Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Sistemul unitar de bugete. Bugetul general consolidat

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Buget si trezorerie publica

seminar 2 –
Sistemul unitar de bugete. Bugetul general consolidat

Sistemul unitar de bugete:

 • bugetul de stat

cel mai important

aici se varsa majoritatea impozitelor si taxelor

 • bugetul asigurarilor sociale de stat

cuprinde veniturile si cheltuielile aferente pensiilor, aisgurarilor de accidente de munca si bolilor profesionale

 • bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti

Obs !!! intre bugetele judetene si locale nu exista raporturi de subordonare

Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale prevede Principiul autonomiei locale financiare, potrivit caruia:

“art. 16. – (1) Unitatile administrativ teritoriale au dreptul la resurse financiare suficiente, pe care autoritatile administratiei publice locale le pot utiliza in exercitatea atributiilor lor, pe baza si in limitele prevazute de lege.

(2) Autoritatile administratiei publice locale au competenta stabilirii nivelurilor impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii.

Alocarea resurselor financiare pentru echilibrarea bugetelor locale nu trebuie sa afecteze aplicarea politicilor bugetare ale autoritatilor administratiei publice locale in domeniul lor de competenta.

Sumele defalcate cu destinatie speciala se utilizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale in conformitate cu prevederile legale. ”

 • bugetele fondurilor speciale

Bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate (anexa la Bugetul de stat)

Bugetul asigurarilor pentru somaj (anexa la Bugetul asigurarilor sociale de stat)

 • bugetul Trezoreriei Statului

se aproba anual prin hotarare de Guvern

Trezoreria Statului = Casier public + Banca a statului

 • bugetele institutiilor publice autonome
 • bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

Intrabare: Exista diferente intre institutiile publice autonome si institutiile publice finantate integral din venituri proprii?

Raspuns: DA

Institutii publice autonome:

acele institutii care se finanteaza integral din venituri proprii si nu se afla in subordinea unei alte institutii. Numarul acestora este foarte mic si sunt, in principal, institutii publice care reglementeaza anumite domenii de activitate.

Ex : Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul energiei, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), Comisia de Supraveghere a Asigurarilor din Romania, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM)

Institutii publice finantate integral din venituri proprii :

incaseaza taxe pentru serviciile prestate, ajungand astfel sa se sustina singure, fara a apela la alocatii de la buget

cel mai frecvent, astfel de institutii se intalnesc in sfera invatamantului superior si a spitalelor

Ex : Institutiile de invatamant superior :sunt finantate integral din venituri proprii. Inclusiv sumele primite de la Ministerul Educatiei pentru burse, subventii pentru cazare si masa, fonduri alocate pentru dotari, fonduri alocate pentru cercetare stiintifica, sunt venituri proprii ale acestora, deoarece ele presteaza servicii pentru sumele obtinute de la minister cu titlu de finantare de baza.

 • bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, dupa caz

Ex : Bibliotecile publice : institutii publice subventionate de la bugetul de stat (cele de interes national) sau de la bugetele locale (celelalte biblioteci publice)

 • bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si a caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice

fondurile provenite din credite externe sunt prevazute si aprobate ca anexa la legea bugetului de stat

bugetul are doar parte de cheltuieli, deoarece sunt prevazute cheltuielile ce se autorizeaza a fi realizate din sume provenite din credite externe

creditele externe nu reprezinta venit bugetar

 • bugetul imprumuturilor interne contractate de stat

bugetul are doar parte de cheltuieli, deoarece sunt prevazute cheltuielile ce se autorizeaza a fi realizate din sume provenite din aceste fonduri

 • bugetul fondurilor externe nerambursabile

fondurile externe nerambursabile sunt prevazute si aprobate ca anexa la legea bugetului de stat

bugetul are doar parte de cheltuieli, deoarece sunt prevazute cheltuielile ce se autorizeaza a fi realizate din sume provenite din aceste fonduriBugetul general consolidat

ansamblul bugetelor, componente ale sistemului unitar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg

Consolidarea: Operatiunea de eliminare a transferurilor dintre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora

Virari de sume intre bugete ce reprezinta transferuri consolidabile

Virari de sume de la bugetul de stat catre bugetele locale

Bugetul de stat

Bugetele locale

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

…

…

…

…

…

Transferuri consolidabile:

- Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

- Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului

- Program privind pietruirea drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

- Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru constructii de locuinte

- Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

- Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi de interes local

…

…

Subventii primite de la bugetul de stat:

a)subventii primite de la bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe

b)subventii primite de la bugetul de stat pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului

c)subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale de urbanism

d)subventii primite de la bugetul de stat pentru aeroporturi de interes local

…

…

…

Cheltuieli cu destinatie speciala:

-cheltuieli din fondul pentru locuinte

-cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu apa a satelor

Virari de sume de la bugetul de stat catre bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentind contributia pentru sanatate a militarilor, a celor care executa o pedeapsa privativa de libertate

Bugetul de stat

Bugetul fondului de asigurari sociale de sanatate

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

…

…

…

…

…

Transferuri consolidabile:

transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, reprezentind contributia datorata de persoanele care satisfac serviciul militar in termen

transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, reprezentind contributia datorata de persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv

…

…

Sume primite de la alte bugete:

(sume primite de la bugetul de stat pentru persoanele asigurate prin efectul legii):

persoane care satisfac serviciul militar in termen

persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv

…

…

…

…

…

…

3. Virari de sume de la bugetul asigurarilor sociale de stat catre bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele aflate in cencediul medical sau in concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, sub forma “Transferurilor consolidabile”.Virari de sume de la bugetul asigurarilor pentru somaj, sub forma transferurilor consolidabile, catre: bugetul asigurarilor sociale de stat reprezentind contributia pentru asigurari sociale a somerilor; bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate reprezentind contributia pentru asigurari sociale de sanatate a somerilor; bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca.

Virari de sume intre bugete ce NU reprezinta transferuri consolidabile

Bugetul de stat

Bugetele locale

Venituri

Cheltuieli

Venituri

Cheltuieli

Impozit pe venit total

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad):

a) cote defalcate din impozitul pe venit[1];

b)sume defalcate din impozitul pe venit:

- pt echilibrarea bugetelor locale;

- pt subventionarea energiei termice livrate populatiei;

- pt. sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap;

- pt. cultura si culte.

Taxa pe valoarea adaugata incasata

Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale

(se scad)

- pt. subventionarea energiei termice livrate populatiei;

- pt. finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitare de stat:

- pt. sustinerea sistemului de protectie a copilului, creselor;

- pt. drumuri judetene si comunale.

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)

a)cote defalcate din impozitul pe venit;

b)sume defalcate din impozitul pe venit:

- pt echilibrarea bugetelor locale;

- pt subventionarea energiei termice livrate populatiei;

- pt. sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap;

- pt. cultura si culte.

…

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale

pt. subventionarea energiei termice livrate populatiei;

- pt. finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitare de stat;

- pt. sustinerea sistemului de protectie a copilului, creselor;

- pt. drumuri judetene si comunale.

Determinare venituri totale general consolidate, cheltuieli totale general consolidate,

excedent / deficit al bugetului general consolidat

 1. Calcularea veniturilor totale general consolidate

Veniturile totale:

Veniturile totale general consolidate:

 1. Calcularea cheltuielilor totale general consolidate:

Cheltuielile totale:

Cheltuielile totale consolidate:

Cheltuielile totale general consolidate:

Obs!!!

 1. Ajustarea cheltuielilor totale consolidate presupune eliminarea cheltuielilor reprezentand rate de capital si diferente de curs aferente datoriei publice. Acest lucru este necesar pentru a evita o dubla inregistrarea a acestora. In momentul contractarii creditului extern, sumele respective au fost cuprinse in buget si au intrat in calculul cheltuielilor totale. La rambursare, sumele respective sunt prevazute din nou sub forma ratelor de capital si diferentelor de curs aferente datoriei publice, in consecinta trebuie eliminate.
 2. Atentie, numai ratele de capital, in sens de principal, sunt eliminate, nu si dobanda aferenta, care nu a fost trecuta la partea de cheltuieli in momentul contractarii creditului, ea aparand distinct pe masura rambursarii acestuia, intr-un cont distinct.


 1. Calcularea excedentului / deficitului bugetului general consolidat:

Aplicatie:

Bugetul Genaral Consolidat al Romaniei in perioada 1.01 – 30.06. 2007 este prezentat in urmatorul tabel:

Milioane RON

Indicator

Executie

- venituri ale bugetului de stat

- venituri ale bugetelor locale

- venituri ale bugetului asigurarilor social de stat

- venituri ale bugetului asigurarilor pt somaj

- venituri ale fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate

- venituri ale altor bugete

- total venituri din transferuri intre bugete

- cheltuieli ale bugetului de stat

- cheltuieli ale bugetelor locale

- cheltuieli ale bugetului asigurarilor social de stat

- cheltuieli ale bugetului asigurarilor pt somaj

- cheltuieli ale fondului national unic al asigurarilor sociale de sanatate

- credite externe acordate ministerelor

- imprumuturi interne

- cheltuieli ale altor bugete

- cheltuieli reprezentand rate de capital si diferente de curs aferente datoriei publice (ajustari)

- total cheltuieli cu transferurile intre bugete

PIB

Cerinte:

a)      determinati veniturile totale general consolidate;

b)      determinati cheltuielile totale general consolidate;

c)      determinati excedentul / deficitul bugetului general consolidat si ponderea acestuia in PIB. Respecta Romania criteriul de convergenta la UE privind deficitul excesiv?

Rezolvare:

a)

b)

Obs!!! Transferurile consolidabile sunt fluxuri care pronesc de la un buget din cadrul sistemului unitar de bugete si ajung la un alt buget din cadrul aceluiasi sistem. La prima vedere, transferurile intre bugete care apar la venituri ar trebuie sa fie aceleasi cu cele care apar la cheltuieli. Diferenta ce se poate observa in aplicatia noastra se datoreaza faptului ca exista sume provenite din credite externe contractare de ministere si alocate unor institutii publice. Aceste sume apar doar la partea de cheltuieli si sunt raportate de ambele entitati. (Ex: credite externe contractate de Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor si alocate Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale)

c)

Romania respecta criteriul de convergenta la UE, care prevede ca ponderea deficitului bugetului general consolidat in PIB sa fie mai mica 3%.Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale, se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 47% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritorul carora isi desfasoara activitatea platitorii de impozite, o cota de 13% la bugetul local al judetului si o cota de 22% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, la trezoreria municipiului resedinta de judet, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si al judetului.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1191
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site