Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


CONSIDERATII NORMATIVE PRIVIND OPERATIILE MILTARE INTRUNITE MULTINATIONALE

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micCONSIDERATII NORMATIVE PRIVIND

OPERATIILE MILTARE INTRUNITE MULTINATIONALEGeneralitati

Dificultatile si complexitatea operatiilor militare intrunite multinationale sunt generate de faptul ca ele se organizeaza si se desfasoara intr-un mediu international supus ingerintelor si shimbarilor imprevizibile de natura politica ce sunt generate la nivelul factorilor de decizie apartinand organizatiilor internationale ce au initiat operatia militara.

In situatia escaladarii conflictelor militare, Romania poate fi angajata in razboi pentru apararea nationala sau pentru punerea in aplicare a prevederilor tratatelor internationale la care este parte.

Potrivit Strategiei de Securitate a Romaniei, obiectivul politicii de securitate nationala il reprezinta pastrarea independentei, suveranitatii, unitatii si integritatii teritoriale a statului roman, ca membra a Organizatiei Atlanticului de Nord (NATO) si in conditiile integrarii in Uniunea Europeana (U.E.).

Nivelurile operatiilor militare intrunite

Operatia militara intrunita reprezinta „totalitatea actiunilor terestre, aeriene si maritime duse de o grupare constituita din forte sau elemente si mijloace apartinand mai multor categorii de forte ale armatei, in mediul corespunzator specific fiecareia dintre ele, intr-o zona geografica determinata, intr-o perioada de timp precizata, intr-o conceptie unitara si sub o comanda unica exercitata de un comandament operational intrunit in scopul indeplinirii unor obiective strategice”. [B 5, pag. 11]

Nivelurile operatiilor si actiunilor militare corespund scopurilor urmarite si clarifica legatura dintre obiectivele strategice si actiunile tactice.

Desi nu exista o delimitare precisa intre ele, in general, exista trei niveluri ale operatiilor militare intrunite, astfel:

Nivelul strategic, ce indeplineste obiective militare strategice, iar din aceasta categorie fac parte campaniile si operatiile;

Nivelul operativ, ce indeplineste obiective militare ale unei zone de operatii, din aceasta categorie facand parte bataliile si operatiile;

Nivelul tactic, ce indeplineste obiective tactice, din aceasta categorie facand parte luptele si ciocnirile.

Nivelurile prezentate mai sus se aplica atat in caz de razboi, cat si in operatiile de stabilitate.

Operatiile militare se pot defini ca operatii strategice, operative sau tactice in functie de amploarea acestora, nivelul la care se desfasoara, obiectivele urmarite si de compunerea gruparii de forte care participa la acestea.

Progresele tehnologice inregistrate in ultimele decenii, comprimarea timpului si spatiul de desfasurare al operatiilor militare au o contributie importanta la intensificarea relatiilor dintre nivelurile operatiilor.

Nivelul strategic reprezinta acel grad al operatiilor intrunite in care obiectivele urmarite sunt de natura politico-militara, el reprezentand nivelul de baza pentru tratarea domeniului operatiilor intrunite.

Nivelul operativ reprezinta acel grad al operatiilor intrunite in care succesele tactice inregistrate in angajari si operatii cu scopuri militare se imbina pentru atingerea obiectivelor strategice. Esenta acestui nivel, se caracterizeaza prin arta operativa, care reprezinta intrebuintarea fortelor militare pentru indeplinirea obiectivelor strategice prin proiectarea, organizarea, integrarea si conducerea principalelor operatii si actiuni de lupta. Arta operativa determina timpul, locul si scopul pentru care vor fi intrebuintate principalele forte si trebuie sa influenteze cursul actiunilor inamicului. Ea determina desfasurarea fortelor, angajarea sau retragerea lor in, si din lupta si organizarea principalelor operatii pentru indeplinirea obiectivelor operative si strategice.

Nivelul tactic, reprezinta acel grad al actiunilor intrunite in care fortele sunt angajate sa indeplineasca sarcini militare si sa atinga obiective militare. Indeplinirea cu succes a acestor obiective contribuie la realizarea si a celor de nivel operativ si strategic. Nivelul tactic include organizarea comandamentelor, a fortelor si manevra realizata, pe baza planurilor intocmite, in scopul folosirii eficiente a intregului potential. O angajare la acest nivel este, de obicei, de scurta durata si se executa impotriva unor forte reduse. Angajamentele includ o mare varietate de actiuni aeriene, navale, terestre sau de alta natura, intre fortele oponente. Actiunea de lupta consta intr-un ansamblu de angajamente inter-relationale care dureaza, de obicei, mai mult timp si implica grupari de forte de valoare mare.Clasificarea operatiilor militare

Razboaiele, reprezinta conflicte militare ce se deosebesc intre ele dupa proportiile, natura si scopul operatiilor executate, dupa structura si categoriile de forte participante, precum si dupa mediul in care este proiectata si intrebuintata forta armata.

Dupa proportia operatiilor cele mai caracteristice pot deveni conflictele militare desfasurate sub forma razboaielor locale sau a razboaielor regionale.

Tipurile de operatii militare determinate de natura si scop sunt: razboiul (sau conflitul armat de lunga durata) operatiile de stabilitate si operatiile post conflict vezi Figura 1).

Operatiile militare specifice luptei armate sau razboiului, sunt cunoscute sub doua forme: ofensiva si apararea si cuprind: operatii militare in spatele dispozitivului, operatii militare in adancime si operatii militare la contact.

Dupa structura fortelor participante, operatiile militare pot fi: operatii militare intrunite; operatii militare multinationale (sau combinate); operatii militare interdepartamentale si operatii militare independente (sau interarme).

Dupa categoriile de forte participante si mediul in care este proiectata sau folosita) forta, tipurile de operatii militare intrunite pot fi: operatii militare aero-terestre; operatii militare aero-navale; operatii militare terestro-navale; operatii militare terestro-aero-navale si operatii militare terestro-aero-navalo-cosmice.

Figura 1: Tipologia operatiilor [ B 5, pag. 14

Managementul operatiilor militare intrunite multinationale

Referitor la conceptul de Operatii Militare Intrunite Multinationale (Multinational Combined Joint Operations), in cadru Aliantei Atlanticului de Nord, acestea sunt operatii militare la care participa forte reprezentand doua sau mai multe tari si cel putin doua categorii de forte ale armatei.

Operatile Aliate Intrunite (Allied Joint Operations) reprezinta tipul de operatii militare la care participa forte apartinand numai tarilor membre ale NATO.

Stabilirea aranjamentelor multinationale de comanda si control (vezi Figura 2) pentru pregatirea si desfasurarea operatiilor conditioneaza utilizarea si sprijinirea fortelor dislocate in zona de operatii.

In conducerea si executarea Operatiilor Intrunite Multinationale se aplica urmatoarele principii: unitatea de comanda; continuitatea comenzii; structura de comanda clara si bine definita; integrarea comenzii; descentralizarea; cooperarea si intelegerea reciproca.Figura 2: Model ilustrativ al aranjamentelor de comanda si control multinationale

[B 6, pag. 129]

Avand in vedere dificultatile deosebite de realizare a unitatii de efort in Operatiile Multinationale, pe timpul pregatirii si desfasurarii acestora se au in vedere urmatorii factori specifici: scopurile si obiectivele aliantei (coalitiei); doctrinele militare si pregatirea fortei; tehnica de lupta; diferentele culturale; limbajul; lucrul in echipa si increderea. Gradul de standardizare si interoperabilitatea asigura eficienta cooperarii si a intelegerii reciproce a actiunii intrunite multinationale.

La Operatiile Intrunite Multinationale pot participa urmatoarele tipuri de forte armate: Fortele Comandate (Command Forces), care se afla inca din timp de pace sub Comanda Operationala (Operational Command - OPCOM) sau sub Control Operational (Operational Control - OPCON) NATO; Forte Subordonate Operativ (Assigned Forces), prevazute pentru actiuni sub controlul NATO; forte care sunt prevazute pentru actiuni viitoare sub comanda NATO (Earmarked Forces), destinate sa intareasca fortele angajate initial.

Pentru desfasurarea Operatiilor Intrunite Multinationale, Alianta Atlanticului de Nord utilizeaza diferite modele pentru organizarea unitatilor multinationale. Conceptul de Grupare de Forte Intrunite Multinationale (Combined Joint Task Force – CJTF, vezi Figura 3), specifica nivelului operativ, reprezinta o adaptare a structurilor Aliantei Nord-Atlantice la evolutia mediului de securitate european.

Figura 3: Componentele unei forte intrunite multinationale

(o varianta) [B 6, pag. 128]

Forta Intrunita Multinationala asigura gestionarea, de catre Alianta Atlanticului de Nord, a noilor provocari la adresa stabilitatii si a securitatii si ofera posibilitatea tarilor din afara Aliantei de a participa la acest proces. Conceptul de Forta Intrunita Multinationala are in vedere realizarea urmatoarelor obiective:

Alianta Atlanticului de Nord trebuie sa aiba capacitatea de a actiona si in afara teritoriului Aliantei si de a disloca in timp foarte scurt forte multinationale intrunite, necesare pentru gestionarea situatiilor de criza aparute;

necesitatea creeri unei structuri de comanda modulare, care sa asigure participarea statelor nemembre ale Aliantei Atlanticului de Nord la operatii multinationale;

stabilirea unui cadru comun pentru utilizarea unor facilitati ale Aliantei Atlanticului de Nord de catre Uniunea Europeana.

Forta Intrunita Multinationala are incluse in compunere si marime, variabile, alcatuite din structuri apartinand mai multor categorii de forte ale armatei, din diferitele tari participante, necesitand conducere multinationala, care sa inglobeze reprezentarea tuturor categoriilor de forte participante, in cadrul unui Comandament Intrunit Multinational.

Operatiile Intrunite Multinationale, desfasurate sub conducerea Aliantei Atlanticului de Nord, sunt coordonate de catre comandantul comandamentului Nord-Atlantic, desemnat ca sa genereze Comandamentul Gruparii de Forte Intrunite Multinationale (Combined Joint Task Force HQ– CJTFHQ). Acestuia ii revine responsabilitatea numirii comandantului Fortei Intrunite Multinationale, elaborarea Directivei de Initiere si a Directivei de Activare a misiunii si coordonarea desfasurarii operatiei initiate prin mandatul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) sau al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE). Operatiile Intrunite Multinationale, conduse nemijlocit de catre aceste organizatii, sunt coordonate de catre seful misiunii, care este reprezentantul special al conducatorului organizatiei de securitate ce autorizeaza misiunea.

Comandantul contingentului national este desemnat de catre autoritatile nationale abilitate si are rolul de a coordona fortele nationale destinate participarii la Operatia Intrunita Multinationala. Acesta prezinta comandantului Fortei Multinationale Intrunite recomandarile conducerii nationale, informeaza autoritatile nationale asupra modului de indeplinire a misiunilor de catre contingentul national, precum si despre cerintele impuse de evolutia operatiilor.

Modalitatea prin care se asigura eficienta Operatiilor Intrunite desfasurate de o forta multinationala o reprezinta transferul de autoritate, cu respectarea suveranitatii statale a natiunilor care o compun, precum si a principiilor si a regulilor de drept international.

Transferul de autoritate se face pe baza unor documente oficiale in care se reglementeaza relatiile de comanda intre Forta Multinationala si contingentul national si se realizeaza la intrarea contingentului in teatrul de operatii, la momentul stabilit de catre comandantul Fortei Intrunite Multinationale. Comandantul contingentului care pune la dispozitie fortele, transfera controlul operational (OPCON) al acestora catre comandantul Fortei Intrunite Multinationale. Ca urmare a transferului de autoritate, unitatile intra sub comanda comandantului fortelor aliate sau coalitiei, iar comandantul fortelor nationale isi va mentine atributele netransferabile ale comenzii propriilor forte, lasand doar comanda operativa la dispozitia conducerii militare a aliantei (sau coalitiei).Procesul de initiere si desfasurare a unei Operatii Multinationale destinate pentru rezolvarea unei situatii de criza are ca fundament juridic Carta Organizatiei Natiunilor Unite.

In conformitate cu prevederile Capitolului VIII din Carta, Organizatia Natiunilor Unite poate abilita organizatii regionale sa monitorizeze si sa conduca fortele multinationale sub mandatul sau, in zonele unde isi exercita autoritatea.

Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, ca organizatie regionala de securitate, din care fac parte tari europene, Statele Unite si Canada, poate sa-si asume responsabilitatea initierii si conducerii unei operatii multinationale sub mandatul Organizatiei Natiunilor Unite.

Conceptul Strategic al Aliantei consacra hotararea de participare cu forte la managementul crizelor in afara zonei de responsabilitate a NATO”, la solicitarea Organizatiei Natiunilor Unite sau a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa.

Planificarea si luarea deciziilor in Operatiile Intrunite Multinationale reprezinta un proces complex, ce se desfasoara in baza unui document de initiere, denumit Orientarea de planificare a comandantului avand ca element central definirea clara a misiunii.

Operatiile Intrunite Multinationale comporta o serie de particularitati privind formele, procedeele si tehnicile de actiune folosite, care difera fata de cele utilizate in actiunile de lupta clasice. Desi legile si principiile luptei armate raman, in principiu, aceleasi, au loc o serie de mutatii de ordin conceptual si procedural, care angreneaza alte modalitati de intrebuintare si manifestare ale acestora.

In ultima perioada, Operatiile Intrunite Multinationale s-au desfasurat in sprijinul pacii si pentru rezolvarea unor situatii conflictuale sau de criza, iar tehnicile si procedeele folosite au fost puternic influentate de deciziile politice.

Termenii de referinta care se folosesc pe timpul participarii la Operatii Intrunite Multinationale sunt stabiliti de catre Organizatia Natiunilor Unite sau de catre organismul care subordoneaza Forta Militara Intrunita, in scopul desfasurarii actiunilor in conformitate cu prevederile stabilite in mandat, precum si cu situatia concreta.

Comandantul Fortei Intrunite Multinationale trebuie sa asigure intocmirea unor procedee de operare standard (Standard Operating Procedures – SOP’s), care sa contina suficiente detalii pentru eliminarea ambiguitatilor si pentru a oferi termeni de referinta pentru desfasurarea operatiilor militare.

Documentele de baza in Operatiile Intrunite Multinationale care asigura autoritatea legala si definesc parametrii operatiilor sunt: Mandatul Fortei Intrunite Multinationale; Acordul privind Statutul Fortelor (Status of Force Agreement - SOFA) si Regulile de angajare (Rules of Engagement - ROE).

Dupa cum am subliniat anterior, Operatiile Intrunite Multinationale sunt actiuni militare la care participa doua sau mai multe state, cu forte militare de marimi diferite, apartinand mai multor categorii de forte ale armatei, aflate sub control politic si comanda unica. Nu exista insa o singura doctrina pentru actiunea multinationala si fiecare alianta sau coalitie (vezi Anexa nr. 1) elaboreaza propriile protocoale, memoranduri si planuri de operatii.

In cadrul Aliantei Atlanticului de Nord se poate poate desemna, in mod exceptional, o natiune conducatoare, cand toti membrii Aliantei plaseaza fortele sub controlul unei singure tari, prin transfer de autoritate, sau se constituie un comandament cu stat major intrunit, care are in subordine atat unitati multinationale, cat si nationale.

In cadrul unei coalitii, actiunea multinationala are loc in afara legaturilor stabilite prin Alianta, de regula, pentru situatii unice, intr-un domeniu specific, strict determinat, de interes comun. Se poate stabili o natiune conducatoare, de regula natiunea care asigura cea mai mare parte a fortelor si mijloacelor, precum si baza sprijinului logistic si informational.

Dat fiind faptul ca securitatea colectiva este un scop strategic al Aliantei Atlanticului de Nord, planificarea pentru operatii multinationale va fi realizata in cadrul planificarii de Alianta.

Obiectivele, strategiile securitatii colective si planurile de operatii multinationale sunt elaborate in conformitate cu procedeele individuale de tratat sau de alianta.

Planificarea deliberata a Operatiilor Intrunite Multinationale este realizata de catre structurile nationale, potrivit doctrinei si procedeelor agreate la nivelul Aliantei.

In general, mare parte din informatiile si orientarile asigurate pentru operatiile multinationale de alianta sunt conceptual aplicabile si actiunilor operatiei multinationale de coalitie.

Apreciez ca problema principala privind pregatirea si desfasurarea Operatiilor Intrunite Multinationale o constituie sincronizarea elementelor capacitatii de actiune si realizarea unitatii de comanda si de efort, pentru exploatarea la maximum a posibilitatilor gruparii de forte multinationale.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 3572
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site