Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
Studiu de caz privind acordarea unui credit ipotecar

Vom analiza un caz concret de solicitare, analiza, aprobare si acordare a unui astfel de produs pentru solicitantul MATAC.
Domnul MATAC LI, intentioneaza sa achizitioneze un apartament in valoare de 145.000 RON.

Acesta este in varsta de 29 de ani, nationalitate Romana, locuieste in localitatea, str., nr 279, bl 6, sc A, et. 2, ap. 10 si este angajat la societatea SC UBISFT SRL in functia de economist la directia CONTABILITATE , avand o vechime in munca de 5 ani si 2 luni. Solicitantul este angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata. Venitul net conform cartii de munca este de 3.180 RON.

In sprijinul acestei optiuni au venit si avantajele oferite de acest produs de creditare:

Posibilitatea determinarii capacitatii de rambursare prin luarea in calcul si a altor venituri realizate de solicitanti: venituri din dividende; venituri din inchiriere, venituri realizate in strainatate, dovedite cu documente.

Perioada de rambursare se extinde pe 25 de ani, pentru creditele acordate in lei.

Polita de asigurare se poate incheia la sediul bancii.

Se poate opta pentru includerea comisionului de gestiune in valoarea finantata.

Operativitate maxima.

Posibilitate de plata anticipata.

Rambursarea creditului poate fi efectuata:

o       La orice unitate BCR

o       Din contul curent la sediul emitentei

o       Utilizand serviciul e-BCR

In urma discutiilor cu consilierul client a rezultat necesitatea prezentarii urmatoarelor documente in vederea intocmirii dosarului de credit.

Lista de documente Tip credit: Credit ipotecar

o   Copii dupa actele de identitate ale solicitantului membrilor familiei acestuia si dupa caz garantilor

o   Cerere de credit

o   Cerere de emitere card pentru persoane fizice

o   Declaratie - acord data de ceilalti coplatitori si de garanti (unde este cazul)

o   Dovada existentei surselor proprii de finantare ale imprumutatului: copie extras de cont curent/depozit/de economii; copie conventie CDD; chitanta care certifica depunerea avansului la dealer/furnizor/prestator de servicii

o   Facturi proforme

o   Adresa/alt act doveditor din care sa rezulte perioada si costul tratamentului medical

o   Adresa/alt act doveditor din care sa rezulte perioada si costul scolarizarii

o   Invitatia din partea institutiei organizatoare

o   Factura fiscala/voucher/contract incheiat cu agentia de turism si o declaratie pe proprie raspundere privind cheltuielile de transport si de intretinere (cand este cazul)

o   Documente din care rezulta valoarea bunurilor care fac obiectul garantiei: rapoarte de evaluare; acte de proprietate; facturi fiscale etc.

o   Pentru reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea sau extinderea unei locuinte pe terenul proprietatea imprumutatului sau detinut cu titlu de concesiune/superficie/folosinta de catre acesta

Copie act de proprietate al imprumutatului asupra constructiei si titlul asupra terenului

Declaratia pe proprie raspundere a imprumutatului ca imobilul nu este revendicat conform Legii nr. 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta

Declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune concesionarul este proprietarul constructiei situate pe terenul respectiv (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001 (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) este de acord ca daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie - bancii sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia - imprumutatul va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul)

Autorizatia de construire in baza avizelor si aprobarile necesare obtinerii acesteia - inscrisa provizoriu in Cartea Funciara (in cazul  extinderii)Contractul de construire incheiat cu antreprenorul/ societatea de constructii sau contractul de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier pentru investitiile realizate in regie proprie

Aprobarile pentru asigurarea cu utilitati

Proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare (unde e cazul);

Devizul general incheiat cu antreprenorul/ societatea de constructii si unde este cazul raportul de evaluare a acestuia

Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie)

Contract de ipoteca inregistrat la Biroul de Carte Funciara (in cazul extinderii)

Contract/ polita de asigurare a imobilului ipotecat

Extrasul de Carte Funciara/ dovada privind inregistrarea contractului de vanzare-cumparare si a contractului de ipoteca la Biroul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca in favoarea bancii in cazul extinderii)

o   Pentru cumpararea de teren si construirea unei locuinte pe acesta

documentatia necesara pentru cumpararea unui imobil existent pe terenul detinut de vanzator in proprietate/ concesiune/ folosinta/ superficie

documentatia necesara pentru construirea unei locuinte pe terenul proprietatea imprumutatului

o   Pentru construirea unei locuinte pe terenul proprietatea imprumutatului sau detinut cu titlu de concesiune/ superficie/ folosinta de catre acesta

Copia actului de proprietate/ concesiune/ superficie/ folosinta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza constructia (dupa caz)

Declaratie pe proprie raspundere a imprumutatului ca terenul nu este revendicat conform Legii nr. 10/2001 si ca nu exista alte litigii in legatura cu acesta

Declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune concesionarul este proprietarul constructiei de la inceperea lucrarilor de constructie (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau

de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001 (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei de la inceputul si pana la terminarea lucrarilor pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) a fost de acord ca daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie- bancii sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia - imprumutatul va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul)

Contractul de construire incheiat cu antreprenorul/ societatea de constructii sau contractul de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier pentru investitiile realizate in regie proprie

Autorizatia de construire in baza avizelor si aprobarile necesare obtinerii acesteia - inscrisa provizoriu in Cartea Funciara

Aprobarile pentru asigurarea cu utilitati

Proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare

Devizul general incheiat cu antreprenorul/ societatea de constructii si unde este cazul raportul de evaluare a acestuia

Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie)

Contract de ipoteca inregistrat la Biroul de Carte Funciara

Contract/ polita de asigurare a imobilului ipotecat

Extrasul de Carte Funciara/ dovada privind inregistrarea contractului de vanzare-cumparare si a contractului de ipoteca la Registrul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca in favoarea bancii

Polita de asigurare pentru acoperirea riscurilor lucrarilor de construire pana la finalizarea acestora

Pentru cumpararea unui imobil pe teren detinut in proprietate/ concesiune/ superficie/folosinta de catre vanzator si reabilitarea/ modernizarea/ consolidarea/ extinderea acestuiaDocumentatia necesara pentru cumpararea unui imobil existent pe terenul detinut de vanzator in proprietate/ concesiune / folosinta/ superficie

Autorizatia de construire in baza avizelor si aprobarile necesare obtinerii acesteia intabulata provizoriu in Cartea Funciara (in cazul extinderii)

Contractul de construire incheiat cu antreprenorul/ societatea de constructii sau contractul de prestari servicii incheiat cu dirigintele de santier pentru investitiile realizate in regie proprie

Aprobarile pentru asigurarea cu utilitati

Proiectul tehnic de executie vizat de Primarie pentru neschimbare (unde e cazul)

Devizul general incheiat cu antreprenorul/societatea de constructii si unde este cazul raportul de evaluare a acestuia

Planul de finantare intocmit pe baza graficului de executare a lucrarilor (in cazul lucrarilor in regie proprie)

Contract de ipoteca - inregistrat la Biroul de Carte Funciara (in cazul extinderii)

Contract/ polita de asigurare a imobilului ipotecat

Extrasul de Carte Funciara/dovada privind inregistrarea contractului de vanzare-cumparare si a contractului de ipoteca la Biroul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca in favoarea bancii (in cazul extinderii)

o       Pentru cumpararea unui imobil existent pe terenul detinut de vanzator in proprietate/ concesiune/ folosinta/ superficie

Precontractul de vanzare-cumparare a imobilului

Copie act de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vanzarii

• Declaratie pe proprie raspundere a vanzatorului ca imobilul nu este revendicat conform legii nr. 10/2001 si nu exista alte litigii in legatura cu acesta

Declaratia prin care concedentul (i) declara ca in conformitate cu contractul de concesiune concesionarul este proprietarul constructiei situate pe terenul respectiv; (ii) declara ca terenul nu face obiectul nici unui litigiu cu privire la dreptul sau de proprietate sau posesiune sau revendicare in baza Legii nr. 10/2001; (iii) consimte la constituirea unei ipoteci asupra constructiei - pe toata perioada de rambursare a creditului si (iv) este de acord ca - daca urmare a executarii silite bazate pe contractul de ipoteca incheiat cu privire la constructie - bancii sau oricarei terte parti i se adjudeca constructia - imprumutatul va avea dreptul sa transfere dreptul de concesiune la noul proprietar al constructiei (unde este cazul)

Contract de vanzare-cumparare inregistrat la Biroul de Carte Funciara

Contract de ipoteca inregistrat la Biroul de Carte Funciara

Contract/ polita de asigurare a imobilului ipotecat

Extrasul de Carte Funciara/ dovada privind inregistrarea contractului de vanzare-cumparare si a contractului de ipoteca la Biroul de Carte Funciara din care sa rezulte ipoteca in favoarea bancii

Documente care atesta realizarea de venituri din mai multe surse

Declaratia de venit global

Documente care atesta realizarea de venituri din alte surse

Contracte in baza carora se realizeaza veniturile respective (inregistrate la Administratia Financiara daca printr-un act normativ se prevede aceasta obligativitate) si/sau orice document legal care sa certifice realizarea veniturilor respective (documente emise de catre platitorul de impozit pe venit - in situatiile in care impunerea se realizeaza prin retinerea la sursa si declaratia de venit global - unde este cazul)

Documente care atesta realizarea de venituri din depozite si dobanzi bonificate la aceste depozite

Conventia de depozit colateral constituit in scopul garantarii creditului si/sau determinarii capacitatii de rambursare

Documente care atesta realizarea de venituri din activitati independente (pentru persoane fizice care realizeaza venituri in calitate de PFA)

Adeverinta de venit sau Certificat fiscal eliberat de Administratia FinanciaraDeclaratia de venit global pentru anul expirat

Declaratia de venit estimat pentru anul in curs

Registrul jurnal de incasari si plati pe ultimele 6 luni (copie)

Registrul inventar (copie)

Documente care atesta realizarea de venituri din strainatate

Copie a Contractului individual de munca/Conventie/alt act legalizat(a) in tara angajatorului si tradusa si legalizata in Romania (in cazurile in care nu are caracter secret)

Adeverinta de salariu in original tradusa si legalizata in Romania sau tradusa si legalizata de consulatul/ ambasada romana din tara angajatorului

Certificat fiscal/Fisa fiscala din tara angajatorului cu viza institutiei similare Administratiei Financiare din tara respectiva cu apostila statului emitent, tradus(a) si legalizat(a) in Romania

Declaratie speciala privind veniturile din strainatate

Documente care atesta realizarea de venituri din dividende

Certificat constatator de la Registrul Comertului pentru societatea platitoare de dividende o Bilantul societatii pe ultimul an (cu numar de inregistrare de la Administratia Financiara) si Balanta de verificare pe ultima luna

Extras din Hotararea AGA privind decizia acesteia de a repartiza dividende

Documente care atesta realizarea de venituri din cedarea folosintei bunurilor

Contracte de inchiriere care trebuie inregistrate la Administratia Financiara, iar in cazul in care durata inchirierii este mai mare de 3 ani si in Cartea Funciara a imobilului

Documente care atesta realizarea de venituri din pensii

Talonul de pensie (original sau copie)

Documente care atesta realizarea de venituri din salarii

Adeverinta de salariu (original) cu stampila oficiala a societatii comerciale/institutiei

Cartea de munca (primele si ultimele 2 pagini) pentru imprumutat si dupa caz coplatitori si/sau garanti

Registrul general de evidenta a salariatilor - filele care cuprind elementele de identificare a angajatorilor si inscrierile referitoare la imprumutat si daca este cazul coplatitori si/sau garanti

Contractul individual de munca vizat de Directia Generala de Munca si Protectie Sociala pentru imprumutat si dupa caz coplatitori si/sau garanti

Documentatia este completa, Consilier clienti retail Semnatura,

…………………….. …………….

Dupa obtinerea tuturor documentelor solicitate, clientul se prezinta la banca in vederea depunerii dosarului. Odata cu depunerea documentatiei se plateste si comisionul de analiza dosar ce include si comisionul de evaluare a imobilului (70 EURO).

Consilierul juridic al bancii verifica legalitatea actelor de proprietate pentru imobilul ce se intentioneaza a fi achizitionat.

Urmatoarea etapa in obtinea creditului este intocmirea referatului de credit.

Referatul cu propunerea de acordare a creditului este aprobata in Comitetul Director al Sucursalei BCR.

Garantia creditului o constituie ipoteca de rang I asupra imobilului ce face obiectul tranzactiei finantate de banca.

In vederea constituirii acestei garantii, se vor prezenta la biroul Notarial reprezentantul bancii, actualul proprietar si clientii bancii.

Clientul creditat va obtine creditul ulterior prezentarii la banca a extrasului de carte funciara in care apare ca titular, iar la capitolul „sarcini” figureaza ipoteca de rang I in favoarea sucursalei BCR care va acorda creditul.

Dupa prezentarea acestui extras, banca va inregistra in contabilitatea proprie garantia clientului, apoi va „angaja creditul”.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1458
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site