Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


GESTIUNEA DESEURILOR

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai mic
Document controlat

Document necontrolat    Exemplar nr..
GESTIUNEA DESEURILOR

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

DATA

Reproducerea sau utilizarea integrala sau partiala a prezentei proceduri in orice socieatate sau orice publicare prin orice procedeu este interziza daca nu exista acordul scris al S.C. CONFORT S.A. GALATI

Formular PSI-01-CON-F01 / rev.0

LISTA DE EVIDENTA A REVIZIILOR

Editia

Data editiei

Revizia

Data reviziei

Observatii(cauza modificarii si capitolul modificat)

Numele,

prenumele

Semn.

formularPSI-01-CON-F02 /rev.0

LISTA DE DIFUZARE

Nr.copie

Comp.primitor

Persoana

Data si semnatura de primire

Data si semnatura de retragere

Obs.

formularPSI-01-CON-F03 /rev.0

1. SCOP

Prezenta instructiune de mediu descrie activitatea de gestionare (strangerea, sortarea, depozitarea temporara, transportul , valorificarea sau eliminarea) a tuturor deseurilor rezultate din activitatile desfasurate in cadrul societatii.2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplica in toate sectiile /serviciile societatii unde se genereaza deseuri

DOCUMENTE DE REFERINTA SI CONEXE

Documente de referinta

Manualul Calitatii si Mediului, Cod MCM-CON ,

SR EN ISO 14001 :2005 Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare

SR ISO 14050: 1999 Sisteme de management de mediu - Vocabular

HG nr. 662 din 12 iulie 2001 privind gestionarea uleiurilor uzate

HG nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase

OUG nr. 78 / 16.06.2000 privind regimul deseurilor;

OUG nr.16 / 26.01.2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicata in 2002.

Documente conexe

PSM- 01- CON Aspecte de mediu

PSM- 05- CON Monitorizare si masurare

PSM- 03-CON Control operational

PSI- 04- CON Tratarea neconformitatilor

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1 Definitii

Pentru scopul acestei proceduri se aplica termenii si definitiile din standardul SR ISO 14050: 1999 Sisteme de management de mediu – Vocabular.

Definitii specifice

Deseuri – orice substanta sau orice obiect, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca.

Gestionarea deseurilor - prin gestionarea deseurilor se intelege colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea acestora.

Reciclare – operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a deseurilor industriale pentru a fi reutilizate in scopul initial sau pentru alte scopuri

Colectare - strangerea, sortarea si/sau regruparea (depozitarea temporara) a deseurilor in vederea transportarii lor spre valorificare

Valorificare - orice operatiune de dezmembrare, sortare, reciclare, taiere, maruntire, presare, balotare, topire-turnare, pretratare, amestec sau alta operatiune care determina schimbarea naturii sau a compozitiei, efectuata asupra unui deseu industrial prin procedee industriale, in vederea reutilizarii.

4.2 Prescurtari

RMCM - Reprezentantul managementului pentru calitate si mediu;

SMCM - Sistem de management al calitatii si mediului;

RM - Responsabil mediu

5. DESCRIERE PROCES

5.1 Identificarea deseurilor generate in cadrul societatii

Deseurile care rezulta din activitatile desfasurate in cadrul organizatiei sunt identificate in “Listele aspectelor de mediu” elaborate pe departamente conform procedurii PSM-01-CON “Aspecte de mediu”.

5.2 Organizarea punctelor de colectare a deseurilor

Fiecare sector de activitate, punct de lucru din cadrul societatii organizeaza puncte pentru colectarea, sortarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatea proprie.

Amenajarea punctelor de colectare, sortare si depozitare temporara a deseurilor consta din:

Dotarea cu cutii /recipienti /containere /paleti (dupa caz) pentru depozitarea temporara a deseurilor;

Etichetarea cutiilor/recipientilor/containerelor/paletilor cu tipul de deseu colectat;

Dotarea si utilizarea echipamentului de protectie corespunzator normelor de protectie a muncii privind manipularea si depozitarea deseurilor;

Luarea masurilor PSI corespunzatoare tipului de deseu colectat;Ingradirea punctelor de colectare deseuri (unde este cazul);

Inscriptionarea punctelor de colectare cu indicarea deseurilor respective.

5.3 Colectarea deseurilor

Colectarea deseurilor se face de catre fiecare serviciu sau punct de lucru care genereaza deseuri.

Deseurile se colecteaza imediat dupa ce au fost generate sau cel mai tarziu la terminarea schimbului.

Colectarea se face numai pe sorturi de deseuri.

5.4 Sortarea deseurilor

Toate deseurile se sorteaza la sursa de producere pe tipuri.

5.5 Depozitarea temporara a deseurilor

Toate deseurile se depoziteaza numai sortate conform cap. 6.4.

Deseurile sortate se depoziteaza temporar in recipiente metalice, recipiente de plastic, saci, recipiente din lemn, etc., pe platforme betonate, in incinta acoperita sau neacoperita, la punctele de colectare, astfel incat sa se previna poluarea solului sau a surselor de apa.

Uleiurile uzate se depoziteaza in butoaie curate sau alte recipiente adecvate, pe tipuri de uleiuri si nu amestecate.

5.6 Predarea deseurilor reciclabile

Deseurile reciclabile se predau sortate si numai cu bon de predare-primire la Sectorului de Aprovizionare Depozite care le valorifica prin vanzare la societati autorizate pentru reciclarea acestora . Predarea deseurilor la societatile autorizate pentru valorificare se face prin aviz de expeditie. Sectorul Aprovizionare- Depozite deschide pentru fiecare tip de deseu o fisa de evidenta gestiunii deseurilor, conform formular cod PMO-01-CON-F01/ rev.0

5.7 Transportul deseurilor

Transportul deseurilor la societatile autorizate pentru valorificare sau eliminare se face de catre societate sau prin intermediul unor firme de transport, utilizand mijloace de transport adecvate (autospeciale, auto nespecial, cale ferata, etc.).

5.8 Eliminarea deseurilor

Deseurile nereciclabile si cele menajere, care au fost depozitate temporar in pubele la sediul societatii sau in alte locuri amenajate, se elimina controlat prin transport la groapa de gunoi sau la rampa de deseuri inerte.

Raportarea deseurilor

Datele centralizate anual privind evidenta gestiunii deseurilor se transmit autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora.

6. RESPONSABILITATI

6.1 Reprezentantul Managementului pentru Calitate si Mediu

coordoneaza activitatea de identificare a operatiilor care genereaza deseuri si de gestionare a acestora;   

verifica realizarea controalelor si inspectiilor planificate referitoare la gestionarea deseurilor.

6.2 Sefii de compartimente /sectoare

-asigura amenajarea punctelor de colectare a deseurilor pe tipuri;

-nominalizeaza personalul care va avea atributii si responsabilitati privind gestionarea deseurilor;

-intocmesc grafice cu controalele operationale relevante;

-stabilesc actiuni corective /preventive pentru tratarea neconformitatilor identificate in gestionarea deseurilor.

6.3 Compartimentul Aprovizionare Depozite

-asigura transportul, valorificarea si eliminarea deseurilor rezultate si colectate pe intreaga societate.

6.4 Responsabilul pentru mediu

incheierea de contracte cu societati autorizate pentru valorificarea deseurilor;

-verifica desfasurarea operatiilor strangerea, sortarea si depozitarea temporara a deseurilor la punctele de lucru, pana la transportul lor pentru valorificare sau eliminare;

INREGISTRARI

7.1 Evidenta gestiunii deseurilor

8. ANEXE SI FORMULARE

Evidenta gestiunii deseurilor, cod PMO-01-CON-F01

Stocarea provizorie a deseurilor, cod PMO-01-CON-F02

Valorificarea deseurilor , cod PMO-01-CON-F03
Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2120
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site