Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie

ZONA SPATIILOR VERZI

geografie

+ Font mai mare | - Font mai micV - ZONA SPATIILOR VERZI.GENERALITATI : CARACTERUL ZONEI

Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supramunicipal si municipal, spatii pentru sport si agrement cu acces limitat de apartenenta la cluburi sau contra cost, spatii plantate de protectie si paduri de diferite tipuri.

V1 - Spatii verzi publice cu acces nelimitat :

V1a - Parcuri, gradini, scuaruri si fasii plantate publice;

V1b-Amenajari sportive publice (Stadionul National, Palatul Sportului si Culturii, Stadionul Tineretului, Stadionul Parcul Copilului, Baza sportiva Floreasca)

V1c-Spatii plantate protejate. (Parcul Carol, Parcul Kisseleff est si vest, Parcul Herastrau, Parcul Floreasca, Parcul Circului, Gradina Cismigiu, Gradina Botanica, Scuarul Cotroceni, Stadionul Tineretului si Baza Sportiva Grivita).

V2 - Spatii verzi publice de folosinta specializata:

V2a - Gradini Botanice si Zoologice;

V2b - Muzeul Satului.

V3 - Spatii verzi pentru agrement:

V3a - Baze de agrement, parcuri de distractii, poli de agrement (la lacurile Grivita, Floreasca, Dobroiesti, Pantelimon, Tei., Morii, Vacaresti

V3b - Complexe si baze sportive (Stadionul Giulesti, Parcul Sportiv Dinamo, Complex Sportiv Steaua, Stadionul Progresul, Arenele B.N.R., Baza Sportiva Pescarusul (Bucurestii Noi), Baza Sportiva C.C.C.F. ( Bucurestii Noi - Straulesti), Baza Sportiva Politehnica, Baza Sportiva Granitul, Baza sportiva Grivita, Clubul Sportiv Metalul, alte baze si cluburi sportive)

V4 - Spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa ( Lacurile Colentinei, Lacul Morii etc.).

V5 - Culoare de protectie fata de infrastructura tehnica.

V6 - Paduri de agrement.

V7 - Paduri si plantatii forestiere (destinate cu prioritate ameliorarii climatului Capitalei, acestea se compun din inelul verde de 400 metri latime, concentric cu linia de centura in exteriorul sau interiorul acesteia si din masive plantate situate pe directia vanturilor dinspre nord-est si sud-vest).

V8 - Paduri si fasii plantate de protectie sanitara ( in jurul gropii de gunoi Glina).

Pentru noua Gradina Zoologica, noile parcuri, baze de agrement, parcuri de distractii si pentru noile complexe si baze sportive sunt necesare Planuri Urbanistice Zonale.

SECTIUNEA I : UTILIZARE FUNCTIONALA.

ARTICOLUL 1 - UTILIZARI ADMISE.

V1a sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in :

spatii plantate;

circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si accesul la activitatile permise;

drumuri de halaj din care se asigura - prin dimensionare corespunzatoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apa a masinilor de pompieri de tonaj ridicat

mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna;

constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si comert;

adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere;

parcaje.

V1b sunt admise amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite, anexele necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportiva.

V1c - se mentin functiunile specifice in zonele verzi protejate;

nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza calitatea peisagistica spatiului plantat protejat sau modifica proiectul initial.

V2a + V2b - sunt admise numai constructiile legate de programul specific functiunii specializate.

V3a + V3b - sunt admise constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor legal avizate.

V4 - pe fasia de protectie de 50,0 metri (30,0 metri in unele P.U.Z.-uri aprobate anterior) din lungul oglinzilor de apa ale lacurilor, cu functiune publica, ecologica si peisagistica, se admit urmatoarele: drum de halaj, alei, amenajari de mici dimensiuni pentru odihna, agrement, joc si sport, debarcadere, anexe sanitare, mici puncte de alimentatie publica specifice programului de parc.

V5 - conform legilor si normelor in vigoare.

V6 + V7 + V8 - conform normelor specifice in vigoare.

ARTICOLUL 2 - UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI.

V1 a + V1 c - se admit constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati sportive, alimentatie publica si comert, limitate la arealele deja existente conform proiectului initial si care functioneaza in acest scop;se admit noi cladiri pentru cultura, sport, recreere si anexe, cu conditia ca suprafata acestora insumata la suprafata construita existenta si mentinuta, la cea a circulatiilor de toate categoriile si a platformelor mineralizate, sa nu depaseasca 15% din suprafata totala a parcului.

cladirile si amenajarile pentru diferite activitati din parcurile si gradinile publice se admit cu conditia de a nu avea separari fizice care sa impuna interdictia liberei circulatii.

V1c - orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local.

V6 - se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor libere fara vegetatie inalta sa nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local.

ARTICOLUL 3 - UTILIZARI INTERZISE.

V1 - V8 se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare.

V1 + V2 -  se interzic orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate;

se interzice conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale;

se interzice ocuparea malurilor intre drumul de halaj si oglinda de apa ca si pozitionarea pe platforme flotante sau pe piloti in interiorul oglinzii de apa a unor functiuni in absenta unui P.U.Z. de ansamblu al amenajarii peisagistice a malurilor;

se interzic orice improvizatii ale colectarii apelor uzate ale constructiilor lacustre;

se interzice localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea abuziva a spatiilor plantate adiacente trotuarelor, atat in interior, cat si pe conturul exterior al spatiilor verzi.

V1c - nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza caracterul zonei protejate;

este interzisa amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare asupra vegetatiei si amenajarilor in perimetrul de protectie.

V5 - se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice, petrolului si gazelor.

V6 - se interzice diminuarea suprafetelor impadurite, realizarea caselor de vacanta, a locuintelor permanente sau a oricaror constructii care nu servesc functiunii de padure de agrement.

V1 - V8 - se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.

SECTIUNEA II :  CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFIGURARE A CLADIRILOR.

ARTICOLUL 4 -  CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFETE, FORME, DIMENSIUNI).

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

V5 - latimea zonei verzi de protectie fata de infrastructura de circulatii si retele tehnice majore va respecta normele in vigoare.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 6 -  AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 7 -  AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 8 - CIRCULATII SI ACCESE.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

se va asigura accesul din circulatiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru intretinere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al masinilor de pompieri.ARTICOLUL 9 - STATIONAREA AUTOVEHICULELOR.

V1 - V8 - parcajele se vor dimensiona si dispune in afara circulatiilor publice conform normelor specifice si proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - INALTIMEA MAXIMA ADMISIBILA A CLADIRILOR.

V1 - V8 - cu exceptia instalatiilor, inaltimea maxima a cladirilor nu va depasi P + 2 niveluri.

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

se recomanda adecvarea arhitecturii cladirilor la caracterul diferitelor categorii de spatii plantate.

ARTICOLUL 12 - CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA.

V1 - V8 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate, telefonie fixa si iluminat public conform cerintelor functionale ale fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului.

V1 + V2 + V3 - se recomanda extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice in bazine decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate.

V1 + V2 + V3 - in cazul alimentarii cu apa in sistem propriu se va obtine avizul autoritatii competente care administreaza resursele de apa.

ARTICOLUL 13 - SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE.

V1 - V8 - plantatiile inalte se vor dispune conform normelor specifice pentru fiecare categorie de spatii plantate;

toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel putin un arbore la patru locuri de parcare si vor fi inconjurate de un gard viu de 1,20 metri inaltime.

se recomanda, din considerente ecologice si de economisire a cheltuielilor de intretinere de la buget, utilizarea speciilor locale adaptate conditiilor climatice si favorabile faunei antropofile specifice, cu exceptia segmentelor decorative cu caracter special din zonele V1 si V2.

ARTICOLUL 14 - IMPREJMUIRI.

V1 - V8 - conform normelor specifice existente; se recomanda in intravilan imprejmuiri transparente de 2,00 metri inaltime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de gard viu.

V1a - spre deosebire de parcuri si gradini, scuarurile si fasiile plantate nu vor fi ingradite dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. inaltime, fie prin borduri in lungul carora, pe o distanta de minim 0,5 metri terenul va fi coborat cu minim 0,10 metri sub nivelul partii superioare a bordurii pentru a impiedica poluarea cu praf provocata de scurgerea pamantului pe trotuare.

SECTIUNEA III: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI.

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V1 + V2 + V4 - POT cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale = maxim

% cu exceptia spatiilor plantate protejate (V1c) care se mentin conform proiectului initial;

V3 - POT cu constructii, circulatii, platforme = maxim

V5 + V8 - fara obiect.

V6 + V7 - conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z. avizat conform legii.

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

V1 + V2 + V4 - CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu exceptia spatiilor plantate protejate (V1c) care se mentin conform proiectului initial.

V3 - CUT maxim 0.35 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z. avizat conform legii.

V5 - V8 - conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z. avizat conform legii.

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1570
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2023 . All rights reserved