea declaratiilor de venit ale persoanelor fizice

Tehnica de calcul existenta in Administratia Finantelor Publice Sector 1 nu este suficienta pentru amenajarea operativitatii operatiunilor si ca atare in aceasta situatie sunt necesare inca 10 calculatoare. Aceste calculatoare completeaza reteaua existenta si inlocuiesc o parte a celei existente.

Efortul pentru achizitionarea lor intra in bugetul institutiei.

Efecte:

Prin implementarea acestei masuri se asigura:

prelucrarea rapida a informatiilor;

reducerea timpului de asteptare a contribuabililor;

eliminarea erorilor de prelucrare a datelor si informatiilor;

posibilitatea extinderii aplicatiilor;

crearea unor forme de prezentare a videoformatelor;

asigurarea functionarii corecte si precise a intregii aplicatii.

CAPITOLUL 6

Sinteza si concluziile repetate

Lucrarea de licenta areca tema “ Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor de venituri fiscale a persoanelor fizice din sectorul 1 al capitalei.

Obiectivele propuse in aceasta lucrare sunt:

Ø      cunoasterea si intelegera domeniului specificat in tema;

Ø      evidentierea caracteristicilor tipologice esentiale ale organizatiei;

Ø      identificarea aspectelor pozitive si negative privind domeniul investigat;

Ø      stabilirea reglementarilor de imbunatatire;

Ø      recunosterea si intelegerea organizatiei si a domeniului realizat;

Ø      selectarea recomandarilor posibil de aplicat in cadrul organizat, tinand seama de importanta lor;

Ø      resursele financiare necesare si urgenta de aplicare in practica.

Pentru atingerea acestor obiective lucrarea a fost structurata in urmatoarele capitole:

CAPITOLUL 1: Notiuni categoriale si probleme teoretico-metodologice ale diagnosticarii.

CAPITOLUL 2: Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor fiscale de venituri a persoanelor fizice la Administratia Finantelor Publice Sector 1, Bucuresti – Studiu de caz.

CAPITOLUL 3: Analiza diagnostic a activitatilor de gestiune a declaratiilor de venituri fiscale a persoanelor fizice.

CAPITOLUL 4: Metoda de analiza SWOT in cadrul diagnosticarii gestionarii declaratiilor de venit a persoanelor fizice.

CAPITOLUL 5: Programul de masuri operationale pentru actiuni, masuri si decizii care sa asigure implementarea unor solutii ce pot duce la cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor de gestiune declaratii persoane fizice.

CAPITOLUL 6: Sinteza si concluziile repetate.

In cadrul primului capitol sunt sistematizate conceptele teoretice referitoare la definitiile, tipologia, metodologia diagnosticari, locul si importanta diagnosticarii in managementul organizatiei.

Capitolul 2 denumit” Diagnosticarea activitatii de gestionare a declaratiilor fiscale de venituri a persoanelor fizice la Administratia Finantelor Publice Sector 1, Bucuresti – Studiu de caz” se refera la :prezentarea institutiei, obiectul de activitate, structura organizatorica a institutiei, furnizorii de date si informatii, categoriile de contribuabili, evolutia economico financiara.

Capitolul 3 sintetizeaza legilatia folosita in domeniul admin. finantelor publice privind:

q       Inregistrarea fiscala

q       Baremuri de impunere

q       Stingerea creantelor bugetare

q       Inspectia fiscala

Capitolul 4 prezinta metoda de analiza SWOT in cadrul diagnosticarii , pentru aplicarea analizei diagnostic s-au avut in vedere atributiile, sarcinile din cadrul serviciului gestiune declaratii , care desfasoara activitatea enumerata prin tema lucrarii de licenta. Analiza pune in evidenta punctele tari, punctele slabe, oportunitatile si riscurile, definirea unor alternative de imbunatatire a activitatii:

puncte tari

existenta unei structuri organizationale a organismelor administratiei cu o specializare functionala

capacitatea de a realiza colaborarea cu celelalte compartimente pentru indeplinirea obiectivelor;

potential pentru informarea contribuabililor;

simplificarea procedurilor privind completarea declaratiilor de venit global

puncte slabe

resurse proprii limitate;

lipsa motivarii functionarului public;

necunoasterea de tehnici si metode de management de o parte din conducerea institutiei;

prelucrarea lenta a bazei de date cu contribuabilii persoane fizice;

oportunitati

specializarea personalului angajat;

imbunatatirea relatiei intre functionarul public si contribuabil, acesta bazandu-se pe respect reciproc;

eficientizarea activitatii de prelucrare a declaratiilor de venit global

riscuri

sistem legislativ si normativ neactualizat;

standardele calitatii serviciilor;

lipsa motivarii functionarului public poate duce la migratia specialistilor , schimbarea profesiei.

Capitolul 5 Prezinta programul de masuri operationale pentru actiuni, masuri si decizii care sa asigure implementarea unor solutii ce pot duce la cresterea eficacitatii si eficientei activitatilor de gestiune declaratii persoane fizice, masuri imediate si masuri de perspectiva, dezvolta cateva recomandari de imbunatatire, considerate ca fiind importante in momentul actual de evolutie a institutiei:

urgenta rezolvarii unor probleme curente ale instituiei;

resurese financiare relativ scazute pentru elaborare si implementare;

rapiditatea trecerii institutiei la un nivel superior al calitatii serviciilor prestate;

adaptarea activitatii institutiei administratiei publice in general, la cerintele aderarii la Uniunea Europeana.

Prin implementarea recomandarilor de imbunatatire specifice se pot mentiona urmatoarele efecte:

prelucrarea rapida a informatiilor;

reducerea timpului de asteptare a contribuabililor;

eliminarea erorilor de prelucrare a datelor si informatiilor;

cunoasterea cerintelor contribuabililor privind modul de lucru cu institutia;

eliminarea situatiilor conflictuale institutie-contribuabil;

reducerea timpului de lucru cu contribuabili;

inbunatatirea imaginii institutiei in randul contribuabililor

crearea premiselor pricind elaborarea si implementarea unui sistem de management al calitatii la nivelul institutiei.

Anexa 1

FAZELE UNEI INTERVENTII DE IMBUNATATIRE, PERFECTIONARE

SI DESVOLTARE ACTIVITATILOR DINTR-O UNITATE ORGANIZATIONALA

INITIEREA unui proces de realizarea unor

  actiuni viitoare privind un domeniu de activitate

 

FAZA 1

ANALIZA DIAGNOSTIC

sau

DIAGNOSTICAREA

Activitatilor specifice domeniului

 
STAREA

ACTUALA

FAZA 2

PROIECTAREA SOLUTIILOR

de

iImbunatatire, perfectionare si dezvoltare

a

activitatilor supuse diagnosticarii

 

FAZA 3

STAREA

VIITOARE

IMPLEMENTAREA SOLUTIILOR

prin

experimentare, extindere si generalizare

 
POSIBILA

FAZA 4


CONCLUZIILE FINALE

Privind

REZULTATELE OBTINUTE

 


FAZA 5

Oval: PROIECTAREA

ANEXA 2

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1

SERVICIUL GESTIUNE DECLARATII PERSOANE FIZICE

APROBAT,

SEF ADMINISTRATIE

FISA POSTULUI

Denumirea postului _ Inspector asistent cls.I

Nivelul postului _

Functia publica de conducere _

Functia publica de executie_Inspector asistent cls.I

Scopul principal al postului _ Primirea, verificarea, prelucrarea declaratiilor de venit persoane fizice, transmiterea deciziilor de impunere

Identificarea functiei publice _

Denumire _ Inspector

Clasa _ I

Gradul profesional _ Asistent

Vechimea in specialitatea necesara _7 ani si 6 luni

Conditii specifice privind ocuparea postului _

Studii de specialitate _ sudii economice superioare

Perfectionari _ nu este cazul

Cunostinte de operare/programare pe calculator ( necesitate si nivel ) _ operare nivel avansat.

