Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


Statistica

OPERATIUNI DE TREZORERIE SI INTERBANCARE (CLASA 1)

finante

+ Font mai mare | - Font mai micOPERATIUNI DE TREZORERIE SI INTERBANCARE (CLASA 1)

Seminar 1 Prezentare bilant din suport institutii de creditCreditul acordat = creanta

Imprumutul = datorie

Daca exista un decalaj intre momentul contractarii unui credit/ imprumut si momentul acordarii efective operatiunea se va inregistra mai intai extrabilantier, folosind conturi din clasa 9 999 = contrapartida.

Inregistrarea unui angajament nu presupune fluxuri financiare, la aparitia fluxului financiar angajamentul se stinge. Angajamentele de finantare sunt promisiuni irevocabile de a pune la dispozitia unui beneficiar fonduri. Au dublu sens : pot fi primite sau acordate. In relatiile dintre banci se folosesc conturile 901 si 902.

901 = angajament acordat (activ).

902 = angaj primit (pasiv).

Ex. Semnarea unui contract ptr acordarea unui credit : 901 = 999

Acordarea creditului interbancar : 999 = 901

Semnarea unui contract ptr obtinerea unui imprumut : 999 = 902.

Inregistrarea dobanzii de plata : cont de cheltuieli = cont de datorii

Plata efectiva a dobanzii : cont de datorii = cont de disponibil

Inregistrarea dobanzii de incasat : cont de creanta = cont de venituri

Incasarea efectiva a dobanzii : cont de disponibil= cont de creanta

Imprumut de refinantare de la BNR 112 P

  1. inregistrarea angajamentului primit 999 = 902
  2. primirea imprumutului : 2.1. primirea efectiva 111 = 112

concomitent anularea angajam. 902 = 999

  1. inreg dobanzii de plata 6011 = 1172
  2. rambursarea imprumutului 112 = 111
  3. plata dobanzii 1172 = 111

Credite acordate altor banci  141 A

1. inreg angajamentului dat 901 =999

2. acordarea creditului 2.1 acordarea efectiva 141 = 111

2.2 anularea angajamentului 999 = 901

3. inreg dobanzii de incasat 1417 = 7014

4. rambursarea creditului 111 = 141

5. incasarea dobanzii 111 = 1417

Imprumuturi primite de la alte banci 142 P

  1. inreg angajamentului primit 999 = 902

2.1 primirea efectiva a imprumutului 111 = 142

2.2 anularea angajamentului 902 = 999

3. inreg dobanzii de plata 6014 = 1427

4. rambursarea impr si plata dobanzii : % = 111

142, 1427

Creante restante si indoielnice (grupa 18 A)

1811- Creante restante (A) - evidentiaza creditele acordate bancilor si nerambursate la scadenta.

1812 - Dobanzi restante (A) - evidentiaza valoarea dobanzilor cuvenite in urma creditelor acordate altor banci si neincasate la scadenta.

1817 - Creante atasate (A) - evidentiaza valoarea dobanzilor penalizatoare, percepute pentru restante.

Daca dupa un termen fixat de comun acord cu banca creditoare, nu sunt rambursate sumele restante de plata, reprezentand creditul si dobanda, ele se trec la creante si dobanzi indoielnice.

1821 - Creante indoielnice (A) -evidentiaza volumul creditelor nerambursate la scadenta si nici la termenul convenit ulterior cu banca.

1822 - Dobanzi indoielnice (A) - evidentiaza valoarea dobanzilor restante neincasate la termenele stabilite ulterior.

1827 - Creante atasate (A) - evidentiaza dobanzile penalizatoare aferente creditului si

dobanzilor indoielnice.

Inregistrarea creditelor interbancare nerambursate la scadenta. Nota contabila va fi: 1811

Inregistrarea dobanzilor restante: 1812 =

inregistrarea dobanzilor penalizatoare aferente sumelor restante: 1817 = 7018

incasarea creantelor restante si a dobanzilor aferente: 111 = %

1811, 1812, 1817

transformarea unei creante restante in creanta indoielnica:

transformarea unei dobanzi restante in dobanda indoielnica: 1822 = 1812

inregistrarea dobanzii penalizatoare ptr sumele indoielnice: 1827

incasarii creantelor indoielnice si a dobanzilor aferente: 111 = %

1821, 1822, 1827

Operatiuni cu provizioane

a)      Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creantele indoielnice se realizeaza dupa regula:

