Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

SISTEMUL DE FUNCTIONARE A TREZORERIEI STATULUI

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
SISTEMUL DE FUNCTIONARE A TREZORERIEI STATULUI

1 Activitatile desfasurate de Trezoreria Statului
Activitatile desfasurate de Trezoreria Statului se realizeaza prin:

* Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public din cadrul Ministerului Finantelor Publice avand urmatoarele atributii:

- elaborarea instructiunilor privind organizarea si functionarea trezoreriilor teritoriale si sprijina activitatea acestora;

- asigura evidenta contabila a constituirii si utilizarii tuturor fondurilor statului;

- deschide credite bugetare dispuse de ordonatorii principali de credite;

- gestioneaza contul curent general al trezoreriei aflat la Banca Nationala ;

- efectueaza operatiile de decontare intre unitatile trezoreriilor judetene ;

- gestioneaza fondurile cu destinatie speciala constituite la nivelul economiei nationale;

- efectueaza operatiile de decontare intre unitatile trezoreriilor judetene si bancile comerciale prin intermediul TransFonD-ului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei;

- este intermediar intre Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti si Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile aferente depunerilor, respectiv retragerilor de numerar;

- administreaza conturile de clearing, barter si cooperare economica in conformitate cu acordurile guvernamentale;

- efectueaza plasamente financiare pe termen ;

- gestioneaza datoria publica interna si externa ;

- elaboreaza lucrarile de executie bugetara si a contului trezoreriei in structurile si la termenele stabilite, cu prezentarea de masuri in ce priveste asigurarea echilibrului bugetar;

- elaboreaza raportul si contul general de executie a bugetului de stat, a fondurilor speciale si extrabugetare.

Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene si a municipiului Bucuresti, ca organe de specialitate, exercita in mod curent, controlul asupra eliberarii sumelor in numerar sau prin virare din contul institutiilor publice; verifica existenta bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate in conditiile legii, respectarea limitelor creditelor bugetare deschise si repartizate, precum si a destinatiei acestora. Functionarea acestor directii se refera la :

- organizarea si coordonarea activitatii unitatilor de trezorerie, inclusiv luarea de masuri pentru imbunatatirea activitatii ;

- organizarea executiei pe bugete, fonduri speciale si venituri proprii, pe baza conturilor deschise potrivit normelor metodologice ;

- administrarea conturilor curente ale trezoreriilor judetene si a municipiului Bucuresti deschise la Ministerul Finantelor Publice - Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati, prin intermediul carora se asigura efectuarea operatiilor de decontare intre trezoreriile locale ( inclusiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti ) si bancile comerciale corespondente;

- gestionarea conturilor corespondente ale trezoreriilor din subordine ;

- elaborarea bilantului trezoreriei si a altor lucrari de sinteza privind executia bugetara, conturile de trezorerie, etc., pe care le raporteaza operativ si periodic Ministerului Finantelor Publice ;

- asigurarea centralizarii operatiunilor derulate prin conturile bugetare, conturile institutiilor publice si ale agentilor economici;

- organizarea la toate trezoreriile din judet a activitatii de rascumparare a certificatelor de trezorerie, asigurand functionarea casieriilor, instruirea personalului;

- asigurarea functionarii in bune conditii a sistemului informational la nivelul fiecarei trezorerii, pe baza caruia are loc executia bugetara;

- colaborarea cu directiile de specialitate din cadrul Directiei generale, pe baza programelor stabilite in acest scop pentru furnizarea datelor privind incasarea veniturilor bugetare atat pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cat si pe persoanele juridice;

- dispunerea masurilor pentru asigurarea incheierii exercitiului financiar in activitatea de trezorerie a statului la nivelul judetului ;

- analiza activitatii trezoreriilor operative din subordine si elaborarea raportului de analiza ;

- coordonarea si organizarea activitatii compartimentelor casierie-tezaur in ceea ce priveste asigurarea numerarului necesar efectuarii platilor, redistribuirea soldului de casa si stabilirea plafoanelor de casa ;

- verificarea activitatii trezoreriilor locale din subordine ;

- analiza periodica a activitatii fiecarei trezorerii. Principalele rapoarte se transmit lunar Directiei generale a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public.

- examinarea functionarii sistemului informational, a bazei tehnice de dotare si propunerea Directiei generale a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public de masuri pentru eliminarea neajunsurilor rezultate.

*Trezoreriile operative organizate ca servicii ce sunt in subordinea Activitatilor de trezorerie si contabilitate publica judetene. Acestea functioneaza la nivelul municipiilor, oraselor, sectoarelor municipiului Bucuresti si comunelor. Prin unitatile teritoriale se deruleaza operatiuni privind:- bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, fondurile speciale, prin conturile de venituri, cheltuieli, respectiv de disponibilitati;

- institutiile publice, prin conturile de disponibilitati ale acestora ;

- regiile autonome, societatile sau companiile nationale prin conturile deschise la trezorerii ;

- agentii economici prin conturile de disponibilitati ale acestora;

- certificatele de trezorerie si/sau depozit (rascumparare) .

Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sunt obligate sa aiba conturi deschise la trezoreriile operative in scopul efectuarii operatiunilor de incasari si plati prin conturile lor de disponibilitati .

Deschiderea conturilor de face in functie de domiciliul fiscal, respectiv la unitatile trezoreriei statului in a caror raza sunt inregistrate fiscal.

De la aceasta regula exista urmatoarele exceptii :

- institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali si secundari de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurile speciale ;

- instututiile publice autonome cu sediul in municipiul Bucuresti ;

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care efectueaza operatiunile de incasari si plati prin Trezoreria Municipiului Bucuresti .

Pentru operatiunile in numerar, institutiile publice organizeaza activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre unitatile trezoreriei statului.

Astfel, sumele achitate in numerar de catre contribuabili, reprezentand venituri ale bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale si venituri proprii ale institutiilor publice, sunt incasate prin casieriile proprii ale institutiilor care gestioneaza bugetele respective, dupa caz.

Pentru operatiunile in valuta, institutiile publice pot deschide, cu avizul Ministerul Finantelor Publice, conturi escrow la o banca agreata de institutiile finantatoare externe sau interne, in care sa se colecteze veniturile sau alte disponibilitati incasate de catre acestea in limita unor sume, in lei sau in valuta, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre parti.

Deci, institutiile publice efectueaza operatiunile de incasari si plati in valuta prin conturile deschise la banci selectate de catre acestea.

De asemenea, institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare, au dreptul sa emita biletul la ordin, in vederea garantarii platii anumitor sume la date fixe, acestea putand fi avalizate de catre terti, cu exceptia Trezoreriei Statului.

In ceea ce priveste regiile autonome, societatile sau companiile nationale, acestea au conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului , in a caror raza sunt inregistrate fiscal. Prin aceste conturi se deruleaza :

- operatiuni de incasari, reprezentand transferurile si subventiile alocate acestora de la bugetul se stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale si de la alte bugete ;

- operatiuni ce vizeaza utilizarea lor potrivit destinatiilor aprobate prin lege.

Relatiile dintre institutiile publice si agentii economici legate de achizitionarea de bunuri, prestarea de servicii, sau executarea de lucrari au generat obligatia ca si agentii economici sa deschida conturi la unitatile trezoreriei statului in a caror raza acestia sunt inregistrati fiscal. Astfel, prin aceste conturi de disponibilitati ale agentilor economici se realizeaza incasarea contravalorii bunurilor, serviciilor sau lucrarilor .

Sumele existente in aceste conturi pot fi utilizate pentru :

- achitarea drepturilor de natura salariala, prin transferul sumelor aferente in conturile deschise la banci, cu exceptia impozitelor si contributiilor aferente acestora ;

- achitarea obligatiilor catre bugetul de stat si celelalte bugete;

- virarea sumelor ramase disponibile in conturile deschise la banci;

Prin intermediul unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului s-a realizat si operatiunea de plasare a emisiunilor de certificate de trezorerie prin vanzarea acestora populatiei.

Totodata, trezoreriile operative sunt cele care asigura si rambursarea acestora subscriitorilor, precum si transformarea certificatelor de trezorerie in certificate de depozit , daca este cazul.

Pentru disponibilitatile existente in conturile institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, in conturile agentilor economici, Trezoreria Statului acorda dobanzi , la un nivel de rata a dobanzii stabilit de Ministerul Finantelor Publice.

Aceasta rata a dobanzii este fixata in corelatie cu obiectivele politicii monetare a Bancii Nationale a Romaniei si a Guvernului.

In cazul certificatelor de trezorerie si/sau de depozit, dobanda este platita subscriitorilor de catre trezoreriile operative, insa aceasta este suportata din bugetul de stat.

2 Bugetul Trezoreriei StatuluiBugetul Trezoreriei Statului este documentul ce evidentiaza veniturile si cheltuielile sistemului Trezoreriei fiind elaborat, administrat si executat de catre Ministerul Finantelor Publice. Bugetul Trezoreriei Statului este aprobat de catre Guvern odata cu proiectul legii bugetului de stat, in structura stabilita de M.F.P.

Bugetul Trezoreriei Statului poate fi modificat in timpul anului prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice. La sfarsitul anului bugetar, se intocmesc bilantul general si contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli ale Trezoreriei Statului. Contul de executie indica deficit sau excedent, ce se reporteaza in anul urmator.

Bilantul general al Trezoreriei Statului impreuna cu contul anual de executie al bugetului Trezoreriei Statului se prezinta pentru aprobare Guvernului, pana la 1iulie a anului urmator celui de executie.

3 Relatia dintre Trezoreria Statului

si Banca Nationala a Romaniei

Trezoreria Statului, in calitate de banca a statului, are cont deschis la Banca Nationala a Romaniei.

Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public din cadrul Ministerului Finantelor Publice este titulara contului curent general al Trezoreriei Statului deschis la centrala B.N.R.

In prezent operatiunile de compensare, transfer si decontare intre banci, trezorerii si B.N.R. se desfasoara numai prin TransFonD.

Relatia dintre Trezoreria Statului si Banca Nationala a Romaniei se realizeaza prin intermediul Ministerul Finantelor Publice- Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati.

Fisierele de plati interbancare mici si mari primite, prin Lotus Notes, de la Activitatile de trezorerie si contabilitate publica judetene de catre M.F.P. (Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public) sunt transmise catre bancile beneficiare prin intermediul TransFonD-ului

In cazul incasarilor prin virament, M.F.P. (Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public) primeste prin intermediul TransFonD-ului de la bancile comerciale fisierele de incasari interbancare de mica si mare valoare pe care le directioneaza catre Activitatile de trezorerie si contabilitate publica beneficiare.

Relatia dintre Trezoreria Statului si B.N.R. se mai refera si la:

a. operatiunile aferente depunerilor, respectiv retragerilor de numerar ale Trezoreriei Statului la/de la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care desfasoara activitate de casierie (B.N.R.-S.M.B., B.N.R. Iasi, B.N.R. Cluj si B.N.R. Timis);

b. decontarea operatiunilor cu numerar in conturile de decontare ale Trezoreriei deschise in sistemul ReGIS;

c. raportarea existentului de numerar in casele de circulatie ale Trezoreriei Statului, zilnic - valoric - si lunar - cantitativ si valoric.

In cazul operatiunilor privind numerarul in relatia cu B.N.R. se foloseste aplicatia informatica CASHBNR. Aceasta aplicatie asigura gestiunea interna a documentelor privind numerarul si este proiectata in regim client-server. In executie, serverul este la nivel central, iar clientul este situat la nivelul trezoreriilor judetene/sector/M.B. si la nivelul Directiei generale a contabilitatii publice.Activitatea de procesare a documentelor se refera la:

anunturi de depunere;

cereri de retragere;

raportarea zilnica privind soldul casei de circulatie;

raportarea lunara privind structura soldului casei de circulatie (efectuate numai in relatia cu B.N.R.).

Rezultatul procesarii documentelor se transforma in fisiere XML(la nivelul Directiei generale a contabilitatii publice), care se transmit la B.N.R., prin aplicatia „Solutie transfer mesaje XML”, pusa la dispozitia participantilor de catre B.N.R.

A. Orice retragere de numerar de la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei se efectueaza de catre participanti numai in situatia indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:

a) transmiterea de catre Activitatea de trezorerie si contabilitate publica judeteana la Ministerul Finantelor Publice- Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati a unei cereri pentru retragerea de numerar, prin intermediul unui fisier electronic in format XML pana la ora 13 a zilei anterioare retragerii.

b) initierea de catre M.F.P.-S.D.I.R.S.I.P. in sistemul ReGIS a unei instructiuni de plata aferenta operatiunii de retragere de numerar si decontarea acesteia de la o sucursala a Bancii Nationale a Romaniei;

c) prezentarea, la sucursala Bancii Nationale a Romaniei, a delegatiei emise de A.T.C.P. judeteana pe numele persoanei desemnate sa ridice numerarul. In ziua bancara anterioara efectuarii operatiunii, A.T.C.P. judeteana poate adresa o singura cerere pentru retragerea de numerar. Retragerile de numerar de la casieria sucursalei Bancii Nationale a Romaniei se pot efectua zilnic, intre orele 8,30 - 15,00.

B. Orice depunere de numerar la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei se efectueaza pe baza transmiterii de catre participant a unei notificari de depunere prin intermediul unui fisier electronic in format XML pana la ora 15 a zilei anterioare depunerii.

Unitatea participantului poate efectua, intr-o zi bancara, o singura depunere la o sucursala a Bancii Nationale a Romaniei. Depunerile de numerar la casieria sucursalei Bancii Nationale a Romaniei se pot efectua zilnic, intre orele 8,00 - 15,00.

Operatiunile cu numerar ale Trezoreriei Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei sunt comisionate la nivelul trezoreriei centrale in conturile corespunzatoare pe codul fiscal al Ministerului Finantelor Publice.

La finele zilei in care s-a realizat operatiunea de retragere sau depunere de numerar, Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati va transmite un extras de cont fiecarei Activitati de trezorerie si contabilitate publica judetene care au derulat operatiuni cu numerar in relatie cu B.N.R. Extrasul de cont constituie document justificativ pentru inregistrarea operatiunilor in contabilitate.

C. Raportarea zilnica privind soldul casei de circulatie se transmite de Activitatile de trezorerie si contabilitate publica catre M.F.P.-S.D.I.R.S.I.P. si vor confirma teritorial pana la ora 18. M.F.P. transmite fisierul XML la B.N.R. pana la ora 9 a zilei urmatoare raportarii.

D. Raportarea lunara privind structura soldului casei de circulatie se proceseaza electronic si confirma la nivel teritorial de catre A.T.C.P. judetene pana la ora 16 a primei zile lucratoare din luna urmatoare raportarii. Dupa verificarea sumelor introduse in aplicatia informatica, Serviciul decontari intertrezorerii si relatii cu sistemul interbancar de plati va confirma la nivel central structura soldului lunar al casei de circulatie, va genera mesajul XML aferent celor 4 centre B.N.R. si va proceda la transmiterea acestuia la B.N.R.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1169
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site