Limbi straine _ Engleza, nivel mediu

Abilitati, calitati si aptitudini necesare _ Capacitate de analiza si sinteza, spirit de initiativa, abilitate si concentrare in munca

Cerinte specifice _ nu este cazul.

Competenta manageriala _ nu este cazul

Atributii

a)      realizeaza activitatea de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe persoane fizice in conformitate cu Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92 privind Codul de procedura fiscala,

b)      primeste declaratiile de inregistrare fiscala si verifica actele doveditoare, informatiile inscrise in declaratii, indeplineste procedurile de atribuire a codului fiscal si a numarului de indentificare fiscala;

c)      primeste declaratiile de mentiuni si opereaza modificarile solicitate;

d)      verifica legalitatea actelor depuse si solutioneaza cererile de luare sau scoatere din evidenta ca platitori de impozite si taxe;

e)      constata nedepunerea in termen a declaratiilor de inregistrare sau de mentiuni si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 Privind Codul de procedura fiscala

f)        raspunde cu privire la depunerea declaratiilor privind veniturile estimative, declaratiilor speciale si de impozit pe venitul global de catre toti contribuabili persoane fizice si asociatiile fara personalitate juridica, prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. :

g)      verifica declaratiile si declaratiile rectificative depuse de contribuabili;

h)      instiinteaza contribuabilii ale caror declaratii contin eroari, precum si pe cei care nu au depus declaratii;

i)        efectueaza impunerile din oficiu in cazul contribuabililor care nu au corectat in urma instiintari declaratia depusa initial precum si in cazul celor care nu au depus declaratiile;

j)        constata si stabileste sanctiunile legale pentru nedepunerea in termen a declaratiilor ;

k)      urmareste si asigura preluarea in baza de date a informatiilor din declaratii;

l)        raspunde de emiterea referatelor privind veniturile baza pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de definitivare pe fiecare sursa de venit si a deciziilor de impunere anuala pentru toti contribuabilii, transmite in termen deciziile de impunere si instiintare de plata contribuabilulilor;

m)    gestioneaza documentele referitoare la impunerea ficarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic si asigura respectarea reglementarilor legale privind accesul la acestea;

n)      pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute;

o)      primeste si face propuneri privind imbunatatirea regimului declarativ si a modelului formularelor de declaratii;

p)      intocmeste situatiile statistice solicitate privind impunerea persoanelor fizice;

q)      raspunde de respectarea circuitului documentelor conform prevederilor legale si a normelor interne.

Alte atributii

participa impreuna cu alte compartimente ale Administratiei Finantelor Publice Sector1 si cu alte ininstitutii la controale si verificari pe linia combaterii evaziunii fiscale;

raspunde de respectarea normelor de conduita si moralitate in raporturile cu contribuabilii;

respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente sau cu terte institutii;

indeplineste prevederile Regulamentului de ordine interioara, si Regulamentului de organizare si functionare;

se preocupa permanent pentru cunoasterea si insusirea legislatiei fiscale si aplicarea acesteia;

are in vedere perfectionare pregatirii profesionale, fiind la curent cu noile metode si proceduri fiscale aplicate in activitatea de stabilire a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Administratiei Finantelor Publice Sector 1.

Limite de competenta _ potrivit R.O.F., si a dispozitiilor conducerii administratiei.

Delegare de atributii _ conform dispozitiei conducatorului institutiei.

Sfera relationala -

Intern

a)      Relatii ierarhice: subordonat fata de: _ Seful serviciului

superior pentru: _ Referent asistent

Relatii functionale: _ de colaborare cu celalalte servicii si compartimente fiscale persoane fizice.

b)      Relatii de control: _ numai in actiuni comune.

c)      Relatii de reprezentare _ atunci cand este desemnat.

Extern:

a)      Cu autoritati si institutii publice _ nu este cazul

b)      Cu organizatii internationale _ nu este cazul.

c)      Cu persoane juridice private _ in limitele atributiilor de serviciu.

Intocmit de:

Numele si prenumele:

Functia de conducere: Sef serviciu

Semnatura:

Data intocmirii:

Luat la cunostinta de catre ocupantul postului:

Numele si prenumele:

Semnatura:

Data:

Avizat de:

Numele si prenumele:

Functia publica de conducere: Sef administratie adjunct

Semnatura:

Data:

SARCINI REFERENT FISE FISCALE

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI

Este subordonat sefului serviciului si sefului administratie adjunct pentru administrarea veniturilor statului persoane fizice, are urmatoarele atributii:

a) raspunde pentru depunerea si administrarea fiselor fiscale conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

b)      primeste, verifica si introduce in baza de date fiscale, fisele fiscale pe suport magnetic;

c)      arhiveaza dosarele cu fisele fiscale dupa prelucrarea acestora;

d)      intocmeste lista cu eroari constatate la fisele fiscale depuse si prelucrate, instiinteaza angajatorii de existenta acestora;

e)      primeste fisele fiscale rectificative , si le operareaza in baza de date fiscale;

f)        constata nedepunerea in termen a fiselor fiscale ,intocmeste lista cu angajatorii care aveau obligatia si nu au depus fisele fiscale, ii instiinteaza de nedepunere, si aplica sanctiunile legale prevazute de Legea nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

g)      pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute;

h)      intocmeste situatiile statistice privind fisele fiscale;

i)        raspunde de respectarea circuitului documentelor conform prevederilor legale.

Alte atributii

1.raspunde de respectarea normelor de conduita si moralitate in raporturile cu contribuabilii;

2.respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente sau cu terte institutii;

3.indeplineste prevederile Regulamentului de ordine interioara, si R.O.F.

4.se preocupa permanent pentru cunoasterea si insusirea legislatiei fiscale si aplicarea acesteia;

5.are in vedere perfectionare pregatirii profesionale, fiind la curent cu noile metode si proceduri fiscale aplicate in activitatea de stabilire a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

6.indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre conducere Administratiei Finantelor Publice Sector 1.

SARCINI CONSILIER

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI

Este subordonat seful serviciului si sefului administratie adjunct pentru administrarea veniturilor statului persoane fizice si are urmatoarele atributii:

a)      realizeaza activitatea de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe pentru persoane fizice in conformitate cu Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92 privind Codul de procedura fiscala,

b)      primeste declaratiile de inregistrare fiscala si verifica actele doveditoare, informatiile inscrise in declaratii, indeplineste procedurile de atribuire a codului fiscal si a numarului de indentificare fiscala;

c)      primeste declaratiile de mentiuni si opereaza modificarile solicitate;

d)      verifica legalitatea actelor depuse si solutioneaza cererile de luare sau scoatere din evidenta ca platitori de impozite si taxe;

e)      constata nedepunerea in termen a declaratiilor de inregistrare sau de mentiuni si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 Privind Codul de procedura fiscala

f)        raspunde cu privire la depunerea declaratiilor privind veniturile estimative, declaratiilor speciale si de impozit pe venitul global de catre toti contribuabili persoane fizice si asociatiile fara personalitate juridica, prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. :

g)      verifica declaratiile si declaratiile rectificative depuse de contribuabili;

h)      instiinteaza contribuabilii ale caror declaratii contin eroari, precum si pe cei care nu au depus declaratii;

i)        efectueaza impunerile din oficiu in cazul contribuabililor care nu au corectat in urma instiintari declaratia depusa initial precum si in cazul celor care nu au depus declaratiile;

j)        constata si stabileste sanctiunile legale pentru nedepunerea in termen a declaratiilor ;

k)      urmareste si asigura preluarea in baza de date a informatiilor din declaratii;

l)        raspunde de emiterea referatelor privind veniturile baza pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de definitivare pe fiecare sursa de venit si a deciziilor de impunere anuala pentru toti contribuabilii, transmite in termen deciziile de impunere si instiintare de plata contribuabilulilor;

m)    gestioneaza documentele referitoare la impunerea ficarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic si asigura respectarea reglementarilor legale privind accesul la acestea;

n)      pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute;

o)      primeste si face propuneri privind imbunatatirea regimului declarativ si a modelului formularelor de declaratii;

p)      intocmeste situatiile statistice solicitate privind impunerea persoanelor fizice;

q)      raspunde de respectarea circuitului documentelor conform prevederilor legale si a normelor interne.

Alte atributii

participa impreuna cu alte compartimente ale Administratiei Finantelor Publice Sector1 si cu alte ininstitutii la controale si verificari pe linia combaterii evaziunii fiscale;

raspunde de respectarea normelor de conduita si moralitate in raporturile cu contribuabilii;

respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente sau cu terte institutii;

indeplineste prevederile Regulamentului de ordine interioara, si Regulamentului de organizare si functionare;

se preocupa permanent pentru cunoasterea si insusirea legislatiei fiscale si aplicarea acesteia;

are in vedere perfectionare pregatirii profesionale, fiind la curent cu noile metode si proceduri fiscale aplicate in activitatea de stabilire a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Administratiei Finantelor Publice Sector 1.

SARCINI SEF SERVICIU

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI

Este subordonat sefului administratie adjunct pentru administrarea veniturilor statului persoane fizice, are artibutii de organizare, coordonare si indrumare a serviciului, privind modul in care se executa:

a)      activitatea de inregistrare fiscala a platitorilor de impozite si taxe persoane fizice in conformitate cu Legea nr.174/2004 pentru aprobarea Ordonantei nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;

b)      primirea declaratiilor de inregistrare fiscala cu actele doveditoare anexate, verificarea informatiilor inscrise in declaratii si executarea procedurii de atribuire a codului fiscal si a numarului de indentificare fiscala;

c)      primirea declaratiilor de mentiuni si operarea acestora in baza de date;

d)      legalitatea actelor depuse si solutionarea cererile de luare sau scoatere din evidenta ca platitori de impozite si taxe;

e)      constatarea nedepunerii in termen a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni si aplicarearea sanctiunilor contraventionale prevazute de Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

f)        depunerea declaratiilor privind veniturile estimative, declaratiilor speciale si de impozit pe venitul global de catre toti contribuabilii persoane fizice si asociatiile fara personalitate juridica, prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal.

g)      verificarea declaratiilor si declaratiilor rectificative depuse de contribuabili;

h)      instiintarea contribuabililor ale caror declaratii contin eroari, precum si cei care nu au depus declaratii;

i)        efectuarea impunerilor din oficiu in cazul contribuabililor care nu au corectat in urma instiintari declaratiilea depuse initial, precum si cei care nu le-au depus;

j)        constatarea si stabilirea sanctiunilor legale pentru nedepunerea in termen a declaratiilor;

k)      preluarea in baza de date a informatiilor din declaratii;

l)        emiterea referatelor privind veniturile baza pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit, a deciziilor de definitivare pe fiecare sursa de venit si a deciziilor de impunere anuala pentru toti contribuabilii;

m)    transmitea in termen contribuabililor a deciziilor de impunere si instiintare de plata;

n)      gestionarea documentelor referitoare la impunerea ficarui contribuabil, grupate intr-un dosar fiscal unic si asigurarea respectarii reglementarilor legale privind accesul la acestea;

o)      activitatea de declarare si impunere a veniturilor persoanelor fizice nerezidente, precum si aplicarea prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri;

p)      primirea, verificarea, si preluarea in baza de date a fiselor fiscale, aplicarea sanctiunilor legale pentru nedepunerea la termen a acestora;

q)      pastrarea confidentialitatii lucrarilor executate si a informatiilor fiscale existente;

r)       propuneri privind imbunatatirea regimului declarativ si a modelului formularelor de declaratii;

s)       intocmirea situatiilor statistice privind impunerea persoanelor fizice;

t)        respectarea circuitului documentelor conform prevederilor legale si a normelor interne.

Alte atributii

participa impreuna cu alte compartimente ale Administratiei Finantelor Publice Sector1 si cu alte ininstitutii la controale si verificari pe linia combaterii evaziunii fiscale;

raspunde de respectarea normelor de conduita si moralitate in raporturile cu contribuabilii;

3. respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente sau cu terte institutii;

4. indeplineste prevederile Regulamentului de ordine interioara, si R.O.F.

5. se preocupa permanent pentru cunoasterea si insusirea legislatiei fiscale si aplicarea acesteia;

6. are in vedere perfectionare pregatirii profesionale, fiind la curent cu noile metode si proceduri fiscale aplicate in activitatea de stabilire a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

7. indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Administratiei Finantelor Publice Sector

SARCINI EVITAREA DUBLEI IMPUNERI-PERS.FIZICE NEREZIDENTE

DESCRIEREA ACTIVITATILOR CORESPUNZATOARE POSTULUI

Este subordonat sefului serviciului si sefului administratie adjunct pentru administrarea veniturilor statului persoane fizice, si are urmatoarele atributii:

a)      asigura aplicarea legislatiei prvind impozitul pe veniturile persoanelor fizice nerezidente si a conventiilor de evitarea dublei impuneri;

b)      intocmirea si eliberarea documentelor fiscale privind aplicarea conventiei de evitare a dublei impuneri: certificat de rezidenta fiscala, certificat de atestare a veniturilor obtinute in Romania si impozitului pe venit retinut, etc. )

c)      asigura solutionarea operativa a corespondentei primite de la alte organe fiscale in legatura cu aplicarea conventiilor de evitare a dubli impuneri.

d)      raspunde la solicitarile Ministerului de Finante privind realizarea schimbului de informatii cu autoritatile competente din tarile cu, care Romania are incheiate conventii de evitare a dublei impuneri;

e)      tine legatura permanent cu Ministerul de Finante, Directia Acorduri Fiscale Internationale pentru rezolvarea operativa a cererilor transmise de tarile partenere;

f)        asigura pregatirea personalului fiscal cu atributii in impunerea veniturilor persoanelor fizice, indrumarea si sprijinirea pe linia aplicarii corecte a legislatiei privind impozitele pe veniturile persoanelor fizice nerezidente;

g)      indeplineste atributii pe linia aplicarii impozitului pe venitul persoanelor straine care realizeaza venituri pe teritoriul Romaniei;

h)      verifica declaratiile persoanelor fizice romane care realizeaza venituri din strainatate, precum si calculul si acordarea creditului fiscal extern;

i)        constata si stabileste sanctiunile legale pentru nedepunerea in termen a declaratiilor de venit, conform prevederilor Legii nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei nr. 92/9003 privind Codul de procedura fiscala;

j)        aplica prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal in ceea ce priveste impunerea veniturilor persoanelor fizice nerezidente;

k)      pastreaza confidentialitatea lucrarilor executate si a informatiilor detinute;

l)        intocmeste situatii statistice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

Alte atributii :

participa impreuna cu alte compartimente ale Administratiei Finantelor Publice Sector 1 si cu alte institutii la controale si verificari pe linia combaterii evaziunii fiscale;

raspunde de respectarea normelor de conduita si moralitate in raporturile cu contribuabilii;

respecta limitele de competenta in relatiile cu alte compartimente sau cu terte institutii;

indeplineste prevederile Regulamentului de ordine interioara si Regulamentului de organizare si functionare;

se preocupa permanent pentru cunoasterea si insusirea legislatiei fiscale si aplicarea acesteia, are obligatia cunoasterii si respectarii Legii Functionarului public.

are in vedere perfectionarea pregatirii profesionale, fiind la curent cu metodele si procedurile fiscale aplicate in activitatea de stabilire a obligatiilor fiscale ale contribuabililor;

indeplineste orice alte sarcini stabilite de conducerea Administratiei Finantelor Publice Sector

Bibliografie

A.Lucrari de specialitate

I.Alexandru, Administratia Publica: -teorii – realitati – perspective, Bucuresti, Ed.Lumina Lex, 2002

Burdus E., Caprescu G., Managementul schimbarii organizationale, Ed.Economica, Bucuresti, 2000

L.Matei, Dezvoltare economica locala, Ed.Economica 2005

L.Matei, Management public, Ed. Economica, Bucuresti, 2001

N.D.Popescu, Finante Publice: finante- bugete – fiscalitate, Bucuresti, Ed.Economica, 2002

Verboncu I., Popa I., Diagnosticul firmei, Editura Tehnica, 2001

B.Legislatia actuala in vigoare

Legea nr.571 din 22 decembrie 2003 privind Codul fiscal–text actualizat in baza actelor normative modificatoare, rectificarea publicata in M.O.nr.112 din 6 februarie 2004;

Legea nr.174 din 17 mai 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in M.O.nr.465 din 25 mai 2004;

Ordonanta nr.83 din 19 august 2004 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.793 din 27 august 2004;

Legea nr.494 din 12 noiembrie 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.83/2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr publicata in M.O.nr.1092 din 24 noiembrie 2004;

Ordonanta nr.94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in M.O. nr.803 din 31 august 2004;

Legea nr.507 din 17 noiembrie 2004 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului Nr.94/2004 privind reglementarea unor masuri financiare, publicata in M.O.nr.1080 din 19 noiembrie 2004;

Ordonanta de Urgenta nr.123 din 24 noiembrie 2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.1154 din 7 decembrie 2004;

Ordonanta de Urgenta nr.138 din 29 decembrie 2004 pentru modificarea si completare Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, publicata in M.O.nr.1281 din 30 decembrie 2004;

Ordonanta Guvernului nr.61/2002 privind Colectarea creantelor bugetare.Rosenbloom D.,H., op. cit., p. 118

Matei l. Management public, Ed. Economica, Bucuresti, 2001, p.53

Burdus E., Caprescu G., Managementul schimbarii organizationale, Ed.Economica, Bucuresti, 2000, p.85

Verboncu I., Popa I., Diagnosticul firmei, Editura Tehnica, 2001.

L.Matei Dezvoltare economica locala, Ed.Economica 2005, P.144

S = strenghts / puncte forte / atuuri

W = weaknesses / puncte slabe / vulnerabilitati

O = opportunieties /oportunitati /posibilitati

T = threats / amenintari / riscuri

Matei Dezvoltare economica locala, Ed.Economica 2005, P.144

N.D.Popescu, Finante Publice: finante- bugete – fiscalitate, Bucuresti, Ed.Economica, 2002, P.256

N.D.Popescu, Finante Publice: finante- bugete – fiscalitate, Bucuresti, Ed.Economica, 2002, P.259

I.Alexandru, Administratia Publica:-teorii – realitati – perspective, Bucuresti, Ed.Lumina Lex, 2002, P.80

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.259

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.265

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.267

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.268

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.269

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.269

N.D.Popescu,Finante Publice-finante- bugete- fiscalitate,Bucuresti, Ed.Economica,2002,P.291

L.Matei,Dezvoltare economica locala, Bucuresti, Ed.Economica 2005,P.144

Lucica Matei, Dezvoltarea economica locala, Bucuresti, Ed.Economica,2005,P.146

Lucica Matei, Dezvoltarea economica locala, Bucuresti, Ed.Economica,2005,P.148

Lucica Matei, Dezvoltarea economica locala, Bucuresti, Ed.Economica,2005,P.148

Lucica Matei, Dezvoltarea economica locala, Bucuresti, Ed.Economica,2005,P.148


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1631
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site