Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Programe ale Uniunii Europene pentru Romania in domeniul protectiei mediului

Ecologie mediu

+ Font mai mare | - Font mai micPrograme ale Uniunii Europene pentru Romania in domeniul protectiei mediului

(Delegation of the European Commission
in Romania – June 2002

1. Cadrul actual

Tratatul de la Maastricht evidentiaza protectia mediului ca o prioritate cheie pentru Uniunea Europeana. Aceasta prioritate se reflecta in obiectivele politicii UE in domeniul protectiei mediului, care isi propune dezvoltarea unui nivel de protectie a mediului ridicat si are in vedere urmatoarele:

conservarea, protectia si imbunatatirea calitatii mediului;

protectia sanatatii populatiei;

utilizarea atenta si rationala a resurselor naturale.

De asemenea, protectia mediului trebuie integrata in definirea si implementarea altor politici de sector, care se inter-relationeaza si au impact asupra mediului, cum ar fi agricultura, energia, industria si transporturile.

Ca in multe tari est-europene, Romania a mostenit din regimul comunist grave probleme de mediu, cauzate de politica industriala bazata pe productivitate ridicata, care nu a tinut cont de impactul asupra mediului si sanatatii oamenilor. Cele mai grave probleme se intalnesc in urmatoarele sectoare: calitatea apei, gestionarea deseurilor si poluarea aerului si solului.

In noul context de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana, alinierea la standardele Uniunii Europene de protectie a mediului a devenit o prioritate importanta si una din cele mai mari provocari ale procesului de aderare.

Procesul de aliniere la standardele UE in domeniul protectiei mediului include doua componente:

aproximarea legislativa, care reprezinta armonizarea legislatiei romanesti cu aquis-ul UE1);

reforma institutionala, care necesita dezvoltarea unui mecanism institutional corespunzator, capabil sa aplice si sa monitorizeze implementarea aquis-ului.

Initial, Romania a inregistrat mici progrese in directia aproximarii legislative in domeniul protectiei mediului. Primul dintre progresele importante a fost inregistrat in decembrie 1995, o data cu adoptarea legii cadru pentru protectia mediului, care a introdus principii importante in ceea ce priveste legislatia si politica de protectie a mediului, ca de exemplu principiul “poluatorul plateste2)”.

Romania a introdus o serie de reforme menite sa intareasca capacitatea administrativa la nivel local, cum ar fi acordarea de responsabilitati regionale celor 8 Inspectorate de Protectie a Mediului (Environment Protection Inspectorate – EPI) si elaborarea de strategii sectoriale.

Delegatia Comisiei Europene in Romania arata ca, in domeniul protectiei mediului sunt necesare progrese importante in diverse sectoare, cum ar fi: deseurile, calitatea apei si diminuarea poluarii aerului. Domeniile care necesita cele mai mari investitii sunt urmatoarele:

ameliorarea standardelor de calitate a apei potabile;

dezvoltarea retelelor urbane de canalizare;

reducerea emisiilor poluante generate de marile combinate;

dezvoltarea unor unitati de incinerare a deseurilor municipale si a celor periculoase;

amenajarea unor gropi de gunoi pentru deseuri.

In plus, trebuie luate in considerare urmatoarele prioritati:

infiintarea unui Fond operational pentru protectia mediului, care sa aiba rolul unui instrument economic de sprijinire a dezvoltarii investitiilor publice importante in domeniul protectiei mediului;

realizarea unor Estimari de costuri si a planurilor financiare corespunzatoare acestora pentru implementarea principalelor directive.

Aquis-ul UE – cadrul legislativ si institutional specific fiecarui sector din domeniul protectiei mediului.

2) “Poluatorul plateste” – principiu in virtutea caruia firmele comerciale isi asuma costurile legate de protectia mediului; in cazul in care procesul de productie este generator de poluare la nivelul apelor uzate, emisiilor de CO2, etc., firma respectiva este obligata sa plateasca anumite taxe pentru poluarea mediului.

Toate acestea necesita investitii importante din partea sectorului public si a celui privat, cu sprijin extern din partea Institutiilor Financiare Internationale. Uniunea Europeana reprezinta unul dintre principalii donatori in acest domeniu.

2. Capitole de negociere

Capitolul referitor la protectia mediului a fost deschis la data de 21 mai 2002.

Pozitia Romaniei se bazeaza pe obiectivul de a fi pregatita pentru aderare pana la data de 1 ianuarie 2007. Romania accepta aquis-ul in vigoare la data de 31 decembrie 2000, dar solicita 11 masuri de tranzitie (intre 3 si 15 ani) legate de principalele obiective in urmatoarele domenii:

calitatea aerului;

gestionarea deseurilor;

calitatea apei;

controlul poluarii industriale si managementul riscurilor.

In ceea ce priveste capacitatea de implementare, Romania a indicat ca multe dintre institutiile necesare pentru implementarea acqis-ului in domeniul protectiei mediului au fost infiintate sau sunt in curs de infiintare, iar capacitatea lor de implementare trebuie sa fie consolidata in continuare.

3. Programe in curs de derulare

3.1. Programul PHARE al UE

I. Asistenta pentru implementarea politicilor de protectie a mediului in Romania, 2001 – 7,5 milioane EURO

Obiectivul general de asistenta pentru implementarea politicilor de protectie a mediului in Romania in anul 2001 il constituie definirea unui program solid de investitii in domeniul protectiei mediului si imbunatatirea capacitatii de transpunere si implementare a acqis-ului comunitar in domeniul protectiei mediului, la nivel national si local.

Acest program include urmatoarele cinci sub-proiecte:

Proiecte de infratire institutionala (twinning) pentru a oferi Romaniei asistenta pentru transpunerea si implementarea legislatiei in ceea ce priveste gestionarea deseurilor;

Implementarea Directivei Cadru referitoare la calitatea apei, cu privire la bazinele pilot;

Evaluarea costurilor aferente activitatilor de protectie a mediului si planul de investitii (IPPC);

Asistenta pentru implementarea Directivei IPPC;

Asistenta pentru implementarea proiectului.

1. Proiecte de infratire institutionala (twinning) pentru a oferi Romaniei asistenta pentru transpunerea si implementarea legislatiei in ceea ce priveste gestionarea deseurilor

Acest proiect de twinning reprezinta o continuare a activitatilor desfasurate in cadrul proiectelor de infratire institutionala in domeniul “gestionarii deseurilor”, finantat in cadrul PHARE 1998, si va avea urmatoarele rezultate:

• Actualizarea Planului National de Gestionare a Deseurilor si a capitolului Deseuri din cadrul Strategiei Nationale de Protectie a Mediului;

• Elaborarea unui Plan Regional de gestionare a deseurilor si sprijinirea elaborarii altor planuri de acest tip;

• transpunerea cerintelor legate de Transportul Intern din cadrul Reglementarii referitoare la Transportul Deseurilor;

• Mai buna Implementare a Directivelor referitoare la Depozitarea si Incinerarea Deseurilor.

Stadiul actual

Implementarea proiectului a inceput in anul 2002.

2. Implementarea Directivei Cadru referitoare la calitatea apei, cu privire la bazinele pilot

In cadrul proiectului se urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate:

• Dezvoltarea unor metodologii pentru Planurile de Administrare a Bazinelor Hidrografice, in conformitate cu prevederile Directivei Cadru referitoare la calitatea apei; implementarea acestora la nivelul unui bazin pilot;

• Implementarea la nivelul unui bazin pilot a metodologiilor de evaluare a costurilor de monitorizare a calitatii apei in vederea implementarii directivelor UE in domeniul calitatii apei.

Stadiul actual

Acest sub-proiect se afla in curs de contractare.

3. Evaluarea costurilor aferente activitatilor de protectie a mediului si planul de investitii (IPPC)

In cadrul proiectului se urmareste obtinerea urmatoarelor rezulatate:

• Elaborarea unor metodologii de evaluare a costurilor in vederea implementarii acqis-ului european in domeniul protectiei mediului in toate sectoarele;

• Identificarea proiectelor de investitii necesare si elaborarea unei baze de date;

• Dezvoltarea unui plan de investitii in vederea alinierii treptate la standardele Uniunii Europene.

Stadiul actual

Acest sub-proiect se afla in curs de contractare.

Asistenta pentru implementarea Directivei IPPC

Se estimeaza obtinerea urmatoarelor rezulatate:

• Elaborarea documentatiei in conformitate cu cerintele IPPC;

• Clasificarea unitatilor industriale in functie de cerintele Directivei IPPC in 10 Inspectorate pentru Protectia Mediului selectate;

• Instruirea persoanelor responsabile de implementarea Directivei.

Stadiul actual

Acest sub-proiect se afla in curs de contractare.

5. Asistenta pentru implementarea proiectului

Prin acest sub-proiect va fi recrutat un consultant care va oferi asistenta pentru pregatirea specificatiilor tehnice necesare pentru acest proiect (cu exceptia componentei de infratire institutionala). Totodata, consultantul va sprijini Ministerul in vederea implementarii proiectului si va asigura coordonarea necesara.

Consultantul poate asista Ministerul Apelor si Protectiei Mediului si in identificarea domeniilor in care trebuie elaborate propuneri de proiecte.

Stadiul actual

Acest sub-proiect a fost contractat in septembrie 2002.

II. Dezvoltare institutionala in vederea consolidarii capacitatii Administratiei Centrale si Locale in domeniul protectiei mediului de a transpune si implementa acquis-ul comunitar in acest sector in Romania 2000 – 8 milioane EURO

Obiectivul acestui program consta in consolidarea administratiei in domeniul protectiei mediului (la nivel central, regional si local) in vederea transpunerii si implementarii acquis-ului in domeniul protectiei mediului. Programul isi propune de asemenea aplicarea altor legi nationale in domeniul protectiei mediului.

Programul are patru componente:

Infratire institutionala la nivel central in scopul dezvoltarii strategiei de aproximare legislativa in domeniul protectiei mediului, inclusiv aspectelor financiare – 0,8 milioane EURO;

Asistenta Tehnica pentru a asigura conformitatea cu Directiva referitoare la Evaluarea Impactului asupra Mediului – 1,7 milioane EURO;Asistenta tehnica pentru consolidarea Agentiilor de Protectia a Mediului (APM) locale si dezvoltarea APM-urilor regionale – 2,5 milioane EURO;

Proiect pilot de investitii pentru APM din Bucuresti, care isi propune sa furnizeze echipament pentru monitorizarea calitatii aerului – 3 milioane EURO.

Stadiul actual

1. Componenta de infratire institutionala – 0,8 milioane EURO

Ministerul Apelor si Protectiei Mediului va coopera cu un partener francez la acest proiect. Implementarea proiectului a inceput la 1 noiembrie 2001 pentru o perioada de 24 luni.

2. Asistenta Tehnica - Directiva referitoare la Evaluarea Impactului asupra Mediului – 1,7 milioane EURO

Proiectul a fost semnat in iunie 2002.

3. Asistenta tehnica pentru consolidarea Agentiilor de Protectia a Mediului (APM) locale si dezvoltarea APM-urilor regionale – 2,5 milioane EURO

Proiectul a fost semnat in iunie 2002.

Proiect de investitii – monitorizarea calitatii aerului pentru APM-uri (3 milioane EURO Phare + 1 milion EURO co-finantare de la bugetul de stat):

Pentru sub-componenta de Asistenta Tehnica a proiectului (0,5 milioane EURO), contractul a fost semnat in iunie 2002;

Pentru ce de-a doua sub-componenta a proiectului, contractul a fost semnat in noiembrie 2002;

III. Coeziune economica si sociala 2000 – 50 milioane EURO

Acest program finanteaza proiecte de protectie a mediului in cadrul componentei pentru “Infrastructuri regionale si locale”, care dispune de un buget total de 50 milioane EURO, din care UE contribuie cu 75% iar Guvernul Romaniei cu 25%. Acest tip de asistenta a fost continuat in anul 2001.

Stadiul actual

In cadrul programului Coeziune economica si sociala 2000 au fost selectate 19 proiecte, din care 10 proiecte sunt legate de protectia mediului, printre care reabilitarea a 7 parcuri industriale (Braila, Iasi, Satu-Mare, Arad, Timisoara, Jibou, Tg. Mures), reabilitarea ecologica si economica a raului Teleajen si a zonelor industriale Siret si Tandarei.

Procedurile de licitatie pentru contractarea lucrarilor si supravegherea acestora s-au incheiat.

IV. LSIF (Proiecte de Infrastructura la Scara Larga) 1999 – 14,3 milioane EURO

Scopul acestui program este facilitarea investitiilor prioritare in domeniul transporturilor si al protectiei mediului, avand un puternic impact asupra procesului de aderare si/sau transfrontalier. Programul isi propune si facilitatea obtinerii de imprumuturi din partea Institutiilor de Finantare Internationale participante si a co-finantarii din partea tarilor beneficiare.

Programul beneficiaza de 14,3 milioane EURO, divizat in patru componente:

Mangalia

Extinderea si modernizarea uzinei de tratare a apelor uzate

Valea Jiului

Ameliorarea conditiilor de trai si de mediu in Uricani si Lupeni, prin imbunatatirea serviciilor locale de canalizare

Brasov

Extinderea sistemului colector pentru apele uzate in vederea conectarii a inca doua cartiere (Sanpetru si Harman)

Oltenita

Reabilitarea sistemului de incalzire la nivel de cartier

Stadiul actual

Implementarea acestui program a inceput in anul 2000 cu procedurile de licitatie si contractare pentru cele patru orase susmentionate. Lucrarile civile au inceput imediat dupa semnarea contractelor si in prezent se afla intr-un stadiu avansat (in Oltenita si Valea Jiului lucrarile au fost deja finalizate).

V. Intarirea capacitatii institutionale si administrative de gestionare a politicii de protectie a mediului in Romania in conformitate cu acquis-ul UE 1998 – 3 milioane EURO

Obiectivul acestui proiect este sa asigure capacitatea institutiilor relevante de a dezvolta si administra acquis-ul UE in domeniul protectiei mediului. Proiectul va include schimbari la toate nivelurile administratiei din domeniul protectiei mediului (central, local si public in general).

Programul a inclus trei activitati (componente) principale, in valoare totala de 3 milioane EURO:

Asistenta tehnica pentru “Intarirea capacitatii institutionale si administrative de gestionare a politicii de protectie a mediului in conformitate cu acquis-ul comunitar” – 1,8 milioane EURO;

Infratire institutionala pentru “Intarirea capacitatii administrative de gestionare a acquis-ului in domeniul protectiei apelor” – 0,6 milioane EURO;

Infratire institutionala pentru “Intarirea capacitatii administrative de gestionare a acquis-ului in domeniul administrarii deseurilor” – 0,6 milioane EURO;

Stadiul actual

Toate cele trei componente au fost finalizate in 2001.

VI. Cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria 1999 (5 milioane EURO in total, 1,2 milioane EURO pentru protectia mediului)

Programul cuprinde un proiect de protectie a mediului destinat infiintarii unui sistem de monitorizare a calitatii aerului in orasele din Romania/Bulgaria situate pe Dunare (1,2 milioane EURO).

Stadiul actual

A fost lansata licitatia comuna romano-bulgara. Procesul de evaluare a inceput pe 16 octombrie 2001, cu participarea evaluatorilor din ambele tari si contractul a fost semnat. In acest moment, el este in curs de desfasurare.

VII. Cooperare transfrontaliera Romania – Ungaria 1999 (5 milioane EURO in total, 2 milioane EURO pentru protectia mediului)

Unul dintre proiectele incluse in program se refera la protectia mediului si este destinat infiintarii unui Sistem de radar pentru prevenirea inundatiilor pe cursul superior al raului Tisa.

Stadiul actual

Procedura de licitatie a fost incheiata. Au fot semnate patru contracte, unul pentru sistemul de radar cu o companie germana (Gematronic) si trei pentru statiile de monitorizare si pentru Sistemul Geografic de informare, cu companii din Romania (Contech), Grecia (Epsilon) si Danemarca (DH).

VIII. Cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria 2000 (8 milioane EURO in total, 2,8 milioane EURO pentru protectia mediului)

Programul cuprinde un proiect de mediu, si anume Ecologizarea Dunarii si a facilitatilor de transport (2,8 milioane EURO Phare + 0,93 milioane EURO co-finantare) si este destinat diminuarii riscului de poluare in zonele de granita dintre Romania si Bulgaria prin imbunatatirea sistemului de monitorizare.

Stadiul actual

Consultantul pentru pregatirea licitatiei pentru componenta investitii a fost contractat.

IX. Cooperare transfrontaliera Romania – Ungaria 2000 (5 milioane EURO in total, 3,5 milioane EURO pentru protectia mediului)

Programul cuprinde doua sub-programe de protectie a mediului:

Prevenirea inundatiilor in Suplacu de Barcau, care va asigura protectie impotriva inundarii localitatilor, terenurilor agricole si a obiectivelor socio-economice din zona Suplacu de Barcau (Marghita) – 1,8 milioane EURO;

Protectia raului Tur, care va avea ca efect extinderea si modernizarea instalatiei de purificare a apei; asigurarea monitorizarii calitatii apei raului Tur; prevenirea poluarii raului Tur.

Stadiul actual

Proiectele se afla in derulare.

X. Cooperare transfrontaliera Romania – Bulgaria 2001 (8 milioane EURO in total, 6,6 milioane EURO pentru protectia mediului)

Proiectele din cadrul acestui program cu relevanta pentru protectia mediului sunt urmatoarele:

- Doua proiecte in oglinda (4,35 milioane EURO) pentru prevenirea si alertarea in caz de poluare accidentala a malurilor si stabilirea punctelor expuse din zona litoralului:

• Monitorizarea integrata a tarmului bulgaresc al Marii Negre intre Durankulak si Rezovo (2,2 milioane EURO);

• Monitorizarea integrata a tarmului romanesc al Marii Negre intre Midia si Vama Veche (2,15 milioane EURO);

- Protectia mlastinilor Dunarii – un proiect pilot pentru zona insulei Cama Dinu – 2 milioane EURO;

Pregatirea viitoarelor proiecte de mediu, “Parcul Mlastinilor ” si “Sistemul comun de control al emisiilor pentru Bulgaria si Romania” – 0,25 milioane EURO.

Stadiul actual

Pregatirea pentru inceperea implementarii se afla in curs de desfasurare.

XI. Cooperare transfrontaliera Romania – Ungaria 2001 (10 milioane EURO in total, 4,1 milioane EURO pentru mediu)

Proiectele legate de protectia mediului sunt urmatoarele:

- Dezvoltarea controlului inundatiilor in Valea Kφrφs – 2,1 milioane EURO;

- Protectia si promovarea luncilor din zona raului Mures, inclusiv un sistem de monitorizare a ecosistemului, masuri de protectie, construirea unui centru pentru vizitatori si promovarea invatamantului turistic si ecologic – 2 milioane EURO.

Stadiul actual

Pregatirea pentru inceperea implementarii se afla in curs de desfasurare.

Programul multi-tara

I. Facilitatea pre-ins (de recuperare a decalajelor) 1999Portofoliul pentru Romania include urmatoarele proiecte de mediu:

a)       Evaluarea si gestionarea riscurilor legate de protectia mediului pentru a facilita privatizarea terminalului petrolier Constanta – milioane EURO.

Scopul acestui proiect este sprijinirea privatizarii terminalului petrolier Constanta prin dezvoltarea unei strategii de privatizare, prin imbunatatirea gestionarii problemelor de mediu si a planificarii evenimentelor neprevazute si prin reducerea poluarii generate de emisiile poluante, transportul si stocarea petrolului.

b)       Evaluarea si gestionarea riscurilor legate de mediu in zona Ploiesti, penru a stimula privatizarea activelor detinute de stat – 3,2 milioane EURO

Acest proiect isi propune sa ofere finantare initiala pentru demararea procesului de evaluare a dezvoltarii regionale in domeniul protectiei mediului si de gestionare a contaminarii.

Stadiul actual

Au fost lansate licitatiile pentru ambele componente.

II. ACCES 1999 – 4 milioane EURO

Programul ACCES 1999 a fost lansat in iulie 2001, iar Organizatiile Non-Guvernamentale (ONG) si organizatiile non-profit romanesti au fost invitate sa solicite fonduri neranbursabile cuprinse intre 10.000 si 50.000 EURO pana la data de 19 septembrie 2001, orele 17,00. Au fost primite 402 cereri, dintre care 132 de proiecte in valoare de 098.191 Euro au fost acceptate pentru finantare. Dintre acestea, 14 proiecte sunt legate de protectia mediului si se ridica la 436.145 EURO.

Programul ACCES 1999 cuprinde:

dezvoltarea capacitatii ONG-urilor care se ocupa de Marea Neagra, a administratiei din domeniul mediului si a publicului de a intelege si participa la procesul de aderare la UE in ceea ce priveste protectia mediului;

implementarea unei tehnologii moderne de gestionare a deseurilor utilizand o tehnica selectiva de colectare si depozitare in Carei.

Stadiul actual

Proiectele se afla in prezent in faza de implementare.

III. ACCES 1999

Apelurile de propuneri au fost lansate pe 30 noiembrie 2000 (macro-proiecte si componenta de participare la retelele europene) si 13 decembrie 2001 (micro-proiecte) iar termenele limita pentru depunerea cererilor au fost 11 februarie 2002 (pentru micro-proiecte: valoarea maxima a granturilor 50.000 EURO/proiect) si 4 martie 2002 (pentru macro-proiecte: valoarea maxima a granturilor 200.000 EURO/proiect). Pentru componenta de participare la retelele europene (valoarea maxima a granturilor 3.500 EURO/proiect), termenele limita au fost: 7 februarie, 16 mai si 16 septembrie 2002.

Stadiul actual

Evaluarea propunerilor de proiecte primite este in prezent in curs de desfasurare pentru toate cele trei componente.

Programul ISPAx)

Programul ISPA finanteaza proiecte mari de infrastructura in sectorul protectiei mediului si al transporturilor. In ceea ce priveste protectia mediului, obiectivul ISPA este sa sprijine tarile beneficiare in alinierea standardelor UE din domeniul protectiei mediului. Din acest punct de vedere, ISPA se va concentra asupra aplicarii directivelor de protectie a mediului care necesita cele mai mari costuri de implementare. Acestea se refera la urmatoarele domenii: furnizarea apei potabile, tratarea apelor uzate, gestionarea deseurilor solide si a deseurilor periculoase, poluarea aerului.

x) ISPA - Instrument pentru politicile structurale de pre-aderare.

Implementarea acestor directive este strans legata de imbunatatirea sanatatii si a calitatii vietii cetatenilor si are un impact pozitiv direct asupra coeziunii sociale si economice a tarilor beneficiare.

Bugetul este de 240-270 milioane EURO/an, din care aproape jumatate este dedicat proiectelor de mediu.

Stadiul actual

Implementarea programului ISPA in Romania se bucura de succes, Romania reusind sa contracteze toate sumele alocate pentru anii 2000 si 2001. Programul detaliat al proiectelor aprobate este urmatorul:

Proiect ISPA

Descriere

Costuri totale

Grant ISPA

/EURO/

/EURO/

Mediu

1. Piatra Neamt

Program de gestionare a deseurilor

2. Constanta

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare

3. Iasi

Sistem de gestionare a apei si a apelor uzate

Valea Jiului

Statia de tratare a apelor uzate Danutoni

5. Craiova

Sistem de canalizare si uzina de tratare a apelor uzate

6. Arad

Statia de tratare a apelor uzate

7. Braila

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare

8. Cluj

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare

9. Focsani

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare10. Oradea

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare

11. Timisoara

Statia de tratare a apelor uzate/sistem de canalizare

12. Targu-Mures

Reabilitarea sistemului de apa potabila si de gestionare a apelor uzate

13. Pascani

Sistem de gestionare a apei si a apelor uzate

1 Ramnicu-Valcea

Sistem de gestionare a deseurilor

15. Brasov

Furnizarea apei potabile si tratamentul apelor uzate

Total mediu

Implementarea proiectelor ISPA a inceput la jumatatea anului 2000, iar pana in prezent au fost semnate 10 contracte pentru asistenta tehnica in domeniul protectiei mediului si al transporturilor. Primele contracte de lucrari au fost semnate in primul trimestru al anului 2002.

Programul Sapard1)

Programul SAPARD este un program UE destinat sprijinirii agriculturii si dezvoltarii rurale. Bugetul anual alocat Romaniei este de 150 milioane EURO, la care se adauga 50 milioane EURO din partea Guvernului Romaniei.

Unul din obiectivele programului este finantarea proiectelor de infrastructura rurala si a masurilor de protectie a mediului. Pentru investitii publice, proiectele pot fi finantate in intregime din fonduri SAPARD (UE plus contributia din partea Guvernului Romaniei), iar pentru investitii private proiectele pot fi finantate 50% din fonduri SAPARD si 50% din partea beneficiarului privat.

Stadiul actual

Implementarea programului SAPARD a inceput in cel de-al doilea trimestru al anului 2002, dupa ce reteaua de implementare la nivel local a fost creata si acreditarea agentiei a fost finalizata.

Programe comunitare: LIFE2)

LIFE este un program finantat de Uniunea Europeana, care sprijina proiectele de protectie a mediului in statele membre si candidate la UE. Programul are doua componente:

LIFE NATURA – implementarea masurilor de conservare pentru protectia naturii;

Sapard – Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development.

LIFE – L’Instrument Financier pour l’Environnement. In anul 1999, UE a co-finantat 11 proiecte pentru Romania (7 in cadrul LIFE Mediu, in valoare totala de 1.9 milioane EURO).

LIFE MEDIU – sprijinirea proiectelor demonstrative flexibile, eficiente si transferabile in zone precum cele legate de calitatea apei, gestionarea deseurilor, planificarea utilizarii terenurilor, tehnologii nepoluante etc.

In afara acestora exista proiectul LIFE III (2000-2004). Acest program acopera perioada 2000-2004 si dispune de un buget total de 640 milioane EURO (160 milioane EURO/an), din care 47% pentru componenta Natura si 53% pentru componenta Mediu. Romania va concura pentru obtinerea acestor fonduri cu statele membre UE si cu alte patru state candidate: Ungaria, Slovenia, Estonia si Letonia.

Stadiul actual

In anul 2001, au fost aprobate pentru Romania 4 proiecte Natura si 4 proiecte Mediu.

Asistenta anterioara din partea Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului

Proiectele de asistenta tehnica GTAP 1991 (2 milioane EURO) si-au propus sa sprijine dezvoltarea unei strategii nationale pentru administrarea problemelor de mediu si crearea unui sistem integrat de monitorizare. Programul Phare a finantat pregatirea unui studiu amplu referitor la dezvoltarea institutionala si a oferit programe de instruire pentru personalul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului in domeniul gestionarii problemelor de protectie a mediului, al evaluarii impactului asupra mediului, monitorizarii la nivel national, inclusiv furnizare de echipamente.

In 1996, Romania a beneficiat pentru prima data de fonduri Phare pentru Cooperare Transfrontaliera (CBC). Cinci milioane EURO au fost alocate Romaniei pentru un program de cooperare transfrontaliera cu Ungaria. Acest program a inclus un proiect destinat prevenirii inundatiilor pe valea raului Cris, prin achizitionarea si instalarea unui radar meteo si a unui sistem de statii de monitorizare in zona. Valoarea acestui proiect s-a ridicat la 1 milion EURO.

Asistenta a continuat cu programe de dezvoltare a infrastructurii urbane:

Programul National de protectie a Mediului pentru Valea Jiului 1996, in cadrul caruia UE a alocat 8,4 milioane EURO pentru reabilitarea si modernizarea facilitatilor municipale de canalizare in Valea Jiului. Acest sistem imbunatatit a deservit localitatile urbane Lupeni, Vulcan, Aninoasa, Petrila, Lonea si Petrosani. Bugetul total al programului s-a cifrat la 37,1 milioane EURO. La contributia UE s-au adaugat fonduri din partea BERDx) (16 milioane EURO) si din partea Guvernului Romaniei (12,31 milioane EURO);

x)BERD – Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

Programul de dezvoltare a unitatilor municipale (MUDP) II a inceput in 1997 si a oferit finantare pentru modernizarea sistemului de canalizare din sase orase: Arad, Bistrita, Cluj, Constanta, Focsani si Targoviste. Uniunea europeana a contribuit cu 35 milioane EURO, la care s-a adaugat o contributie de 75 milioane EURO din partea BERD si de 40,59 milioane EURO din partea Guvernului Romaniei;

Programul de asistenta tehnica (GTAP) 1996, au fost alocate 1,6 milioane EURO pentru pregatirea studiilor pentru cea de-a doua faza a Programului de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale (MUDP II).

Intrebari recapitulative

  1. Enumerati trei dintre prioritatile tratatului de la Maastricht referitoare la protectia mediului.
  1. Ce are in vedere principiul „poluatorul plateste”
  1. Enumerati trei din domeniile capitolului de negociere cu Uniunea Europeana deschis la data de 21 mai 2002, referitor la protectia mediului.
  1. Citati cate un proiect din cooperarile transfrontaliere Romania-Bulgaria 1999 si Romania-Ungaria 1999.
  1. Ce este programul SAPARD, care este bugetul alocat Romaniei de catre Uniunea Europeana pentru acest proiect si care este contributia Romaniei
  1. Ce este programul LIFE si care sunt sectiunile sale?

Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1033
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site