Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  

CATEGORII DOCUMENTE
loading...ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


Codul frontierelor Schengen (CFS)

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai mic
Codul frontierelor Schengen

(CFS)
Comisia Europeana a prezentat pe 26 mai 2004 o propunere cu privire la un Cod Comunitar al trecerii frontierelor de catre persoane.

Propunerea Comisiei se inscrie in masurile pe termen scurt luate conform Comunicarii Comisiei din mai 2002 intitulata „Catre un management integrat al frontierelor externe ale statelor membre UE”.
Obiectivul recomandarii este acela de a clarifica, restructura, consolida si dezvolta legislatia existenta cu privire la controlul persoanelor la frontiere. Se doreste conturarea unui caracter mult mai „comunitar' pentru regulile din acest domeniu.

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 (Codul frontierelor Schengen) a intrat in vigoare pe 13.10.2006. Inlocuieste art. 2-8 din Conventia Schengen si Regulamentul 2133/2004/CE (privind obligatia autoritatilor competente ale statelor membre de a stampila cu regularitate documentele de calatorie ale resortisantilor tarilor terte in momentul trecerii de catre acestia a frontierelor externe ale statelor membre, precum si de modificare a dispozitiilor Conventiei pentru aplicarea Acordului Schengen si a Manualului comun adoptat in acest scop) si se aplica nemijlocit, conf. art. 249 alin.3 TCE, deoarece primeaza fata de dreptul national.

Codul Schengen privind Frontierele este unul dintre primele instrumente legislative referitoare la spatiul de libertate, securitate si justitie, domeniu in care Parlamentul European actioneaza in calitate de colegislator impreuna cu Consiliul. Acordul la care s-a ajuns prin acest regulament dupa prima lectura in Parlament este rezultatul excelentei cooperari intre toate institutiile implicate intr-un subiect sensibil cum este controlul trecerii frontierelor.

Adoptarea Codului privind Frontierele este considerat un pas fundamental in dezvoltarea unui „sistem integrat de management al frontierelor” la nivelul Uniunii Europene, mai ales sub aspectul componentei sale legislative. Partea operationala a acestui sistem integrat, Agentia pentru Controlul Frontierelor Externe, a fost deja infiintata si este operationala in totalitate.

Codul Frontierelor vizeaza si trecerea frontierelor interne din spatiul Schengen, spatiu in care controlul persoanelor la frontiera a fost in principiu abolit, si defineste in mod clar conditiile si criteriile de reintroducere temporara a controalelor la frontierele interne.

Noul regulament nu contribuie doar la cresterea securitatii si eficientizarea controalelor prin clarificarea reglementarilor existente sau elaborarea de noi reglementari in unele domenii - de exemplu, cu referire la controlul traficului maritim, ci contribuie si la consolidarea transparentei fata de nationalii din state terte cu referire la drepturile lor fundamentale, cum ar fi dreptul de recurs in cazul in care le este refuzat accesul pe teritoriul unei tari.

Regulamentul (CE) nr. 562/2006 – B.O. CE L 105/1 din 13.04.2006 – in vigoare din 13.10.2006

Cuprins

1. Domeniul de aplicare a Reg. (CE) nr. 562/2006

2. Abrogarea unor articole din Conventia Schengen

3. Vechile si noile reguli - comparatie

4. Definirea notiunilor (art. 2 din Reg. 562/2005/CE)

4.1 Cetatean strain tert

4.2 Frontiere interne

4.3 Frontiere externe

4.4 Prima si a doua linie de control

4.5 Titluri de sedere

5. Intensitatea controlului (art. 7 din Reg. 562/2006/CE)

5.1 Controlul minim

5.2 Controlul amanuntit

5.3 Reglementari speciale pentru frontiera maritima (Anexa VI – nr. 3 din Reg. 562/2006/CE)

5.4 Marinari (Anexa VII – nr. 3 din Reg. 562/2006/CE)

6. Conditiile de intrare pentru cetatenii straini terti (art. 5 I a-e din Reg. 562/2006/CE)

7. Consecinte ale neindeplinirii conditiilor de intrare de catre cetatenii straini terti (art. 5 IV a, b, c, 13 din Reg. 562/2006/CE)

7.1 Consecinte juridice

7.2 Refuzarea intrarii

7.3 Anularea vi zei

8. Dreptul de tranzit pentru posesorii de permise de sedere nationale (art. 5 IV a din Reg. 562/2006/CE)

9. Relaxarea controalelor (art. 8 din Reg. 562/2006/CE)

10. Culoare separate pentru control (art. 9 din Reg. 562/2006/CE)

11. Stampilarea documentelor (art. 10, 11 din Reg. 562/2006/CE)

11.1 Frontiera

11.2 Categoriile de persoane

11.3 Disciplina aplicarii stampilei

11.4 Neaplicarea stampilei

11.5 Depistarea in interiorul tarii

12. Frontierele interne (art. 20 si urmat. din Reg. 562/2006/CE)

13. Anexe Error! Bookmark not defined.

1. Domeniul de aplicare a Reg. (CE) nr. 562/2006

In conformitate cu considerentele de la (21)-(28) din Reg. (CE) nr. 562/2006, Reg. se aplica in urmatoarele state:

n       toate statele UE
- cu exceptia Regatuliu Unit si a Republicii Irlanda
- cu exceptia Regatului Danemarcei (pozitia Danemarcei fata de Titlul IV TCE) – Danemarca va comunica in interval de 6 luni, daca implenteaza Reg. in legislatia nationala
- numai teritoriile europezne ale Frantei si Olandei
- in ceea ce priveste Ceuta si Melilla: doar daca nu se adduce atingere regulilor specifice din Acordul privind aderarea Regatului Spaniei la Conventia de implementare a Acordului Schengen (vezi art. 36 din Reg. 562/2006/CE)
- pentru noile state member din 2004: doar in masura in care asa prevede art. 3 II din documentul de aderare (B.O. CE 2003 L 236/33) (ref. la frontierele externe: da; ref. la frontierele interne abia can d noi state UE vor deveni – prin Decizie a Consiliului UE – state care aplica in totalitate standardul Schengen); acelasi lucru este valabil pentru noile state membre care au aderat in 2007

n       statele CEE: Republica Islanda si Regatul Norvegiei

n       Elvetia – in cadrul Deciziei Consiliului 2004/849/CE din 25.10.2004 (adica din momentul in care Elvetia devine stat Schengen)

2. Abrogarea unor articole din Conventia Schengen

Se abroga printre altele

art. 2-8 Conventia Schengen

Manualul comun Schengen

Reg. (CE) nr. 2133/2004 (Reg. stampilelor)

Conf. Reg. (CE) nr. 562/2006

art. 39 I

art. 39 II a)

art. 39 II g)

In conformitate cu art. 39 III din Reg. (CE) nr. 562/2006, orice referire la articolele eliminate va fi interpretata conform Reg. (CE) nr. 562/2006. Aceasta regula este valabila pentru partile neabrogate ale sistemului de vize al Conventiei Schengen, pentru drepturile de calatorie ale strainilor terti (art. 9-23 Conventia Schengen) – precum si pentru trimiterile sale la – spre exemplu – art. 5 I a, c, d, e din Conventia Schengen (de ex. in art. 15, 18-21 din Conventia Schengen), precum si pentru § 15 II nr. 3 din Legea dreptului de sedere din Germania.

Celelalte parti ale Conventiei Schengen isi pastreaza valabilitatea (este prevazuta inlocuirea art. 9-17 Conventia Schengen si a Reg. 415/2003/CE printr-un Cod UE al vizelor; exista un prim proiect de Cod).

Manualul comun Schengen – B.O. CE C 313 din 16.12.2002 – este inlocuit cu „Manualul practic comun“ al Consiliului UE, aflat acum in faza de proiect. In continuare, vor fi actualizate „Dispozitiile pentru indeplinirea atributiilor de politie de frontiera“ (BRAS 120).

3. Vechile si noile reguli - comparatie

Obiectul reglementarii etc.

Conv. Schengen

Reg. (CE) 562/2006

Trecerea frontierei interne fara realizarea controlului

Art. 2 I

Art. 20

Reintroducerea temporara a controalelor la frontiera

Art. 2 II

Art. 23 – 31

Neafectarea prerogativelor nationale ale politiei

Art. 2 III

Art. 21

Trecerea frontierelor externe doar prin PTF

Art. 3

Art. 4

Standardul de control la trecerea frontierei externe

Art. 6

Art. 7 – 9

Stampilarea documentelor de calatorie ale cetatenilor statelor terte

Art. 6a, 6b

Reg. (CE) nr. 2133/2004

n      Art. 10 – 11

n      Anexa IV

Conditii de intrare pentru cetatenii statelor terte

n       a) poseda pasaport/document care sa autorizeze trecerea frontierei

n       b) viza necesara conf. Reg. (CE) nr. 539/2001

n       c) Bonitate/Documente justificative pt. scopul sederii

n       d) Nesemnalat in SIS

n       e) nu sunt o amenintare pentru siguranta publica

Art. 5 I a, b, c, d, en      Art. 5 I a, b, c, d, e

n      Anexa I (docum. justificative pt. verif. intrarii)

Refuzarea intrarii in caz de neindeplinire a uneia dintre conditiile de intrare de mai sus

Art. 5 II

National: § 15 II nr. 3 Legea drept. de sedere (intrarea „poate“ fi refuzata)

Art. 13 I (intrarea „trebuie“ sa fie refuzata, conf. art. 249 pag. 2 TCE primeaza la aplicare)

Exceptie: Art. 5 IV c)

Revocarea vizei

National: § 52 I nr. 3 Legea drept. de sedere

Anexa V - Partea A

Acordarea vizei exceptionale conf.

art. 1 din Reg. (CE) nr. 415/2003

Art. 5 IV b)

Drept de tranzitare pt. posesorii unui permis de sedere al unuia dintre statele Schengen – fara conditiile de la art. 5 I a, c, d, e din Conventia Schengen

Art. 5 III

Art. 5 IV a)

4. Definirea notiunilor (art. 2 din Reg. 562/2005/CE)

4.1 Cetatean strain tert

Conventia Schengen in versiunea in limba germana contine notiunea de „strain tert“, definit ca fiind cetateanul non-UE (art. 1 din Conventia Schengen). Conform art. 2 nr. 5, nr. 6 din Reg. (CE) nr. 562/2006, se considera cetatean strain tert

n    cine nu este cetatean UE in sensul art. 17 I TCE,

n    cine nu este cetatean CEE (rezulta din asimilarea conf. art. 1, 4, 28 din Acordul CEE),

n    cine este ruda nebeneficiara a dreptului la libera circulatie a unui cetatean UE/CEE care beneficiaza de acest drept in sensul Directivei 2004/38/CE (Directiva liberei circulatii).

Exemple:

Finlandezul F. soseste din cursa externa Moscova – Berlin, insotit de sotia lui rusoaica R. Nici F., nici R. nu sunt cetateni straini terti (in ceea ce o priveste pe R. – vezi art. 2 nr. 2, 3 I, II din Directiva 2004/38/CE).

In timp ce finlandezul F. ramane in Helsinki, sotia lui rusoaica R. pleaca la Moscova sa-si viziteze rudele si revine dupa doua saptamani pe aeroportul din Leipzig, pentru a se intoarce acasa, in Finlanda, cu feribotul de la Rostock la Helsinki. In acest caz, R. nu beneficiaza de dreptul derivat la libera circulatie, fiind cetatean strain tert, dar care poate circula in tranzit mai departe, conform art. 5 IV a din Reg. 562/2006/CE (vezi documentul AuslR, 10.2.3, pag. 52), daca se afla in posesia unui permis de sedere finlandez (de exemplu: „Oleskelulupa uppehallstillstand“).

4.2 Frontiere interne

Sunt frontierele terestre comune ale statelor Schengen, inclusiv frontierele pe ape curgatoare si lacuri, aeroporturile acestora pentru zboruri interne, precum si porturile lor maritime, fluviale si de pe lacuri pentru cursele de feribot dintre statele membre.

4.3 Frontiere externe

In masura in care nu sunt frontiere interne conf. Ordinului Ministrului de Interne al Germaniei din 06.04.2004 - BGS II 2 - 645412/6, frontierele cu Polonia si Cehia se considera frontiere externe Schengen atata timp cat cele doua state nu sunt state Schengen care aplica in totalitate normele Schengen.

4.4 Prima si a doua linie de control

Controlul frontierei externe are loc la „prima linie de control“ comunicata Comisiei (control de intrare la PTF). Conform art. 2 nr. 12, 7 III, V din Reg. (CE) nr. 562/2006 se face un control detaliat intr-un loc special amenajat („a doua linie de control“), adica nu acolo unde sunt controlati toti calatorii sositi la intrare.

4.5 Titluri de sedere

Conf. art. 2 nr. 15 din Reg. (CE) n. 562/2006 (similar art. 1 din Conventia Schengen), permisul de sedere national al unui stat Schengen este titlul de sedere emis de un stat membru conform Reg. (CE) nr. 1030/2002, precum si orice alt document emis de un stat membru, care da dreptul la sedere si reintoarcere pe teritoriul sau. Conform art. 1 II a din Reg. (CE) nr. 1030/2002, aici intra orice permis care confera dreptul de sedere, cu exceptia

vizei (art. 1 II a i din Reg. nr. 1030/2002/CE),

permisiunilor de sedere din timpul unei proceduri de azil (art. 1 II a ii din Reg. 1030/2002/CE),

permisiunilor de sedere pentru o perioada de pana la sase luni, eliberate de state care nu aplica art. 21 din Conventia Schengen (art. 1 II a iii din Reg. nr. 1030/2002/CE),

permisiunii fictive in cadrul unei proceduri initiate in baza cererii de acordare a unui titlu de sedere.

Astfel, spre deosebire de dreptul german (§§ 4, 6 din Legea dreptului de sedere), in dreptul european vizele nu sunt titluri de sedere (doar documente prin care se permite intrarea). Deoarece pe linie de politica externa, Franta reprezinta statul ne-Schengen Monaco, titlul de sedere monegasc este considerat titlu de sedere national.

Titlurile de sedere sunt enumerate in Lista permiselor de sedere conf. art. 2 nr. 15 din Reg. (CE) nr. 562/2006 conf. Comunicarii 2006/C 247/01 – B.O. CE C 247/1 din 13.10.2006.

5. Intensitatea controlului (art. 7 din Reg. 562/2006/CE)

5.1 Controlul minim

Priveste toate persoanele (cetateni straini terti, cetateni UE/CEE). Reglementare: art. 7 II din Reg. (CE) nr. 562/2006. Controlul minim cuprinde:

verificarea rapida si imediata a valabilitatii documentelor,

constatarea existentei unor elemente care sa indice falsul sau contrafacerea, prin folosirea mij- loacelor tehnice,

verificarea in bazele de date a informatiilor cu privire la documentele furate, detinute fara drept, pierdute sau anulate.

5.2 Controlul amanuntit

Priveste doar cetatenii straini terti. Reglementare: art. 7 III din Reg. (CE) nr. 562/2006. Controlul amanuntit de intrare cuprinde printre altele

verificarea documentului de calatorie si a permisului de sedere, in cazul in care este necesar,

cercetarea amanuntita a documentelor de calatorie, in cautarea unor semne de falsificare sau contrafacere,

examinarea stampilelor de intrare si iesire si a duratelor de sedere,

verificarea conditiilor de intrare conf. art. 5 I a-e din Reg. (CE) nr. 562/2006/CE (jos, 6.),

verificarea scopului sederii pe baza documentelor justificative pe care le are asupra sa.

5.3 Reglementari speciale pentru frontiera maritima (Anexa VI – nr. 3 din Reg. 562/2006/CE)

Echipajul si pasagerii vaselor de croaziera

nu sunt supusi controlului de frontiera in traficul intra-Schengen, conform nr. 3.2.2 Anexa VI, dar pot fi supusi controalelor, dupa caz, in urma unei analize a riscurilor corespunzatoare;

sunt supusi controlului in traficul extra-Schengen, conform nr. 3.2.3 Anexa VI; controlul poate sa nu aiba loc, dupa caz, in urma unei analize a riscurilor cporespunzatoare – in cazul pasagerilor, nu este obligatoriu ca acestia sa aiba pasaportul stampilat (jos, 11.).

Persoanele de la bordul navelor de agrement nu sunt controlate in traficul intra-Schengen, conform nr. 3.2.5 Anexa VI, dar pot fi supuse controlului, dupa caz, in urma unei analize a riscurilor corespunzatoare. Conform nr. 3.2.6 Anexa VI, vasele de agrement venite din state terte, pot intra in mod exceptional in porturi care nu au PTF; Politia federala germana are dreptul sa efectueze controale, iar persoanele nu au obligatia sa se prezinte in vederea efectuarii controlului de frontiera (exceptie de la § 13 I fraza a 2-a, prima propozitie – Legea dreptului de sedere).