Cheltuieli cu provizioanele = provizioane

 


661 - Cheltuieli cu provizioane pentru creante din operatiuni interbancare (A)

191-Provizioane pentru creante din operatiuni interbancare (P)

Inregistrarea va fi: 661 = 191

b)      Inregistrarea diminuarii sau anularea provizioanelor, ca urmare a recuperarii creantelor se face dupa regula:

Provizioane = Venituri din provizioane

 


761-Venituri din provizioane pentru creante din operatiuni interbancare(P)

Inregistrarea va fi: 191 = 761

c)      Manifestarea riscului de nerecuperare a creantelor se inregistreaza prin intermediul conturilor:

667-Pierderi din creante nerecuperabile acoperite cu provizioane

668-Pierderi din creante nerecuperabile neacoperite cu provizioane

Cazul1.Inregistrarea pierderii aferenta riscurilor pentru care s-au constituit provizioane

anularea provizionului:191 = 761

inregistrarea pierderii

667 = 1821

Cazul2.Pentru riscurile pentru care nu s-au constituit provizioane inregistrarea pierderii se va face astfel

%

1822, 1827

Seminar 2

Operatiuni de trezorerie si interbancare in lei privind depozitele

Inregistrarea depozitelor constituite la alte banci respectiv a depozitelor primite (atrase) de la alte banci, se face prin intermediul conturilor:

111-Cont curent la BNR (A)

131-Depozite la banci (A)

132-Depozite ale bancilor (P)

a)      Inregistrarea depozitelor constituite la alte banci se inregistreaza prin nota contabila:

1311, 1312, 1313 =

b)      Inregistrarea depozitelor atrase de la alte banci se inregistreaza astfel

111, 121, 122

Calcularea si inregistrarea dobanzilor datorate pentru depozitele primite, respectiv dobanzile cuvenite pentru depozitele constituite, se realizeaza prin intermediul conturilor:

1317-Creante atasate (A)

1327-Datorii atasate (P)

6013-Dobanzi la depozitele bancilor (A)

7013-Dobanzi de la conturile de depozite la banci (P)

Inregistrarea dobanzilor aferente depozitelor constituite la banci se inregistreaza:

1317 =

a)      Inregistrarea dobanzilor aferente depozitelor atrase de la alte banci

6013

Lichidarea depozitelor la scadenta, constituite si primite precum si incasarea respectiv plata dobanzii, se realizeaza prin conturile:

a)      Pentru depozitele constituite la alte banci inregistrarea va fi:

111, 121, 122 = %

1311, 1312, 1313

1317

b)      Pentru depozitele atrase de la alte banci inregistrarea va fi

% 111, 121, 122

1312, 1322, 1323

1327

Operatiuni de trezorerie si interbancare in lei, privind valorile primite sau date

in pensiune

Valorile primite in pensiune, reflecta creditele acordate, conform unei conventii incheiate expres cu bancile, pe baza de:

Ø      efecte de comert primite in pensiune indiferent daca acestea fac sau nu obiectul unei livrari, sau;

Ø      titluri primite in pensiune in cazul in care acestea nu fac obiectul unei livrari.

Valorile date in pensiune, reflecta imprumuturile primite pe baza efectelor de comert sau titlurilor date in pensiune. Ca si in cazul valorilor primite in pensiune, aceasta se poate realiza si fara livrarea efectiva a titlurilor.

Valorile primite in pensiune, apoi date in pensiune ca garantie, raman inregistrate in conturile de origine pana la scadenta lor.

Inregistrarea creditelor acordate societatilor bancare pe baza valorilor primite in pensiune respectiv a imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune, se realizeaza prin intermediul conturilor:

111-Cont curent la BNR (A)

151-Valori primite in pensiune (A)

1511-Valori primite in pensiune de pe o zi pe alta (A)

1512-Valori primite in pensiune la termen (A)

152- Valori date in pensiune (P)

1521-Valori date in pensiune de pe o zi pe alte (P)

1522- Valori date in pensiune la termen (P)

a)      Inregistrarea creditelor acordate pe baza valorilor primite in pensiune:

1511, 1512

b)      Inregistrarea imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune

111, 121, 122 =

Calcularea si inregistrarea dobanzilor cuvenite, respectiv datorate ca urmare a acordarii creditelor pe seama valorilor primite in pensiune, respectiv a imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune.

