Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

Statistica

TREZORERIA – INCASARI SI PLATI PRIN CONTURI LA BANCI SI CASIERIE

finante

+ Font mai mare | - Font mai mic
TREZORERIA – INCASARI SI PLATI PRIN CONTURI LA BANCI SI CASIERIE

Definitie: Trezoreria cuprinde lichiditatile monetare in lei si devize concretizate in: numerar din caserie, disponibilitatile in conturi la banci si avansuri de trezorerie, precum si echivalentele de numerar (investitii financiare pe termen scurt, concretizate in valori de incasat, titluri de plasament, alte valori).
Fluxurile de trezorerie sunt operatiise monetare si financiare, prin care se asigura mijloace banesti si se fac plati.

1. INCASARI SI PLATI PRIN CONTURI LA BANCI

In conturile deschise la banci, societatile comerciale efectueaza operatii cu

a) lichiditati – reprezentate de: disponibilitati in conturi, depozite in conturi curente, CEC-uri de incasat, sume in curs de decontare;

b) acreditive – disponibilitati in cont distinct, puse la dispozitia unei terte persoane, pentru decontarea anticipata pe o perioada de maxim 45 de zile, deschisa la cerere si inchise la expirarea termenului, la cererea platitorului sau dupa folosirea integrala a sumei

c) avansuri de trezorerie respectiv sume puse la dispozitia tertilor, virate prin banca sau platite in numerar, din care se fac diferite plati necesare activitatii curente din intreprindere

d) credite bancare curente (pe termen scurt, de trezorerie)acordate de bani pana la un plafon de creditare in scopul acoperirii unor plati angajate de intreprindere, atat in lei cat si an valuta.

Operatii efectuate prin conturi bancare incasari, plati, transferuri banesti (viramente interne) intre conturile de trezorerie.

Documentele utilizate

- Extrasul de cont (pentru evidenta operativa, eliberat de banca si care ofera informatii privind Si la inceputul zilei, incasari, plati, Sf; Sf = Si + I - P);

- Instrumente de plata: Ordinul de plata, Dispozitia de plata pentru CAS, Biletul la ordin, CEC-ul

Conturi utilizate:

„ Conturi la banci” cu urmatoarele sintetice de grad II

5121 „Conturi la banci in lei”

5124 „Conturi la banci an valuta”

5125 „Sume in curs de decontare”

- cont de mijloace banesti sau surse, A P

D(+) cu incasarile efectuate prin banca;

C(-) platile efectuate prin banca;

Sfd – reflecta disponibilitatile in cont;

Sfc – reflecta creditele de trezorerie acordate de banca;

Dobanzi” dezvolta sinteticele de grad II, cont de creante sau datorii, A/P:

5186 „Dobanzi de platit” – cont de datorii, tine evidenta dobanzilor de platit pentru creditele de trezorerie acordate prin contul de disponibil, P

5187 „Dobanzi de incasat” - cont de creante, tine evidenta dobanzilor acordate la disponibilitatile din cont, A

„Credite bancare pe termen scurt” dezvolta sinteticele de grad II

5191 „Credite bancare pe termen scurt” – cont de datorii financiare, tine evidenta creditelor acordate si a rambursarii lor, P

5198 ‘’dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt’’

-cont de datorii financiare care evidentiaza dobanda datorata si platita pentru creditele pe termen scurt,p;

2 INCASARI SI PLATI IN NUMERAR

Decontarile in numerar –reprezinta operatiuni de incasari si plati efectuate prin caseria unitaii in lei si valuta.Valoarea plafonului de casa si a incasarilor numai este limitata din decembrie 2004 conform regulamentului privind operatiile in numerar. Se limiteaza valoarea maxima a incasarii sau platii catre un tert ce nu poate fi mai mare de 5000 lei fara posibilitatea de defalcare a sumelor mai mari.

Operatii efectuate prin caserie:incasari,plati,transferuri banesti.

Documente utilizate

-registrul de casa(document de evidenta operativa,intocmit in 2 exemplare zilnic ,si care ofera informatii privind fondul la inceputul zilei ,incasarile,platile,soldul la sfarsitul zilei)

-anexele la registrul de casa :chitanta,dispozitie de plata-incasare catre caserie,monetar,decont de cheltuieli ,cec numerar.

Soldul final al zilei se preia din   registrul de casa conform relatiei: Soldul initial+incasari –plati;

Conturi specifice

531’’Casa’’care dezvolta urmatoarele sintetice de gradul II:

5311 ‘’Casa in lei

5314’’Casa in valuta’’

Contul 531 ‘’Casa’’ tine evidenta numerarului din caserie,A.

D(+)cu incasarile in numerar provenite din:vanzari de bunuri,lichidari de crante,ridicari de numerar,din contul bancar aport la capitalul social in numerar;

C(-) cu platile in numerar pentru:salariu ,premii,cu acordarea de avansuri de trezorerie,depuneri de numerar la banca,plata datoriilor fata de furnizori si creditori;

Sfd –reprezinta numerarul existent.

532’’Alte valori’’-cont de active circulare,A, dezvolta sinteticele de gradul 2:

5321’’Timbre fiscale si postale

5322’’Bilete de tratament si odihna’’

5323’’Tichete si bilete de calatorie’’

5328’’Alte valori’’cum sunt bonurile de masa’’

D(+)cu valorile respective achizitionate ;

C(-)cu valorile respective consumate

Sfd- reflecta alte valori existente in caseria unitatii

541’’Acreditive ‘’-cont de active circulare banesti,A,dezvolta sinteticele de gradul 2:

5411,,Acreditive in lei

5412 ‘’Acreditive in valuta’’

D(+)cu acreditive deschise pentru terti,majorarea acreditivelor cu diferentele favorabile

C(-)cu sumele platite tertelor de acreditive,sumele virate in conturile de disponibil la incetarea valabilitatii acreditivului,diferentele nefavorabile de curs valutar.

Sfd reprezinta valoarea acreditivelor deschise existente.

542’’Avansuri de trezorerie ‘’-cont de active circulante banesti,A.

D(+)avansurile de trezorerie acordate si diferentele favorabile de curs aferente.

C(-)avansurile de trezorerie justificate prin achizitii si plati,avansuriel,nejustificate imputate,sume restituite reprezentand avansuri necheltuite,diferente nefavorabile aferente avansurilor in valuta.

Sfd avansuri de trezorerie nedecontate.

581’’Viramente interne’’,-cont de transferuri de mijloace banesti dintrun cont de trezorerie in altul,A nu prezinta sold la sfarsitul perioadei .

D(+)sume virate dintrun cont de trezorerie in alt cont de trezorerie

C(-)sume intrate inrun cont de trezorerie

Aplicatii practice privind decontarile in numerar si prin conturi la banci

Nr crt

Explicatia

Formula contabila

Sume

Conform extrasului de cont si anexelor corespunzatoare se inregistreaza urmatoarele incasari in contul de disponibil:

-subventii-80000 lei

-creatii comerciale-2200 lei

-TVA de recuperat-130 lei

-depunere numerar-3000lei

-dobanzi la disponibil-35 lei

445

4111

4424

581

766

2200

130

3000

35

Se vand marfuri pe baza de credit comercial la valoarea de 80000 lei +TVA.se realizeaza decontarea cu clientii de la care se incasase un avans de 30%

4111 = %

707

4427

% = 4111

5121

419

Diminuarea creantei cu TVA aferent avansului acordat cu TVA

Se cumpara 1000 bucati actiuni in scopul revanzarilor.

Pcumparare=10 leiactiune

Pvanzare=12leiactiune,achitare se face 50%ulterior,incasarea se face prin cont de disponibil.

a)cumpararea actiunilor achitate partial

508 =%

5121

509

b)achitarea diferentei

5000

5000

c) vanzarea actiunilor

461=%

7641

508

d)incasarea cv actiunilor

vandute

5121=461

12000

2000

10000

12000

Se asorteaza la C.S. numerar 30000 lei,din carese depun la banca 20 000lei

a)aportarea

5311=456

b)depunerea la banca

5311=581

581 =5121

30 000

20 000

20 000

Conform extrasului de cont si a anexelor se inregistreaza urmatoarele plati efectuate din contul de disponibil :

Salarii = 40 000lei, Impozit pe salarii = 11 800lei , TVAp = 2800lei ,Dobanda la credit pe Ts = 1 900lei, Rambursare credit TS = 15 000 lei, Ridicare de numerar =

1 000 lei , CASunit. = 4 900 lei,

CASpers = 1 900 lei,

CASSunit = 1 400 lei,

CASSpers = 1 300 lei,

CFSJunit FSJ = 700 lei ,

CFSJpers = 200 lei

% =5121

Se achizitioneaza materii prime de la furnizori externi, valoarea facturata 2000 USD, cursul la facturare 3 lei/$, tva si taxele vamale se achita in numerar.

Inregistrati decontarea cu furnizorul prin banca in situatia:

a)cursul de schimb 3,05$

b) cursul de schimb 2,8 lei$

1)achizitie materii prime

301=401

2)achitarea Tva si a taxei vamale

3a) achitare factura

% = 5124

3b) achitare factura

5124

765

660

100

400

Se factureaza produse finite vandute pe credit comercial la valoarea de 20 000 lei + TVA.Se accepta un bilet la ordin pentru intreaga valoare,efectele se depun pentru scontarea la banca si sunt decontate la termenul scadent

a)vanzarea  4111=%

701

4427

b)acceptul efectului

c)depunerea efectului la banca

d)remiterea efectului pentru scontare

e)incasarea efectului

3 800

Se inregistreaza factura pentru o lucrare de reparatii 8 000 lei +TVA.Furnizorul accepta un ordin pe care banca il deconteaza ulterior percepand un comision de 2%

a)inregistrare factura

b)acceptul efectului comercial

c)decontarea efectuluiSe deschide un acreditiv pentru RENEL in valoare de 40000 lei .Se achita cv unei facturi 28000 lei,diferenta de acreditiv se transfera la contul disponibil

a)deschiderea acreditiv

b)achitarea datoriei

c)retragere acreditiv neutilizat

Conform registrului de casa se inregistreaza urmatoarele incasari in numerar: creanta comerciala -2 800

Sume depuse de asociati -1000

Avans de trezorerie restituit -500

Chirie platita anticipat 100

Chirie curenta+TVA 200

Sume de la banca 1200

Donatii  1500

5311=%

4111

4551

542

472

706

4427

581

7582

500

100

200

38

Se inregistreaza plati in numerar pe urmatoarele destinatii:

-ajutarea materiale 1500

-avansuri neridicate 3800

-furnizori  1800

-avansuri de trzorerie 1000

-achizitie bilete de calatorie 500

-amenzi si penalitati 1000

% =5311

500

Se justifica avansul de trezorerie cu echipament de protectie cumparat in valoare de 800 lei+TVA.Diferenta se restituie caseriei.

48

Se distribuie bilete de calatorie in valoare de 300 lei .

La sfarsit de luna se constata datorita scaderii cresterii cursului valutar urmatoarele diferente la disponibilitatilor in valuta pentru:

-caserie 800

-acreditive 2000

-disponibilitati in cont 19000

a)scaderi ale cursului

5314

5412

5124

b)cresteri ale cursului:

800

2000

800

20000

19000

Se achizitioneaza tichete de masa la valoarea nominala de 10000 lei,costul imprimatelor 100 lei+TVA,achitare prin banca.Tichetele salariatilor care restituie tivhete in valoare de 30 lei care se returneaza emitentului.

a)achizitionare tichetelor

5328

b)achitare furnizori

c)distribuire tichete

d)restituirea tichetelor de salariati

e)returnare tichete catre emitent

f)incasare creanta

19

30

Se incaseaza de la ascociazi 80000 lei pentru nevoi curente dobanda aferenta 6400 lei. Se achita la termenul scadent imprumutul cu dobanda aferenta,dividende in valoare neta de 10000 lei.

666=4558

456

96400

80000

6400

10000

Se rascumpara actiuni proprii,100 de bucati la pretul de 10 lei pe actiune, vn 12 lei.

Se achita numerar 50%.Ulterior prin banca diferenta.Se anuleaza actiunile rascumparate .

a)rascumparare actiuni

5311

509

b)achitare diferenta

c)anulare actiuni

109

7642

500

500

200

Se achizitioneaza 100 bucati actiuni la pretul de 80 lei pe actiuni .Ulterior se vand la 50 lei pe actiune .

a)achizitii

b)achitare contra valoare

c)vanzarea actiunilor

461

d)incasare contra valoare

Se contracteaza un imprumut prin emisiune de obligatiuni 12000 lei.Obligatiunile se vand cu incasare numerar ,se rascumpara la scadenta tot numerar la valoarea lui nominala

a)subscriere imprumut

b)vanzarea obligatiunilor

c)rascumparare de obligatiuni

d)anularea obligatiunilor


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2835
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site