Scrigroup - Documente si articole

Username / Parola inexistente      

Home Documente Upload Resurse Alte limbi doc  


ArheologieIstoriePersonalitatiStiinte politice


POLITIA DE FRONTIERA ROMANA IN CADRUL U.E.

Stiinte politice

+ Font mai mare | - Font mai micPOLITIA DE FRONTIERA ROMANA IN CADRUL U.E.

CONTINUT:
Scurt istoric al relatiilor dintre Romania si Uniunea European

  1. Obiective si directii de actiune ale Politiei de Frontiera Romane in cadrul U.E.
  2. Armonizarea legislatiei interne, specifice Politiei de Frontiera, cu acquis-ul comunitar al Uniunii Europene in domeniul Justitiei si Afacerilor Interne.
  3. Perfectionarea sistemului institutional al Politiei de Frontiera Romana.
  4. Continuarea implementarii managementului supravegherii si controlului trecerii frontierei la standardele Uniunii Europene.
  5. Implementarea unui sistem performant de management al resurselor umane.
  6. Perfectionarea procedurilor de supraveghere si control al trecerii frontierei de stat, in conformitate cu standardele comunitare.
  7. Asigurarea unui suport logistic adecvat indeplinirii cu eficacitate si eficienta a misiunilor Politiei de Frontiera realizarea sistemului integrat de supraveghere si control al trecerii frontierei.
  8. Restaurarea si modernizarea infrastructurii.
  9. Perfectionarea cooperarii pe plan national international bi si multilateral, cu institutiile nationale cu atributii la frontiera si autoritatile de frontiera ale statelor vecine, statelor membre ale Uniunii Europene, statelor candidate si ale altor state.

1. SCURT ISTORIC AL RELATIILOR DINTRE ROMANIA SI UNIUNEA EUROPEANA

Romania este prima tara din Europa Centrala si de Est care a stabilit relatii oficiale cu Comunitatea Europeana. In 1967, au fost initiate negocierile pentru incheierea unei serii de acorduri tehnico-sectoriale din domeniul alimentatiei publice si agriculturii.

Imediat dupa caderea zidului Berlinului, Romania stabileste in 1990 relatii diplomatice cu Uniunea Europeana, semnand in acelasi an un Acord de Comert si Cooperare.

La 1 februarie 1993, Romania semneaza Acordul European care instituie o asociere intre Romania, pe de o parte, si Comunitatile Europene si Statele Membre ale acestora, pe de alta parte. Acest acord care crea o zona de liber schimb intre Romania si statele membre recunostea obiectivul Romaniei de a deveni membru al Uniunii Europene si prevedea asistenta financiara si tehnica din partea UE.

In 1993 la Copenhaga, statele membre au decis ca statele asociate din Europa Centrala si de Est pot deveni state membre al Uniunii Europene in momentul in care indeplinesc criteriile economice si politice necesare. Acest lucru a dus la depunerea de catre Romania a cererii de aderare la Uniunea Europeana la 22 iunie 1995, la cateva luni dupa intrarea in vigoare a Acordului European (1 februarie 1995).

In iulie 1997, Comisia Europeana adopta Agenda 2000, care include Opinia asupra cererii de aderare a Romaniei la Uniunea Europeana. In martie 1998, Uniunea Europeana lanseaza, in mod oficial, procesul de extindere, iar in luna noiembrie a aceluiasi an Comisia Europeana publica primul raport cu privire la progresele inregistrate de Romania in indeplinirea criteriilor de aderare.

Prin decizia Consiliului European de la Helsinki din decembrie 1999 de a deschide negocierile de aderare cu Romania, urmata de lansarea oficiala, in februarie 2000, a procesului de negociere a aderarii Romaniei la Uniunea Europeana se face trecerea la o noua etapa de consolidare a relatiilor dintre Romania si Uniunea Europeana.

Incheierea negocierilor de aderare are loc in decembrie 2004, confirmandu-se totodata in cadrul Consiliului European de la Bruxelles calendarul de aderare. In acelasi timp, Romaniei i se recomanda sa continue reformele si sa implementeze angajamentele asumate in negocieri referitoare la acquis-ul comunitar, in special in ceea ce priveste justitia si afacerile interne, politica in domeniul concurentei si mediu. Uniunea Europeana va continua monitorizarea pregatirilor de aderare si considera ca Romania va fi capabila sa-si asume obligatiile de membru de la 1 ianuarie 2007.

La 13 aprilie 2005, Romania primeste avizul conform al Parlamentului European, urmand ca semnarea Tratatului de Aderare sa aiba loc la 25 aprilie 2005. Incepand cu aceasta data, Romania are statutul de observator la activitatea institutiilor europene, fiind implicata in procesul de elaborare a legislatiei comunitare, dar neavand drept de vot.

La 01 ianuarie 2007, Romania devine dupa un lung parcurs, membru al Uniunii Europene, fapt ce se constituie ca o data de referinta in istoria nationala.

2.OBIECTIVE SI DIRECTII DE ACTIUNE ALE POLITIEI DE FRONTIERA ROMANE IN CADRUL U.E.:

Armonizarea legislatiei interne, specifice Politiei de Frontiera, cu acquis-ul comunitar al Uniunii Europene in domeniul Justitiei si Afacerilor Interne.

_ Perfectionarea sistemului institutional al Politiei de Frontiera Romana    .

Continuarea implementarii managementului supravegherii si controlului trecerii frontierei la standardele Uniunii Europene.

_ Implementarea unui sistem performant de management al resurselor umane.

_ Perfectionarea procedurilor de supraveghere si control al trecerii frontierei de stat, in conformitate cu standardele comunitare.

_ Asigurarea unui suport logistic adecvat indeplinirii cu eficacitate si eficienta a misiunilor Politiei de Frontiera - realizarea sistemului integrat de supraveghere si control al trecerii frontierei.

_ Restaurarea si modernizarea infrastructurii.

_ Perfectionarea cooperarii pe plan national international bi si multilateral, cu institutiile nationale cu atributii la frontiera si autoritatile de frontiera ale statelor vecine, statelor membre ale Uniunii Europene, statelor candidate si ale altor state.

3.ARMONIZAREA LEGISLATIEI INTERNE, SPECIFICE POLITIEI DE FRONTIERA, CU ACQUIS-UL COMUNITAR AL UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL JUSTITIEI SI AFACERILOR     INTERNE:

demersuri pentru adoptarea prevederilor acquis-ului comunitar, in legislatia interna, cu accent pe domeniul securizarii frontierei, adecvat perioadei de pre-aderare, in baza analizelor si concluziilor rezultate din derularea unor noi programe de twinning cu tari ale Uniunii Europene;

demersuri pentru modificarea legii de organizare si functionare a Politiei de Frontiera Romane, in scopul adaptarii organizatorice a institutiei la cerintele managementului de performanta in vederea combaterii eficiente a fenomenului infractionalitatii transfrontaliere, prin:

o       extinderea competentei materiale a Politiei de Frontiera, atat in domeniul infractional, cat si cel contraventional;

o       dezvoltarea activitatii de culegere a datelor si informatiilor despre infractionalitatea transfrontaliera, cresterea capacitatii de investigare a infractiunilor in domeniu, acreditarea expertilor criminalistici ai Politiei de Frontiera si realizarea unei dotari performante a compartimentelor specifice;

elaborarea documentelor necesare si initierea demersurilor pentru negocierea si incheierea tratatelor, acordurilor, conventiilor, protocoalelor si intelegerilor cu privire la frontiera de stat a Romaniei, regimul juridic al acesteia, cooperarea politieneasca    transfrontaliera, circulatia persoanelor etc., cu luarea in considerare a viitoarei pozitii a Romaniei de stat membru al Uniunii Europene.

4. PERFECTIONAREA SISTEMULUI INSTITUTIONAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ROMANA

infiintarea unor structuri noi ale Politiei de Frontiera, cu competenta pe intreg teritoriul national, pentru mai buna combatere a criminalitatii transfrontaliere;

infiintarea unei structuri inter-departamentale la Marea Neagra din cadrul ministerelor cu atributii la frontiera, care sa exercite urmarirea competentelor specifice, precum si utilizarea sistemului de observare pe mare si in zona de cuprindere a acestuia;

transformarea in scoli a centrelor de instruire Giurgiu, Constanta, Iasi, Ciorani si desfiintarea celor de la Carei si Timisoara, pe masura trecerii politistilor de frontiera angajati pe baza de contract in corpul agentilor;initierea demersurilor pentru analiza oportunitatii si necesitatii infiintarii in Romania a unui centru european de perfectionare a pregatirii politistilor de frontiera proveniti din statele central si est europene;

analiza, impreuna cu celelalte autoritati nationale cu responsabilitati la frontiera, precum si cu autoritatile de frontiera ale statelor vecine, a necesitatii infiintarii de noi puncte de trecere a frontierei -elaborarea unei metodologii-cadru privind organizarea si desfasurarea acestor actiuni.

5. CONTINUAREA IMPLEMENTARII MANAGEMENTULUI SUPRAVEGHERII SI CONTROLULUI TRECERII FRONTIEREI LA STANDARDELE UNIUNII EUROPENE

continuarea procesului de perfectionare a actului decizional, prin descentralizarea si transferul treptat al deciziei spre esaloanele de executie, Isrgirea competentelor si responsabilitatilor la nivel teritorial;

rationalizarea procesului decizional, prin cresterea ponderii deciziilor strategice si tactice, de risc si incertitudine, adaptat dinamicii criminalitatii transfrontaliere;

intensificarea componentei operationale a managementului la toate nivelurile ierarhice, diminuarea ciclului informare-decizie-actiune, pentru eliminarea tergiversarilor, birocratiei si indeciziei;

organizarea si desfasurarea pregatirii la un nivel superior a managerilor, prin programe de twinning cu tari ale Uniunii Europene;

cresterea raspunderii la nivelul sectoarelor Politiei de Frontiera, prin sporirea competentei profesionale a politistilor de frontiera in aplicarea legii, implementarea procedurilor prevazute in Manualul politistului de frontiera intr-un sistem motivational aplicat diferentiat pe categorii de personal;

cresterea ponderii activitattilor de prevenire a infractiunilor la frontiera, amplificarea transparentei actiunilor si apropierii institutiei de societatea civila;

dezvoltarea actiunilor de motivare a personalului, concomitent cu intensificarea masurilor de prevenire si combatere a actelor de coruptie in randul personalului Politiei de Frontiera;

infiintarea la Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a unui centru de elaborare a metodologiilor, programelor, analizelor, sintezelor si proiectelor de dezvoltare a Politiei de Frontiera.

6. IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM PERFORMANT DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE

specializarea personalului politiei de frontiera pe domenii de infractionalitate, inclusiv prin trecerea etapizata, pana in anul 2006, a politistilor de frontiera angajati cu contract in corpul agentilor de politie de frontiera;

elaborarea unei planificari strategice care sa cuprinda actiunile esalonate in timp, cu termen de finalizare anii 2007 2008, cu modalitati concrete de recrutare, selectionare si pregatire a personalului pentru acoperirea deficitului;

atragerea si motivarea persoanelor din cadrul nationalitatilor conlocuitoare si a celor de etnie rroma in procesul de formare a personalului;

perfectionarea sistemului de formare si pregatire continua a personalului:

o       elaborarea standardelor de competenta profesionala pentru toate functiile;

o       elaborarea planurilor de invatamant si pe baza acestora a programelor analitice, fundamentate pe standardele de competenta aplicate in tarile Uniunii Europene;

o       cresterea ponderii activitatilor practic-aplicative in cadrul procesului de pregatire continua;

o       adaptarea capacitatilor de formare raportat la specificul structurilor Politiei de Frontiera (inspectorat general, directie teritoriala, inspectorat judetean, sector) si la evolutia situatiei infractionalitatii transfrontaliere, tinand cont de cele mai bune practici in domeniu;

o       proiectarea programelor de pregatire astfel incat sa asigure dezvoltarea profesionala a personalului, in concordanta cu ghidul carierei;

o       informatizarea procesului instructiv-educativ;

o       derularea de programe de pregatire in domeniul operativ diferentiate pentru agentii de politie de frontiera proveniti din corpul politistilor de frontiera angajati cu contract si ceilalti agenti;

o       dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului (ofiteri si agenti), in corelatie cu dinamica fenomenului infractionalitatii transfrontaliere si cu practicile europene in domeniu, pe linia combaterii infractionalitatii transfrontaliere (migratie ilegala, trafic de persoane, contrabanda, droguri, masini furate, falsuri etc.) culegerii si prelucrarii informatiilor si cercetarii penale;

o       pregatirea in domeniul informaticii a personalului, prin forme de pregatire adaptate dupa caz, pentru utilizarea tehnicii de calcul, a produselor software de baza licentiate, precum si a aplicatiilor informatice complexe care se exploateaza in munca operativa;

o       asigurarea specialistilor cu inalta calificare in domeniul comunicatiilor si informaticii, prin Centrele de Excelenta ORACLE si MICROSOFT, ce functioneaza in cadrul Centrului de Studii Postuniversitare;

o       asigurarea infrastructurii necesare derularii programelor de pregatire in domeniul informaticii (laboratoare de informatica si soft specific activitatilor din domeniul politiei de frontiera);

o       pregatirea personalului in domeniul limbilor straine de circulatie internationala si al limbilor tarilor vecine, prin cursuri organizate in tara si/sau strainatate;

o       pregatirea personalului didactic, la nivelul cerintelor comunitare, prin programe realizate cu experti ai Uniunii Europene, documentarea periodica in unitatile operative, pentru cunoasterea permanenta a dinamicii muncii operative si de adaptare a pregatirii la manifestarile infractionalitatii transfrontaliere;

o       pregatirea speciala in domeniul managementului, prin proiectarea si derularea de programe de pregatire, in conformitate cu practicile europene avansate, menite sa asigure imbunatatirea performantelor personalului cu functii de conducere de la toate nivelurile si in toate structurile Politiei de Frontiera Romane si participarea la programe de pregatire organizate de Colegiul European de Politie (CEPOL);o       asigurarea specializarii personalului si pregatirea formatorilor in utilizarea echipamentelor moderne din dotare (mijloace informatice, de mobilitate navala, autospeciale dotate cu aparatura de termoviziune, aparatura radar, sistemul de supraveghere maritima si fluviala etc.);

o       proiectarea si derularea de programe de informare (in institutiile de formare sau la locul de munca, pentru agenti si ofiteri) pe problematici privind drepturile omului si minoritatile etnice (cu accent pe minoritatea rroma), in baza Protocolului de colaborare dintre Ministerul Administratiei si Internelor si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii;

o       cooperarea cu institutiile nationale cu atributii la frontiera, in domeniul formarii si perfectionarii personalului, in vederea derularii de programe comune de pregatire a personalului; incheierea de acorduri de colaborare intre institutiile de pregatire ale Politiei de Frontiera Romane cu organisme similare din tarile vecine, tari membre ale UE, state candidate;

o       asistarea psihologica a personalului si a misiunilor, prin infiintarea si dotarea a 12 (cabinete psihologice la sediile urmatoarelor structuri: inspectoratul general, directiile teritoriale si institutiile de pregatire (Oradea, Orsova, Iasi, Constanta, Giurgiu).

o       asigurarea stabilitatii personalului in functii, pentru realizarea continuitatii in activitatile desfasurate.

7. PERFECTIONAREA PROCEDURILOR DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TRECERII FRONTIEREI DE STAT, IN CONFORMITATE CU STANDARDELE COMUNITARE

eficientizarea progresiva a activitatii de supraveghere a frontierei pe baza generalizarii utilizarii analizelor de risc, a fructificarii concluziilor rezultate din situatia operativa si studiile de caz;

intensificarea activitatilor de informatii si investigatii in misiunile de supraveghere si control a trecerii frontierei, in vederea cresterii ponderii acestora in cadrul formelor de actiune politienesti de frontiera;

intensificarea actiunilor desfasurate in zona de frontiera, in special in segmentele cele mai amenintate din punct de vedere al criminalitatii transfrontaliere;

initierea, planificarea, organizarea, coordonarea si desfasurarea de actiuni comune cu autoritatile nationale cu atributii la frontiera in baza protocoalelor si memorandumurilor incheiate in conformitate cu prevederile Strategiei (Aliantei strategice) pentru managementul integrat al frontierei, in vederea cresterii eficacitatii si eficientei supravegherii si controlului trecerii frontierei;

intreprinderea de actiuni operative comune cu serviciile de frontiera ale statelor vecine, in scopul asigurarii unei eficiente/eficacitati ridicate a supravegherii frontierei de stat, extinderea si generalizarea experientei centrelor si punctelor de contact, ca modalitate eficace si eficienta de fructificare a informatiilor transfrontaliere;

simplificarea controlului de frontiera si promovarea treptata a aplicarii principiului 'unda verde';

standardizarea activitatilor desfasurate de catre politistii de frontiera in punctele de trecere a frontierei, reproiectarea sistemului decizional astfel incat sa se asigure un optim intre necesitatea combaterii oricaror incalcari ale legii si cerinta fIuidizarii traficului de persoane si marfuri peste frontiera.

8. ASIGURAREA UNUI SUPORT LOGISTIC ADECVAT INDEPLINIRII CU EFICACITATE SI EFICIENTA A MISIUNILOR POLITIEI DE FRONTIERA - REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE SI CONTROL AL TRECERII FRONTIEREI

o       finalizarea, testarea si darea in functiune a sistemului integrat de comunicatii voce-date pentru judetele Iasi, Vaslui si Galati;

o       efectuarea studiului de acoperire radio pentru extinderea sistemulului integrat de comunicatii voce-date si realizarea sistemului de radiocomunicatii mobile digitale trunking;

o       extinderea etapizata a sistemului integrat de comunicatii voce-date la nivelul intregii frontiere;

o       realizarea etapizata a sistemului de comunicatii digitate mobile trunking, folosind infrastructura de comunicatii de date-voce existenta, completata cu infrastructura de transport suplimentara, conform cerintelor de proiectare ale sistemului de radiocomunicatii mobile, in scopul asigurarii comunicatiilor mobile si a suportului pentru aplicatiile de tip AVL (G.P.S.), interfatate cu sistemul de harti digitale (G.I.S.);

o       dezvoltarea, modernizarea si securizarea retelelor telefonice, realizarea de cablari structurate, harti digitale, achizitia de tehnica de calcul si radiotelefoane analogice pentru asigurarea bunei functionari a comunicatiilor intre structurile Politiei de Frontiera;

o       realizarea sistemului informatic on-line al Politiei de Frontiera, interfatarea acestuia cu sistemele informatice ale institutiilor nationale cu atributii la frontiera de stat, cu respectarea conditiilor de compatibilitate necesare conectarii ulterioare la sistemul informatic Schengen, prin componenta NSIS; schema de principiu a sistemului informatic on-line al Politiei de Frontiera este prezentata in anexa nr. 7;

o       realizarea unei infrastructuri tehnice de testare, dezvoltare si mentenanta a aplicatiilor informatice implementate in cadrul Politiei de Frontiera;

o       imbunatatirea dotarii autospecialelor de supraveghere pe principiul termoviziunii si a autovehiculelor de interventie cu: computere cu harti digitale, telemetre laser, sisteme G.P.S., sisteme de indicare a nordului, camere de vedere pe timp de noapte integrarea acestor autovehicule in sisteme mobile de supraveghere a frontierei;

o       finalizarea studiului de fezabilitate, proiectarea si realizarea Sistemului de observare, supraveghere si control al traficului la Marea Neagra (SCOMAR);

o       efectuarea studiilor de fezabilitate si realizarea, in baza acestora, a Sistemului de observare si supraveghere pe Dunare (pe portiunea de frontiera fluviala) si Delta Dunarii (SOSD), precum si a Sistemului de observare si supraveghere pe cursul raului Prut (SOSP);

o       efectuarea studiilor de fezabilitate si realizarea, in raport cu concluziile desprinse, a Sistemului de observare si supraveghere in zona montana la frontiera cu Ucraina (SOSM) si la frontiera cu Republica Serbia -Muntenegru;

o       finalizarea studiului de fezabilitate si realizarea, in baza acestuia, a unei retele de laboratoare criminalistice care sa corespunda necesitatilor de combatere a criminalitatii transfrontaliere;

o       achizitia echipamentelor necesare controlului trecerii frontierei (detectarea documentelor de calatorie false si falsificate, depistarea persoanelor ascunse in mijloacele de transport marfa inchise si sigilate, controlul autovehiculelor, detectarea stupefiantelor, substantelor explozive etc.);

o       efectuarea studiilor de fezabilitate, in cadrul programelor twinning derulate cu tari ale Uniunii Europene, pentru dezvoltarea expertizei necesare identificarii nevoilor de mijloace destinate cresterii capacitatii de mobilitate terestra si navala necesare indeplinirii misiunilor specifice -stabilirea prioritatilor, elaborarea specificatiilor tehnice si achizitia acestor mijloace (autovehicule, nave si ambarcatii pentru securizarea marii teritoriale, a zonei contigue, zonei economice exclusive, a Deltei Dunarii, a cursului Dunarii de pe teritoriul Romaniei, precum si la frontiera aferenta raului Prut);o       finalizarea studiului de fezabilitate si achizitia mijloacelor de mobilitate aeriana -elicoptere pentru misiuni de supraveghere, salvare, si transport la interventie, integrate in structura Unitatii Speciale de Aviatie a Ministerului Administratiei si Internelor.

9. RESTAURAREA SI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

efectuarea studiului de fezabilitate, proiectarea si construirea spatiilor destinate amplasarii nucleului central si a celui de rezerva ale sistemului informatic on-line al Politiei de Frontiera;

construirea de sedii noi pentru sectoarele Politiei de Frontiera, care sa corespunda cerintelor operative viitoare si sa ofere conditii la nivelul standardelor europene, precum si accesul rapid la comunicatiile principale si la punctele obligate de trecere din zona de responsabilitate, eficientizarea cooperarii cu celelalte institutii cu atributii la frontiera;

efectuarea studiului de fezabilitate si realizarea sediilor destinate noilor structuri ale Politiei de Frontiera cu atributii extinse la nivelul intregului teritoriu national;

disponibilizarea sediilor sectoarelor Politiei de Frontiera, care au un grad de uzura avansat, nu mai corespund ca amplasare, nu au acces la facilitati edilitare (drumuri de acces, retele de energie, apa, canalizare etc.) sau nu mai sunt utile din punct de vedere operativ;

efectuarea lucrarilor de modernizare si reparatii la sediile structurilor teritoriale ale Politiei de Frontiera (realizarea de centrale termice, garaje, pentru adapostirea tehnicii din dotare, racorduri si bransamente, modernizari ale instalatiilor sanitare, refacerea sarpantelor si a teraselor, refacerea si inlocuirea tamplariei, repararea instalatiilor, compartimentari etc.);

asigurarea mijloacelor de producere a energiei electrice pentru nevoile operative si celelalte facilitati conexe, pe perioada intreruperii furnizarii energiei electrice de la sistemul national energetic;

reabilitarea si dotarea sediilor scolilor si centrelor de pregatire a personalului din structura Politiei de Frontiera, in scopul asigurarii conditiilor optime de desfasurare a procesului de invatamant si perfectionare continua a pregatirii personalului;

construirea si reabilitarea zonelor de acostare si andocare a navelor si ambarcatiunilor din dotare, adecvat necesitatilor impuse de buna desfasurare a acestor activitati;

achizitia de echipamente, mobilier si materiale documentare pentru dotarea, la nivelul cerintelor comunitare, a centrelor si a punctelor de contact transfrontaliere;

amenajarea fluxurilor de calatori si marfa din punctele de trecere a frontierei aflate in administrarea Politiei de Frontiera, in conformitate cu standardele Uniunii Europene si normele Schengen;

asigurarea noilor uniforme ale Politiei de Frontiera;

initierea demersurilor, impreuna cu organele locale, pentru efectuarea studiului de fezabilitate destinat imbunatatirii retelei cailor de comunicatii (drumurilor) existente in zona de frontiera, in scopul asigurarii conditiilor necesare facilitarii accesului autospecialelor Politiei de Frontiera in zonele de interes din apropierea liniei de frontiera.

10. PERFECTIONAREA COOPERARII PE PLAN NATIONAL INTERNATIONAL BI SI MULTILATERAL, CU INSTITUTIILE NATIONALE CU ATRIBUTII LA FRONTIERA SI AUTORITATILE DE FRONTIERA ALE STATELOR VECINE, STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE, STATELOR CANDIDATE SI ALE ALTOR STATE

adancirea cooperarii cu autoritatile nationale cu atributii la frontiera de stat, prin incheierea de protocoale si memorandumuri, in scopul armonizarii si sincronizarii actiunilor specifice, sub auspiciile Strategiei (Aliantei strategice) pentru managementul integrat al frontierei;

amplificarea cooperarii cu autoritatile de frontiera ale tarilor vecine, desfasurarea de intalniri periodice pentru analiza si stabilirea de noi masuri concrete de actiune comuna pentru combaterea criminalitatii transfrontaliere la frontiera comuna;

perfectionarea activitatii punctelor si centrelor de contact de la frontiera si infiintarea altora noi, pe baza unor acorduri bilaterale, in functie de necesitatile operative concrete;

identificarea unor forme si metode stranse de colaborare cu Ungaria si Bulgaria, prin efectuarea in comun a unor misiuni la frontiera comuna, cu utilizarea comuna a echipamentelor specifice, in scopul cresterii eficientei si eficacitattii actiunilor;

initierea si urmarirea incheierii de acorduri cu Serbia-Muntenegru si Republica Moldova si innoirea acordurilor cu Bulgaria si Republica Ungara, privind regimul frontierei de stat, colaborarea si asistenta mutuala in problemele de frontiera;

reinitierea demersurilor pentru operationalizarea Centrului trilateral de contact de la Galati (Romania, Ucraina, Moldova)-negocierea si incheierea acordurilor necesare intrarii in functiune a acestuia;

incheierea de documente bi- sau multilaterale, completarea, dupa caz a celor existente in domeniul schimbului de informatii pentru prevenirea si combaterea traficului de persoane si a criminalitatii transfrontaliere cu statele vecine ori cu alte state interesate;

revizuirea acordurilor de mic trafic cu Ucraina si Serbia -Muntenegru, in conformitate cu cerintele U.E.;

intensificarea colaborarii cu autoritatile de frontiera ale Tarilor Membre    ale Uniunii Europene si tarilor candidate la aderare, in domeniile schimbului de date si informatii, organizarii si desfasurarii schimburilor de experienta efectuarea unor activitati de pregatire in domeniul combaterii infractionalitatii transfrontaliere, constituirii unor grupuri comune de lucru pe probleme ale infractionalitatii transfrontaliere s.a.;

initierea demersurilor pentru derularea de noi programe de twinning cu tari ale Uniunii Europene, pentru asigurarea transferului de expertiza in domeniile: armonizarii legislative, organizationale, relatiilor de colaborare cu politiile de frontiera ale tarilor vecine, pregatirii personalului,    logistic;

operationalizarea colaborarii cu statele riverane la Marea Neagra, efectuarea de exercitii si misiuni comune, intensificarea schimbului de date si informatii de frontiera.


Politica de confidentialitateDISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 713
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2021 . All rights reserved

Distribuie URL

Adauga cod HTML in site