5.4 Marinari (Anexa VII – nr. 3 din Reg. 562/2006/CE)

Conform nr. 3.2 Anexa VI, marinarii care sa afla in zona portului trebuie sa indeplineasca conditiile de intrare de la art. 5 I din Reg. (CE) nr. 562/2006. Conform § 24 II partea 1 din Normele cu privire la dreptul de sedere, pentru personalul navigant civil este posibil ca Politia Federala germana sa hotarasca eliberarea de obligativitatea vizei (in masura in care aceasta obligatie nu exista conform § 24 I din Normele cu privire la dreptul de sedere, stabilit in temeiul Regulamentului) pentru sederea in zona portului. In masura in care zona portului si localitatea nu sunt identice, primeaza dispozitiile Regulamentului (CE) nr. 562/2006 fata de cele ale Normelor cu privire la dreptul de sedere.

6. Conditiile de intrare pentru cetatenii straini terti (art. 5 I a-e din Reg. 562/2006/CE)

Art. 5 I din Reg. (CE) nr. 562/2006 reglementeaza conditiile de intrare ale cetatenilor straini terti pentru o perioada de trei luni intr-un interval de referinta de sase luni.

Art. 5 I a) Reg.(CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 I a) Conv. Schengen)

Posesia documentelor de trecere a frontierei valabile si recunoscute (= pasaport/inlocuitor de pasaport; suprapunere cu § 3 I Legea dreptului de sedere)

Art. 5 I b) Reg. (CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 I b) Conv. Schengen

Posesia vizei, in masura in care exista obligatia aceasta conform Anexei I din Reg. (CE) nr. 539/2001 („cetatean din stat negativ“); suprapunere cu § 4 din Legea dreptului de sedere

Exceptie: nueste necesara viza daca cetateanul strain tert poseda un permis de sedere al unui stat Schengen.

Art. 5 I c) Reg. (CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 I c) Conv. Schengen

mijloace financiare (in functie de circumstantele fiecarui caz in parte; daca nu pot fi determinate: 45 € / zi)

scopul sederii este documentat/dovedit

Art. 5 I d) REg. (CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 I d) Conv. Schengen)

Nu exista semnalare in vederea NPI (art. 96 Conv. Schengen)

Art. 5 I e) Reg. (CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 I d) Conv. Schengen)

Nu exista pericol pentru ordinea publica (= siguranta publica in sensul normelor politiei germane), sanatatea publica, siguranta nationala, relatiile internationale

In legatura cu art. 5 I c din Reg. (CE) nr. 562/2006 (dovada scop sedere) se vor cere documentele mentionate in Anexa I, in conformitate cu art. 5 II din Reg. (CE) nr. 562/2006. Pentru dovada mijloacelor de intretinere – vezi si art. 5 III din Reg.

Sumele stabilite de alte state, de ex.:

Belgia: 38 euro/zi

Danemarca: 350 DKK/24 h
Finlanda: 30 euro/zi

Grecia: 100 euro + 20 euro/zi

Islanda: 4.000 ISK/zi, dar cel putin 20.000 ISK

Olanda: 34 euro/zi

Polonia: 100 PLN/zi, dar cel putin 500 PLN, alte diferentieri se fac dupa varsta si durata sederii

Portugalia: 75 euro/intrre + 40 euro/zi

Suedia: 370 SEK/zi

Spania: 30 euro/zi, darcel putin 300 euro

Cehia: pana la 30 de zile – de 0,5 ori din minimul de subzistenta, 30-90 zile - de 15 ori minimul de subzistenta

Luxemburg si Cipru: nu exista suma

(Sumele orientative conform art. 5 III din Reg. 562/2006/CE, vezi Comunicarea 2006/c 247/03, B.O. CE C 247/19 din 13.10.2006)

7. Consecinte ale neindeplinirii conditiilor de intrare de catre cetatenii straini terti (art. 5 IV a, b, c, 13 din Reg. 562/2006/CE)

7.1 Consecinte juridice

In cazul in care cetateanul strain tert nu posdera pasaport sau permis de sedere, intra deja sub incidenta normelor germane cu privire la refuzarea intrarii pe motiv de intrare ilegala - vezi § 15 I corob. cu § 14 I nr. 1, nr. 2 din Legea dreptului de sedere.

In cazul in care cetateanul strain tert nu poseda permis de sedere, politia de frontiera poate emite o viza exceptionala (tip B pana la 5 zile, tip C pana la 15 zile) in conditiile art. 1 din Reg. (CE) nr. 415/2003 (vezi documentatia la AuslR, 9., pag. 45 si urmat.).

In cazul in care cetateanul strain tert nu indeplineste conditiile art. 5 I c, d sau e din Reg. (CE) nr. 562/2006, nu i se va permite intrarea pe teritoriul statelor Schengen, in conformitate cu art. 13 I din Reg. (CE) nr. 562/2006. Art. 13 din Reg. nu prevede vreo abilitare in privinta refuzarii intrarii, ci se aplica coroborat cu § 15 II nr. 3 din Legea dreptului de sedere, aprecierea („poate“) fiind totusi mult limitata prin prevederile art. 13 din Reg. (CE) nr. 562/2006. Decizia in favoarea intrarii („poate“) se exercita numai in cazurile de la paragraful (4), in cazul (5) este deja imperativa („trebuie“).

