Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
DemografieEcologie mediuGeologieHidrologieMeteorologie


Lucrarile prioritare incluse in aplicatia ISPA

Hidrologie+ Font mai mare | - Font mai micLucrarile prioritare incluse in aplicatia ISPA

Sistemul de alimentare cu apa

Surse de apa

Pentru imbunatatirea apei produse, si conformarea la prevederile Legii 458/2002 si a Directivei CE 98/83, la uzina de apa Budeasa s-au prevazut urmatoarele lucrari:Bazin de contact pre-oxidare; au fost prevazute doua reactoare cu un volum de 360 m3 fiecare pentru contactul apei brute cu ClO2; o instalatie de dozare dioxid de clor capabila sa asigure 2 kg ClO2/h.

Pentru evitarea riscului in situatia de poluari accidentale, uzina s-a dotat cu un post de preparare si dozare CAP si depozit pentru 10 zile; doza de CAP luata in consideratie 20 g/m3, marimea particulei de CAP fiind 20 mm.

Reabilitarea si transformarea decantoarelor existente, care conduce la deteriorarea calitatii apei sursei, se propune sa se realizeze prin constructia a 2 unitatii performante care sa cuprinda: coagulare-floculare inclusiv recircularea namolului concentrat, decantor lamelar avand concentrator de namol incorporat; unitatiile de decantare vor asigura oxidarea completa a substantei organice si a masei algale, pe aceasta baza asigurandu-se conditiile ca dupa filtrarea pe nisip cuartos sa se realizeze apa biostabila: turbiditate sub 1oNTU, continutul TOC <2,5 gC/m3, biologie zero si bacteriologie zero.

Pomparea apei produse de uzina de apa Budeasa; proiectul a luat in consideratie inlocuirea pompelor existente cu electropompe performante, astfel:

pentru pomparea apei la gospodariile de apa Schitului, Smeurei si Razboieni s-au prevazut 2 EP cu Q = 1000-1500 m3/h si Hp=68 m, cu turatie variabila;

pentru pomparea apei la gospodaria de apa ZIN s-a prevazut 1 EP, Q=1000-1400 m3/h, Hp=14 m;

rezerva pompelor propuse va fi asigrata din utilaje existente.

Debitmetria. Pentru cunoasterea permanenta a cantitatii de apa pompate spre complexul de inmagazinare s-au prevazut 5 debitmetre electromagnetice (1 Dn 600, 3 Dn 800, 1 Dn 1000) pe toate conductele de refulare de la uzina Budeasa.

Dispecer local. Uzina Budeasa va fi dotata cu un dispecer local care va monitoriza filiera tehnologica (influent apa bruta si efluent apa tratata), nivele, balanta cantitatii de apa, reactivi si energie consumata si debite furnizate sistemului de alimentare cu apa.

Complexe de inmagazinare-pompare - gospodarii de apa

Gospodaria de apa Razboieni

Prin volumul de apa din complexul Razboieni (V =10000 m3), cele doua statii de pompare amplasate in camerele vanelor de la rezervoare asigura apa necesara pentru 40% din lucrarile din municipiul Pitesti. Lucrarile propuse cuprind urmatoarele:

Constructia unei statii de pompare independente de camera vanelor rezervoarelor (8.0 7.0 m), pentru amplasarea optima a utilajelor de pompare si eliminarea riscului de infiltratii in sala masinilor;

nlocuirea electropompelor existente, cu randamente scazute, cu utilaje cu randamente superioare; au fost propuse:

3 EP Q=1000-2000 m3/h, Hp=45 m;

1 EP Q=500-1000 m3/h, Hp=45 m;

1 EP Q=300-500 m3/h, Hp=65 m;

Toate utilajele propuse sunt cu turatie variabila.

Debitmetrele pe toate arterele care pornesc din complex. Sunt prevazute 2 Dn125, 2 Dn200, 2 Dn300, 1 Dn400, 5 Dn500 si 1 Dn600 mm;

Instalatii de clorare pentru asigurarea clorului rezidual (0,5 mg/m3, conform Legii 458/2002);

Dispecer local care va monitoriza nivele si volume de apa in rezervoare, clorul rezidual, stare si parametrii de functionare ai utilajelor de pompare si bilantul cantitatii de apa, energie si materiale utilizate.

Gospodaria de apa Smeura

S-a propus dotarea cu 1 EP Q=500-1000 m3/h, Hp=45 m, cu turatie variabila, debitmetre electromagnetice Dn 200 - Dn 600 mm, total 9 bucati si un dispecer local care sa monitorizeze nivelul apei in rezervoare, debite, parametrii de stare pentru utilaje si bilantul gospodariei.

Gospodaria de apa Schitului

Se doteaza cu 2 EP Q=300-600 m3/h, Hp=30 m, cu turatie variabila, 8 debitmetre electromagnetice Dn100-Dn600 mm si un dispecer local.

Gospodaria de apa ZIN

S-au prevazut 2 EP Q=200-500 m3/h, Hp=40 m, cu turatie variabila, 5 debitmetre electromagnetice Dn200-Dn600 mm si un dispecer local pentru parametrii de stare ai utilajelor.

Reteaua de distributie

Pentru eliminarea avariilor si intreruperea alimentarii cu apa, lucrarile propuse in reteaua de distributie sunt:

inlocuiri de tronsoane aflate in stare avasata de degradare; sunt prevazuti 14077 m conducte de otel care se vor inlocui;

reabilitarea zonelor dotate cu conducte din azbociment sau conducte mixte (PREMO si otel) in lungime de 5347 m;

au fost prevazute conducte noi in lungime de 2869 m, in principal pentru asigurarea apei unor zone la care reparatiile si inlocuirile ar fi deosebit de costisitoare.

Tabelul 4.1 - Conducte propuse pentru reabilitare retea distributie

Conducte noi

Diametre [mm]

Dn 100

Dn 125

Dn 150

Dn160

Dn180

Dn 200

Dn 225

Dn300

Dn 315

Dn 400

Dn500

Lungimi [m]

Total [m]

Conducte inlocuite

Diametre [mm]

Dn 100

Dn 125

Dn 150

Dn160

Dn180

Dn 200

Dn 225

Dn300

Dn 315

Dn 400

Dn 500

Lungimi [m]

Total [m]

Conducte reabilitate prin relining

Diametre [mm]

Dn 100

Dn 125

Dn 150

Dn160

Dn180

Dn 200

Dn 225

Dn300

Dn 315

Dn 400 Ad.

Dn 500

Lungimi [m]

Total [m]

TOTAL    [m]

Nota: * Alimenteaza cartierului Balcescu-Garlei de la Gospodaria de apa ZIN

** nlocuieste doua conducte existente Dn 300 mm fiecare;

*** nlocuieste reteaua din Azbociment din cartier Gavana II.

Pentru rationalizarea consumului de apa s-au prevazut 4000 de contori pentru toate bransamentele care nu dispun de facilitati in masurarea consumului.

Pentru reducerea consumurilor exagerate a fost prevazuta reabilitarea celor 15 statii de hidrofor cu utilaje moderne, complet automatizate.

Un dispecer local dotat cu echipamente SCADA va fi instalat in reteaua de distributie; acesta va colecta toate datele furnizate de dispecerii locali de la uzina si gospodariile de apa impreuna cu datele de presiune din reteaua de distributie. Dispecerul central va coordona exploatarea unitara a ansamblului sistemului de alimentare cu apa in principal, in directia reducerii timpului de izolare a tronsoanelor avariate, urmarirea clorului rezidual in reteaua de distributie si functionarea optima a electropompelor din gospodariile de apa.

Sistemul de canalizare

Retea de canalizare

Lucrarile propuse pentru reteua de canalizare ape uzate au luat in consideratie cele ce urmeaza.

Extinderea retelei de canalizare

Un numar de 27.900 locuitori nu dispun de retea de canalizare.

Lungimea totala a retelei de ape uzate noi este de 35.352 m. Integral aceasta lungime se refera la zone deja construite, unde exista un proces complex de modernizare a locuintelor cu dotari tehnico-edilitare. Nu au fost luate in consideratie zonele nou propuse spre dezvoltare.

Constructia noii retele de canalizare se propune sa fie abordata pe principiul retea etanse, din tuburi de poliester armat cu fibra de sticla, aceasta atat pentru evitarea exfiltratiilor, protectia stratelor subterane si eliminarea infiltratiilor care conduc la diluarea concentratiilor in apa uzata.

In tabelul 4.2 se prezinta colectoarele noi propuse ca extinderi ale retelei de canalizare. Aici sunt specificate amplasamentul, denumirea colectorului si lungimea acestora pe diametre.

Tabel 4.2 - Extinderea retelei de canalizare ape uzate menajere

Nr. crt.

Amplasament

Denumire Colector

Lungimi [m] pe diametre [cm]

Total colector (m)

Observatii

Dn 20

Dn 25

Dn 30

Dn 40

Dn 50

Dn 60

Dn 80

Dn 100

Dn 225

Zona Cartier Balcescu Garlei

Str. Fund. N. Balcescu (afluent dr. colector Ao)

Pr2

colector menajer

Str. Balotesti (afluent stg. colector Pr.2)

Pr1

colector menajer

Pr3

colector menajer

Str. Plopilor (afluent dr. colector Pr.2)

Pr4

colector menajer

Str. H. Botescu (afluent stg. colector Pr.4)

Pr5

colector menajer

Str. N. Balcescu (afluent stg. colector Ao)

Pr6

colector menajer

Str. Garlei (prelungire cond. refulare SP)

Pr29

colector menajer

Zona Cartier Gavana III

din Gavana 3 (afluent dr. colector A)

Pr23

colector menajer

Str. Schitului (afluent dr. colector Pr23)

Pr23a

colector menajer

Str. Grigore Leu (afluent dr. colector Pr23)

Pr23b

colector menajer

Str. N. Labis (afluent dr. colector Pr23c)

Pr23b1

colector menajer

Str. P. Ispirescu (afluent dr. colector Pr23)

Pr23c

colector menajer

Str. A. Ivireanu (afluent dr. colector Pr23)

Pr23d

colector menajer

Zona Cartier Gavana II

Str. Grigoresti

Pr24

colector menajer

legatura intre Str Grigoresti si SP

Pr25

colector menajer

Str. Zamfiresti

Pr26

colector menajer

Str. Zamfiresti (prelungire colect. Pr.26)

Pr27

colector menajer

Zona Cartier Garlei

Str. N. Balcescu (afluent stgr. colector Pr23)

Pr23e

colector menajer

Str. N. Balcescu (afl. stg. colect. N)

Pr30

colector menajer

Zona Cartier Nord

Str. B. St. Delavrancea (afluent dr. colector A17)

Pr10

colector menajer

Str. Cpt. Cutui (afluent dr. colector A)

Pr9

colector menajer

Zona Centru

B-dul Republicii, Str. Victoriei, Str. Negru Voda (dublare colector A)

Pr31

colector menajer

Str. Maternitatii (afluent stg. dr. dubl. colector A)

Pr8

colector menajer

B-dul 19 Noiembrie (afluent dr. colector A)

Pr11

colector unitar

Str. Gheorghe Lazar, Traian Vuia (afluent dr. colector Str. Gheorghe Sincai)

Pr13

colector menajer

Zona Cartier Popa Sapca - Mihai Viteazu

Str. 9 Mai, Lotru, A. Odobescu, Al. Sahia (afluent dr. colector Str. Popa Sapca)

Pr12

colector menajer

Zona Cart. Fratii Golesti

Str. Fratii Golesti (afluent dr. colector A)

Pr17

Zona Cartier Trivale

Str. Trivale (afluent dr. colector A)

Pr7

colector menajer

(afluent dr. colector Bu)

Pr18

colector menajer

Zona Cartier Prundu

Str. Bananai

Pr20

colector menajer

Str. Prundu Mic

Pr21

colector menajer

Pr22

colector menajer

Zona Cartier Tudor Vladimirescu

(colector unitar ptr. eliminare risc inundatii)

Pr19

colector unitar

Zona Maracineni

(colector Maracineni)

Pr32

colector menajer

Total

Retea canalizare zona cartier T. Vladimirescu

Pentru eliminarea riscului de inundatie in zona cartierului Tudor Vladimirescu, se propune executia unui colector in sistem unitar - cu diametrul Dn 225 cm si o lungime de 1485 m - si a unui bazin de retentie cu volumul de 2500 m3.

Ca urmare a functionarii defectuase a statiei de pompare dig-lac s-a propus renuntarea la statia de pompare existenta si inlocuirea ei cu un colector cu diametru Dn 225 cm si lungimea L = 1485 m, care sa transporte gravitational apele diluate colectate din zona inferioara a localitatii in sectiunea din aval baraj lacul de acumulare Pitesti.

n capatul amonte al acestui canal s-a propus constructia unui bazin de retentie, cu un volum V = 2500 m3, care are urmatoarele functiuni:

reducerea incarcarilor minerale si organice a apelor meteorice in primele 5 minute de la inceputul ploii de calcul;

reducerea varfului hidrografului debitelor care ar trebui descarcate in raul Arges;

economii de energie de 100.000 kWh/an.

Bazinul de retentie propus are urmatoarele caracteristici: un volum de retentie de 2500 m3 impartiti in doua cuve cu volumul V = 1250 m3 fiecare si cu urmatoarele caracteristici geometrice: lungimea cuvei L = 50 m, latimea cuvei l = 5 m si inaltime h= 5 m.

Bazinul retine debitele rezultate in primele 5 minute ale ploii in zona inferioara a localitatii, influente in gospodaria de apa printr-un canal cu dimensiunile CL 241/380 cm.

Drenul cu diametrul Dn 50 cm, care este situat sub acest canal, si care preia apele de infiltratii din lacul Pitesti, by-pass-eaza bazinul de retentie debusand in aval de acesta, in colectorul Dn 225 cm. Acest dren este prevazut cu o vana, care pe timp de ploaie se inchide, iar apele de infiltratie sunt pompate in camera de incarcare a canalului Dn 225 cm. Apele retinute in bazin se pompeaza catre statia de pompare a apelor uzate, aflata in incinta gospodariei de canalizare.

Colectorul Dn 225 cm, propus pentru eliminarea riscului de inundatii in zona inferioara a localitatii, se propune a functiona, pe timp de ploaie, sub presiune. Pe timp uscat acest va transporta numai apele de infiltratie din lacul Pitesti.

Inlocuiri in reteaua de canalizare

Ca urmare a defectiunilor grave care apar in exploatare, cum ar fi: infundari, depuneri, prabusiri s-a propus inlocuirea si reabilitarea unor tronsoane de canalizare din reteaua existenta. n tabelul 4.3 sunt prezentate tronsoane de strazi, diametre si lungimi, care se propun a fi inlocuite, pe baza estimarilor SC APA-CANAL si a Primariei Municipiului Pitesti. Lungimea tronsoanelor, care se propun a fi inlocuite, este de 3028 m, acestea avand diametre intre Dn 30 - Dn 50 cm.

Statii de pompare

In noua configuratie a retelei de canalizare au fost propuse doua statii de pompare situate in zona Gavana si Maracineni, si de asemenea reabilitarea singurei statii de pompare existenta de pe strada Targul din Vale. In tabelul 4.4 se prezinta amplasamentul si caracteristicile statiilor de pompare propuse pentru reabilitare si realizare. Statia de pompare Targul din Vale va fi dotata cu pompe cu tocatoare de fibre (muncher).

Tabel 4.3. Inlocuiri in reteaua de canalizare ape uzate menajere.

Nr. crt.

Amplasament

Denumire Colector

Lungimi (m) pe diametre (cm)

Total colector (m)

Observatii

Dn

30

Dn

40

Dn 50

Zona Cartier Balcescu Garlei

Pr3

inlocuire colector vechi Dn 25 (capacitate depasita)

Zona Cartier Gavana III

din Gavana 3 (afluent dr. colector A)

Pr23

Zona Centru

Str. Targul din Vale (afluent dr. colector Str. Gheorghe Sincai)

Pr15

inlocuire colector menajer vechi Dn 30 prabusit

Zona Cartier Popa sapca - Mihai Viteazu

Str. Raurilor, M. Viteazu, Vlad tepes, Sf. Vineri, M Kogalniceanu (afluent dr. colector Str. Gheorghe sincai)

Pr14

inlocuire colector menajer vechi Dn 20, 30, 40 prabusit

Zona Cart. Fratii Golesti

Str. Fratii Golesti (afluent dr. colector A)

Pr16

inlocuire colector menajer vechi Dn 30, 40 prabusit

Str. Fratii Golesti (afluent dr. colector A)

Pr17

inlocuire colector vechi Dn 30 prabusit

Total

Tabel 4.4. Statii de pompare in reteaua de canalizare.

Nr. crt.

Simbol

Localizare

Qp   

[m3/h]   

Hp   

[m]

Lungime Cond. de Ref.

[m]

Dn Cond. de Ref. [mm]

Utilaje

Vol. Bazin de Rec.

[m3]

Observatii

SP 1

cart.Centru, str. Targu din Vale

800 (otel)

2+1 EP

SP existenta; inlocuire utilaj / Cond. de ref. exist. (2 fire).

SP 2

Cartier Gavana, str. Garlei

110 (PEID)

1+1 EP

Statie de pompare noua

SP 3

Maracineni, str. Campulung

110 (PEID)

1+1 EP

Statie de pompare noua

Statia de epurare

Parametrii principali care vor fi asigurati in urma procesului de reabilitare a statiei de epurare sunt prezentati in figura 4.1.

n cele ce urmeaza se face o descriere succinta a principalelor lucrari de reabilitare a statiei de epurare Pitesti.


Figura 4.1. Schema de epurare prevazuta.

GR - Gratare rare; GD - Gratare dese; DSGA - Deznisipator separator de grasimi cu insuflare de aer; DPOR - Decantoare primare; BNA - Bazine cu namol activat; DSOR - Decantoare secudare; BO - Bazin de omogenizare; CN1 - Concentratoare namol proaspat; RFN - Rezervoare de fermentare namol; CN2 - Concentratoare namol fermentat; DN - Deshidratare namol.

Reabilitarea camera de intrare cu deversor ape meteorice

Actuala camera de intrare se va amenaja pentru a putea prelua un debit orar maxim de ape uzate QORAR MAXIM=1,100 dm3/s pe timp uscat. Camera va fi prevazuta cu un deversor amplasat la o cota mai ridicata, care va permite preluarea apelor meteorice. Debitul suplimentar de ape meteorice va fi dirijat spre bazinele de retentie existente. Lucrarile vor prevedea si inlocuirea stavilelor existente cu stavile de otel inoxidabil cu actionare electrica. De asemenea sunt prevazute lucrari de reabilitare a structurii camerei si impermeabilizari.

Amenajare punct de masura debit

Masura debitului se va realiza cu ajutorul a doua debitmetre pentru canale deschise. Unul dintre acestea se va amplasa in amonte de camera de intrare pe canalul ovoid 230/345 si va masura debitul integral, influent in statia de epurare. Celalalt se va amplasa in aval de caminul de intrare pe canalul care de intrare in linia de pre-epurare. Prin stabilirea diferentei intre cele doua masuri se va putea stabili volumul de apa meteorica influent in statia de epurare.

Se va realiza un singur camin de masura a debitului, pe canalul de intrare in linia de pre-epurare, in celalalt punct de masura urmand a fi realizat un camin de catre beneficiar. Se va utiliza un debitmetru cu ultrasunete cu montaj pe canale deschise. Debitmetrul va fi prevazut cu iesire 4-20 mA pentru a putea transmite valorile citite la dispeceratul local.

Reabilitare bazine de retentie existente

Cele doua bazine de retentie existente vor fi reabilitate prin impunerea unor realizarea de reparatii asupra zonelor de structura afectate si prin montarea unor sisteme de admisie a apei in bazine care sa asigure uniformizarea hidraulica a curentului.

Se vor prevedea poduri racloare noi pentru cele doua bazine, unul fiind cu defectiuni importante iar celalalt fiind utilizat la un alt decantor. Se prevede de asemenea inlocuirea tuturor vanelor iar pentru evacuarea namolului si golire se prevede amplasarea unei pompe (Q=300 m3/h, H=10 m) in zona centrala a fiecarui bazin si o rezerva pentru ambele bazine. Bazinul va putea fi golit intr-un interval de 24 de ore in influentul treptei de pre-epurare.

Gratare rare, gratare dese si tocatoare

Pentru treapta de pre-epurare se va realiza o constructie compacta care va include urmatoarele obiecte:

gratare rare; se vor adopta gratare cu curatire mecanica si descarcare a retinerilor in container; nr. unitati - 2; distanta intre bare va fi maxim 20 mm; pierderea de sarcina maxim admisibila va fi de 20 cm;

gratare dese; se vor utiliza gratare rotative cu site din inox, cu diametrul D=1800 mm si lumina de 6 mm; sitele vor fi echipate cu transportor tip presa elicoidala care transporta, compacteaza, deshidrateaza si evacueaza materialul retinut in sistemul de transport iar descarcarea retinerilor se va face direct in containere;

tocatoare; pentru tocarea fibrelor ramase dupa gratare se vor prevedea 2 tocatoare (munchere) pe cele doua canale, in amonte de deznisipatorul separator de grasimi aerat.

Gratarele rare, gratarele dese si tocatoarele vor fi amplasate intr-o hala tip constructie metalica, cu dimensiunile in plan B=15 m, L=25 m si inaltimea H=6 m, dotata cu grinda monorai. Hala se va executa cu inchideri din panouri de tabla eloxata cu termo-izolatie la interior, tip sandwich; hala va fi prevazuta cu elemente de ventilatie si neutralizare a mirosurilor prin trecerea prin coloane cu carbune activ granular.

Deznisipatoare separatoare de grasimi aerate

Se va realiza o constructie cu 3 comparimente cu dimensiunile principale: B=3.00 m, H=2.50 m, L=42.00 m; se va realiza insuflarea de aer comprimat pentru eliminarea grasimilor pe o lungime de 34.20 m, prin utilizarea a (2+1) suflante cu caracteristicile: debit Q = 1200 m3/h si DP = 600 mbar; insuflarea aerului se va realiza prin intermediul difuzorilor porosi (debit specific de aer pentru un difuzor: q=1.6 dm3/s); deznisipatorul va fi echipat cu pod raclor prevazut cu pompe de evacuare a nisipului retinut si lame de dirijare a grasimilor; functionarea podului raclor va fi programabila.

Evacuarea nisipului se va realiza la o instalatie de spalat si deshidratat nisip amplasata in hala gratarelor. Suflantele vor fi amplasate intr-o cladire separata care urmeaza a fi realizata.

Camera de distributie la decantoarele primare

Pentru distributia debitelor la decantoarele primare se propune realizarea unei camere de distributie noua, care sa asigure repartitia uniforma a debitelor la unitatile de decantare. Camera de distributie va functiona pe principiul lamei deversante, asigurand lungimi egale de deversare, la aceeasi cota.

Se va obtine in acest sens uniformizarea incarcarii celor doua decantoare primare care sunt prevazute pentru reabilitare.

Reabilitare decantoare primare

Din cele trei unitati existente este prevazuta reabilitarea numai a doua decantoare si anume DP4 si DP5. Decantorul DP3 va ramane in conservare, pentru moment nefiind necesar.

Printre lucrarile generale de reabilitare prevazute se mentioneaza: inlocuire poduri racloare; realizarea unei mai bune uniformizari a intrarii apei in decantor; realizarea unui timpan perimetral din tabla de otel inoxidabil inainte de jgheabul de colectare a apei decantate; realizarea unei lame deversante cu deflector triunghiulari din tabla de otel inoxidabil la jgheaburile de evacuare a apei decantate; lucrari de reparatii structura, acolo unde este cazul; vanele existente atat de pe circuitul de apa, cat si de pe circuitul de evacuare a namolului se vor inlocui cu vane fluture cu actionare electrica.

Jgheabul de evacuare a apei decantate pentru decantorul DP4 se va cobori cu 50 cm si va fi adus la cota jgheabului de evacuare a apei decantate din decantorul DP5 iar volumul decantorului DP4 se va micsora si va deveni egal cu volumul decantorului DP5.

Caracteristicile principale ale decantoarelor primare vor fi:

diametru: D=45 m;

volum util pentru 1 unitate: Vu=3.900 m3;

suprafata utila pentru 1 unitate: Aef = 1.407 m2;

adancimea utila: hu = 2.77 m.

Timpul de decantare la debitul de calcul (QUZAT ZI MAX=809 dm3/s) este TC=2.68 h > 1.5 h in timp ce la debitul de verificare (QV=2.200 dm3/s) timpul de decantare este TV=0.98 h > 0.75 h. Marimea de separare suspensionala la debitul de calcul rezulta us=1.034 m/h < 1.2 m/h.

Bazin de distributie apa decantata primar si deversor

Apa decantata primar va fi evacuata intr-un bazin de amestec si distributie catre bazinele de aerare. Se va asigura astfel repartitia uniforma a debitelor catre cele doua bazine de aerare. Bazinul de amestec si distributie va functiona pe principiul lamei deversante si va fi prevazut cu deversor pentru preluarea debitelor suplimentare in caz de ploaie. Acestea vor fi evacuate direct in emisar in timp ce bazinele de aerare vor fi incarcate fiecare cu un debit nominal QUZAT ORAR MAX=550 dm3/s.

Se va realiza si conducta de evacuare a surplusului de debit, Dn 1200 mm, in lungime de 150 m, pana la caminul de evacuare apa epurata.a

Amenajare bazine de aerare in sistem secvential

Doua din cele trei bazine de aerare existente, si anume bazinele aferente decantoarelor primare DP4 si DP 5 se vor transforma in bazine de aerare in sistem secvential. Cel de-al treilea bazin de aerare va ramane in conservare, nefiind necesar.

La interiorul fiecarui bazin (volum total V=14.100 m3) se vor realiza 3 culoare, fiecare cu un volum V=4.700 m3. Fiecare culoar se va amenaja in trei zone, cu volume egale. Acestea vor fi amenajate sa asigure functionarea in sistem anaerob - anoxic si aerat. Zona anaeroba va fi impartita in 4 compartimente dotate cu amestecatoare pentru asigurarea contactului cu namolul de recirculare si cu debitul influent de apa bruta.

Repartitia debitelor de apa decantata primar se va realiza in fractiuni de 60%, 30% respectiv 10% in compartimentul nr. 2 al zonei anaerobe corespunzator fiecarui culoar.

Necesarul total de oxigen rezulta ROTOTAL = 19,573 kg O2/zi pentru un bazin de aerare. Acesta se va asigura cu o statie de suflante cu cate un grup de (2+1) suflante aferente fiecarui bazin de aerare, cu caracteristicile: Q=1.750 m3/h, DP=600 mbar. Statia de suflante se va amplasa intr-o cladire noua tip hala metalica cu inchideri fono si termo-izolante.

Timpul total de retentie al biomasei in sistem rezulta: T=9.8 zile.

Namolul se va recirculare cu gradul de recirculare r=1 (debit QR=1.100 dm3/s).

Pentru intretinerea biomasei in perioada de temperaturi scazute s-a prevazut o instalatie de preparare-dozare metanol.

Camera de distributie la decantoarele secundare

Pentru distributia debitelor la decantoarele secundare proportionala cu capacitatea fiecarui decantor se propune realizarea unei camere de distributie noua. Camera de distributie va functiona pe principiul lamei deversante, asigurand lungimi egale de deversare, la aceeasi cota.

Se va obtine in acest sens uniformizarea incarcarii celor trei decantoare secundare care sunt prevazute pentru reabilitare.

Reabilitare decantoare secundare

Sunt propuse pentru reabilitare trei unitati de decantare: DS2, DS3 si DS4. Decantorul secundar DS1 va fi lasat in conservare nefiind necesara utilizarea acestuia. Caracteristicile principale ale decantoarelor secundare sunt:

Decantor DS2:

diametru: D=45 m;

adancime medie hmed=5 m;

volum util: Vu = 7.950 m3.

Decantoare DS3 si DS4:

diametru: D=50 m;

adancime medie hmed=4 m;

volum util: Vu = 6.700 m3.

Sunt prevazute lucrari de reabilitare a structurilor celor trei decantoare, impermeabilizari si etansari, precum si inlocuirea tuturor podurilor racloare si a vanelor aferente fiecaruia.

Parametrii principali care vor fi asigurati de decantoarele secundare sunt:

timp de decantare la debitul de calcul: Td = 5.4 h;

timp de decantare la debitul de verificare: Tv = 2.7 h

marimea de separare suspensionala la debitul de calcul: us,c = 0.4 m/h;

marimea de separare suspensionala la debitul de verificare: us,v = 0.8 m/h.

Reabilitare statii de pompare namol recirculare si namol in exces

Cele doua statii de pompare namol recirculare si namol in exces vor fi reabilitate prin lucrari de refacere a elementelor de structura si de realizare a etansarilor si impermeabilizarilor necesare.

Se vor schimba utilajele de pompare si armaturile aferente. Se vor utiliza (1+1) pompe pentru recircularea namolului din decantorul DS2, respectiv (3+1) pompe pentru recircularea namolului din decantoarele DS3 si DS4. Caracteristicile fiecarei pompe vor fi: Q=900 m3/h, H=15 m.

Pentru evacuarea namolului in exces se vor utiliza 6 pompe cu caracteristicile Q=75 m3/h, H=20 m, grupate ca si pompele de recirculare: (1+1) unitati pentru statia de pompare namol in exces si recirculare aferenta decantorului DS2, respectiv (3+1) unitati pentru statia de pompare namol in exces si recirculare aferenta decantoarelor DS3 si DS4.

Bazin omogenizare namol primar si namol in exces

Se va construi un bazin de omogenizare namol primar si namol in exces, cu caracteristicile:

diametru: D=20 m;

adancime medie: 3 m;

volum: V=940 m3;

dotat cu pod raclor tip ingrosator de namol.

Bazinul de omogenizare va asigura amestecul namolului primar si a namolului in exces de la decantoarele secundare.

Reabilitare statie de pompare namol omogenizat

Statia de pompare namol primar existenta se va reabilita si se va transforma in statie de pompare namol omogenizat. Aceasta va fi dotata cu (2+1) pompe cu caracteristicile: Q=150 m3/h, H=25 m, inclusiv armaturile aferente.

Se vor realiza de asemenea reabilitari ale structurii si etansari si impermeabilizari.

Instalatie polimer concentratoare de namol proaspat

Pentru pre-conditionarea namolului omogenizat in cele trei concentratoare de namol nou construite se considera necesara utilizarea de polimer. Se va prevedea in acest sens o masina de polimer, care se va amplasa in hala de deshidratare mecanica.

Reabilitare rezervoare de fermentare namol

Grupul de rezervoare de fermentare a namolului 2 x 3000 m3 + 2 x 4000 m3 se vor pastra in conservare, nefiind necesare.

Se vor reabilita numai cele mai nou construite rezervoare de fermentare (2 x 4000 m3), aflate in vecinatatea halei de deshidratare. Reabilitarea va consta in lucrari de reparatii la structura, cu realizarea de injectii de etansare si refacere a termoizolatiei.

Se vor schimba agitatoarele din rezervoare precum si toate utilajele si armaturile din camera de manevra: pompe de recirculare, schimbatoare de caldura, vane si robineti.

Timpul total de fermentare va fi: 16.9 zile.

Rezervoare de gaz

Deoarece rezervoarele de gaz existente prezinta defectiuni importante se propune reabilitarea numai a unui singur rezervor din cele 4 existente si construirea a 2 noi unitati, fiecare cu volumul V=1000 m3.

Se vor prevedea protectii contra inghetului si protectii anticorozive speciale pentru prevenirea corodarii cupolei.

Deshidratarea namolului

Eficienta filtrelor presa actuale este foarte redusa, capacitatea acestora fiind teoretic suficienta, insa in mod practic fiind suficienta numai pentru prelucrarea a maxim 50% din cantitatile zilnice de namol.

Se propune procurarea a doua utilaje moderne, functionale de deshidratat namolul. Capacitatea acestor masini va fi de 150 m3/zi si vor asigura deshidratarea namolului pana la o umiditate de maxim 70%.

Instalatiile de deshidratare vor fi dotate cu o instalatie de polimer pentru realizarea unei conditionari eficiente a namolului.

Depozite de namol

Batalurile de namol existente se vor reabilita prin:

eliminarea cantitatilor de apa in exces;

injectarea namolului cu polimer pentru a ceda cat mai mult din umiditatea inmagazinata;

adaugarea unui geotextil care sa realizeze o impermeabilizare suficienta.

n perspectiva se estimeaza realizarea unui volum de 133.500 m3 disponibil pentru a depozita namolul deshidratat. Considerand umiditatea maxima a namolului deshidratat w=70%, capacitatea estimata a batalurilor ajunge pentru o perioada de 7.5 ani.

Pentru manevrarea namolului deshidratat se vor prevedea un buldo-excavator si un autocamion.

Lucrari diverse

Printre lucrarile diverse care se considera necesare a fi realizate in statia de epurare Pitesti se mentioneaza:

reabilitarea centralei termice prin schimbarea integrala a utilajelor existente;

reabilitarea totala a postului TRAFO prin inlocuirea utilajelor si echipamentelor in conformitate cu noua balanta energetica a statiei de epurare;

reabilitarea atelierelor mecanice existente;

reabilitarea drumurilor si platformelor din incinta statiei;

asigurarea by-passurilor necesare pe perioada de executie a lucrarilor;

asigurarea elementelor de dispecerizare si automatizare prin prevederea de sonde multiparametrice pe fluxul apei, care sa asigure efectuarea sistematica a analizelor si sesizarea tuturor situatiilor neconforme cu schema si programul de functionare al statiei; toate echipamentele mecanice vor fi pretabile automatizarii, in perspectiva conducerii automate a statiei de epurare;

reabilitarea pavilionului de exploatare si a laboratoarelor de analize a calitatii apei;

dotarea laboratoarelor cu echipamente de analiza a calitatii apei.

Managementul namolului

Capacitatea totala estimata de depozitare a namolului deshidratat este de 133.000 m3, volum suficient pentru depozitarea namolului pe o perioada de 7.5 ani, daca umiditatea acestuia va fi redusa la 70%.

Pentru etapa imediat urmatoare se propune declansarea unor studii sistematice de calitate a namolului si posibilitatea de a-l utiliza in pomicultura sau in refacerea cadrului natural prin imprastierea in padurile din zonele apropiate.

Se mentioneaza faptul ca S.C. APA CANAL 2000 S.A. a demarat o colaborare cu institutul de cercetare ECOIND si cu Statiunea Experimentala Pomicola Maracineni pentru a identifica posibilitatea de utilizare a namolului la livezile de meri.Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizareDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 2034
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved