Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


SITUATIA DESEURILOR MENAJERE - DESEURI MUNICIPALE GENERATE IN BUCURESTI

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micSITUATIA DESEURILOR MENAJERE

DESEURI MUNICIPALE GENERATE IN BUCURESTI
In municipiul Bucuresti sunt generate urmatoarele tipuri de deseuri:

deseuri menajere: deseuri provenite din activitati casnice;

deseuri menajere si deseuri voluminoase colectate separat;

deseuri biodegradabile:

deseuri rezultate de la curatirea spatiilor publice (deseuri din parcuri, din piete, deseuri stradale);

deseuri de la populatie si din activitati comerciale care sufera descompunere anaeroba sau aeroba;

deseuri alimentare si vegetale, hartie si carton (de calitate joasa);

deseuri din constructii si demolari: deseuri rezultate din activitati precum constructia cladirilor si infrastructurii civile, demolarea totala sau partiala a cladirilor si infrastructurii civile, modernizarea si intretinerea strazilor;

deseuri generate in: institutii, industrie, comert, sectorul public sau administrativ care prezinta compozitie si proprietati similare (asimilabile) cu cele provenite din activitati casnice;

namol orasenesc:

namol rezidual de la instalatiile de tratare a apelor uzate menajere;

namol rezidual de la instalatii de tratare a apelor menajere.

Desi hartia si cartonul fac parte din grupa deseurilor biodegradabile, este indicata reciclarea si recuperarea acestora, mai ales in cazul unor cantitati ridicate, pentru atingerea obiectivelor propuse in Planul National de Gestionare a Deseurilor pentru reciclarea si recuperarea materialelor reciclabile.

ASPECTE CANTITATIVE

Evidenta cantitatilor de deseuri si gestionarea acestora in Municipiul Bucuresti se realizeaza tinand cont de cantitatile colectate, valorificate si eliminate in cursul unui an.

In anul 2003 situatia cantitatilor de deseuri colectate, valorificate si eliminate se prezinta astfel:

Deseuri

Colectate (t)

Valorificate (t)

Eliminate (t)

Sursa datelor: Ancheta Statistica privind deseurile, 2004.

EVOLUTIA CANTITATILOR DE DESEURI GENERATE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

Nr. crt.

Tipuri principale de deseuri

Cod deseu

Anul 2000 (tone)

Anul 2001 (tone)

Anul 2002 (tone)

Anul 2003 (tone)

anul 2004 (tone)

Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, din care:

Deseuri menajare colectate in amestec de la populatie

Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii

Deseuri municipale si asimilabile colectate separat (exclusiv deseuri din constructii si demolari), din care:

Hartie si carton

Sticla

Plastic

Metale

Lemn

Biodegradabile

Altele

Deseuri voluminoaseDeseuri din gradini si parcuri

Deseuri din piete

Deseuri stradale

Deseuri generate si necolectate

Namoluri de la statii de epurare orasenesti, din care:

Cantitate valorificata (s.u.)

Cantitate depozitata (s.u)

Deseuri din constructii si demolari, din care:

Deseuri inerte

Deseuri in amestec

Total deseuri generate

Sursa datelor: Societatile de salubrizare de pe raza Municipiului Bucuresti, Primariile de sector

Observatii:

Se constata o crestere semnificativa a cantitatii de deseuri municipale pentru anii 2002 si 2003, urmata de o scadere a acestei cantitati in 2004; aceeasi variatie se observa si in cazul cantitatii totale de deseuri generate.

Cresterea brusca a cantitatii de deseuri colectate separat se produce in anii 2002, 2003 si 2004 ca urmare a aparitiei proiectelor pilot de colectare selectiva, aflate in derulare si in prezent.

Colectarea deseurilor municipale este responsabilitatea municipalitatii, direct (prin serviciile de specialitate din cadrul Consiliilor Locale) sau indirect (prin cedarea acestei responsabilitati pe baza de contract, catre firme specializate in servicii de salubrizare).

Conform Anchetei Statistice privind deseurile realizata in anul 2004 rezulta ca 99,92 % din populatia municipiului Bucuresti beneficiaza de servicii de salubrizare.

In municipiul Bucuresti colectarea selectiva a deseurilor municipale se realizeaza prin proiecte pilot initiate de catre societatile de salubrizare si primariile de sector. Aceste proiecte se deruleaza in colaborare cu asociatiile de locatari (pentru populatie), scoli, institutii si agenti economici, fiind in continua extindere functie de rezultatele obtinute si de fondurile disponibile.

PROIECTE DE COLECTARE A DESEURLOR IN VEDEREA RECICLARII

Denumirea proiectului

Perioada de derulare

Valoare proiect Lei (finantare locala)

Valoare proiect Euro (finantare internationala)

Initiatorul proiectului

Intreprinderea valorificatoare

Observatii

Stadiul proiectului

'VERDE CURAT'

in derulare

peste 100.000.000

S.C. REBU S.A. si Primaria sector 1

Societatile de profil

Se deruleaza la 5 scoli (2500 elevi) din sectorul 1; proiectul urmeaza sa se extinda si in sectorul 4 la 17 scoli; deseuri colectate: hartie si PET.

(nu are Hotarare de Consiliu Local - HCL)

in derulare

'SA COLECTAM SELECTIV IN GOSPODARIE'

in derulare

>

S.C. REBU S.A. si Primaria sector 4

Societatile de profil

Se deruleaza in sectorul 4 la 25 Asociatii de locatari (3040 locatari); proiectul urmeaza sa se extinda la inca 117 Asociatii de locatari din sectorul 1; deseuri colectate: PET, PE si hartie.

(nu are HCL)in derulare

PROGRAM ADRESAT AGENTILOR ECONOMICI

in derulare

S.C. REBU S.A.

Societatile de profil

Se deruleaza la 6 agenti economici mari; deseuri colectate: PET, PE, hartie; proiectul se va extinde si la alti agenti economici. (nu are HCL)

in derulare

'EDUCATIE PENTRU SCHIMBARE'

martie 2003 - prezent

170.670 Euro (finantare 100% URBAN S.A.)

S.C. URBAN S.A.

AMBRO S.A. si GREENTECH S.A.

Se desfasoara in 40 de unitati de invatamant din sectorul 6 (aprox.    40 000 elevi); proiectul se va extinde; deseuri colectate: PET,

PE, hartie-carton, sticla.

(nu are HCL)

in derulare

'CEI 3 E'

aprilie 2003 - prezent

97.500 Euro (finantare 100% URBAN S.A.

S.C. URBAN S.A.

AMBRO S.A. si GREENTECH S.A. (se observa cresterea cantitatii de deseuri reciclate din ambalaje)

Se deruleaza la 5 Asociatii de

locatari (aprox. 2500 locuitori) si urmeaza sa se extinda la nivelul tuturor Asociatiilor de locatari din sectorul 6; deseuri colectate: PET, PE, hartie-carton, sticla.

(nu are HCL)

in derulare la Asociatii de locatari si piete agro-alimentare din sectorul 6

'RECUPERARE DESEURI DIN

AMBALAJE'

2002 - prezent

500.000 Euro (finantare 100% URBAN S.A.)

S.C. URBAN S.A.

AMBRO S.A., GREENTECH S.A. si V.F.M.

S.R.L.

Proiectul deserveste aprox. 250 000 locuitori); deseuri colectate: PET, PE, hartie-carton, sticla.

(nu are HCL)

in derulare la agentii economici ai S.C. URBAN S.A.

'RECICLAREA DESEURILOR DE AMBALAJE DIN

PLASTIC'

februarie 2003 - prezent

100.000 Euro (URBAN S.A.) si 300.000 Euro (Administratia Fondului de Mediu)

S.C. URBAN S.A.

in derulare

'MANAGEMENTUL DESEURILOR URBANE IN ORASELE MEDII SI MARI DIN ROMANIA' - Studiu de caz: Municipiul Bucuresti

ianuarie 2003 - iunie 2004 - a fost prelungit termenul, aflandu-se in prezent in derulare

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare pentru Protectia Mediului (nr. Contract 7022/10.10.2002)

S.C. ROSAL GRUP S.R.L.   

Deserveste

395 343 locuitori si urmareste depistarea continutului deseului pe componente; proiectul nu se va extinde; deseuri colectate: PET, PE, hartie-carton, mat. biodegradabile. (nu are HCL)

in derulare

'INSTALATIE DE SELECTARE A DESEURILOR SOLIDE URBANE'

trimestrul III 2004 - prezent

1.475.000 Euro

S.C. ROSAL GRUP    S.R.L. si S.C. ECOREC S.A. (contract de asociere in participatiune incheiat la data de 15.04.2004)

S.C. ROSAL GRUP S.R.L. si S.C. ECOREC S.A.

Deserveste

395 343 locuitori si urmareste colectarea selectiva a deseurilor reciclabile; proiectul nu se va extinde; deseuri colectate: PET, PE, hartie-carton, materiale biodegradabile, sticla, metale feroase si neferoase, cauciuc.

(nu are HCL)

in faza de proiect

ASPECTE CALITATIVE

Din datele furnizate de Ancheta Statistica privind deseurile realizata in 2004 a rezultat urmatoarea structura a compozitiei procentuale medii a deseurilor menajere, precum si urmatorii indicatori de generare a deseurilor pentru anii 2000 si 2003:

Componente

kg/loc.an

kg/loc.an

Hartie, carton

Sticla

Metale

Plastic

Textile

Biodegradabile

Altele

TOTAL

Sursa: Ancheta Statistica privind deseurile, 2004

Observatie: se constata o crestere considerabila a cantitatii de hartie/carton, sticla si textile, reducandu-se continutul de metale, plastice si alte materiale.

COLECTAREA SI TRANSPORTUL DESEURILOR MUNICIPALE

Deseurile municipale generate sunt colectate la nivelul localitatii de catre municipalitate, care are prin lege aceasta responsabilitate (Legea nr. 139/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor). Municipalitatea (Consiliile Locale) este obligata sa organizeze acest serviciu pentru populatie. De asemenea, municipalitatea isi poate delega responsabilitatea unor firme de salubritate, prin contract.

Deseurile municipale rezultate in locuinte, institutii si entitati economice diverse (comert, industrie) sunt precolectate in recipiente de diferite capacitati, amplasate in spatii special amenajate in acest scop.SITUATIA RECIPIENTELOR DE COLECTARE PENTRU DESEURI MUNICIPALE

Tipuri de recipienti

Numar

Capacitate (m3)

Europubele

Eurocontainere

Containere

Total

Sursa datelor: baza de date A.R.P.M. Bucuresti, chestionare completate de

catre societatile de salubrizare

Deseurile municipale sunt transportate la locurile de depozitare cu utilaje specifice. Firmele de salubritate sunt dotate cu vehicule transportoare, precum: autogunoiere compactoare, autocontainere, tractoare cu remorca, basculante etc..

DOTARILE AGENTILOR DE SALUBRIZARE PENTRU TRANSPORTUL DESEURILOR (2004)

Tip

Numar

Capacitate

(m3)

Autogunoiere

Tractoare cu remorca

Autocontainere

Autogunoiere compactoare

Basculante

Altele

Total

Sursa datelor: baza de date A.R.P.M. Bucuresti, chestionare

completate de catre societatile de salubrizare.

Exista si situatia in care agentii economici isi transporta deseurile cu vehicule proprii. Deseurile stradale sunt colectate si transportate de firmele de salubritate cu ajutorul unor utilaje specifice (automaturatori colectoare, aspiratoare si maturi pentru carosabil). Cea mai mare parte a deseurilor stradale este insa colectata manual cu mijloace rudimentare.

O problema a salubrizarii strazilor in oras este lipsa sau numarul insuficient de recipiente si de cosuri de gunoi stradal, atat in locurile aglomerate, cat si la periferia localitatii.

Pentru o planificare corespunzatoare a gestiunii deseurilor in municipiul Bucuresti sunt necesare cunostinte numeroase atat despre cantitatea de deseuri rezultata, cat si despre compozitia si originea acestora. Studierea deseurilor menajere generate se constituie in fundamentul conceperii unor proiecte de gospodarire comunala a deseurilor si al implementarii unor instalatii de recuperare, reciclare si eliminare a deseurilor.

VALORIFICAREA DESEURILOR MUNICIPALE

In ultimii 2 ani prestatorii de servicii de salubrizare au demarat actiuni de colectare selectiva a hartiei/cartonului si PET- urilor.

In municipiul Bucuresti s-a demarat actiunea de amplasare a unor 'puncte de depunere/colectare' la care populatia poate depune (cu sau fara remunerare) maculatura, carton, sticla, plastic.

In municipiul Bucuresti sunt autorizate si au inceput sa preia deseuri din punctele de colectare in vederea reciclarii si/sau valorificarii urmatoarele institutii:

Industria sticlei

Agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare/valorificare a deseurilor de sticla:

S.C. STIROM S.A.

Adresa: B-dul Theodor Pallady nr. 43-45, sector 3, Bucuresti

Tel: 021/345 17 17

Fax: 021/345 10 23

S.C. STITEH S.A.

Adresa: B-dul Basarabia nr. 171, sector 3, Bucuresti

Tel/Fax: 021/255 51 24

Industria hartiei si cartonului

Agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare/valorificare a deseurilor de hartie/carton:

S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A.

Adresa sediu: Sos. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti

Tel: 334.53.89; 334.53.99

S.C. TOMARVA G&V IMPEX S.R.L.

Adresa sediu: Calea Vacaresti nr. 207, sector 4, Bucuresti

Tel: 684.86.25; 0740.019.799

Punct de lucru: Str. Chiciurei nr. 31, sector 3, Bucuresti

Tel: 346.82.90

S.C. ANA TOTAL IMPEX S.R.L. (numai hartie de la tipografie)

Adresa sediu: Str. Ticus nr. 1, sector 3, Bucuresti

Punct de lucru: B-dul Garii Obor nr. 3, sector 2, Bucuresti

Tel./Fax. 252.68.85; 0744.538.487

S.C. COM WYLLA S.R.L.

Punct de lucru: Str. Itcani nr. 12, sector 2, Bucuresti

S.C. COMP & MUSCALU IMPORT EXPORT S.R.L.

Adresa sediu: Str. Barnova nr. 2, bl. M 111 A, sc.1, ap.1, sector 5, Bucuresti

Tel: 444.11.50

Punct de lucru: Prelungirea Ghencea nr.53, sector 6, Bucuresti

S.C. VIC NIK PRODIMPORT S.R.L.

Adresa: Str. Ciochina nr.18, sector 4, Bucuresti

Tel: 0722.371.282

S.C. MANDORA NID S.R.L.

Adresa sediu: Str. Fainari nr. 26, dl. 5D, sc. B, ap.38

Punct de lucru: Str. Lizeanu nr. 44, sector 2, Bucuresti

S.C. CAMI COMEXIM S.R.L.

Adresa sediu: Str. Gheorghe Stefan nr. 22 B, sector 1, Bucuresti

Punct de lucru: Str. Apicultorilor nr. 1, sector 1, Bucuresti

Tel: 679.0.06; 0722. 627.288

Industria maselor plastice

Lista agentilor economici care colecteaza/valorifica deseuri de mase plastice:

S.C. PRODPLAST S.A.

Adresa: Str. Ziduri Mosi nr. 23, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 252 35 78

S.C. R.M. ROMANIA IMPEX S.R.L.

Adresa: Str. Ghetu Anghel nr. 3, sector 3, Bucuresti

Tel: 021 256 12 29

S.C. GREEN PET S.R.L.

Adresa: Sos. Andronache nr. 203, sector 2, Bucuresti

Tel: 021 241 20 13

S.C. ROSAL GRUP S.R.L.

Adresa: Str. Dudesti-Pantelimon nr. 32-40, sector 3, Bucuresti

Tel: 021 255 26 63

Industria textila

Agenti economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare/valorificare a deseurilor textile:

S.C. ESENTA TEXTILE 2000 PROD IMPEX S.R.L.

Adresa sediu: Str. Masina de Paine nr. 41, bl. OD 55, parter, ap. 45, sector 2, Bucuresti

Adresa punct de lucru: B-dul Timisoara nr. 104 E, sector 6, Bucuresti

Tel: 021/493.45.91; 021/493.45.88

Fax: 021/444.45.90

S.C. REMAT BUCURESTI SUD S.A.

Adresa sediu: Str. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti

Adresa punct de lucru: Str. Berceni Fort nr. 5, sector 4, Bucuresti

Adresa punct de lucru: Str. Barsanesti nr. 23, sector 6, Bucuresti

Tel: 021/334.56.68

Fax: 021/334.52.94

S.C. REMAT BUCURESTI NORD S.A.

Adresa sediu: Sos. Veche Bucuresti Pitesti Km 15,2

Adresa punct de lucru: Sos. Veche Bucuresti Pitesti Km 15,2

S.C. STEAUA DE AUR SERVCOM S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

Adresa punct de lucru: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. LEMATEC TRADE INTER IMPEX S.R.L.

Adresa sediu: Sos. Alexandriei nr. 77, Com. Bragadiru

S.C. METAL ANA S.R.L.

Adresa sediu: Str. Principala, Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

Adresa punct de lucru: Str. Principala, Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. SUZANA L&S IMPEX S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

Adresa punct de lucru: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. GIL RO S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. FEROMET 1997 PROD COM SERVICE S.R.L.

Adresa sediu: Str. Ungureni nr. 222, Com Jilava, Jud. Ilfov

S.C. AGICOM PRIMEX S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. GALACTIC 1997 PROD COM METAL SERVICE S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

Adresa punct de lucru: Str. 1 Decembrie, Sat Copaceni, Com. Cernica, Jud. Ilfov

S.C. MINERAL 1997 COM PROD EXIM S.R.L.

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. DUIAT COM PROD IMPEX 96 S.R.L

Adresa sediu: Sat Sintesti, Com. Vidra, Jud. Ilfov

S.C. REVAMAT S.R.L.

Adresa sediu: Str. Ungureni nr. 218, Com. Jilava, Jud. Ilfov

TRATAREA DESEURILOR MUNICIPALE

Incinerarea deseurilor municipale

In municipiul Bucuresti nu sunt incineratoare pentru deseuri municipale.

Depozitarea deseurilor municipale

In municipiul Bucuresti exista un depozit administrat de S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L. cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17, sector 1, amplasamentul depozitului fiind in Sos. Rudeni - Chitila nr. 10, sector 1. Acesta se conformeaza cerintelor Uniunii Europene si dispune de capacitatea de depozitare de 6.000.000 m3, in prezent fiind ocupat in proportie de 35%. Sunt depozitate deseuri menajere si asimilabile celor menajere.

Deseurile care se depoziteaza la IRIDEX reprezinta 37% din totalul deseurilor generate in municipiul Bucuresti, restul fiind depozitate la depozitele VIDRA si GLINA din Judetul Ilfov.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1877
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site