In cazul in care cetateanul strain tert nu indeplineste conditiile de la art. 5 I din Reg. (CE) nr. 562/2006, i se poate permite intrarea exclusiv pe teritoriul sau (fost art. 5 II Conv. Schengen), in conformitate cu art. 5 IV c din Reg. – din motive umanitare, din motive de interes national sau avand in vedere obligatiile internationale asumate.

In cazul in care cetateanul strain tert nu indeplineste una dintre conditiile art. 5 I din Reg. (CE) nr. 562/2006, dar poseda un permis de sedere national sau o viza de intoarcere nationala (ori ambele documente), emis(a) de un stat Schengen (oder beider Dokumente), i se va permite intrarea conf. art. 5 IV a din Reg. in scopul tranzitarii spre statul emitent (vezi mai jos, 6.).

7.2 Refuzarea intrarii

Art. 13 din Reg. (CE) nr. 562/2006 nu contine o abilitare de sine statatoare privind refuzarea intrarii, aceasta trebuind sa se bazeze mai degraba (in acceptiunea Directiei Politiei Federale) pe § 15 din Legea dreptului de sedere coroborat cu art. 13 din Reg. (CE) nr. 562/2006. Intrarea va fi refuzata

n       in cazurile in care lipseste pasaportul sau viza ori un alt permis de sedere (art. 5 I a, b din Reg. 562/2006/CE) conf. § 15 I coroborat cu § 14 I nr. 1, nr. 2 din Legea dreptului de sedere (intrare ilegala),

n       in cazurile unei interdictii de reintrare (§ 11 I) conform § 15 I coroborat cu § 14 I nr. 3 din Legea dreptului de sedere (intrare ilegala),

n       in cazurile neindeplinirii conditiilor art. 5 I c, d sau e a Reg. (CE) nr. 562/2006 conform § 15 II nr. 3 din Legea dreptului de sedere („intrare indezirabila“); aprecierea prevazuta de legea germana („poate“) se va orienta in functie de art. 13 I din Reg. (CE) nr. 562/2006 (permiterea intrarii doar in cazurile de la art. 5 IV din Reg. 562/2006/CE).

Refuzarea intrarii se face conform art. 13 VI din Reg. (CE) nr. 562/2006 coroborat cu Anexa V Partea A, adica trebuie

completat formularul tip Nepermiterea intrarii (vezi Anexa)

si trebuie ca stampila de refuzare a intrarii sa fie prevazuta cu aceeasi litera ca aceea care a fost marcata in formularul tip (vezi Anexa).

7.3 Anularea vizei

Viza Schengen prevenzata la control va fi anulata in spezial daca „a fost obtinuta in mod fraudulos“ (Anexa V Partea A 2 b) din Reg. 562/2006/CE), adica prin schimbarea scopului si declaratii eronate la solicitarea vizei. Motivul pentru refuzarea intrarii va fi in acest caz cel de la § 15 II nr. 3 din Legea dreptului de sedere coroborat cu art. 5 I c din Reg. (CE) nr. 562/2006 (scopul sederii nu este documentat confom cerintelor), precum si cu § 15 II nr. 2 din Legea dreptului de sedere (schimbarea scopului). Abilitarea se gaseste in dreptul national german la § 52 I nr. 3 din Legea dreptului de sedere (revocarea inaintea intrarii), aprecierea („poate“) facandu-se in functie de reglementarea mai sus mentionata.

Concretizarea masurii se face prin aplicarea stampilei „ANULAT“ pe viza si printr-un „x“ aplicat pe elementul de siguranta „imagine latenta” si pe cuvantul „Viza“ (Anexa V Partea A 1 c din Reg. 562/2006/CE).

8. Dreptul de tranzit pentru posesorii de permise de sedere nationale (art. 5 IV a din Reg. 562/2006/CE)

Cetateanul strain tert posesor al unui permis de sedere national al unui stat Schengen poate intra – conform art. 5 IV a din Reg. (CE) nr. 562/2006 (fost art. 5 III Conv. Schengen) – pe la orice frontiera externa in scopul tranzitarii, pentru reintoarcerea in statul Schengen.

In acest caz, nu este necesar sa fie indeplinite conditiile art. 5 I a, c, e din Reg. (CE) nr. 562/2006 (fost art. 5 I a, c, e Conv. Schengen). Nu este obligatorie nici posesia unui pasaport sau a unui document asimilat pasaportului, in masura in care strainul poate sa dovedeasca fara nici un dubiu ca este posesorul de drept al permisului de sedere national . Astfel, art. 5 IV a) din Reg. (CE) nr. 562/2006 (fost art. 5 III Conv. Schengen) are prioritate fata de Legea dreptului de sedere (prin care se institutie obligativitatea vizei) (vezi §§ 3 I, 14 I nr. 1 din Legea dreptului de sedere) . Durata tranzitarii este limitata la 5 zile

Exemplu: Rusoaica R. traieste in Finlanda cu permis de sedere finlandez („Oleskelulupa uppehallstillstand“). Laf rontiera elvetiano-germana doreste sa treaca in tranzit pe cale terestra, pentru a ajunge la Rostock, de unde vrea sa urce in feribotul Rostock – Helsinki. La intrare se constata ca are biletele de calatorie, dar ca nu mai are aproape deloc mijloace de subzistenta, iar pasaportul i-a expirat cu doua zile in urma.

Nu sunt intrunite conditiile de la art. 5 I a, c din Reg. (CE) nr. 562/2006, dar trebuie sa se permita tranzitarea, in conformitate cu art. 5 IV a din Reg. (CE) nr. 562/2006.

Vezi detalii documentatie AuslR, 10.2.3.

Excurs:

a)      In ceea ce priveste dreptul de calatorie conf. art. 21 din Conv. Schengen trebuie indeplinite conditiile art. 5 I a, c, e din Reg. (CE) nr. 562/2006.

b)      De asemenea, exista (conf. art. 1-3 din Decizia UE nr. 896/2006/CE) si un drept de tranzit pentru cetatenii straini terti posesori ai anumitor permise de sedere ale Elvetiei si Liechtensteinului, in scopul tranzitarii statelor Schengen[4]. Vezi: Aspecte actuale ale legislatiei strainilor.

Art. 5 IV a

Reg. (CE) nr. 562/2006

(fost art. 5 III Conv. Schengen)

Art. 21 Conv. Schengen

Art. 1 – 3 Decizia

nr. 896/2006/CE

n       Posesorul unui permis de sedere national al unui stat care aplica in totalitate dreptul Schengen sau un perm. de sed. nat. al statului Monaco

n       Tranzit pana la 5 zile

n       Numai pt. Intoarcerea in statul emitent al permisului

n       Sa nu existe semnalare nationala

n       Art. 5 I a, c, e din Conv. Schengen / Reg. nr. 562/2006/CE nu trebuie sa fie indeplinit.

n       Posesorul unui permis de sedere national al unui stat care aplica in totalitate dreptul Schengen sau un perm. de sed. nat. al statului Monaco

n       Sedere pana la 90 zile

n       Inclusiv tranzitul in vederea iesirii din statul emitetului de permis

n       Sa nu existe semnalare nationala

n       Art. 5 I a, c, e din Conv. Schengen/Reg. nr. 562/2006/CE trebuie sa fie indeplinit.

n       Posesorul unui permis de sedere national al Elvetiei sau Liechtensteinului

n       Tranzitarea pana la 5 zile

n       pentru intoarcerea in sau iesirea din statul emitent al permisului

n       Art. 5 I a, c, d, e din Conv. Schengen/Reg. nr. 562/2006/CEtrebuie sa fie indeplinit (pasaport, dovada scopului si mijloacelor de subzistenta, sa nu fie semnalat in SIS, sa nu reprezinte un pericol)

9. Relaxarea controalelor (art. 8 din Reg. 562/2006/CE)

In conditii de trafic aglomerat este posibila relaxarea controlului (art. 8 I din Reg. 562/2006/CE):

controalele la intrare sunt prioritare fata de cele la iesire, vezi art. 8 II din Reg. (CE) nr. 562/2006;

documentele de calatorie vor fi stampilate (jos, 11.) si in cazul controalelor relaxate, vezi art. 8 III din Reg. (CE) nr. 562/2006.

10. Culoare separate pentru control (art. 9 din Reg. 562/2006/CE)

Conform art. 9 din Reg. (CE) nr. 562/2006, culoarele pentru control de la PTF vor avea indicatoarele uniforme, prevazute in Anexa III.

11. Stampilarea documentelor (art. 10, 11 din Reg. 562/2006/CE)

Conform art. 10 din Reg. (CE) nr. 562/2006 (Codul frontierelor Schengen), documentele de trecere a frontierei (pasapoarte si documente asimilate pasapoartelor) ale anumitor cetateni straini terti vor fi stampilate la intrare si iesire.

Aceste reguli se aplica si daca se relaxeaza controlul pe motiv de trafic aglometar la frontierele terestre (art. 8 III din Reg./CE Nr. 562/2006).

Baza legala pentru aplicarea stampilei in pasaport sau in documentul asimilat pasaportului este dreptul international cutumiar fata de statul emitent (care are calitatea de proprietar); fata de strain ca posesor al pasaportului este art. 10 din Reg. (CE) nr. 562/2006 (deoarece Reg. primeaza si are valoare de lege nationala conf. art. 249 TCE), ca de altfel si § 56 nr. 8 din Normele cu privire la dreptul de sedere.

Stampilarea trebuie sa asigure conditiile pentru ca la intrare, depistare in interiorul tarii si iesire sa poata fi controlate si constatate

respectarea duratei de sedere pentru sederea de scurta durata,

numarul intrarilor si

locul si data trecerii frontierei externe.

Sederea de scurta durata este sederea

n       pe teritoriul comun al statelor Schengen

n       timp de pana la 3 luni (neintrerupt) sau pana la 90 de zile (in caz de intreruperi)n       intr-un interval de referinta de 6 luni

n       conform
- art. 19 Conv. Schengen (posesori de viza Schengen din state de pe lista negativa - atentie si la timpul de sedere asigurat prin viza: durata de valabilitate – zile de sedere – numarul intrarilor) sau
- art. 20 Conv.
Schengen (cetateni straini terti pentru care nu exista obligativitatea vizei din state de pe lista pozitiva).

11.1 Frontiera

Stampila se va aplica la orice frontiera externa Schengen, adica

la frontiera externa Schengen care este si frontiera externa a UE (de ex. frontiera terestra Elvetia – Germania, in traficul aerian: Argentina – Germania);

la frontiera externa Schengen care, in mod exceptional, este si frontiera interna UE (de ex. zborul Marea Britanie – Germania), inclusiv in raport de noile state membre UE (de ex. frontiera terestra Polonia – Germania, zborul Malta – Germania).

Noile state membre UE aplica deja normele cu privire la aplicarea stampilei la frontierele lor externe.

Exemple: treaseul Ucraina- Polonia – Germania. Stampilarea la frontierele UA-PL si PL-D.

11.2 Categoriile de persoane

Conform art. 10 I, II din Reg. (CE) nr. 562/2006, trebuie stampilate documentele de calatorie ale urmatoarelor persoane:

n         cetateni straini terti cu viza Schengen tip B sau C;

n         cetateni straini terti cu viza nationala tip D sau viza tip D + C;

n         cetateni straini terti carora li se elibereaza o viza Schengen exceptionala tip B sau C la frontiera, conform art. 1 din Reg. (CE) nr. 415/2003;

n         cetateni straini terti eliberati de obligativitatea vizei (cetateni din state de pe lista pozitiva);

n         cetateni straini terti membri de familie ai cetatenilor UE/CEE in sensul Directivei (CE) 2004/38, care nu isi prezinta documentul de sedere;

n         cetateni straini terti membri de familie ai cetatenilor straini terti, care au dreptul la libera circulatie, dar nu prezinta documentul de sedere in sensul art. 10 din Directiva 2004/38/CE.

Conform art. 10 III din Reg. (CE) nr. 562/2006, nu sunt stampilate documentele de calatorie ale urmatorilor straini:

cetateni ai statelor UE, CEE si Elvetiei,

membri de familie ai cetateanului UE/CEE/elvetianului, daca exercita dreptul derivat la libera circulatie (calatoresc pentru a-l urma/il insotesc pe cetateanul UE/CEE/elvetian) si se legitimeaza cu un permis de sedere al unui stat UE/CEE/Elvetiei sau prezinta documentul de sedere in sensul art. 10 din Directiva 2004/38/CE,

cetateni straini terti ca posesori ai unui permis de sedere national a unei parti contractante Schengen, carora li se aplica art. 21 din Conv. Schengen (Anexa 11 Manualul Comun Schengen – vol. I, Sectiunea I, Anexa 11 – situatia la 16.12.2002),

cetateni straini terti ai statelor Andorra, Monaco si San Marino,

sefi de stat si demnitari a caror sosire a fost anuntata anterior, in mod oficial, pe cai diplomatice,

membrii de echipaj, resp. personalul navigant, care le legitimeaza cu licenta de zbor („Air Flight Crew Licence“) sau certificat de membru de echipaj („Crew-Member-Certificate“) - vezi § 1 VI Normele cu privire la dreptul de sedere,

membri ai echipajului care se afla in zona portului dintr-un stat Schengen, pe timpul aflarii navei in port,

echipajul si pasagerii navelor de croaziera, care nu se supun controalelor de trecere a frontierei conf. nr. 3.2.3 Anexa VI din Reg. (CE) nr. 562/2006.

11.3 Disciplina aplicarii stampilei

Stampila se va aplica fara a acoperi alte stampile si nu se va aplica pe pagina cu datele personale ale documentului de calatorie.

Stampila se aplica in asa fel incat

n       la prima intrare sa acopere pe cat posibil marginea vizei, fara a face ilizibile inregistrarile de pe viza,

n       sa fie lizibila si sa se afle pe orizontasla, in directia de scris,

n       sa existe o legatura logica intre stampila de intrare si iesire,

n       inregistrarile din viza (zonele care se introduc in cititor, elementele de siguranta vizibile) sa nu devina ilizibile si nici afectate in alt mod.

La vizele cu “02“ sau „MULT“ intrari, se vor aplica si urmatoarele vize de intrare si iesire, dar pe pagina opusa celei pe care se afla viza. In cazul in care nu poate fi folosita pagina, stampila va fi aplicata pe pagina imediat urmatoare. Vezi Anexa.

Se admit ca stampile

stampila de intrare, stampila de iesire, stampila de refuzare a intrarii (= stampila de intrare, aplicata pe ea cu pasta „x“, data nu trebuie atinsa);

„Returnat“;

„Interdictia de iesire“ (vezi § 46 II din Legea cu privire la dreptul de sedere, § 10 din Legea pasapoartelor, nr. 46.2.6 Normele provizorii de aplicare a Legii dreptului de sedere);

„Intalnit…“ (§ 56 nr. 8 din Legea dreptului la sedere);

„ANULAT“ (Anexa V Partea A 1 c din Reg. 562/2006/CE, § 52 I nr. 3 din Legea dreptului de sedere; sus, 7.3);

inregistrare conf. art. 11 din Reg. 562/2006/CE (jos, 11.5).

Daca nu mai este loc pentru stampile in pasaport, se va folosi formularul separat de atasat in pasaport BPOL 1 10 171 07 06.

In cazul copiilor care calatoresc cu parintii si care sunt inregistrati in pasaportul acestora, se va face mentiune despre aceasta, completand de mana numarul copiilor, iar daca numai unul dintre mai multi se afla in calatorie – si se trece si prenumele.

11.4 Neaplicarea stampilei

In mod exceptional, conf. art. 10 III alin. 2, fraza 3 din Reg. (CE) nr. 562/2006, se poate admite neaplicarea stampilei de intrare sau iesire la cererea unui strain, daca existenta stampilei ar avea repercursiuni grave pentru respectiva persoana. In acest caz, intrarea sau iesirea se noteaza pe o coala separata, cu cu numele si numarul pasaportului – aceasta foaie este inmanata cetateanului strain tert.

11.5 Depistarea in interiorul tarii

In cazul in care in interiorul tarii este intalnit un cetatean strain tert care are obligatia sa-i fie aplicata stampila in pasaport, dar nu are documentul stampilat, conf. art. 11 I din Reg. (CE) nr. 562/2006 se va aplica prezumtia legala in privinta acelui strain, adica: nu (mai) indeplineste conditiile legale ale statului membru in ceea ce priveste durata sederii.

Prezumatia legala de la art. 11 I poate fi contrazisa de cetateanul strain tert, conform art. 11 II din Reg. (CE) nr. 562/2006, prin dovada credibila, din care sa reiasa ca sunt intrunite conditiile pentru o sedere pe termen scurt. Astfel de dovezi pot fi:

dovada de transport (bilet de avion, de calatorie);

dovadadespre absenta din spatiul Schengen.

In plus,

n       se face o mentiune in pasaport (data si locul trecerii frontierei externe: „Intrarea la data de… in… (loc, stat Schengen) a fost dovedita ulterior“, unitatea politiei de frontiera, nr. jurnal, locul, data, semnatura, stampila de serviciu)

n       si strainului i se inmaneaza formularul completat, conform Anexei VIII din Reg. (CE) nr. 562/2006 (vezi Anexa).

Exemplu

Argentinianul A. este intalnit in zona de competenta a Inspectiei Politiei Federale Flensburg in zona de frontiera danezo-germana, cu un pasaport nestampilat. S-ar putea aplica prezumtia de la § 11 I din Reg. (CE) nr. 562/2006 in cazul lui A. S-ar putea prezuma ca a depasit cele 90 de zile sedere pe termen scurt, la care are dreptul in calitate de cetatean al unui stat de pe lista pozitiva (Reg. nr. 539/2001/CE, art. 20 I Conv. Schengen). Pe cale de consecinta, pentru A. devine executorie iesirea din tara, asa incat ar trebui returnat de catre autoritatea pentru straini (§§ 50 I, 58 din Legea dreptului de sedere) sau eventual de catre Politia Federala (§ 57 I din Legea dreptului de sedere) daca se dovedeste intrarea ilegala pe la frontiera danezo-germana. Numai ca A. prezinta un ziar argentinian cumparat la Buenos Aires, precum si biletul de avion Buenos Aires – Copenhaga, din care rezulta ca a intrat in spatiul Schengen in urma cu trei saptamani. In acest context, i se va inmana formularul din Anexa VIII din Reg. (CE) nr. 562/2006. Dupa o saptamana, A. este oprit de politisti de la Inspectia politiei federale Rostock in gara de la Warnemünde. Intre timp a aruncat ziarul, iar biletul de avion se afla in camera de hotel, asa incat A. are in pasaport stampila politiei de frontiera de la Flensburg, precum si formularul completat, astfel incat politistii de la Rostock nu vor porni de la prezumtia prevazuta la art. 11 I din Reg. (CE) nr. 562/2006.

Daca nu este contrazisa prezumtia de la art. 11 I, pot fi initiate masuri de incheiere a sederii conf. art. 11 III din Reg. (CE) nr. 562/2006. Art. 11 III din Reg. se refera la „scoaterea de pe teritoriul tarii“. Daca ar fi sa tinem seama de sistematica Legii germane a dreptului de sedere, strainul tert ar trebui sa iasa din tara daca viza a expirat sau daca nu este eliberat de obligativitatea vizei (adica in cazul sederii de peste 90 de zile), dar obligat sa paraseasca teritoriul tarii (§ 50 I Legea dreptului de sedere), si se supune regulilor uneia dintre formele de returnare de la § 57, 58 din Legea dreptului de sedere.

Sinteza

Art. 11 I din Reg. (CE) nr. 562/2006

Se prezuma ca au expirat dreptul conferit prin lege, resp. cele 90 de zile.

Art. 11 II din Reg. (CE) nr. 562/2006

Dovada credibila inlocuieste prezumtia expirarii

Consecinte:

n       sedere ilegala

n       obligatia de iesire

n       incheieea sederii conf. art. 11 III din Reg. (CE) nr. 562/2006

Inmanarea unui formular

Anexa VIII din Reg. (CE) nr. 562/2006

intrare ilegala

in interval de 6 luni de la intrarea ilegala

Retinere in zona de frontiera de 30 km

Sederea ilegala, dar intrarea permisa
sau

Intrarea ilegala cu mai multe de 6 luni in urma

Returnare

prin Politia Federala

§ 57 I Legea dreptului de sedere

Returnare prin Autoritatea pentru Straini

§ 58 Legea dreptului de seddere

Politia Federala: informeaza Autoritaea pt. Straini conf.     § 87 II nr. 1 din Legea dreptului de sedere

12. Frontierele interne (art. 20 si urmat. din Reg. 562/2006/CE)

Eliminarea controlului la frontierele interne (art. 20 din Reg. 562/2006/CE) nu aduce atingere (conf. art. 21 din Reg. (CE) nr. 562/2006)

exercitarii prerogativelor politienesti nationale, daca nu sunt axate pe controlul intregului trafic transfrontalier, daca nu reprezinta controale spre interior si difera din punct de vedere sistematic de controalele de la frontiera externa, precum si daca sunt prin sondaj; este vorba despre intrebarile care se pun in functie de situatia operativa existenta, in conformitate cu § 22 I a din Legea Politiei Federale, precum si despre controalele independente de vreun eveniment sau de vreo suspiciune, in conformitate cu §§ 23 I nr. 3, Ia, 44II din Legea Politiei de Frontiera (asa s-a exprimat in mod expres Directiei Politiei Federale);

obligatiei persoanei de a avea asupra sa documentele prevazute de legislatia interna pentru trecerea frontierei, respectiv
- § 13 I alin. 2 din Legea dreptului de sedere – pentru straini din state terte (incalcarea: contraventie conform § 98 III nr. 2 din Legea dreptului de sedere);
- § 8 nr. 1 a) din Legea liberei ciculatii UE – pentru cetatenii UE/CEE (incalcarea: contravene tie conform § 10 III din Legea liberei circulatii UE);
- § 1 I din Legea pasapoartelor pentru germani (incalcarea: contraventie conform § 25 III nr. 2 din Legea pasapoartelor).Nr. 1.3.3.2 AAH-SDÜ (normele generale de aplicare a Conventiei Schengen).

Nr. 1.1.4 AAH-SDÜ.

Nr. 1.3.3.2 AAH-SDÜ.

B.O. CE L 167/8.loading...


Politica de confidentialitate

DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1471
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2020 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site