Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

MODEL MONOGRAFIC PRIVIND CONTABILIZAREA OPERATIILOR CIRCUMSCRISE IN PERIMETRUL TREZORERIEI INTREPRINDERII

finante

+ Font mai mare | - Font mai micMODEL MONOGRAFIC PRIVIND CONTABILIZAREA OPERATIILOR CIRCUMSCRISE IN PERIMETRUL TREZORERIEI INTREPRINDERII1. Operatiuni economico-financiare

2. Transpunerea operatiunilor economico-financiare in conturi

3. Determinarea fluxurilor de trezorerie pe tipuri de activitati

4. Analiza comparativa intre fluxurile de trezorerie si rezultatul perioadei

Modalitatea practica de transpunere in conturi a fluxurilor de trezorerie genereaza o serie de operatiuni economice.Transpunerea in conturi a fluxurilor de trezorerie va fi fnsotita si de analiza influentelor pe care le au aceste operatiuni asupra rezultatului perioadei, urmata de o determinare analitica pe tipuri de activitati a acestora.

Studiul nostru de caz de fata pune in evidenta fluxurile de trezorerie care iau nastere in urma unor operatiuni economice, precum si modalitatea de transpunere a acestora in plan contabil. De aceea, nu trebuie inteles faptul ca pentru toate operatiunile ce genereaza asemenea fluxuri de trezorerie este necesara o asemenea modelare.

1. Operatiuni economico-financiare

In cursul perioadei de gestiune, la SC "CRISPY' SRL, au avut loc urmatoarele operatiuni economice exprimate in unitati monetare (u.m.):

Se achizitioneaza un mijloc fix in valoare de 40 u.m. cu clauza de achitare partiala a sumei de 20 u.m.;

Se achizitioneaza titluri de participare in valoare de 5 u.m.;

Se platesc drepturile salariale aferente perioadei de gestiune curente in valoare de 20 u.m.;

Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute in perioada anterioara pentru suma de 25 u.m.;

Varsarea capitalului social subscris:

lichiditati in suma de 30 u.m.;

mijloace fixe in valoare de 20 u.m.;

Se achizitioneaza marfuri cu factura in valoare de 20 u.m. Plata se face cu o fila CEC;

Emiterea de obligatiuni si incasarea unui imprumut de 40 u.m.;

Plata dividendelor catre proprietari in suma de 10 u.m.;

Se incaseaza prin cont sumelor corespunzatoare vanzarii unui mijloc fix in luna anterioara pentru valoarea de 10 u.m.;

Se vand marfuri cu incasarea direct in numerar in valoare de 25 u.m.;

Se achita rata scadenta pentru un imprumut pe termen scurt in valoare de 10 u.m., precum si dobanda aferenta perioadei in curs de trei u.m.;

Se incaseaza chiria lunii in curs de doua u.m. si a urmatoarelor luni de 4 u.m., pentru un mijloc fix dat cu chirie.

Mai intai, realizam gruparea operatiilor in functie de ciclul de activitate caruia apartine. Vom avea urmatoarea structura:

a. Activitatea de FINANTARE:

Varsarea capitalului social subscris:

lichiditati in suma de 30 u.m.;

mijloace fixe in valoare de 20 u.m.;

Emiterea de obligatiuni si incasarea unui imprumut de 40 u.m.;

Plata dividendelor catre proprietari in suma de 10 u.m.;

b. Activitatea de INVESTITII:

Se achizitioneaza un mijloc fix in valoare de 40 u.m. cu clauza de achitare partiala a sumei de 20 u.m.;

Se achizitioneaza titluri de participare in valoare de cinci u.m.;

Se incaseaza prin cont sumelor corespunzatoare vanzarii unui mijloc fix in luna anterioara pentru valoarea de 10 u.m.;

c. Activitatea de EXPLOATARE:

Se achizitioneaza marfuri cu factura in valoare de 20 u.m. Plata se face cu o fila CEC;Se vand marfuri cu incasarea direct in numerar in valoare de 25 u.m.;

Se platesc drepturile salariale aferente perioadei de gestiune curente in valoare de 20 u.m.;

Se incaseaza contravalorii marfurilor vandute in perioada anterioara pentru suma de 25 u.m.;

Se achita rata scadenta pentru un imprumut pe termen scurt in valoare de 10 u.m., precum si dobanda aferenta perioadei in curs de trei u.m.;

Se incaseaza chiria lunii in curs de doua u.m. si a urmatoarelor luni de patru u.m., pentru un mijloc fix dat cu chirie.

2. Transpunerea operatiunilor economico-financiare in conturi

a. Activitatea de FINANTARE:

Varsarea capitalului social subscris:

a.      lichiditati in suma de 30 u.m.;

= 456 30

b.      mijloace fixe in valoare de 20 u.m.;

212 = 456 20

Emiterea de obligatiuni si incasarea unui imprumut de 40 u.m.;

5121 = 161 40

Plata dividendelor catre proprietari in suma de 10 u.m.;

457 = 5121 10

b. Activitatea de INVESTITII:

Se achizitioneaza un mijloc fix in valoare de 40 u.m. cu clauza de achitare partiala a sumei de 20 u.m.;

212 = 404 40

404 = 5121 20

Se achizitioneaza titluri de participare in valoare de cinci u.m.;

261 = 5121 5

Se incaseaza prin cont sumelor corespunzatoare vanzarii unui mijloc fix in luna anterioara pentru valoarea de 10 u.m.;

5121 = 461 10

c.      Activitatea de EXPLOATARE:

Se achizitioneaza marfuri cu factura in valoare de 20 u.m. Plata se face cu o fila CEC;

371 = 401 20

401 = 5121 20Se vand marfuri cu incasarea direct in numerar in valoare de 25 u.m.;

5311 = 707 25

607 = 371 20

Se platesc drepturile salariale aferente perioadei de gestiune curente in valoare de 20 u.m.;

641 = 421 20

421 = 5311 20

Se incaseaza contravalorii marfurilor vandute in perioada anterioara pentru suma de 25 u.m.;

5121 = 411 25

Se achita rata scadenta pentru un imprumut pe termen scurt in valoare de 10 u.m., precum si dobanda aferenta perioadei in curs de trei u.m.;

5121 = 5191 10

666 = 5121 3

Se incaseaza chiria lunii in curs de doua u.m. si a urmatoarelor luni de patru u.m., pentru un mijloc fix dat cu chirie.

5311 = % 6

706 2

472 4

3. Determinarea fluxurilor de trezorerie pe tipuri de activitati

Fluxul de trezorerie aferent activitatii de finantare se determina in functie de incasarile si platile corespunzatoare activitatii de finantare si nu in functie de toate operatiunile care au loc (ex. varsarea capitalului social in natura). Astfel vom avea in vedere doar operatiile l, 2 si 3 care au afectat contul 5121 si vom obtine un flux de trezorerie de 60 u.m. calculat in felul urmator:

Aport la capital social   30 u.m.

+ Imprumut incasat   40 u.m.

Dividende platite   (10) u.m.

= Flux de trezorerie degajat de activitatea de finantare 60 u.m.

Activitatea de investitii include operatiile de achizitionare de mijloace fixe si titluri de participare dar si incasari din vanzari de mijloace fixe in perioada anterioara.

SC "CRISPY' SRL nu a realizat vanzari de imobilizari in perioada la care ne referim si a achizitionat imobilizari corporale in valoare de 20 u.m si imobilizari financiare in valoare de 5 u.m. Variatiile pozitive datorate decalajelor de trezorerie se refera fie la incasari din vanzari de imobilizari realizate in perioada anterioara (10 u.m. in cadrul operatiunii nr. 6), fie la achizitii facute in perioada curenta, dar neachitate si care astfel nu atrag utilizarea
lichiditatilor. Variatiile negative datorate decalajelor de trezorerie includ platile facute in perioada curenta pentru operatiuni de investitii realizate intr-o perioada anterioara, dar si vanzarile de active efectuate si neincasate in aceeasi perioada. Fluxul de trezorerie aferent activitatii de investitii se calculeaza astfel:

Vanzari de imobilizari  0 u.m.

achizitii de imobilizari  (25) u.m.

+/- variatiile datorate decalajelor de trezorerie corespunzatoare 10 u.m.= Flux de trezorerie degajat de activitatea de investitii - 15 u.m.

Semnul minus obtinut are semnificatia utilizarii de lichiditati peste nivelul incasarilor din aceste operatiuni, iar din punct de vedere contabil, fluxul de trezorerie afectat unui tip de activitate este reflectat de conturile de trezorerie corespunzatoare, In exemplul de mai sus, singurul cont de trezorerie care se modifica, in cursul operatiunilor 4, 5 si 6, este 5121, si are un sold final creditor de 15 u.m.

Activitatea de exploatare este activitatea curenta in cadrul careia se desfasoara cea mai mare parte a operatiunilor dintr-o entitate economica.

Veniturile realizate si incasate in luna in curs sunt marcate prin corespondenta intre:

contul 5311 si conturile 707 "Venituri din vanzari de marfuri' (25 u.m.)

contul 5311 si 706 "Venituri din chirii' (2 u.m.).

Cheltuielile efectuate si achitate sunt doar cele cu dobanzile bancare in suma de 3 u.m.

Toate celelalte fluxuri de valoare inregistrate in contabilitate prin corespondente intre conturile de trezorerie si conturi din clasele 1-5, vor fi luate in calculul variatiilor decalajelor de trezorerie, rezultand:

a. Pentru contul 5121, variatiile pozitive, sub forma de incasari, sunt in valoare de 25 u.m., iar cele negative, sub forma de plati, sunt de 30 u.m.;

b. Pentru contul 5311, variatiile pozitive, sub forma de incasari, sunt in valoare de 4 u.m., iar cele negative, sub forma de plati, sunt de 20 u.m.

Daca aplicam relatia de calcul corespunzatoare fluxurilor de trezorerie din exploatare avem:

Venituri incasate = 27 u.m.

- Cheltuieli achitate = 3 u.m.

+Variatiile pozitive = 25 +4 =29 u.m.

-Variatii negative = 30+20-50 u.m.

= Fluxul de trezorerie degajat de activitatea de exploatare = 3 u.m.

Venituri realizate si incasate  27 u.m.

Cheltuieli efectuate si achitate  (3) u.m.

+/- Variatiile datorate decalajelor de trezorerie  (21) u.m.

=Flux de trezorerie degajat de activitatea de exploatare 3 u.m.

4. Analiza comparativa intre fluxurile de trezorerie si

rezultatul perioadei

Dupa o analiza a fluxurilor de trezorerie pe categorii de activitati, realizam in continuare o analiza a modului de formare a rezultatului perioadei, cu explicarea diferentelor ce apar. Astfel, la nivelul Contului de profit si piersere, vom regasi urmatoarele valori:

% = 121 27

707 25

706 2

121 = % 43

607 20

641 20

666 3

Rezulta astfel o Pierdere de 16 u.m. ( 27 u.m. - 43 u.m.= - 16 u.m. ) ce rezulta din activitatea de exploatare.

Diferenta fata de fluxul de trezorerie de 3 u.m. este data de acele categorii de incasari si plati care nu corespund cheltuielilor si veniturilor din aceasta perioada, adica:

incasari de la clienti de 15 u.m.

veniturile incasate in avans de 4 u.m.

Variatia trezoreriei (VT) la nivelul S.C. "CRISPY' SRL pentru perioada analizata se determina prin insumarea fluxurilor de trezorerie generate de cele trei tipuri de activitati, adica:

VT= 60 u.m. - 15 u.m. +3 u.m. = 48 u.m.

Aceeasi valoare este evidentiata si de conturile de trezorerie care au inregistrat modificari; "5121' (22 u.m.) si "5311' (26 u.m.) astfel:

contul '5121' a inregistrat incasari de 80 u.m. si plati de 58 u.m., disponibilitatile din cont la sfarsitul lunii sunt de 22 u.m.;

contul '5311' a inregistrat incasari de 56 u.m. si plati de 30 u.m., numerarul din casierie la sfarsitul lunii este de 26 u.m.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1593
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved