Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Statistica


Exercitii si probleme rezolvate - statistica

Statistica+ Font mai mare | - Font mai micExercitii si probleme rezolvate

Se considera un esantion de 20 de clienti, care intra intr-un magazin alimentar, pentru a cerceta frecventa X cu care clientii fac apel la serviciile magazinului de-a lungul unei saptamani si respectiv pentru cercetarea cheltuielilor lunare Y in mii lei, ale clientilor pentru procurarea de bunuri alimentare. S-au obtinut urmatoarele date de selectie pentru X si respectiv YX

Y

Se cere:

a)      distributiile empirice de selectie pentru fiecare din caracteristicile X si Y,

b)      mediile de selectie, momentele centrate de selectie de ordinul al doilea si dispersiile de selectie pentru caracteristicile X si Y,

c)      functiile de repartitie de selectie pentru X si Y.

Solutie. a) Se observa ca datele de selectie pentru caracteristica X au numai N = 6 valori distincte, deci distributia empirica de selectie pentru X este

.

Pentru caracteristica Y toate datele de selectie sunt distincte. Asadar, distributia empirica de selectie a lui Y este un tablou in care pe o linie sunt trecute toate aceste valori (eventual ordonate crescator), iar pe linia a doua se trec frecventele acestor valori, care sunt toate egale cu 1. Vom face o grupare a datelor de selectie corespunzatoare caracteristicii Y. Anume, prima clasa cuprinde cheltuielile lunare de la 80-89 mii lei, etc. Dupa efectuarea acestei grupari, distributia empirica de selectie a lui Y devine

.

b) Mediile de selectie pentru cele doua caracteristici sunt respectiv

,

mii lei.

Daca se folosesc datele grupate pentru caracteristica Y se obtine

mii lei .

Valorile momentelor centrate de selectie de ordinul doi pentru cele doua caracteristici sunt respectiv

,

.

Pentru simplificarea calculelor, se poate folosi formula

,

unde a este o constanta reala convenabil aleasa. Anume, daca pentru caracteristica X vom alege a = 3, atunci

.

Pentru caracteristica Y vom lua a = 105, obtinandu-se astfel

.

Se observa ca s-a calculat cu datele de selectie grupate, ceea ce conduce la o valoare putin diferita de valoarea ce s-ar obtine cand se lucreaza cu datele de selectie primare (negrupate).

Valorile dispersiilor de selectie pentru caracteristicile X si Y se calculeaza imediat, daca se cunosc momentele centrate de selectie de ordinul doi, anume

,

respectiv

.

Astfel se poate obtine si respectiv mii lei.

c) Functiile de repartitie de selectie pentru cele doua caracteristici sunt respectiv

pentru caracteristica X si

pentru caracteristica Y.

La un control de calitate se verifica diametrul pieselor prelucrate de un strung. Pentru realizarea acestui control s-a considerat o selectie de 18 piese si s-a obtinut ca diametrul X al pieselor are urmatoarele dimensiuni (in cm):

Diametrul (in cm)

Numar de piese

Sa se determine:

a)      o estimatie absolut corecta pentru diametrul mediu al pieselor realizate,

b)      o estimatie corecta si una absolut corecta pentru dispersia diametrelor fata de diametrul mediu.

Solutie. a) Distributia empirica de selectie a caracteristicii X este

.

Diametrul mediu este media teoretica . Dar se cunoaste ca un estimator absolut corect pentru media teoretica m este media de selectie . Prin urmare, valoarea mediei de selectie este o estimatie absolut corecta pentru media teoretica . In cazul de fata se obtine

.

b) Deoarece un estimator corect al dispersiei teoretice este momentul centrat de selectie de ordinul doi, adica , rezulta ca o estimatie corecta pentru dispersia teoretica este valoarea momentului centrat de selectie de ordinul doi, adica

,

unde constanta reala a este convenabil aleasa. Asadar, in cazul de fata, o estimatie corecta a dispersiei diametrelor fata de diametrul mediu este

.

Imediat avem o estimatie absolut corecta pentru dispersia teoretica, anume

.

Fie caracteristica X ce urmeaza legea normala N (m,s), unde m I R este cunoscut, iar s > 0 este necunoscut. Se considera o selectie repetata de volum n. Sa se arate ca functia de selectie

este o functie de estimatie absolut corecta pentru parametrul

Solutie. Vom arata ca sunt satisfacute cele doua conditii din definitia functiei de estimatie absolut corecte, adica

M(V) = s si lim D2 (V) = 0

In primul rand avem ca:


Deoarece caracteristica X urmeaza legea normala N(m, s) avem caDaca se face schimbarea de variabila si se tine seama de faptul ca functia de integrat obtinuta, dupa aceea, este functie para, rezulta ca :

Prin urmare, obtinem ca M(V)= = s, deci prima conditie este satisfacuta.


Pentru verificarea celeilalte conditii putem scrie succesiv:

de unde

Se considera caracteristica X ce urmeaza legea binomiala, adica are distributia teoretica

, unde P(m,k)=Ckmpkqm-q, q=1-p,

cu parametrul p I (0,1) necunoscut. Folosind o selectie de volum n, se cere

a)      estimatorul p* de verosimilitate maxima pentru p,

b)      sa se arate ca etimatorul p* este un estimator absolut corect pentru parametrul p

c)      sa se arate ca estimatorul p* este un estimator eficient pentru parametrul p.

Solutie. a) Functia de probabilitate pentru caracteristica X este f(x;p)= Ckmpx(1-p)m-x,

Pentru a scrie ecuatia de verosimilitate maxima


avem ca ln f= (x;p)= ln Cxm + x ln p + (m-X) ln (1-p), de unde

Asadar, ecuatia verosimilitatii maxime este

adica

unde .Ecuatia verosimilitatii maxime se mai scrie

de unde se obtine estimatorul de verosimilitate maxima


pentru parametrul p.

b) Vom arata ca estimatorul p* este un estimator absolut coret pentru parametrul p


Pentru aceasta avem, in primul rand, ca

iar apoi, pentru dispersie se poate scrie succesiv


Asadar, s-a obtinut

M(p*)=p si

deci estimatorul p* este estimator absolut corect pentru parametrul p.


c) Cantitatea de informatie relativa la parametrul p se poate calcula dupa cum urmeaza

Pe de alta parte, am vazut ca prin urmare, are

loc egalitatea deci estimatorul p* este estimator eficient pentru parametrul p.

Relativ la populatia C se cerceteaza caracteristica X privind media teoretica M(X)=m. Stiind ca dispersia teoretica a caracteristicii X este D2(X)=0,35, sa se stabileasca un intreval de incredere pentru media teoretica m cu probabilitatea de incredere 1 - a = 0,95 , utilizand distributia empirica de selectie

Solutie. Deoarece volumul selectiei este n=35 > 30, putem considera ca statistica

unde

urmeaza legea normala N(0,1). Asadar, intervalul de incredere pentru media teoretica m se obtine din relatia


sau


unde astfel determinat incat

In cazul de fata, valoarea mediei de selectie este:


iar din Anexa I, pentru se gaseste

De asemenea, avem ca


Obtinem in acest fel, intervalul de incredere pentru media teoretica m=M(X)


Pentru receptionarea unei marfi ambalata in cutii, se efectueaza un control, prin sondaj, privind greutatea X a unei cutii. Pentru 22 de cutii cantarite s-a obtinut distribuirea empirica de selectie, relativ la caracteristica X:

Folosind probabilitatea de incredere 0,98 sa se determine in interval de incredere pentru valoarea medie a greutatii cutiilor, presupunand ca X urmeaza legea normala N(m, s

Solutie. Deoarece abaterea standard este necunoscuta, se considera statistica


care urmeaza legea Student cu n-1 grade de libertate.

Intervalul de incredere pentru valoarea medie teoretica m= M(X) este


Pentru n - 1 =21 si 1 - a a = 0,02) din Anexa II se

determina

De asemenea, folosind datele de selectie, obtinem valoarea a mediei de selectie , anume:


si valoarea abaterii standard de selectie


Putem scrie atunci intervalul (numeric) de incredere:


Masa de carne ambalata in pachete de 1000 de grame de masinile M1 si M2 este o caracteristica X′, ce urmeaza legea normala N(m′, s′) si respectiv o caracteristica X′′ ce urmeaza legea normala N(m", s

Cantarind 100 de pachete din cele produse de masina M1 s-a obtinut valoarea medie de selectie grame iar din cantarirea a 150 de pachete de la masina M2 s-a obtinut grame.

