Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Management Bancar – TEST GRILA

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Management Bancar – TEST GRILA

1. Pozitia lichiditatii se determina ca diferenta intre activele lichide si pasivele volatile:

a. Adevarat
b. Fals

2. Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) se calculeaza dupa urmatoarea formula:

a. Adevarat

b. Fals

3. Depozitele cu ridicata reprezinta depozite bancare la termen care apartin persoanelor fizice:

a. Adevarat

b. Fals

4. In vederea derularii activitatii in conditii de siguranta, bancile sunt obligate sa repartizeze 20

% din profitul brut pentru constituirea fondului de rezerva:

a. Adevarat

b. Fals

5. Serviciile bancare reprezinta componente ale produselor bancare generate de operatiunile

pe care banca le realizeaza:

a. Fals

b. Adevarat

6. Bancile multinationale (mixte) sunt constituite prin subscrierea capitalului de catre Bancile

Centrale din tarile membre:

a. Adevarat;

b. Fals

7. Banca reprezinta institutia financiara care:

a. in schimbul primei de asigurare incasate isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele

produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale, de a platisuma asigurata la

producerea unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate;

b. desfasoara servicii de investitii in contul lor si / sau in contul altor persoane pentru transferul

de instrumente financiare sau drepturi aferente acestora si de servicii accesorii sau conexe;

c. mobilizeaza mijloacele banesti existente in economie, finanteaza prin imprumuturi persoane

fizice si juridice, organizeaza si efectueaza decontarile si platile in cadrul economiei

nationale;

8. Activitatea desfasurata de Banca Centrala consta in:

a. stabilirea si coordonarea politicii monetare si de credit a tarii indeplinind functiile de credit,

de emisiune de moneda, de promovare a politicii monetare;

b. primirea de depozite la vedere, acordarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung si in

derularea operatiunilor de incasari si plati;

c. derularea tuturor tipurilor de operatiuni bancare;

9. Serviciile bancare cuprind:

a. atragerea de depozite la vedere si la termen, operatiuni in cont curent, acordarea de

credite, vanzarea de obligatiuni;

b. operatiuni de asigurare si reasigurare;

c. operatiuni de consultanta in domeniul juridic;

10. Principala metoda informatica, utilizata pentru distribuirea creditelor acordate persoanelor

pentru necesitatile lor casnice si familiale, este:

a. metoda financiar-informatica;

b. metoda de credit scoring;

c. metoda-diagnostic a garantiilor;

11. Principalele implicatii ale cresterii dobanzii in sectorul bancar sunt:

a. cresterea veniturilor pentru creditori si diminuarea obligatiilor pentru debitori;

b. scaderea veniturilor pentru creditori si cresterea obligatiilor pentru debitori;

c. cresterea veniturilor pentru creditori si a obligatiilor pentru debitori;

12. Riscurile operationale, in domeniul bancar, sunt determinate de:

a. variatia ratei dobanzii pe piata interbancara;

b. calitatea activelor bancii si a compartimentelor ce indeplinesc functiile sale debaza;

c. variatia cursului de schimb din sectorul bancar;

13. Rata levierului financiar reflecta:

a. modul de utilizare a resurselor imprumutate de banca;

b. raportul dintre venitul net din dobanzi, pe de o parte, si activele valorificate, pe de alta

parte;

c. gradul de recuperare a investitiilor proprietarilor bancii;

14. Activele cu dobanda sensibila sunt determinate prin:

a. insumarea activelor cu dobanda variabila cu activele cu dobanzi fixe;

b. insumarea activelor circulante cu activele fixe;

c. diferenta intre activele fixe si datoriile pe termen scurt;

15. Capitalul suplimentar al unei societati bancare cuprinde urmatoarele elemente:

a. datoria subordonata, prime legate de capital, subventii pentru investitii;

b. datoria subordonata, subventii pentru investitii, diferente favorabile din reevaluarea

patrimoniului;

c. datoria subordonata, rezerve legale, diferente favorabile din reevaluarea patrimoniului;

16. Operatiunile derulate de banci in cadrul activitatii de trezorerie sunt:

a. operatiuni active, operatiuni pasive, monitorizarea riscurilor;

b. acordarea de credite persoanelor fizice si juridice;

c. operatiuni de titlurizare;

17. Bilantul unei banci in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii: pasive = 1.179.974.700

lei; conturi curente = 178.848.700 lei; conturi de disponibil = 219.759.100 lei;

active solide =615.029.200 lei. Indicatorul risc de lichiditate a inregistrat urmatoarele

valori in cursul exercitiului N:

a. 1,0499

b. 1,4011

c. 0,9823

d. 1,4172

e. 1,5129

18. O banca prezinta urmatoarele date in cadrul bilantului pentru exercitiul N: imobilizari =

970.420.800 lei; active lichide = 1.926.550.900 lei; capital propriu = 2.422.812.500 lei;

capital imprumutat = 474.159.200 lei. Contul de profit si pierdere pe exercitiul N

al acestei banci contine urmatoarele informatii: venituri totale din dobanzi =

476.865.700 lei; cheltuieli totale cu dobanzi = 55.216.200 lei; provizioane pentru pierderi

din imprumuturi = 70.274.900 lei; cheltuieli nelegate de dobanzi = 34.137.400 lei; venituri

nelegate de dobanzi = 41.830.300 lei; impozite si taxe = 40.157.100 lei.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) al acestei banci a inregistrat urmatoarele valori:

a. 13,01 %

b. 19,94 %

c. 13,16 %

d. 10,97 %

e. 7,17 %

19. Trei societati bancare A, B, C au inregistrat urmatoarele date in cadrul bilanturilor contabile

pe exercitiul N: banca A, active = 16.849.700 lei, din care active solide = 8.577.200 lei;

pasive stabile = 7.174.800 lei; banca B, active solide = 19.758.800 lei;

pasive = 29.162.700 lei, din care pasive stabile = 15.035.400 lei; banca C, active lichide

= 20.908.400 lei; pasive =35.774.700 lei, din care pasive stabile = 10.863.500 lei.

Ordinea descrescatoare a acestor banci, in ceea ce priveste gradul de rentabilitate, este

urmatoarea:

a. A,B,C

b. A,C,B

c. C,A,B

d. C,B,A

e. B,A,C

20. O societate bancara prezinta urmatoarele informatii financiare pentru exercitiul financiar N:

rentabilitatea activelor = 19,42 %; dobanzi platite = 61.287.723 lei; capital imprumutat =

507.348.700 lei; grad de indatorare = 0,1957. Rata levierului financiar al acestei banci in

cadrul exercitiului N va fi de:

a. 20,19 %

b. 9,87 %

c. 4,45 %

d. 4,12 %

e. 1,78 %

21. Rata lichiditatii se calculeaza ca raport intre imprumuturile nou contractate si imprumuturile

scadente in aceeasi perioada:

a. Adevarat;

b. Fals;

22. Rentabilitatea activelor (ROA) se calculeaza dupa urmatoarea formula:

a. Fals;

b. Adevarat;

23. Depozitele cu amanuntul reprezinta depozite bancare la termen destinate persoanelor

fizice:

a. Adevarat;

b. Fals;

24. Rezerva generala pentru riscul de credit este constituit in limita a 1 % din soldul creditelor

acordate:

a. Adevarat;

b. Fals;

25. Serviciile bancare de personal sunt concretizate in depozite si credite generatoare de

produse bancare:

a. Fals;

b. Adevarat;

26. Bancile internationale sunt constituite prin subscrierea capitalului de catre Bancile Centrale

din tarile membre:

a. Adevarat;

b. Fals;

27. Care dintre urmatoarele functii sunt incadrate in serviciile pe care le efectueaza o banca:

a. distribuirea titlurilor de participare ale fondurilor deschise de investitii;

b. plasarea si investirea fondurilor prin acordarea de credite sau achizitionarea de titluri la

vedere;

c. concentrarea cererii si ofertei pentru anumite categorii de marfuri si valori, realizandu-se

tranzactii dupa o anumita procedura determinata, potrivit unui program prestabilit intr-un

loc cunoscut;

28. Bancile comerciale reprezinta acele societati bancare specializate in:

a. derularea tuturor tipurilor de operatiuni bancare pe termen scurt, mediu sau lung;

b. primirea de depozite la vedere, acordarea de credite pe termen scurt, mediu sau lung,

derularea operatiunilor de incasari si plati;

c. emisiunea de moneda, promovarea politicii monetare, administrarea rezervelor valutare

si supravegherea sistemului bancar;

29. Serviciile de personal, raportate la participarea factorilor munca si factorilor

capital,reprezinta:

a. serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

b. serviciile care imbina factorul capital si factorul munca, reflectate de plati siincasari;

c. serviciile realizate exclusiv prin munca personalului concretizate in consultatii,

inginerie financiara, de regula nepurtatoare de produse bancare;

30. Statul si comunitatea bancara creeaza bancilor un sistem de protectie prin:

a. emiterea de legi si norme precise care permit crearea unui cadru de control intern si

extern asupra bancilor;

b. verificari periodice a activitatii desfasurate de banci;

c. ingradirea, de catre Banca Centrala, a ratei dobanzii la creditele acordate de banci;

31. Principalele efecte, pe care scaderea dobanzilor o produce in sectorul bancar, sunt:

a. cresterea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

b. diminuarea veniturilor creditorilor si a obligatiilor debitorilor;

c. diminuarea veniturilor creditorilor si cresterea obligatiilor debitorilor;

32. Riscurile fundamentale pe plan operational se manifesta legat de:

a. sistemul de transfer al fondurilor si modul de operare a instrumentelor de plata;

b. sistemul de acordare a creditelor;

c. sistemul organizational al bancii;

33. Activitatea centrelor de trezorerie are drept scop:

a. analiza si selectarea clientilor;

b. mobilizarea resurselor necesare compartimentelor distribuitoare;

c. prelucrarea instrumentelor de plata;

34. Pasivele cu dobanzi sensibile sunt calculate prin:

a. diferenta intre pasivele cu dobanzi variabile si activele cu dobanzi variabile;

b. insumarea pasivelor cu dobanzi variabile si a pasivelor cu dobanzi fixe;

c. diferenta intre pasivele cu dobanzi fixe si activele cu dobanzi fixe;

35. Capitalul de baza reprezinta:

a. resursele provenite de la actionari si din activitatea proprie a bancii;

b. resursele imprumutate sau provenite din surse extraordinare;

c. activele imobilizate detinute de banca;

36. In cadrul operatiilor active derulate de o banca intalnim:

a. atragerea de depozite;

b. imprumuturile atrase de pe piata interbancara;

c. operatiunile pe piata monetara;

37. O banca prezinta urmatoarele informatii in cadrul bilantului din exercitiul N: depozite totale

=398.402.700 lei, din care depozite la termen = 182.357.100 lei si imprumuturi de la

clientela nebancara = 18.843.700 lei; active totale = 955.041.800 lei din care

active solide =483.642.700 lei. Riscul de lichiditate al acestei banci, in cursul

perioadei N, a fost de:

a. 0,1917

b. 0,1423

c. 1,9951

d. 3,1119

e. 2,3904

38. O societate bancara a inregistrat in cursului exercitiului financiar N in cadrul bilantului

urmatoarele date: active imobilizate = 1.270.370.500 lei; credite totale = 1.539.843.300 lei;

decontari si debitori = 731.425.500 lei; casa = 307.968.400 lei; capital propriu =

3.379.411.300 lei, capital imprumutat = 470.196.400 lei; venit net din dobanzi =

1.012.422.800 lei; provizioane pentru pierderi din imprumuturi = 144.060.200 lei; cheltuieli

nelegate de dobanzi = 62.025.900 lei; venituri nelegate de dobanzi = 58.024.300 lei;

impozite si taxe = 106.044.200 lei. Rentabilitatea capitalului propriu al acestei societati

bancare a inregistrat urmatoarele valori:

a. 19,27 %

b. 15,51 %

c. 29,97 %

d. 20,21 %

e. 22,44 %

39. O banca a inregistrat urmatoarele date, in cursul exercitiului financiar N, in cadrul

bilantului: active = 10.737.300 lei, din care active solide = 3.283.100 lei; pasive stabile

= 5.226.200 lei. Pozitia lichiditatii a acestei banci, in cursul exercitiului N, a fost de:

a. 1.943.100 lei

b. 5.511.100 lei

c. 7.454.200 lei

d. 2.041.900 lei

e. 2.219.400 lei

40. O societate bancara prezinta urmatoarele informatii financiare pentru exercitiul financiar N:

profit net = 788.923.400 lei; total active = 3.471.889.300 lei; rata dobanzii bonificate = 9,2%;

grad de indatorare = 0,21. Rata levierului financiar al acestei banci in cadrul exercitiului N

va fi de:

a. 3,59 %

b. 22,72 %

c. 15,59 %

d. 8,97 %

e. 9,55 %

41. Pasivele nete simple sunt calculate pentru fiecare perioada ca diferenta intre pasivele si

activele cu aceeasi scadenta:

a. Adevarat;

b. Fals;

42. Gradul de indatorare al bancii (GI) se calculeaza astfel:

a. Adevarat;

b. Fals;

43. Pretul de intrare reprezinta o strategie de pret aplicata in cazul serviciilor pasive:

a. Adevarat;

b. Fals;

44. Conform normelor referitoare la solvabilitatea bancara, fondurile proprii trebuie sa

reprezinte cel putin 8 % din totalul activelor si elementelor din afara bilantului:

a. Adevarat;

b. Fals;

45. Produsele bancare sunt materiale, fiind supuse atat uzurii morale, cat si celei fizice:

a. Fals;

b. Adevarat;

46. Bancile publice, al caror capital este detinut, sub diverse forme, de Stat, dispun de

autonomie si personalitate juridica:

a. Adevarat;

b. Fals;

47. Care sunt cele trei categorii de operatiuni ale activitatii pe care o desfasoara o banca ?

a. operatii active, operatii pasive, operatii comerciale si de comision;

b. operatii active, operatii pasive, operatii de dezvoltare a sistemelor de tranzactionare

bursiera;

c. operatii bursiere, operatii active, operatii pasive;

48. Bancile universale sunt acele societati bancare care:

a. deruleaza toate tipurile de operatiuni bancare, atat pe termen scurt, cat si pe termen

mediu sau lung;

b. stabilesc si coordoneaza politica monetara si de credit a tarii;

c. sunt specializate in primirea de depozite la vedere;

49. Serviciile mixte reprezinta:

a. serviciile care imbina factorul capital si factorul munca, reflectate de plati si incasari;

b. serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

c. serviciile concretizate in consultatii si inginerie financiara;

50. Riscul de lichiditate pentru banci reprezinta:

a. posibilitatea de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

b. posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

c. dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la

un moment dat;

51. In domeniul bancar, riscul de piata se refera la:

a. deviatiile nefavorabile ale valorii de piata, ale pozitiilor, pe timpul duratei minime

necesare pentru lichidarea pozitiilor;

b. riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii;

c. posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de evolutia cursului de schimb;

52. In prezent, evolutiile de pe piata de capital au dus la:

a. cresterea importantei bancilor in calitate de intermediar in circuitul capitalului;

b. restrangerea rolului bancilor in calitate de intermediar efectiv in circuitul capitalului;

c. cresterea importantei sectorului bancar in ansamblul economiei;

53. Cum este lichiditatea bancara, in cazul unui nivel inferior al dobanzii si al unei cereri slabe

de credite ?

a. maxima;

b. in scadere;

c. minima;

54. O valoarea a GAP pozitiva semnifica faptul ca:a. activele cu dobanda sensibila sunt mai mici decat pasivele cu dobanda sensibila;

b. activele cu dobanda variabila sunt mai mici decat pasivele cu dobanda variabila;

c. activele cu dobanda sensibila sunt mai mari decat pasivele cu dobanda sensibila;

55. Adecvarea capitalului inseamna:

a. adaptarea marimii capitalului in raport cu piata;

b. cresterea marimii capitalului la cererea actionarilor bancii;

c. stabilirea conventionala a marimii capitalului in functie de anumite criterii propuse de

parteneri;

56. Care sunt activitatile desfasurate de catre banci in cadrul operatiilor pasive ?

a. operatiunile pe piata monetara si pe piata de capital;

b. imprumuturi pe piata interbancara si atragerea de depozite;

c. plasamente pe piata interbancara si acordarea de credite;

57. Bilantul unei banci in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii: pasive = 844.630.700 lei;

conturi curente = 97.535.400 lei; conturi de disponibil = 181.532.900 lei; active solide =

391.932.400 lei. Indicatorul risc de lichiditate a inregistrat urmatoarele valori in cursul

exercitiului N:

a. 2,2437

b. 1,6221

c. 1,1987

d. 2,4589

e. 1, 9973

58. O banca prezinta urmatoarele date in cadrul bilantului pentru exercitiul N: imobilizari =

698.524.700 lei; active lichide = 1.451.201.200 lei; capital propriu = 1.732.488.500 lei;

capital imprumutat = 417.237.400 lei. Contul de profit si pierdere pe exercitiul N al acestei

banci contine urmatoarele informatii: venituri totale din dobanzi = 407.728.500 lei;

cheltuieli totale cu dobanzi = 47.210.700 lei; provizioane pentru pierderi din imprumuturi

= 60.087.300 lei; cheltuieli nelegate de dobanzi = 28.612.900 lei; venituri nelegate

de dobanzi = 35.765.700 lei; impozite si taxe = 34.335.100 lei. Rentabilitatea capitalului

propriu (ROE) al acestei banci a inregistrat urmatoarele valori:

a. 10,91 %

b. 15,77 %

c. 18,92 %

d. 20,73 %

e. 19,23 %

59. Trei societati bancare A, B, C au inregistrat urmatoarele date in cadrul bilanturilor contabile

pe exercitiul N: banca A, pasive = 37.961.900 lei, din care pasive stabile = 28.681.800 lei;

active solide = 10.685.100 lei; banca B, active = 48.763.100 lei, din care active solide =

28.358.800 lei; pasive volatile = 18.868.400 lei; banca C, active solide = 77.169.400 lei;

pasive = 108.561.300 lei, din care pasive stabile = 81.482.500 lei. Ordinea descrescatoare

a acestor banci, in ceea ce priveste gradul de rentabilitate, este urmatoarea:

a. B,A,C

b. C,A,B

c. B,C,A

d. A,C,B

e. C,B,A

60. O societate bancara prezinta urmatoarele informatii financiare pentru exercitiul financiar N:

profit net = 511.445.300 lei; total active = 2.911.031.050 lei; dobanzi platite = 58.878.800

lei; capital imprumutat = 591.746.750 lei; grad de indatorare = 0,27.

Rata levierului financiar al acestei banci in cadrul exercitiului N va fi de:

a. 10,22 %

b. 2,75 %

c. 12,32 %

d. 9,21 %

e. 5,52 %

61. Pasivele nete cumulate sunt calculate ca diferenta intre activele si pasivele cumulate in

mod secvential:

a. Adevarat;

b. Fals;

62. Venitul net din dobanzi al unei societati bancare se calculeaza ca diferenta intre veniturile

totale din dobanzi, pe de o parte, si impozite si taxe, pe de alta parte:

a. Adevarat;

b. Fals;

63. Serviciile active reprezinta acea categorie de servicii bancare caracterizata prin atragerea

de noi clienti:

a. Adevarat;

b. Fals;

64. Conform reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, capitalul social al unei banci este de

minim 2 milioane euro:

a. Adevarat;

b. Fals;

65. Produsele bancare pot fi protejate prin brevete, ca urmare a unui continut neuniform:

a. Fals;

b. Adevarat;

66. Bancile factor asigura colectarea creantelor si remunerarea lor, furnizand o lichiditate

anticipata a creditorilor conta unui comision:

a. Adevarat;

b. Fals;

67. Operatiile active reprezinta activitatile prin care o banca:

a. desfasoara diverse tranzactii de vanzare-cumparare de mijloace de plata sau servicii

financiare prestate;

b. acorda credite si efectueaza plasamente pe baza depozitelor constituite;

c. atrage depunerile persoanelor fizice si juridice;

68. Bancile de afaceri au ca activitate principala:

a. primirea de depozite la vedere, operatiuni de incasari si plati;

b. emisiunea de moneda, promovarea politicii monetare, administrarea rezervelor valutare

si supravegherea sistemului bancare;

c. investirea depunerilor pe termen lung si constituirea intreprinderilor, prin servicii

financiare specializate;

69. Serviciile centrate pe capital cuprind:

a. serviciile concretizate in consultatii si inginerie financiara;

b. serviciile concretizate in depozite si credite generatoare de produse bancare;

c. serviciile care imbina factorul capital si factorul munca;

70. Riscul de solvabilitate are drept baza de referinta:

a. acoperirea finala a pasivelor existente prin active valorificabile si capacitatea de a

acoperi prin capital propriu angajamentele privind resursele mobilizate;

b. disponibilitatea imediata a fondurilor plasate;

c. diminuarea posibilitatii de scadere a veniturilor bancare ca urmare a micsorarii ratei

dobanzii;

71. Care sunt parametrii de piata care, prin instabilitatea lor, pot conduce la aparitia riscului de

piata ?

a. volumul pietei, cursul de schimb, indici bursieri;

b. dobanda, volumul pietei, indici bursieri;

c. dobanda, cursul de schimb, indici bursieri;

72. Orientarea primordiala, in practica si teoria bancara, o reprezinta:

a. necesitatea de acoperire cat mai deplina a cheltuielilor de alta natura decat

dobanzile prin venituri proprii;

b. necesitatea de acoperire a riscului de credit prin cresterea plafonului de garantare;

c. eliminarea riscului de schimb prin politici financiare adecvate;

73. Prima privind riscul dobanzii reprezinta:

a. prima de risc provenind din modificarea ratelor dobanzii;

b. prima pentru acoperirea pierderilor provenite din neindeplinirea obligatiilor

debitorilor fata de creditori;

c. prima de risc provenind din modificarea ratei inflatiei;

74. GAP se determina ca diferenta intre:

a. pasivele cu dobanda variabila si activele cu dobanda variabila;

b. activele cu dobanda sensibila si pasivele cu dobanda sensibila;

c. activele cu dobanda fixa si pasivele cu dobanda fixa;

75. Conform Acordului de la Basel, valoarea capitalului total in raport cu totalul activelor

ponderate este de:

a. 7 %;

b. 8 %;

c. 11 %;

76. Pozitia monetara a unei banci reprezinta:

a. valoarea la un moment dat a tuturor activelor sale;

b. valoarea datoriei subordonate a societatii bancare;

c. valoarea indicelui bursier al societatii bancare detinut la bursa de valori;

77. O banca prezinta urmatoarele informatii in cadrul bilantului din exercitiul N: depozite totale

=884.980.900 lei, din care depozite la termen = 449.162.300 lei si imprumuturi de la

clientela nebancara = 41.803.200 lei; active totale = 2.121.285.900 lei din care

active solide =1.077.145.100 lei. Riscul de lichiditate al acestei banci, in cursul perioadei N,

a fost de:

a. 2,2991

b. 2,6499

c. 3,2401

d. 1,1927

e. 1,9339

78. O societate bancara a inregistrat in cursului exercitiului financiar N in cadrul bilantului

urmatoarele date: active imobilizate = 1.905.555.700 lei; credite totale = 2.309.764.900 lei;

decontari si debitori = 1.097.138.300 lei; casa = 461.952.500 lei; capital propriu =

4.069.116.900 lei, capital imprumutat = 1.705.324.500 lei; venit net din dobanzi =

1.417.391.900 lei; provizioane pentru pierderi din imprumuturi = 201.684.300 lei; cheltuieli

nelegate de dobanzi = 86.836.200 lei; venituri nelegate de dobanzi = 81.234.100 lei;

impozite si taxe = 148.461.800 lei. Rentabilitatea capitalului propriu al acestei societati

bancare a inregistrat urmatoarele valori:

a. 28,99 %

b. 26,09 %

c. 32,47 %

d. 21,44 %

e. 19,83 %

79. O banca a inregistrat urmatoarele date, in cursul exercitiului financiar N, in cadrul

bilantului: active = 64.423.800 lei, din care active solide = 19.054.900 lei; pasive stabile

= 30.851.700 lei. Pozitia lichiditatii a acestei banci, in cursul exercitiului N, a fost de:

a. 11.796.800 lei

b. 45.368.900 lei

c. 33.572.100 lei

d. 15.870.200 lei

e. 9.571.400 lei

80. O societate bancara prezinta urmatoarele informatii financiare pentru exercitiul financiar N:

profit net = 464.950.300 lei; total active = 2.926.056.010 lei; dobanzi platite = 52.773.200 lei;

capital imprumutat = 603.812.350 lei; grad de indatorare = 0,18. Rata levierului financiar al

acestei banci in cadrul exercitiului N va fi de:

a. 0,89 %

b. 1,57 %

c. 5,97 %

d. 12,41 %

e. 13,49 %

81. Indicele lichiditatii este calculat ca raport intre activele ponderate si pasivele ponderate:

a. Adevarat;

b. Fals;

82. Fondurile proprii se compun din capitalul propriu si capitalul suplimentar:

a. Fals;

b. Adevarat;

83. Serviciile substituite sunt acele servicii bancare desfasurate pentru atragerea de noi clienti:

a. Fals;

b. Adevarat;

84. Normele referitoare la lichiditate se refera la normarea rezervelor minime obligatorii ale

bancii la Banca Nationala a Romaniei:

a. Adevarat;

b. Fals;

85. Creditele si depozitele reprezinta, in practica activitatii bancare, servicii bancare:

a. Adevarat;

b. Fals;

86. Bancile off-shore reprezinta acele institutii financiar-bancare ce functioneaza in anumite

zone libere si realizeaza numai operatiuni cu nerezidentii:

a. Adevarat;

b. Fals;

87. Operatiile pasive reprezinta:

a. activitatile de acordare de credite;

b. activitatile de efectuare de plasamente pe baza depozitelor constituite;

c. activitatile de constituire a resurselor;

88. Bancile autohtone reprezinta acele societati bancare:

a. componente ale sistemului bancar national care functioneaza sub supravegherea

Bancii Centrale si care apartin unor persoane fizice sau juridice rezidente;

b. constituite prin subscrierea capitalului de catre Bancile Centrale din tarile membre;

c. componente ale unui sistem bancar national, care functioneaza sub supravegherea

Bancii Centrale si care apartin unor persoane fizice sau juridice diferite;

89. Riscul de intreprindere reprezinta:

a. un risc de organizare al bancii, legat de actiunea omului, de material si de

mediul ambiental;

b. un risc de piata determinat de deviatiile nefavorabile ale valorii de piata;

c. un risc operational determinat de calitatea activelor bancii;

90. Riscul de solvabilitate al bancii este:

a. riscul de a nu dispune de fonduri suficiente pentru a acoperi pierderile eventuale;

b. dificultatea in a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor angajamente la

un moment dat;

c. posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

91. Pozitia, in cadrul sectorului bancar, este definita ca:

a. numarul de clienti debitori la o banca;

b. detinerea de active si de pasive bancare;

c. numarul de clienti creditori la o banca;

92. Centrele de responsabilitate, la nivel bancar, sunt organizate pe:

a. centre de profit si centre de costuri;

b. centre de gestiune si centre de profit;

c. centre de venituri si centre de costuri;

93. Cum este lichiditatea bancara, la un nivel inalt al dobanzii si o cerere puternica de credite?

a. in scadere;

b. minima;

c. in crestere;

94. Operatiunile extrabilantiere reprezinta:

a. operatiuni care angajeaza resurse sau active apartinand bancilor respective;

b. operatiuni care nu angajeaza resursele administrate de banci in cadrul lor patrimonial;

c. operatiuni care mobilizeaza resursele financiare provenite din depozitele clientilor;

95. Conform clasificarii activelor in functie de gradul de risc, in clasa de risc 0 % sunt incluse

urmatoarele active:

a. numerar, creante asupra administratiei locale;

b. creante asupra bancilor comerciale;

c. creante garantate prin ipoteci, leasing imobiliar;

96. Care sunt activele care formeaza pozitia monetara a bancii ?

a. activele imobilizate, creditele acordate persoanelor fizice;

b. creante asupra clientelei financiare, leasingul imobiliar;

c. numerarul, disponibilul in contul de rezerva la Banca Centrala, disponibilul la conturi

curente la alte banci;

97. O banca prezinta urmatoarele date in cadrul bilantului pentru exercitiul N: imobilizari =

768.377.200 lei; active lichide = 1.596.321.300 lei; capital propriu = 1.905.737.400 lei;

capital imprumutat = 458.670.700 lei. Contul de profit si pierdere pe exercitiul N

al acestei banci contine urmatoarele informatii: venituri totale din dobanzi = 509.670.700

lei; cheltuieli totale cu dobanzi = 59.014.400 lei; provizioane pentru pierderi din imprumuturi

= 75.109.100 lei; cheltuieli nelegate de dobanzi = 35.767.200 lei; venituri nelegate de

dobanzi = 44.707.100 lei; impozite si taxe = 42.918.900 lei. Rentabilitatea capitalului

propriu (ROE) al acestei banci a inregistrat urmatoarele valori:

a. 19,91 %

b. 17,92 %

c. 18,07 %

d. 10,42 %

e. 5,57 %

98. Bilantul unei banci in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii: pasive = 2.654.942.800

lei; conturi curente = 402.409.300 lei; conturi de disponibil = 494.457.800 lei;

active solide =1.383.391.800 lei. Indicatorul risc de lichiditate a inregistrat urmatoarele

valori in cursul exercitiului N:

a. 1,8233

b. 1,1991

c. 2,3459

d. 1,4177

e. 2,2947

99. Trei societati bancare A, B, C au inregistrat urmatoarele date in cadrul bilanturilor contabile

pe exercitiul N: banca A, active = 12.637.200 lei, din care active solide = 6.432.700 lei;

pasive stabile = 5.022.300 lei; banca B, active solide = 14.819.100 lei;

pasive = 21.871.900 lei, din care pasive stabile = 10.524.800 lei; banca C, active lichide =

15.681.300 lei; pasive =26.830.900 lei, din care pasive stabile = 7.604.500 lei.

Ordinea descrescatoare a acestor banci, in ceea ce priveste gradul de rentabilitate, este

urmatoarea:

a. A,B,C

b. C,B,A

c. C,A,B

d. A,C,B

e. B,A,C

100. O societate bancara prezinta urmatoarele informatii financiare pentru exercitiul financiar

N: profit net = 254.387.800 lei; total active = 2.448.390.800 lei; dobanzi platite

= 38.827.700 lei; capital imprumutat = 694.592.130 lei; grad de indatorare = 0,31.

capital imprumutat = 694.592.130 lei; grad de indatorare = 0,31. Rata levierului financiar

al acestei banci in cadrul exercitiului N va fi de:

a. 10,41 %

b. 2,15 %

c. 9,79 %

d. 3,49 %

e. 4,47 %

101. Riscul de lichiditate se calculeaza, in practica bancara, ca raport intre activele lichide si

depozitele la vedere:

a. Adevarat

b. Fals

102. Norma Cooke se calculeaza ca raport intre fondurile proprii si activele imobilizate:

a. Adevarat;

b. Fals;

103. Costul marginal al resurselor bancare masoara costul platit de banca pentru a cumpara o

unitate suplimentara de resurse pe care aceasta le poate investi:

a. Adevarat;

b. Fals;

104. Marja dobanzii exprima raportul dintre venitul net din dobanzi, pe de o parte, si fondurileproprii, pe de alta parte:

a. Adevarat;

b. Fals;

105. Serviciile reprezinta componente ale produselor generate de operatiunile realizate de

banca in contul clientilor sau generate de operatiuni ne-furnizoare de produse bancare:

a. Adevarat;

b. Fals;

106. Bancile specializate sunt acele institutii financiar-bancare ce detin conturi, pe baza de

reciprocitate, ale altor banci din afara frontierelor:

a. Adevarat;

b. Fals;

107. Operatiile comerciale si de comision se refera la:

a. tranzactii de vanzare-cumparare de mijloace de plata sau servicii financiare prestate;

b. atragerea depunerilor persoanelor fizice si juridice in depozite;

c. efectuarea de plasamente pe baza depozitelor constituite;

108. Bancile mixte sunt:

a. societati bancare pe actiuni in care statul reprezinta unul dintre actionari;

b. societati bancare al caror capital apartine unui grup de persoane fizice si juridice;

c. societati bancare al caror capital este detinut, sub diverse forme, de catre stat;

109. Sfera riscului mediului ambiental care afecteaza o banca se refera la:

a. posibilitatea producerii unor evenimente neprevazute legate de activitatea

echipamentelor si instalatiilor bancare;

b. reglementarile de ordin juridic sau fiscal si la influentele negative pe care acestea

le pot exercita asupra bancii;

c. posibilitatea producerii unor disfunctionalitati la nivel organizational;

110. Riscul de lichiditate, in cazul unei banci, se produce:

a. in cazul cresterii ratei dobanzii, de catre Banca Centrala, pentru creditele acordate

clientilor;

b. in cazul neplatii creditelor si a dobanzilor aferente de catre clienti;

c. in cazul retragerii masive a depozitelor de catre clientela, ca urmare a pierderii increderii

in banca;

111. Pentru a inlatura riscul de piata, bancile trebuie:

a. sa schimbe structura portofoliului de detineri, cu un control strict al costului tranzactiilor;

b. sa creasca rata dobanzii la creditele acordate, pentru a obtine venituri mai mari;

c. sa mareasca plafonul de garantare pentru creditele acordate;

112. Centrele de costuri sunt diferentiate functional in:

a. centre de gestiune, centre de suport si centre de structura;

b. centre operationale, centre de suport si centre de structura;

c. centre de gestiune, centre operationale si centre de structura;

113. Lichiditatea bancara in crestere, insotita de cerere de credite in scadere este

caracteristica pentru:

a. stadiul I al pietei dobanzii;

b. stadiul III al pietei dobanzii;

c. stadiul IV al pietei dobanzii;

114. Operatiunile extrabilantiere se angajeaza in sfera:

a. creditelor sub semnatura sau a scrisorilor de credit;

b. depozitelor atrase de la persoane fizice;

c. operatiilor de plati in contul clientilor;

115. Conform clasificarii activelor in functie de gradul de risc, creantele asupra bancilor

comerciale reprezinta:

a. active de clasa de risc 0 %;

b. active de clasa de risc 50 %;

c. active de clasa de risc 20 %;

116. Pozitia lichiditatii, in calitate de indicator de lichiditate, exprima:

a. acoperirea nevoilor de lichiditate pe termen scurt;

b. gradul de indatorare a bancii pe piata monetara;

c. potentialul bancii de a acoperi nevoia de lichiditate;

117. O banca prezinta urmatoarele informatii in cadrul bilantului din exercitiul N: depozite

totale =697.204.500 lei, din care depozite la termen = 354.124.700 lei si imprumuturi

de la clientela nebancara = 34.860.900 lei; active totale = 1.814.579.400 lei din care

active solide =918.920.900 lei. Riscul de lichiditate al acestei banci, in cursul perioadei N,

a fost de:

a. 2,2525

b. 3,4278

c. 2,9059

d. 3,3112

e. 2,1893

118. O societate bancara a inregistrat in cursului exercitiului financiar N in cadrul bilantului

urmatoarele date: active imobilizate = 853.809.900 lei; credite totale = 1.067.262.300 lei;

decontari si debitori = 498.055.800 lei; casa = 207.893.700 lei; capital propriu =

2.117.848.500 lei, capital imprumutat = 509.173.200 lei; venit net din dobanzi =

711.508.250 lei; provizioane pentru pierderi din imprumuturi = 98.624.900 lei;

cheltuieli nelegate de dobanzi = 42.463.500 lei; venituri nelegate de dobanzi =

39.723.900 lei; impozite si taxe =204.152.200 lei. Rentabilitatea capitalului propriu a

acestei societati bancare a inregistrat urmatoarele valori:

a. 19,17 %

b. 20,92 %

c. 24,47 %

d. 30,12 %

e. 9,91 %

119. O banca a inregistrat urmatoarele date, in cursul exercitiului financiar N, in cadrul

bilantului: active = 17.942.400 lei, din care active solide = 5.307.900 lei; pasive stabile

= 8.592.100 lei. PoziŃia lichiditatii a acestei banci, in cursul exercitiului N, a fost de:

a. 3.284.200 lei

b. 9.350.300 lei

c. 12.634.500 lei

d. 4.584.700 lei

e. 3.907.981 lei

120. O societate bancara inregistreaza urmatoarea situatie privind scadentele depozitelor si

creditelor din portofoliu pentru primele 5 luni ale exercitiului N: in data de 1.02, depozite

scadente = 8.750.200 lei si credite scadente = 9.420.500 lei; in data de 1.03, depozite

scadente = 14.142.300 lei si credite scadente = 12.980.500 lei; in data de 1.04,

depozite scadente =19.282.700 lei si credite scadente = 17.321.400 lei, in data de 1.05,

depozite scadente =21.522.800 lei si credite scadente = 22.317.300 lei. Pasivele nete

cumulate ale bancii in data de 1.05 ale exercitiului N sunt de:

a. 1.658.300 lei

b. 1.961.300 lei

c. 670.200 lei

d. 1.850.200 lei

e. 1.012.300 lei

121. Nevoile de lichiditate ale unei banci reprezinta obligatiile imediate carora aceasta trebuie

sa le faca fata in calitate de intermediar financiar:

a. Fals;

b. Adevarat;

122. Activele ponderate reprezinta elemente de activ, bilantiere si extrabilantiere, ajustate cu

un coeficient in functie de risc:

a. Adevarat;

b. Fals;

123. Pretul de fructificare reprezinta acea strategie de pret aplicata in cazul serviciilor

substituite:

a. Adevarat;

b. Fals;

124. Cu cat gradul de indatorare este mai mare, cu atat rentabilitatea capitalului propriu este

mai redusa, ca urmare a unui risc de indatorare mai redus:

a. Adevarat;

b. Fals;

125. Conform criteriului inregistrarilor contabile, operatiunile bilantiere sun centrate pe averea

bancii:

a. Adevarat;

b. Fals;

126. Banca Centrala, in calitatea sa de institutie bancara nationala, poate acorda credite altor

banci:

a. Adevarat;

b. Fals;

127. Care sunt categoriile de intermediari financiari existente intr-o economie de piata ?

a. bancile si organizatiile financiare creatoare de moneda, societatile de valori mobiliare,

Trezoreria Publica;

b. societatile de valori mobiliare, societatile de asigurari, Trezoreria Publica;

c. bancile si organismele financiare creatoare de moneda, organismele financiare

specializate si societatile de asigurari, Trezoreria Publica;

128. Blocul central de supraveghere si reglementare al sistemului financiar este reprezentat

de:

a. piata financiara;

b. Banca Centrala;

c. Trezoreria Publica;

129. Riscul de organizare reprezinta:

a. un risc de calitate profesionala care poate implica erori mai mari sau mai mici;

b. un risc de producere a unor evenimente neprevazute legate de activitatea

echipamentelor si instalatiilor bancare;

c. posibilitatea aparitiei, unor reglementari juridice sau fiscale care sa afecteze in mod

negativ activitatea bancara;

130. Principalele masuri utilizate de banci pentru redresarea activitatii, in cazul producerii

riscului de lichiditate, sunt:

a.       utilizarea disponibilitatilor existente, contractarea de imprumuturi de la alte banci si

lichidarea activelor;

b. cresterea ratei dobanzii la depozitele bancare pentru persoanele fizice si juridice;

c. blocarea temporara a conturilor clientilor pana la obtinerea unor surse financiare

suplimentare;

131. Riscul de schimb este definit ca fiind:

a. posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

b. riscul de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

c. dificultatea unei banci de a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor

angajamente;

132. Centrele operationale au rolul de:

a. a efectua operatiuni personalizate prin natura lor, cu caracter nerepetitiv;

b. a efectua operatiuni de ordin organizational si de control intern;

c. a efectua prestatiile cu caracter repetitiv, proprii activitatii bancare;

133. Prima de risc privind insolvabilitatea debitorului se refera la:

a. prima pentru acoperirea pierderilor provenite din neindeplinirea obligatiilor debitorilor fata

de creditor;

b. prima de risc provenind din modificarea ratelor dobanzii;

c. prima de risc provenind din modificarea cursului de schimb;

134. Operatiunile extrabilantiere reprezinta:

a. obligatiuni ale bancilor care devin operabile numai daca survine un eveniment

conditionat, care, de regula, reprezinta un risc realizat;

b.      operatiuni desfasurate de banca in sfera atragerii de depozite de la persoane fizice si

juridice;

c.       operatiuni bancare de plata a creditelor scadente si a dobanzilor aferente datorate

clientelei financiare;

135. Care este cel mai important tip de capital precizat in cadrul principiilor sistemului de

adecvare a capitalului, stabilit prin Acordul de la Basel ?

a. aportul actionarilor;

b. datoria subordonata;

c. rezervele legale si rezervele generale pentru riscul de credit;

136. Pasivele nete ale unei banci exprima:

a. evolutia gradului de indatorare a bancii pe piata monetara;

b. perioada maxima de lichiditate si de minima lichiditate;

c. nevoile de finantare pe termen lung;

137. Bilantul unei banci in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii: pasive = 690.098.400

lei; conturi curente = 99.535.400 lei; conturi de disponibil = 210.981.700 lei;

conturi curente = 99.535.400 lei; conturi de disponibil = 210.981.700 lei; active solide =

418.511.900 lei. Indicatorul risc de lichiditate a inregistrat urmatoarele valori in cursul

exercitiului N:

a. 0,8746

b. 1,1299

c. 1,8123

d. 2,3781

e. 1,1433

138. O banca prezinta urmatoarele date in cadrul bilantului pentru exercitiul N: imobilizari =

941.755.700 lei; active lichide = 1.949.680.800 lei; capital propriu = 2.337.521.400 lei;

capital imprumutat = 553.915.100 lei. Contul de profit si pierdere pe exercitiul N

al acestei banci contine urmatoarele informatii: venituri totale din dobanzi

= 518.579.200 lei; cheltuieli totale cu dobanzi = 70.047.100 lei; provizioane pentru

pierderi din imprumuturi = 85.422.150 lei; cheltuieli nelegate de dobanzi = 41.850.200 lei;

venituri nelegate de dobanzi = 49.821.700 lei; impozite si taxe = 21.362.000 lei.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) al acestei banci a inregistrat urmatoarele valori:

a. 13,02 %

b. 14,79 %

c. 19,81 %

d. 29,01 %

e. 14,19 %

139. Trei societati bancare A, B, C au inregistrat urmatoarele date in cadrul bilanturilor

contabile pe exercitiul N: banca A, pasive = 57.942.700 lei, din care pasive stabile

= 43.022.400 lei; active solide = 39.027.500 lei; banca B, active = 73.044.500 lei,

din care active solide =42.538.200 lei; pasive volatile = 28.302.800 lei; banca C,

active solide = 115.754.100 lei; pasive = 162.841.500 lei, din care pasive stabile =

122.223.800 lei. Ordinea descrescatoare a acestor banci, in ceea ce priveste gradul de

rentabilitate, este urmatoarea:

a. B,C,A

b. C,B,A

c. C,A,B

d. A,C,B

e. B,A,C

140. O societate bancara inregistreaza urmatoarea situatie privind scadentele depozitelor si

creditelor din portofoliu pentru primele 5 luni ale exercitiului N: in data de 1.02, depozite

scadente = 11.251.400 lei si credite scadente = 12.789.300 lei; in data de 1.03, depozite

scadente = 18.922.200 lei si credite scadente = 17.007.900 lei; in data de 1.04, depozite

scadente = 27.255.700 lei si credite scadente = 25.295.900 lei, in data de 1.05, depozite

scadente = 24.385.200 lei si credite scadente = 21.981.300 lei. Pasivele nete simple ale

bancii in data de 1.05 ale exercitiului N sunt de:

a. 1.914.300 lei

b. 1.959.800 lei

c. 1.537.900 lei

d. 2.941.800 lei

e. 2.403.900 lei

141. Rata bresei exprima marimea maxima absoluta sau relativa a ratei dobanzii pe care

banca o poate plati pentru finantarea unor active:

a. Fals;

b. Adevarat;

142. Depozitele cu ridicata reprezinta, pentru o societate bancara, resurse atrase „nedepozit”:

a. Adevarat;

b. Fals;

143. Capitalul bancar desemneaza fondurile pe care banca le poate folosi pentru finantarea

unor operatiuni pe termen nelimitat:

a. Adevarat;

b. Fals;

144. Rata profitului net (RPN) se calculeaza in felul urmator:

a. Fals;

b. Adevarat;

145. Operatiunile vizand cheltuielile si veniturile bancii reprezinta, conform criteriului

inregistrarilor contabile, operatiuni bilantiere:

a. Fals;

b. Adevarat;

146. Acordarea de credite si efectuarea de plasamente pe baza depozitelor constituite

reprezinta, in practica bancara, operatiuni active:

a. Adevarat;

b. Fals;

147. Ponderea finantarii indirecte prin intermediul bancilor reprezinta:

a. 50 % din totalul finantarii pe ansamblul finantarii;

b. 65 % din totalul finantarii pe ansamblul finantarii;

c. 35 % din totalul finantarii pe ansamblul finantarii;

148. Principalele produse ale activitatii bancare sunt:

a. creditele si depozitele;

b. vanzarea de obligatiuni;

c. emisiunea si acceptarea de garantii;

149. Principalele forme ale riscurilor de contrapartida sunt:

a. riscul de credit, riscul lichiditatii si riscul de schimb;

b. riscul de credit, riscul lichiditatii si riscul dobanzii;

c. riscul de piata, riscul lichiditatii si riscul dobanzii;

150. Cresterea riscului de lichiditate, in cazul unei banci, poate fi determinat de:

a. reducerea plafonului de garantare a creditelor acordate clientilor;

b. dezvoltarea operatiunilor cu instrumente derivate si orientarile spre plasamente de

capital;

c. cresterea ratei dobanzii la depozitele atrase de la persoanele fizice si juridice;

151. Conform teoriei paritatii puterii de cumparare:

a. un bun identic, produs oriunde, are acelasi pret;

b. un bun identic are un pret diferit, in functie de locul unde este produs;

c. preturile bunurilor sunt puternic influentate de puterea economica a unei tari;

152. Centrele de structura desfasoara:

a. activitati de ordin organizational, de control intern si de comunicare;

b. operatiuni cu caracter repetitiv, proprii activitatii bancare;

c. operatii personalizate cu caracter nerepetitiv;

153. Cum este lichiditatea bancara pentru o cerere de credite si un nivel al dobanzii in

crestere?

a. maxima;

b. in scadere;

c. in crestere;

154. O valoarea a GAP negativa semnifica faptul ca:

a. activele cu dobanda fixa sunt mai mici decat pasivele cu dobanda fixa;

b. activele cu dobanda variabila sunt mai mari decat pasivele cu dobanda variabila;

c. activele cu dobanda sensibila sunt mai mici decat pasivele cu dobanda sensibila;

155. Titlurizarea reprezinta operatiunea prin care bancile:

a. isi majoreaza capitalul social prin emisiunea de noi actiuni;b. isi scot din portofoliu active cu risc mai mare care ar putea afecta in mod semnificativ

situatia financiara a bancii;

c. achizitioneaza diverse active cu scopul dezvoltarii viitoare a activitatii bancii;

156. Nevoile de lichiditate ale unei banci sunt grupate pe urmatoarele categorii:

a. nevoi imediate, pe termen scurt, pe termen lung, ciclice si neprevazute;

b. nevoi pe termen lung, mediu si scurt;

c. nevoi aciclice, imediate si neprevazute;

157. O banca prezinta urmatoarele informatii in cadrul bilantului din exercitiul N: depozite

totale =741.922.800 lei, din care depozite la termen = 376.815.900 lei si imprumuturi

de la clientela nebancara = 41.912.400 lei; active totale = 2.021.717.500 lei din care

active solide =877.499.200 lei. Riscul de lichiditate al acestei banci, in cursul perioadei N,

a fost de:

a. 2,7249

b. 3,5403

c. 1,5422

d. 1,4977

e. 3,0241

158. O societate bancara a inregistrat urmatoarele date in cadrul bilantului din exercitiul N:

active imobilizate = 1.020.825.700 lei; active lichide = 1.755.329.400 lei.

Contul de profit si pierdere pe exercitiul N al acestei banci contine urmatoarele informatii:

venituri totale din dobanzi =565.145.900 lei; cheltuieli totale cu dobanzi = 70.054.500 lei;

provizioane pentru pierderi din imprumuturi = 84.771.800 lei; cheltuieli nelegate de

dobanzi = 44.563.500 lei; venituri nelegate de dobanzi = 50.459.700 lei; impozite si taxe

= 21.168.900 lei. Rentabilitatea activelor a acestei societati bancare este de:

a. 20,35 %

b. 19,93 %

c. 14,23 %

d. 17,89 %

e. 21,24 %

159. O banca a inregistrat urmatoarele date, in cursul exercitiului financiar N, in cadrul

bilantului: active = 85.871.200 lei, din care active solide = 33.428.500 lei;

pasive stabile = 57.011.300 lei. Pozitia lichiditatii a acestei banci, in cursul exercitiului N,

a fost de:

a. 52.442.700 lei

b. 28.859.900 lei

c. 45.897.100 lei

d. 29.809.500 lei

e. 23.582.800 lei

160. O societate bancara inregistreaza urmatoarea situatie privind scadentele depozitelor si

creditelor din portofoliu pentru primele 5 luni ale exercitiului N: in data de 1.02, depozite

scadente = 17.342.500 lei si credite scadente = 16.890.400 lei; in data de 1.03, depozite

scadente = 21.457.400 lei si credite scadente = 23.812.700 lei; in data de 1.04, depozite

scadente = 43.112.100 lei si credite scadente = 37.597.500 lei, in data de 1.05, depozite

scadente = 52.818.900 lei si credite scadente = 54.151.800 lei. Pasivele nete cumulate

ale bancii in data de 1.05 ale exercitiului N sunt de:

a. 452.100 lei

b. 2.355.300 lei

c. 5.514.700 lei

d. 1.332.900 lei

e. 2.278.500 lei

161. Activele lichide sunt acele active in care fondurile sunt temporar plasate cu certitudinea

ca vor ajunge la scadenta si vor fi rambursate cand va fi nevoie de lichiditati:

a. Fals;

b. Adevarat;

162. Conturile de disponibilitati, conturile de economii la vedere si depozitele la termen fac

parte din categoria depozitelor bancare:

a. Adevarat;

b. Fals;

163. Capitalul bancar in sens restrans este format din datoria subordonata si actiunile

preferentiale:

a. Adevarat;

b. Fals;

164. Rata creditelor, in calitate de indicator de analiza a structurii financiare, se calculeaza ca

raport intre creditele acordate si operatiile active cu clientela:

a. Fals;

b. Adevarat;

165. Lichiditatea reprezinta posibilitatea de a asigura in orice moment efectuarea platilor

cerute de catre creditorii bancii:

a. Adevarat;

b. Fals;

166. Operatiunile pasive constau in acordarea de credite si efectuarea de plasamente pe baza

depozitelor constituite:

a. Adevarat;

b. Fals;

167. Pe plan institutional, cele cinci blocuri principale, componente ale sistemului financiar,

sunt:

a.       banci, Trezoreria Publica, societati de valori mobiliare, societati de asigurari si Banca

Centrala;

b.      societati de asigurari, Trezoreria Publica, piata financiara, institutiile financiare

nebancare, Banca Centrala;

c.       bancile, Trezoreria Publica, piata financiara, institutiile financiare nebancare, Banca

Centrala;

168. Costurile de prelucrare a produselor bancare cuprind:

a. costurile de emisiune ale obligatiunilor, costurile privind emisiunea de garantii;

b. costurile privind consultanta bancara si financiara;

c. costurile studierii cererii de credit, costurile mentinerii unui depozit la vedere;

169. Riscul de credit reprezinta:

a. dificultatea bancii de a procura resursele necesare pentru a face fata propriilor

angajamente la un moment dat;

b. posibilitatea de a inregistra pierderi ce decurg din evolutia cursului de schimb;

c. riscul pierderilor determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor, prevazute in contractul

de credit;

170. Activele bancilor, in raport cu pasivele bancare, au:

a. o lichiditate mai redusa;

b. o lichiditatea mai mare;

c. acelasi grad de lichiditate;

171. Riscul de solvabilitate al unei banci este influentat de:

a. plata creditelor si a dobanzilor aferente de catre clienti;

b. evolutia cursului de schimb si a ratei dobanzii aferente de catre clienti;

c. fondurile proprii disponibile, posibilitatile proprii de a raspunde solicitantilor si de

marimea si gradul de risc al operatiunilor asumate;

172. Operatiunile personalizate, cu caracter nerepetitiv, desfasurate de centrele de suport,

cuprind:

a. prelucrarea instrumentelor de plata, efectuarea ordinelor privind gestiunea titlurilor;

b. analiza si selectarea clientilor, studii si dezvoltare;

c. operatii de ordin organizational si de control intern;

173. Curba de randament, in practica bancara, exprima:

a. relatia functionala intre randamentul la data scadentei si cel specific anilor ce intervin

inaintea scadentei;

b. relatia intre nivelul dobanzii si cererea de credite;

c. relatia intre nivelul dobanzii si lichiditatea bancara;

174. Principala functiune pe care o indeplineste capitalul unei banci comerciale este de:

a. amortizor impotriva riscul de faliment, prin absorbtia pierderilor neasteptate;

b. derulare in conditii optime a operatiilor bancare curente;

c. control si verificare a situatiei financiare a clientilor;

175. Conform clasificarii activelor in functie de gradul de risc, leasingul imobiliar reprezinta:

a. active de clasa de risc 50 %;

b. active de clasa de risc 20 %;

c. active de clasa de risc 0 %;

176. Rata lichiditatii exprima:

a. evolutia procentuala a gradului de indatorare a bancii pe piata monetara;

b. marimea maxima absoluta a ratei dobanzii pe care banca o poate plati pentru finantarea

unui spor de active;

d.      diferenta dintre scadenta medie ponderata a activelor bancare si cea a pasivelor

bancare;

177. Bilantul unei banci in exercitiul N prezinta urmatoarele informatii: pasive = 19.971.900 lei;

conturi curente = 4.821.300 lei; conturi de disponibil = 7.105.100 lei; active solide =

9.408.500 lei. Indicatorul risc de lichiditate a inregistrat urmatoarele valori in cursul

exercitiului N:

a. 0,6785

b. 0,8857

c. 0,7551

d. 0,5971

e. 1,1231

178. O banca prezinta urmatoarele date, pe exercitiul N, in cadrul bilantului: imobilizari =

659.002.400 lei; decontari si debitori = 824.332.500 lei; credite totale = 384.739.900 lei;

casa = 155.888.500 lei; capital propriu = 878.981.800 lei; capital imprumutat

= 1.144.981.500 lei. In exercitiul N, gradul de indatorare al acestei banci a fost de:

a. 0,56

b. 0,75

c. 0,72

d. 0,41

e. 0,19

179. Trei societati bancare A, B, C au inregistrat urmatoarele date in cadrul bilanturilor

contabile pe exercitiul N: banca A, active = 118.317.400 lei, din care active solide

= 60.227.100 lei; pasive stabile = 50.380.400 lei; banca B, active solide = 149.753.200 lei;

pasive =206.270.100 lei, din care pasive stabile = 105.339.300 lei; banca C,

active lichide =147.887.400 lei; pasive = 253.270.100 lei, din care pasive stabile =

76.829.500 lei. Ordinea descrescatoare a acestor banci, in ceea ce priveste gradul de

rentabilitate, este urmatoarea:

a. A,B,C

b. B,C,A

c. C,A,B

d. C,B,A

e. A,C,B

180. O societate bancara inregistreaza urmatoarea situatie privind scadentele depozitelor si

creditelor din portofoliu pentru primele 5 luni ale exercitiului N: in data de 1.02, depozite

scadente = 29.482.300 lei si credite scadente = 28.713.400 lei; in data de 1.03, depozite

scadente = 36.477.500 lei si credite scadente = 40.481.700 lei; in data de 1.04, depozite

scadente = 73.290.700 lei si credite scadente = 63.915.800 lei, in data de 1.05, depozite

scadente = 92.058.200 lei si credite scadente = 89.791.100 lei. Pasivele nete simple ale

bancii in data de 1.05 ale exercitiului N sunt de:

a. 765.900 lei

b. 4.004.200 lei

c. 9.374.900 lei

d. 2.267.100 lei

e. 2.984.200 lei

181. Disponibilul in conturi curente la alte banci reprezinta instrumente de plata depuse dar

pentru care nu s-a primit credit:

a. Fals;

b. Adevarat;

182. Depozitele la termen pot fi delimitate in doua categorii, depozite cu amanuntul si depozite

cu ridicata:

a. Adevarat;

b. Fals;

183. Datoria subordonata a bancii include toate tipurile de instrumente de credit la termen, cu

dobanzi fixe si variabile:

a. Adevarat;

b. Fals;

184. Rata depozitelor se calculeaza ca raport intre conturile de depozite si operatiile active cu

clientela:

a. Adevarat;

b. Fals;

185. Operatiile de clearing si de colectare specifice depozitelor bancare vizeaza decontarea

cecurilor si a altor produse bancare depuse de clienti in cadrul fiecarei banci:

a. Adevarat;

b. Fals;

186. Principalele forme ale riscurilor de contrapartida sunt riscul de credit, riscul lichiditatii si

riscul dobanzii:

a. Fals;

b. Adevarat;

187. Cele patru functional-operationale ale sistemului financiar sunt:

a. Banca Centrala, Trezoreria Publica, piata financiara, institutiile financiare nebancare;

b. bancile, Trezoreria Publica, piata financiara, institutiile financiare nebancare;

c. Banca Centrala, societati de valori mobiliare, piata financiara, institutii financiare

nebancare;

188. Serviciile bancare reprezinta:

a. operatiuni pe care banca le realizeaza pentru a genera produsele bancare;

b. componente ale produselor generate de operatiunile pe care banca le realizeaza in

contul clientilor sau ansamblul de operatiuni nefurnizoare de produse bancare;

c. operatiuni desfasurate de societati de asigurare pentru satisfacerea nevoilor clientilor;

189. Principala masura utilizata de banci pentru prevenirea riscului de credit este:

a. sistemul de delegare a deciziilor si de acordare a creditelor in functie de riscuri;

b. cresterea ratelor dobanzii la creditele acordate clientilor;

c. cresterea garantiilor solicitate de banci;

190. Riscul dobanzii reprezinta:

a. posibilitatea inregistrarii de pierderi determinate de evolutia cursului de schimb;

b. riscul diminuarii veniturilor bancare ca urmare a miscarilor ratei dobanzii;

c. riscul pierderilor determinate de incalcarea obligatiilor debitorilor;

191. Conform normei Cooke, proportia minimala intre capitaluri si activele riscante trebuie sa

fie de:

a. 8 %;

b. 10 %;

c. 5 %;

192. Care este principala cale de perfectionare a gestiunii bancare utilizata de banci ?

a. introducerea si extinderea aplicarii metodei de gestiune interna pe centre de

responsabilitati;

b. introducerea metodei de gestiune interna pe agentii de lucru;

c. aplicarea metodei de organizare a activitatii bancare pe puncte de lucru;

193. Curba plata de randament subliniaza ca:

a. cererea de fonduri pe termen scurt este foarte puternica fata de cererea de fonduri pe

termen lung;

b. raporturile dintre cerere si oferta sunt echilibrate pe ansamblul pietei;

c. cererea de fonduri pe termen lung este foarte puternica fata de cererea de fonduri pe

termen scurt;

194. Capitalul de baza al unei banci contine urmatoarele elemente:

a. capitalul social varsat; primele legate de capital, rezerve legale;

b. capitalul social varsat, subventii pentru investitii, rezerve legale;

c. capital social varsat, datoria subordonata, rezerve legale;

195. Care sunt caile prin care poate actiona o banca, pentru a se conforma normelor bancare,

in cazul in care capitalul total este sub 8 % din totalul activelor ponderate ?

a. Cresterea capitalului, diminuarea activului;

b. Achizitia de active in vederea dezvoltarii activitatii viitoare;

c. Modificarea structurii pasivului in conditiile unui bilant constant;

196. Rata bresei reprezinta:

a. diferenta dintre scadenta medie ponderata a activelor bancare si cea a pasivelor

bancare;

b. marimea maxima absoluta a ratei dobanzii pe care banca o poate plati pentru

finantarea unui spor de active;

c. acoperirea nevoilor de lichiditate pe termen scurt;

197. O banca prezinta urmatoarele informatii in cadrul bilantului din exercitiul N: depozite

totale =124.485.900 lei, din care depozite la termen = 63.175.700 lei si imprumuturi

de la clientela nebancara = 7.187.800 lei; active totale = 339.522.300 lei din care active

solide = 159.944.500 lei. Riscul de lichiditate al acestei banci, in cursul perioadei N, a fost

de:

a. 3,8971

b. 2,4221

c. 3,3179

d. 2,8973

e. 2,9941

198. O societate bancara prezinta urmatoarele date, pe exercitiul N, in cadrul bilantului:

imobilizari = 1.120.304.100 lei; decontari si debitori = 1.401.365.200 lei; credite totale

= 654.057.800 lei; casa = 265.010.400 lei; capital propriu = 1.651.554.000 lei;

capital imprumutat =1.789.183.500 lei. In exercitiul N, gradul de indatorare al acestei

societati bancare a fost de:

a. 0,48

b. 0,32

c. 0,52

d. 0,41

e. 0,59

199. O banca a inregistrat urmatoarele date, in cursul exercitiului financiar N, in cadrul

bilantului: active = 509.283.400 lei, din care active solide = 215.798.100 lei;

pasive stabile =258.957.900 lei. Pozitia lichiditatii a acestei banci, in cursul exercitiului N,

a fost de:

a. 43.159.800 lei

b. 250.325.500 lei

c. 293.485.300 lei

d. 77.190.300 lei

e. 151.47.900 lei

200. O societate bancara inregistreaza urmatoarea situatie privind scadentele depozitelor si

creditelor din portofoliu pentru primele 5 luni ale exercitiului N: in data de 1.02, depozite

scadente = 44.223.400 lei si credite scadente = 43.070.100 lei; in data de 1.03, depozite

scadente = 54.716.200 lei si credite scadente = 59.722.500 lei; in data de 1.04, depozite

scadente = 102.707.900 lei si credite scadente = 89.482.100 lei, in data de 1.05, depozite

scadente = 128.881.400 lei si credite scadente = 125.707.500 lei. Pasivele nete cumulate

ale bancii in data de 1.05 ale exercitiului N sunt de:

a. 1.153.300 lei

b. 12.546.700 lei

c. 5.007.300 lei

d. 13.225.800 lei

e. 3.173.900 lei


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1523
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site