1517-Creante atasate (A)

1527-Datorii atasate (P)

7015-Dobanzi de la valorile primite in pensiune (P)70151-Dobanzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi pe alta (P)

70152-Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen (P)

6015-Dobanzi la valorile date in pensiune (A)

60151-Dobanzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta (A)

60152-Dobanzi la valorile date in pensiune la termen (A)

a)      Inregistrarea dobanzilor aferente creditelor acordate:

1517 =

b)      Inregistrarea dobanzilor aferente imprumuturilor primite

6015

Rambursare creditelor acordate pe baza valorilor primite in pensiune inclusiv dobanzile aferente, respectiv a imprumuturilor primite pe baza valorilor date in pensiune inclusiv a dobanzilor aferente, se realizeaza prin intermediul conturilor:

a)      Rambursarea creditelor acordate si incasarea dobanzilor aferente se inregistreaza astfel

111, 121, 122 = %

1511, 1512

1517

b)      Rambursarea imprumuturilor primite si plata dobanzilor aferente se inregistreaza astfel

% =

1521, 1522

1527

Aplicatii 

In anul 2006, banca X a realizat urmatoarele operatiuni financiare:

  1. Pe 5.01 contracteaza un imprumut de refinantare de la BNR in valoare de 10 mld lei , cu scadenta de 10 zile, rata dobanzii 50 %. Primirea efectiva a imprumutului se va face a doua zi.

5.01 inreg angajamentului primit 999 = 902

6.01 primirea efectiva a impr : 111 = 112 10 mld

anularea angajamentului : 902 = 999

15.01 inreg dobanzii de plata : 6011 = 1172 10 mld* 50 % * 10/360 = 0,138 mld

rambursarea impr si plata dobanzii : % = 111 10,138 mld

1172 0,138 mld

112 10 mld

  1. pe 7.01 banca incheie un contract de credit cu BRD. Valoarea creditului acordat este de 15 mld, pe o durata de 3 luni. Dobanda este de 60 % pe an si se incaseaza la sfarsitul fiecarei luni. Creditul va fi acordat a doua zi.

incheierea contractului de credit (inreg angajamentului acordat) 901=999 15mld

acordarea efectiva a creditului catre BRD: 141 = 111 15 mld

anularea angajamentului  999 = 901

31.01 inreg dobanzii de incasat : 1417 = 7014 15 mld* 60 %* 24/360 = 0,6 mld

incasarea dobanzii : 111 = 1417 0,6 mld

28.02 inreg dobanzii de incasat : 1417 = 7014 60% * 15 mld* 1/12 = 0,75 mld

incasarea dobanzii : 111 = 1417 0,75 mld

31.03 inreg dobanzii de incasat : 1417 = 7014 60% * 15 mld* 1/12 = 0,75 mld

incasarea dobanzii : 111 = 1417 0,75 mld

7.04 inreg dobanzii de incasat : 1417 = 7014 60% * 15 mld* 7/360 = 0,175 mld

incasarea dobanzii : 111 = 1417 0,175 mld

rambursarea creditului de catre BRD : 111 = 141 15 mld

  1. pe 18.01 banca contracteaza un imprumut de pe o zi pe alta de la BCR. Valoarea imprumutului este de 3 mld , rata dobanzii 58 %. A doua zi banca ramburseaza imprumutul si plateste dobanda.

primirea efectiva a imprumutului : 111 = 1421 3 mld

19.01 inreg dobanzii de plata : 6014 = 1427 58 %* 3 mld* 1/360 = 0,0048 mld

rambursarea impr si plata dobanzii : % = 111 3,0048 mld

1421 3 mld

1427 0,0048

  1. pe 21.02 banca contracteaza de la BNR un imprumut in valoare de 1 mld, pe o perioada de 20 zile, la o rata de dobanda de 61 %. Imprumutul va fi primit peste 2 zile. Plata dobanzii se va face la sfarsitul perioadei.

inreg angajamentului primit : 999 = 902 1 mld

primirea imprumutului : 111 = 112 1 mld

anularea angajamentului : 902 = 999

28.02 inreg dobanzii de plata : 6011 = 1172 1 mld* 61%* 7/360 = 0,011 mld

13.03 inreg dobanzii de plata : 6011 = 1172 1 mld* 61%* 13/360 = 0,022 mld

plata dobanzii si rambursarea impr : % = 111 1,033 mld

1172 0,033 mld

112 1 mld

Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1819
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved