Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE

DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII AERULUI - ROSIA MONTANA

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai mic
UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA”

FACULTATEA DE ECOLOGIE SI PROTECTIA MEDIULUI
PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII AERULUI -

ROSIA MONTANA

RMGC propune amenajarea unei mine de aur si argint in apropierea comunei Rosia Montana, judetul Alba in ‘’Patrulaterul Aurifer” din Apuseni, grupul Muntilor Metaliferi, Dezvoltarea minei de la Rosia Montana va implica o serie de activitati: amenajarea de exploatari de suprafata, activitati de prelucrare, un sistem cu iaz de decantare a sterilului de prelucrare si diverse instalatii auxiliare, gestionarea impactului asupra mediului si societatii creat de activitatile miniere,refacerea si reabilitarea zonelor exploatate, asistenta pentru inchiderea activitatii miniere existente subventionate de stat, activitati de stramutare a populatiei si bunurilor, studii arheologice, evaluari si alte activitati legate de pastrarea patrimoniului cultural, ameliorarea impactului asupra mediului creat de activitati miniere istorice, sprijin pentru diferite initiative de dezvoltare locala si regionala, deschiderea carierelor de exploatare si de agregate,constructia infrastructurii rutiere, constructia uzinei de prelucrare si a instalatiilor auxiliare,constructia sistemului iazului de decantare (inclusiv a barajului), constructia barajelor decaptare si colectare a scurgerilor de suprafata din haldele de minereu inferior si haldele de steril, pregatirea fundatiilor pentru viitoarele stive de minereu inferior si sol si ale haldelor de steril. La incheierea operatiunilor de extractie si prelucrare a minereurilor va urma o perioada de inchidere /reabilitare, in care se vor desfasura activitati specifice, precum:dezafectarea echipamentelor operationale si a instalatiilor si reabilitarea mediului din zonele anterior active.

Principalii poluanti, indiferent de perioade, sunt praful: particule in suspensie,inspirabile si

respirabile. Acesta poate contine metale toxice precum arsenul, cadmiul, cobaltul, plumbul,

manganul, nichelul, vanadiul, zincul, cuart, siliciu, metale carcinogene.

Ratele emisiilor de praf in atmosfera depind de o serie de parametri: conditiile meteo (viteza vantului, precipitatii), caracteristicile solului/rocii/materialelor manevrate (umiditate, procent de particule sub 75 μm), tehnologiile si echipamentele utilizate, capacitatea utilajelor si caracteristicile procesului. Ratele emisiilor mai depind si de eficienta tehnicilor de reducere a prafului si de alte masuri de control al poluarii.

Alte emisii de poluanti specifici tuturor celor trei perioade principale ale proiectului ser refera la gazele de esapament de la echipamentele mobile si de transport. Poluantii sunt:oxizii de azot (NOx, N2O), oxizii de carbon (CO, CO2), oxizii de sulf, compusii organici volatili(metanici si nemetanici), hidrocarburile aromatice polinucleare volatile si condensabile (in cazul utilajelor), particule purtatoare de metale (Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn; emisiile de Pb vor fi nesemnificative datorita utilizarii unor echipamente si vehicule cu motoare Diesel).

Planul de gestionare a calitatii aerului a fost stabilit incepand cu identificarea surselor potentiale de poluare atmosferica si se bazeaza pe principiul minimizarii emisiilor de poluanti, prin utilizarea unor masuri de control tehnic, operational, de monitorizare si management identificate in perioada de proiectare.

Cerintele de proiectare: sa asigure echipamentele de colectare a aerului impurificat/gazelor la toate sursele la care pot fi aplicate astfel de sisteme;sa asigure echipamente de control al emisiilor de particule/gaze; sisteme de captare pentru sursele dirijate, pentru a se conforma cerintelor reglementarilor, sisteme specifice de reducere a emisiilor la sursele nedirijate;utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor dotate cu motoare mai putin poluante;

utilizarea unor tehnologii operationale capabile sa elimine sau sa minimizeze emisiile.

Cerintele operationale referitoare la Planul de gestionare a calitatii aerului pentru acest proiect sunt urmatoarele:implementarea unor masuri specifice de reducere a emisiilor din surse nedirijate,lineare si de suprafata;implementarea unor masuri de mentinere a echipamentelor miniere si instalatiilor de captare/ reducere a emisiilor la parametrii normali de functionare;implementarea unui sistem care sa asigure supravegherea surselor, monitorizarea emisiilor si a calitatii aerului, ca si prognoza nivelului poluarii pentru a permite conformarea cu cerintele din reglementari si a imbunatati continuu Planul de gestionare a calitatii aerului.Gestionarea calitatii aerului in perioada de constructie:

Activitati care sunt legate de poluare sunt reprezentate mai ales de manevrarea pamantului: sapaturi (indepartarea vegetatiei,a solului fertile,excavarea si stivuirea decopertei,excavarea rocilor);umpluturi (constructia fundatiei drumurilor,a platformei pt uzina de preparare si a altor de lucru,a barajelor).

Aceste activitati vor presupune excavatii, incarcare/descarcare si transport de materiale, nivelare, compactare si stivuire a materialelor. In afara acestor activitati, perioada de constructie ca presupune si alte activitati

poluante pentru aer, precum: prepararea betoanelor, prelucrarea agregatelor extrase din cariere

Activitatile de constructie vor avea loc pe amplasamentul proiectului, in toate zonele de activitate viitoare si anume:

• drumuri de acces si de transport – activitati de constructie,

• zona carierelor – lucrari de deschidere,

• amplasamentul uzinei – pregatirea amplasamentului si lucrari de constructie,

• prepararea betoanelor si mortarelor,

• cariere de agregate – deschiderea lucrarilor si prelucrarea agregatelor,

• sistemul iazului de decantare – lucrari de pregatire a amplasamentului, constructia barajului initial,stive de minereu inferior, roci sterile si sol fertil,

• baraje de captare a apelor acide – lucrari de pregatire si constructie, inclusiv a barajului.

In marea majoritate, sursele de poluare a aerului specifice fazei de constructie sunt nedirijate, deschise, la nivelul solului, de suprafata sau lineare, care prin natura lor nu permit captarea mecanica a poluantilor cu echipamente de epurare.

Actiuni de control al poluarii

Utilizarea unei statii moderne de betoane si mortare, dotate cu instalatii de dozare si amestec interioare;

• utilizarea de generatoare electrice dotate cu sisteme de reducere catalitica neselectiva si cosuri;

•concasorul de agregate va fi prevazut cu un sistem de ceata uscata pentru controlul prafului;

• silozurile de var si ciment vor fi dotate cu filtre cu saci cu randamentul 99,9% pentru colectarea si controlul particulelor.(cerinte de proiectare).

• utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor;

• spalarea rotilor echipamentelor si vehiculelor la iesirea din uzina principala;

• utilizarea prelatelor la autovehiculele care transporta pamant si agregate;

• curatarea permanenta a drumurilor de acces si de santier si a platformelor de lucru;

• program de control al prafului pentru drumurile de pamant in perioadele secetoase

cu ajutorul autostropitoarelor si substantelor inerte de fixare a prafului;

•aspersarea cu apa a agregatelor si pamantului;

• minimizarea descarcarii de la inaltime in manevrarea/plasarea materialelor;stabilirea si aplicarea limitelor de viteza pentru vehicule;

• incetarea activitatilor generatoare de praf in conditii de vant foarte intens sau atunci cand monitorul automat pentru PM10 instalat in zona de protectie Rosia Montana indica o situatie de alerta;

• intretinere periodica de rutina a vehiculelor/ echipamentelor;utilizarea motorinei cu continut redus de sulf;evitarea scurgerilor in operatiunile de alimentare cu carburant;evitarea, in masura posibilului, a traficului vehiculelor de mare tonaj in localitati;delimitarea stricta a zonelor de lucru din jurul santierelor de constructii, cu semne de avertizare adecvate de restrictionare a accesului pe santier, pentru a evita afectarea altor zone ce ar putea fi expuse eroziunii eoliene.reabilitarea zonelor perturbate din jurul constructiilor finalizate imediat dupa incetarea activitatilor de constructie.monitorizarea calitatii aerului, conform Planului de monitorizare a calitatii aerului.

Actiuni de management

adoptate de antreprenorul general al lucrarilor de constructie:asumarea prevederilor din plan pentru perioada de constructie, ca set minimal de cerinte privind calitatea aerului si conformarea cu reglementarile aplicabile. Antreprenorul general raspunde de conformarea cu standardele legale, crearea unui colectiv si numirea unui sef de colectiv in cadrul Compartimentului de protectie a mediului, insarcinat cu raspunderi legate de calitatea aerului,functionarea si intretinerea adecvata a echipamentelor si instalatiilor de control al poluarii aerului; revizia periodica a eficacitatii acestora si a conformarii cu cerintele din reglementari,raspunderea directa revine supraveghetorilor de la locurile de munca, operatorilor utilajelor, peste tot unde sunt instalate astfel de echipamente de control,raspuns la modificarile reglementarilor privind calitatea aerului.analiza modului de implementare a revine sefilor Compartimentelor de protectie a mediului, protectia muncii si colectivului de calitate a aerului,instalarea de catre RMGC a echipamentelor de monitorizare a calitatiiaerului, protejarea echipamentelor de defectare de catre operatorii proprii,facilitarea actualizarii inventarelor de emisii de catre personalul RMGC.Raspunderea directa revine persoanelor numite de directorul general,semnarea unui acord de cooperare cu RMGC pentru monitorizarea calitatii aerului,elaborarea de planuri de lucru pentru monitorizarea calitatii aerului la locurile de munca,elaborarea unor programe detaliate de monitorizare a emisiilor,elaborarea rapoartelor interne privind sursele si emisiile de poluanti, cu semnalarea situatiilor deosebite. elaborarea rapoartelor periodice privind emisiile poluante si calitatea aerului.Identificarea oricarei neconformari privind nivelul reglementat al poluantilor din emisii si din aerul inconjurator, cu identificarea cauzelor interne si implementarea imediata a masurilor de remediere.Actualizarea Planului de gestionare a calitatii aerului ca raspuns la situatia reala.Impunerea prevederilor din Planul de gestionare a calitatii aerului privind perioada de

constructie, ca o conditie fundamentala pentru eligibilitatea antreprenorului general.Punerea Planului de gestionare a calitatii aerului pentru perioada de constructie la dispozitia antreprenorului general.Analiza implementarii prevederilor continute in Planului de gestionare a calitatii aerului pentru perioada de constructie.Actualizarea inventarelor de emisii pentru perioada de constructie, in cooperare cu antreprenorul general.Implementarea Planului de monitorizare a calitatii aerului in faza de constructie.Raspunderea directa revine persoanelor competente numite de directorul general.Comunicarea permanenta a datelor de monitorizare a calitatii aerului catre antreprenorul general. Raspunderea directa revine seful Compartimentului de protectie a mediului si persoanei special desemnate.Elaborarea rapoartelor periodice privind emisiile poluante si calitatea aerului.Raspunderea directa revine sefului Compartimentului de protectie a mediului si persoanei special desemnate.Informarea autoritatii competente de protectie a mediului, a autoritatii locale de sanatate publica si a altor autoritati locale de resort interesate de calitatea aerului si de planul de gestionare a acesteia. Raspunderea directa revine persoanei numite de antreprenorul general si persoanei insarcinate cu Relatii publice in cadrul RMGC.

Gestionarea calitatii aerului in perioada de exploatare

Activitatile care au legatura cu poluarea in aceasta perioada se desfasoara in urmatoarele zone:minele de suprafata Cetate, Carnic, Orlea si Jig;drumurile de transport al minereului si sterilului;amplasamentul uzinei de preparare;iazul de decantare a sterilului;halde de steril;halda de minereu inferior;carierele de agregate.

Carierele vor fi locul de desfasurare a activitatilor miniere specifice precum: foraje,puscari, incarcarea de minereuri si steril in vehicule si transportul acestor materiale.

Principalul poluant este reprezentat de particule, insotite de NOx, SO2, CO generate de puscari si gaze de esapament de la utilajele mobile si echipamente.

Actiuni de control al poluarii prevazute de RMGC Utilizarea unei tehnologii noi de puscare astfel incat particulele de praf se vor inalta mai mult in aer. Incetarea activitatilor generatoare de praf in conditii de vant foarte intens.Implementarea programului de control al prafului pentru drumurile de pamant in perioadele secetoase cu ajutorul autostropitoarelor si substantelor inerte de fixare a prafului.Minimizarea descarcarii de la inaltime in manevrarea/plasarea materialelor.Utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor de transport dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor;Stabilirea si aplicarea limitelor de viteza pentru vehicule. Utilizarea motorinei cu continut redus de sulf.Implementarea programelor de intretinere periodica de rutina a vehiculelor. Monitorizarea calitatii aerului.

Amplasamentul uzinei de preparare Aici vor avea loc o multitudine de activitati specifice prelucrarii minereurilor, recuperare a aurului si argintului si turnare a metalelor in lingouri.

Aici exista urmatoarele categorii de surse: surse care permit controlul emisiilor si al poluarii aerului cu echipamente de captare a aerului impurificat/ gazelor.Surse de emisii care nu pot fi controlate decat prin metode operationale.

Actiuni care presupun cerinte de proiectare Dotarea zonei in care se descarca minereurile,a concasorului cu sistem cu ceata uscata.,zonele de descarcare vor fi incapsulate,tunelul subteran dotat cu un sistem de evacuare a aerului impurificat,circuitul de macinare va fi plasat in cladire. Morile vor fi inchise, iar minereul evacuate ca fi stropit cu o solutie slaba de cianura. In bazinele de lesiere si bazinul de sedimentare se va mentine un mediu puternic alcalin care poate limita semnificativ formarea si eliberarea de HCN in atmosfera. Utilizarea combustibilului GPL,sursele de caldura vor fi dotate cu cosuri separate. Instalarea unui scruber umed ca sistem de control al emisiilor provenite de la:cuptoarele de reactivare a carbunelui, celulele de electroliza, retorta de mercur,concasorul de zgura si pulverizator,cuptorul de topire al metalului. Cele doua silozuri de var vor fi dotate cu sisteme de control al emisiilor. Instalatia de stingere a varului va fi dotata cu un dispozitiv local de colectare a poluantilor legat de un scruber umed. Rezervorul de amestec al sulfurii de cupru si de depozitare a metabisulfitului vor fi dotate cu sisteme locale de colectare-evacuare a poluantilor. Rezervoarele de benzina si pompele aferente vor fi dotate cu sisteme de recuperare a vaporilor de combustibil. Utilizarea unui generator electric dotat cu sistem de reducere catalitica neselectiva si cos.

Actiuni operationale curatarea permanenta a drumurilor de acces si stropirea platformelor si drumurilor de acces;utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor de transport dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor pentru stiva de minereu stropirea cu apa a minereului in perioade de vant puternic si perioade de seceta prelungita;implementarea unui program de intretinere periodica a tuturor echipamentelor,

instalatiilor, sistemelor de control al emisiilor, vehiculelor.monitorizarea periodica a emisiilor poluante din surse dirijate, pe baza unui program elaborat in cooperare cu autoritatea competenta de protectie a mediului;monitorizarea calitatii aerului conform Planului de monitorizare a calitatii aerului.

Iazul de decantare a sterilului:vor avea loc doua tipuri de activitati:depozitarea sterilului si activitati de inaltare progresiva a barajului.Actiuni care presupun cerinte de proiectare: Depozitarea sterilului poate fi efectuata astfel incat sa asigure umiditatea permanenta a depozitului, pentru a se elimina efectul eroziunii,sterilul va contine concentratii foarte reduce de cianura.

Actiuni operationale: Monitorizarea iazului pentru a preveni aparitia suprafetelor uscate in perioadele cu temperaturi ridicate sau de seceta,umezirea suprafetelor uscate si remedierea sistemelor de depozitare a sterilului.

Actiunile de control al poluarii: Intretinerea si curatarea permanenta si stropirea cu apa a drumurilor de acces si platformelor de lucru in perioadele de seceta;utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor de transport dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor.Implementarea de masuri aditionale de control al emisiilor poluante in cazul neconformarilor. Reabilitarea zonelor construite si refacerea stratului de acoperire din sol si vegetatie.

Haldele de steril: Rocile sterile vor fi depozitate in doua stive: Cetate si Carnic.Activitatile desfasurate pe aceste zone si care vor genera emisii de poluanti atmosferici sunt:descarcarea rocilor din vehicule;amenajarea pantelor haldelor.O sursa aditionala de emisii este reprezentata de eroziunea eoliana de pe platformele de lucru si suprafata haldelor.

Actiunile de control al poluarii aerului sunt:curatarea permanenta si stropirea cu apa a platformelor de lucru in perioadele de seceta;utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor de transport dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor.activitatile vor fi limitate la platformele de lucru pentru a se evita perturbarea de noi zone ce ar putea genera emisii de particule prin eroziune eoliana.

Stiva de minereu sarac:actiunile potential poluante sunt aceleasi ca la haldele de steril;la fel si actiunile de control al poluarii.

Carierele de agregate:actiuni ce vor genera surse de poluare a aerului sunt :exploatarea agregatelor prin puscare si/sau excavare;spargerea, clasificarea si depozitarea agregatelor (cariera La Paraul Porcului).

Actiuni de control al poluarii prevazute de RMGC:utilizarea unui sistem cu ceata uscata pentru controlul emisiilor de praf la concasor;uilizarea unui generator electric dotat cu sistem de reducere catalitica neselectiva si cos.curatarea si stropirea cu apa a platformelor de lucru si drumurilor de transport in perioadele de seceta;stropirea cu apa a agregatelor in perioadele de seceta;utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor de transport dotate cu motoare mai putin poluante si sisteme de reducere a emisiilor.activitatile vor fi limitate la carierele de agregate pentru a se evita perturbarea de noi zone ce ar putea genera emisii de particule prin eroziune eoliana;implementarea programului de control al prafului pentru drumurile de pamant in perioadele secetoase cu ajutorul autostropitoarelor si substantelor inerte de fixare a prafului.minimizarea descarcarii de la inaltime in manevrarea/plasarea materialelor.stabilirea si aplicarea limitelor de viteza pentru vehicule.utilizarea motorinei cu continut redus de sulf.implementarea programelor de intretinere periodica de rutina a vehiculelor,

echipamentelor motorizate si concasoarelor.implementarea de masuri aditionale de control al emisiilor poluante in cazul neconformarilor legate de calitatea aerului. Aceste masuri pot consta din stropirea cu apa a agregatelor la incarcarea in vehicule.

Gestionarea calitatii aerului in perioada de dezafectare/ inchidere

Cele mai importante lucrari ce vor reprezenta surse de poluanti atmosferici sunt:stabilizarea haldelor de steril prin refacerea pantelor;acoperirea haldelor de steril, a iazului de decantare, barajelor si fostelor zone operationale cu sol fertil.

Actiuni de gestionare a calitatii aerului: utilizarea echipamentelor mobile si vehiculelor dotate cu motoare mai putin poluante si siteme de reducere a emisiilor;spalarea rotilor echipamentelor si vehiculelor la iesirea din uzina principala;utilizarea prelatelor la autovehiculele care transporta pamant si agregate;curatarea permanenta a drumurilor de acces si de santier si a platformelor de lucru;program de control al prafului pentru drumurile de pamant in perioadele secetoase cu ajutorul autostropitoarelor si substantelor inerte de fixare a prafului;aspersarea cu apa a agregatelor si pamantului;minimizarea descarcarii de la inaltime in manevrarea/plasarea materialelor;stabilirea si aplicarea limitelor de viteza pentru vehicule;incetarea activitatilor generatoare de praf in conditii de vant foarte intens sau atunci cand monitorul automat pentru PM10 instalat in zona de protectie Rosia Montana indica o situatie de alerta;intretinere periodica de rutina a vehiculelor/ echipamentelor;utilizarea motorinei cu continut redus de sulf;evitarea scurgerilor in operatiunile de alimentare cu carburant;evitarea, in masura posibilului, a traficului vehiculelor de mare tonaj in localitati;delimitarea stricta a zonelor de lucru din jurul santierelor de constructii, cu semne de avertizare adecvate de restrictionare a accesului pe santier, pentru a evita afectarea altor zone ce ar putea fi expuse eroziunii eoliene.reabilitarea zonelor perturbate din jurul constructiilor finalizate imediat dupa incetarea activitatilor de constructie.monitorizarea calitatii aerului, conform Planului de monitorizare a calitatii aerului.

Raspunderile conducerii: Actiuni operationale:

Implementarea Planului de gestionare a calitatii aerului in toate zonele in care se desfasoara lucrari de inchidere/reabilitare, Verificarea implementarii si elaborarea rapoartelor aferente; Intretinerea si exploatarea echipamentelor, Monitorizarea calitatii aerului, Actualizarea bazei de date de calitate a aerului; Elaborarea rapoartelor interne privind inventarele surselor de poluare si emisiilor si evidentierea situatiilor deosebite Elaborarea rapoartelor periodice privind emisiile poluante si calitatea aerului; Identificarea oricarei neconformari cu prevederile reglementarilor privind concentratia poluantilor din emisii si din aerul inconjurator Informarea publicului, a autoritatii competente de protectie a mediului, a administratiei publice locale si autoritatilor de sanatate si a altor autoritati locale de resort interesate de calitatea aerului si de planul de gestionare a acesteia. Actualizarea planului ca raspuns la situatia reala. Transferarea echipamentelor de monitorizare a calitatii aerului si a datelor meteorologice la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 985
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site