Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


EXTRAS DIN PLANUL DE ACTIUNE SCHENGEN - Revizuit 2007

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micEXTRAS DIN

PLANUL DE ACTIUNE SCHENGEN

Revizuit 2007
CONTROLUL FRONTIERELOR

B. Situatia actuala

In prezent, Romania are doar frontiere externe si aplica proceduri uniforme la frontierele externe prin realizarea unor controale sistematice la toate punctele de trecere a frontierei si prin alocarea resurselor necesare pentru realizarea unei supravegheri eficiente la frontiera verde si albastra.
Frontiera Romaniei cu Ungaria si Bulgaria nu este considerata frontiera interna, asa cum este aceasta definita in Titlul I, art. 2- Definitii din Regulamentul (EC) nr. 562/2006. Totusi, in vederea fluidizarii traficului de pasageri, au fost semnate acorduri bilaterale cu Ungaria si Bulgaria, in vederea efectuarii controlului in comun incepand cu data de 01 ianuarie 2007, conform articolului 17 al Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere.
Pana la momentul aderarii la Schengen si dupa ridicarea controalelor la frontiera interna, Romania va aplica in intregime masurile prevazute in Capitolul I din cadrul Titlului III din Codul frontierelor Schengen referitor la Eliminarea controalelor la frontierele interne si Capitolul II Reintroducerea temporara a controalelor la frontierele interne.

C. Obiective principale

Pregatirea pentru implementarea procedurilor de control al traficului in vederea asigurarii fluiditatii traficului la viitoarele frontiere interne si eliminarii obstacolelor care restrictioneaza traficul rutier in punctele de trecere de la viitoarea frontiera interna

D. Masuri

Masuri institutionale

1. Implementarea procedurilor de control al traficului in vederea asigurarii fluiditatii traficului la viitoarea frontiera interna si eliminarii obstacolelor care restrictioneaza traficul rutier in punctele de trecere la viitoarea frontiera interna

Termen: La data aderarii la spatiul Schengen

Institutie responsabila: Ministerul Internelor si Reformei Administrative, ministerele responsabile pentru administrarea punctelor de trecere a frontierei

Masuri administrative/tehnice

1. Intarirea cooperarii intre Politia de Frontiera si Vama, in ceea ce priveste schimbul de date si informatii

Termen: permanent

Institutie responsabila Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Autoritatea Nationala a Vamilor

2. Trecerea frontierelor externe

A. Acquis-ul relevant

Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen)

SCH/Com-ex (94) 16 rev – 21.11.94 – Achizitionarea de stampile comune de intrare si iesire in punctele de frontiera

Decizia Consiliului 2004/466/EC din data de 29 Aprilie 2004 privind amendarea Manualului Comun in vederea includerii de prevederi referitoare la efectuarea de controale la trecerea frontierelor, a caror tinta sa fie minorii insotiti (OJ L 157, 30.04.2004, p.136)

Corrigendum-ul la Decizia Consiliului 2004/466/EC din data de 29 Aprilie 2004 privind amendarea Manualului Comun in vederea includerii de prevederi referitoare la efectuarea de controale la trecerea frontierelor, a caror tinta sa fie minorii insotiti (OJ L 195, 2.6.2004, p.44)

Regulamentul nr. 2007/2004 din data de 26 Octombrie 2004 privind infiintarea unei Agentii Europene pentru Managementul Cooperarii Operationale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1931/2006 din data de 20 decembrie 2006 stabilind regulile micului trafic de frontiera la frontierele externe ale Statelor Membre si de amendare a prevederilor Conventiei Schengen.

Corrigendum-ul la Regulamentul nr. 1931/2006 din data de 20 decembrie 2006 stabilind regulile micului trafic de frontiera la frontierele externe ale Statelor Membre si de amendare a prevederilor Conventiei Schengen

B. Situatia actuala

Incepand cu 01 ianuarie 2007, Romania aplica prevederile Regulamentului (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen), privind frontierele externe, ce constituie dezvoltare a acquis-ului Schengen conform articolului 4 (2) al Tratatului de Aderare din 2005.

1. Structura organizatorica

Potrivit prevederilor Catalogului Schengen (cap. 1.4 Structura organizatorica), Politia de Frontiera Romana a dezvoltat structuri de coordonare a activitatilor specifice, la nivel central (IGPF), regional (Directiile teritoriale ale PFR) si local (Inspectorate Judetene ale PFR). La nivelul fiecaror dintre aceste structuri au fost infiintate servicii si birouri specializate necesare supravegherii si controlului (structuri de criminalistica, combatere a traficului de droguri, traficului de persoane, analiza de risc, etc.).

Astfel, structurile teritoriale ale PFR au o structura organizatorica comuna cu I.G.P.F.(structurile din cadrul IGPF au corespondent la structurile teritoriale subordonate).

2. Strategie

Romania implementeaza politicile comunitare din domeniul managementului integrat al frontierei de stat, in scopul atingerii unui nivel de securitate adecvat al frontierelor sale. In acest sens, prin hotararea Guvernului nr.324/2007, publicata in M. Of. nr. 249 din 13.04.2007, a fost aprobata Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat, pentru perioada 2007-2010 ce reprezinta o continuare a documentului programatic elaborat pentru perioada de pre-aderare la Uniunea Europeana (2004-2006) adoptat prin HG nr. 471/2004.

Prin Strategia nationala de management integrat al frontierei de stat, denumita in continuare Strategia Nationala, se urmareste realizarea unui management comun, coerent si eficace al frontierei de stat a Romaniei, aliniat la cerintele comunitare, care sa asigure cresterea gradului de securitate a cetatenilor, respectand drepturile si libertatile fundamentale ale acestora, fluidizarea traficului legal al persoanelor si marfurilor la frontiera si indeplinirea, cat mai curand posibil, a conditiilor necesare pentru aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen si accederea in acest spatiu.

Prin continutul sau, documentul are in vedere imbunatatirea capacitatii statului roman de realizare esalonata, a unui nivel inalt de control la frontiera externa a Uniunii Europene, concomitent cu combaterea statutului Romaniei de tara de origine, tranzit si de destinatie a victimelor traficului de fiinte umane si de lupta impotriva migratiei ilegale, in contextul preconizatei cresteri a presiunilor migratoare la frontiera externa, odata cu aderarea la Uniunea Europeana.

Acestea se vor realiza prin implementarea unui complex de masuri vizand adoptarea si implementarea acquis-ului comunitar relevant, constructia institutionala si investitii pentru lucrari de constructii civile, achizitii de mijloace tehnice, echipamente si sisteme specializate. Investitiile sunt destinate modernizarii si dezvoltarii infrastructurii la frontiera, precum si dezvoltarii si eficientizarii functiilor de supraveghere si control la frontiere, intr-un concept integrat.Strategia nationala stabileste obiective pentru managementul integrat al frontierei din doua perspective:

- perspectiva organizarii activitatilor specifice pe cele 4 filtre/niveluri, conform modelului dezvoltat de Catalogul Schengen „Controlul frontierelor externe, extradarea si readmisia: Cele mai bune practici si recomandari”:

a) Activitati desfasurate in terte tari, in special in tarile de origine si tranzit;

b) Cooperarea internationala privind frontiera;

c) Controlul si supravegherea frontierei de stat a Romaniei;

d) Activitati desfasurate in interiorul teritoriului national.

- perspectiva Sistemului Integrat pentru Securitatea Frontierei (SISF) ca principal instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei de stat a Romaniei.

Pentru realizarea obiectivelor Strategiei nationale autoritatile romane vor adopta o politica unitara si coerenta in domeniul managementului integrat al frontierei, in spiritul politicii Uniunii Europene, ce include urmatoarele componente interdependente:

a) un mecanism comun de coordonare si cooperare operationala;

b) analiza de risc integrata comuna;

c) personal pregatit si echipament inter-operational;

d) corp comun de legislatie;

e) efort comun al tuturor institutiilor.

Evaluarea si analiza stadiului indeplinirii obiectivelor Strategiei nationale se realizeaza in cadrul sedintelor de lucru ale GIRMIFS, pe baza de rapoarte periodice. Sarcina elaborarii rapoartelor cu privire la stadiul indeplinirii obiectivelor Strategiei nationale revine Secretariatului GIRMIFS.

Documentele de implementare a Strategiei nationale sunt: „Planul de actiune” si „Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei”. In baza prevederilor Planului de actiune, autoritatile si institutiile cu atributii la frontiera elaboreaza programe sectoriale proprii. Resursele financiare necesare pentru realizarea actiunilor privind investitiile pentru securitatea frontierei sunt cele prevazute in „Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei”.

Conform art.2 din H.G. nr. 324/2007, pana la data de 15.06.2007, Grupul Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat va elabora si transmite Consiliului Interministerial pentru Afaceri Interne si Justitie si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, spre avizare, documentele de implementare a Strategiei nationale, respectiv Planul de actiune si Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei.

3. Sistemul integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat - SISF

SISF reprezinta principalul instrument de exercitare a managementului integrat al frontierei de stat a Romaniei.

Adecvat modelului integrat de securitate a frontierei dezvoltat de Catalogul Schengen „Controlul frontierelor externe, extradarea si readmisia: Cele mai bune practici si recomandari”, SISF are in vedere, intr-un concept unitar, toate cele patru filtre complementare, ce reunesc activitatile desfasurate de toate institutiile nationale cu atributii in domeniul managementului integrat al frontierei.

Conform Strategiei nationale, SISF are urmatoarele componente si subsisteme intre care exista stranse legaturi de interdependenta si interconditionare:

a) componenta operativa: subsistemul legislativ; subsistemul resurselor umane; subsistemul procedurilor operationale.

b) componenta tehnica: subsistemul infrastructura; subsistemul supraveghere a frontierei; subsistemul control al trecerii frontierei; subsistemul IT, subsistemul de radio comunicatii mobile, subsistemul comunicatii fixe, subsistemul comunicatii voce si date; subsistemul mobilitate; subsistemul suport logistic integrat.

4. Control si supraveghere

De regula, trecerea frontierei de stat a Romaniei de catre persoane, mijloace de transport, marfuri sau alte bunuri, este posibila doar prin punctele de trecere a frontierei, in timpul orarului stabilit, urmare a unor controale corespunzatoare. Cu exceptia cetatenilor statelor membre UE/EEA + CH, documentele de calatorie ale cetatenilor care trec frontiera sunt stampilate.

O atentie speciala este acordata la controlul trecerii frontierei de catre minori, indiferent daca sunt insotiti sau neinsotiti. Articolul 18 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului conditioneaza trecerea frontierei de existenta acordului si instiintarii ambilor parinti. Aceste prevederi transpun in legislatia nationala Decizia Consiliului 2004/466/EC privind amendarea Manualului Comun in vederea includerii de prevederi referitoare la efectuarea de controale la trecerea frontierelor, a caror tinta sa fie minorii neinsotiti si Corrigendum-ul la Decizia Consiliului 2004/466/EC ce extinde prevederile Deciziei si asupra minorilor insotiti.

In cadrul Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate si a Normelor de aplicare a acestei Legi (aprobate prin H.G. 94/2006) au fost incluse unele prevederi care instituie o serie de conditii in care cetatenii romani minori isi pot exercita dreptul la libera circulatie in strainatate (conditii a caror indeplinire este in sarcina parintilor, respectiv insotitorilor minorului), care au avut la baza necesitatea asigurarii in mod eficient atat a exercitarii drepturilor parintesti si protectia minorului, cat si a prevenirii si combaterii traficului de minori in strainatate, ca un important element al criminalitatii transfrontaliere.

Conditiile care guverneaza controalele realizate cu ocazia traversarii frontierei de stat a Romaniei sunt stabilite prin OUG nr. 105/2001, aprobata prin Legea nr. 243/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin HG nr. 445/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 105/2001 si a OUG nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Trecerea neautorizata a frontierei in afara punctelor de trecere si a orarului stabilit este pedepsita de legislatia romaneasca.

Incepand cu 01 ianuarie 2007, Romania foloseste formatul uniform de stampile, conform SCH/Com-ex (94) 16 rev – 21.11.94 – Achizitionarea de stampile comune de intrare si iesire in punctele de frontiera.

In acest sens, au fost confectionate un numar de 1004 stampile care au fost distribuite PTF-urilor.

5. Analiza de risc

Incepand cu 1 decembrie 2004 structuri de evaluare a riscului au fost stabilite si functioneaza in cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, pentru implementarea periodica a analizelor de risc. Structuri similare, subordonate celei din cadrul IGPF au fost infiintate in cadrul Directiilor teritoriale si Inspectoratelor Judetene ale Politiei de Frontiera.

Echipamentele si software necesare functionarii birourilor de analiza risc din cadrul P.F.R. au fost achizitionate si distribuite.

35 de ofiteri specialisti analiza risc de la structurile teritoriale si centrale ale PFR au fost pregatiti in cursul trimestrului IV prin cursuri de pregatire pentru Analyst Notebook si iBasse user.

6. Echipament

In vederea asigurarii unui nivel ridicat al supravegherii si al controlului la viitoarele frontiere externe au continuat operatiunile de primire a echipamentului specializat si de modernizare a sediilor Politiei de Frontiera.

Echipamentul achizitionat a fost distribuit in cadrul structurilor operative ale Politiei de Frontiera, potrivit prevederilor capitolului V din Catalogul Schengen ce se refera la modul de dispunere a echipamentelor. De asemenea, au fost respectate principiile de distribuire a echipamentului stabilite prin Catalogul Schengen.

7. Personal

In prezent, supravegherea si controlul la frontiera sunt realizate de personal profesionist al Politiei de Frontiera, pregatit si echipat pentru realizarea controalelor specifice in punctele de trecere a frontierei, a supravegherii continue si a unei capacitati relevante de raspuns la frontierele albastra si verde.

In perioada mai 2006 – februarie 2007, prin incadrarea a 2037 posturi de ofiter si agent, a fost asigurat un procent de incadrare cu personal al Politiei de Frontiera de 100% la frontierele externe (frontierele cu Moldova, Ucraina si Marea Neagra).

C. Obiective principale

Imbunatatirea infrastructurii legate de managementul frontierei (cladiri si facilitati IT si de comunicatii)

- Imbunatatirea echipamentului operativ de supraveghere si control la frontiera

- Managementul si dezvoltarea resurselor umane

D. Masuri

Masuri administrativ/tehnice

1. Monitorizarea si evaluarea permanenta a stadiului actiunilor prevazute in documentele de implementare a Strategiei nationale de management integrat al frontierei de stat a Romaniei, pentru perioada 2007-2010 – Planul de actiune si Planul unic multianual de investitii pentru securitatea frontierei).

Termen: permanent, pana la 01.01. 2010Institutie responsabila: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

2. Stabilirea si implementarea Sistemului Integrat de Supraveghere si Control la Marea Neagra

2.1. Asistenta tehnica pentru implementarea sistemului Integrat de Supraveghere si Control la Marea Neagra

(a doua faza, - Program PHARE 2004)

Termen: 30.11.2008

Institutie responsabila: Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Apararii, Ministerul Transporturilor

2.2. Implementarea Sistemului Integrat de supraveghere si control la Marea Neagra (a treia faza - Program PHARE 2005)

Termen: 30.11.2008

Institutie responsabila: Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Apararii, Ministerul Transporturilor

3. Prevederi pentru porturi si aeroporturi

3.2 Porturi maritime si fluviale

A. Acquis-ul relevant

Anexa VI, punctul 3 (Frontierele pe mare) la Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen)

Anexa VI, punctul 4 (Transportul pe cai navale interne) la Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen)

B. Situatia actuala

Prezentare generala

Marea Neagra

In Romania exista 3 porturi maritime: Constanta, Mangalia si Midia, unde sunt 4 puncte de trecere deschise traficului international: Constanta; Constanta Sud – Agigea; Mangalia si Midia.

In aceste porturi maritime traficul de pasageri este realizat prin nave feribot si de pasageri. In cursul anului 2006, a fost inregistrat un trafic de 41005 calatori/136 nave de pasageri si feribot fata de 12566/90 nave de pasageri si feribot in cursul anului 2005.

Cooperarea la Marea Neagra

Pentru imbunatatirea cooperarii intre statele vecine Marii Negre, Politia de Frontiera Romana participa la reuniuni anuale ale sefilor Politiilor de Frontiera si Garzilor de Coasta din aceste tari.

In perioada 07-09.11.2006, a avut loc la Istanbul (Republica Turcia) cea de-a VII-a Intalnire Anuala a sefilor politiilor de frontiera/garzilor de coasta din statele riverane Marii Negre, ocazie cu care a fost semnat Acordul de Cooperare de la Marea Neagra dintre autoritatile de frontiera ale Republicii Bulgaria, Georgiei, Federatiei Ruse, Republicii Turcia si Ucrainei. Partile au convenit asupra urmatoarelor coordonate ale procesului de cooperare:

1). Dezvoltarea cooperarii intre structurile responsabile la frontiera din statele riverane Marii Negre pentru combaterea activitatilor ilegale si infractionale in spatiul Marii Negre;

Imbunatatirea bazei legislative existente in domeniul cooperarii si coordonarii intre parti pe probleme de frontiera;

Imbunatatirea si folosirea eficienta a metodelor de realizare a schimbului reciproc de informatii;

Organizarea de exercitii comune in domeniul cautarii si salvarii pe mare si imbunatatirea interactiunii pe parcursul desfasurarii activitatilor de aplicare a legii in domeniul maritim.

De asemenea, sefii delegatiilor prezente au adoptat decizia folosirii de catre structurile de frontiera din statele riverane Marii Negre, incepand cu 01 ianuarie 2007 a Sistemului Automat de Schimb de Informatii (AIES) ca principal instrument de a realiza schimbul de informatii.

In perioada 07- 13.08.2006, Centrul de Coordonare a Traficului Maritim din cadrul Directiei Politiei de Frontiera Constanta a organizat Exercitiul Black Sea Hawk 2006-de monitorizare a navelor suspecte din bazinul Marii Negre, precum si de realizarea a schimbului de informatii tactice si operationale in timp real cu structurile responsabile in domeniu din statele riverane Marii Negre.

Pana la sfarsitul anului 2007, au fost planificate a se desfasura o serie de activitati de cooperare intre Statele riverane Marii Negre:

In perioada 16 – 19.04.2007, la Burgas (Republica Bulgaria) se va desfasura la initiativa partii bulgare, Grupul de Lucru privind schimbul de informatii, activitate la care structurile de frontiera din statele riverane Marii Negre vor fi reprezentate de catre experti in domeniul operatiunilor si informatiilor.

In perioada 21-23.05.2007, la Ankara (Republica Turcia), va avea loc intalnirea anuala la nivel de experti din cadrul structurilor de frontiera din statele riverane Marii Negre. Aceasta activitate va avea ca scop, intocmirea unui document ce va fi prezentat si supus aprobarii sefilor structurilor de frontiera cu ocazia celei de-a VIII-a intalniri anuale ce va avea loc in R. Bulgaria.

In perioada 14-17.07.2007, la Tbilisi (Georgia), va avea loc, la initiativa partii georgiene, intalnirea Grupului de Lucru cu tema: „prevenirea traficului de materiale radioactive si componentelor de arme in Marea Neagra” (WG-02.

In perioada 02-04.09.2007, va avea loc, in conformitate cu Ordinele de Operatiuni privind Exercitiile EXOPORD, Exercitiul BLACK SEA HAWK-07 (BSH-07) Exercitiul va fi desfasurat in format bilateral intre state si va contine schimbul de informatii precum si notiuni de baza in ceea ce priveste cautarea si salvarea.

Infrastructura

Ordinul nr. 511/41 din 14.02.2005 al ministrului administratiei si internelor si ministrului transporturilor, constructiilor si turismului privind separarea fluxurilor de pasageri in porturile din Romania, in conformitate cu recomandarile si cele mai bune practici cuprinse in catalogul Schengen a fost publicat in MO nr. 152/21.02.2005.

Marea Neagra

Pe baza recomandarilor si analizelor unui grup de lucru al MTCT si MAI, si a unui studiu de fezabilitate cu privire la constructia unui terminal de pasageri in portul Constanta, a fost aprobata realizarea unui terminal de pasageri la data de 24.03.2004. Constructia a demarat in anul 2004 si a fost finalizata in noiembrie 2005. Noul terminal corespunde standardelor Schengen si functioneaza din martie 2006.

Proceduri de control

Procedurile de control aplicate sunt conforme prevederilor aplicabile pentru frontierele externe, din cadrul Anexei VI, punctul 3 (Frontierele pe mare) din cadrul Codului Frontierelor Schengen precum si anexei VII punctul 3 (Marinari). Dupa data aderarii la Schengen, vor fi implementate prevederile Anexei VI, punctul 4 (Transportul pe cai navale interne).C. Obiective principale

- Dezvoltarea/modernizarea infrastructurii in porturi (separarea terminalelor, separarea nivelelor, altele)

- Dezvoltarea procedurilor operative si organizatorice

D. Masuri

Masuri administrative/tehnice

1. Realizarea conditiilor tehnice si organizatorice necesare pentru separarea fluxurilor de pasageri in functie de cetatenie (cetateni UE/EEA+CH, cetateni ai tarilor terte)

Termen: 31.07.2007- Moldova Veche si Orsova

30.06.2007- Calarasi

01.01.2010- Galati

Institutie responsabila: Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

2. Separarea fluxurilor de pasageri in porturile in care se afla puncte de trecere a frontierei deschise traficului internationale, intra si extra Schengen, conform prevederilor Conventiei Schengen

Termen

Institutie responsabila Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative

4. Cooperarea intre statele contractante

A. Acquis-ul relevant

Articolul 16 (ref. la Cooperarea intre Statele Membre) din Regulamentul (EC) nr. 562/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (codul Frontierelor Schengen

SCH/Com-ex (95) 21-20.12.1995 – schimb rapid, intre statele Schengen de date statistice si specifice referitoare la posibilele disfunctionalitati la frontierele externe

SCH/Com-ex (98) 59 rev – 16.12.1998 – Desemnarea coordonata a consilierilor pentru documente

SCH/Com – ex (99) 7 – 28.4.1999 – Ofiterii de legatura

B. Situatia actuala

Romania doreste sa participe in sistemul de cooperare Schengen cat de curand posibil. Dupa obtinerea calitatii de membru Schengen deplin, Romania va intari cooperarea in probleme de frontiera cu Bulgaria, Ungaria si cu orice stat membru Schengen, in vederea pregatirii pentru cooperarea pe baza Conventiei de Implementare a Acordului Schengen, in functie de restul acquis-ului relevant.

Acordurile de cooperare internationala incheiate de Romania cu majoritatea statelor membre UE/Schengen includ prevederi referitoare la schimbul de informatii si experienta, realizarea actiunilor comune, trimiterea ofiterilor de legatura in diferite domenii ale combaterii criminalitatii, inclusiv cea transfrontaliera, incheierea unor protocoale tehnice de cooperare intre autoritatile competente in limitele jurisdictiei nationale.

Bulgaria

La data de 22.12.2004 a fost incheiat la Sofia (Bulgaria), Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Bulgariei, privind cooperarea intre autoritatile de frontiera. Acest document a intrat in vigoare la data de 28 iulie 2005.

Acordul intre Romania si Bulgaria privind regimul frontierei de stat a fost semnat la Bucuresti la data de 28 august 2006.

La data de 21 decembrie 2006 fost semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Bulgariei privind controlul in comun al trecerii frontierei.

Ungaria

Tratatul cu Ungaria privind regimul frontierei de stat, colaborare si asistenta reciproca in domeniul frontierei a fost semnat in data de 20.10.2005. A intrat in vigoare la data de 06.01.2007.

La data 21 decembrie 2006 a fost semnat Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Conventiei intre Romania si Republica Ungara privind controlul traficului de frontiera rutier si feroviar, semnata la Bucuresti, la 27 aprilie 2004, ce a fost ratificat prin Legea 235/20.10.2006.

Schimbul operativ de informatii cu statele vecine si europene

Schimbul operativ de informatii cu statele vecine si europene se desfasoara prin intermediul punctele de contact, centrelor si birourilor comune si de contact existente. Anexa 3 prezinta situatia actuala a acestora.

Un flux operativ de informatii este derulat prin ofiterii de legatura ai statelor membre UE/Schengen existenti sau reprezentanti in Romania.

OUG nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizeaza MIRA sa elaboreze si sa mentina relatiile internationale cu autoritatile similare ale statelor cu care Romania are relatii diplomatice si cu organizatii internationale specializate. MIRA poate fi reprezentat in exterior de catre atasati cu afaceri interne sau ofiteri de legatura numiti de catre ministru si acreditati pe langa autoritatile statului respectiv sau organizatiei internationale. Principalele responsabilitati ale atasatilor si ofiterilor sunt in concordanta cu prevederile art. 7, 47 si 125 din Conventia Schengen (consiliaza, faciliteaza si asista schimbul de informatii in domeniul aplicarii legii). Prin comparatie cu atasatul de afaceri interne, ofiterul de legatura are un mandat limitat ca durata, o arie geografica de desfasurare a activitatii mai limitata si domenii concrete de cooperare cu autoritatile din tara gazda.

La data de 19.03.2007, Romania avea 29 atasati de afaceri interne numiti in urmatoarele tari: Austria (2), Belgia (3), Bulgaria, Cehia, Franta (2), Germania (2), Grecia, Irlanda, Marea Britanie (2), Italia (2), Moldova, Norvegia, Olanda (2), Polonia, Rusia, Spania, Serbia,Turcia (2), Ucraina, Ungaria.

Acestia au si atributii legate de migratia ilegala, facand astfel parte din reteaua de ofiteri de legatura pe probleme de imigratie, conform Regulamentul Consiliului (EC) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004. De asemenea, conform atributiilor, acestia raspund solicitarilor institutiilor de aplicare a legii din Statele Membre, aplicandu-se astfel prevederile Deciziei Consiliului nr. 2003/170/JHA din 27 februarie 2003.

Romania intentioneaza sa dezvolte in continuare cadrul legal bilateral de cooperare cu statele Schengen, in functie de practica curenta si de standardele in materie si sa asigure conditiile necesare pentru schimbul rapid de date si informatii cu autoritatile specializate.

C. Obiective principale

dezvoltarea instrumentelor juridice, inclusiv proceduri operative standard pentru personalul de aplicare a legii care lucreaza in exterior

- sporirea cooperarii bilaterale cu statele membre UE/Schengen

- managementul si dezvoltarea resurselor umane


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 671
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2022 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site