Folosind probabilitatea de incredere 0,98 sa se determine intervalul de incredere pentru diferenta m′-m′′, daca se stie ca abateriile standard sunt s′=3 si s

Solutie. Se foloseste statistica

care urmea


za legea normala N(0,1). Astfel, intervalul de incredere pentru diferenta m′-m′′ este:


unde
se determina astfel ca Folosind Anexa I, obtinem

De asemenea, avem ca Astfel,


intervalul de incredere pentru diferenta m′ - m′′ este

8 Fiecare caracteristica X′ ce urmeaza legea normala N(m′,s) si care reprezinta vanzarile in milioane de lei pe saptamana la magazinele alimentare in orasul A si X" vanzarile in milioane de lei la magazinele alimentare din orasul B si care urmeaza legea normala N(m", s). S-au efectuat doua sondaje, respectiv pentru X′ si X" si s-a obtinut urmatoarele date de selectie:

X′: 226,5 224,1 218,6 220,1 228,8 229,6 222,5

X": 221,5 230,2 223,3 224,3 230,8 223,8

Cu probabilitatea de incredere 0,95 sa se construiasca un interval de incredere pentru diferenta m′-m", daca s > 0 este necunoscut.

Solutie. Folosind statistica


care urmeaza legea Student cu n=n′+n′′-2=7+6-2=11 grade de libertate, se va construi intervalul de incredere pentru m′-m′′. Anume, acest interval de incredere este:


unde, s-a folosit notatia:


iar se determina astfel incat fiind functia de repartitie a legii Student cu n grade de libertate, tabelata in Anexa II

Pentru a determina valoarea numerica a intervalului de incredere, se calculeaza pe rand


De asemenea, din Anexa II, pentru 1 - a = 0,95 si n = 11, obtinem astfel ca intervalul de incredere pentru m′ - m′′ va fi


Fie X caracteristica ce reprezinta timpul de producere a unei reactii chimice, masurat in secunde. Daca X urmeaza legea normala N(m,s) si avand o selectie repetata de volum n=11, cu datele de selectie 4,21; 4,03; 3,99; 4,05; 3,89; 3,98; 4,01; 3,92; 4,23; 3,85; 4,20; sa se determine intervalul de incredere pentru dispersia si pentru abaterea standard , cu probabilitatea de incredere 0,95.

Solutie. Se va considera statisticacare urmeaza legea χ cu n-1 grade de libertate. Intervalul de incredere pentru s va fi:

iar pentru s

,

unde si se calculeaza din Anexa III.

Pentru determinarea valorilor numerice ale acestor intervale de incredere, calculam:


Asadar, intervalele de incredere pentru s2 si s sunt

respectiv


Caracteristica X reprezinta cheltuielile lunare in mii lei pentru abonamentele

la ziare si reviste ale unei familii. Sa se verifice, cu nivelul de semnificatie a=0,01, daca

stim media acestor cheltuieli lunare pentru o familie este de 16 mii lei, stiind ca abaterea standard s =3 mii lei avand o selectie repetata de volum n=40, care ne da distributia empirica de selectie

Solutie. Deoarece n=40>30 si abaterea standard s=3 este conoscuta, vom folosi testul Z pentru verificarea ipotezei nule

H0 : m= M(X)=16, cu ipoteza alternativa H1 : m

Pentru a=0,01, folosind Anexa I, se determina astfel incat . Anume, se obtine ca care ne da intervalul numeric (-2,58;2,58), pentru statistica notata prin


Calculam succesiv:


Deoarece , rezulta ca se accepta ipoteza ca cheltuielile medii lunare ale unei familii pentru abonamentele la ziare si reviste sunt de 16 mii lei, cu probabilitatea de risc 0,01.

Caracteristica X reprezinta gradul de ocupare zilnica a unei unitati hoteliere (in procente), Sa se verifice, cu nivelul de semnificatie a=0,05, ipoteza ca media de ocupare zilnica a hotelului este data prin m=80%, daca dintr-o selectie facuta in 15 zile     s-au obtinut urmatoarele date de selectie (in procente) : 60, 85, 90, 75, 84, 78, 92, 55, 77, 82, 65, 79, 83, 65, 76.

Solutie. Putem considera ca X urmeaza legea normala N(m, s ), cu m si s necunoscuti. Ipoteza nula ce se face este H0 : m = 80, cu H1 : m

Deoarece abaterea standard s este necunoscuta, se foloseste testul T. Pentru aceasta, considerand a=0,05, cu ajutorul Anexei II, se determina , astfel incat . Se obtine in acest fel . Prin urmare, intervalul pentru statistica T=, care urmeaza legea Student cu n-1=14 grade de libertate, este (-2,145; 2,145).

Calculam in continuare succesisv:

Deoarece ipoteza ca media de ocupare zilnica a unitatii hoteliere este de 80% se accepta

12. La o unitate de imbuteliere a laptelui exista doua masini care efectueaza aceasta operatie in sticle de un litru. Pentru a cerceta reglajul de imbuteliere la cele doua

masini s+au efectuat doua selectii relative la sticlele imbuteliate de cele doua masini si s au obtinut datele de selectie

(in ml)

(in ml)

Folosind nivelul de semnificatie , sa se verifice daca mediile de umplere a sticlelor de catre cele doua masini sunt aceleasi, in cayul in care abaterile standard sunt σ′= 6 ml si ml.

Solutie. Caracteristicile X′ si X" ce reprezinta cantitatea de lapte in ml) continuta de o sticla imbuteliata de prima masina, respectiv de a doua, se considera ca urmand legile de probabilitate normele N (m′, 6) si N (m", 7,5).

Verivicarea ipotezei nule H0 : m′ = m" cu alternativa H1 : m′ m", se va face cu testul Z, deoarece sunt cunoscute abaterile standard.

Folosind nivelul de semnificatie , se determina din Anexa I valoarea astfel incat Anume, se obtine ca z = 2,58, care ne da intervalul (-2,58; 2,58) pentru statistica :

Se calculeaza succesiv:

.

Deoarece , rezulta ca mediile de umplere a sticlelor nu difera semnificativ pentru cele doua masini.

13. Se cerceteaza doua loturi de ulei pentru automobile, din punct de vedere al vascozitatii, obtinandu-se datele de selectie

Pentru primul lot:

Pentru al doilea lot:

Analizele facandu-se cu acelasi aparat, se considera ca abaterile standard sunt aceleasi. Considerand nivelul de semnificatie , sa se verifice daca mediile de vascpzitate pentru cele doua loturi nu difera semnificativ.

Solutie: Caracteristicile X′ si X", ce reprezinta vascozitatile pentru cele doua loturi de ulei, se considera ca urmeaza fiecare legea normala, respectiv N (m′, σ) si N (m", σ), cu ambaterea standard σ > 0 necunoscuta.

Verificarea ipotezei nule H0 : m′ = m" cu alternativa H1 : m′ m", se va face cu testul T, deoarece abaterea standard σ este necunoscuta.

Folosind nivelul de semnificatie a=0,05, se determina , din Anexa II, valoarea tn,1- (a astfel incat , unde numarul gradelor de libertate este n=n′+n′′-2=8+8-2=1 Adica, se determina t14;0;975 astfel incat obtinandu-se t14;0;975=2,145. In acest mod , s-a obtinut intervalul

(-2,145 ) pentru statistica

,

care urmeaza legea Student cu n=n′+n′′-2 grade de libertate.

Se calculeaza pe rand

(3 10 +2 2,28+.+1 10,32)=10,285;

(2 10 +2 2,27+.+3 10,31)=10,289;

3,143 10-4;

4,983 10-4;

=

Deoarece t=-0,397 I(-2,145;2,145), rezulta ca vascozitatile medii ale celor doua loturi de ulei nu difera semnificativ.

Se efectueaza o selectie repetata de volum n=12 relativa la caracteristica X ce urmeaza legea normala N(m,d), obtinandu-se distributia empirica de selectie

Sa se verfice , cu nivelul de semnificatie a=0,05, ipoteza nula

H0 : d =D2(X)=0,5, cu alternativa H1: d

Solutie Deoarece caracteristica X urmeaza legea normala , pentru verificarea ipotezei nule Ho: d 0,5, se utilizeaza testul c

Pentru nivelul de semnificatie a=0,05, se determina intervalul , pentru statistica H2=,care urmeaza legea c cu n-1 grade de libertate.

Se utilizeaza Anexa III, pentru a determina intervalul mai inainte precizat. Astfel, deoarece n-1=12-1=11, se obtine =3,82, pentru care F11(3,82)=0,025 si de asemenea =21,9. Prin urmare , intervalul pentru statistica H2 este (3,82;21,9).

Se calculeaza succesiv

h2===11,396

Deoarece h2=11,396 I(3,82;21,9), ipoteza nula facuta relativ la dispersia teoretica este acceptata.

15 Doua strunguri produc acelasi tip de piese. Caracteristica cercetata este diametrul acestor piese.Se considera doua selectii de volume n′=7 si n′′=9, relative la diametrele pieselor produse de cele doua strunguri. Datele de selectie sunt prezentate prin distributiile empirice de selectie:

si respectiv

Considerand nivelul de semnificatie a=0,05, sa se verifice ipoteza nula H0:d d′′, cu alternativa H1: d d′′, daca se presupune ca X′ si X′′ urmeaza legea normala N(m′,d′) si respectiv N(m′′,d

Solutie. Pentru compararea celor doua dispersii , se utilizeaza testul F. Statistica ce se considera in acest caz este F=, care urmeaza legea Snedecor-Fisher cu (m,n)=(n′-1,n′′-1) grade de libertate.

Pentru inceput se determina intervalul (fm,n;a fm,n;1-a ), pentru statistica F, folosind Anexa IV.

Anume, se determina fm,n;a astfel incat Fm,n (fm,n;a si respectiv fm,n;1-a astfel incat Fm,n (fm,n;1-a

Deoarece m=n′-1=7-1=6 si n=n′′-1=9-1=8 , avem pe de o parte ca =0,18. Prin urmare, intervalul de incredere pentru F este (0,18;4,65).

Se calculeaza, apoi, succesiv:

f

Avand in vedere ca f=1,85I(0,18;4,65), rezulta ca ipoteza facuta, privind egalitatea dispersiilor , este admisa.

16. Se cerceteaza capacitatea fiolelor farmaceutice de 100 ml, care provin de la doua fabrici. In acest scop, se considera cate o selectie pentru doua loturi de fiole provenite respectiv de la cele doua fabrici. Selectiile obtinute au distributiile empirice de selectie

respectiv, pentru X":110, 101, 112, 120, 117, 105, 109, 111, 118, 113, 106, 108, 115, 113, 112, 100, 116, 112, 114, 112.

a)      Folosind nivelul de semnificatie a=0,02, sa se compare dispersiile celor doua caracteristici;

b)      Folosind acelasi nivel de semnificatie a=0,02, sa se compare mediile celor doua caracteristici;

Solutie. a ) Vom considera ca cele doua caracteristici X′ si X′′ sunt repartizate normal, respectiv N(m′;d′) si N(m′′;d′′). Se poate aplica testul F, pentru compararea dispersiilor d2 si d

Calculam pe rand:

(1 100+1 101+2 102+.+1 109)=104 ;

111 ;

5 ;

27,537.

Deoarece <, se considera statistica F=, care urmeaza legea Snedecor-Fisher cu (m,n)= (n′′-1,n′-1)=(19,24) grade de libertate.

Daca se considera ipoteza nula

H0:d d′′2, cu alternativa H1: d d

avem ca f=

Pe de alta parte, pentru a=0,002, avem din Anexa IV, ca

fm,n;1-a/2= =2,76;

fm,n;a/2= ==0,3

In acest fel , am obtinut intervalul (0,34;2,76), pentru statistica F.

Deoarece f=5,31 (0,34;2,56),respingem ipoteza d d

b) Avand in vedere ca dispersiile teoretice d2 si d′′2 sunt necunoscute, iar comform punctului precedent difera in mod semnificativ, folosim testul T pentru compararea mediilor m′ si m′′. Statistica ce se considera , in acest caz , este:

care urmeaza legea Student cu n grade de libertate, unde n se calculeaza din relatia

, cu

Astfel , pentru determinarea lui n, avem succesiv

c= si

de unde n=25.

Folosind Anexa II, se obtine ca t25;0,99=2,485, prin urmare intervalul pentru statistica T este (-2,485;2,485).

Pe de alta parte ,avem ca

=

Deoarece t=-5,11 (-2,485;2,485), respingem ipoteza ca mediile teoretice pentru fiolele produse de cele doua fabrici nu difera semnificativ.

17. Se considera caracteristica X ce reprezinta rezistenta, in KW, a unor tronsoane de ceramica acoperite de carbon. Sa se verfice normalitatea lui X, folosind o selectie de volum n=124, pentru care s-au obtinut datele de selectie

a) utilizand testul de concordanta c , cu nivelul de semnificatie a

c)      utilizand testul de concordanta al lui Kolomogorov, cu nivelul de semnificatie a

Solutie. Prima data se estimeaza parametrii de la legea normala N(m,d), adica media teoretica m=M(X) si abaterea standard teoretica d , folosind metoda de verosimilitate maxima. Se cunoaste ca estimatiile de verosimilitate maxima pentru m si d sunt respectiv

Avem distributia empirica de selectie pentru caracteristica X

de unde calculam

a) Se considera valoarea numerica h2=, unde N este numarul claselor (N=9 in cazul de fata), fi este frecventa clasei i , iar este dat prin , subintervalul [ai-1,ai ) definind clasa i. Dupa cum este cunoscut, h2 este valoarea unei variabile aleatoare H2, care urmeaza legea c cu k=N-s-1 grade de libertate, s fiind numarul parametrilor estimati. In cazul de fata avem ca s=2, deci k=9-2-1=6.

Se determina intervalul (0,), pentru statistica H2, folosind Anexa III. Anume, se obtine ca =12,59, adica intervalul pentru statistica H2 este (0;12,59).

Calculele pentru valoarea numerica h2 se aranjeaza in urmatorul tabel:

n=124    h2=2,4743

Valorile functiei lui Laplace f se iau din Anexa I si se are in vedere ca f(-x) = -f(x). De asenemea facem observatia ca :

Deoarece h2 = 2,4743 I(0; 12,59), rezulta ca se accepta ipoteza normalitatii caracteristicii X.

b) Pentru a = 0.05, folosind Anexa V, se determina x1-a = x0.95, astfel incat K(x1-a a. Se obtine astfel ca x0.95 = 1,36.

Ipoteza ca X urmeaza legea normala N() , cu si calculati inainte, este acceptata daca , unde

Aici este functia de repartitie de selectie, iar F(x) este functia de repartitie pentru legea normala N

Calculele pentru determinarea lui dn sunt aranjate in tabelul urmator:


dn=0,044

Deoarece , acceptam ipoteza ca X urmeaza legea normala N

18. Se tin sub observatie n=50 motoare electrice, pana la defectarea ultimului dintre ele. Se considera caracteristica X, ce reprezinta numarul miilor de ore de functionare pana la defectare. Rezultatele observatiilor sunt grupate in tabelul urmator :


Sa se cerceteze exponentialitatea caracteristicii X folosind:

a) testul c , cu nivelul de semnificatie a

b) testul lui Kolmogorov, cu nivelul de semnificatie a

Solutie : Legea exponentiala are functia de repartitie :

F(x;l)= , x>0 cu parametrul l>0.

Trebuie la inceput sa determinam estimatia de verosimilitate maxima pentru parametrul l. Pentru aceasta, avem ca densitatea de probabilitate corespunzatoare lui F este :

Ecuatia de verosimilitate este :

,

de unde se obtine estimatorul de verosimilitate maxima pentru parametrul l, anume . Prin urmare, estimatia de verosimilitate maxima pentru l este

Distributia empirica de selectie pentru X este

de unde obtinem:

astfel ca

a) Se considera valoarea numerica , N fiind numarul

claselor (aici N = 7), fi este frecventa clasei [ai-1, aI), iar Valoarea numerica h2 este valoarea unei variabile aleatoare H2, care urmeaza legea X2 cu k = N- s -1 grade de libertate , s fiind numarul parametrilor estimati , in cazul de fata s = 1 deci k = 7 -1- 1 = 5.

Se determina din Anexa III , astfel incat adica Se obtine astfel ca


Calculele lui h2 se efectueaza din tabelul urmator

n=50 h=3,083

De remarcat cazul particular :

Deoarece , rezulta ca se accepta ipoteza exponentialitatii pentru caracteristica X.

b) Din Anexa V se determina x1+a = x0,95 astfel incat sa aiba loc , obtinindu-se x0,95=1,36.

Ipoteza exponentialitatii lui X este acceptata daca unde fiind functia de repartitie de selectie.

Calculul pentru determinarea lui dn se efectueaza in tabelul urmator :


dn=0,0592

Deoarece acceptam ipoteza ca X urmeaza legea exponentiala.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 37946
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved